Giáo án Tăng cường Âm nhạc Lớp 2 - Chương trình cả năm - Năm học 2017-2018

TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC

 On tập các bài hát lớp 1

 Nghe hát Quốc ca.

I. Yêu cầu: Kể được tên một vài bài hát đó học ở lớp 1

-Biết khi chào cờ phải đứng nghiêm trang, và hát Quốc ca Đội ca.

II. Chuẩn bị của Giáo viên:

-Hát tốt các bài hát lớp 1, 2. Máy tính để dạy học.

-Nhạc cụ đệm, gõ ( Song loan, phách), đàn ooc gan

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1p

24p

10p

5p 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát.

2. Kiểm tra bài cũ: Không

 3. Bài mới

* Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát lớp 1

- Hướng dẫn HS nhớ và ôn lại một số bài hát đã học ở lớp 1.

- Gợi ý để HS lần lượt nhớ tên các bài hát ( Đệm giai điệu, cho xem tranh kết hợp nghe giai điệu hoặc tiết tấu).

- Có thể nhắc cho HS tên tác giả nếu các em không nhớ.

- Hướng dẫn HS ôn từng bài hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm.

- Mời HS lên biểu diễn trước lớp, GV đệm đàn, bắt nhịp.

- Mời HS nhận xét.

- Nhận xét chung ( Khen những em hát và biểu diễn tốt, nhắc nhở những em chưa đạt cần cố gắng hơn).

* Hoạt động 2: Nghe hát Quốc ca:

- Giới thiệu: Bài hát Quốc ca chính là bài Tiến Quân ca của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944.

- Cho HS nghe băng nhạc trình bày bài hát Quốc ca. ( Hoặc hát mẫu)

- Đặt câu hỏi cho HS trả lời:

+ Quốc ca được hát khi nào?

+ Khi chào cờ các em phải đứng như thế nào?

- Hướng dẫn HS tập đứng chào cờ, nghe hát Quốc ca với thái độ nghiêm túc.

* Củng cố , Dặn dò:

- Nhận xét tiết học, cuối cùng, nhắc nhở HS về ôn lại những bài hát đã được ôn trong tiết học này và nhớ thêm các bài hát đã học ở lớp 1

- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe theo yêu cầu của GV.

- Đoán tên từng bài hát đã học:

- Nêu được tên tác giả càng tốt.

- Lần lượt ôn bài hát theo GV

- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca.

- Hát kết hợp với vận động phụ hoạ, trò chơi (bài Tập tầm vông)

- Từng nhóm, tổ, cá nhân lên biểu diễn.

- Nhận xét các bạn hát, múa có hay không? đẹp không?

- Thái độ nghe nghiêm túc.

- HS nghe hát Quốc ca.

- Trả lời

+ Khi chào cờ.

+ Đứng nghiêm trang, không cười đùa.

Tập đứng chào cờ nghiêm trang, tác phong chỉnh tề.

- Ghi nhớ

 

