Giáo án môn Thể dục và môn Thủ công lớp 3

I.MỤC TIÊU:

- Học sinh biết cách gấp tàu thuỷ 2 ống khói bằng giấy.

- Gấp được tàu thuỷ 2 ống khói đúng qui trình kỹ thuật

- Học sinh yêu thích gấp hình.

II.Đồ dùng dạy – học:

G: Mẫu gấp bằng bìa. Tranh qui trình

H: Tờ giấy màu thủ công, 1 tờ vở học sinh. Hồ dán, kéo, bút màu.

 

doc 122 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 02/01/2019 Lượt xem 195Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục và môn Thủ công lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 theo nhóm
G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở
G: Nêu yêu cầu
H: Thực hiện theo hàng ngang
- Thực hiện theo hàng dọc
G: Quan sát, chỉnh sửa
H: Ôn lại theo 3 nhóm
G: Nêu yêu cầu, HD cách chơi
H: Học thuộc vần, điệu.
- 1 nhóm 6 em chơi thử
H+G: Quan sát, nhận xét
- Cả lớp cùng chơi
H+G: Nhận xét, đánh giá
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Nhắc lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 10: TRÒ CHƠI ''MÈO ĐUỔI CHUỘT''
I.Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Chơi trò chơi'' Mèo đuổi chuột''. 
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. 
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 
- Chơi trò chơi: Qua đường lội
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số
- Ôn động tác: Đi vượt chướng ngại vật thấp
- Học trò chơi: Mèo đuổi chuột
 Mời bạn ra đây
 Tay nắm chặt tay
 Đứng thành vòng rộng
 ...........
 Trốn đâu cho thoát.
C.Phần kết thúc: 8P
- Đi thường theo hàng dọc, hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu yêu cầu và tổ chức cho HS chơi trò chơi
H: Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân
G: Theo dõi, nhắc nhở.
G: Nêu yêu cầu
H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tập theo tổ
G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở
G: Nêu yêu cầu
H: Thực hiện theo hàng dọc cách nhau 2-3m
G: Kiểm tra, uốn nắn
G: Nêu yêu cầu, HD cách chơi, đưa ra luật chơi
H: Học thuộc vần thơ.
- 1 nhóm 10 em chơi thử
H+G: Quan sát, nhận xét
- Cả lớp cùng chơi
H+G: Nhận xét, đánh giá
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Nhắc lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 11: ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
I.Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều hàng dọc.
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Chơi trò chơi'' Mèo đuổi chuột''. 
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. 
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 
- Chơi trò chơi: Chui qua hầm
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, đi đều
- Ôn động tác: Đi vượt chướng ngại vật thấp
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột
C.Phần kết thúc: 8P
- Đi thường theo vòng tròn, thả lỏng, hít thở sâu
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu yêu cầu và tổ chức cho HS chơi trò chơi
G: Nêu yêu cầu
H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tập theo tổ
x x x x x x
 x x x x x x
G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở
G: Nêu yêu cầu
H: Đứng tại chỗ xoay khớp cổ chân, cổ tay...
H: Thực hiện động tác Đi vượt chướng ngại vật theo hàng dọc
G: Quan sát, chỉnh sửa
H: Ôn lại theo 3 nhóm
H+G: Nhận xét, đánh giá
G: Nêu yêu cầu, 
H: Nhắc lại cách chơi, đọc lại bài thơ.
- Cả lớp cùng chơi( chia 2 tổ)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Nhắc lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 12: DI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
TRÒ CHƠI: MÈO ĐUỔI CHUỘT
I.Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, thực hiện tương đối chính xác.
- Học: Di chuyển hướng phải, trái. Thực hiện tương đối đúng.
- Chơi trò chơi'' Mèo đuổi chuột''. 
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. kẻ vạch, cờ
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Đứng vỗ tay, hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 
- Chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, 
- Học: Di chuyển hướng phải, trái
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột
C.Phần kết thúc: 8P
- Đi chậm theo vòng tròn vỗ tay hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
H: Đứng tại chỗ vỗ tay hát
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu yêu cầu và tổ chức cho HS chơi trò chơi
G: Nêu yêu cầu
H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tập theo nhóm
x x x x x x
 x x x x x x
G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở
G: Nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác
H: Thực hiện theo ( Đội hình tập 4 hàng dọc)
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
H: Ôn lại theo 2 nhóm
G: Nêu yêu cầu, 
H: Nhắc lại cách chơi, đọc lại bài thơ.
- Chơi theo 2 nhóm( CB lớp điều khiển)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Nhắc lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 13: ÔN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
I.Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, 
- Ôn động tác di chuyển hướng phải, trái. 
- Chơi trò chơi'' Mèo đuổi chuột''. 
