Giáo án môn Toán lớp 1 - Tuầ 15 đến tuần 18

I. Mục tiêu

- Giúp Hs củng cố về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 9

- Rèn kĩ năng giải toán và so sánh, điền số, điền dấu thích hợp để có bài toán đúng.

II. Chuẩn bị

SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,.

III. Hoạt động dạy học

 

doc 28 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 03/02/2016 Lượt xem 417Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Toán lớp 1 - Tuầ 15 đến tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs củng cố về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 9
- Rèn kĩ năng giải toán và so sánh, điền số, điền dấu thích hợp để có bài toán đúng.
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- Yêu cầu Hs đọc bảng trừ trong phạm vi 9 và lên bảng giải bài tập.
- Gv nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 2: Bài mới
* Bài 1. Tính nhẫm
8 + 1 = 
1 + 8 = 
9 – 8 = 
9 – 1 = 
7 + 2 = 
2 + 7 = 
9 – 7 = 
9 – 2 = 
6 + 3 = 
3 + 6 = 
9 – 6 = 
9 – 3 = 
5 + 4 = 
4 + 5 = 
9 – 5 = 
9 – 4 = 
* Bài 2: Điền số
5 + ... = 9
4 + ... = 9
... + 7 = 9
9 - .... = 6
7 - .... = 5
... + 3 = 8
... + 6 = 9
... + 9 = 9
9 - .... = 9
- Gv nhận xét, chỉnh sửa
* Bài 3: điền đấu
5 + 4 .....9
9 – 2 ......8
6 ....5 + 3
9 .... 5 + 1
9 – 0 .....8
4 + 5 ....5 + 4
* Bài 5. Có bao nhiêu ô vuông
- Có bao nhiêu hình vuông
- GV nhận xét số hình vuông
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
- Yêu cầu Hs quan sát tranh SGK và nêu cách giải bài toán.
- Gv nhận xét tiết học.
4 HS lên giải bài tập
Lớp nhận xét, bổ sung
HS chia 4 nhóm giải bài tập
HS làm bài vào vở
Hs sử dụng bảng cái
Hs điền số ô vuông
Hs trả lời
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp HS thành lập và ghi nhơ bảng cộng trong phạm vi 10
- Giải được các phép tính cộng trừ, điền số, điền dấu thích hợp.
- Rèn kĩ năng giải toán, so sánh, phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1.Ổn định - Kiểm tra bài
- Gọi học sinh thực hiện phép tính.
9 - 0 = 
9 - 1 = 
8 + 1 = 
9 + 0 = 
- GV nhận xét, ghi điểm.
Hoạt động 2. Bài mới:
1. Giới thiệu bài. 
 - Có 9 xe đạp , thêm 1 xe đạp có tất cả bao nhiêu xe? Làm tính gì để biết có bao nhiêu xe? 
9 + 1 = 10 ( xe)
 2. Nội dung.
- Hướng dẫn học sinh thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10
9 + 1 = 10 
3 + 7 = 10 
1 + 9 = 10 
6 + 4 = 10 
8 + 2 = 10 
4 + 6 = 10 
2 + 8 = 10 
5 + 5 = 10 
7 + 3 = 10 
10 + 0 = 10 
- Gv yêu cầu HS đọc
Hoạt động 3: Luyện tập
* Bài 1a. Đặt tính
1
2
3
4
+
+
+
+
9
8
7
6
Gv nhận xét
* Bài 1b. Tính nhẫm
5 + 5 =
3 + 7 =
4 + 6 =
6 + 4 =
2 + 8 =
1 + 9 =
- Gv nhận xét
* Bài 3. 
- Yêu cầu HS quan sát tranh và viết tiếp cách giải.
Cải trắng: 4 cây
Cải xanh: 6 cây
→ Tất cả có bao nhiêu cây
6 + 4 = 10
- Gv nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
Trò chơi làm tính tiếp sức.
- Gv nêu yêu cầu luật chơi
 +5 +0 -1 -2 +4 +1 +1
 2 
- Gv nhận xét
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò: Về nhà làm bài tập, xem bài tếp theo
HS giải bài tập
Lớp bổ sung
Hs đọc 
Hs thực hiện phép tính
Hs thực hiện
Hs quan sát
Hs giải
Hs chơi trò chơi tiếp sức
HS theo dõi
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs củng cố về phép cộng trong phạm vi 10. Lập tính tương ứng với tình huống trong tranh.