doc 36 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 08/06/2021 Lượt xem 71Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tăng cường Âm nhạc Lớp 2 - Chương trình cả năm - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hắc nhờ HS tư thế ngồi học hát.
2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại một số bài hát của lớp 1 ( hai đến ba bài kết hợp vỗ, gõ đệm theo nhịp, phách hay tiết tấu lời ca.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Dạy bài hát: Thật là hay.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
- Cho HS nghe băng hát mẫu 
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu.
+ GV đọc mẫu
- Dạy hát từng câu . mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Bài hát gồm có 4 câu hát có chung một âm hình tiết tấu:
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và gia điệu bài hát.
- Sửa cho HS nếu các em hát chưa đúng với yêu cầu. Nhận xét.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ hoạ:
- Hát kết hợp với vỗ ( Gõ) đệm theo phách và tiết tấu lời ca
- Hướng dẫn HS hát kết hợp với vỗ ( Gõ ) đệm theo tiết tấu lời ca. Chú ý những chỗ có dấu lặng sẽ không gõ nhưng vẫn phải giữ đều nhịp.
- Hướng dẫn HS đứng vừa hát vừa nhún chân theo nhịp một cách nhịp nhàng.
* Củng cố , dặn dò:
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay
- HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát?
- Nhận xét chung: Khen những em hát thuộc lời, gõ phách và tiết tấu đúng yêu cầu; nhắc nhở những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn.
- Dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa tập.
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.
- Nghe băng mẫu 
- Tập đọc lời ca theo GV.
+ HS đọc theo
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV.
- Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn
- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng.
+ Hát đồng thanh.
+ Hát theo dãy, nhóm.cá nhân
- Hát và vỗ tay (gõ) đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ.
- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV
- Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của Gv.
- Trả lời:
- Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò.
- HS ghi nhớ.
 Bổ sung sau tiết học .. 
 TUẦN 11: Thứ ngày tháng năm 2017
TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC
HỌC HÁT: BÀI XOÈ HOA
 (Dân ca Thái- Lời mới: Phan Duy
 I.MỤC TIÊU
 - Biết hát bài hát xoè hoa,đúng tính chất và thuộc BH
 - Biết bài hát của dân ca thái tây bắc 
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN:.
- Nhạc cụ đàn oóc gan đẹm gõ ( Song loan, thanh phách)
- Một số tranh ảnh về dân tộc Thái.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1p
2p
20p
12p
5p
1.Ổn định tổ chức : nhác HS sửa tư thế ngồi 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp khởi động gióng bằng cách cho HS hát đồng thanh bài hát Thật là hay.
3. Bài mới
* Hoạt động 1: Dạy bài hát xoè hoa.
- Giới thiệu bài hát: Xoè hoa là một trong những bài dân ca hay của đồng bào dân tộc Thái.
- Xoè hoa có nghĩa là múa hoa.
- GV đệm đàn hát mẫu.
- Hỏi HS nhận xét về nhịp điệu của bài hát. ( Nhanh, chậm, vui tươi sôi nổi hay nhẹ nhàng?)
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu của bài.
- Tập hát từng câu. ( Bài chia thành 4 câu)
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để nhớ lời ca và giai điệu.
- GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm.
- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp 
Bùng boong bính boong
 x x
Ngân nga tiếng cồng vang vang
 x x 
- Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách:
Bùng boong bính boong.
 x x x
- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca ( Gõ vào tất cả các tiếng theo đúng tiết tấu bài hát)
* Củng cố - dặn dò:
- Cuối cùng, GV củng cố bài học cho HS bằng cách cho HS hát ôn dưới hình thức nhóm, tổ, cá nhân.
- GV nhắc lại tên bài hát vừa học của dân tộc nào?
- Hỏi HS đã thực hiện các kiểu gõ đệm nào?
- Nhận xét tiết học, khen những em hát và gõ đệm đúng yêu cầu, hoạt động tích cực trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa hát đúng hoặc chưa tập trung cần cố gắng hơn. Dặn dò HS về ôn lại bài hát để hát tốt ở tiết sau
- HS ngồi ngay ngắn, lắng nghe.
- Nhắc lại tên bài hát.
- Nghe hát mẫu
- Nhận xét bài hát: Vui tươi, rộn ràng.
- Tập đọc lời ca theo tiết tấu
- Tập hát từng câu ( có 4 câu)
+ Chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng khi hát.
- HS hát: + Đồng thanh
 +Nhóm, dãy.
 + Cá nhân
- Hát và gõ đệm theo nhịp. 
- HS hát gõ đệm theo nhịp
- Hát và gõ đệm theo phách.
- Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- HS ôn hát: Dãy, nhóm, cá nhân kết hợp với nhạc cụ gõ.
- HS trả lời.
+ Bài hát Xòe hoa, dân ca Thái.
+ Gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu.
- HS ghi nhớ.
- HS ghi nhớ
 Bổ sung sau tiết học .. 
 TUẦN 13: Thứ ngày tháng năm 2017
TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC
ÔN BÀI HÁT : MÚA VUI
 (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước)
I. MỤC TIÊU:
- Biết hát bài hát , hát thuộc đúng tính chất bài hát 
- Biết bài hát là của nhạc sĩ lưu Hữu Phước 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN:
- Hát chuẩn xác bài hát Múa vui
- Nhạc cụ đệm đàn Oóc gan, gõ ( Song loan, thanh phách)
- Một số động tác múa đơn giản.
- Tranh minh hoạ trẻ em đang múa hát
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
TL
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1P
3P
20P
12P
4P
1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: HS hát ôn lại bài hát xoè hoa ( Nghe giai điệu đoán tên bài hát, sau đó hát và gõ đệm theo phách của bài hát.) 
Nhận xét.
3. Bài mới
\* Hoạt động 1: Dạy bài hát: Múa vui
+ Giới thiệu đôi nét về tác giả: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước ( 1932 - 1989) quê ở Cần Thơ ( Nam bộ) là tác giả nhiều bài hát nổi tiếng: Lãnh tụ ca, giải phóng Miền Nam, Lên đàng,và các bài hát thiếu nhi như: Reo vang bình minh, thiếu nhi thế giới liên hoan.
- GV cho HS nghe băng mẫu, sau đó GV đệm đàn và hát lại một lần nữa.
- Hỏi HS nhận biết nhịp điệu bài hát. ( Nhanh, chậm? Vui, buồn?) 
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu 
- Dạy hát từng câu, tốc độ vừa phải. Mỗi câu cho HS hát 2-3 lần để thuộc lời và giai điệu. Sau đó tập các câu hát tiếp theo và nối các câu để hoàn chỉnh bài hát.
- Hướng dẫn HS hát để nhớ lời ca và giai điệu bằng nhiều hình thức: Hát đồng thanh, nhóm, cá nhân.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ, gõ đẹm theo phách hoặc theo nhịp.
- GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu phách 
Cùng nhau múa xung quanh vòng
- Hướng dẫn HS vỗ, gõ đệm theo phách
- GV hát kết hợp gõ đẹm theo nhịp
 Cùng nhau múa xung quanh vòng.
- Nhận xét 
* Củng cố:
