Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 16

Thứ hai,ngy thng năm 20

 Tiết 16 TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC Tiết 1

I . Mục tiêu:

 +HS nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng , khi ra vào lớp

 -Nêu được ích lợi của việc giữ trật tự khi nghe giảng , khi ra vào lớp

 +HS thực hiện giữ gìn trật tự khi ra vào lớp , khi nghe giảng

II . Chuẩn bị :

GV: tranh BT 3 , 4 ; Điều 28 quyền trẻ em

HS : vở BTĐĐ

III . Các hoạt động :

 1 On định :

 2 . Bài cũ :

 + GV hỏi, HS trả lời :

 Đi học đều và đúng giờ sẽ có lợi gì?Cần phải làm gì để đi học đều và đúng giờ ?

 Chúng ta nghỉ học khi nào ? muốn nghỉ học cần làm gì ?

Nhận xét bài cũ

 3 . Bài mới :

 

doc 18 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 03/01/2020 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu: Đọc được : ut , ưt , bút chì , mức gừng
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hơm nay cơ giới thiệu cho các em vần mới:ut, ưt – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu:Nhận biết được: ut,ưt, bút chì, mứt gừng 
 +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: ut
 -Nhận diện vần:Vần ut được tạo bởi: u và t
 GV đọc mẫu
 -So sánh: vần ut và et
 -Phát âm vần:
 -Đọc tiếng khố và từ khố : bút, bút chì
-Đọc lại sơ đồ: ut
 bút
 bút chì
 b.Dạy vần ưt: ( Qui trình tương tự)
 ưt 
 mứt 
 mứt gừng
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Tiết 2
Mục tiêu :Viết được : ut , ưt , bút chì , mức gừng
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ơ li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 chim cút sứt răng
 sút bĩng	 nứt nẻ
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Tiết 3:
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nĩi theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc đoạn thơ ứng dụng: 
 “Bay cao cao vút
 Chim biến mất rồi
 Chỉ cịn tiếng hĩt
 Làm xanh da trời”
 c.Đọc SGK:
 Å Giải lao
d.Luyện viết:
e.Luyện nĩi:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nĩi tự nhiên theo nội dung 
 “Ngĩn út, em út, sau rốt”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Cả lớp giơ ngĩn tay út và nhận xét so với 5 ngĩn tay, ngĩn út là ngĩn như thế nào?
 -Kể cho các bạn tên em út của mình?
 -Em út là em lớn nhất hay bé nhất?
 -Quan sát tranh đàn vịt, chỉ con vật đi sau cùng?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: ut
Giống: kết thúc bằng t
Khác: ut bắt đầu bằng u
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: bút
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuơi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuơi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con: ut,ưt, bút chì,
 mứt gừng 
Tìm và đọc tiếng cĩ vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
Đi sau cùng cịn gọi là đi sau rốt
Thứ ba,ngày tháng năm 20
Bài 73: it - iêt
I.Mục tiêu:
Đọc được : it , iêt , trái mít , chữ viết ; từ và đoạn thơ ứng dụng .
Viết được : : it , iêt , trái mít , chữ viết 
Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Em tơ , vẽ , viết .
Thái độ :Phát triển lời nĩi tự nhiên theo nội dung :Em tơ vẽ viết.
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khố: trái mít, chữ viết.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nĩi.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : chim cút, sút bĩng, sứt răng, nứt nẻ( 2 – 4 em)
 -Đọc SGK: “Bay cao cao vút
 Chim biến mất rồi”( 2 em) 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu: Đọc được : it , iêt , trái mít , chữ viết
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hơm nay cơ giới thiệu cho các em vần mới:it, iêt – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu:Nhận biết được: it, iêt, trái mít, chữ viết. 
 +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: it