- Rèn kĩ năng giải toán và so sánh, điền số, điền dấu thích hợp để có bài toán đúng
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- Yêu cầu HS giải toán và đọc bảng cộng
3 + 3 + 4 = 
9 + 1 + 0 = 
1 + 7 + 2 = 
5 + 0 + 5 = 
- Gv nhận xét và cho điểm
Hoạt động 2: Bài mới
* Bài 1. Tính nhẫm
9 + 1 = 
1 + 9 = 
8 + 2 = 
2 + 8 = 
7 + 3 = 
3 + 7 = 
6 + 4 = 
4 + 6 =
5 + 5 = 
10 + 0 =
0 + 10 =
5 + 5 + 0 =
- Gv nhận xét
* Bài 3. đặt tính
4
5
8
6
4
+
+
+
+
+
5
5
2
2
6
- Gv nhận xét, chỉnh sửa.
* Bài 3. Đặt tính
5 + 3 + 2 = 
5 + 2 + 3 = 
6 + 3 - 5 = 
10 - 3 - 2 = 
1 + 4 + 1 = 
9 - 9 + 2 = 
4 + 0 + 6 = 
Hoạt động 3: Trò chơi số
- Gv chia số phiếu có số ngẫu nhiên từ 0 - 9 và nêu cách chơi.
- Luật chơi: số cần tìm: 10, 9 , 7, 6, 4, 2
- Gv nhận xét, đánh giá
Hoạt động 4. Củng cố - Dặn dò
- Cho Hs ghi bài vào vở và bài tập về nhà.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: về nàh làm bài tập, xem bài tiếp theo
5 Hs giải toán
Lớp bổ sung
Hs tính
HS đặt tính
HS đặt tính
HS chơi trò số
Hs theo dõi
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp HS thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10.
- Rèn kĩ năng giải toán và so sánh, điền số, điền dấu thích hợp để có bài toán đúng.
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- Cho Hs giải bài tập ở bảng lớp
5 + 5 = 
6 + 4 = 
 9 + 1 = 
10 + 0 = 
- Gv nhận xét và cho điểm
Hoạt động 2: Bài mới
1. Giới thiệu bài
- Có 10 con gà, bớt 1 con gà, còn lại mấy con gà?
10 - 1 = 9
2. Nội dung
- Bằng ĐDTQ yêu cầu Hs thao tác trên bảng GV lập bảng trừ
10 - 1 = 9
10 - 6 = 4
10 - 2 = 8
10 - 7 = 3
10 - 3 = 7
10 - 8 = 2
10 - 4 = 6
10 - 9 = 1
10 - 5 = 5
10 - 0 = 10
- Gv chỉ bảng cho HS đọc bất kì
Hoạt động 3. Luyện tập
* Bài 1. Đặt tính
10
10
10
10
-
-
-
-
1
9
5
10
- Gv nhận xét
* Bài 2. tính nhẫm
10 - 1 = 
10 - 3 = 
10 - 9 = 
10 - 7 = 
10 - 2 = 
10 - 6 = 
10 - 8 = 
10 - 4 = 
- Gv nhận xét, chỉnh sửa
* Bài 3. Điền số
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- Gv nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- Gv cho hS ghi bài về nhà.
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò: về nhà học thuộc bảng trừ, xem bài tiếp theo.
5 HS giải bài tập
Lớp nhận xét, bổ sung
HS ghi bài
HS Đọc
HS đặt tính
Hs tính
HS điền số và bảng
Hs theo dõi
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Phép trừ trong phạm vi 10. Biết làm tính trừ trong phạm vi 10.
- Biết làm tính theo tranh
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
6 + 4 = 
10- 3 =
10 - 2 .... 5 + 5 
10 – 5 ....1
- GV nhận xét, ghi điểm.
Hoạt động 2: Bài mới
* Bài 1. tính nhẫm
10 - 2 = 
10 - 8= 
10 - 0= 
10 - 9 
10 - 7= 
10 - 1= 
10 - 4= 
10 - 10 
10 - 5= 
- Gv nhận xét
* Bài 2. Điền số
5 + ..... = 10 
10 - ..... = 4 
8 - ....... = 1
10 - ..... = 8
...... + 2 = 6
2 + ...... = 9
...... + 0 = 10
4 + .......= 7
- Gv nhận xét
* Bài 3. Yều Hs quan sát tranh lập phép tính
Có 7 con
Thêm 3 con
Tất cả ....... con?