- Cuối cùng, GV củng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài hát vừa học, tác giả? Cho cả lớp đứng lên hát và kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp, phách của bài hát.
- GV nhận xét, dặn dò.
- Nhắc HS về ôn lại bài hát vừa tập
- Thực hiện yêu cầu GV
- Hát lại BH
- Ngồi ngay ngắn chú ý nghe.
- HS nghe băng mẫu. và nghe Gv hát một lần 
- HS trả lời: Bài hát vui, tốc độ vừa phải.
- Tập đọc lời ca theo tiết tấu.
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV.
- Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn.
- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy, nhóm
+ Hát cá nhân
HS theo dõi và lắng nghe.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV
- Ngồi ngay ngắn nghi nhớ 
- HS trả lời
- HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách bài hát.
- HS nghe và ghi nhớ
 Bổ sung sau tiết học .. 
 TUẦN 15: Thứ ngày tháng năm 2017
TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : XOÈ HOA, MÚA VUI
I. MỤC TIÊU:
 - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát 
 - Biết hát kết hợp động tác phụ hoạ cá bài hát
 -Biết gõ đệm 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN:
- Nhạc cụ Đàn Ooc gan, 
- Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách...)
 - Bảng phụ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1p
11p
12p
11p
5p
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong trình ôn các bài hát đã học
 3. Bài mới
*Hoạt động 1: giới thiệu 2 bài hát ôn 
* Hoạt động :2. Ôn bài hát: Xoè hoa
- GV treo tranh minh họa cho bài hát, HS nhìn tranh và đoán tên bài hát
- GV hướng dẫn HS ôn lại bài hát, kết hợp võ tay, gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ họa
- Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp
- GV nhận xét
* Hoạt động : 3. Ôn tập bài hát: Múa vui
- GV bắt giọng cho HS hát ôn lại bài hát ( GV đệm đàn)
- GV gõ tiết tấu lời ca một câu hát trong bài, đố HS nhận ra đó là câu hát nào trong bài? 
- Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp vỗ hoặc gõ theo tiết tấu lời ca.
- Nhận xét
*Củng cố , Dặn dò
- Hệ thống lại nội dung bài học
- Cho HS ôn lại một bài hát đã ôn.bài hát (Xòe hoa )
HS đánh giá nhận xét bạn mình hát theo nhóm đôi 
- GV nhận xét, khen biểu dương những em hòan thành tốt, nhắc nhở những em còn hạn chế học sinh 
- Dặn HS về nhà học bài cũ 
- Thực hiện yêu cầu GV
-HS hát bài cũ 
HS nghe 
- HS xem tranh và đoán tên bài hát: Xoè hoa ( Dân ca Thái)
- HS ôn bài hát theo hướng dẫn
-HS hát kết hợp vận động phụ họa
- HS lên biểu diễn trước lớp
- Ghi nhớ 
- HS hát tập thể bài Múa vui theo nhạc
- HS nghe và nhận biết tiếu tấu đó thể hiện cho câu hát nào.
- HS hát và vỗ, gõ theo tiết tấu lời ca
( Tập thể, từng nhóm)
- HS ôn hát theo hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe, ghi nhớ
 Bổ sung sau tiết học .. 
 TUẦN 17: Thứ ngày tháng năm 2017
TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC
 HỌC HÁT: BÀI CHÚC MỪNG SINH NHẬT 
 (Nhạc Anh)
I. MỤC TIÊU: 
- Đối với HS TB, các em thuộc lời ca
- Giáo dục các em tình cảm nhân ái và ý thức mang lại niềm vui cho người khác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN:
- Đàn và hát chuẩn xác bài Chúc mừng sinh nhật. Nhạc cụ đệm, gõ ( Song loan, thanh phách)
- Tranh minh họa hình ảnh các em nhỏ đang chúc mừng sinh nhật bạn.- Chép lời ca vào bảng phụ 6 câu hát thành 6 dòng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
)
TL
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1p
3p
17p
10p
5p
