Giáo án môn Toán lớp 1 (chuẩn)

I. MỤC TIÊU:

+ Giúp học sinh : - Nhận biết được những việc thường phải làm trong các tiết học toán.

- Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập toán 1

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

+ Sách GK – Bộ đồ dùng Toán 1 của học sinh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1.Ổn Định:

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập – Sách Giáo khoa .

2.Kiểm tra bài cũ:

+ ( không có )

pdf 265 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 03/02/2016 Lượt xem 554Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Toán lớp 1 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: 
 + Tranh bài tập 3 / 85 SGK – phiếu bài tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn Định : 
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Gọi 3 học sinh đọc phép trừ phạm vi 10 
+ 3 học sinh lên bảng : 10 – 8 = 10 -5 - 2 = 
 10 – 6 = 10 – 6 – 1 = 
 10 – 4 = 10 – 7 – 0 = 
+ Nhận xét sửa sai cho học sinh. 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
 Hoạt động 1 : Củng cố phép trừ trong phạm vi 
10. 
Mt :Củng cố học thuộc bảng cộng trừ phạm vi 
10 
-Gọi học sinh đọc thuộc bảng cộng trừ phạm vi 
10 . 
-Thi đua ghép các phép tính đúng 
-Giáo viên giao mỗi học sinh 3 số và các dấu + 
, - , = 
-Giáo viên nhận xét, sửa sai. Củng cố tính giao 
hoán và quan hệ cộng trừ 
Hoạt động 2 : Luyện Tập 
Mt : Làm tính trừ phạm vi 10. Viết phép tính 
thích hợp với tình huống trong tranh 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập 
o Bài 1 : Tính rồi ghi kết quả 
-5 em đọc . 
-5 học sinh lên bảng viết các phép tính 
đúng với các số theo yêu cầu của giáo 
viên 
9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 
10 
1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 
10 - 1 = 9 1 0 - 2 = 8 1 0 - 3 = 7 
10 - 9 = 1 10 - 8 = 2 10 - 7 = 
3 
-Học sinh mở sách GK 
-Học sinh tự làm bài, chữa bài 
10 10 10 
 1 3 7 
- - - 
 125 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
-Lưu ý : Học sinh phần b ) viết số thẳng cột 
hàng đơn vị 
 -Giáo viên nhận xét, bài học sinh đúng sai 
o Bài 2: viết số thích hợp vào chỗ chấm 
-Hướng dẫn học sinh dựa vào bảng cộng trừ đã 
học để điền số đúng 
-4 học sinh lên bảng sửa bài 
-Lớp nhận xét – Giáo viên ghi điểm 
o Bài 3 : 
-Quan sát tranh, nêu bài toán và phép tính 
thích hợp 
-Hướng dẫn học sinh đặt bài toán và ghi phép 
tính phù hợp với tình huống trong tranh 
-Cho học sinh làm bài vào phiếu bài tập 
Hoạt động 3 : Trò chơi 
Mt : Rèn kỹ năng tính toán nhanh . 
-Cử 2 đại diện 2 dãy bàn lên tham gia chơi 
-Viết số vào ô trống 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 -2 
- Em nào viết nhanh, đúng là thắng cuộc 
-Học sinh tự làm bài vào phiếu bài tập 
-3 a)-Trong chuồng có 7 con vịt. Có thêm 
3 con vịt nữa .Hỏi tất cả có bao nhiêu con 
vịt ? 
 7 + 3 = 10 
-3 b) Trên cây có 10 quả táo. Có 2 quả bị 
rụng xuống. Hỏi trên cây còn lại bao 
nhiêu quả táo ? 
 10 - 2 = 8 
-Học sinh cổ vũ cho bạn 
-Nhận xét, sửa bài 
4.Củng cố dặn dò : 
- Giáo viên tuyên dương những học sinh hoạt động tốt 
- Dặn học sinh ôn lại công thức cộng trừ phạm vi 10 
- Làm bài tập trong vở Bài tập và Chuẩn bị bài cho ngày mai. 
5. Rút kinh nghiệm : 
 126 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
