Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 25: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

TIẾT 25

Luyện từ và câu:

MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

Biết được “khu bảo tồn sinh học” qua đoạn văn gợi tả ở BT1, xếp các từ ngữ chỉ hành động đối với môi trường vào nhóm thích hợp theo yêu cầu BT2, viết được đoạn văn ngắn về môi trường theo yêu cầu của BT3.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ (hoặc 3 tờ phiếu) viết nội dung BT để HS làm bài.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 25: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:
TIẾT 25
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
Biết được “khu bảo tồn sinh học” qua đoạn văn gợi tả ở BT1, xếp các từ ngữ chỉ hành động đối với môi trường vào nhóm thích hợp theo yêu cầu BT2, viết được đoạn văn ngắn về môi trường theo yêu cầu của BT3.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ (hoặc 3 tờ phiếu) viết nội dung BT để HS làm bài.	
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI CHÚ
1. Kiểm tra: 
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, ghi điểm.
- HS trả lời câu hỏi.
- lắng nghe.
2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
- Ghi bảng. 
- Ghi vở.
Hoạt động 2: Làm bài tập. 
MT: xếp các từ ngữ chỉ hành động đối với môi trường vào nhóm thích hợp. Viết được đoạn văn ngắn về môi trường.
HT: cá nhân, nhóm.
Hướng dẫn HS làm BT 1.
*Cho HS hiểu khu bảo tồn là gì?
- HS hiểu khu bảo tồn là gì?
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm
- Cho HS làm bài + trình bày kết quả.
- HS trao đổi nhóm.
- Đại diện trình bày.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Chú ý lắng nghe.
Hướng dẫn HS làm BT 2.
*Xếp các từ ngử chỉ hành động nêu trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp.
- Xếp các từ ngử chỉ hành động nêu trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm
- Cho HS làm bài. GV đưa bảng phụ đã viết sẵn 4 dòng lên bảng.
- 1 HS lên làm trên bảng phụ: Xếp các từ ngử chỉ hành động nêu trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp..
- GV nhận xét, chốt lại.
- Chú ý lắng nghe.
 Hướng dẫn HS làm BT 3.
*Chọn các cụm từ trong bài tập 2 viết đoạn văn 5 câu về đề tài đó.
* Chọn các cụm từ trong bài tập 2 viết đoạn văn 5 câu về đề tài đó.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm
- Cho HS làm bài.
- HS làm vào nháp
- GV dán 3 tờ phiếu đã chuẩn bị trước lên bảng.
- 3 HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Chú ý lắng nghe.
 Hướng dẫn HS làm BT 4.
-Cho HS đặt câu với BT3.
- HS đặt câu với BT3.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm
- Đặt câu với từ trong BT 3.
- HS đặt câu.
- Cho HS làm bài + trình bày kết quả.
- HS làm bài + trình bày kết quả.Nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét + khen những HS đặt câu hay.
- Chú ý lắng nghe.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Chú ý lắng nghe.
- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh các câu đã đặt ở lớp.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện yêu cầu.
- Chuẩn bị bài tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 25.doc