Giáo án môn Thủ công lớp 1 (học kì II)

A. MỤC TIÊU: HS biết cách gấp và gấp được cái ví bằng giấy.

B. CHUẨN BỊ:

GV: Ví mẫu bằng giấy màu, có kích thước lớn; 1 tờ giấy màu HCN.

HS: 1 tờ giấy màu HCN để gấp ví, 1 tờ giấy vở HS, vở thủ công.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

I. ổn định lớp:

II. Bài cũ: Trả bài kiểm tra, nhận xét.

 

doc 30 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 08/08/2018 Lượt xem 182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thủ công lớp 1 (học kì II)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B. Chuẩn bị: 
GV: Ví mẫu bằng giấy màu, có kích thước lớn; 1 tờ giấy màu HCN.
HS: 1 tờ giấy màu HCN để gấp ví, 1 tờ giấy vở HS, vở thủ công.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Trả bài kiểm tra, nhận xét.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV HD HS quan sát và nhận xét: 
GV cho HS quan sát ví mẫu, chỉ cho HS thấy ví có 2 ngăn đựng và được gấp từ HCN.
2. GV HD mẫu:
GV làm các thao tác gấp ví trên tờ giấy HCN to.
a. B1: Lấy đường dấu giữa, đặt tờ giấy màu HCN trước mặt, để dọc giấy, mặt màu ở dưới. Gấp đôi tờ giấy để lấy đường dấu giữa. Sau khi lấy dấu xong, mở tờ giấy ra như ban đầu.
b. B2: Gấp 2 mép ví, gấp 2 đầu tờ giấy vào 1 ô.
c. B3: Gấp ví
Gấp tiếp 2 phần ngoài vào trong, sao cho 2 miệng ví sát vào đường dấu giữa để tạo hình 7.
Lật ra mặt sau theo bề ngang giấy. Gấp 2 phần ngoài vào trong sao cho cân đối giữa bề dài và bề ngang của ví.
Gấp đôi hình theo đường dấu giữa cái ví đã gấp hoàn chỉnh.
HS quan sát ví mẫu
HS quan sát từng bước gấp
HS thực hành tập gấp cái ví trên giấy nháp.
	2. Củng cố – dặn dò: 
- Chuẩn bị giấy tiết sau thực hành gấp ví.
Môn: Thủ công
TUầN 20
Thứ ngày tháng năm 200
Tên bài dạy: Gấp cái ví (T2)
A. MụC tiêu: HS biết cách gấp và gấp được cái ví bằng giấy.
B. Chuẩn bị: Chuẩn bị giấy màu HCN, giấy vở HS, vở thủ công.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, nhận xét.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV nhắc lại quy trình (theo các bước) gấp cái ví ở tiết 1:
B1: Lấy đường dấu giữa
GV nhắc HS để dọc giấy, mặt màu úp xuống. Khi gấp phải gấp từ dưới lên, 2 mép giấy khít nhau.
B2: Gấp 2 mép ví
Nhắc HS khi gấp cần lưu ý: khi gấp tiếp 2 mép ví vào trong phải sát đường dấu giữa, không gấp lệch, không gấp chồng lên nhau.
Khi lật hình 7 ra mặt sau để giấy nằm ngang, gấp 2 phần ngoài vào (gấp đều, không để bên to bên nhỏ) cân đối với chiều dài và chiều ngang của ví.
- Gấp hoàn chỉnh xong cái ví, gợi ý HS trang trí bên ngoài ví cho đẹp.
- GV quan sát uốn nắn giúp đỡ những HS gấp còn lúng túng, khó hoàn thành sản phẩm.
Tổ chức trưng bày sản phẩm và chọn vài sản phẩm đẹp để tuyên dương, GV nhắc HS dán sản phẩm vào vở thủ công.
HS thực hành gấp cái ví
Lấy dấu giữa
HS để dọc tờ giấy, mặt màu úp xuống. Gấp đều phẳng 2 mép ví, miết nhẹ tay cho phẳng.