 127 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
Tên Bài Dạy : BẢNG CỘNG VÀ TRỪ 
TRONG PHẠM VI 10 
Ngày Dạy :20-2-2006 
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : -Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi 10 .Biết vận dụng để làm toán 
 - Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ 
 - Tiếp tục củng cố và phát triển kỹ năng xem tranh vẽ, đọc và giải bài toán 
tương ứng . 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 +Vẽ trên bảng phụ bài tập 2 / 87 - 3 / 87 ( phần b) – Tranh bài tập 3a) / 87 
 + Bộ thực hành toán . 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn Định : 
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Gọi 2 em học sinh đọc lại bảng trừ trong phạm vi 10 – 2 học sinh đọc phép cộng phạm vi 
10 
+ 3 học sinh lên bảng : 
8 + = 10 3 + 7 10 10 – 1 9 + 1 
10 - = 2 4 + 3 8 8 – 3 7 – 3 
10 - = 8 10 - 4 5 5 + 5 10 – 0 
+Nhận xét, sửa bài chung nhắc nhở cách làm từng loại bài 
+ Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới 
 3. Bài mới : 
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
 Hoạt động 1 : Củng cố bảng cộng trừ trong phạm 
vi 10. 
Mt :Oân bảng cộng và bảng trừ đã học 
-Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng các bảng cộng 
bảng trừ phạm vi 10 đã học 
-Hỏi miệng – gọi học sinh trả lời nhanh một số 
phép tính 
-Nhận xét, tuyên dương học sinh học thuộc các 
bảng cộng trừ 
Hoạt động 2 : Củng cố mối quan hệ giữa phép 
cộng và trừ. 
Mt : Thành lập và ghi nhớ bảng cộng, trừ phạm vi 
10 
-Giáo viên yêu cầu học sinh mở SGK làm các 
phép tính, tự điền số vào chỗ chấm 
-Giáo viên hướng dẫn cho học sinh biết cách sắp 
xếp các công thức tính trên bảng vừa thành lập 
-8 em đọc thuộc 
8 + 2 = , 3 + 7 = , 10 - 2 = , 10 - 7 = 
9- 3 = , - 3 = 7 , - 5 = 5 
-Học sinh điền số vào bảng cộng,trừ 10 
bằng bút chì 
 128 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
và nhận biết quan hệ giữa các phép tính cộng trừ 
Hoạt động 3 : Thực hành 
Mt :Biết làm tính cộng trừ phạm vi 10, phát triển 
kỹ năng xem tranh, đọc và giải bài toán tương 
ứng. 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt làm các 
bài tập 
o Bài 1 : Hướng dẫn học sinh vận dụng các 
bảng cộng, trừ đã học để thực hiện các phép tính 
trong bài 
-Lưu ý học sinh viết số thẳng cột trong bài 1b) . 
o Bài 2 : Điền số thích hợp vào ô trống 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh nhớ lại cấu tạo số 
10, 9 , 8 , 7 và tự điền số thích hợp vào từng ô 
-Chẳng hạn : 10 gồm 1 và 9 . Viết 9 vào ô 
-Giáo viên treo bảng phụ yêu cầu 4 học sinh lên 
sửa bài 
o Bài 3 : a) Treo tranh – Hướng dẫn học 
sinh nêu bài toán và phép tính thích hợp 
-Hướng dẫn học sinh trả lời ( nêu lời giải bằng lời 
) để bước đầu làm quen với giải toán có lời văn 
 b) Hướng dẫn học sinh đọc tóm tắt 
rồi nêu bài toán (bằng lời ) 
-Hướng dẫn học sinh trả lời (lời giải) cho bài toán 
và ghi phép tính phù hợp (miệng ) 
-Giáo viên nhận xét, hướng dẫn, sửa sai để học 
sinh nhận biết trình bày 1 bài toán giải 
-Học sinh tự làm bài vào vở Btt 
-1 học sinh sửa bài chung 
-Học sinh tự làm bài vào vở Btt 
-Học sinh tự điều chỉnh bài của mình 
-Hàng trên có 4 chiếc thuyền. Hàng dưới 
có 3 chiếc thuyền. Hỏi tất cả có bao nhiêu 
chiếc thuyền ? 
 4 + 3 = 7 
-Học sinh ghép phép tính đúng lên bìa cài 
