Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 17

Đạo đức: Tiết 17. TRẬT TỰ TRONG TR¬ƯỜNG HỌC (T2)

.I-Yêu cầu:

- Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp.

- Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp.

- Thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp, khi nghe giảng.

II. Chuẩn bị : GV: Tranh minh hoạ phóng to theo nội dung bài.

 HS: VBT Đạo đức

 

doc 15 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 03/01/2020 Lượt xem 92Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ứng.
C. Củng cố : ( 2’- 3’)
- Bảng con: Cho các số: 10, 5, 5 và các dấu +, - 
 Hãy lập các phép tính đúng.
 - Nhận xét giờ học và dặn dò làm BT 1( cột 1,2)
Bảng con.
Dựa vào các phép cộng trừ trong các phạm vi đã học .
Số lớn nhất trong các số 7, 5, 2, 8, 9 là 9
Số bé nhất trong các số 7, 5, 2, 8, 9 là 2
Viết theo thứ tự bé đến lớn: 2, 5, 7, 8, 9
Viết theo thứ tự lớn đến bé: 9, 8, 7, 5, 2
Hs làm bài và nêu phép tính .
HS thực hiện học bài ở nhà tốt.
Bài 77 : ăc – âc
I.Mục tiêu:
Đọc được :ăc ,âc , mắc áo, quả gấc ; từ và các câu ứng dụng .
Viết được : ăc ,âc , mắc áo, quả gấc 
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Ruộng bậc thang
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá:.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : con sóc, bác sĩ ( 2 – 4 em)
 -Đọc SGK: “Da cóc mà bọc bột lọc
 Bột lọc mà bọc hòn than ?( 2 em) 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu: Đọc được :ăc ,âc , mắc áo, quả gấc 
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới:ăc , âc – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu: nhận biết: ăc ,âc , mắc áo, quả gấc 
 +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: ăc
 -Nhận diện vần:Vần oc được tạo bởi: o và c
 GV đọc mẫu
 -So sánh: vần ăc và oc
 -Phát âm vần:
 -Đọc tiếng khoá và từ khoá :sóc, con sóc
-Đọc lại sơ đồ: ăc
 mắc 
 mắc áo
 b.Dạy vần ac: ( Qui trình tương tự)
 âc
 gấc
 quả gấc
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Tiết 2
Mục tiêu :Viết được : Viết được : ăc ,âc , mắc áo, quả gấc 
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 màu sắc giấc ngủ
 ăn mặc nhấc chân 
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Tiết 3
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nói theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Những đàn chim ngói
 Mặc áo màu nâu
 Đeo cườm ở cổ
 Chân đất hồng hồng
 Như nung qua lửa”
 c.Đọc SGK:
d.Luyện viết:
e.Luyện nói:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung 
 “Ruộng bậc thang”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Em hãy cho biết bức tranh vẽ gì?
 - Những mảng ruộng giống như cái gì?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: ăc
Giống: kết thúc bằng c
Khác: ăc bắt đầu bằng ă
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: mắc
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con: ăc, âc , mắc áo , quả gấc
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Tìm tiếng có vần vừa học
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
Thứ ba, ngày tháng năm 20
Bài 78: uc - ưc
I.Mục tiêu:
Đọc được : uc , ưc, cần trục , lực sĩ ; từ và các câu ứng dụng .
Viết được : uc , ưc, cần trục , lực sĩ
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Ai thức dậy sớm nhất
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cần trục , lực sĩ
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : ăc ,âc , mắc áo, quả gấc ( 2 – 4 em)
 -Đọc SGK: Những đàn chim ngói
 Mặc áo màu nâu
 Đeo cườm ở cổ
 Chân đất hồng hồng
 Như nung qua lửa” ( 2 em) 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu: Đọc được : uc , ưc, cần trục , lực sĩ
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới:oc, ac – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu: nhận biết: uc , ưc, cần trục , lực sĩ
 +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: uc