 -Nhận diện vần:Vần it được tạo bởi: I và t
 GV đọc mẫu
 -So sánh: vần it và ut
 -Phát âm vần:
 -Đọc tiếng khố và từ khố : mít, trái mít
-Đọc lại sơ đồ: it
 mít
 trái mít 
 b.Dạy vần iêt: ( Qui trình tương tự)
 iêt 
 viết
 chữ viết
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Tiết 2
Mục tiêu :Viết được : : it , iêt , trái mít , chữ viết
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ơ li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 con vịt thời tiết
 đơng nghịt hiểu biết
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Tiết 3:
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nĩi theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc đoạn thơ ứng dụng: 
 “Con gì cĩ cánh 
 Mà lại biết bơi
 Ngày xuống ao chơi
 Đêm về đẻ trứng? ”
 c.Đọc SGK:
 Å Giải lao
d.Luyện viết:
e.Luyện nĩi:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nĩi tự nhiên theo nội dung 
 “Em tơ vẽ viết”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Đặt tên từng bạn trong tranh và giới thiệu bạn đang làm gì? Cĩ thể kèm theo lời khen ngợi của bạn.
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: it
Giống: kết thúc bằng t
Khác: it bắt đầu bằng i
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: mít
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuơi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuơi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con: it, iêt, trái mít,
chữ viết 
Tìm và đọc tiếng cĩ vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
Tự nhiên - xã hội: 	 Tiết 16 HOẠT ĐỘNG Ở LỚP
I.Yêu cầu: 
- Kể được một số hoạt động học tập ở lớp học. 
II-Chuẩn bị: 
 GV: -Các hình bài 16 phĩng to.
HS: Sách giáo khoa, vở bài tập
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Ổn định :
2.KTBC : Hỏi tên bài cũ :
- Trong lớp học cĩ những gì?
GV nhận xét cho điểm.
Nhận xét bài cũ.
3.Bài mới:
GV giới thiệu: Đọc, viết là một trong nhiều hoạt động ở lớp. Vậy ở lớp cịn những hoạt động gì nữa ghi tựa bài.
Hoạt động 1 :
Làm việc với SGK:
MĐ: Biết được các hoạt động ở lớp.
Các bước tiến hành
Bước 1:
GV cho học sinh quan sát tranh bài 16 SGK và trả lời các câu hỏi sau:
Trong từng tranh, GV làm gì? Học sinh làm gì?
Hoạt động nào được tổ chức trong lớp? Hoạt động nào được tổ chức ngồi sân?
Cho học sinh làm việc theo nhĩm 8 em quan sát nĩi cho nhau nội dung trên.
Bước 2: 
Thu kết qủa thảo luận của học sinh.
GV treo tất cả các tranh ở bài 16 gọi học sinh lên nêu câu trả lời của nhĩm mình kết hợp thao tác chỉ vào tranh. Các nhĩm khác nhận xét và bổ sung.
GV kết luận: Ở lớp cĩ nhiều hoạt động khác nhau, cĩ hoạt động được tổ chức trong lớp, cĩ hoạt động được tổ chức ngồi trời.
Hoạt động 2:Thảo luận theo cặp học sinh 
MĐ: Học sinh giới thiệu được các hoạt động ở lớp học của mình.
Các bước tiến hành:
Bước 1: GV yêu cầu học sinh giới thiệu về các hoạt động của lớp mình và nĩi cho bạn biết trong các hoạt động đĩ em thích hoạt động nào nhất? Tại sao?
Bước 2: GV cho HS lên trình bày ý kiến của mình trước lớp. Các em khác nhận xét.
Kết luận: Trong bất kì hoạt động học tập và vui chơi nào các em cũng phải biết hợp tác, giúp đỡ nhau để hồn thành nhiệm vụ, để chơi vui hơn.
4.Củng cố : Cho HS nhắc lại nội dung bài.
Nhận xét. Tuyên dương.
5.Dăn dị: Học bài, xem bài mới.
Học sinh nêu tên bài.
Một vài học sinh trả lời câu hỏi.
Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
Học sinh nhắc tựa.
Học sinh quan sát và thảo luận theo nhĩm 8 em. Nêu nội dung theo yêu cầu của GV.
Học sinh nêu lại nội dung đã thảo luận trước lớp kết hợp thao tác chỉ vào tranh..
Nhĩm khác nhận xét.
HS nhắc lại.
Học sinh làm việc theo nhĩm hai em để nĩi cho bạn biết trong các hoạt động đĩ em thích hoạt động nào nhất? Tại sao?
Học sinh trình bày ý kiến trước lớp.