HS trang trí bên ngoài ví cho đẹp
Cả lớp trưng bày sản phẩm
HS dán sản phẩm vào vở thủ công.
	2. Củng cố – dặn dò: 
- Nhận xét thái độ học tập, sự chuẩn bị của HS và mức độ kĩ năng gấp của toàn lớp.
- Chuẩn bị 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở để gấp “mũ ca lô”
Môn: Thủ công
TUầN 21
Thứ ngày tháng năm 200
Tên bài dạy: Gấp mũ ca lô
A. MụC tiêu: HS biết cách gấp và gấp được cái mũ ca lô bằng giấy.
B. Chuẩn bị: 
GV: Một chiếc mũ ca lô gấp có kích thước lớn (HS có thể đội được). Một tờ giấy hình vuông to.
HS: Một tờ giấy màu, có màu tuỳ chọn; 1 tờ giấy vở HS, vở thủ công.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: 
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV HD HS quan sát và nhận xét:
GV cho HS xem chiếc mũ ca lô mẫu.
Cho 1 HS đội mũ để cả lớp quan sát, gây hứng thú của HS.
Đặt câu hỏi cho HS trả lời về hình dáng và tác dụng của mũ ca lô.
2. GV HD mẫu:
GV HD thao tác gấp mũ ca lô
HD cách tạo tờ giấy hình vuông
- Gấp chéo tờ giấy HCN (H1a)
- Gấp tiếp theo hình 1b
- Miết nhiều lần đường vừa gấp. Sau đó xé bỏ phần giấy thừa ta sẽ được tờ giấy hình vuông (H2)
GV cho HS gấp tạo hình vuông từ tờ giấy nháp (giấy vở HS) và tờ giấy màu để gấp mũ ca lô.
GV đặt tờ giấy hình vuông trước mặt (mặt màu úp xuống)
Gấp đôi hình vuông theo đường gấp chéo ở hình 2 được hình 3.
Gấp đôi hình 3 để lấy đường dấu giữa, sau đó mở ra, gấp 1 phần của cạnh bên phải vào sao cho phần mép giấy cách đều với cạnh trên và đỉnh đầu của cạnh đó chạm vào đường dấu giữa.
Lật hình 4 ra mặt sau và cũng gấp tương tự như trên ta được hình 5
Gấp 1 tờ giấy phần dưới của hình 5 lên sát với cạnh bên vừa mới gấp như hình 6. Gấp theo đường dấu và gấp vào trong phần vừa gấp lên (H7) được hình 8.
Lật hình 8 ra mặt sau, cũng làm tương tự như vậy (H9) được hình 10.
GV HD từng thao tác gấp để HS quan sát được các quy trình gấp mũ ca lô.
HS quan sát từng bước gấp.
HS lấy giấy gấp hình vuông.
HS thực hành gấp mũ ca lô trên tờ giấy vở HS hình vuông được tạo ra ở đầu tiết 1 cho thuần thục.
	2. Củng cố – dặn dò: 
- Chuẩn bị giấy màu, vở thủ công tiết sau gấp mũ.
Môn: Thủ công
TUầN 22
Thứ ngày tháng năm 200
Tên bài dạy: Gấp mũ ca lô (T2)
A. MụC tiêu: HS hiểu, biết cách gấp và gấp được cái mũ ca lô bằng giấy.
B. Chuẩn bị: 1 tờ giấy màu, vở thủ công.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, nhận xét
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV nhắc lại quy trình gấp:
Đặt giấy hình vuông phía mặt màu úp xuống, gấp đôi hình vuông theo đường dấu, gấp chéo từ góc giấy bên phải phía trên xuống góc dưới bên trái sao cho 2 góc giấy khít nhau, mép giấy phải bằng nhau. Dùng tay miết nhẹ cạnh vừa gấp. Xoay cạnh vừa gấp nằm ngang theo hình tam giác, đầu nhọn ở phía dưới.
