Giáo án môn Thể dục - Lớp 1 (chi tiết)

I/ Mục tiêu :

- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu hs biết được những qui định cơ bản để thực hiện trong giờ dạy Thể dục.

- Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu bước đầu biết tham gia được vào trò chơi.

II/ Địa điểm, phương tiện:

- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập

- Phương tiện: còi, tranh ảnh một số con vật

 

doc 36 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 08/08/2018 Lượt xem 230Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục - Lớp 1 (chi tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
- Dặn dò: ôn TTCB đã học.
- Xuống lớp.
10 phút
30-50m
3-4 hs
20 phút
1 lần(4nhịp)
5lần(4nhịp)
2 lần/nd
1 lần
2-3 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...12..TUẦN ...12..
	 Ngày soạn:	 /	/
	 Ngày giảng:	/	/
TÊN BÀI SOẠN: THỂ DỤC RLTTCB - TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu :
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác chính xác hơn giờ trước.
- Học động tác đứng đưa 1 chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Yêu cầu biết thực hiện ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động .
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi, 2-4 quả bóng nhựa.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu
- Khởi động: Hs giậm chân tai chỗ, đếm theo nhịp.
- Ôn phối hợp: * Đưa 2 tay ra trước; đưa 2 tay dang ngang. GV điều khiển.
* Đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.
Gv hô nhịp, nhận xét
2/ Phần cơ bản:
a, Đứng kiễng gót hai tay chống hông:
b, Đứng đưa 1 chân ra trước, 2 tay chống hông.N1:chân trái, N3:chân phải
c, Đứng đưa 1 chân ra sau,2 tay giơ cao thẳng hướng. N1:chân trái, N3:chân phải. Gv hô nhịp, quan sát sửa sai hs.
c, Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”:
- Gv nêu tên, nhắc lại cách chơi, luật
- Hs chơi thử
- Hs chơi chính có thi đua, Gv đkhiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs vỗ tay, đi theo nhịp, hát
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: ôn TTCB đã học.
- Xuống lớp.
10 phút
2x4 nhịp
2x4 nhịp
20 phút
1-2 lần
2lần(2x4nhịp)
4lần(2x4nhịp)
1 lần
2-3 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...13..TUẦN ...13..
	 Ngày soạn:	/	/
	 Ngày giảng:	/	/
TÊN BÀI SOẠN: THỂ DỤC RLTTCB - TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu :
- Ôn các động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được ở mức độ tương đối chính xác.
- Học động tác đứng đưa 1 chân dang ngang.Yêu cầu biết thực hiện ở mức cơ bản đúng.
- Tiếp tục ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.Yêu cầu tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động .
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi, 2-4 quả bóng nhựa.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung,yêu cầu
- Khởi động: Hs chạy nhẹ nhàng đi thường và hít thở sâu.GV điều khiển
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
- Bài cũ: TT đứng đưa 1 chân ra sau, 2 tay lên cao thẳng hướng. GV nhận xét
2/ Phần cơ bản:
a, Ôn đứng đưa 1 chân ra sau 2 tay giơ lên cao thẳng hướng. Gv đkhiển hs tập
b, Đứng đưa 1 chân sang ngang, 2 tay chống hông. - Gv làm mẫu đtác, hs tập.
- Gv hô nhịp, quan sát sửa sai cho hs
c, Ôn phối hợp các động tác đã học:
Gv hô nhịp, quan sát sửa sai cho hs
d, Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”:
- Gv nêu tên, nhắc cách chơi, luật chơi
- Tập hợp theo đội hình. Hs chơi thử
- Hs chơi chính có thi đua. Gv đkhiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đi thường và hát
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: ôn TTCB đã học.
- Xuống lớp.
10 phút
40-50m
3-4 hs
20 phút
2lần(2x4nhịp)
1lần(2x4nhịp)
4lần(2x4nhịp
1-2lần/đtác
1 lần
2-3 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...14..TUẦN ...14..
	 Ngày soạn:	/	/
	 Ngày giảng: / / 
TÊN BÀI SOẠN: THỂ DỤC RLTTCB - TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu :
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được ở mức độ tương đối chính xác.
- Làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”.Yêu cầu tham gia được vào trò chơi ở mức ban đầu .