-Lan có 10 qủa bóng. Lan cho bạn 3 quả 
bóng. Hỏi lan còn lại mấy quả bóng ? 
-Trả lời : Số quả bóng lan còn là 
 10 – 3 = 7 
-Học sinh ghép phép tính lên bìa cài 
4.Củng cố dặn dò : 
- Em vừa học bài gì ? Đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 
- Nhận xét tuyên dương học sinh hoạt động tốt . 
- Dặn học sinh học về nhà học thuộc tất cả các bảng cộng, trừ từ 2 10 . 
- Chuẩn bị bài hôm sau. 
5. Rút kinh nghiệm : 
 129 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP 
Ngày Dạy :21-12-2006 
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện các phép tính cộng,trừ trong phạm vi 10. 
 -Tiếp tục củng cố kỹ năng tự tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài 
toán 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 + Bộ thực hành toán 1 . Viết bảng phụ bài tập 2 / 88 , 4 / 88 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn Định : 
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ 4 em đọc lại bảng cộng, trừ phạm vi 10 
+ Sửa bài tập 4 a,b / 66 ( 2 em lên bảng trình bày) 
+ Học sinh nhận xét, bổ sung 
+ Giáo viên sửa chung trên bảng lớp 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
 Hoạt động 1 : Củng cố phép cộng trừ trong phạm 
vi 10. 
Mt :Học sinh nắm nội dung và tên bài học 
-Giáo viên giới thiệu và ghi tên bài học . 
-Gọi học sinh do lại cấu tạo số 10 
-Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh 
Hoạt động 2 : Luyện Tập 
Mt : Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện phép tính 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập 
o Bài 1 : Hướng dẫn học sinh sử dụng các 
công thức cộng, trừ trong phạm vi 10 để điền kết 
quả vào phép tính 
-Củng cố quan hệ cộng, trừ 
o Bài 2: Giáo viên treo bảng phụ. Hướng 
dẫn học sinh thực hiện các phép tính liên hoàn. 
Kết quả của mỗi lần tính được ghi vào vòng tròn . 
-Giáo viên nhận xét, sửa sai chung 
-Học sinh lặp lại tên bài học 
-2 Học sinh đọc lại : 
10 gồm 9 và 1 hay 1 và 9 
10 gồm 8 và 2 hay và 8 
10 gồm 7 và 3 hay 3 và 7 
10 gồm 6 và 4 hay 4 và 6 
10 gồm 5 và 5 
-Học sinh mở SGK và vở Bài tập toán 
-Học sinh tự làm bài vào vở Bài tập toán 
-Học sinh nhận xét, các cột tính để nhận 
ra quan hệ cộng trừ 
-Học sinh tìm hiểu lệnh của bài toán, tự 
làm bài rồi chữa bài 
-1 học sinh lên bảng chữa bài 
-Bông hoa xuất phát là 10 và ngôi sao kết 
thúc cũng là số 10 
-Học sinh tự làm bài. 
 130 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
Phần b) – Hướng dẫn học sinh điền số vào chỗ 
chấm theo gợi ý : 10 trừ mấy bằng 5 , 2 cộng với 
mấy bằng 5 
o Bài 3 : Hướng dẫn học sinh thực hiện các 
phép tính ( Tính nhẩm ) rồi so sánh các số và điền 
dấu thích hợp vào ô trống 
-Giáo viên ghi các bài tập lên bảng 
-Gọi 3 em lên sửa bài ( Mỗi em 1 cột tính ) 
o Bài 4 : 
-Hướng dẫn học sinh đọc tóm tắt của bài toán rồi 
nêu bài toán (Nêu điều kiện và câu hỏi của bài 
toán ) từ đó hình thành bài toán 
-Cho nhiều hoạt động lặp lại lời giải và phép tính 
cho học sinh quen dần với giải toán có lời văn 
-1 học sinh lên bảng chữa bài 
-Học sinh tự làm bài trên phiếu bài tập 
-3 Học sinh lên bảng chữa bài 
-Tổ 1 có 6 bạn, tổ 2 có 4 bạn. Hỏi cả 2 tổ 
có mấy bạn ? 
Học sinh nêu lời giải : Số bạn 2 tổ có là : 
Nêu phép tính : 6 + 4 = 1 0 
-Học sinh ghi phép tính vào phiếu bài tập 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét, tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
