Giáo án môn Kĩ thuật 5 - Tuần 1 đến tuần 5

I – MỤC TIÊU :

- Biết cách đính khuy hai lỗ .

- Đính được ít nhất một khuy hai lỗ . Khuy đính tương đối chắc

II – CHUẨN BỊ :

- Mẫu đính khuy hai lỗ.

- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ .

- Vật dụng : khuy , vải , chỉ khâu, len hoặc sợi, kim khâu , phấn vạch, thước , kéo .

III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 9 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 193Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Kĩ thuật 5 - Tuần 1 đến tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KĨ THUẬT 
Đính khuy hai lỗ 
( Tiết 1)
I – MỤC TIÊU :
- Biết cách đính khuy hai lỗ .
- Đính được ít nhất một khuy hai lỗ . Khuy đính tương đối chắc 
II – CHUẨN BỊ :
Mẫu đính khuy hai lỗ.
Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ .
Vật dụng : khuy , vải , chỉ khâu, len hoặc sợi, kim khâu , phấn vạch, thước , kéo .
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Nội dung
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1.Khởi động:
2. Bài mới :
4. Tổng kết- dặn dò :
- GV giới thiệu bài .
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét mẫu
- GV cho HS quan sát mẫu 
- GV nêu câu hỏi :
+ Khuy 2 lỗ có hình dạng như thế nào ?
+ Màu sắc của chúng ra sao ? Kích thước to hay nhỏ ?
+ Em có nhận xét gì về khoảng cách giữa các khuy trên sản phẩm ?
 GV tóm ý : Khuy ( cúc, nút ) được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như nhựa, trai, gỗ , với nhiều màu sắc, kích thước, hình dạng khác nhau. Nó được đính vào vải bằng các đường khâu qua 2 lỗ khuy để nối khuy với vải. Trên 2 nẹp áo, vị trí của khuy ngang bằng với vị trí của lỗ khuyết. Khuy được cài qua khuyết để gài 2 nẹp của sản phẩm vào nhau .
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác kĩ thuật 
- GV hướng dẫn HS đọc lướt nội dung mục II SGK
- GV nêu câu hỏi :
+ Em hãy nêu các bước trong quy trình đính khuy ?
+ Hãy nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy 2 lỗ ?
- GV quan sát và uốn nắn
- GV hướng dẫn HS đọc mục 2 b 
- GV hướng dẫn lần khâu đính thứ nhất
và hướng dẫn HS cách gút chỉ
- GV vừa làm vừa nêu cách làm 
- GV lưu ý : Khi đính khuy, mũi kim phải đâm xuyên qua lỗ khuy và phần vải dưới lỗ khuy. Mỗi khuy phải đính 3 - 4 lần cho chắc chắn .
- GV làm mẫu lần 2
- GV tổ chức cho HS thực hành gấp nẹp, khâu lược nẹp , vạch dấu các điểm đính khuy 
- GV hình thành ghi nhớ SGK / 7
Hoạt động 3 : Củng cố 
- Dặn dò : Về nhà thực hành cách vạch dấu các điểm đính khuy 
- Chuẩn bị : Thực hành đính khuy 2 lỗ vào vải 
- Nhận xét tiết học .
- HS hát
- HS lắng nghe
Hoạt động nhóm , lớp
- HS quan sát một số mẫu khuy hai lỗ và H 1 a SGK : cách đính khuy, khoảng cách giữa các khuy đính trên sản phẩm 
- HS quan sát khuy đính trên sản phẩm may mặc : áo , vỏ gối , 
- HS đọc yêu cầu mục II
- HS nêu 
- HS đọc nội dung mục 1 SGK
- HS lên bảng thực hiện các thao tác trong bước 1
- HS quan sát H 4 SGK
- HS thực hiện thao tác ở các lần khâu còn lại 
- HS quan sát
Hoạt động cá nhân
- HS nhắc lại ghi nhớ .
- Lắng nghe .
Tuần 2 : KĨ THUẬT 
Đính khuy hai lỗ 
 ( Tiết 2)
I – MỤC TIÊU :
- Biết cch gấp tn lửa 
- Gấp được tên lửa . các nếp gấp tương đối phẳng , thẳng .
* Với HS kho tay :
Gấp được tên lửa . Các nếp gấp phẳn , thẳng . Tên lửa sử dụng được 
II – CHUẨN BỊ :
Mẫu đính khuy hai lỗ.
Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ .
Vật dụng : khuy , vải , chỉ khâu, len hoặc sợi, kim khâu , phấn vạch, thước , kéo .
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Nội dung
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động: 
- HS hát
2. Bài cũ:
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV nêu câu hỏi : 
+ Đính khuy 2 lỗ được thực hiện theo mấy bước ?
