Giáo án Tập viết 1 - Tuần 13 - Bài: Chữ hoa L

I.Mục đích ,yêu cầu :

- Viết đỳng chữ L hoa(một dũng cỡ vừa,1 dũng cỡ nhỏ) chữ và cõu ứng dụng:Lỏ(1 dũng cỡ vừa, 1 dũng cỡ nhỏ),Lỏ lành đựm lỏ rỏch (3l)

II.Đồ dùng dạy học

-Mẫu chữ L

-Vở tập viết .

III.Các hoạt động dạy học:

A.KTBC: Gọi 2 học sinh lên bảng cả lớp viết bảng con chữ K và Kề

Nhận xét, ghi điểm.

B.Dạy bài mới

1.Giới thiệu bài.

2.Hướng dẫn viết chữ hoa.

-Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét chữ L

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 14/08/2018 Lượt xem 222Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết 1 - Tuần 13 - Bài: Chữ hoa L", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập viết(13): 	Chữ hoa L
I.Mục đích ,yêu cầu :
- Viết đỳng chữ L hoa(một dũng cỡ vừa,1 dũng cỡ nhỏ) chữ và cõu ứng dụng:Lỏ(1 dũng cỡ vừa, 1 dũng cỡ nhỏ),Lỏ lành đựm lỏ rỏch (3l)	
II.Đồ dùng dạy học 
-Mẫu chữ L 
-Vở tập viết .
III.Các hoạt động dạy học:
A.KTBC: Gọi 2 học sinh lên bảng cả lớp viết bảng con chữ K và Kề
Nhận xét, ghi điểm.
B.Dạy bài mới 
1.Giới thiệu bài. 
2.Hướng dẫn viết chữ hoa.
-Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét chữ L 
-Chữ L cao 5 dòng li,là kết hợp của 3 nét cơ bản : cong dưới ,lượn dọc và lượn ngang.
-Chữ L giống chữ hoa nào?
-Hướng dẫn quy trình viết:
Chữ L viết bằng nét liền.Đặt bút trên dòng kẻ 6 ,viết 1 nét cong lượn dưới như viết phần đầu các chữ C,G sau đó đổi chiều bút viết nét lượn ngang ,tạo thành một vòng xoắn nhỏ ở chân chữ.
-Viết mẫu, nêu quy trình.
3.Hướng dẫn cách viết câu ứng dụng: -Giải thích:Lá lánh đùm lá rách: Đùm bọc , cưu mang ,giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn .
Hướng dẫn hs quan sát ,nhận xét:
-Câu ứng dụng gồm có mấy chữ? đó là những chữ nào?
-Nêu những chữ cái cao 2 đơn vị.
-Chữ cái cao 1 đơn vị.
-Chữ cái cao 1,25 đơn vị.
-Chữ cái cao 2,5 đơn vị.
-Cách đặt dấu thanh.
Nối nét : lưng nét cong trái của chữ a chạm điểm cuối chữ L. 
-Viết mẫu chữ Lá cỡ vừa
-Viết mẫu l.2, nêu quy trình.
*Hướng dẫn viết chữ Lá vào bảng con.
*Hướng dẫn hs viết vào vở:
1 dòng chữ L cỡ vừa;1 dòng chữ l cỡ nhỏ
1 dòng chữ Lá cỡ vừa;1dòng chữ Lá cỡ nhỏ,3 dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ.
Chấm bài.
-Giỗng chữ C ,G ở phần đầu .
-Quan sát mẫu.
-HS viết trống(2.l), viết bảng con(2.l)
-Đọc câu ứng dụng.
-Lá lành đùm lá rách
-5 chữ, chữ Lá, lành, đùm, lá, rách.
-đ
-a,n,u,c
-r
-L,l,h
-Dấu sắc đặt trên chữ a ở lá, rách .
Dấu huyền đặt trên a ở chữ lành, đặt trên u ở chữ đùm.
HS viết vào bảng con(2.l)
HS viết vào vở.
3.Củng cố ,dặn dò:
Nhận xét tiết học .Về nhà luyện viết tiếp trong vở.Bài sau: Chữ hoa M.

Tài liệu đính kèm:

  • docTAPVIET.doc