Giáo án môn Toán khối 1 - Tuần 33

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng với các số trong phạm vi 10 .

- tìm 1 thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ bằng cách ghi nhớ bảng cộng, bảng trừ, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .

- Kĩ năng vẽ hình vuông, hình tam giác bằng cách nối các điểm cho sẵn .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Đồ dùng phục vụ luyện tập .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 5 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 07/08/2018 Lượt xem 118Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 1 - Tuần 33", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 33
Ngày :
Bài 129 : Ôn tập các số đến 10
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng với các số trong phạm vi 10 .
- tìm 1 thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ bằng cách ghi nhớ bảng cộng, bảng trừ, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .
- Kĩ năng vẽ hình vuông, hình tam giác bằng cách nối các điểm cho sẵn .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Đồ dùng phục vụ luyện tập .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
2’
20’
3’
5’
* Kiểm tra bài cũ : T gọi H đứng đọc các số từ 0 đến 10, từ 10 đến 0 .
T nhận xét .
* Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn
các số đến 10 để củng cố về cộng trừ các số trong phạm vi 10. T ghi tựa bài .
b/ Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1 : T gọi H nêu yêu cầu
- T gọi H đọc kết quả .
- T nhận xét .
Bài 2 : T gọi H nêu yêu cầu
- T gọi H đọc phép tính và kết quả
- T nhận xét
 Nghỉ giữa tiết
Bài 3 : T gọi H đọc yêu cầu
- T cho H đổi vở kiểm tra
- T nhận xét .
Bài 4 :
- T cho H đổi vở kiểm tra
- T nhận xét .
* Củng cố :
- T cho H chơi trò chơi Ai cộng giỏi hơn ?
- T nêu cách chơi và luật chơi
- T nhận xét, cho điểm .
- 3 H
- H : Tính . H làm bài
- 2 H
- H : Tính . H làm bài
- 2 H
- H nêu yêu cầu và làm bài
- 2 H ngồi cùng bàn đổi vở
- H đọc yêu cầu và làm bài
- 2 H đổi vở kiểm tra
Mỗi đội cử 5 H 
Lớp học
Vở BT toán,bút
mực
B/l,phấn
B/p
B/p,bút lông
Các ghi nhận lưu ý :
Tuần 33
Ngày :
Bài 130 : Ôn tập các số đến 10
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Củng cố về cấu tạo của các số trong phạm vi 10 .
- Kĩ năng làm tính cộng, tính trừ các số trong phạm vi 10 .
- Giải bài toán có lời văn .
- Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Đồ dùng phục vụ luyện tập .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
2’
20’
3’
5’
* Kiểm tra bài cũ : T gọi H đọc bảng cộng trong phạm vi 10
T nhận xét .
* Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập các số đến 10. T ghi tựa bài .
b/ Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1 : T gọi H nêu yêu cầu
- T yêu cầu 2 H lên bảng làm bài.
- - T nhận xét .
Bài 2 : T gọi H đọc yêu cầu
- T gọi H lên bảng sửa bài
- T nhận xét .
 Nghỉ giữa tiết
Bài 3 :
- T gọi H đọc đề toán
- T cho H đổi vở kiểm tra
- T nhận xét .
Bài 4 : 
- T cho H đổi vở kiểm tra
- T nhận xét .
* Củng cố :
T cho H thi đua về cấu tạo các số trong phạm vi 10
T nhận xét, cho điểm .
- 5 H
- H : Viết số thích hợp
- 2 H lên bảng, cả lớp tự làm
- Cả lớp nhận xét bài của bạn
- H : Điền số. H làm bài
- 2 H
- 2 H đọc đề toán, 2 H đọc tóm tắt. H làm bài
- 2 H ngồi cùng bàn đổi vở
- H đọc yêu cầu và làm bài
- 2 H đổi vở kiểm tra
Mỗi đội cử 1 H
Lớp học
Vở BT toán,bút mực
B/l, B/p, phấn
Các ghi nhận lưu ý :
Tuần 33
Ngày :
Bài 131 : Ôn tập các số đến 10
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
H được củng cố về các bảng trừ từ 10 đến 1 .
Làm tính trừ ( trừ nhẩm) trong phạm vi các số đến 10 .
Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .
Giải bài toán có lời văn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Vở BT toán, bút, B/c .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
2’
20’
3’
5’
* Kiểm tra bài cũ : T nêu phép tính, H đọc nhanh kết quả
-T nhận xét, cho điểm
* Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các số từ 1 đến 10. T ghi tựa bài
b/ Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1 :- T gọi H đọc yêu cầu
- T goi H đọc kết quả .
- T nhận xét .
Bài 2 :
- T gọi H đọc phép tính và kết quả
- T nhận xét .
 Nghỉ giữa tiết
Bài 3 :- T gọi H đọc yêu cầu
- T cho H đổi vở kiểm tra
- T nhận xét .
Bài 4 : - T gọi H nêu yêu cầu 
- T gọi H chữa bài
- T nhận xét .
* Củng cố :
T cho H chơi trò chơi Ai cộng giỏi hơn .
T nêu cách chơi và luật chơi .
T nhâïn xét, biểu dương
- 6 H
- H : nêu yêu cầu . H làm bài
- 2 H
- H : Đọc yêu cầu. H làm bài
- 2 H. H khác nhận xét
- H đọc yêu cầu và làm bài
- 2 H ngồi cùng bàn đổi vở kiểm tra
- H nêu yêu cầu
- H làm bài 
- 1 H lên bảng sửa bài
- 4 tổ thi đua
B/lphấn
Vở BT Toán Bút
b/l,phấn
Các ghi nhận lưu ý :
Tuần 33
Ngày :
Bài132 : Ôn tập các số đến 100
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
H được củng cố về đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100 .
Cấu tạo các số co ùhai chữ số .
Làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 100 ( cộng, trừ không nhớ )
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Vở BT toán, bút, B/c .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
2’
20’
3’
5’
* Kiểm tra bài cũ : T gọi H đọc bảng trừ trong phạm vi 100 .
- T nhận xét, cho điểm .
* Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : Chúng ta đã được ôn tập về các số đến 10. Hôm nay chúng ta ôn tập các số đến 100. T ghi tựa bài .
b/ Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1 : - T gọi H đọc yêu cầu
- T gọi H đọc kết quả
- T nhận xét .
Bài 2 :
- T gọi H đọc phép tính và kết quả
- T nhận xét .
 Nghỉ giữa tiết
Bài 3 : - T gọi H đọc yêu cầu
- T cho H đổi vở kiểm tra
- T nhận xét .
Bài 4 : - T gọi H nêu yêu cầu 
- T gọi H chữa bài
- T nhận xét .
* Củng cố :
T cho H chơi trò chơi Lập số
T nêu cách chơi và luật chơi
T nhận xét, biểu dương .
- 6 H
- H : nêu yêu cầu. H làm bài
- 2 H
- H : Đọc yêu cầu. H làm bài
- 2 H . H khác nhận xét
- H đọc yêu cầu và làm bài
- 2 H ngồi cùng bàn đổi vở kiểm tra
- H nêu cầu
- H làm bài
- 2 H lên bảng sửa bài
- 4 tổ thi đua
B/l,phấn
Vở BT Toán
Bút
b/l,phấn
Các ghi nhận lưu ý :

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 33.doc