- HS trình bày sản phẩm 
3. Bài mới:
“ Thực hành đính khuy 2 lỗ “(tt)
Hoạt động 1 : HS thực hành
- GV nhận xét và nhắc lại một số điểm cần lưu ý khi đính khuy 2 lỗ 
- GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 ( vạch dấu các điểm đính khuy )
- GV quan sát, uốn nắn và sửa chữa 
Hoạt động nhóm , lớp
- HS trao đổi và nhắc lại cách đính khuy 2 lỗ .
- HS thực hành đính 2 khuy vào vải 
Hoạt động 2 : Đánh giá sản phẩm
- GV tổ chức HS trưng bày sản phẩm 
- GV ghi bảng các yêu cầu của sản phẩm 
HS trưng bày sản phẩm
4. Tổng kết- dặn dò :
- GV tổ chức HS trưng bày sản phẩm 
- GV ghi bảng các yêu cầu của sản phẩm 
- GV nhận xét và đánh giá sản phẩm 
theo 2 mức :
+ Hoàn thành (A)
+ Chưa hoàn thành (B)
- Nếu hoàn thành sớm , đính khuy đúng kĩ thuật : (A +)
- Dặn dò : Về nhà thực hành đính khuy 2 lỗ .
- Chuẩn bị : “Đính khuy 4 lỗ “
- Nhận xét tiết học .
- HS tự đánh giá sản phẩm theo các yêu cầu :
+ Đính được 2 khuy đúng các điểm vạch dấu
+ Các vòng chỉ quấn quanh chân khuy chặt 
+ Đường khâu khuy chắc chắn 
- HS tự đánh giá lẫn nhau .
- HS nhắc lại cách thực hiện các thao tác đính khuy 2 lỗ và cách quấn chỉ khi kết thúc đính khuy .
- Lắng nghe .
Tuần 3 : KĨ THUẬT
Đính khuy bốn lỗ
( Tiết 1)
I – MỤC TIÊU :
- Biết cách gấp máy bay phản lực . Các nếp gấp tương đối phẳng , thẳng .
* Với HS kho tay :
 Gấp được máy bay phản lực . Các nếp gấp tương đối phẳng , thẳng . Mý bay sử dụng được 
II – CHUẨN BỊ :
Mẫu đính khuy bốn lỗ.
Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bốn lỗ .
Vật dụng : khuy , vải , chỉ khâu, len hoặc sợi, kim khâu , phấn vạch, thước , kéo .
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Nội dung
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1. Khởi động:
- HS hát
2. Bài cũ:
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV nêu câu hỏi : 
+ Đính khuy 2 lỗ được thực hiện theo mấy bước ?
- HS trình bày sản phẩm 
3. Bài mới:
“ Đính khuy 4 lỗ “(tiết 1)
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét mẫu
Hoạt động nhóm , lớp
- GV giới thiêu một số mẫu khuy 4 lỗ
- HS quan sát mẫu vật
+ Khuy 4 lỗ có đặc điểm và hình dạng như thế nào ?
- Có 4 lỗ ở giữa mặt khuy , có nhiều màu sắc và kích thước khác nhau .
+ Quan sát H 1 b, em có nhận xét gì về đường khâu trên khuy 4 lỗ ?
-Các đường chỉ đính khuy tạo thành 2 đường song song hoặc chéo nhau ở giữa mặt khuy 
- GV giới thiệu một số sản phẩm may mặc được đính khuy 4 lỗ 
+ Đính khuy 4 lỗ có tác dụng gì ?
- GV chốt ý : SGV / 17
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác kĩ thuật 
Hoạt động cá nhân, lớp 
- GV nêu vấn đề : 
+ Cách đính khuy 4 lỗ có gì giống và khác nhau với khuy 2 lỗ ?
- Cách đính khuy 4 lỗ gần giống như cách đính khuy 2 lỗ, chỉ khác là số đường khâu nhiều gấp đôi .
- GV yêu cầu HS thực hiện thao tác vạch dấu điểm đính khuy
- HS nhắc lại và lên bảng thực hiện các thao tác vạch dấu các điểm đính khuy
- GV yêu cầu HS thực hiện thao tác đính khuy 4 lỗ theo 2 cách :
+ Cách 1 : Tạo 2 đường chỉ song song trên mặt khuy
- HS thực hiện thao tác mẫu bằng kim khâu len 
- Cả lớp theo dõi
+ Cách 2 : Tạo 2 đường chỉ chéo nhau ở giữa mặt khuy
- HS quan sát H 3/ SGK và nêu cách đính khuy 4 lỗ theo cách thứ 2
- GV quan sát và sửa chữa .
4. Tổng kết- dặn dò :
Hoạt động 3 : Củng cố 
- GV hình thành ghi nhớ 
- Dặn dò : Về nhà thực hành vạch dấu các điểm đính khuy và đính khuy 4 lỗ - Chuẩn bị : Thực hành đính khuy 4 lỗ 
- Nhận xét tiết học .
Hoạt động cá nhân, lớp
- HS nhắc lại .
- Lắng nghe .
Tuần 4 : KĨ THUẬT 
Đính khuy bốn lỗ 
( Tiết 2)
I – MỤC TIÊU :
- Biết cách gấp máy bay phản lực . Các nếp gấp tương đối phẳng , thẳng .
* Với HS kho tay :
 Gấp được máy bay phản lực . Các nếp gấp tương đối phẳng , thẳng . Mý bay sử dụng được .
II – CHUẨN BỊ :