Có 10 quả
Rụng 7 quả 
Còn lại ...... quả?
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- GV sửa chửa sai sót ở bảng lớp
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò: về nhà giải bài tập, xem bài tiếp theo.
HS giải bài tập
Lớp nhận xét
Hs đặt tính
Hs làm bài tập và vỡ
Hs lập phép tính
Hs theo dõi
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
	- Giúp học sinh củng cố bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. Biết vận dụng để làm tính.
	- Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- cho Hs lên bảng giải bài tập
- Gv nhận xét
Hoạt động 2: Bài mới
* Bài 1. Đặt tính
9 + 1 = 
8 + 2 = 
5 + 5 = 
10 - 1 = 
10 - 8 = 
10 - 5 = 
10 - 9 = 
1 0 - 2 =
10 - 10 =
- Gv nhận xét
* Bài 2. Điền số
9 + .... = 10
10 - ..... = 5 
8 + .... = 10
10 - ..... = 4 
7 + .... = 10
10 - ..... = 1
- Gv nhận xét, chỉnh sửa
* Bài 3. Lập phép tính
- Yêu cầu Hs quan sát tranh, nêu bài toán tương ứng rồi giải.
Có: 4 thuyền
Thêm: 3 thuyền
→ Tất cả có bao nhiêu thuyền? ( 4+ 3=7)
Có: 10 quả
Cho: 3 quả
→ Còn bao nhiêu quả? ( 10 - 3 = 7)
- Gv nhận xét, chỉnh sửa.
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
- Cho Hs làm bài vào vở 1, 3
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: về nhà làm bài tập, xem bài tiếp theo
10 - 12 Hs gải bài tập
Lớp nhận xét
HS sử dụng bảng cái giải kết quả
Hs trả lời
Hs lập phép tính
Hs theo dõi
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs củng cố và rèn luyện kĩ năng về thực hiện phép cọng trừ trong phạm vi 10
- Củng cố kĩ năng tóm tắt bài toán
- Phát triển tư duy toán học cho HS
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- Cho HS giải toán 
5 + 3 10
10 - = 10
10 - 4 7 
2 + = 10
- Gv nhận xét
Hoạt động 2: Bài mới
* Bài 1. tính nhẫm
1 + 9 = 
10 - 7 =
6 - 5 =
2 + 8 = 
7 - 2 =
2 + 4 = 
3 + 4 = 
5 + 1 = 
9 - 7 =
5 + 3 = 
1 + 2 = 
3 + 3 = 
* Bài 2. Làm toán tiếp sức
- Gv nêu luật chơi, cách chơi
10
- 7 
+ 3 
- 5 
+ 4 
- Nhận xét
* Bài 3: Điền dấu 
10 3 + 4
9 7+2
6 + 4 6 + 3
5 + 2 2 + 4
8 7 + 2
10 1 + 9
2 + 2 4 - 2
4+ 5 5 + 3
- Gv chấm vở, nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
- Yêu cầu HS làm bài tập về nhà
* Đặt tính
10 + 0 =
10 - 4 =
8 + 2 =
10 - 1 =
* Điền số, điền dấu
10 - = 7 10 - 4 ..... 10 - 1
- Dặn dò: về nhà làm bài tập, xem bài tiếp theo
4 HS giải bài tập
Lớp nhận xét
HS nêu kết quả
Lơp nhận xét
HS chơi theo từng nhóm
HS giải vào bài tập
Hs ghi vào vở
Thứ , ngày tháng 12 năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs củng cố về cấu tạo của một số tự nhiên trong phạm vi 10. viết các số theo thứ tự từ 0 → 10
- Rèn luyện kĩ năng thực hành giải toán
- Phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- Yêu cầu HS nộp bài tập
- Gv nhận xét
Hoạt động 2: Bài mới
* Bài 1. 
- Yêu cầu hS điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu
.
. .
. .
.
. .
. .
. .
...
...
...
...
....
....
....
....
.....
.....
.....
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- Gv nhận xét
* Bài 2. Đọc số
- Yêu cầu mỗi nhóm cử 1 đại diện thi đọc "Đúng dãy số từ 0 - 10"
* Bài 3. Đặt tính
+
+
+
+
+
+
+
 5 4 7 2 4 10 9
 2 6 1 2 4 0 1
-
-
-
-
-
-
-
 10 9 8 7 5 4 3
 4 2 5 6 1 4 0
- GV nhận xét
* Bài 4. Điền số
8
6
- 3
+ 4
+4
- 8
+ 8
+1
- Gv nhận xét.