Học sinh lắng nghe.
Học sinh nêu tên bài.
Thực hiện ở nhà.
Thứ tư,ngày tháng năm 20
Bài 74: uơt - ươt
I.Mục tiêu:
Đọc được : uơt , ươt , chuột nhắc , lướt ván ; từ và đoạn thơ ứng dụng .
Viết được : uơt , ươt , chuột nhắc , lướt ván 
Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Chơi cầu trượt 
Thái độ :Phát triển lời nĩi tự nhiên theo nội dung : Chơi cầu trượt.
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khố: chuột nhắt, lướt ván .
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nĩi.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : con vịt, đơng nghịt, thời tiết, hiểu biết ( 2 – 4 em)
 -Đọc SGK: “Con gì cĩ cánh 
 Mà lại biết bơi ”( 2 em) 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu: Đọc được : uơt , ươt , chuột nhắc , lướt ván
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hơm nay cơ giới thiệu cho các em vần mới:uơt, ươt – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu:
 Nhận biết được: uơt, ươt, chuột nhắt, lướt ván. 
 +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: uơt
 -Nhận diện vần:Vần uơt được tạo bởi: u,ơ và t
 GV đọc mẫu
 -So sánh: vần uơt và ơt
 -Phát âm vần:
 -Đọc tiếng khố và từ khố : chuột, chuột nhắt
-Đọc lại sơ đồ: uơt
 chuột
 chuột nhắt 
 b.Dạy vần ươt: ( Qui trình tương tự)
 ươt
 lướt
 lướt ván
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Tiết 2
Mục tiêu :Viết được : uơt , ươt , chuột nhắc , lướt ván 
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ơ li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 trắng muốt vượt lên
 tuốt lúa ẩm ướt
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Tiết 3:
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nĩi theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc đoạn thơ ứng dụng: 
 “Con mèo mà trèo cây cau
 Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà
 Chú Chuột đi chợ đường xa
 Mua mắm, mua muối giỗ cha chú Mèo” 
 c.Đọc SGK:
 Å Giải lao
d.Luyện viết:
e.Luyện nĩi:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nĩi tự nhiên theo nội dung 
 “Chơi cầu trượt”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Quan sát tranh, em thấy nét mặt của bạn như thế nào?
 -Khi chơi các bạn đã làm gì để khơng xơ ngã nhau?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: uơt
Giống: kết thúc bằng t
Khác: uơ bắt đầu bằng uơ
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: chuột
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuơi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuơi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con: uơt, ươt, chuột nhắt,
lướt ván 
Tìm và đọc tiếng cĩ vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
 Môn: Toán 
 Bài 60: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I. Mục đích, yêu cầu:
- Thuộc bảng cộng , trừ ; biết làm tính cộng , trừ trong phạm vi 10 ; làm quen với tĩm tắt và viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
*Bài 1,Bài 3
 II. Đồ dùng dạy học:
	-Sách Toán.
-Hộp đồ dùng toán.
 III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Kiểm tra bài cũ:
-Bài 1: Tính:
10 - 1 10 - 0 7 - 4
8 – 2 9 - 3 3 + 5
-Bài 2: > < =
3 + 7  6 – 1
8 – 2  1 + 4
-GV nhận xét
2/ Bài mới:
*GV treo tranh đã phóng to trong SGK
-Tổ chức thi tiếp sức giữa 2 đội để lập lại bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 (một đội lập bảng cộng, một đội lập bảng trừ.)
*Thực hành
+Bài 1: Tính
-Bài yêu cầu gì?
-GV chốt lại
+Bài 2: Số
-Bài yêu cầu gì?
-GV chốt lại
+Bài 3: Tính
-Bài yêu cầu gì?
-GV chốt lại.
+Bài 4: Viết phép tính thích hợp
-Bài yêu cầu gì?
 Viết phép tính thích hợp từ tranh
 Viết phép tính thích hợp từ tóm tắt
 -GV chốt lại
+Trò chơi Bingo
+GV nhận xét cuối tiết
IV. Củng cố, dặn dò: -Về nhà nhớ ôn bài
-HS làm bảng con.
