Giáo án môn Toán 1 - Bài: Luyện tập

1. GV: Bộ đồ dùng dạy học toán 1. các thẻ số từ 0 đến 7. Phiu bµi tp.

2. HS: V bµi tp, SGK

C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.Bi cũ: ( 5 pht )

- Cho HS nhắc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 8

- Nhận xét cho điểm

2. Bi mới: ( 25 pht )

a.Giới thiệu bài : Luyện tập

b.Hướng dẫn HS luyện tập :

* Bài 1: Tính

- Cho HS nêu yêu cầu bài toán và làm bài, chữa bài:

 7+1=8 6+2=8

1+7=8 2+6=8

8-7=1 8- 6=2

8-1=7 8-2=6

 

doc 2 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 366Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán 1 - Bài: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MƠN TỐN
BÀI : LUYỆN TẬP Tiết : 54 
 TGDK : 35’
A -. MỤC TIÊU :
- Thùc hiƯn ®­ỵc phÐp céng vµ phÐp trõ trong ph¹m vi 8; viÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ.
- BT: Bài 1( cột 1,2 ); Bài 2; Bài 3 (cột 1,2 ); Bài 4.
B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1. GV: Bộ đồ dùng dạy học toán 1. các thẻ số từ 0 đến 7. PhiÕu bµi tËp.
2. HS: Vë bµi tËp, SGK
C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
1.Bài cũ: ( 5 phút )
- Cho HS nhắc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 8
- Nhận xét cho điểm
2. Bài mới: ( 25 phút )
a.Giới thiệu bài : Luyện tập
b.Hướng dẫn HS luyện tập :
* Bài 1: Tính
- Cho HS nêu yêu cầu bài toán và làm bài, chữa bài:
 7+1=8 6+2=8 
1+7=8 2+6=8 
8-7=1 8- 6=2 
8-1=7 8-2=6 
- Cho Hs nhẩm - nối tiếp nêu kết quả
- Lưu ý cho Hs khi làm bài cần viết phép tính theo hàng ngang
* Bài 2: Số ?
- Cho HS nêu yêu cầu bài toán và thực hiện.
- Hs tự nêu cách làm bài-
-Làm phiếu
 5 8 2 8
+4
+2
 8 6 8 4
+4
+5
 8 3 3 7
* Bài 3: 
- Cho HS nêu yêu cầu của bài và cách thực hiện. 
- làm bảng con
4+3+1=8 8-4- 2=2 
 7 4 
 5+1+2=8 8-6+3=5 
 6 2 
* Bài 4 :
- GV cho HS nhìn tranh nêu bài toán và viết phép tính thích hợp.
- nêu miệng – làm bảng con
a. Trong rổ có 8 quả táo, đã lấy bỏ ra ngoài 2 quả. Hỏi trong rổ còn mấy quả táo.
- Thực hiện phép cộng .
8
-
2
=
6
3. Củng cố , dặn dị: ( 5 phút )
- Cho HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 8
- Nhận xét chung tiết học.
- Về nhà làm bài tập vào vở bài tập.
- Chuẩn bị bài hôm sau. Luyện tập
D – PHẦN BỔ SUNG :

Tài liệu đính kèm:

  • docTOÁN TAÄP.doc