Gấp đôi hình 3 để lấy dấu giữa, khi mở ra vẫn để giấy nằm như vị trí trước, sau đó gấp 1 phần cạnh bên phải vào đỉnh đầu của cạnh đó, phải chạm vào đường dấu giữa. Lật ngang hình 4 ra mặt sau, cũng gấp tương tự như vậy được hình 5.
GV quan sát nhắc nhở HS chỉ lấy 1 lớp mặt trên gấp lên (không chạm 2 lớp giấy) phần gấp lộn vào trong. GV chú ý HD HS gấp theo đường chéo, nhọn dần về phía góc, miết nhẹ tay cho phẳng, lật hình 8 ra sau, cũng gấp tương tự như vậy.
GV HD HS trang trí bên ngoài mũ theo ý thích. GV theo dõi uốn nắn cho HS. GV chọn 1 vài sản phẩm đẹp để tuyên dương.
HS theo dõi GV nhắc lại quy trình gấp.
HS thực hành gấp, trang trí bên ngoài mũ. Tổ chức trưng bày sản phẩm. HS dán sản phẩm vào vở.
	2. Củng cố – dặn dò: 
- Nhận xét, tuyên dương
- Ôn lại bài 13, 14, 15 và chuẩn bị giấy màu cho bài kiểm tra chương 2 kĩ thuật gấp hình.
Môn: Thủ công
TUầN 23
Thứ ngày tháng năm 200
Tên bài dạy: Cách sử dụng bút chì, kéo
A. MụC tiêu: HS biết cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo
B. Chuẩn bị: 
GV: Bút chì, thước kẻ, kéo, 1 tờ giấy HS.
HS: Bút chì, kéo, thước, 1 tờ giấy vở HS.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Gấp mũ ca lô
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV giới thiệu các dụng cụ thủ công:
2. GV HD thực hành:
HD cách sử dụng bút chì
HD cách sử dụng thước kẻ vừa HD vừa thực hiện thao tác.
GV HD cách sử dụng kéo
- Mô tả cái kéo
- Sử dụng: Tay phải cầm kéo, ngón cái cho vào vòng thứ 1, ngón giữa cho vào vòng thứ 2, ngón trỏ ôm lấy phần trên của cán kéo vòng thứ 2.
Khi cắt tay trái cầm tờ giấy tay phải cầm kéo.
3. HS Thực hành:
GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ.
HS quan sát từng dụng cụ: bút chì, thước, kéo...
HS cầm bút chì ở tay phải, các ngón tay cái, trỏ và ngón giữa giữ thân bút, tay trái cầm thước, tay phải cầm bút đặt thước trên giấy, đưa bút chì dựa theo cạnh của thước, di chuyển đầu bút chì từ trái sang phải.
HS làm theo GV.
HS kẻ đường thẳng, cắt theo đường thẳng.
	2. Củng cố – dặn dò: 
- GV nhận xét tinh thần học tập, sự chuẩn bị, kĩ năng kê, cắt.
- Chuẩn bị: kéo, bút chì, giấy kẻ ô.
Môn: Thủ công
TUầN 24
Thứ ngày tháng năm 200
Tên bài dạy: Kẻ các đoạn thẳng cách đều
A. MụC tiêu: HS kẻ được đoạn thẳng, kẻ được các đoạn thẳng cách đều.
B. Chuẩn bị: 
GV: hình vẽ mẫu các đoạn thẳng cách đều
HS: Bút chì, thước, 1 tờ giấy vở có kẻ ô.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Cách sử dụng bút chì, thước.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV giới thiệu bài, ghi đề:
2. GV HD HS quan sát và nhận xét:
HD HS quan sát và trả lời
3. HD mẫu:
HD cách kẻ 2 đoạn thẳng cách đều.
4. HS thực hành:
GV quan sát, uốn nắn những HS còn lúng túng.