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại một số bài hát đã học ( Bài Thật là hay, Xoè hoa, kết hợp vỗ gõ đệm theo nhịp phách hay tiết tấu lời ca)
3. Bài mới: 
*Hoạt động1:Học hát: Chúc mừng sinh nhật
- GV treo tranh vẽ lên bảng và thuyết trình: 
+ Nghe hát mẫu: GV hát mẫu 
Hỏi: Các em có cảm nhận gì khi nghe bài hát - GV treo bảng phụ và thuyết trình: Bài hát có 6 câu hát, trên bảng phụ
Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. 
 + Dạy hát từng câu
- GV đàn giai điệu 3 lần, HS hát theo
- Cách tập tương tự với câu 2 và câu 3.
- Nối 3 câu với nhau
- GV chỉ định 1-2 HS hát lại 3 câu này.
- Cách tập ba câu 4-5-6 tiến hành giống như ba câu 1-2-3.
- GV đàn và hát mẫu cả bài
 - GV đàn giai điệu cả 6 câu hát, HS hát 
- GV hướng dẫn cách phát âm, nhắc HS cách lấy hơi và sửa chỗ hát sai nếu có.
- Đệm đàn cho HS hát lại cả bài lần nữa.
- GV hướng dẫn: Các em hát cả bài hai lần, kết thúc bằng cách hát câu 6 thêm lần nữa, câu này các em sẽ hát chậm dần.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm
+ Hát kết hợp gõ tiết tấu:
- GV hát và gõ làm mẫu
- HS thực hiện theo nhóm, cá nhân
+Hát gõ đệm theo phách: GVhát và gõ đệm mẫu
GV đàn và bắt nhịp 1-2 cho HS hát.
- HS thực hiện cả lớp, nhóm, cá nhân.
* Củng cố và dặn dò
- HS trình bày hoàn chỉnh bài hát. .
- GV cho HS xung phong hoặc chỉ định 4 em lên bảng trình bày hoàn chỉnh bài hát.
 ( 1-2 phút)Chúng ta vừa học xong bài hát: Chúc mừng sinh nhật, trong ngày sinh nhật của những người thân, các em nên trình diễn bài hát này 
- Nhận xét dặn HS về học bài 
- Thực hiện
Hát kết hợp gõ đệm 
- Quan sát 
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
- HS trả lời theo cảm nhận
- HS lắng nghe
- HS thực hiện theo H dẫn của GV.
- HS thực hiện
- HS nghe và hát nhẩm theo
-HS thực hiện: Nghe nhạc và hát cùng đàn.
- 1-2 HS trình bày
- HS nghe 
- HS nghe đàn và hát
-HS làm theo hướng dẫn
- HS thực hiện hát đầy đủ cả bài
- HS nghe hướng dẫn
- HS trình bày bài hát lại nhiều lần 
- HS theo dõi
- HS thực hiện
+ Theo nhóm
+ Cá nhân
- HS thực hiện
+ Cả lớp
+ Theo nhóm
+ Cá nhân
- HS trình bày theo hướng dẫn của GV
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- Hát lại BH
- Trả lời câu hỏi giáo viên
- Ghi nhớ 
 Bổ sung sau tiết học .. 
TUẦN 19: Thứ ngày tháng năm 2017
TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC
ÔN BÀI HÁT: CỘC CÁCH TÙNG CHENG
I.MỤC TIÊU: 
- Hát đúng giai điệu và lời ca
- Qua bài hát các em biết thêm tên một số nhạc cụ dân tộc 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN:
	- Hát chuẩn xác bài Cộc cách tùng cheng.
	- Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách)
	- Nhạc cụ đàn oóc gan
	- Bảng phụ ghi sẵn lời ca.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1p
2p
20p
12p
4p
1.Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thê ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS nghe giai điệu nhớ tên bài hát đã học( Chúc mừng sinh nhật), hát ôn bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách.
3. Bài mới
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Cộc cách tùng cheng
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát
- GV hát mẫu đệm đàn hoặc cho HS nghe băng, Tốc độ hơi nhanh, vui
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. Có 6 câu hát, mỗi câu chia thành 2 câu nhỏ để đọc cho dễ thuộc lời.
- khởi động giọng A.O.U.i theo đàn 
- Dạy hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2-3 lần để thuộc lời và giai điệu. Hát nối tiếp đến hết bài.
