Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 34: Ôn tập về câu

TIẾT 34

Luyện từ và câu:

ÔN TẬP VỀ CÂU

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Tìm được một câu hỏi, 1 câu kể, 1 câu cảm, 1 câu cầu khiến và nêu được dấu hiệu của mỗi kiểu câu đó(BT1).

- Phân loại được các kiểu câu kể(Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?), xác định được chủ ng, vị ngữ trong từ câu theo yêu cầu của BT2.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết sẵn mẩu chuyện Quyết định độc đáo.

- Phiếu phô tô để HS làm BT 2.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 16/01/2020 Lượt xem 17Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 34: Ôn tập về câu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀY DẠY:
TIẾT 34
Luyện từ và câu: 
ÔN TẬP VỀ CÂU
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Tìm được một câu hỏi, 1 câu kể, 1 câu cảm, 1 câu cầu khiến và nêu được dấu hiệu của mỗi kiểu câu đó(BT1).
- Phân loại được các kiểu câu kể(Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?), xác định được chủ ng, vị ngữ trong từ câu theo yêu cầu của BT2.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết sẵn mẩu chuyện Quyết định độc đáo.
- Phiếu phô tô để HS làm BT 2.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI CHÚ
1. Kiểm tra: 
- Hỏi lại ND bài trước.. 
- Nhận xét, tuyên dương.
- HS trả lời. 
- Lớp nhận xét, bổ sung.
2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
- Ghi bảng.
- Ghi vở.
Hoạt động 2: Làm bài tập.
MT: Tìm được một câu hỏi, 1 câu kể, 1 câu cảm, 1 câu cầu khiến và nêu được dấu hiệu của mỗi kiểu câu đó.
*Hướng dẫn HS làm BT 1. 
*Tìm trong mẩu chuyện câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu cầu khiến.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu: “Tìm trong mẩu chuyện câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu cầu khiến”.
- Cho HS làm bài + trình bày kết quả. 
- HS làm bài cá nhân.
- GV cho HS đọc mẫu chuyện và thực hiện yêu cầu.
- Một số HS phát biểu ý kiến. Đọc mẩu chuyện vui và thực hiện nhiệm vụ.Tìm mẩu chuyện: câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu cầu khiến.
- GV nhận xét, chốt lại.
HT: cá nhân, nhóm.
b) Hướng dẫn HS làm BT 2.
*Phân loại các kiểu câu, xác định thành phần của câu: chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.
- Phân loại các kiểu câu, xác định thành phần của câu: chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề: “Phân loại các kiểu câu, xác định thành phần của câu: chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ”
- Cho HS làm việc.Giúp đỡ những HS chưa tìm được các kiểu câu.
* HS làm việc theo nhóm.Các nhóm phân tích các kiểu câu, xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.Trình bài, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt lại.Tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học. 
- Lắng nghe.
- Chuẩn bị bài tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 34.doc