- Dặn học sinh ôn lại bảng cộng, trừ . Làm bài tập ở vở Bài tập toán 
- Chuẩn bị tiết sau 
5. Rút kinh nghiệm : 
 131 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG 
Ngày Dạy :22-12-2006 
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố về nhận biết số lượng trong phạm vi 10 . 
 -Đếm trong phạm vi 10 . Thứ tự các số trong dãy số từ 0 10 
 - Củng cố kỹ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 
 - Củng cố thêm 1 bước các kỹ năng ban đầu của việc chuẩn bị giải toán có lời 
văn 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 + Vẽ trên bảng lớp bài tập số 1 . Phiếu bài tập 
 + bảng phụ ghi tóm tắt bài 5a), 5b) 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn Định : 
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Sửa bài tập 4 a,b . giáo viên treo bảng phụ yêu cầu học sinh đọc tóm tắt đề rồi đọc bài 
toán. Gọi 2 học sinh lên bảng viết phép tính phù hợp và nêu được câu lời giải 
+ Học sinh nhận xét, giáo viên nhận xét, bổ sung . 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
 Hoạt động 1 : Củng cố nhận biết số lượng trong 
phạm vi 10. 
Mt :Học sinh nắm được tên bài học 
-Giáo viên giới thiệu bài và ghi tên bài học . 
-Gọi học sinh đếm từ 0 đến 10 và ngược lại . 
-Hỏi lại các số liền trước, liền sau 
Hoạt động 2 : Luyện Tập 
Mt : Nhận biết số lượng, đếm thứ tự dãy số trong 
phạm vi từ 0 đến 10 . 
-Cho học sinh mở SGK hướng dẫn làm bài tập 
o Bài 1 : Hướng dẫn học sinh đếm số chấm 
tròn trong mỗi ô rồi viết số chỉ số lượng chấm 
tròn vào ô trống tương ứng 
-1 Học sinh lên bảng sửa bài 
o Bài 2: Đọc các số từ 0 đến 10 và từ 10 
đến 0 . 
-Giáo viên gọi học sinh lên bảng chỉ vào dãy số 
đọc các số theo tay chỉ . 
-Học sinh lần lượt nhắc lại đầu bài 
-4 em đếm 
- 4 học sinh trả lời 
-Học sinh mở SGK . 
-Học sinh tự làm bài . 
-Lần lượt 2 học sinh đọc số xuôi, 2 học 
sinh đọc dãy số ngược. 
-Học sinh tự làm bài vào phiếu bài tập 
 132 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
o Bài 3 : 
-Yêu cầu học sinh tự thực hiện bài tính theo cột 
dọc – Lưu ý học sinh viết số thẳng cột đơn vị 
-Cho 1 2m sửa bài 
o Bài 4 : -Viết số vào ô trống . 
-Cho 2 học sinh lên thực hiện đua viết số thích 
hợp vào ô trống 
 -3 + 4 
 + 4 - 8 
-Giáo viên sửa bài chung 
o Bài 5 : 
-Yêu cầu học sinh căn cứ vào tóm tắt bài toán để 
nêu các điều kiện của bài toán. Tiếp theo nêu 
câu hỏi của bài toán. 
-Cho học sinh nêu lại toàn bộ bài toán qua tóm 
tắt sau đó viết phép tính phù hợp. 
-Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đặt 
bài toán và giải chính xác. 
-2 Học sinh lên bảng thực hiện đua viết 
số đúng 
-Học sinh nhận xét 
-a) Trên đĩa có 5 quả táo. Bé để thêm vào 
đĩa 3 quả táo nữa. Hỏi có tất cả mấy quả 
táo ? 
 5 + 3 = 8 
-b) Nam có 7 viên bi. Hải lấy bớt 3 viên 
bi. Hỏi Nam còm lại mấy viên bi ? 
 7 - 3 = 4 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
- Dặn học sinh ôn lại các bảng cộng, trừ . Làm bài tập ở vở Bài tập toán 
- Chuẩn bị bài cho ngày mai . 
5. Rút kinh nghiệm : 
8 
6 
 133 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
TUẦN:17 
Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG 
Ngày Dạy :26-12-2006 
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10 . 