 -Nhận diện vần:Vần oc được tạo bởi: u và c
 GV đọc mẫu
 -So sánh: vần uc và oc
 -Phát âm vần:
 -Đọc tiếng khoá và từ khoá :trục , cần trục
-Đọc lại sơ đồ: uc
 trục
 cần trục 
 b.Dạy vần ac: ( Qui trình tương tự)
 ưc
 lực
 lực sĩ
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Tiết 2
Mục tiêu :Viết được : uc , ưc, cần trục , lực sĩ
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 máy xúc lọ mực
 cúc vạn thọ nóng nực 
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Tiết 3
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nói theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Con gì mào đỏ
 Long mượt như tơ
 Sáng sớm tinh mơ
 Gọi người thức dậy”
 c.Đọc SGK:
d.Luyện viết:
e.Luyện nói:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung 
 “Ai thức dậy sớm nhất”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Tranh vẽ cảnh gì?
 -Tranh vẽ những ai đã thức dậy đi làm?
 -Trong tranh ai thức dậy sớm nhất?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: uc
Giống: kết thúc bằng c
Khác: uc bắt đầu bằng u
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: sóc
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con: uôt, ươt, chuột nhắt,
lướt ván 
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Tìm tiếng có vần vừa học
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
 Tự nhiên - xã hội: GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP
 I.Yêu cầu: 
- Nhận biết được thế nào là lớp học sạch , đẹp .
- Biết giữ gìn lớp học sạch , đẹp 
* KNS :Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để giữ lớp học sạch đẹp.
* SDNLTK& HQ :Nêu những việc em có thể làm để góp phần làm cho lớp sạch , đẹp .
 II-Chuẩn bị: GV: Sưu tầm đồ dùng có trong lớp học.
 HS: Sách giáo khoa, vở bài tập
 III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Ổn định:
2.KTBC : - Con thường tham gia hoạt động nào của lớp? Vì sao con thích tham gia những hoạt động đó?
3.Bài mới:
Giới thiệu bài và ghi tựa.
Hoạt động 1: Quan sát lớp học:
Ở lớp chúng ta làm gì để giữ sạch lớp học?
Các em nhận xét xem hôm nay lớp ta có sạch hay không?
Hoạt động 2: Làm việc với SGK
Bước 1: 
GV giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động.
Trong bức tranh trên các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
Trong bức tranh dưới các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
Bước 2: 
GV cho các em lên trình bày ý kiến của mình trước lớp. Các em khác nhận xét.
Kết luận: Để lớp học sạch đẹp, các con luôn có ý thức giữ lớp sạch, đẹp và làm những công việc để lớp mình sạch đẹp.
Hoạt động 3: Thực hành giữ lớp sạch đẹp.
GV làm mẫu các động tác: quét dọn, lau chùi
Gọi học sinh lên làm các học sinh khác nhận xét.
GV kết luận: Ngoài ra để giữ sạch đẹp lớp học các con cần lau chùi bàn học của mình thật sạch, xếp bàn ghế ngay ngắn.
4.Củng cố:Cho HS nhắc lại nội dung bài.Nhận xét. 
Học sinh nêu tên bài.
Một vài học sinh trả lời câu hỏi.
Học sinh nhắc tựa.
Lau chùi bàn, xếp bàn ghế ngay ngắn.
Lớp ta hôm nay sạch.
Làm vệ sinh lớp học. Sử dụng chổi, giẻ lau
Trang trí lớp học.
Học sinh nêu nội dung trước lớp kết hợp thao tác chỉ vào tranh..
Nhóm khác nhận xét.
HS nhắc lại.
Học sinh làm việc theo nhóm 4 em mõi em làm mỗi công việc. Nhóm này làm xong nhóm khác làm. Học sinh khác nhận xét
Học sinh nêu nội dung bài học.
HS thực hiện học bài ở nhà tốt.
Thứ tư , ngày tháng năm 20
Bài 79: ôc - uôc
I.Mục tiêu:
Đọc được : ôc , uôc , thợ mộc, ngọn đuốc; từ và các câu ứng dụng .
Viết được : ôc , uôc , thợ mộc, ngọn đuốc
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : tiêm chủng , uống thuốc
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá thợ mộc, ngọn đuốc:.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : cần trục , lực sĩ ( 2 – 4 em)
 -Đọc SGK: “Con gì mào đỏ
 Long mượt như tơ
 Sáng sớm tinh mơ
 Gọi người thức dậy ( 2 em) 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu: Đọc được : ôc , uôc , thợ mộc, ngọn đuốc