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. kẻ vạch, cờ
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Chạy chậm theo hàng dọc
- Xoay khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai theo nhịp
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng
- Ôn : Di chuyển hướng phải, trái
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột
C.Phần kết thúc: 8P
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
H: Chạy chậm theo hàng dọc
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác khởi động
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu yêu cầu
H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tập theo tổ
x x x x x x
 x x x x x x
G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở
G: Nêu yêu cầu, chỉ huy cho HS tập 2 lần
H: Thực hiện tiếp theo ( Lớp trưởng điều khiển)
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu yêu cầu, 
H: Nhắc lại cách chơi, đọc lại bài thơ.
- Chơi theo 2 nhóm( CB lớp điều khiển)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Nhắc lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 14: TRÒ CHƠI ''ĐỨNG NGỒI THEO LỆNH''
I.Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng
- Ôn động tác đi chuyển hướng phải, trái.
- Chơi trò chơi'' Đứng ngồi theo hiệu lệnh''. 
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi, kẻ vạch, 1 số cột mốc để tập di chuyển hướng.
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc 
- Chơi trò chơi: Qua đường lội
- Đi kiếng gót hai tay chống hông
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, 
- Ôn động tác: Di chuyển hướng phải, trái
- Học trò chơi: Đứng, ngồi theo hiệu lệnh
C.Phần kết thúc: 8P
- Đi chậm theo vòng tròn, hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học
G: Hô khẩu lệnh cho HS thực hiện
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu yêu cầu và tổ chức cho HS chơi trò chơi
G: Hô theo nhịp
H: Thực hiện
G: Theo dõi, nhắc nhở.
G: Nêu yêu cầu
H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tập 
G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở
H: Tập thi đua giữa các tổ
H+G: Nhận xét, đánh giá
G: Thay đổi vị trí đặt cột mốc
H: Tập dưới sự điều khiển của giáo viên
- Cán bộ lớp điều khiển tập tiếp theo
G: Kiểm tra, uốn nắn
G: Nêu yêu cầu, HD cách chơi, đưa ra luật chơi
H: 1 nhóm 5 em chơi thử
H+G: Quan sát, nhận xét
- Cả lớp cùng chơi
H+G: Nhận xét, đánh giá
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Nhắc lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 15: ÔN DI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
TRÒ CHƠI: CHIM VỀ TỔ
I.Mục tiêu:
- Ôn động tác di chuyển hướng phải, trái. 
- Chơi trò chơi'' Chim về tổ''. 
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. Kẻ đường, kẻ vạch chuẩn bị, vạch xuất phát, vẽ ô cho trò chơi
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Chạy chậm theo hàng dọc
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp
- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn di chuyển hướng phải, trái
- Học trò chơi: Chim về tổ
C.Phần kết thúc: 8P
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
H: Chạy chậm theo hàng dọc
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác 
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu tên trò chơi
H: Nhắc lại cách chơi, đọc lại bài thơ
- Cả lớp chơi 2 lượt
G: Nêu yêu cầu, chỉ huy cho HS tập 1 lần
H: Thực hiện tiếp theo ( Lớp trưởng điều khiển)
- Các tổ thi đua tập
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu tên trò chơi, HD cách chơi và nội qui chơi
H: Chơi thử 1 lần
G: Dùng còi để phát lệnh chơi
- Chơi theo 2 nhóm( CB lớp điều khiển)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Nhắc lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 16: DI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
I.Mục tiêu:
- Kiểm tra đội hình đội ngũ: Tập hợp, dóng hàng, di chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi'' Chim về tổ''. 
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. 
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Chạy chậm theo hàng dọc
- Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối,...
- Trò chơi: Có chúng em
B.Phần cơ bản: 20P
- Kiểm tra tập hợp hàng ngang
- Kiểm tra di chuyển hướng phải, trái
- Chơi trò chơi: Chim về tổ
- Tập phối hợp các động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay trái, phải, di chuyển hướng phải, trái
C.Phần kết thúc: 8P
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
H: Chạy chậm theo hàng dọc
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác khởi động
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu tên trò chơi
H: Nhắc lại cách chơi
- Cả lớp chơi 2 lượt
G: Nêu yêu cầu, chia lớp thành 3 tổ để iểm tra các động tác Đội hình đội ngũ và RLTTCB
H: Lần lượt từng tổ lên tập 
G: Quan sát, nhận xét, đánh giá
G: Nêu tên trò chơi
H: Nhắc lại cách chơi
G: Dùng còi để phát lệnh chơi
H: cả lớp chơi trò chơi( CB lớp điều khiển)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
G: Nêu yêu cầu
H: tập mỗi động tác 2 lượt
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