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi, 2-4 cờ mốc, kẻ sân cho trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu
- Khởi động: Hs đứng vỗ tay hát
Hs giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
- Bài cũ: TT đứng đưa 1 chân dang ngang, 2 tay lên cao chống hông. GV cùng hs nhận xét bài cũ
2/ Phần cơ bản:
a, Ôn phối hợp:
* Đứng đưa 2 tay ra trước thẳng hướng - đưa 2 tay dang ngang - 2 tay lên cao chếch V.- Về TTĐCB.
* Đứng đưa chân trái (phải) ra trước, hai tay chống hông - Về TTĐCB
Gv hô nhịp, quan sát sửa sai cho hs
b, Trò chơi “Chạy tiếp sức”:
- Gv nêu tên, nêu cách chơi, luật chơi
- Tập trung hs vào đội hình chơi.
- Hs chơi thử, gv kết hợp gthích trò chơi
- Hs chơi chính có thi đua. Gv đkhiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đi thường và hát
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: ôn TTCB đã học.
- Xuống lớp.
10 phút
3-4 hs
20 phút
2lần(2x4nhịp)
2lần(2x4nhịp)
1 lần
2-3 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
GV
x x x x x
x x x x x
 CB XP GV Đ 
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...15..TUẦN ...15..
 Ngày soạn: / /
 Ngày giảng: / /
TÊN BÀI SOẠN: THỂ DỤC RLTTCB - TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu :
- Tiếp tục ôn một số kỹ năng thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được ở mức độ chính xác hơn giờ trước.
- Tiếp tục làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi, 2 - 4 cờ mốc, kẻ sân cho trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu
- Khởi động: Hs đứng vỗ tay hát
Hs chạy nhẹ nhàng đi thường và hít thở sâu.GV điều khiển
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
- Bài cũ: TT đứng đưa chân trái (phải)ra sau, 2 tay giơ cao thẳng hướng.
GV cùng hs nhận xét bài cũ
2/ Phần cơ bản:
a, Ôn phối hợp:
* Đứng đưa chân trái ra sau 2tay giơ cao thẳng hướng, đưa chân phải ra sau 2 tay chếch chữ V, về TTĐCB. GV đkhiển
* Đứng đưa chân trái (phải) sang ngang, hai tay chống hông - Về TTĐCB
Gv cùng cán sự điều khiển cả lớp tập
b, Trò chơi “Chạy tiếp sức”:
- Gv nêu tên, nhắc cách chơi, luật chơi
- Tập trung hs vào đội hình chơi.
- Hs chơi thử.
- Hs chơi chính có thi đua. Gv đkhiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đi thường và hát
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: ôn TTCB đã học.
- Xuống lớp.
10 phút
40-50m
3-4 hs
20 phút
2lần(2x4nhịp)
2lần(2x4nhịp)
1 lần
2-3 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
x x x x x
x x x x x
 CB XP GV Đ 
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...16..TUẦN ...16..
	 Ngày soạn: /	 /
	 Ngày giảng: /	 /
TÊN BÀI SOẠN: ÔN TẬP THỂ DỤC RLTTCB
I/ Mục tiêu :
- Ôn tập các động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng .
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi. 2 - 4 cờ mốc, kẻ sân cho trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu
- Khởi động: Hs giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
- Bài cũ: tư thế đứng 2 tay chống hông, chân đưa sang ngang.Gv nhận xét bài cũ
2/ Phần cơ bản:
a, Ôn phối hợp:
* Đứng đưa 2 tay ra trước - 2 tay dang ngang - 2 tay lên cao chếch chữ về TTĐCB. GV điều khiển hs tập.
- Cán sự điều khiển, Gv quan sát sửa sai cho hs.
* Đứng đưa hai tay chống hông - đưa chân trái (phải) ra trước - Về TTĐCB
Gv cùng cán sự điều khiển cả lớp tập
b, Trò chơi “Chạy tiếp sức”:
- Gv nêu tên, nhắc cách chơi, luật chơi
- Tập trung hs vào đội hình chơi.
- Hs chơi thử.
- Hs chơi chính có thi đua. Gv đkhiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đi thường và hát
 Hs đứng vỗ tay hát.
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: ôn TTCB đã học.
- Xuống lớp.
10 phút
2-3 hs
20 phút
2lần(2x4nhịp)
2lần(2x4nhịp)
3lần(2x4nhịp)
1 lần
2-3 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
x x x x x
x x x x x
 CB XP GV Đ 
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...17..TUẦN ...17..