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới:oc, ac – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu: nhận biết: ôc , uôc , thợ mộc, ngọn đuốc
 +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: ôc
 -Nhận diện vần:Vần ôc được tạo bởi: ô và c
 GV đọc mẫu
 -So sánh: vần ôc và oc
 -Phát âm vần:
 -Đọc tiếng khoá và từ khoá :mộc , thợ mộc 
-Đọc lại sơ đồ: ôc
 mộc
 thợ mộc 
 b.Dạy vần ac: ( Qui trình tương tự)
 uôc
 đuốc
 ngọn đuốc
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Tiết 2
Mục tiêu :Viết được : ôc , uôc , thợ mộc, ngọn đuốc
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 con ốc đôi guốc
 gốc cây thuộc bài 
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Tiết 3
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nói theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Mái nhà của ốc
 Tròn vo bên mình
 Mái nhà của em
 Nghiêng giàn gấc đỏ”
 c.Đọc SGK:
d.Luyện viết:
e.Luyện nói:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung 
 “: tiêm chủng , uống thuốc”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:- Tranh vẽ cảnh gì?
 -Khi nào thì ta cần đi tiêm chủng ?
 - Khi nào thì ta cần uống thuốc?
 - Uống thuốc để làm gì ?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: ôc
Giống: kết thúc bằng c
Khác: ôc bắt đầu bằng ô
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: sóc
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con: ôc , uôc , thợ mộc, ngọn đuốc
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Tìm tiếng có vần vừa học
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
Toán: 	 Tiết 65. LUYỆN TẬP CHUNG.
I-Yêu cầu:
- Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10; biết cộng trừ các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- Bài tập 1, 2(a, b, cột 1) , 3(cột 1.2) , 4 
II-Chuẩn bị: 1.Gv: Sgk, PHiếu BT . 2. Hs : Sgk , Bộ thực hành toán 1
III-Các hoạt động dạy - học :
A.Kiểm tra bài cũ : 
 Đặt tính rồi tính:
 10 - 6 8 - 5 7 - 3 
- Khi đặt tính cột dọc, em lưu ý gì?
B. Luyện tập :
Bài 1 : ( SGK)
KT: các số từ 0 đến 10 số nào lớn nhất , số nào bé nhất ?.
Bài 2: (SGK)
KT: Đặt tính cột dọc, tính kết quả phép tính 
Chốt: Lưu ý gì khi đặt tính cột dọc?
Khi thực hiện dãy tính em làm như thế nào ?
Bài 3: (SGK
KT: Điền dấu >, < , =
HT: Chữa bảng phụ.
Chốt: Để điền dấu đúng cần thực hiện theo mấy bước ?.
Bài 4: ( SGK)
KT: Quan sát tranh, nhẩm thầm đề toán, viết phép tính thích hợp. 
C. Củng cố : ( 2’- 3’)
- Bảng con: Cho các số: 10, 9, 6, 3, 2 :
 + Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại
 - Nhận xét giờ học.
Bảng con.
Viết kết quả thẳng cột với các số đã cho.
Số 0 bé nhất , số 10 lớn nhất .
Lưu ý đặt tính thẳng cột tính từ phải sang trái .
Khi thực hiện dãy tính ta thực hiện từ trái sang phải .
Thực hiện theo 3 bước : thực hiện phép tính ,so sánh , điền dấu .
Nêu phép tính, đọc đề toán tương ứng.
Hs làm bảng con
HS thực hiện học bài ở nhà tốt.
Thủ công:	GẤP CÁI VÍ (Tiết 1)
I-Yêu cầu: 
- Biết gấp cái ví bằng giấy
- Gấp được cái ví bằng giấy.Ví có thể chưa cân đối. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
* KT: Gấp được cái ví bằng giấy, các nếp gấp phẳng, thẳng.
Làm thêm được quai xách và trang trí cho ví.
II. Chuẩn bị :
GV: + -Mẫu gấp ví bằng giấy mẫu.
-HS: +Giấy màu, giấy nháp, vở thủ công.
III.Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Ổn định:
2.KTBC: 
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh theo yêu cầu Giáo viên dặn trong tiết trước.
Nhận xét chung về việc chuẩn bị của học sinh.
3.Bài mới:
Giới thiệu bài, ghi tựa.
GV hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét:
Cho học sinh quan sát mẫu gấp cái ví giấy có 2 ngăn đựng và được gấp từ tờ giấy hình chữ nhật.
GV hướng dẫn học sinh mẫu gấp:
B1: Lấy đường dấu giữa
Đặt tờ giấy lên mặt bàn mặt màu ở dưới.
