Giáo án tăng buổi lớp 1 mô Toán + Tiếng Việt

I.Mục tiêu: Củng cố và nâng cao kiến thức đã học về nhiều hơn và ít hơn, hs biết so sánh một cách chắc chắn số lượng 2 nhóm đồ vật.

II. Đồ dùng: Một số đồ vật

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 18 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 08/08/2018 Lượt xem 141Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tăng buổi lớp 1 mô Toán + Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện Toán: Luyện tập về nhiều hơn – ít hơn
I.Mục tiêu: Củng cố và nâng cao kiến thức đã học về nhiều hơn và ít hơn, hs biết so sánh một cách chắc chắn số lượng 2 nhóm đồ vật.
II. Đồ dùng: Một số đồ vật
III. Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Gv gắn 3 nhóm đồ vật lên bảng
- Y/c hs quan sát, thảo luận theo nhóm: so sánh và nói được về nhiều 
- quan sát, thảo luận theo y/c
Hơn, ít hơn.
- Gọi đại diện nhóm trả lời
- trả lời
- GV kết luận chung
HĐ2: Cho hs tự đưa đồ dùng học tập và đố nhau về nhiều hơn và ít hơn trước lớp
- thực hiện theo y/c nhóm đôi
- Kiểm tra theo bàn
HĐ3: Củng cố toàn bài
- lắng nghe
IV. Nhận xét giờ học:
Chiều thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2009
Luyện Tiếng Việt: Luyện viết các nét cơ bản
I. Mục Tiêu: Hs ghi nhớ chính xác các nét cơ bản, viết đung, đẹp các nét cơ bản để tiến tới viết các con chữ. 
II. Đồ dùng: Bảng phụ
III. Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Ôn lại tên các nét cơ bản
- Y/c hs nhắc lại tên các nét cơ bản đã học
- nhắc lại theo y/c
- Treo bảng phụ ghi các nét, gọi một số hs lên chỉ bảng và đọc
- đọc theo y/c và n/x
- gv củng cố lại, cho cả lớp đọc
- đọc cả lớp
HĐ2: Viết bảng con
- Lần lượt cho hs nhắc lại quy trình viết các nét cơ bản rồi cho hs viết vào bảng con
- nhắc lại và viết theo y/c
- cho hs nhận xét, sửa sai ( nếu có)
- nhận xét theo y/c
HĐ3: Viết vào vở ô ly
- Treo bảng phụ bài viết mẫu các nét cơ bản, cho hs đọc tên các nét
- đọc cả lớp
- Nhắc lại tư thế ngồi viết , cách cầm bút.. rồi cho hs viết
- viết bài
HĐ4: Chấm bài, nhận xét.
IV. Củng cố, nhận xét giờ học:
Luyện Toán: Luyện tập về nhiều hơn – ít hơn
I.Mục tiêu:Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức đã học về nhiều hơn và ít hơn, hs biết so sánh một cách chắc chắn số lượng 2 nhóm đồ vật.
II. Đồ dùng: Một số đồ vật, phiếu bài tập
III. Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Củng cố kiến thức
- Y/c hs nhắc lại tên bài học
- xung phong trả lời
- Đặt nhóm đồ vật lên bàn bao gồm 5 quyển vở và 4 cái bút y/c hs so sánh nhiều hơn, ít hơn
- quan sát, trả lời
- gọi 2 – 3 hs trả lời, n/x
- Kết luận chung
- Làm tương tự với 3 cái thước, 4 quyển vở. 3 hình vuông, 2 hình tròn
HĐ2: Cho hs làm bài tập
Phát phiếu bài tập, nêu y/c rồi hd hs làm bài
- làm và chữa bài theo y/c
- Chấm bài, chữa bài và n/x
IV. Củng cố, nhận xét giờ học:
Kế hoạch dạy học
Tuần .
Phiếu bài tập
Bài1: Ghi dấu + dưới hình tam giác rồi tô màu vào hình đó
Bài2: Khoanh vào chữ dưới hình chỉ hình tròn, rồi tô màu vào hình tròn
Bài 3: Hãy kẻ 1 đườn
g chia hình vuông thành 2 hình tam giác
Chiều thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2009
Luyện Tiếng Việt : Ôn bài 8 l - h 
I.Mục tiêu: Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các tiếng có âm l, h đã học. 