	 Ngày soạn:	/	/
	 Ngày giảng:	/	/
TÊN BÀI SOẠN: SƠ KẾT HỌC KỲ I
I/ Mục tiêu :
- Sơ kết học kỳ I. Yêu cầu hs hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học, ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi. 2 - 4 cờ mốc, kẻ sân cho trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Cán sự tập hợp lớp 
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu
- Khởi động: Hs giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
 Hs chạy nhẹ nhàng đi thường và hít thở sâu. GV điều khiển
2/ Phần cơ bản:
a, Sơ kết học kỳ I:
- Gv cùng hs nhắc lại những kiến thức, kỹ năng đã học về ĐHĐN,TD RLTTCB và trò chơi vận động.
- Gv gọi 1 số hs lên làm mẫu các động tác. Gv và hs quan sát nhận xét.
- Gv đánh giá kết quả học tập của học sinh, tổ, lớp. Tuyên dương cá nhân và tổ học tập tốt, nêu tồn tại và hướng khắc phục trong học kỳ II
b, Trò chơi “Chạy tiếp sức”:
- Gv nêu tên, nhắc cách chơi, luật chơi
- Tập trung hs vào đội hình chơi.
- Hs chơi chính có thi đua. Gv đkhiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đi thường và hát
- Tò chơi “Diệt các con vật có hại”
 Gv tổ chức cho hs chơi
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: Ôn ĐHĐN và TD RLTTCB.
- Xuống lớp.
10 phút
50-60m
20 phút
2 hs/nd
2-3 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
GV
x x x x x
x x x x x
 CB XP GV Đ 
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...18..TUẦN ...18.. HỌC KỲ II
	 Ngày soạn:	/	/
	 Ngày giảng:	/ 	 /
TÊN BÀI SOẠN: TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu :
- Làm quen với trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức ban đầu.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu
- Khởi động: Hs giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. Hs đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
Gv điều khiển hs chơi.
2/ Phần cơ bản:
a, Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
- Gv nêu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi
- Tập trung hs vào đội hình chơi, Gv giải thích cách chơi.
- Gv làm mẫu
- Hs chơi thử.
- Hs chơi chính có thi đua. 
 Gv điều khiển, quan sát xử lý tình huống trò chơi
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đi thường và hát
 Hs đứng vỗ tay hát.
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: ôn TTCB đã học. 
- Xuống lớp.
10 phút
20 phút
 1 lần
 1-2 lần
2-3 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
10 10
8 9 8 9
7 7
5 6 5 6
4 4
2 3 2 3
 1 1 XP
GV x x CB
x x
x x
x x
x x
x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...19..TUẦN ...19..
	 Ngày soạn:	 /	/
	 Ngày giảng:	/	/
TÊN BÀI SOẠN: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu :
- Ôn trò chơi“Nhảy ô tiếp sức”.Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự chủ động
- Làm quen với hai động tác : vươn thở và tay của bài thể dục. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. 
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi. Tranh bài thể dục phát triển chung.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Cán sự tập hợp lớp,Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Hs chạy nhẹ nhàng đi thường và hít thở sâu. GV điều khiển
- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” 
Gv nêu cách chơi và điều khiển hs chơi.
2/ Phần cơ bản:
a, Bài TD phát triển chung:
* Động tác vươn thở: - Gv nêu tên , làm mẫu và giải thích động tác (xem tranh).
- Gv làm mẫu, hs tập theo.
- Hs tập,Gv hô nhịp và quan sát sửa sai 
- Chọn hs tập mẫu, gv, hs quan sát nxét.
* Động tác tay: tương tự đtác vươn thở
* Ôn 2 động tác thế dục đã học:
- Gv hô nhịp, hs tập, Gv quan sát sửa sai 
b,Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
- Gv nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi 
- Hs chơi thử.
- Hs chơi chính có thi đua. Gv đ khiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đứng vỗ tay hát.
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: ôn 2 đtác đã học. 
- Xuống lớp.
10 phút
40-50m
20 phút
2x4 nhịp
2x4 nhịp
2lần(2x4 nhịp)
 2-3 hs
2lần(2x4 nhịp)
 1 lần
 1-2 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
GV
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
GV
 5 6 5 6
4 4
2 3 2 3
 1 1 XP
GV x x CB
x x
x x
x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...20..TUẦN ...20..
	 Ngày soạn:	/	/
	 Ngày giảng: / /
TÊN BÀI SOẠN: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu :
- Ôn 2 động tác thể dục đã học. Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi. Tranh bài thể dục phát triển chung.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Cán sự tập hợp lớp,Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Hs chạy nhẹ nhàng đi thường và hít thở sâu. GV điều khiển
- Bài cũ: đtác vươn thở và tay. Gv n.xét
2/ Phần cơ bản:
a, Ôn 2 động tác thể dục đã học:
Gv hô nhịp kết hợp làm mẫu, hs tập theo 
b, Động tác chân: - Gv nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác (xem tranh).
