Giáo án môn Toán lớp 1 - Tiết 1: Tiết học đầu tiên

I.Mục đích yêu cầu:

-Tạo không khí vui vẻ trrong lớp , HS tự giới thiệu về mình .

-Bước đầu làm quen với SGK , đồ dung học toán , các hđ học tập trong giờ học toán .

II.Đồ dùng dạy học:

G: Sách giáo khoa toán 1

H: Bộ đồ dùng học toán

III.Các hoạt động dạy - học:

 

doc 9 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 03/02/2016 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán lớp 1 - Tiết 1: Tiết học đầu tiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2009
Tiết 1: Tiết học đầu tiên
I.Mục đích yêu cầu:
-Tạo không khí vui vẻ trrong lớp , HS tự giới thiệu về mình .
-Bước đầu làm quen với SGK , đồ dung học toán , các hđ học tập trong giờ học toán .
II.Đồ dùng dạy học:
G: Sách giáo khoa toán 1
H: Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tc các hđ
A.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài: ( 1 phút )
2. Hình thành kiến thức mới:
 a. HD sử dụng sách toán 1
 ( 7 phút )
b. Hướng dẫn làm quen với 1 số hoạt động học tập toán ở lớp 1 
 ( 5 phút)
Nghỉ giải lao ( 3 phút )
c. Các yêu cầu cần đạt sau khi học xong môn toán 1 ( 7 phút )
d. Giới thiệu bộ đồ dùng học Toán
 ( 10 phút )
3. Củng cố, dặn dò: (2 phút )
G: Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập môn toán của học sinh.
G: Giới thiệu môn Toán 1
G: Cho HS tự giới thiệu về mình 
-HS xem sách Toán 1
- Hướng dẫn HS lấy sách, mở sách đến trang có “ Tiết học đầu tiên”
- Giới thiệu ngắn gọn về sách Toán 1
 ( Lưu ý các ký hiệu )
H: Mở SGK, quan sát từng ảnh, trao đổi, thảo luận chỉ ra được học toán 1 thường có những hoạt động nào? sử dụng những dụng cụ học tập nào?
H: Phát biểu( 5 em ).
H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý đúng
H: Nhắc lại( 3 em)
H: Hát, múa, vận động
G: Giới thiệu những yêu cầu cơ bản và trọng tâm: Đếm, đoc, viết số, so sánh, làm tính cộng trừ, biết giải bài toán, biết đo độ dài,
G: HD học sinh mở bộ đồ dùng học toán.
H: Quan sát, nêu tên gọi từng đồ dùng theo gợi ý của GV
G: Hướng dẫn học sinh cất đồ dùng vào chỗ qui định trong hộp.
G: Quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS
G: Nhận xét chung giờ học
- HS xem trước bài 2.
Thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2009
Tiết 2: Nhiều hơn, ít hơn (T.6)
I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh biết so sánh số lượng hai nhóm đồ vật.
- Biết sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn để so sánh các nhóm đồ vật
II.Đồ dùng dạy - học:
- G: Sử dụng tranh sách giáo khoa, các đồ vật trong bộ đồ dùng
- H: Bộ đồ dùng học toán.
III.Các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tc các hđ
A.Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút )
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài: ( 1 phút )
2. Hình thành kiến thức mới:
 a. So sánh số lượng cốc, thìa
 ( 10 phút )
 Nghỉ giải lao ( 3 phút )
 b. Hướng dẫn so sánh các nhóm đối tượng( SGK) ( 19 phút)
3. Củng cố, dặn dò: (3 phút )
G: Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh.
G: Giới thiệu bằng trực quan.
G: Sử dụng 1 số thìa, 1 số cốc đặt lên bàn giáo viên.
- Hướng dẫn HS so sánh số lượng cốc và thìa( Đặt vào mỗi chiếc cốc 1 chiếc thìa)
H: Nhận xét số cốc nhiều hơn số thìa
 ( Vẫn còn cốc chưa có thìa)
- Số thìa ít hơn số cốc ( 3 em )