- Sau khi tập xong, cho HS ôn lại nhiều lần để thuộc lời và hát đúng nhịp ( GV giữ nhịp bằng tay hoặc bằng đàn)
- Sau khi HS hát đúng giai điệu, GV hướng dẫn các em hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách hoặc tiết tấu lời ca.
- GV nhận xét
*Hoạt động 2: Trò chơi với bài hát Cộc cách tùng cheng
- GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm tượng trưng cho một nhạc cụ gõ trong bài hát. Các nhóm lần lượt hát từng câu theo tên nhạc cụ nhóm mình. Đến câu hát : Nghe sênh thanh la mõ trống” thì cả lớp cùng hát và nói “ Cộc cách tùng cheng
- Có thể hướng dẫn nhữung cách chơi khác tuỳ thời gian theo cho phép để phát huy khả năng hoạt động của HS.
4.Củng cố - Dặn dò
- HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác
- Kết thúc tiết học, GV nhận xét, khen ngợi những em hoạt động tích cực trong giờ học, nhắc nhở những em chưa tập trung cần cố gắng hơn.
- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa học
- Thực hiện
Nghe và nhớ lại , cả lớ hát lại bài hát 
 Nhận xét 
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.
- Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu)
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV
- Thực hiện
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. Chú ý hát rõ lời, tròn tiếng, thể hiện tính chất vui tươi.
- HS hát:
+ Đồng thanh
+ Dãy, nhóm
+ Cá nhân
- HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lưòi ca 
- HS thực hiện trò chơi theo hướng dẫn.
- Có thể tiến hành chơi theo cách khác như: Mỗi nhóm một em lên sử dụng nhạc cụ gõ. Khi hát đến tên nhạc cụ nhóm nào thì em đại diện lên sẽ gõ tiết tấu theo bài hát bằng nhạc cụ của mình. Chú ý gõ đúng tiết tấu, không bị rớt nhịp.
- HS trả lời
- HS nghe và ghi nhớ
- Ghi nhớ 
 Bổ sung sau tiết học .. 
TUẦN 21: Thứ ngày tháng năm 2017
TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC
ÔN BÀI HÁT: TRÊN CON ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG
(Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu)
I. Mục tiêu:
- Giúp HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca bài hát.
- Hát đồng đều rõ lời.
- Giúp HS yêu quý môn học.
II. Chuẩn bị:
GV: 	- Đàn, đĩa nhạc, đài.
- Bảng phụ bài hát
- Đàn hát thuần thục bài hát.
- Tranh ảnh minh họa cho bài hát.
HS: 	- Vở ghi, tập bài hát, nhạc cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định:	Nhắc các em ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra: 	- Hát 1 trong số các bài hát đã học ở Học kỳ I
	- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
	* Phần mở đầu:
	Hôm nay cô sẽ dạy các em 1 bài hát mới nhạc và lời của Ngô Mạnh Thu, đó là bài Trên con đường đến trường.
	* Phần hoạt động
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
+ Hoạt động 1: Dạy giai điệu bài hát
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm
-Giới thiệu bài.
- GV mở đĩa cho HS nghe hát mẫu.
- GV chia câu và cho lớp đọc lời ca.
- GV đàn cho lớp luyện thanh theo mẫu âm a.
- GV dạy giai điệu từng câu theo lối móc xích.
- GV hát mẫu câu 1 và đàn giai điệu lại 1 đến 3 lần và lấy nhịp.
Tương tự như vậy với các câu tiếp theo.
- Tập song cho lớp ghép cả bài .
- Cho lớp ôn luyện.
- GV nhận xét.
- GV làm mẫu cách gõ đệm theo phách:
Trên con đường đến trường có cây
 x 	x x x x 
 là cây xanh mát
 x x x 
- Cho lớp thực hiện.
- GV làm mẫu cách gõ đệm theo tiết tấu.
Trên con đường đến trường có cây
