Giáo án Sinh hoạt tổng kết tuần 5

I.Mục tiêu :

 HS nắm được mọi hoạt động trong tuần

 Phổ biến kế hoạch tuần 6

 II. Đồ dùng GV: Chuẩn bị bài hỏt: có nội dung về trường lớp và thày cô

 Nhận xột lớp tuần 5

 HS: Chuẩn bị các ý kiến để nhận xét

III Các hoạt động dạy học- học

 

doc 4 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 06/08/2018 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh hoạt tổng kết tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sinh hoạt
Tổng Kết tuần 5
I.Mục tiờu : 
 HS nắm được mọi hoạt động trong tuần
 Phổ biến kế hoạch tuần 6
 II. Đồ dựng GV: Chuẩn bị bài hỏt: có nội dung về trường lớp và thày cô
 Nhận xột lớp tuần 5
 HS: Chuẩn bị cỏc ý kiến để nhận xột
III Cỏc hoạt động dạy học- học
T g
Cỏc hoạt động dạy học
Phương phỏptổ chức hoạt 
5’
15’
5’
10’
 1. Ổn định 
 2.Nhận xột nền nếp tuần qua:
GVHD cho từng tổ nhận xột cỏc bạn và tự nhận xột mỡnh về kỷ luật, học tập tuần qua
GV nhận xột:
 GV tổng hợp tỡnh hỡnh: Học tập, kỉ luật, đạo đức, tuần qua
+ Khen những học sinh ngoan, chăm học giỏi. 
+ Bình chọn cá nhân điển hình.:
( GV ghi vào sổ phụ trách lớp)
+ Bình chọn tổ xuất sắc: ( GV ghi vào sổ phụ trách lớp) 
+ Nhắc nhở HS cũn yếu, hay núi chuyện trong lớp
 3.Kế hoạch tuần 6
* Phỏt động thi đua tuần 6:
-Học tập: Nhiều hoa điểm tốt, Núi lời hay làm việc tốt, Kỉ luật trật tự tốt .
Để lập thành tớch chào ngày nhà giáo Việt Nam 4.Cỏc hoạt động khỏc:
- Gọi cỏ nhõn lờn hỏt, kể chuyện, đọc thơ
- Dạy bài hỏt : có nội dung về trường lớp và thày cô và về các bà, các mẹ
Lớp hỏt: “Mẹ và cô...”
Thảo luận
Lớp trưởng, tổ trưởng làm việc 
* Tuyờn dương 
3- 5 HS nhắc lại
5-7 HS
Cả lớp
sinh hoạt
Tổng Kết tuần 6
I.Mục tiờu : 
 HS nắm được mọi hoạt động trong tuần
 Phổ biến kế hoạch tuần 7
 II. Đồ dựng GV: Chuẩn bị bài hỏt: có nội dung về trường lớp và thày cô
 Nhận xột lớp tuần 6
 HS: Chuẩn bị cỏc ý kiến để nhận xột
III Cỏc hoạt động dạy học- học
T g
Cỏc hoạt động dạy học
Phương phỏptổ chức hoạt 
5’
15’
5’
10’
 1. Ổn định 
 2.Nhận xột nền nếp tuần qua:
GVHD cho từng tổ nhận xột cỏc bạn và tự nhận xột mỡnh về kỷ luật, học tập tuần qua
GV nhận xột:
 GV tổng hợp tỡnh hỡnh: Học tập, kỉ luật, đạo đức, tuần qua
+ Khen những học sinh ngoan, chăm học giỏi. 
+ Bình chọn cá nhân điển hình.:
( GV ghi vào sổ phụ trách lớp)
+ Bình chọn tổ xuất sắc: ( GV ghi vào sổ phụ trách lớp) 
+ Nhắc nhở HS cũn yếu, hay núi chuyện trong lớp
 3.Kế hoạch tuần 7
* Phỏt động thi đua tuần 7
-Học tập: Nhiều hoa điểm tốt, Núi lời hay làm việc tốt, Kỉ luật trật tự tốt .
Để lập thành tớch chào ngày nhà giáo Việt Nam 4.Cỏc hoạt động khỏc:
- Gọi cỏ nhõn lờn hỏt, kể chuyện, đọc thơ
- Dạy bài hỏt : có nội dung về trường lớp và thày cô.
Lớp hỏt : Em yêu trường em..
Thảo luận
Lớp trưởng, tổ trưởng làm việc 
* Tuyờn dương 
3- 5 HS nhắc lại
5-7 HS
Cả lớp
sinh hoạt
Tổng Kết tuần 8
I.Mục tiờu : 
 HS nắm được mọi hoạt động trong tuần
 Phổ biến kế hoạch tuần 8
 II. Đồ dựng GV: Chuẩn bị bài hỏt: có nội dung về trường lớp và thày cô
 Nhận xột lớp tuần 7
 HS: Chuẩn bị cỏc ý kiến để nhận xột
III Cỏc hoạt động dạy học- học
T g
Cỏc hoạt động dạy học
Phương phỏptổ chức hoạt 
5’
15’
5’
10’
 1. Ổn định 
 2.Nhận xột nền nếp tuần qua:
GVHD cho từng tổ nhận xột cỏc bạn và tự nhận xột mỡnh về kỷ luật, học tập tuần qua
GV nhận xột:
 GV tổng hợp tỡnh hỡnh: Học tập, kỉ luật, đạo đức, tuần qua
+ Khen những học sinh ngoan, chăm học giỏi. 
+ Bình chọn cá nhân điển hình.:
( GV ghi vào sổ phụ trách lớp)
+ Bình chọn tổ xuất sắc: ( GV ghi vào sổ phụ trách lớp) 
+ Nhắc nhở HS cũn yếu, hay núi chuyện trong lớp
 3.Kế hoạch tuần 8
* Phỏt động thi đua tuần 8
-Học tập: Nhiều hoa điểm tốt, Núi lời hay làm việc tốt, Kỉ luật trật tự tốt .
Để lập thành tớch chào ngày nhà giáo Việt Nam 4.Cỏc hoạt động khỏc:
- Gọi cỏ nhõn lờn hỏt, kể chuyện, đọc thơ
- Dạy bài hỏt : có nội dung về trường lớp và thày cô.
Lớp hỏt : Em yêu trường em..
Thảo luận
Lớp trưởng, tổ trưởng làm việc 
* Tuyờn dương 
3- 5 HS nhắc lại
5-7 HS
Cả lớp
sinh hoạt
Tổng Kết tuần 9
I.Mục tiờu : 
 HS nắm được mọi hoạt động trong tuần
 Phổ biến kế hoạch tuần 9
 II. Đồ dựng GV: Chuẩn bị bài hỏt: có nội dung về trường lớp và thày cô
 Nhận xột lớp tuần 8
 HS: Chuẩn bị cỏc ý kiến để nhận xột
III Cỏc hoạt động dạy học- học
T g
Cỏc hoạt động dạy học
Phương phỏptổ chức hoạt 
5’
15’
5’
10’
 1. Ổn định 
 2.Nhận xột nền nếp tuần qua:
GVHD cho từng tổ nhận xột cỏc bạn và tự nhận xột mỡnh về kỷ luật, học tập tuần qua
GV nhận xột:
 GV tổng hợp tỡnh hỡnh: Học tập, kỉ luật, đạo đức, tuần qua
+ Khen những học sinh ngoan, chăm học giỏi. 
+ Bình chọn cá nhân điển hình.:
( GV ghi vào sổ phụ trách lớp)
+ Bình chọn tổ xuất sắc: ( GV ghi vào sổ phụ trách lớp) 
+ Nhắc nhở HS cũn yếu, hay núi chuyện trong lớp
 3.Kế hoạch tuần 9
* Phỏt động thi đua tuần 9
-Học tập: Nhiều hoa điểm tốt, Núi lời hay làm việc tốt, Kỉ luật trật tự tốt .
Để lập thành tớch chào ngày nhà giáo Việt Nam 4.Cỏc hoạt động khỏc:
- Gọi cỏ nhõn lờn hỏt, kể chuyện, đọc thơ
- Dạy bài hỏt : có nội dung về Anh bộ đội Cụ Hồ.
Lớp hỏt : Em yêu trường em..
Thảo luận
Lớp trưởng, tổ trưởng làm việc 
* Tuyờn dương 
3- 5 HS nhắc lại
5-7 HS
Cả lớp

Tài liệu đính kèm:

  • docSINH HOAT.doc