Giáo án môn Tự nhiên & xã hội 2 - Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật

I. Mục tiêu:

Sau bài học, hs biết:

 + Nhớ lại những KT đã học về cây cối và các con vật.

 + Biết được có những cây cối và các con vật vừa sống được ở dưới nước, vừa sống được ở trên không.

 + Có ý thức bảo vệ của cây cối và các con vật.

II. Đd dạy học:

 1. Ổn định tổ chức:

 2. Kiểm tra bài trước:

 Kể tên 1 số loài vật sống dưới nước?.

 3. Bài mới:

 Hoạt động 1: Làm việc với sgk.

 

doc 2 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 17/02/2016 Lượt xem 205Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tự nhiên & xã hội 2 - Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật.
I. Mục tiêu:
Sau bài học, hs biết:
 + Nhớ lại những KT đã học về cây cối và các con vật.
 + Biết được có những cây cối và các con vật vừa sống được ở dưới nước, vừa sống được ở trên không.
 + Có ý thức bảo vệ của cây cối và các con vật.
II. Đd dạy học:
 1. Ổn định tổ chức:
 2. Kiểm tra bài trước:
 · Kể tên 1 số loài vật sống dưới nước?.
 3. Bài mới:
 Hoạt động 1: Làm việc với sgk.
* Mục tiêu: · Ôn lại những KT đã học về các cây cối và các con vật.
 · Nhận biết 1 số cây cối và các con vật mới.
* Cách tiến hành:
 Bước 1: Làm việc theo nhóm.
 · Hs quan sát tranh/ 62, 63 và tlch/ sgk.
 · Kết quả quan sát thư kí của nhóm sẽ ghi vào các bảng sau/ sgv.
 Bước 2: Làm việc cả lớp.
 · Đại diện các nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác bổ sung.
 Hoạt động 2: Triễn lãm
* Mục tiêu: · Củng cố những KT đã học về cây cối và các con vật.
* Cách tiến hành: 
 Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.
 · Gv chia lớp thành 6 nhóm và phân cho mỗi nhóm 1 góc lớp, phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A0, băng dính. Giao nhiệm vụ cho các nhóm ( như sgv ). 
 Bước 2: 
 · Từng nhóm treo sản phẩm của nhóm mình trước lớp, cử đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm.
 · Hs các nhóm khác đặt câu hỏi để nhóm đang trình bày trả lời.
 · Gv nhận xét kết quả.
 4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò
 · Cây cối có thể sống ở đâu?
 · Các con vật có thể sống ở đâu? 
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy.

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 30.doc