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò: Về nhà học bài, làm bài tập, xem bài tiếp theo
Hs nộp vỡ
Hs lên bảng điền số
Đại diện nhóm đọc số
Hs làm bài tập ở bảng lớp
Lớp nhận xét
Hs làm bài tập ở bảng lớp
Lớp nhận xét
HS theo dõi
.
Thứ , ngày tháng 12 năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs củng cố về cấu tạo của một số tự nhiên trong phạm vi 10.
 - Viết các số theo thứ tự cho biết, xem tranh nêu cách giải.
- Rèn luyện kĩ năng thực hành giải toán
- Phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- Cho HS nộp bài theo nhóm
- Gv nhận xét, chấm điểm
Hoạt động 2: Bài mới
- Bài 1. Tính nhẫm, điền số
2 = 1 + .... 
7 = 1 + .... 
6 = .... 1 +
3 = 1 + .... 
1 = 1 + .... 
8 = .... 1 +
9 = 7 + .... 
9 = 5 + .... 
10 = .... 1 +
8 = 6 + .... 
4 = 1 + .... 
10 = .... 1 +
- Gv nhận xét
Bài 2. Viết các số 7, 5, 2, 9, 8 
Theo thứ tự từ bé đến lớn
Theo thứ tự từ lớn đến bé
- GV nhận xét
* Bài 3. 
- Yêu cầu HS quan sát tranh và lập phép tính
Có 4 hoa
Thêm 3 hoa
→ Có tất cả ....... hoa?
Có 7 lá cờ
Bớt đi 2 lá cờ
→ Còn lại......lá cờ?
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
- GV nhắc lại nội dung bài
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò: Về nhà làm bài tập, xem bài tiếp theo.
HS nộp bài tập 
HS giải bài tập vào bảng
Hs lên bảng viết kết quả
HS lập phép tính
HS theo dõi
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs nhận biết được điểm, đoạn thẳng.
- Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm, biết đọc tên điểm, đoạn thẳng.
- Rèn luyện kĩ năng thực hành giải toán
- Phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định 
- Yêu càu HS kiểm tra đồ dùng học tập: bút chì, thước kẻ
Hoạt động 2: Bài mới
Giới thiệu bài
- Yêu cầu học sinh xem hình vẽ trong sgk và gọi tên các điểm A, B, C, D, M, N
- Có 2 điểm A và B nối 2 điểm ta được đoạn thẳng AB
A
B
2. Nội dung
- Gv hướng dân cách vẽ đoạn thẳng, chấm 2 điểm và đặt tên cho điểm dùng thước kẽ nối 2 điểm từ trái sang phải( từ trên xuống) ta có đoạn thẳng của 2 điểm ghép lại
- Gv thao tác hướng dẫn ở bảng lớp
M
N
A
B
Hoạt động 3: Luyện tập
* Bài 1. Cho HS gọi tên các điểm A, B, M, N, Q, D, O, E
* Bài 2. 
3 đoạn thẳng
4 đoạn thẳng
5 đoạn thẳng
6đoạn thẳng
Yêu cầu hs nối các điểm để tạo hình, cho biết có bao nhiêu đoạn thẳng
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò. Về nhà học bài, làm bài tập, xem bài tiếp theo.
HS kiểm tra đồ dùng học tập
HS quan sát
HS thao tác trên bảng con
HS vẽ hình ở bảng con
HS theo dõi
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs có biểu tượng về dài hơn, ngắn hơn, từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng thông qua đặt tính đài ngắn của đoạn thẳng.
- Biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng tùy ý bằng cách.
- Phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- Yêu cầu Hs xác định điểm và đoạn thẳng trong các hình
- Gv nhận xét, bổ sung
Hoạt động 2: Bài mới
Giới thiệu
Gv giơ 2 cây thước dài ngắn khác nhau. Hỏi:
+ Làm thế nào để biết chiếc nào dài hơn - chiếc nào ngắn hơn?
- Gv giợ ý cho hS so sánh trực tiếp bằng cách chập 2 cây thước vào nhau, chúng có đàu bằng nhau rồi so sánh 2 đầu, xác định thước nào dài hơn
- Gv yêu cầu Hs so sánh trên đồ dùng học tập.