Gấp đôi tờ giấy để lấy đường dấu giữa (H1).
Sau khi lấy dấu xong, mở tờ giấy ra như ban đầu (H2).
B2: Gấp 2 mép ví:
Gấp mép 2 đầu tờ giấy vào khoảng 1 ô như hình 3 sẽ được hình 4.
B3: Gấp ví:
Gấp tiếp 2 phần ngoài (H5) vào trong (H6) sao cho 2 miệng ví sát vào đường dấu giữa để được hình 7.
Lật hình 7 ra mặt sau theo bề ngang giấy như hình 8. Gấp 2 phần ngoài vào trong sao cho cân đối giữa bề dài và bề ngang của ví (H9) sẽ được hình 10.
Gấp đôi hình 10 theo đường dấu giữa (H11) cái ví gấp hoàn chỉnh (H12).
Học sinh thực hành:
Cho học sinh thực hành gấp theo từng giai đoạn (gấp thử).
Giáo viên hướng dẫn từng bước chậm để học sinh quan sát nắm được các quy trình gấp ví.
4.Củng cố: 
Hỏi tên bài, nêu lại quy trình gấp cái ví bằng giấy.
5.Nhận xét, dặn dò, tuyên dương:
Nhận xét, tuyên dương các em gấp đẹp.
Chuẩn bị tiết sau thực hành.
Hát.
Học sinh mang dụng cụ để trên bàn cho giáo viên kểm tra.
Vài HS nêu lại
Học sinh quan sát mẫu gấp cái ví bằng giấy.
Học sinh gấp theo hướng dẫn của GV để lấy đường dấu giữa.
Học sinh gấp theo hướng dẫn của Giáo viên, gấp 2 mép ví.
Học sinh thực hành gấp ví bằng giấy.
Học sinh nêu quy trình gấp.
HS thực hiện học bài ở nhà tốt.
Tập Bài Hát Tự Chọn: Bắc kim thang
I. YÊU CẦU: 
	- HS hát thuộc lời, đúng giai điệu bài hát tự chọn:Bắc kim thang .
II. CHUẨN BỊ
	- Nhạc cụ quen dùng
	- Chọn hình thức trình bày của bài hát tự chọn: Gõ đệm theo phách, nhịp của bài hát.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Học sinh
* Hoạt động 1:
 Nhạc : dân ca
- Treo bài hát lên bảng
- Đọc lời ca theo tiết tấu.
- Hát mẫu
- Đọc lời ca theo tiết tấu
- GV dạy bài hát theo quy trình dạy hát thông thường, lưu ý thể hiện sắc thái, tình cảm của bài
- GV cần gợi cho HS niềm vui, niềm tự hào khi học hát bài hát tự chọn.
- GV hướng dẫn HS trình diễn bài hát theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của HS bằng việc kiểm tra hát kết hợp gõ đệm, biểu diễn.
* Hoạt động 2: Củng cố: 
- Gọi một nhóm lên biểu diễn bài hát cô giáo 
- Nội dung bài hát nói lên điều gì?
+ Liên hệ: Qua bài hát giáo dục các em điều gì?
- Dặn dò: Các em về nhà hát thuộc bài hát và tập biểu diễn bài hát.
HS chuẩn bị đồ dùng học tập
- Lắng nghe
- HS theo dõi 
- Đọc lời ca 
- Tập hát theo hướng dẫn
- Trình bày theo tổ
- HS trình bày
- HS lắng nghe
- Một nhóm lên biểu diễn
- Yêu mến thầy cô giáo. 
- Ghi nhớ
Thứ năm, ngày tháng năm 20
Bài 80: iêc - ươc
I.Mục tiêu:
Đọc được : iêc , ươc , xem xiếc , rước đèn; từ và các câu ứng dụng .
Viết được : iêc , ươc , xem xiếc , rước đèn
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Vừa vui vừa học 
Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Vừa học vừa chơi.
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: con sóc, bác sĩ.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : chót vót,bát ngát ,Việt Nam ( 2 – 4 em)
 -Đọc SGK: “Một đàn cò trắng phau phau
 Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm ?( 2 em) 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới:oc, ac – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu: nhận biết: iêc , ươc , xem xiếc , rước đèn
 +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: uôt
 -Nhận diện vần:Vần oc được tạo bởi: o và c
 GV đọc mẫu
 -So sánh: vần iêc và uôc
 -Phát âm vần:
 -Đọc tiếng khoá và từ khoá :sóc, con sóc
-Đọc lại sơ đồ: iêc
 xiếc
 xem xiếc 
 b.Dạy vần ac: ( Qui trình tương tự)
 ươc
 rước
 rước đèn
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Tiết 2
Mục tiêu :Viết được : iêc , ươc , xem xiếc , rước đèn
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 cá diếc cái lược
 công việc thước kẻ 
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Tiết 3
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nói theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Quê hương là con diều biếc
 Chiều chiều con thả trên đồng
 Quê hương làcon đò nhỏ
 Êm đềm khua nước ven sông”