2 đoạn thẳng AB và CO cách đều 3 ô. HS quan sát và kể tên những vật có các đoạn thẳng cách đều nhau.
HS thực hành trên tờ giấy vở kẻ ô, đánh dấu 2 điểm A, B, kẻ nối 2 điểm đó, được đoạn thẳng AB. HS kẻ từ trái sang phải.
Đánh dấu 2 điểm C, O và kẻ tiếp đoạn thẳng CD cách đều AB.
	2. Củng cố – dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học, dặn: HS chuẩn bị giấy màu có kẻ ô và 1 tờ giấy vở HS có kẻ ô, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, vở thủ công: “Cắt dán hình chữ nhật”
Môn: Thủ công
TUầN 25
Thứ ngày tháng năm 2008
Tên bài dạy: Cắt dán hình chữ nhật
A. MụC tiêu: HS kẻ được hình chữ nhật. HS cắt dán được hình chữ nhật theo 2 cách.
B. Chuẩn bị: 
GV: Hình chữ nhật mẫu bằng giấy màu dán trên nền tờ giấy trắng kẻ ô. Tờ giấy kẻ ô kích thước lớn.
HS: Giấy màu có kẻ ô, 1 tờ giấy học có kẻ ô, 1 tờ giấy vở HS có kẻ ô. Bút chì, thước, kéo, hồ, vở.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Kẻ các đoạn thẳng cách đều.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV giới thiệu bài, ghi đề:
2. HD HS quan sát và nhận xét
GV gợi ý bằng các câu hỏi
Hình chữ nhật có mấy cạnh ?
Độ dài của các cạnh như thế nào?
3. HD mẫu:
Để kẻ HCN ta phải làm như thế nào ?
GV làm mẫu các thao tác: lấy 1 điểm A trên mặt giấy có kẻ ô, từ điểm A đếm xuống dưới 5 ô theo đường kẻ ta được điểm D. Từ điểm A và D đếm sang 7 ô theo đường kẻ ta được điểm B và C, nối lần lượt các điểm A->B; B->C; C->D; D->A ta được hình chữ nhật ABCD.
HD HS cắt rời hình chữ nhật và dán. Cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA được HCN.
Bôi 1 lớp hồ mỏng, dán cân đối, phẳng. GV làm thao tác mẫu từng động tác và dán để HS quan sát.
4. HD cách kẻ HCN đơn giản hơn:
Tận dụng 2 cạnh của tờ giấy làm 2 cạnh của HCN có độ dài cho trước. Như vậy, chỉ cần cắt 2 cạnh còn lại.
HS quan sát HCN mẫu
4 cạnh
2 cạnh 5 ô và 2 cạnh 7 ô; 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.
HS quan sát
HS kẻ, cắt HCN trên tờ giấy vở HS có kẻ ô.
	2. Củng cố – dặn dò: 
- Chuẩn bị giấy màu tiết sau thực hành.
Môn: Thủ công
TUầN 26
Thứ ngày tháng năm 2008
Tên bài dạy: Cắt dán hình chữ nhật (TT)
A. MụC tiêu: HS kẻ được hình chữ nhật. HS cắt dán được hình chữ nhật theo 2 cách.
B. Chuẩn bị: 
GV: Hình chữ nhật mẫu bằng giấy màu dán trên nền giấy trắng. Tờ giấy màu.
HS: Giấy màu,bút chì, thước, kéo, hồ, vở thủ công.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Hình chữ nhật có mấy cạnh ? Độ dài của các cạnh như thế nao ?
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV giới thiệu bài, ghi đề:
2. GV nhắc lại cách kẻ HCN
GV nhắc HS phải ướm sản phẩm vào vở thủ công trước, sau đó bôi lớp hồ mỏng, đặt dán cân đối và miết hình phẳng.
GV theo dõi HS làm và uốn nắn những HS yếu.