- Gv làm mẫu, hs tập theo.
- Gv hô nhịp, hs tập. Gv quan sát sửa sai 
- Cán sự hô nhịp, làm mẫu hs tập, gv quan sát sửa sai cho hs.
c, Điểm số hàng dọc theo tổ: Gv hướng dẫn cách điểm số, làm mẫu cách đánh đầu sang trái, hs cuối hàng hô số và hết .
- Gv tổ chức cho các tổ tập luyện
b,Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
- Gv nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi 
- Hs chơi chính có thi đua. Gv đ khiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: ôn các động tác TD đã học. 
- Xuống lớp 
10 phút
50-60 m
3-4 hs
20 phút
1lần(2x4 nhịp)
2x4 nhịp
2x4 nhịp
2x4 nhịp
2-3 lần/tổ
 1-2 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
GV
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 5 6 5 6
4 4
2 3 2 3
 1 1 XP
GV x x CB
x x
x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...21..TUẦN ...21..
	 Ngày soạn:	 /	/
	 Ngày giảng:	/	/
TÊN BÀI SOẠN: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu :
- Ôn 3 đtác thể dục đã học.Yêu cầu thực hiện được đtác ở mức tương đối chính xác.
- Học động tác vặn mình. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu thực hiện được đúng, rõ ràng.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi. Tranh bài thể dục phát triển chung.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Csự tập hợp lớp,Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu. Tổ trưởng tập báo cáo sỉ số cho cán sự , cán sự báo cáo cho Gv.
- Khởi động: Hs chạy nhẹ nhàng đi thường và hít thở sâu. GV điều khiển
- Trò chơi “Đi ngược chiều theo tín hiệu” Gv dùng còi điều khiển hs chơi.
- Bài cũ: đtác chân. Gv nhận xét bài cũ
2/ Phần cơ bản:
a, Ôn 3 động tác thể dục đã học:
Gv hô nhịp kết hợp làm mẫu, hs tập theo 
b, Động tác vặn mình: - Gv nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác (xem tranh).
- Gv làm mẫu, hô nhịp, hs tập theo.
- Gv hô nhịp, hs tập. Gv quan sát sửa sai
c, Ôn 4 đtác TD đã học:
- Gv làm mẫu, hô nhịp hs tập. 
- Gv hô nhịp hs tập, Gv sửa sai cho hs.
- Cán sự hô nhịp, hs tập, Gv sửa sai hs.
d, Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số theo tổ: - Gv tập hợp,điều khiển
- Cán sự đkhiển, Gv quan sát sửa sai hs
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đi thường theo nhịp, hát.
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học
- Dặn dò: ôn 4 động tác. 
10 phút
40-60 m
3-5 lần
2-3 hs
20 phút
1lần(2x4 nhịp)
2x8 nhịp
2x8 nhịp
2lần(2x8 nhịp)
2x4 nhịp
2x4 nhịp
2x4 nhịp
 1-2 lần
 1-2 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
GV
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...22..TUẦN ...22..
	 Ngày soạn:	/	/
 Ngày giảng: / /
TÊN BÀI SOẠN: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu :
- Ôn 4 động tác thể dục đã học. Học động tác bụng. Yêu cầu thực hiện được 4 động tác ở mức tương đối chính xác. Riêng đtác bụng chỉ yêu cầu ở mức độ cơ bản đúng.
- Làm quen với trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu bước đầu biết cách nhảy.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi. Tranh bài thể dục phát triển chung.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Cán sự tập hợp lớp,Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Hs vỗ tay hát.
 Hs chạy nhẹ nhàng đi thường và hít thở sâu. GV điều khiển hs khởi động.
- Bài cũ: đtác vặn mình. Gv n.xét bài cũ
2/ Phần cơ bản:
a, Động tác bụng: - Gv nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác (xem tranh).
- Gv làm mẫu, hs tập theo.
- Gv hô nhịp, hs tập. Gv quan sát sửa sai 
- Cán sự hô nhịp, chọn hs tập đẹp làm mẫu lớp tập, gv quan sát sửa sai cho hs.
b, Ôn 5 động tác thể dục đã học:
- Gv hô nhịp, làm mẫu, hs tập theo.
