Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 27: Ôn tập về từ loại

TIẾT 27

Luyện từ và câu:

ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Nhận biết được danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn ở BT1, nêu được qui tắc viết hoa danh từ riêng đã học(BT2), tìm được đại từ xưng hô theo yêu cầu của BT3, thực hiện được yêu cầu của BT4(a,b,c).

II. Đồ dùng dạy học:

- Bút dạ, vài tờ giấy khổ to để HS làm BT.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 30Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 27: Ôn tập về từ loại", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:
TIẾT 27
Luyện từ và câu:
ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Nhận biết được danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn ở BT1, nêu được qui tắc viết hoa danh từ riêng đã học(BT2), tìm được đại từ xưng hô theo yêu cầu của BT3, thực hiện được yêu cầu của BT4(a,b,c).
II. Đồ dùng dạy học:
- Bút dạ, vài tờ giấy khổ to để HS làm BT.
III. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI CHÚ
1. Kiểm tra:
- Gọi HS nêu lại ND bài về từ quan hệ. Nhận xét, Ghi điểm.
- HS nêu lại ND bài về từ quan hệ.
2. Bài mới:
Lớp nhận xét, bổ sung.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Ghi bảng.
Ghi vở.
Hoạt động 2: Làm bài tập. 
MT: - Nhận biết được danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn, tìm được đại từ xưng hô.
HT: cá nhân, nhóm.
-Hướng dẫn HS làm BT 1. 
-Tìm ba danh từ riêng và 3 danh từ chung.
- Tìm ba danh từ riêng và 3 danh từ chung.
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề. 
- Cả lớp nhẫm theo.
- Cho HS làm bài. Nhận xét, bổ sung.
- HS làm bài cá nhân.
- Trình bài, nhận xét, bổ sung.
- Cho HS trình bày kết quả.
- HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét và chốt lại.Ghi điểm.
b) Hướng dẫn HS làm BT 2. 
*Nhắc lại cách viết hoa danh từ riêng đã học.
- Nhắc lại cách viết hoa danh từ riêng đã học.
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Làm bài, Nhắc lại cách viết hoa danh từ riêng đã học. trình bài, kết quả.
- GV nhận xét và chốt lại. Ghi điểm
- Chú ý lắng nghe.
c) Hướng dẫn HS làm BT 3. 
*Tìm đại từ xưng hô trong đoạn văn ở BT1.
- Tìm đại từ xưng hô trong đoạn văn ở BT1.
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề
 Dùng viết chì gạch dưới đại từ xưng hô trong đoạn văn vừa đọc.
- HS gạch dưới đại từ xưng hô trong đoạn văn vừa đọc.
- GV nhận xét và chốt lại.Tuyên dương.
HS khá giỏi làm được BT4.
d) Hướng dẫn HS làm BT 4. 
*Tìm trong đoạn văn ở BT1 một danh từ thuộc từ kiểu câu: ai làm gì, ai thế nào, ai là gì, 
- Tìm đại từ xưng hô trong đoạn văn ở BT1. một danh từ thuộc từ kiểu câu: ai làm gì, ai thế nào, ai là gì,
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề .
- Cả lớp nhẫm theo.
- Cho HS làm bài.
- HS làm bài. Tìm trong đoạn văn ở BT1 một danh từ thuộc từ kiểu câu: ai làm gì, ai thế nào, ai là gì, trình bài, kết quả
- GV dán lên bảng 4 tờ phiếu.
- Quan sát.
- GV nhận xét và chốt lại.
- Lắng nghe.
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học.
- Lắng nghe thực hiện yêu cầu: về nhà làm lại BT4
- Yêu cầu HS về nhà làm lại BT4
- Chuẩn bị bài tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 27.doc