2. So sánh qua độ dài trung gian
- Yêu cầu Hs quan sát tranh và nói: có thể so sánh độ dài của đoạn đoạn thẳng với độ dài của gang tay.
Hoạt động 3. Luyện tập
* Bài 1.
- Yêu cầu Hs thao tác trên đò dùng trực quan
* Bài 2. Yêu cầu HS điền số rồi ghi số vào đoạn thẳng tương ứng 1 ô, 2 ô, 6 ô
* Bài 3. Cho hs nêu yêu cầu, gv nhận xét.
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- Yêu cầu Hs nhắc lại cách đo đọ dài
- Nhận xét tiết học
- DẶn dò: Về nhà học bài, làm bài tập, xem bài tiếp theo.
HS trả lời
Lớp nhận xét
HS so sánh
HS thực hành so sánh
HS nhắc lại
Thứ , ngày tháng 12 năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs biết cách đo độ dài một số đồ vật quen thuộc như: bàn,ghế, bảng, vở, hộp viết,...
- Bước đàu thấy được sự cần thiết phải có đơn vị đo chuẩn để đo độ dài.
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS so sánh một số cặp đoạn thẳng.
- Nhận xét, ghi điểm.
Hoạt động 2: Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi bảng
- GV : gang tay là độ dài được tính từ đầu ngón tay cái tới ngón tay giữa.
- Yêu cầu HS xác định độ dài của gang tay trên thước kẻ
- Yêu cầu đo độ dài cạnh bảng bằng gang tay.
- GV đo độ dài cạnh bảng bằng gang tay, hướng dẫn cách đo
- Yêu cầu HS đo độ dài cạnh bàn, nêu kết quả.
Hoạt động 3. Thực hành
- Cho HS quan sát cách GV đo độ dài bục giảng bằng bước chân, hướng dẫn HS cách đo
- Giúp HS nhận biết đơn vị đo là gang tay
- HS đo độ dài đoạn thẳng bằng gang tay rồi ghi kết quả
- Cho HS đo bằng bước chân, que tính
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- Liên hệ thực tế
- Yêu cầu HS về đo những vật dụng quen thuộc ở nhà
- Dặn dò, nhận xét tiết học
HS so sánh
Hs thao tác đo đọ dài của đoạn thẳng.
HS xác định độ dài
HS theo dõi
Thứ , ngày tháng 12 năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs nhận biết 11, 12 gồm 1 chục và 1 đơn vị, 2 đơn vị.
- Biết đọc viết số 11, 12
- Nhận biết số có 2 chữ số
- Rèn luyện kĩ năng thực hành giải toán
- Phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- Cho Hs xác định khối lượng đơn vị
+ 1 chục con gà
+ 1 chục bút chì
- Gv nhận xét, cho điểm
Hoạt động 2: Bài mới
* Giới thiệu: 11
- Yêu cầu HS lấy bó 1 chục và 1 que được mười một que → 11 là số có 2 chữ số 1 trước 1 chục 1 sau 1 đơn vị
* Giới thiệu: 12
- Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị
- Gv đọc 11, 12
Hoạt động 3: Luyện tập
* Bài 1. Viết số
- Yêu cầu Hs đếm hình trong sgk và ghi số vào ô trống.
- Gv nhận xét, bổ sung
* Bài 2. 
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK, xác định số lượng và ghi thêm các chấm. Xác định số lượng vào cho đủ số lượng.
- Gv nhận xét, bổ sung.
* Bài 3.
- Yêu cầu Hs xác định số liền trước số 12.
- Yêu cầu Hs xác định số liền trước số 11.
- Gv nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- Yêu cầu HS dùng bút màu gạch chéo vào 
+ 11 hình tam giác
+ 12 hình vuông
- Yêu cầu HS đếm từ 0 - 12 và ngược lại.
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò. Về nhà học bài, làm bài tập, xem bài tiếp theo.
HS trả lời
Lớp nhận xét, bổ sung
Hs thực hiện
Hs viết vào bảng con
HS quan sát tranh
HS điền chấm tròn 
HS đọc viết các số 11, 12
HS giải và vở
HS thực hiện 
Lớp nhận xét
Thứ , ngày tháng 12 năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs nhận biết 13, 14, 15 gồm 1 chục và 3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị.