H: Hát, vận động
G:Hướng dẫn HS quan sát từng hình vẽ trong bài học, giới thiệu cách so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng:
- Ta nối một chỉ với một
- Nhóm nào có đối tượng bị thừa thì nhóm đó nhiều hơn, nhóm kia ít hơn.
H: Thực hành so sánh theo 2 bước trên trong bộ đ dùng toán
- Nêu miệng kết quả
H+G: Nhận xét, bổ sung.
G: Nhận xét chung giờ học.
-HS tập so sánh các đồ vật trong gia đình 
-Xem trước bài số 3
Thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2009
Tiết 3: Hình vuông, hình tròn ( T.7 - t8)
I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh nhận biết được hình vuông, hình tròn .
- Nói đúng tên hình . Nhận ra hình vuông, hình tròn từ các vật thật.
- Yêu thích môn học.
II.Đồ dùng dạy - học:
- G: Một số hình vuông, hình tròn bằng bìa. một số vật thật có mặt là hình vuông, hình tròn.
- H: Một số vật có mặt là hình vuông, hình tròn.
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tc các hđ
A.Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )
 - Nhiều hơn, ít hơn
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài: ( 2 phút )
2. Hình thành kiến thức mới:
 a. Giới thiệu hình vuông
 ( 6 phút )
 b. Giới thiệu hình tròn (4 phút)
 Nghỉ giải lao ( 2 phút )
 c. Thực hành: 
Bài 1: Tô màu ( 5 phút )
Bài 2: Tô màu ( 5 phút )
Bài 3: Tô màu ( 5 phút )
Bài 4: Tô màu ( 5 phút )
3. Củng cố, dặn dò: (3 phút )
H: So sánh số hình vuông hàng trên và hàng dưới ( Bảng gài )
H+G: Nhận xét, đánh giá.
G: Giới thiệu qua đồ dùng dạy học.
G: Sử dụng tấm bìa và 1 số vật có mặt là hình vuông cho HS xem và sau mỗi lần đều nói “ Đây là hình vuông”.
H: Quan sát và nhận xét từ kích thước, màu sắc của các hình vuông đó.
- Nêu tên các vật có mặt là hình vuông
 ( 5 em ).
H+G: Nhận xét, bổ sung
G: Giới thiệu tương tự hình vuông
H: Hát, vận động
H: Nêu yêu cầu bài tập
G: Hướng dẫn cách thực hiện bài tập
H: Tô màu 4 hình đầu BT1( SGK ).
G: Quan sát, uốn nắn.
H: Tô màu 4 hình đầu bài 2 SGK
 ( Như bài 1 )
H: Tô màu 2 hình đầu bài 3 SGK 
 ( Tương tự bài 1 )
H: khá - giỏi làm bài 
G: Nhận xét chung giờ học.
- HS sưu tầm 1 số đồ vật có dạng HTG 
Thứ sáu, ngày 21tháng 8 năm 2009
 Tiết 4: Hình tam giác (T.9)
I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh nhận biết và nói đúng hình tam giác.
- Bước đầu nhận ra hình tam giác từ các vật thật.
- Yêu thích môn học. Phát triển khả năng quan sát cho HS
II.Đồ dùng dạy học:
- G: Một số hình tam giác bằng bìa. Đồ vật có mặt là hình tam giác.
- H: Đồ vật có mặt là hình tam giác.
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tc các hđ
A.Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )
 - Bài 3
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài: ( 3 phút )
2. Hình thành kiến thức mới:
 a. Giới thiệu hình tam giác
 ( 9 phút )
 Nghỉ giải lao ( 3 phút )
 b. Thực hành: Ghép hình
 ( 14 phút )
c. Trò chơi: Chọn nhanh hình (5 phút) 
3. Củng cố, dặn dò: (3 phút )
H: Nêu tên vật có mặt là hình vuông, hình tròn
 ( 3 em )
H+G: Nhận xét, đánh giá.
G: Giới thiệu bằng vật mẫu
G: Sử dụng tấm bìa và 1 số vật có mặt là hình tam giác cho HS xem và sau mỗi lần đều nói “ Đây là hình tam giác”.
H: Quan sát và nhận xét từ kích thước, màu sắc của các hình tam giác đó.
- Nêu tên các vật có mặt là hình tam giác ( 7 em ).
H+G: Nhận xét, bổ sung