 c.Đọc SGK:
d.Luyện viết:
e.Luyện nói:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung 
 “Xiếc, múa rối, ca nhạc ”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Em hãy kể những trò chơi được học trên lớp?
 -Em hãy kể tên những bức tranh đẹp mà cô giáo đã cho em xem trong các giờ học?
 - Em thấy cách học như thế có vui không?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: iêc
Giống: kết thúc bằng c
Khác: iêc bắt đầu bằng iê
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: xiếc
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con: iêc , ươc ,xem xiếc , rước đèn
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Tìm tiếng có vần vừa học
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
Toán: Tiết 66. LUYỆN TẬP CHUNG.
I-Yêu cầu:
- Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vị 10, thực hiện cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 10, viết được phép tính thích hợp với hình vẽ, nhận dạng hình tam giác.
- Bài tập 1, 2(dòng 1), 3, 4 
II-Chuẩn bị: 
GV: Phiếu BT 3
 HS: sách giáo khoa, bảng con, vở. 
III-Các hoạt động dạy - học:
 III- Các hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3’- 5’)
 Tính:
10 - 7 =
10 - 3 =
7 + 2 =
B. Luyện tập :30 – 32’
Bài 1: (SGK)
KT: tính cột dọc, tính theo hàng ngang.
Chốt: Lưu ý gì khi tính theo cột dọc?
Để thực hiện phép tính cần thực hiện theo thứ tự nào ?
Bài 2 : ( SGK)
KT: Điền số
HT: Chữa bảng phụ.
Chốt: Để điền được số đúng ta cần dựa vào đâu ?
Bài 3: (SGK)
KT: Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất.
Dựa vào đâu em điền đúng các số lớn nhất , bé nhất ?
Bài 4: ( SGK)
KT: Quan sát tóm tắt, nhẩm thầm đề toán, viết phép tính thích hợp.
HT: Nêu phép tính, đọc đề toán tương ứng.
 Chốt : Khi bài toán hỏi “tất cả có bao nhiêu” ta làm phép tính gì ?
Bài 5: (SGK)
KT: Xác định số hình tam giác.
Chốt: Quan sát và tìm hình.
C. Củng cố : ( 2’- 3’)
- Bảng con: 
 10 – 8  5 + 2
 7 - 5. 6 + 1
 - Nhận xét giờ học.
Dặn hs Bài tập 2(dòng 2 
Bảng con.
Khi tính theo côt dọc cần lưu ý viết kết quả thẳng cột ,tính từ phải sang trái .
Dựa vào các số đã cho , dựa vào các phép cộng đã học .
Dựa vào vị trí các số trong phạm vi10.
Ta làm phép tính cộng .
Hs làm bài .
HS thực hiện học bài ở nhà tốt.
Thứ sáu, ngày tháng năm 20
Bài 81: ach
I.Mục tiêu:
Đọc được : ach, cuốn sách; từ và đoạn thơ ứng dụng .
Viết được : ach, cuốn sách
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Giữ gìn sách vở
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cuốn sách
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : xem xiếc , rước đèn , ( 2 – 4 em)
 -Đọc SGK: “Quê hương là con diều biếc 
 Chiều chiều con thả trên đồng
 Quê hương là con đò nhỏ
 Êm đềm khua nước ven sông” 2HS
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu: Đọc được : ach , cuốn sách
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới:ach – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu: nhận biết: ach, cuốn sách
 +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: ach
 -Nhận diện vần:Vần ach được tạo bởi: a và ch
 GV đọc mẫu
 -So sánh: vần ach và ac
 -Phát âm vần:
 -Đọc tiếng khoá và từ khoá :sách , cuốn sách
-Đọc lại sơ đồ: ach
 sách
 cuốn sách
Tiết 2
Mục tiêu :Viết được : ach, cuốn sách
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 viên gạch kênh rạch
 sạch sẽ cây bạch đàn 
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Tiết 3
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nói theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Mẹ, mẹ ơi cô dạy
 Phải giữ sạch đôi tay
 Bàn tay mà dây bẩn
 Sách ,áo cũng bẩn ngay “
 c.Đọc SGK:
d.Luyện viết:
e.Luyện nói:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung 
 “Giữ gìn sách vở”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Em hãy kểquyển sách mà em có?
 -E

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 17.doc