G: Công bố kết quả kiểm tra
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 17: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY CỦA BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG
I.Mục tiêu:
- Học 2 động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung. Yeu cầu thực hiện tương đối đúng.
- Chơi trò chơi'' Chim về tổ''. 
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. Kẻ sân cho trò chơi
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Chạy chậm theo hàng dọc
- Khởi động các khớp
- Trò chơi: Đứng, ngồi theo hiệu lệnh
B.Phần cơ bản: 20P
- Học động tác vươn thở
- Học động tác tay
- Chơi trò chơi: Chim về tổ
C.Phần kết thúc: 8P
- Đi thường theo nhịp và hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
H: Chạy chậm theo hàng dọc
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác khởi động
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu tên trò chơi
H: Chơi trò chơi theo sự điều khiển của lớp trưởng
G: Nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích từng nhịp của động tác
H: Thực hiện tập theo nhịp hô của GV
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích từng nhịp của động tác
H: Thực hiện tập theo nhịp hô của GV
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu tên trò chơi, 
H: Nhắc lại cách chơi
- Chơi theo 2 nhóm( CB lớp điều khiển)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Hệ thống lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 18: ÔN 2 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY 
CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I.Mục tiêu:
- Ôn 2 động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi'' Chim về tổ''. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. Kẻ sân cho trò chơi
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân
- Khởi động các khớp
- Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn động tác vươn thở, tay của bài TD phát triển chung.
- Chơi trò chơi: Chim về tổ
C.Phần kết thúc: 8P
- Đi thường theo nhịp và hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
H: Chạy chậm theo hiệu lệnh của GV
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác khởi động
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu tên trò chơi
H: Chơi trò chơi theo sự điều khiển của lớp trưởng
G: Nêu yêu cầu và làm mẫu 
H: Tập từng động tác theo nhịp hô của GV
- Tập liên hoàn 2 động tác( 2x8 nhịp)
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Giải thích từng nhịp của động tác kỹ hơn, lưu ý điểm khó của động tác
H: Thực hiện tập theo nhịp hô của GV
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu tên trò chơi, 
H: Nhắc lại cách chơi
- Chơi theo 2 nhóm( CB lớp điều khiển)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Hệ thống lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 19: ĐỘNG TÁC CHÂN, LƯỜN CỦA BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG
I.Mục tiêu:
- Ôn 2 động tác vươn thở, tay. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
- Học 2 động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi'' Nhanh lên bạn ơi''. Yêu cầu chơi tương đối chủ động
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. Kẻ sân cho trò chơi
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Chạy chậm vòng quanh sân
- Khởi động các khớp
- Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn động tác vươn thở, tay
- Học động tác chân
- Học động tác lườn
- Chơi trò chơi: Nhanh lên bạn ơi
C.Phần kết thúc: 8P
- Đi thường theo nhịp và hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
H: Chạy chậm theo hàng dọc
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác khởi động
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu tên trò chơi
H: Chơi trò chơi theo sự điều khiển của lớp trưởng
G: Làm mẫu và hô nhịp
H: Tập liên hoàn 2 động tác( 2 x 8 nhịp)
G: Chú ý sửa sai cho HS
G: Nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích từng nhịp của động tác
H: Thực hiện tập theo nhịp hô của GV( 2 x 8 nhịp)
G: Quan sát, chỉnh sửavà nhắc nhở HS
- Nhịp 1 và 5 phải kiếng gót đồng thời 2 tay dang ngang.
- Nhịp 2 và 6 chân chạm đất cả bàn chân thành ngồi cao( chân khuỵ gối) thân, người thẳng vỗ tay ở phía trước.
G: Nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích từng nhịp của động tác
H: Tập luyện theo đội hình hàng ngang
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu tên trò chơi, 
H: Nhắc lại cách chơi
- Chơi theo 2 nhóm( CB lớp điều khiển)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Hệ thống lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 20: ÔN 4 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC 
TRÒ CHƠI: CHẠY TIẾP SỨC
I.Mục tiêu:
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi'' Chạy tiếp sức''. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. Kẻ sân cho trò chơi
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên
- Khởi động các khớp
- Trò chơi: Đứng, ngồi theo lệnh
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài TD phát triển chung.
- Chơi trò chơi: Chạy tiếp sức
C.Phần kết thúc: 8P