HS thực hành kẻ, cắt, dán HCN theo trình tự. Kẻ HCN theo 2 cách, sau đó cắt rời và dán sản phẩm vào vở thủ công.
	2. Củng cố – dặn dò: 
- Nhận xét về tinh thần học tập, chuẩn bị đồ dùng, kĩ thuật kẻ, cắt, dán.
- Đánh giá sản phẩm của HS. Chuẩn bị kéo, hồ, thước, bút chì: cắt dán hình vuông.
Môn: Thủ công
TUầN 27
Thứ ngày tháng năm 2008
Tên bài dạy: Cắt dán hình vuông
A. MụC tiêu: HS biết cách kẻ, cắt và dán hình vuông. HS cắt, dán được hình vuông theo 2 cách.
B. Chuẩn bị: 
GV: Hình vuông mẫu bằng giấy màu dán trên nền giấy trắng kẻ ô. 1 Tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn, bút chì, thước, kéo, hồ dán.
HS: Vở thủ công, bút chì, thước, kéo, hồ, giấy.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Cắt, dán hình chữ nhật.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV giới thiệu bài, ghi đề:
2. GV HD HS quan sát và nhận xét:
GV gợi ý bằng các câu hỏi, HS trả lời.
Hình vuông có mấy cạnh ?
Các cạnh có bằng nhau không ?
Muốn vẽ hình vuông có cạnh 7 ô ta phải làm như thế nào ?
Làm thế nào để xác định điểm C, để có hình vuông ABCD ?
HD HS cắt rời hình vuông và dán.
Cắt theo cạnh AB, AD, DC, BC. Chú ý dán sản phẩm cân đối, phẳng.
4. HD cách kẻ, cắt hình vuông đơn giản:
GV HD HS lấy điểm A tại 1 góc tờ giấy. Từ điểm A đếm xuống và sang bên phải 7 ô để xác định điểm B. Điểm D kẻ xuống sang bên phải 7 ô theo dòng kẻ ô. Tại điểm gặp nhau của 2 đường thẳng là điểm C và được hình vuông ABCD. Như vậy chỉ cắt 2 cạnh BC và DC ta được hình vuông ABCD. Cắt rời và dán sản phẩm.
4 cạnh
Các cạnh bằng nhau, mỗi cạnh 7 ô
Xác định điểm A. Từ điểm A đếm xuống dưới 7 ô theo dòng kẻ ô được điểm D và đếm sang bên phải 7 ô theo dòng kẻ ô được điểm B.
Từ cách vẽ HCN đã học, từ đó có thể tự vẽ được hình vuông.
HS tự chọn số ô mỗi cạnh của hình vuông nhưng 4 cạnh phải bằng nhau.
HS nhớ lại cách kẻ, cắt HCN đơn giản, bằng cách sử dụng 2 cạnh của tờ giấy màu làm 2 cạnh của hình vuông có độ dài 7 ô.
HS tập kẻ, cắt 2 kiểu trên tờ giấy vở có kẻ ô để chuẩn bị cho tiết 2 cắt trên giấy màu.
Môn: Thủ công
TUầN 28
Thứ ngày tháng năm 2008
Tên bài dạy: Cắt dán hình vuông (TT)
A. MụC tiêu: HS biết cách kẻ, cắt và dán hình vuông. HS cắt, dán được hình vuông theo 2 cách.
B. Chuẩn bị: 
Một tờ giấy màu trên nền tờ giấy có kẻ ô; bút chì, thước kẻ, kéo, hồ.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Hình vuông có mấy cạnh ? Các cạnh có bằng nhau không ?
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV giới thiệu bài, ghi đề:
2. Thực hành:
GV nhắc lại 2 cách cắt hình vuông để HS nhớ lại.
GV theo dõi giúp đỡ HS yếu hoàn thành sản phẩm.
3. Nhận xét, dặn dò:
GV nhận xét về tinh thần học tập của HS, về sự chuẩn bị đồ dùng học tập và kĩ năng kẻ, cắt, dán hình.
