Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 23: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

TIẾT 23

Luyện từ và câu:

MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Hiểu được nghĩa một số từ ngữ nói về môi trường theo yêu cầu của BT1.

- Biết ghép một tiếng “bảo” gốc Hán với tiếng thích hợp để tạo thành các từ phức (BT2).

- Biết từ đồng nghĩa với từ đã cho theo theo yêu cầu của BT3.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ.

- Bút dạ, giấy khổ to, băng dính.

- Một vài trang từ điển.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 23: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:
TIẾT 23
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Hiểu được nghĩa một số từ ngữ nói về môi trường theo yêu cầu của BT1.
- Biết ghép một tiếng “bảo” gốc Hán với tiếng thích hợp để tạo thành các từ phức (BT2). 
- Biết từ đồng nghĩa với từ đã cho theo theo yêu cầu của BT3.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ.
- Bút dạ, giấy khổ to, băng dính.
- Một vài trang từ điển.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI CHÚ
1. Kiểm tra: 
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, ghi điểm.
- HS trả lời câu hỏi.
- lắng nghe.
2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
- Ghi bảng. 
- Ghi vở.
Hoạt động 2: Làm bài tập.
Hướng dẫn HS làm BT 1.
*Phân biệt nghĩa của cụm từ.
- HS đọc yêu cầu đề, Phân biệt nghĩa của cụm từ.
MT: Biết ghép một tiếng “bảo” gốc Hán với tiếng thích hợp để tạo thành các từ phức
HT: Cá nhân, nhóm.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm.
- Cho HS làm bài.
- HS làm bài theo nhóm hoặc theo cặp.
- Cho HS trình bày.
- HS trình bày.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Chú ý lắng nghe.
 Hướng dẫn HS làm BT 2. 
*Ghép tiếng “ bảo” với mỗi tiếng sau:
 - HS đọc yêu cầu đề, Ghép tiếng “ bảo” với mỗi tiếng sau:
HS nêu được nghĩa của mỗi từ ghép ở BT2
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm.
- Cho HS làm bài.
- HS làm bài theo yêu câu đề.
- GV phát phiếu cho các nhóm làm bài.
- Nhận phiếu và làm bài vào phiếu HT.
- Cho HS trình bày kết quả.
- Lớp nhận xét.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Chú ý lắng nghe.
c) Hướng dẫn HS làm BT 3.
*Thay từ “ bảo vệ” bằng một từ đồng nghĩa.
-HS đọc yêu cầu đề, *Thay từ “ bảo vệ” bằng một từ đồng nghĩa.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm.
- Cho HS làm bài.
- HS làm bài cá nhân.
- Cho HS trình bày kết quả.
- HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Chú ý lắng nghe.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Chú ý lắng nghe.
- Yêu cầu HS làm lại BT 2 vào vở.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện yêu cầu.
- Chuẩn bị bài tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 23.doc