Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 28: Ôn tập về từ loại (tt)

TIẾT 28

Luyện từ và câu

 ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI (tt)

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

-Xếp đúng các từ in đậm trong đoạn văn vào bảng phân loại theo yêu vầu của BT1.

- Dựa vào ý khổ thơ hai trong bài Hạt gạo làng ta, viết được đoạn văn theo yêu cầu (BT2).

II. Đồ dùng dạy học:

- 2, 3 tờ phiếu khổ to kẻ bảng phân loại, động từ, tính từ, quan hệ từ.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 28: Ôn tập về từ loại (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀY DẠY:
TIẾT 28
Luyện từ và câu
 ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI (tt)
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
-Xếp đúng các từ in đậm trong đoạn văn vào bảng phân loại theo yêu vầu của BT1.
- Dựa vào ý khổ thơ hai trong bài Hạt gạo làng ta, viết được đoạn văn theo yêu cầu (BT2). 
II. Đồ dùng dạy học:
- 2, 3 tờ phiếu khổ to kẻ bảng phân loại, động từ, tính từ, quan hệ từ.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI CHÚ
1. Kiểm tra: 
- Gọi HS tìm đại từ xưng hô, đặt câu. Nhận xét, Tuyên dương.
- HS tìm đại từ xưng hô, đặt câu.
2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
- Ghi bảng.
Ghi vở.
Hoạt động 2: Làm bài tập.
MT: Xếp đúng các từ in đậm trong đoạn văn vào bảng phân loại, viết được đoạn văn theo yêu cầu.
HT: cả lớp, nhóm.
*Hướng dẫn HS làm BT 1.
*Xếp các từ in đậm vào bảng phân loại:động từ, tính từ, quan hệ từ.
- Xếp các từ in đậm vào bảng phân loại:động từ, tính từ, quan hệ từ.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề. 
- Cả lớp nhẫm theo.
- Cho HS làm việc.
- GV dán lên bảng lớp bảng phân loại đã kẻ sẵn.
 2 HS làm bài trên phiếu., Xếp các từ in đậm vào bảng phân loại:động từ, tính từ, quan hệ từ.
-cả lớp làm vào vở.
- Cho HS trình bày.
- HS trình bày. Nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt lại.Ghi điểm.
*Hướng dẫn HS làm BT 2.
*Dựa vào khổ thơ trong bài “ hạt gạo làng ta” viết một đoạn văn tả người mẹ cấy lúa.
* Dựa vào khổ thơ trong bài “ hạt gạo làng ta” viết một đoạn văn tả người mẹ cấy lúa.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề. 
- Cả lớp nhẫm theo.
- Cho HS làm bài + đọc đoạn văn.
- HS làm bài cá nhân. viết một đoạn văn tả người mẹ cấy lúa.
- GV hướng dẫn cách làm.
- Giúp đỡ những HS chưa có bài văn hoàn chỉnh.
- Một vài HS đọc đoạn văn trước lớp.
- GV nhận xét.Khen những HS có những đoạn văn làm hay.Ghi điểm.
- Lắng nghe, nhận xét biết đoạn văn làm hay
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- Yêu cầu HS về nhà làm lại vào vở BT 1.
- HS về nhà làm lại vào vở BT 1.
- Chuẩn bị bài tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 28.doc