Chuẩn bị giấy màu, 1 tờ giấy vở có kẻ ô, thước kẻ, kéo, bút chì, hồ dán để học bài “Cắt, dán hình tam giác”.
Thực hiện quy trình kẻ hình vuông có độ dài các cạnh là 7 ô, theo 2 cách đã học ở tiết 1.
Sau khi kẻ xong hình vuông thì cắt rời hình và dán sản phẩm vào vở thủ công.
Môn: Thủ công
TUầN 29
Thứ ngày tháng năm 2008
Tên bài dạy: Cắt dán hình tam giác (T1)
A. MụC tiêu: HS biết cách kẻ, cắt và dán hình tam giác. HS cắt, dán được hình tam giác theo 2 cách.
B. Chuẩn bị: 
GV: Một hình tam giác mẫu bằng giấy màu dán trên tờ giấy trắng.
Một tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn để HS dễ quan sát, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán.
HS: Một tờ giấy màu có kẻ ô; 1 tờ giấy vở có kẻ ô;bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, vở thủ công.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Cắt, dán hình vuông; chấm sản phẩm, nhận xét.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV giới thiệu bài, ghi đề:
2. HD HS quan sát và nhận xét:
GV ghim hình mẫu lên bảng và HD HS quan sát.
GV định hướng cho HS quan sát về hình dạng, kích thước của hình mẫu.
GV gợi ý để HS hiểu hình tam giác có 3 cạnh, trong đó có 1 cạnh của hình tam giác là 1 cạnh hình chữ nhật có độ dài là 8 ô, còn 2 cạnh kia được nối với 1 đỉnh của cạnh đối diện.
3. GV HD mẫu:
GV HD cách kẻ hình tam giác
GV HD cắt rời hình tam giác và dán sản phẩm.
HS quan sát về hình dạng, kích thước hình mẫu.
HS kẻ hình tam giác vào tờ giấy HS, cắt rời hình tam giác và dán sản phẩm.
	4. Củng cố – dặn dò: 
	- Về chuẩn bị 1 tờ giấy màu, bút chì, thước, kéo, hồ, vở thủ công để tiết sau cắt, dán vào vở.
Môn: Thủ công
TUầN 30
Thứ ngày tháng năm 2008
Tên bài dạy: Cắt dán hình tam giác
A. MụC tiêu: HS biết cách kẻ, cắt và dán hình tam giác. HS cắt, dán được hình tam giác theo 2 cách.
B. Chuẩn bị: 
Giấy màu có kẻ ô, bút chì, thước, kéo, hồ, vở.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Nhắc lại cách kẻ, cắt hình tam giác theo 20 cách. Nhận xét bài cũ.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV giới thiệu bài, ghi đề:
2. HS thực hành:
Trước khi HS thực hành, GV nhắc qua các cách kẻ, cắt HCN theo 2 cách.
GV khuyến khích những em khá kẻ, cắt, dán cả 2 cách như GV đã HD.
GV giúp đỡ những em kém hoàn thành nhiệm vụ. Thu vở chấm, nhận xét.
HS thực hành theo 2 bước
Kẻ HCN có cạnh dài 8 ô và cạnh ngắn 7 ô. Sau đó kẻ hình tam giác như hình mẫu (theo 2 cách)
Cắt rời hình và dán sản phẩm cân đối, miết hình phẳng vào vở thủ công.
4. Củng cố – dặn dò: 
	- GV nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị và kĩ năng kẻ, cắt, dán của HS.
	- GV dặn HS chuẩn bị giấy màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài “Cắt, dán hàng rào đơn giản”
Môn: Thủ công
TUầN 31
Thứ ngày tháng năm 2008
Tên bài dạy: Cắt dán hàng rào đơn giản
A. MụC tiêu: HS biết cách cắt các nan giấy. HS cắt được các nan giấy và dán vào hàng rào.
B. Chuẩn bị: 
GV: Mộu các nan giấy và hàng rào
Một tờ giấy kẻ ô, kéo, hồ dán, thứoc kẻ, bút chì.