II. Đồ dùng: Bảng phụ ghi nội dung bài viêt
III. Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Tiết 1: Luyện đọc:
- Gọi hs cầm sgk lên bảng đọc( dành chủ yếu cho hs đọc chem., yếu hơn)
- đọc theo y/c
Tiết 2: Thực hành
Ghi sẵn bài lên bảng lần lượt gọi hs lên làm bài , n/x
- nghe và làm bài theo y/c
Bài1: Đọc trơn câu sau, gạch dưới tiếng có âm h:
Ve vẻ vè ve, hè về, hè về
Bài2: Khoanh tròn tiếng có âm l
Lê, lẹ, lễ, vẽ, bế, hổ, hẹ, lũ
Bài 3: Nối theo mẫu
- chữa bài, n/x
 hè le
 le ve
 ve về
Bài4: viết bảng con và vở ô ly
 - viết theo hd
 l, h, lệ, hé
Chấm 1 số bài, n/x
IV. Củng cố toàn bài
 Tuần 5
Chiều thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2009
Luyện Tiếng Việt : Ôn bài 16
I.Mục tiêu: Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các tiếng có âm đã họctrong tuần 4 
II. Đồ dùng: Bảng phụ ghi nội dung bài viêt
III. Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Tiết 1: Luyện đọc:
- Gọi hs cầm sgk lên bảng đọc( dành chủ yếu cho hs đọc yếu hơn) gv cho hs đọc bài bất kỳ
- đọc theo y/c
Tiết 2: Thực hành
Bài1: ghép những âm và thanh thành tiếng rồi đọc tiếng ghép được
 m --- o --- ?=> --- c --- o --- / =>---
c --- ô --- /=> --- đ --- a --- ? =>---
th --- ê --- /=> --- th --- ơ --- ? =>---
d --- ê --- ?=> --- th --- ô--- =>---
Gọi hs nêu cách ghép và đọc
Làm bài và nêu miệng
đọc ( cn – n – cl)
Bài2: viết câu sau vào vở rồi gạch dưới tiếng có âm: m, t, th
Cò bố mò cá, cò mẹ tha cá về tổ.
Bài3: viết các tiếng sau vào vở rồi gạch dưới tiếng có thanh hỏi.
Mạ cỏ đỏ da đi để dế tạ thồ
Bài 4: Nối 
- chữa bài, n/x
tổ thú 
mò mỏ
da cò
thợ cá
Bài5: viết vở ô ly từ: mẹ về, da thỏ
 - viết theo hd
Chấm 1 số bài, n/x
IV. Củng cố toàn bài
Luyên Toán
 Ôn tập về dấu và cách so sánh các số trong phạm vi 5
Tiếp theo
I- Mục tiêu: Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức đã học về quan hệ , so sánh các số trong phạm vi 5 
II- Đồ dùng: 
III-Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Hướng dẫn hs làm bài tập
Gv ghi các bài tập lên bảng, cho hs nêu y/c và làm bài vào vở, lần lợt gọi hs lên bảng chữa bài, lớp n/x sửa sai
- nêu y/c , làm và chữa bài theo y/c
Bài 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
1 2 3 2 5 1
Làm bài vào vở
2 1 2 3 1 5
1 em lên chữa bài
4 3 3 1 5 5
3 4 1 3 2 5
Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s vào bên phải 
 1 > 1 3 = 3
Cả lớp làm bài
 2 3
2 hs lên chữa bài
 3 = 4 1 = 4
Lớp n/x sửa sai( nếu có)
 5 > 2 5 < 5
Chấm 1 số bài n/x y/c hs nêu cách sửa sai
Bài 3: thảo luận nêu miệng kết quả
Gv nêu câu hỏi hs trả lời 
Nghe và trả lời
Nhà em có: Ông, bà, bố, mẹ và em. Hỏi nhà em có mấy người?
Một con ngỗng và một con ngan có mấy chân?
Hai đôi dép có mấy chiếc?