 - Viết các số theo thứ tự cho biết 
 - Xem tranh, tự nêu bài toán rồi giải và viết phép tính giải bài toán 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 + Tranh và tóm tắt bài tập 3a), b) 
 + Bộ thực hành dạy toán 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn Định : 
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Sửa bài tập 4 . Giáo viên treo bảng phụ, ghi tóm tắt bài a,b . Lần lượt gọi học sinh lên 
bảng sửa bài : Nêu bài toán, lời giải và viết phép tính phù hợp với mỗi bài toán(Vở Bài tập 
toán / 68 ) 
+ Học sinh nhận xét, bổ sung – Giáo viên nhận xét, sửa sai 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
 Hoạt động 1 : Củng cố cấu tạo và viết số trong 
phạm vi 10. 
Mt :Học sinh nắm tên đầu bài .Ôn cấu tạo số 
trong phạm vi 10 
-Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại cấu tạo của 
các số 2 , 3 , 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 . 
-Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh 
-Giáo viên giới thiệu bài – ghi đầu bài . 
Hoạt động 2 : Thực hành 
Mt : Củng cố cấu tạo số, thứ tự số, xem tranh và 
nêu bài toán, ghi phép tính phù hợp. 
-Hướng dẫn SGK 
o Bài 1 : Điền số còn thiếu vào chỗ trống . 
-Giáo viên hướng dẫn mẫu 2 phép tính đầu 
-Lưu ý : học sinh tính chính xác trong toán học 
o Bài 2: Xếp các số theo thứ tự lớn dần, 
bé dần 
-Cho học sinh xác định các số 7 , 5 , 2 , 9 , 8 . 
-Cho học sinh suy nghĩ sắp xếp các số (làm 
miệng ) sau đó cho học sinh làm bài tương tự 
-Lần lượt từng em nêu cấu tạo 1 số 
-Học sinh lần lượt đọc lại đầu bài 
-Học sinh mở SGK 
-Học sinh nêu yêu cầu và tự làm bài . Dựa 
trê cơ sở cấu tạo các số để điền số đúng 
-Học sinh tự làm và chữa bài 
-Học sinh tự làm bài vào vở Bài tập toán 
với các số : 
 8, 6, 10, 5, 3. 
 134 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
vào vở Bài tập toán 
-Sửa bài chung cả lớp 
o Bài 3 : 
-a) Học sinh quan sát tranh tự nêu bài toán và 
viết phép tính phù hợp 
-Giáo viên hỏi lại câu hỏi của bài toán để 
hướng dẫn học sinh đặt lời giải bài qua câu trả 
lời 
-b) Gọi học sinh đặt bài toán và phép tính phù 
hợp 
-Giáo viên chỉnh sửa cau cho học sinh thật hoàn 
chỉnh 
-Hướng dẫn đặt cau trả lời bài giải 
-Lưu ý : học sinh cách đặt bài toán, cách tóm tắt 
bài toán. 
Hoạt động 3 :Trò chơi . 
Mt : Rèn kỹ năng tính toán nhanh 
-Hỏi đáp các công thức cộng trừ trong phạm vi 
10 
-Đại diện 2 đội a và b : Lần lượt nêu câu hỏi 
cho đội bạn trả lời. Đội nào trả lời nhanh kết 
quả phép tính đúng là thắng cuộc 
-Giáo viên nhận xét, tuyên dương đội thắng. 
-a) Có 4 bông hoa, thêm 3 bông hoa . Hỏi 
có tất cả mấy bông hoa ? 
 4 + 3 = 7 
-b) Có 7 lá cờ. Bớt đi 2 lá cờ .Hỏi còn lại 
bao nhiêu lá cờ ? 
 7 - 2 = 5 
-Ví dụ : A hỏi B : - 5 + 5 = ? , 10 – 3 = ? 
 8 + 2 = ? , 10 - 2 = ? 
 B trả lời nhanh kết quả của các phép 
tính 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
- Dặn học sinh ôn bài - Làm bài tập ở vở Bài tập toán 
- Chuẩn bị bài cho ngày mai . 
5. Rút kinh nghiệm : 
 135 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG 
Ngày Dạy :27-12-2006 
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh củng cố về : 
 - Thứ tự của các số trong dãy số từ 0→10. 
 - Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 
 - So sánh các số trong phạm vi 10. Xem tranh nêu đề toán rồi nêu phép tính giải bài toán. Xếp 