HS: Giấy màu có kẻ ô; bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, vở thủ công.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Cắt, dán hình tam giác; nhận xét.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV HD HS quan sát và nhận xét:
GV định hướng cho HS thấy: cạnh của các nan giấy. GV đặt câu hỏi cho HS nhận xét.
Hỏi: Số nan giấy đứng ? số nan giấy ngang ?
Khoảng cách giữa các nan đứng bao nhiêu ô ? Giữa các nan ngang bao nhiêu ô ?
2. GV HD kẻ, cắt các nan giấy:
Lật mặt trái tờ giấy màu có kẻ ô, kẻ theo các đường kẻ để có 2 đường thẳng cách đều nhau. GV HD kẻ 4 nan đứng (dài 6 ô, rộng 1 ô) và 2 nan ngang (dài 9 ô rộng 1 ô) theo kích thước yêu cầu.
Cắt theo các đường thẳng cách đều sẽ được các nan giấy (H2)
GV làm các thao tác các bước chậm để HS quan sát.
3. HS thực hành kẻ, cắt nan giấy:
Trong lúc HS thực hiện bài làm, GV quan sát, giúp đỡ HS yếu hoàn thành nhiệm vụ.
HS quan sát các nan giấy mẫu và hàng rào.
Số nan giấy đứng là 4, số nan giấy ngang là 2.
Kẻ 4 đoạn thẳng cách đều 1 ô, dài 6 ô theo đường kẻ của tờ giấy màu làm nan đứng.
Kẻ tiếp 2 đoạn thẳng cách đều 1 ô, dài 9 ô làm nan ngang.
Thực hành cắt nan giấy rời khỏi tờ giấy màu.
	4. Củng cố – dặn dò: 
	- Thu 1 số sản phẩm chấm, nhận xét.
	- Chuẩn bị tiết sau: Thực hành cắt dán vào vở thủ công.
Môn: Thủ công
TUầN 32
Thứ ngày tháng năm 2008
Tên bài dạy: Cắt dán hàng rào đơn giản
A. MụC tiêu: HS biết cách cắt các nan giấy. HS cắt được các nan giấy và dán vào hàng rào.
B. Chuẩn bị: 
2 tờ giấy màu có kẻ ô; bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, vở thủ công.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng, 1 số HS nhắc lại quy trình cắt, dán hàng rào thẳng
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV HD cách dán hàng rào:
ở tiết 1 HS đã kẻ và cắt được các nan theo đúng yêu cầu (4 nan đứng, 2 nan ngang); tiết 2 HD các em dán theo trình tự.
Kẻ 1 đường chuẩn (dựa vào đường kẻ ô tờ giấy)
Dán 4 nan đứng, các nan cách nhau 1 ô
Dán 2 nan ngang
Nan ngang thứ nhất cách đường chuẩn 1 ô; nan ngang thứ 2 cách đường chuẩn 4 ô.
3. HS thực hành:
GV nhắc HS khi dán hàng rào vào vở theo đúng trình tự như GV đã HD.
GV khuyến khích 1 số em khá có thể dùng bút màu trang trí cảnh vật trong vườn sau hàng rào.
Một số HS nhắc lại.
HS thực hành dán
	4. Củng cố – dặn dò: 
	- GV nhận xét về tinh thần học tập, việc chuẩn bị đồ dùng học tập và kĩ năng kẻ, cắt, dán của HS.
	- GV dặn dò HS chuẩn bị: giấy màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, kéo, hồ để học bài: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà.
Môn: Thủ công
TUầN 33
Thứ ngày tháng năm 2008
Tên bài dạy: Cắt, dán và trang trí hình ngôi nhà
A. MụC tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học vào bài: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà; Cắt dán được ngôi nhà mà em yêu thích.