 x x x x x x x 
 là cây xanh mát
x x x x
- Cho lớp thực hiện.
- Gọi một vài nhóm làm lại.
- GV nhận xét.
- Lớp nghe.
- Lớp đọc lời ca (đọc đồng thanh).
- HS luyện thanh theo đàn.
- HS nghe và hát theo hướng dẫn của GV.
- HS thực hiện.
- Lớp hát vài lần.
- Chia lớp làm 4 nhóm avf hát.
- Lớp quan sát.
- Lớp thực hiện theo hướng dẫn.
- Lớp thực hiện.
- Các nhóm trình bày.
* Phần kết thúc
4. Củng cố: 
- Giáo viên đàn cho lớp hát lại bài.
- GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc lời ca và giai điệu bài hát.
Bổ sung sau tiết dạy : .	
TUẦN 23: Thứ ngày tháng năm 2017
TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC 
ÔN BÀI HÁT: HOA LÁ MÙA XUÂN
(Nhạc và lời: Hoàng Hà)
I. Mục tiêu:
- Qua bài hát các em cảm nhận được cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp với giai điệu vui rộn ràng.
- Biết lấy hơi ở mỗi câu hát.
- Qua bài hát giáo dục cho HS thêm yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
GV: 	- Đàn.
- Hát chuẩn xác bài hát.
- Chép lời vào bảng phụ họa.
HS: 	- Vở ghi, tập bài hát lớp 2.
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra: - Gọi 1 đến 3 em hát bài hát Trên con đường tới trường.
	- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:
	* Phần mở đầu:
	Hôm nay chúng ta sẽ học bài hát mới của nhạc sĩ Hoàng Hà nói về mùa xuân cây cối đâm chồi nẩy lộc, hoa lá tốt tươi. Bài hát ca ngợi thiên nhiên tươi đẹp.
	* Phần hoạt động
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
+ Hoạt động 1: Dạy hát
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm.
- GV giới thiệu bài.
- Cho lớp nghe hát mẫu.
- GV chia câu và hướng dẫn lớp đọc lời ca.
- Cho lớp luyện thanh:
Đô - Mi - Son - Mi - Đô 
- GV hướng dẫn từng câu theo lối móc xích.
- GV hát mẫu câu 1 và đàn lại 1 lần.
- GV lấy nhịp cho lớp hát tương tự như vậy với các câu tiếp theo.
- Tập xong cho lớp hát cả bài.
- Cho lớp ôn luyện theo tổ, nhóm.
- GV nhận xét.
- GV làm mẫu và hướng dẫn gõ đệm theo nhịp 2.
Tôi là lá, tôi là hoa
 x	x
- GV làm mẫu và hướng dẫn HS cách gõ đệm theo tiết tấu lời ca
Tôi là lá, tôi là hoa
x x x x x x
- GV giải thích để HS phân biệt được 2 cách gõ đệm trên.
- GV cho lớp ôn luyện.
- GV nhận xét.
- Lớp nghe.
- Lớp đọc đồng thanh.
- Lớp luyện theo mẫu âm a
- Lớp thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- Lớp hát.
- Lớp hát cả bài vài lần.
- Từng nhóm thực hiện.
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- Lớp ôn theo tổ, nhóm và cá nhân.
	* Phần kết thúc:
4. Củng cố: 
- Giáo viên đàn cho lớp hát ôn lại bài.
- GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc lời ca bài hát.
TUẦN 25: Thứ ngày tháng năm 2017
TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC 
ÔN BÀI HÁT: CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG
I. Mục tiêu:
- Giới thiệu 1 bài hát mới của trẻ em Pháp, lời Việt Hoàng Anh.
- Giúp HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.
- Giáo dục cho HS thêm yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
GV: 	- Đàn, đài, đĩa nhạc.
- Hát chuẩn xác bài hát.
- Chép lời 1 ra bảng phụ.
HS: 	- SGK âm nhạc 2.
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra: 	- Gọi 3 em hát bài hát Hoa lá mùa xuân.
	- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:
	* Phần mở đầu:
	Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em 1 bài hát nước ngoài, lời Hoàng Anh.
	* Phần hoạt động
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