- Lớp chia thành 2 đội, chơi theo kiểu tiếp sức, đội nào nhanh và đúng thì sẽ thắng
-Tính kết quả (tính ngang và tính dọc)
-Dựa vào bảng cộng và trừ đã học để điền kết quả.
-HS sửa bài- lớp nhận xét.
-Tính kết quả rồi điền số
-Chơi chuyền: tổ nào chuyền nhanh nhất và đúng nhất sẽ thắng.
-Tính từng 2 số một rồi sau cùng mới ra kết quả
-Sửa bài- lớp nhận xét
-Nhìn tranh, nêu bài toán, lập phép tính.
- Sửa bài, lớp nhận xét
Nghe Hát Quốc Ca:
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
I. YÊU CẦU: 
-Làm quen với bài hát Quốc ca. Biết khi chồ cờ, hát Quốc ca phải đứng nghiêm.
	-Biết nội dung câu chuyện Nai Ngọc và nhớ, nhắc lại một vài chi tiết ở nội dung câu chuyện 
II. CHUẨN BỊ:
- Máy nghe, băng nhạc bài Quốc ca.
	- Nắm rõ nội dung câu chuyện Nai Ngọc.
	- Nắm nội dung trị chơi “Tên tơi, tên bạn.”.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
	1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
	2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên các bài hát đã ơn ở tiết trước, hát và vỗ tay theo phách hoặc tiết tấu lời ca. GV nhận xét, đánh giá.
	3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Nghe Quốc ca.
- GV Giới thiệu đơi nét ngắn gọn về Quốc ca: Là bài hát chung của cả nước do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Trước đây cĩ tên là bài Tiến quân ca.
- Hỏi HS: + Quốc ca được hát khi nào?
 + Khi chào cờ và khi hát Quốc ca đứng như thế nào?
- GV nhắn lại cho HS hiểu và nhớ: Quốc ca được hát khi chào cờ và hát Quốc ca phải đứn thẳng, nghiêm trang, mắt hướng về Quốc kì.
- Cho HS nghe Quốc ca qua băng nhạc.
- Hướng dẫn HS đứng chào cờ, nghe Quốc ca với thái độ trang nghiêm (Nếu HS thuộc bái hát cĩ thể cho các em tập chào cờ và hát một lần).
*Hoạt động 2: Kể chuyện Nai Ngọc
- GV kể (hoặc đọc chạm, diễn cảm) “Câu chuyện Nai”.
- GV nêu một vài câu hỏi sau khi kể cho HS để xem các em cĩ nắm được nội dung câ chuyện khơng. Ví dụ:
 + Tại sao các loại vật lại quên cả việc phá nương rẫy, mùa màng?
 + Tại sao đêm đã khuya mà dân làng khơng muốn về?
- GV kết luận để HS ghi nhớ: Tiếng hát tuyệt vời của Nai Ngọc cĩ sức mạnh giúp dân làng xua đuổi được muơng thú phá hoại mùa màng, nương rẫy. Mọi người đều yêu quí Nai Ngọc và tiếng hát của em.
* Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dị
- Kết thúc tiết học, GV nhận xét (khen cá nhân, và những nhĩm học tốt,tích cự tham gia trị chơi; nhắc nhở những cá nhân, những nhĩm chưa đạt cần cố gắng hơn).
- Dặn HS ghi nhớ tư thế và thái độ khi chào cờ, hát Quốc ca và thực hiện tốt trong các buổi chào cờ đầu tuần.
- Ngồi ngay ngắn nghe giới thiệu về Quốc ca.
- HS trả lời (theo khả năng hiểu biết của các em).
- Lắng nghe và ghi nhớ
- HS nhắc lại
- HS nghe Quốc ca, ngồi ngay ngắn.
- HS tập đứng chào cờ và nghe Quốc ca nghiêm túc theo hướng dẫn
- HS tập trung, chú ý lắng nghe.
- Nghe GV hỏi và trả lời:
+ Vì mãi mê nghe tiếng hát tuyệt vời của em bé.
+ Vì tiếng hát của Nai Ngọc hay quá.
- HS nghe và ghi nhớ
- HS thực hiện nĩi tên theo hướng dẫn.
- HS luyên tập nhiều lần để thuộc câu nĩi trước khi tham gia trị chơi.
- HS tham gia trị chơi theo hướng dẫn.
- HS lắng nghe, thực hiện.
- Ghi nhớ.
TuÇn 16	gÊp c¸i qu¹t ( tiÕt 2 )
I- Mơc tiªu:
- Biết cách gấp cái quạt .
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy . Các nếp gấp cĩ thể chưa đều , chưa thẳng theo đường kẻ .
Với HS khéo tay :
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy . Đường dán nối quãt tương đối chắc chắn . Các nếp gấp tương đối đều , thẳng , phẳng .	
II- §å dïng D¹y - Häc:
1- Gi¸o viªn: - Bµi gÊp mÉu, giÊy thđ c«ng 
2- Häc sinh: 	- GiÊy thđ c«ng , hå d¸n ....
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1- ỉn ®Þnh tỉ chøc (1')	
2- KiĨm tra bµi cị:(3')	- KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa häc sinh.