B. Chuẩn bị: 
GV: Bài mẫu 1 ngôi nhà có trang trí; giấy các màu, bút chì, thước kẻ, hồ dán; 1 tờ giấy trắng làm nền.
HS: Giấy thủ công nhiều màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, bút màu; 1 tờ giấy trắng làm nền; vở thủ công.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Nêu các bước cắt, dán hàng rào; chấm một số sản phẩm, nhận xét.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV HD quan sát và nhận xét:
GV HD HS quan sát bài mẫu ngôi nhà được cắt, dán phối hợp từ những bài đã học bằng giấy màu.
Định hướng sự chú ý của HS vào các bộ phận của ngôi nhà và nêu các câu hỏi thân nhà, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ là hình gì ?
Các vẽ, cắt các hình đó ra sao ?
2. GV HD HS thực hành:
a. GV HD kẻ, cắt ngôi nhà
b. Kẻ, cắt thân nhà: GV gợi ý để HS tự vẽ.
c. Kẻ, cắt mái nhà: GV gợi ý.
d. Kẻ, cắt cửa ra vào, cửa sổ: GV HD HS.
HS thực hành kẻ, cắt ngay
HS tự vẽ HCN có cạnh 8 ô, cạnh ngắn 5 ô. Cắt rời HCN đó khỏi tờ giấy màu.
HS tự vẽ HCN có xạnh dài 10 ô và cạnh ngắn 3 ô và kẻ 2 đường xiên 2 bên. Sau đó cắt rời được hình mái nhà.
HS kẻ lên mặt trái của tờ giấy màu xanh, hoặc tím, hoặc nâu... một hình chữ nhật có cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô làm cửa ra vào và kẻ 1 hình vuông có cạnh 2 ô để làm cửa sổ.
Cắt hình cửa ra vào, cửa sổ khỏi tờ giấy màu.
	4. Củng cố – dặn dò: 
	- GV nhận xét về tinh thần học tập, việc chuẩn bị đồ dùng học tập và kĩ năng kẻ, cắt, dán của HS.
	- GV dặn dò HS chuẩn bị: giấy màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, kéo, hồ để học bài: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà.
Môn: Thủ công
TUầN 34
Thứ ngày tháng năm 2008
Tên bài dạy: Cắt, dán và trang trí hình ngôi nhà (T2)
A. MụC tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học vào bài: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà; Cắt dán được ngôi nhà mà em yêu thích.
B. Chuẩn bị: 
Giấy thủ công nhiều màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, bút màu.
C. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: Một số HS nêu cách kẻ, cắt ngôi nhà. Nhận xét bài cũ.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kẻ, ắt hàng rào, hoa, lá, mặt trời..
Phát huy tính sáng tạo của HS, GV gợi ý cho HS tự vẽ và cắt hoặc xé những bông hoa có lá, có cành, mặt trời, mây, chim.. bằng nhiều màu giấy (đã học ở chương xé, dán giấy) để trang trí thêm cho đẹp.
2. HS thực hành dán ngôi nhà trên tờ giấy nền.
Gợi ý cho HS dán trang trí xung quanh ngôi nhà: hàng rào, cây, cỏ, hoa lá, mặt trời, mây, chim, núi... tuỳ theo ý thích của HS.
Khi HS thực hành xong, GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. GV chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương.
HS vẽ lên mặt trái của tờ giấy màu những đường thẳng cách đều và cắt thành những nan giấy để làm hàng rào.
Dán thân nhà, mái nhà, dán cửa ra vào, đến cửa sổ, dán hàng rào 2 bên nhà.
Trước nhà dán cây, hoa, lá, nhiều màu, trên cao dán ông mặt trời, mây, chim...
Xa xa dán những hình tam giác nhỏ liên tiếp làm dãy núi cho bức tranh thêm sinh động.
HS trưng bày sản

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao An Thu Cng Lop 1HKII CKTPK.doc