+ Hoạt động 1: Dạy giai điệu bài hát
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa và gõ đệm.
- GV mở đĩa cho HS nghe lại bài hát.
- GV giới thiệu bài.
- Cho HS đọc lời ca.
- Gọi 1 đến 2 em đọc lại.
- GV hát câu 1 và đàn giai điệu câu 1 vài lần, lấy nhịp.
- Tương tự như vậy với các câu tiếp theo.
- Tâp xong cho lớp hát cả bài.
- Cho lớp ôn luyện và trình bày.
- GV nhận xét.
- GV làm mẫu và hướng dẫn HS cách gõ đệm theo phách.
Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ 
xx 	x x x x 
thương này
x x
- GV làm mẫu và hướng dẫn HS đứng hát nhún chân và nghiêng người theo nhịp, tay có thể đưa lên đưa xuống theo lời ca.
- Cho từng nhóm tập.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm tập tốt, động viên nhóm tập chưa tốt.
- HS nghe.
- HS đọc.
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- HS nghe và hát.
- Lớp ôn lại một vài lần.
- Lớp ôn luyện và trình bày theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Lớp thực hiện theo hướng dẫn của GV
- HS đứng tại chỗ thực hiện theo hướng dẫn.
- Luyện theo nhóm 
- Lắng nghe 
Củng cố dặn dò 
 - GV đàn, HS hát lại bài hát.
 - GV nhận xét giờ học? 
 - Về nhà tìm 1 số động tác phụ họa đơn giản cho bài hát.
	Bổ sung sau tiết dạy : .
TUẦN 27: Thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2017
TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC 
ÔN 2 BÀI HÁT ĐÃ HỌC 
TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÉN TRƯỜNG 
HOA LÁ MÙA XUÂN 
I. Mục tiêu:
- Giúp HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca bài hát.
- Hát đồng đều rõ lời.
- Giúp HS yêu quý môn học.
II. Chuẩn bị:
GV: 	- Đàn, đĩa nhạc, đài.
- Bảng phụ bài hát
- Đàn hát thuần thục bài hát.
- Tranh ảnh minh họa cho bài hát.
HS: 	- Vở ghi, tập bài hát, nhạc cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy và học:
	* Phần hoạt động
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
+ Hoạt động 1: Giới thiệu 2 bài hát ôn 
+ Hoạt động 2: ÔN bài bài hát 
-Giới thiệu bài.
- GV mở đĩa cho HS nghe hát mẫu.
2 bài ôn : 
TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÉN TRƯỜNG 
HOA LÁ MÙA XUÂN 
Bài hát nhạc và lời của ai?
Bài hát có mấy câu ?
Bài hát ở nhịp mấy ?
*Cả lớp hát ôn theo các hình thức 
 Tập thể , nhóm hát , cá nhân hát 
- HS nghe 
HS thảo luận nhóm và trả lời theo nhóm đôi 
*- Lớp thực hiện.
- Các nhóm trình bày.
HS hát ôn theo các nhóm 
* Phần kết thúc
 Củng cố: 
- cho lớp hát lại bài, bình chọn HS hát tốt 
- GV nhận xét giờ học.
. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc lời ca và giai điệu bài hát.
Bổ sung sau tiết dạy : .
TUẦN 29: Thứ ngày tháng năm 2017
TĂNG CƯỜNG ÂM NHẠC 
ÔN BÀI HÁT: CHIM CHÍCH BÔNG
 Nhạc: Văn Dung
 Lời: Nguyễn Viết Bình
I. Mục tiêu:
- Hát thuộc lời, đúng giâi điệu và tiết tấu.
- Hát đều giọng, đúng nhịp, rõ lời, biết gõ đệm thành thạo.
- Biết bài hát của tác giả Văn Dung với tính chất vui tươi.
II. Chuẩn bị:
 GV: 	- Đàn, máy nghe.
- Hát chuẩn xác bài hát.
- Bảng phụ
 HS: - Tập bài hát lớp 2, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy và học:
 1. Ổn định:
 2. Kiểm tra: 
- Gọi 1 đến 3 em hát bài: Hoa lá mùa xu
- GV nhận xét? 
 3. Bài mới:
	* Phần mở đầu:
	- Giờ học này chúng ta học bài hát mới, nói về một loài chim sâu rất đễ thương, biết bắt sâu phá hoại mùa màng của con người.
	* Phần hoạt động
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
+ Ho

Tài liệu đính kèm:

  • docTC_AN_NHAC_KHOI_2_CA_NAM.doc