các hình theo thứ tự xác định 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 + Viết bài tập 1, 3 lên bảng phụ – Tranh bài 4 a, b 
 + Các hình để xếp , ( bài 5 ) 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn Định : 
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Sửa bài tập 4 / 68 vở Bài tập toán ( 4a, 4b ) . 
+ Giáo viên treo bảng phụ viết sẵn tóm tắt đề 4a, b 
+ Gọi 2 học sinh đọc bài toán và lên bảng giải bài toán 
+ Học sinh nhận xét, bổ sung – Giáo viên nhận xét, ghi điểm 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
 Hoạt động 1 : Củng cố thứ tự dãy số từ 0→10. 
Mt :Học sinh nắm được nội dung bài, tên bài học . 
-Giáo viên giới thiệu bài và ghi đầu bài . 
-Gọi học sinh c9ếm lại dãy số thứ tự từ 0 10 để 
chuẩn bị làm bài tập 1 . 
Hoạt động 2 : Luyện Tập 
Mt : Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ 
trong phạm vi 10 . 
-Giáo viên cho học sinh mở SGK 
-Lần lượt hướng dẫn học sinh làm bài tập 
o Bài 1 : Nối Các chấm theo thứ tự từ 0 10 
-Giáo viên hướng dẫn trên mẫu . 
-Cho học sinh nối các chấm theo thứ tự từ 0 số 
10 .Sau đó cho học sinh nêu tên của hình vừa 
được tạo thành. 
-Học sinh nối hình thứ 2 từ số 0 8 rồi nêu tên 
hình 
-Học sinh đọc lại tên bài học 
-3 em đếm 
-Học sinh quan sát theo dõi 
-Học sinh tự làm bài 
-1 Học sinh nêu : Hình dấu cộng hoặc 
hình chữ thập 
-Học sinh nêu chiếc ô tô 
 136 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
o Bài 2: Cho học sinh nêu ( miệng hay viết ) 
-Kết quả tính rồi chữa bài 
-Viết : Bài 2a) 
-Miệng : bài 2b) 
-Giáo viên hướng dẫn chữa bài trên bảng 
o Bài 3 : So sánh điền dấu > ,< , = : 
-Cho học sinh tự viết dấu thích hợp vào chỗ chấm 
rồi chữa bài. 
-Gọi 3 em lên bảng chữa bài. 
Hoạt động 3 : 
Mt : Xem tranh và nêu được bài toán và phép tính 
phù hợp 
o Bài 4 : Học sinh quan sát tranh nêu bài 
toán đặt phép tính phù hợp 
-Cho học sinh tự làm và chữa bài trên bảng 
Hoạt động 4 : 
Mt : Củng cố nhận dạng hình. Xếp hình theo thứ tự 
xác định 
o Bài 5 : Giáo viên treo mẫu 
- Học sinh quan sát nêu tên hình 
-Cho học sinh lấy hộp thực hành toán ra 
-Học sinh làm vào vở Btt 
-Học sinh lần lượt( nêu miệng) kết quả 
từng bài toán 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
-4a) Có 5 con vịt. Thêm 4 con vịt . Hỏi có 
tất cả mấy con vịt ? 
 5 + 4 = 9 
- 4b) Có 7 con thỏ. Chạy đi hết 2 con thỏ. 
Hỏi còn lại mấy con thỏ ? 
 7 - 2 = 5 
-Học sinh quan sát mẫu nêu tên hình. 
Cách sắp xếp các hình trong mẫu 
- Có hình tròn và hình tam giác 
-Cách xếp theo thứ tự ; cứ 2 hình tròn thì 
đến 1 hình tam giác 
-Học sinh xếp hình thep mẫu 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
- Dặn học sinh học thuộc các bảng cộng trừ . 
- Chuẩn bị trước bài Luyện Tập chung . 
5. Rút kinh nghiệm : 
 137 
Lương Văn Hoàng: cuocdoitoilaconsokhong@yahoo.com 
Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG 
Ngày Dạy :28-12-2006 
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh củng cố về : 
 - Cộng trừ và cấu tạo các số trong phạm vi 10. 
 - So sánh các số trong phạm vi 10. 
 - Viết phép tính để giải bài toán. 
 - Nhận dạng hình tam giác. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 + Bảng thực hành dạy toán.Bảng phụ ghi sẵn bài tập số 4 ,5. 
 + Học sin

Tài liệu đính kèm:

 • pdftoan lop 1.pdf