- Csự hô nhịp, hs tập, Gv sửa sai cho hs
- Từng tổ trình diễn, Gv và hs q.sát nxét. 
c,Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
- Gv nêu tên trò chơi, chỉ dẫn và làm mẫu động tác nhảy. - Hs chơi thử
- Hs chơi chính có thi đua. Gv đkhiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đi thường và hát.
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: ôn các động tác TD đã học. 
- Xuống lớp.
10 phút
50-60 m
2-3 hs
20 phút
1lần(2x4 nhịp)
2x4 nhịp
 2 lần(2x4nhịp)
2 lần(2x4 nhịp)
2x4 nhịp
2x4 nhịp
 1lần/tổ
 1-2 lần
 2 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
GV 
x x x x x x 1 3
 2 4 
x x x x x x 1 3
 CB XP 2 4
 GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...23..TUẦN ...23..
 Ngày soạn: / /
 Ngày giảng: / /
TÊN BÀI SOẠN: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu :
- Học động tác phối hợp. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
- Tiếp tục ôn trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi, tranh bài thể dục phát triển chung.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Cán sự tập hợp lớp,Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Hs chạy nhẹ nhàng đi thường và hít thở sâu. GV điều khiển.
- Bài cũ: đtác bụng. Gv nhận xét bài cũ
2/ Phần cơ bản:
a, Động tác phối hợp: - Gv nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác (xem tranh).
- Gv làm mẫu, hs tập theo.
- Gv hô nhịp, hs tập. Gv quan sát sửa sai 
- Cán sự hô nhịp, chọn hs tập đẹp làm mẫu lớp tập, gv quan sát sửa sai cho hs.
b, Ôn 6 động tác thể dục đã học:
- Gv hô nhịp, làm mẫu, hs tập theo.
- Csự hô nhịp, hs tập, Gv sửa sai cho hs
- Từng tổ trình diễn, Gv và hs q.sát nxét.
c, Điểm số hàng dọc theo tổ : từng tổ tập điểm số báo cáo, Gv qsát sửa sai cho hs 
d,Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
- Gv nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi
- Hs chơi thử
- Hs chơi chính có thi đua. Gv đ khiển
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs đi thường và hát.
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò: ôn các đtác TD đã học. 
- Xuống lớp 
10 phút
50-60 m
2-3 hs
20 phút
1lần(2x4 nhịp)
2x4 nhịp
 2 lần(2x4nhịp)
2 lần(2x4 nhịp)
2x4 nhịp
2x4 nhịp
 1lần/tổ
 2-3 lần
 1 lần
 2 lần
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
GV
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x 1 3
 2 4 
x x x x x x 1 3
 CB XP 2 4
 GV
 x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
BÀI SOẠN SỐ ...24..TUẦN ...24..
	 Ngày soạn:	/	/
 Ngày giảng: / /
TÊN BÀI SOẠN: BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ Mục tiêu :
- Học động tác điều hoà. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ hoặc cả lớp. Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập
- Phương tiện: còi, tranh bài thể dục phát triển chung.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Cán sự tập hợp lớp,Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Hs chạy nhẹ nhàng đi thường và hít thở sâu. GV điều khiển.
- Trò chơi “Đi ngược chiều theo tín hiệu” Gv dùng còi điều khiển hs chơi.
- Bài cũ: đtác phối hợp. Gv n.xét bài cũ
2/ Phần cơ bản:
a, Động tác điều hoà: - Gv nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác (xem tranh).
- Gv làm mẫu, hs tập theo, nhịp hô chậm
- Gv hô nhịp, hs tập. Gv quan sát sửa sai 
- Cán sự hô nhịp, hs tập, gv quan sát sửa sai cho hs.
b, Ôn toàn bài thể dục đã học:
- Gv hô nhịp, làm mẫu, hs tập theo.
*Chú ý: nêu tên động tác trước nhịp hô
c, Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (theo thứ tự từ 1 đến hết cả lớp):
- Gv điều khiển cả lớp thực hiện.
- Cán sự hô nhịp, Gv giúp đỡ, sửa sai cho hs
3/ Phần kết thúc :
- Thả lỏng: Hs vỗ tay hát
 Hs đi thường theo nhịp. Gv điều khiển
- Gv cùng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn dò:ôn bài TD. 
10 phút
50-60 m
2-3 hs
20 phút
2x4 nhịp
2x4 nhịp
 2 lần(2x4nhịp)
2x4 nhịp
2 lần(2x8 nhịp)
 1 lần/nd
 1 lần/nd
5 phút
GV x x x x x x
 x x x x x x
 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an The Duc lop 1(2).doc