Mẫu đính khuy bốn lỗ.
Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bốn lỗ .
Vật dụng : khuy , vải , chỉ khâu, len hoặc sợi, kim khâu , phấn vạch, thước , kéo .
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Nội dung
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
1.Khởi động:
- HS hát
2. Bài cũ:
- GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và chuẩn bị ở tiết 2
- GV nêu câu hỏi : 
+ Đính khuy 4 lỗ được thực hiện theo mấy bước ? 
+ Có mấy cách đính khuy 4 lỗ ?
- HS trình bày sản phẩm 
3. bài mới: 
“ Thực hành đính khuy 4 lỗ “(tt)
Hoạt động 1 : Thực hành 
Hoạt động cá nhân , lớp 
- GV nhận xét
- HS nhắc lại cách đính khuy 4 lỗ
- GV quan sát, uốn nắn HS thực hiện chưa đúng kĩ thuật 
- GV lưu ý : Kết thúc đính khuy giống như kết thúc đính khuy 2 lỗ 
- HS có thể đính khuy 4 lỗ theo cách tạo 2 đường khâu chéo nhau 
Hoạt động 2 : Đánh giá sản phẩm
- GV tổ chức HS trưng bày sản phẩm 
- GV ghi bảng các yêu cầu của sản phẩm 
Hoạt động lớp
- HS trình bày sản phẩm 
- Cả lớp nhận xét và bổ sung 
- HS nhắc lại cách đánh giá sản phẩm đạt yêu cầu 
4. Tổng kết- dặn dò :
- GV nhận xét và đánh giá sản phẩm 
theo 2 mức :
+ Hoàn thành (A)
+ Chưa hoàn thành (B)
- Nếu hoàn thành sớm , đính khuy đúng kĩ thuật : (A +)
Hoạt động 3 : Củng cố 
- Dặn dò : Về nhà thực hành đính khuy 4 lỗ .
- Chuẩn bị : “Đính khuy bấm “
- Nhận xét tiết học .
- HS tự đánh giá sản phẩm theo các yêu cầu :
+ Đính được 2 khuy đúng các điểm vạch dấu
+ Các vòng chỉ quấn quanh chân khuy chặt 
+ Đường khâu khuy chắc chắn 
- HS tự đánh giá lẫn nhau .
Hoạt động cá nhân , lớp
- HS nhắc lại cách thực hiện các thao tác đính khuy 4 lỗ và cách quấn chỉ khi kết thúc đính khuy
Tuần 5 : KĨ THUẬT 
ĐÍNH KHUY BẤM (Tiết 1)
I . MỤC TIÊU :
 II . CHUẨN BỊ :
Mẫu đính khuy bấm
Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bấm : áo bà ba, áo dài, áo sơ sinh 
Vật liệu và dụng cụ : khuy bấm, 2 mảnh vải, kim khâu, chỉ màu, chỉ len , 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Nội dung
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1. Khởi động:
- HS hát
2. Bài cũ:
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV nêu câu hỏi : 
+ Đính khuy 4 lỗ được thực hiện theo mấy bước ?
- HS trình bày sản phẩm 
3. bài mới:
“ Đính khuy bấm “(tiết 1)
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét mẫu
Hoạt động nhóm , lớp
- GV giới thiêu một số mẫu khuy bấm
- HS quan sát mẫu vật
+ Khuy bấm có cấu tạo như thế nào ?
+ Khuy bấm gồm có mấy phần ?
- Khuy được làm bằng kim loại, nhựa
- Khuy có 2 phần : phần mặt lồi và phần mặt lõm .
+ Quan sát H 1 b, em có nhận xét gì về các đường đính khuy, cách đính khuy và khoảng cách giữa các khuy trên 2 nẹp vải 
- GV giới thiệu các khuy bấm được đính trên sản phẩm may mặc 
- HS nêu vị trí đính phần mặt lồi, phần mặt lõm của khuy
- GV chốt ý : SGV / 20
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác kĩ thuật 
Hoạt động cá nhân, lớp 
- GV nêu vấn đề : 
- HS đọc mục 1, 2 / SGK kết hợp với quan sát 
+ Em hãy nhắc lại cách vạch dấu các điểm đính khuy 2 lỗ ?
+ Dựa vào H 2b, em hãy nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy trên vải ?
+ Hãy nhắc lại cách chuẩn bị đính khuy 2 lỗ ?
- HS đọc mục 2 và H 4 và nêu cách thực hiện các thao tác đính phần mặt lõm của khuy bấm
- GV hướng dẫn HS đính mặt lõm của khuy bấm
- GV hướng dẫn lần 2
- HS lên bảng thực hiện thao tác đính phần lõm của khuy bấm .
- GV quan sát và sửa chữa .
4. Tổng kết- dặn dò :
Hoạt động 3 : Củng cố 
- GV hình thành ghi nhớ 
- Dặn dò : Về nhà đính phần lõm của khuy bấm 
- Chuẩn bị : Thực hành đính khuy bấm
- Nhận xét tiết học .
Hoạt động cá nhân, lớp
 - HS nhắc lại cách đính khuy bấm 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA T 1 den T5 lop 5CKT.doc