- Đi thường theo nhịp và hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
H: Chạy chậm theo hiệu lệnh của GV
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác khởi động
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu tên trò chơi
H: Chơi trò chơi theo sự điều khiển của lớp trưởng
G: Nêu yêu cầu , HD học sinh luyện tập 
H: Tập từng động tác theo nhịp hô GV
- Tập liên hoàn 4 động tác( 2x8 nhịp)
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Giải thích từng nhịp của động tác kỹ hơn, lưu ý điểm khó của động tác
H: Thực hiện tập theo tổ( tổ trưởng điều khiển)
- Thi đua giữa các tổ
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu tên trò chơi, 
H: Nhắc lại cách chơi
- Chơi theo 2 đội( CB lớp điều khiển)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Hệ thống lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 21: ĐỘNG TÁC BỤNG CỦA BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG
I.Mục tiêu:
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Học động tác bụng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi'' Chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau''. Yêu cầu chơi tương đối chủ động
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. Kẻ sân cho trò chơi, khăn bịt mắt
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát
- Khởi động các khớp
- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung
- Học động tác bụng
- Chơi trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay vào nhau
C.Phần kết thúc: 8P
- Tập 1 số động tác hồi tĩnh; vỗ tay theo nhịp và hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
H: Thực hiện theo hiệu lệnh của GV
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác khởi động
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu tên trò chơi
H: Chơi trò chơi theo sự điều khiển của lớp trưởng
G: Làm mẫu và hô nhịp
H: Tập liên hoàn 4 động tác( 2 x 8 nhịp)
G: Chú ý sửa sai cho HS
G: Nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích từng nhịp của động tác
H: Thực hiện tập theo nhịp hô của GV( 2 x 8 nhịp)
G: Quan sát, chỉnh sửavà nhắc nhở HS
H: Tập luyện theo đội hình hàng ngang
G: Chia nhóm - HS luyện tập
H: Các nhóm thi đua luyện tập dưới sự điều khiển của GV
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích từng nhịp
H: Tập làm theo sự điều khiển và nhịp hô của GV
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu tên trò chơi, 
H: Nhắc lại cách chơi
- Chơi theo 2 nhóm( CB lớp điều khiển)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
H: Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Hệ thống lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: THỂ DỤC
TIẾT 22: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN CỦA BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG
I.Mục tiêu:
- Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn và bụng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Học động tác toàn thân( phối hợp)của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi'' Nhóm ba nhóm bảy''. Yêu cầu chơi tương đối chủ động
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. Kẻ sân cho trò chơi, 
- HS: Trang phục gọn gàng
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Phần mở đầu: 7P
- Tập hợp
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát
- Khởi động các khớp
- Trò chơi: Chui qua hầm
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên
B.Phần cơ bản: 20P
- Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườnvà bụng của bài thể dục phát triển chung
- Học động tác toàn thân
- Chơi trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy
C.Phần kết thúc: 8P
- Vỗ tay theo nhịp và hát
H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo
G: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài học
H: Thực hiện theo hiệu lệnh của GV
G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác khởi động
G: Quan sát, uốn nắn
G: Nêu tên trò chơi
H: Chơi trò chơi theo sự điều khiển của lớp trưởng
H: Thực hiện theo hiệu lệnh của GV
G: Làm mẫu và hô nhịp
H: Tập liên hoàn 5 động tác( 2 x 8 nhịp)
G: Chú ý sửa sai cho HS
G: Nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích từng nhịp của động tác
H: Thực hiện tập theo nhịp hô của GV( 2 x 8 nhịp)
G: Quan sát, chỉnh sửavà nhắc nhở HS
H: Tập luyện theo đội hình hàng ngang
G: Chia nhóm - HS luyện tập
H: Các nhóm thi đua luyện tập dưới sự điều khiển của GV
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích từng nhịp
H: Tập làm theo sự điều khiển và nhịp hô của GV
G: Quan sát, chỉnh sửa cho HS
G: Nêu tên trò chơi, 
H: Nhắc lại cách chơi
- Chơi theo 2 nhóm( CB lớp điều khiển)
H+G: Quan sát, nhắc nhở HS khi chơi
H: Đứng theo đội hình 2 hàng dọc. Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Hệ thống lại ND bài học 
G: Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Ngày giảng: 
 THỂ DỤC
TIẾT 22: ÔN CÁC ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BẢI TD PHÁT TRIỂN CHUNG 
I.Mục tiêu:
- Ôn 6 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.
- Chơi trò chơi: "Kết bạn".
II.Đồ dùng

Tài liệu đính kèm:

  • docTD &TC LOP 3 B1.doc