G: Giới thiệu tương tự hình vuông
H: Hát, vận động
H: Nêu yêu cầu bài tập
G: Hướng dẫn cách thực hiện bài tập
H: Dùng các hình vuông, hình tam giác để xếp thành các hình như mẫu 
- Khi xếp xong hình HS đặt tên cho các hình đó.( cái nhà, cái thuyền, con cá)
G: Quan sát, uốn nắn.
H: Trưng bày sản phẩm
H+G: Nhận xét, đánh giá.
G: Nêu yêu cầu trò chơi, cách chơi.
H: Thi đua chơi theo 2 đội,
- Chọn nhanh các hình vừa học ( hình vuông, hình tròn, hình tam giác).
- Nhận xét, đánh giá kết quả trò chơi
G: Nhận xét chung giờ học.
- HS tìm các đồ vật có hình tam giác
- HS xem và chuẩn bị trước bài 5
Tuần 2
Thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2009
Tiết 5: luyện tập (T.10)
I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
- Ghép các hình đã biết thành hình mới 
II.Đồ dùng dạy học:
- G: Một số hình vuông, tròn, tam giác.
- H: Que tính.chì màu, các hình vuông, chữ nhật, tam giác
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tc các hđ
A.Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút )
 - Hình vuông, hình tròn, tam giác
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài: ( 2 phút )
2. Luyện tập:
 Bài tập 1:Tô màu vào các hình 
( Cùng hình dạng thì tô cùng màu)
 ( 12 phút )
Nghỉ giải lao ( 2 phút )
 BT 2. Ghép lại thành các hình mới
 (12 phút)
Trò chơi: Tiếp sức tìm hình có dạng hình tam giác, hình vuông, hình tròn vừa học ( 5 phút )
3. Củng cố, dặn dò: (3 phút )
H: Nêu tên vật có mặt là hình vuông, hình tròn, hình tam giác ( 3 em )
H+G: Nhận xét, đánh giá.
G: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ
H: Nêu yêu cầu bài tập
G: Phân tích giúp cho HS nắm chắc hơn yêu cầu bài tập
H: Tô màu 3 hình tam giác và 3 hình tròn( SGK ).
G: Quan sát, uốn nắn.
H: Hát, múa, vận động
H: Nêu yêu cầu bài tập
G: Hướng dẫn cách thực hiện bài tập
H: Dùng các hình vuông, hình tam giác để xếp thành các hình như mẫu hoặc khác mẫu.
- Khi xếp xong hình HS đặt tên cho các hình đó.
G: Quan sát, uốn nắn.
G: Hướng dẫn cách chơi, luật chơi
H: Thi theo 2 đội
G: Nhận xét chung giờ học.
- HS sưu tầm 1 số đồ vật có dạng hình tam giác.
Thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2009
Tiết 6: Các số 1, 2, 3 (T.11)
I.Mục tiêu:
Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1,2,3 đồ vật 
Biết đọc, viết được các chữ số 1;2;3
Biết đếm 1,2,3 và đọc theo thứ tự ngược lại3,2,1. biết thứ tự của các số 1,2,3
II.Đồ dùng dạy - học:
G: Có một số đồ vật, que tính.
H: Bộ đồ dùng toán 
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tc các hđ
A.Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút )
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài: ( 2 phút )
2.Nội dung:
a. Giới thiệu số 1, 2, 3 (9 phút)
 * Số 1:
 *Số 2, 3:
Nghỉ giải lao (2 phút)
b- Thực hành (19 phút)
 Bài tập 1: Viết số 1, 2, 3 
 Bài tập 2: Viết số vào ô trống: (Hình SGK)
Bài tập 3: Viết số hoặc vẽ số chấm tròn.
3. Củng cố, dặn dò: (3 phút )
H: Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh.
G: Cho học sinh đếm que tính từ 1, 2, 3 dẫn dắt vào nội dung bài.
G: Cho H quan sát các nhóm chỉ có một phần tử.
H: Chỉ vào hình SGK và nêu.
G: Tiểu kết: đều có số lượng là một ta dùng số một để chỉ số lượng mỗi nhóm đồ vật.
G: Viết số 1 lên bảng. 
H: Quan sát chữ số 1 và đọc.
Viết số 1 (bảng con). 
G: Hướng dẫn tương tự số 1. 
H: Hát, múa, vận động
