Giáo án môn Toán khối 1 - Bài: Luyện tập

A -. MỤC TIÊU :

Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

- Đọc, viết, so sánh số trong phạm vi 10.

- Cấu tạo số 10.

- Làm bt 1, 3, 4.

B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.Bài cũ:

- ViÕt sè 10

- Ch÷a bµi 5 ( 25 ) vë bµi tËp

- NhËn xÐt ®¸nh gi¸

2. Bài mới:

a.Giới thiệu bài

b. Hướng dẫn làm bài tập

* Bài 1: Nối theo mẫu

- Gv nêu yêu cầu bài toán.

- Yêu cầu hs vẽ thêm cho đủ 10

- Quan sát đếm và vẽ thêm cho đủ 10 chấm mỗi hình.

- HS làm và chữa.

 

doc 1 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 143Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 1 - Bài: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN
BÀI : LuyÖn tËp Tiết : 22
 TGDK : 35’
A -. MỤC TIÊU :
Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh số trong phạm vi 10.
- Cấu tạo số 10.
- Làm bt 1, 3, 4.
B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bé ®å dïng to¸n.
C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
1.Bài cũ: 
- ViÕt sè 10 
- Ch÷a bµi 5 ( 25 ) vë bµi tËp
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸
2. Bài mới:
a.Giới thiệu bài 
b. Hướng dẫn làm bài tập
* Bài 1: Nối theo mẫu
- Gv nêu yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu hs vẽ thêm cho đủ 10
Quan sát đếm và vẽ thêm cho đủ 10 chấm mỗi hình.
HS làm và chữa.
* Bài 2: Điền số với số lượng đã cho.
Quan sát tranh, nêu yêu cầu. Hướng dẫn đếm số lượng các hình. 
Dùng số để biểu thị.
* Bài 3: Số lớn, số bé.
- Gv đọc yêu cầu. Nghe và trả lời.
Điền vào vở.
HS làm - đọc.
* Bài 4: Số.
 10 gồm 1 và 9
- 10 gồm 8 và 2. 
3. Củng cố , dặn dò:
 - NhËn xÐt giê häc.
D – PHẦN BỔ SUNG :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTOÁN-22.doc