Giáo án môn Toán năm 2010 - Tuần 26

I- Mục tiêu:

 - Củng cố đọc viết các số có 2 chữ số từ số 20 đến 50

 - Rèn kĩ năng đọc, viết; so sánh các số từ 20 đến 50

 - HS chăm chỉ học Toán.

II- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

 

doc 9 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 72Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán năm 2010 - Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ 2 ngày 1 tháng 3 năm 2010 
 Toán Luyện tập 
 Các số có 2 chữ số-T 1
I- Mục tiêu: 
 - Củng cố đọc viết các số có 2 chữ số từ số 20 đến 50
 - Rèn kĩ năng đọc, viết; so sánh các số từ 20 đến 50
 - HS chăm chỉ học Toán.
II- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A- Kiểm tra bài cũ:
- H/s đọc: 50,32,41,29,34,22,49,30...
- Nhận xét, ghi điểm
B- Bài ôn:
2- Luyện tập:
- Bài 1
 H/s viết: ba mươi ba, bốn mươi tám, năm mươi, bốn mươi tư 
- Bài 2: Số 24 gồm 2 chục và 4 đơn vị
 Số 42 gồm
 Số 27 gồm
 Số 39 gồm
 Số 44 gồm
 Số 30 gồm
- Bài 3: Đọc nối tiếp từ 20 đến 50
* Giải lao
- Bài 4: Củng cố đọc, viết các số có 2 chữ số.
3 - Củng cố, dặn dò:
Nhận xét tiết học.
- HS trả lời miệng
H/s viết vào bảng con.
- Nêu yêu cầu
- HS làm vào vở.
- HS trả lời miệng
 - HS thi đọc
 Đọc bài làm
- HS làm vào bảng.
Tiếng Việt : Ôn
 Luyện đọc: Bàn tay mẹ 
I- Mục đích, yêu cầu:
 - Học sinh nhận biết bài tập đọc: "Bàn tay mẹ" là bài văn xuôi.
 - Học sinh đọc trơn cả bài, đọc ngắt, nghỉ đúng dấu câu.
 - HS thích đọc sách.
II- Đồ dùng: Sgk,vở
III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A- Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài tập đọc: Bàn tay mẹ
- GV nêu câu hỏi trong SGK.
- Nhận xét, ghi điểm 
B- Bài mới:
1- Giới thiệu bài:
2- Luyện đọc:
* Luyện đọc đoạn:
- GV theo dõi học sinh đọc, uốn nắn kịp thời nếu học sinh đọc sai.
- Giúp học sinh yếu đọc đúng.
* Luyện đọc cả bài:
- GV hướng dẫn ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu.
* Đọc trong nhóm:
* Thi đọc: GV ghi điểm
Giải lao
* Trả lời câu hỏi:
- Yêu cầu 1 HS nêu câu hỏi và 1 HS trả lời câu hỏi trong SGK.
3- Củng cố:
- Nhận xét tiết học.
- HS đọc bài.
- Học sinh trả lời câu hỏi.
- Học sinh đọc nối tiếp đoạn.
- Học sinh đọc cả bài. 
- Học sinh đọc theo nhóm đôi.
 Vài nhóm đọc trớc lớp.
- Học sinh thi đọc cá nhân (nhóm)
 HS nhận xét.
- HS nêu câu hỏi.
- HS trả lời câu hỏi.
- Đọc đồng thanh bài.
 Thứ 3 ngày 2 tháng 3 năm 2010
 Toán 
 Luyện tập : Các số có 2 chữ số-T 2
I- Mục tiêu: 
 - Củng cố đọc viết các số có 2 chữ số từ số 50 đến 69
 - Rèn kĩ năng đọc, viết; so sánh các số từ 50 đến 69
 - HS chăm chỉ học Toán.
II- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A- Kiểm tra bài cũ:
- H/s đọc: 50,42,41,59,64,52,49,30...
- Nhận xét, ghi điểm
B- Bài ôn:
2- Luyện tập:
- Bài 1
 H/s viết: Sáu mươi ba, năm mươi tám, năm mươi, năm mươi tư 
- Bài 2: Số 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị
 Số 42 gồm
 Số 67 gồm
 Số 59 gồm
 Số 64 gồm
 Số 66 gồm
- Bài 3: Đọc nối tiếp từ 50 đến 69
* Giải lao
- Bài 4: Củng cố đọc, viết các số có 2 chữ số.
3 - Củng cố, dặn dò:
Nhận xét tiết học.
- HS trả lời miệng
H/s viết vào bảng con.
- Nêu yêu cầu
- HS làm vào vở.
- HS trả lời miệng
 - HS thi đọc
 Đọc bài làm
- HS làm vào bảng.
Tiếng Việt 
 Luyện viết : Bàn tay mẹ
I.Mục tiêu:
- H/s chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn trong bài: “Bàn tay mẹ”.
- Làm đúng các bài tập chính tả: Điền vần “ an hay at.
- Giáo dục h/s ý thức viết chữ đẹp.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ chép bài chính tả.
III.Hoạt động dạy học:
1.Bài cũ:
- Yêu cầu h/s : Điền vào chỗ trống gh/g.
 ...é con ..ọi mẹ.
- 2 h/s lên bảng làm.
Nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: Gv ghi bảng.
b.Hướng dẫn viết:
- Gv đọc mẫu bài viết.
- Gọi h/s đọc bài.
*Tìm tiếng dễ viết sai:
- Gv gạch chân những từ khó.
- Đọc cho h/s một số từ khó
- Gv đọc mẫu lần 2, dặn dò cách viết.
- Yêu cầu h/s đổi vở, soát lỗi.
- Chấm bài.
- H/s nghe.
H/s đọc ( 1 -2 h/s )
H/s nêu
H/s đánh vần nhẩm.
H/s viết bảng con.
H/s nhìn bảng chép.
- H/s đổi vở, soát lỗi.
c.Hướng dẫn h/s làm bài tập:
+Bài1: Điền an/at, gh/g.
Chữa bài .
- 2 h/s lên bảng làm, cả lớp làm vào SGK.
3.Củng cố, dặn dò:
- Trả bài, nhận xét, khen ngợi h/s.
- Nhận xét tiết học.
 Thứ 4 ngày 3 tháng 3 năm 2010
Tiếng Việt
 Luyện viết : Cái bống
I.Mục tiêu:
- H/s chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn trong bài: “Cái bống”.
- Làm đúng các bài tập chính tả: Điền vần “ anh / ach, ngh / gh”
- Giáo dục h/s ý thức viết chữ đẹp.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ chép bài chính tả.
III.Hoạt động dạy học:
1.Bài cũ:
- Yêu cầu h/s : Điền vào chỗ trống gh/g.
 ..é con .ọi mẹ.
- 2 h/s lên bảng làm.
Nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: Gv ghi bảng.
b.Hướng dẫn viết:
- Gv đọc mẫu bài viết.
- Gọi h/s đọc bài.
*Tìm tiếng dễ viết sai:
- Gv gạch chân những từ khó.
- Đọc cho h/s một số từ khó
- Gv đọc mẫu lần 2, dặn dò cách viết.
- Yêu cầu h/s đổi vở, soát lỗi.
- Chấm bài.
- H/s nghe.
H/s đọc ( 1 -2 h/s )
H/s nêu
H/s đánh vần nhẩm.
H/s viết bảng con.
H/s nhìn bảng chép.
- H/s đổi vở, soát lỗi.
c.Hướng dẫn h/s làm bài tập:
+Bài1: Điền anh/ach, ngh/ng.
Con chim x. đậu c. ch.
Lúa chiêm ..ấp ..é đầu bờ.
 Chữa bài .
- 2 h/s lên bảng làm, cả lớp làm vào SGK.
3.Củng cố, dặn dò:
- Trả bài, nhận xét, khen ngợi h/s.