IV- Nhận xét giờ học:
Tuần 5
Chiều thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2009
Luyện Tiếng Việt
Ôn bài 17: u, ư
I- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng đọc đúng, đọc trơn, trôi chảy nội dung bài 17
- Đọc và nhận biết thêm các tiếng ngoài bài có âm u, ư
II- Đồ dùng: bảng phụ
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Tiết 1: Luyện đọc sgk
- Y/c hs mở sgk, tự đọc và kiểm tra lẫn nhau theo nhóm.
- đọc theo y/c
- Theo dõi hs đọc bài
- Gọi các hs yếu đọc bài
- đọc cá nhân, nhận xét bạn đọc
- Cho hs khác n/x
- Gọi hs đọc thi nhau theo nhóm
- thi đọc theo nhóm
- n/x cho điểm
Tiết2: Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Ghép những âm và thanh thành tiếng rồi đọc tiếng ghép được
m- u - ? = c – ư - / = 
c- u - / = c – ư - ? = 
Làm và nêu miệng
t- u - ? = l – ư - . = 
b- u - / = th – ư - / = 
Gọi hs nêu cách ghép và đọc tiếng ghép được
Bài 2: Nối thành từ( hd hs làm vào vở)
cá tư
thứ thu
thủ đủ
đu đô
Gọi 1 hs lên chữa bài, lớp n/x. Cho hs đọc từ nối được( cn – n – cl)
Bài 3: đọc trơn câu sau và viết vào vở rồi tìm và gạch đưới tiếng có âm u, ư
thứ ba bé hà về thủ đô để thứ tư bé thi vẽ.
Gọi 1 số hs đọc, 1 hs lên bảng gach tiếng tìm được, lớp n/x, gv kết luận đ - s
Bài 4: Viết từ: củ từ, lá thư vào vở
Làm và chữa bài theo y/c
đọc theo y/c
Làm và chữa bài theo y/c 
Viết bài
IV- Nhận xét giờ học:
Tuần 5
Chiều thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2009
Luyện Tiếng Việt
Ôn bài 19: s, r 
I- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng đọc đúng, đọc trơn, trôi chảy nội dung bài 19
- Đọc và nhận biết thêm các tiếng ngoài bài có âm s, r
II- Đồ dùng: bảng phụ
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Tiết 1: HĐ1 Luyện đọc sgk
- Y/c hs mở sgk, tự đọc và kiểm tra lẫn nhau theo nhóm.
- đọc theo y/c
- Theo dõi hs đọc bài
- Gọi các hs yếu đọc bài
- đọc cá nhân, nhận xét bạn đọc
- Cho hs khác n/x
- Gọi hs đọc thi nhau theo nhóm
- thi đọc theo nhóm
- n/x cho điểm
HĐ2: Hướng dẫn hs làm bài tập trong vbt TV:
- Cho hs nêu y/c của bài rồi tự làm bài.
- Gọi 2 hs lên bảng làm, 1 số em nêu miệng cách làm. Lớp n/x bổ sung.
Nêu và làm bài theo y/c
Chữa bài và n/x
Tiết2: Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Ghép những âm và thanh thành tiếng rồi đọc tiếng ghép được
s- ư - / = r– ô - ? = 
s- a - ? = r – ưa- / = 
Làm và nêu miệng
s- ư - ? = r – e - ? = 
s- ơ - . = r – ê - / = 
Gọi hs nêu cách ghép và đọc tiếng ghép được
Bài 2: Nối thành từ( hd hs làm vào vở)
rổ sợ cá sứ
 lo số lọ rê
 con rá rủ rô
Gọi 1 hs lên chữa bài, lớp n/x. Cho hs đọc từ nối được( cn – n – cl)
Bài 3: đọc trơn câu sau và viết vào vở rồi tìm và gạch dưới tiếng có âm s, r
Bà có rổ su su.
Gọi 1 số hs đọc, 1 hs lên bảng gach tiếng tìm được, lớp n/x, gv kết luận đ - s
Bài 4: Viết từ: rổ rá, ca sĩ vào vở
Chấm một số bài, n/x.
IV. Nhận xét giờ học
Làm và chữa bài theo y/c
đọc theo y/c
Làm và chữa bài theo y/c 
Viết bài
Luyện Toán
Ôn luyện các số từ 1 đến 9
I- Mục tiêu:
- Cũng cố và nâng cao kiến thức đã học các số từ 1 đến 9 về cấu tạo số và so sánh số.