- Biết đọc viết số 13, 14, 15 
- Rèn luyện kĩ năng thực hành giải toán
- Phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- Yêu cầu HS trả lời và giải toán
+ 11 gồm mấy đơn vị? 
+ 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị
11 12 12 11 
10 12 10 < .... < 12
- Gv nhận xét, cho điểm
Hoạt động 2: Bài mới
1. Giới thiệu bài
- hôm nay chúng ta làm quen với việc đọc đếm các số 13, 14, 15
2. Nội dung
- Yêu cầu Hs lấy bó chục và que rồi thao tác theo hướng dẫn
+ 1 chục và 3 đơn vị đọc là 13
+ 1 chục và 4 đơn vị đọc là 14
+ 1 chục và 5 đơn vị đọc là 15
Hoạt động 3. Luyện tập
* Bài 1. Điền số
a. từ bé đến lơn
b. Từ lớn đến bé
10
13
15
11
- Gv nhận xét
* Bài 2, 3. Đếm số
- Yêu cầu Hs đếm số lượng đồ vật rồi ghi kết quả vào bảng con
15 ( gà)
13 ( bông)
14 ( bướm)
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- Yêu cầu HS ghi vào vở 4 dòng mỗi dòng 13, 14 , 15
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò: Về nhà học bài, làm bài tập, xem bài tiếp theo.
HS trả lời và giải bài tập
Lớp nhận xét
Hs thao tác trên que tính
HS đọc 
HS làm toán ở bảng lớp
HS sử dụng bảng cái
HS ghi bài vào vở
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs nhận biết 16, 17, 18, 19 gồm 1 chục và 6 đơn vị, 7 đơn vị, 8 đơn vị, 9 đơn vị.
- Biết đọc viết số có hai chữ số 
- Rèn luyện kĩ năng thực hành giải toán
- Phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
- Cho Hs tìm số liền trước và liền sau của số 9, 11, 13, 14. ( viết bảng con)
- Gv nhận xét, cho điểm
Hoạt động 2: Bài mới
1. Giới thiệu các số 16, 17, 18, 19 
- Yêu cầu HS lấy bó chục và các que rời 6, 7, 8, 9.
+ 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị
+ 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị
+ 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị
+ 19 gồm 1 chục và 9 đơn vị
- Số có hai chữ số. 1 đứng trước chỉ hàng chục các số đứng sau hàng đơn vị
- Gv chỉ bảng cho Hs đọc
2. Viết số
- Gv ghi bảng các số: và hướng dẫn cho Hs cách viết.
3. Đọc số
- Gv chỉ bảng thứ tự số bất kì cho HS đọc theo sự hướng dẫn của GV.
Hoạt động 3. Luyện tập
* Bài 1. 
- Yêu cầu Hs phân tích các số 16, 17, 18, 19.
- Gv nhận xét
* Bài 2. 
- Yêu cầu Hs đếm số đồ vật trong tranh rồi ghi số lượng vào ô trống.
- Gv nhận xét.
* BÀi 3. 
- Yêu cầu HS điền số vào các vạch dưới của tia số
10
20
- GV theo dõi, nhận xét.
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- Yêu cầu HS điền các số liền trước và liền sau: 
.......... 10 ........, ...........18 .............
.......... 13 ........, ...........16 .............
...........11 ........
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò. về nhà học bài, làm bài tập, xem bài tiếp theo.
Hs nêu các số và ghi vào bảng con
HS thao tác tren đò dùng trực quan
Hs viết số trên bảng con
HS đọc
HS sử dụng bảng cái
HS đọc số
HS quan sát tranh và đếm
Hs lên điền số
HS điền số
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp Hs nhận biết 20 gồm2 chục và 0 đơn vị
- Hai mươi → 2 chục
- Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc, nói, viết, đếm đúng dãy số tự nhiên từ 0 →20.
- Giáo dục tiếp chính xác.
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
Hoạt động 2: Bài mới
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
Thứ , ngày tháng năm 2010
I. Mục tiêu
- Giúp hs làm tính cộng, trong phạm vi 20, tập cộng nhẩm, đặt tính theo cột dọc.
- Rèn luyện kĩ năng thực hành tính toán.
II. Chuẩn bị
SGK, SGV, các phương pháp giảng dạy, bộ đdmt,..
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - Kiểm tra bài
Hoạt động 2: Bài mới
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò

Tài liệu đính kèm:

 • docToan 1 tuan 15 18.doc