- Nhận xét tiết học.
 Thể dục (ôn )
 Bài thể dục – Trò chơi vận động.
I.Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục . Yêu cầu thuộc bài.
- Ôn trò chơi “tâng cầu”Yêu cầu tham gia vào trò chơi một cách chủ động.
- Giáo dục h/s lòng yêu thích môn học.
II.Địa điểm, phương tiện: Trên sân trường kẻ sân chuẩn bị trò chơi, còi.
III.Hoạt động dạy học :
 Nội dung
Định/l
 Phương pháp.
A.Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp.
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Đi thường và hít thở sâu.
B. Phần cơ bản: 
+ Ôn bài thể dục: 2-3 lần. Mỗi động tác 2-8 nhịp.
+Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số.
( theo tổ, cả lớp)
* Chơi trò chơi : tâng cầu..
- Tập cá nhân
-Tổ chức thi trong tổ
-Lấy đại diện các tổ thi cả lớp.
C. Phần kết thúc: 
 - Thả lỏng các khớp.
 - Nhận xét tiết học.
 - Chuẩn bị bài giờ sau.
 5- 6 
 phút 
20 - 22 phút 
5 phút 
- Lớp xếp 2 hàng dọc.
- Nghe phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đội hình 2 hàng dọc.
- Lớp trưởng điều khiển.
- H/s thực hiện theo đội hình 2 hàng dọc
- Tổ trưởng điều khiển.
- Tổ chức chơi theo nhóm 2 người.
Tập hợp,
Nghe nhận xét 
4 
3
2 
1
 Giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 	Chủ đề: yêu quý mẹ và cô giáo.
I.Mục tiêu:
- Biết ý nghĩa lịch sử của ngày 8/3.
- Hiểu công lao to lớn của mẹ và cô giáo.
- Giáo dục lòng yêu quý, tôn trọng những người phụ nữ . 
II. Hoạt động dạy học:
1Hoạt động 1: Báo cáo các sao.
- Các Sao điểm danh,báo cáo sĩ số.
- Đọc lời ghi nhớ: “ Vâng lời Bác Hồ.”
- Các tổ trưởng nhận xét về sao mình.
- Sao trưởng nhận xét .
- Gv đánh giá nhận xét chung.
2.Hoạt đông 2: Tìm hiểu về ngày 8/3.
- Ngày 8/3 là ngày gì?
* Gv nói về ý nghĩa của ngày 8/3.
- Ngày quốc tế phụ nữ.
- Gíup h/s thấy được công lao to lớn của bà, mẹ, cô giáo.
- Phát động phong trào thi đua học tập lập thành tích chào mừng ngày 8/3.
* Tổ chức cuộc thi “ Vẽ tranh tặng me, tặng bà”
- Trưng bày và giới thiệu về bức tranh của mình.
- H/s sinh hoạt văn nghệ: Hát những ca ngợi về người phụ nữ.
3. Hoạt đông 3 Tổng kết:
 - Nhận xét tiết học. 
Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010
 Tiếng Việt
 Luyện đọc bài :Bàn tay mẹ, Cái Bống.
I- Mục đích, yêu cầu:
 - Học sinh nhận biết bài tập đọc: "Bàn tay mẹ" là bài văn xuôi.Cái Bống là bài thơ lục bát.
 - Học sinh đọc trơn cả bài, đọc ngắt, nghỉ đúng dấu câu.Biết đọc diễn cảm.
 - HS thích học Tiếng Việt.
II- Đồ dùng:
III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A- Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài tập đọc: Bàn tay mẹ.Cái Bống.
- GV nêu câu hỏi trong SGK.
- Nhận xét, ghi điểm 
B- Bài mới:
1- Giới thiệu bài:
2- Luyện đọc:
* Luyện đọc đoạn:
- GV theo dõi học sinh đọc, uốn nắn kịp thời nếu học sinh đọc sai.
- Giúp học sinh yếu đọc đúng.
* Luyện đọc cả bài:
- GV hướng dẫn ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu.
* Đọc trong nhóm:
* Thi đọc diễn cảm: GV ghi điểm
Giải lao
* Trả lời câu hỏi:
- Yêu cầu 1 HS nêu câu hỏi và 1 HS trả lời câu hỏi trong SGK.
3- Củng cố:
- Nhận xét tiết học.
- HS đọc bài.
- Học sinh trả lời câu hỏi.
- Học sinh đọc nối tiếp đoạn.
- Học sinh đọc cả bài. 
- Học sinh đọc theo nhóm đôi.
 Vài nhóm đọc trớc lớp.
- Học sinh thi đọc cá nhân (nhóm)
 HS nhận xét.
- HS nêu câu hỏi.
- HS trả lời câu hỏi.
- Đọc đồng thanh bài.
1 Tiếng Việt : Ôn
 Luyện viết chữ hoa: C, D, Đ.
I- Mục đích, yêu cầu:
 - HS luyện viết những chữ ghi tiếng khó và Tập viết: Tô chữ hoa: C, D, Đ
 - Rèn HS viết chữ cỡ vừa, đúng mẫu chữ và đều nét. 
 - Giáo dục HS cẩn thận, tỉ mỉ khi viết.
II- Đồ dùng dạy - học:
 - Bảng phụ viết sẵn các chữ mẫu.
III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A- Kiểm tra bài cũ:
GV đọc: C, D, Đ,...
- Nhận xét, ghi điểm 
B- Bài mới:
1- Giới thiệu bài:
2- Hướng dẫn viết vở Tập viết:
- Tô chữ hoa: C, D, Đ
- Gọi HS nhắc lại t thế ngồi viết.
- Hướng dẫn HS viết vào vở từng dòng. 
- GV quan sát HS viết, kịp thời uốn nắn các lỗi.
3- Hướng dẫn viết chữ ghi tiếng khó:
* Viết bảng:
- Hướng dẫn học sinh phân biệt tiếng có phụ âm đầu c/ k
* Viết vở ô li:
- GV đọc một số từ chứa tiếng có phụ âm đầu c/ k
* Giải lao
- Chấm bài, nhận xét.
4- Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- HS viết vào bảng (chữ hoa).
- HS nhắc lại t thế ngồi viết.
- HS viết vào vở (HS giỏi viết cả dòng)
- HS viết vào bảng.
- HS viết vào vở.
 . 
Toán: 
 LT: So sánh các số có hai chữ số. 
I- Mục tiêu: 
 - Củng cố về các số có hai chữ số. So sánh các số cáo hai chữ số.
 - Rèn kĩ năng đọc, viết, đếm, so sánh, nhận ra thứ tự các số có hai chữ số.
 - HS chăm chỉ học Toán.
II- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A- Kiểm tra bài cũ:
- GV yêu cầu HS đếm từ 55 đến 99 
- Nhận xét, ghi điểm
B- Bài ôn:
1- Giới thiệu bài:
2- Luyện tập:
- Bài 1: Đọc các số sau:
 25, 35, 55, 5, 95, 70,...
- Bài 3: SGK - Trang 141
- Củng cố phân tích cấu tạo số.
- Bài 1: SGK - Trang 142
 Củng cố so sánh các số có hai chữ số.
- Bài 4: Đếm xuôi từ 11 đến 99 và đếm ngược 99 về 44.
- Số lớn nhất trong các số em đã học?...
- Nêu các số có hai chữ số giống nhau?
3 - Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- HS đếm .
- Học sinh ghi lại cách đọc vào bảng.
- Làm vào bảng. 
- Làm vào bảng ( Nêu cách làm)
- HS đếm.
- Học sinh nêu miệng.

Tài liệu đính kèm:

  • doctb tuan 26.doc