II- Đồ dùng:
- bảng phụ
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
Tiết 1:
HĐHS
HĐ1: Gọi hs đọc các số theo thứ tự từ 1 đến 9 và ngược lại.
-đọc theo y/c
Hỏi hs về cấu tạ số 9, số lớn, số bé trong dãy số.
- trả lời miệng
HĐ2: Cho hs đọc y/c và tự làm bài tập vào vở. Gv quan sát hs làm bài
Bài 1: , = ?
6.....8 9......1 6.......9
9......7 4......4 9......9
- làm bài theo y/c, nhận xét
Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s
6 < 2 5 < 9 8 < 8
5 = 5 2 8
- Làm bài theo y/c
- trả lời
Bài 3: 
Khoanh vào số bé nhất: 1, 3, 6, 2
Khoanh vào số lớn nhất: 2, 7, 8, 5
- làm bài theo y/c
Bài 4: Tìm các số:
Lớn hơn 4 và bé hơn 8?
Nhỏ hơn 9 và bé hơn 6?
Tiết 2: Chữa bài và nhận xét: Lần lượt gọi hs lên bảng chữa bài, lớp theo dõi, n/x( Bài 3, 4 dành cho hs K- G)
Chấm 1 số bài
- nghe và trả lời
Gv củng cố nội dung toàn bài.
IV- Nhận xét giờ học
Phiếu kiểm tra
Bài1: Số ? 
& OOOOO
&
 OOOOO
!! ảảả ***
 ảả
 ảả
 ă & ă O ă ! 
 ă ả ă * ă " 
Bài 2: Số ? 
0, 1, 2 , , . , 5. ; 5 , . , 6 , 7 , 8 , .
3 , 2 , 1 , ; 7 , 6 , . , 4.
. , 1 , 2 ; . , 9 , . , 7
Bài 3: , = ?
0 1 7 7 10 9
8 5 3 9 4 8
Bài 4: Số?
 . Hình tam giác hình vuông
Tuần 8
Chiều thứ tư, ngày 7 tháng 9 năm 2009
Luyện Tiếng Việt
Ôn bài 32: oi - ai
I- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng đọc đúng, đọc trơn, trôi chảy nội dung bài 32
- Đọc và nhận biết thêm các tiếng câu ngoài bài có vần oi - ai
II- Đồ dùng: bảng phụ
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Tiết 1: HĐ1 Luyện đọc sgk
- Y/c hs mở sgk, tự đọc và kiểm tra lẫn nhau theo nhóm.
- đọc theo y/c
- Theo dõi hs đọc bài
- Gọi các hs yếu đọc bài
- đọc cá nhân, nhận xét bạn đọc
- Cho hs khác n/x
- Gọi hs đọc thi nhau theo nhóm
- thi đọc theo nhóm
- n/x cho điểm
HĐ2: Hướng dẫn hs làm bài tập trong vbt TV:
- Cho hs nêu y/c của bài rồi tự làm bài.
- Gọi 2 hs lên bảng làm, 1 số em nêu miệng cách làm. Lớp n/x bổ sung.
Nêu và làm bài theo y/c 
Chữa bài và n/x
Tiết2: Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Điền vần oi – ai vào chỗ trống để tạo thành từ
Ngà v b vở
bé tr gà m
Làm bài vào vở
ái ng l đò
Gọi hs lên chữa bài và đọc từ điền được
Bài 2: gach dưới tiếng có vần ai
Cái chai , mải mê, mỏi, tài ba
Gọi 1 hs lên chữa bài, lớp n/x. Cho hs đọc từ nối được( cn – n – cl)
Bài 3: giải đố( gv đọc hs giải và lên bảng viết tên con vật giải đố)
Hai anh khác họ cùng tên
Anh ở dưới biển anh trên núi rừng
Anh thì bơi lội vẫy vùng
Anh chăm kéo gỗ trên rừng ra khe?
Bài 4: Viết từ: oi, ai, bé gái, thổi còi vào vở
Chấm một số bài, n/x.
IV. Nhận xét giờ học
Làm và chữa bài theo y/c
- thực hiện theo y/c
Viết bài

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao an tang buoi lop 1tui tu soan day.doc