G: Hướng dẫn học sinh viết số 1, 2, 3 (bảng con).
H+G: Nhận xét, uốn nắn.
H: Quan sát hình và đọc tên số lượng.
G: Hướng dẫn viết số vào ô trống tương ứng với hình
H: Nêu miệng (vài em).
H+G: Nhận xét, bổ sung. 
H: Quan sát số chấm tròn trong ô vuông và số trong ô vuông.
- Làm bài vào vở.
- Nêu miệng cách thực hiện (vài em).
H+G: Nhận xét, bổ sung.
G: Chốt nội dung bài.
G: Nhận xét chung giờ học.
- HS chuẩn bị bài 7.
Thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2009
Tiết 7: luyện tập (T.13)
I.Mục tiêu:
Giúp học sinh nhận biết được số lượng 1;2;3
Đọc, viết, đếm các số 1,2, 3.
Yêu thích môn học.
II.Đồ dùng dạy - học:
- G: Que tính
H: SGK, vở ô ly
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tc các hđ
A.Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút )
 - Viết số 1, 2, 3.
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài: ( 2 phút )
2. Luyện tập: ( 29 phút )
Bài tập 1: Số 
 Nghỉ giải lao ( 2 phút )
Bài tập 2: Số
 1 -> 2 -> 3 
Bài tập 4: Viết số 1,2,3
3. Củng cố, dặn dò: (3 phút )
H: Viết số 1, 2, 3 vào bảng con.
H+G: Nhận xét, sửa sai, đánh giá.
G: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ.
H: Nêu yêu cầu bài tập.
G: Phân tích giúp cho HS nắm chắc hơn yêu cầu bài tập.
H: Làm bài vào vở.
G: Kiểm tra, nhận xét.
H: Hát, múa, vận động
G: Hướng dẫn H làm bài.
H: Lên bảng thực hiện (2 em).
G: Quan sát, uốn nắn.
H+G: Nhận xét. đánh giá.
H: Nêu yêu cầu bài tập
H: Viết lần lượt từng số ( bảng con)
G: Nhận xét, chữa bài. 
G: Nhận xét chung giờ học.
- HS sưu tầm 1 số đồ vật có dạng hình tam giác.
Thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2009
Tiết 8: các số 1, 2, 3, 4, 5 (T.14)
I.Mục tiêu:
Giúp học sinh nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5
Biết đọc ,viết các số 4; 5, đếm được các số 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 5 đến 1; Biết thứ tự của mỗi số trong dãy số 1,2,3,4,5
II.Đồ dùng dạy - học:
G: Que tính, chấm tròn 
H: SGK, que tính, bộ đồ dùng toán 
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tc các hđ
A.Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút )
 - Điền số 1, 2, 3.
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài: ( 2 phút )
2. Nội dung: 
a. Giới thiệu số 4,5: ( 11 phút )
 * Số 4
*Số 5
b. Thực hành: ( 18 phút )
 Bài tập 1: Viết số 4,5 
 Nghỉ giải lao ( 2 phút )
Bài tập 2: Số
 1 -> 2 -> 3 
Bài tập 4: Nối theo mẫu
3. Củng cố, dặn dò: (3 phút )
2H: Thực hiện ( bảng lớp )
H+G: Nhận xét, sửa sai, đánh giá.
G: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ.
H: Quan sát hình vẽ SGK, nêu số lượng hình, viết só vào ô trống tương ứng.
G: Đưa ra 1 só vật mẫu( 4 lá cờ)
H: Đọc 4 lá cờ,
G: HD học sinh viết số 4( bảng con)
G: HD tương tự số 4
H: Nêu yêu cầu bài tập.
G: Phân tích giúp cho HS nắm chắc hơn yêu cầu bài tập.
H: Viết bài vào vở.
G: Quan sát, giúp đỡ..
H: Hát, múa, vận động
H: Quan sát hình SGK Trang 15
G: Hướng dẫn H làm bài.
H: Lên bảng thực hiện (2 em).
G: Quan sát, uốn nắn.
H+G: Nhận xét. đánh giá.
H: Nêu yêu cầu bài tập
H: Lần lượt nối từng số với hình phù hợp( bảng gài).
H+G: Nhận xét, giúp đỡ.
G: Nhận xét, chữa bài. 
G: Nhận xét chung giờ học.
- HS sưu tầm 1 số đồ vật có dạng hình tam giác.

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan l1 tuan 12 cktkn hoa binh.doc