	- GV: nhËn xÐt néi dung.
3- Bµi míi: (29')
a-Giíi thiƯu bµi: H«m nay chĩng ta tiÕp tơc h­íng dÉn c¸c em gÊp c¸i qu¹t.
b- Bµi gi¶ng:
H§1: H­íng dÉn häc sinh quan s¸t.
- GV giíi thiƯu qu¹t mÉu. Chĩng ta chĩ ý vỊ nÕp gÊp vµ c¸ch gÊp.
? Nªu c¸c b­íc gÊp qu¹t.
? Quan s¸t c¸ch gÊp vµ nÕp gÊp cđa qu¹t
- GV nhÊn m¹nh ý tr¶ lêi cđa häc sinh.
- Cho häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm.
- Gäi häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
VI- Cđng cè, dỈn dß (2')
? Nªu c¸c b­íc gÊp qu¹t giÊy.
- GV: NhÊn m¹nh néi dung bµi häc.
Häc sinh quan s¸t mÉu
Häc sinh nªu:
B­íc 1: §Ỉt c¸c tê giÊy lªn bµn vµ gÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Ịu nhau.
B­íc 2: GÊp ®«i l¹i ®Ĩ lÊy dÊu gi÷a sau ®ã dïng d©y chØ hoỈc d©y len buéc chỈt ë gi÷a vµ phÕt hå d¸n lªn nÕp gÊp ngoµi cïng.
B­íc 3: GÊp ®«i l¹i,, dïng tay miÕt chỈt ®Ĩ 2 mỈt phÕt hå dÝnh chỈt vµo nhau më ra ®­ỵc chiÕc qu¹t.
Häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm.
NhËn xÐt.
Thứ năm,ngày tháng năm 20
Bài 75 : Ơn tập
I.Mục tiêu:
Đọc được các vần , từ ngữ ; câu ứng dụng từ bài 68 đến bài 75 .
Viết được các vần , các từ ngữ ứng dụng từ bài 68 đến bài 75 .
Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Chuột nhà và chuột đồng .
Thái độ : Nghe và hiểu, kể lại tự nhiên truyện kể : Chuột nhà và chuột đồng
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Bảng ơn. Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng.Tranh minh hoạ phần truyện kể 
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Viết và đọc từ ngữ ứng dụng : chuột nhắt, lướt ván, trắng muốt, tuốt lúa, vượt lên, ẩm ướt
 -Đọc thuộc lịng đoạn thơ ứng dụng: 
 “Con mèo mà trèo cây cau
 Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà ..”. 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu: Đọc được các vần , từ ngữ ; câu ứng dụng từ bài 68 đến bài 75 .
+Cách tiến hành :
 -Hỏi: Tuần qua chúng ta đã học được những vần gì mới?
 -GV gắn Bảng ơn được phĩng to
2.Hoạt động 2 :Oân tập:
 +Mục tiêu:Oân các chữ vàvần đã học 
 +Cách tiến hành :
-Viết sẵn 2 bảng ơn trong SGK
-GV đọc vần 
-Nhận xét 14 vần cĩ gì giống nhau
-Trong 14 vần, vần nào cĩ âm đơi 
Tiết 2
 c.Đọc từ ngữ ứng dụng:
-Viết từ lên bảng
 -GV chỉnh sửa phát âm
 -Giải thích từ: 
 chĩt vĩt bát ngát Việt Nam
 (Chĩt vĩt: rất cao . Cánh đồng bát ngát: rất rộng)
 -Đọc lại tồn bài
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Tiết 3:
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu:
 - Đọc được câu ứng dụng.
-Kể chuyện lại được câu chuyện:
 Chuột nhà và chuột đồng 
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Một đàn cị trắng phau phau
 Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm ?” 
 ( Là cái gì?) 
-GV chỉnh sửa phát âm cho HS
c.Đọc SGK:
 Å Giải lao
d.Luyện viết:
-GV viết mẫu
-Theo dõi HS viết
e.Kể chuyện:
+Mục tiêu: Kể lại được câu chuyện:
 “Chuột nhà và chuột đồng”
+Cách tiến hành :
-GV dẫn vào câu chuyện
-GV kể diễn cảm, cĩ kèm theo tranh minh hoạ
Tranh1: 
 Tranh 2:
 Tranh 3:
 Tranh 4: 
+ Ý nghĩa :Biết yêu quý những gì do chính tay mình làm ra.
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
HS nêu 
HS viết vào vở bài tập
Viết theo dãy
Tìm và đọc tiếng cĩ vần vừa ơn
Đọc (cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Quan sát tranh. Thảo luận về tranh minh hoạ.
Tìm tiếng cĩ vần vừa ơn 
HS đọc trơn (cá nhân– đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
HS đọc tên câu chuyện
HS khá , giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh 
Thảo luận nhĩm và cử đại diện lên thi tài
Toán : Luyện tập 
I. Mục tiêu
- Thực hiện được phép tính trừ, cộng trong phạm vi 10. 
-Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. 
Làm bài 1 cột 1,2,3.2 phần 1.3 dòng 1.4
II. Đồ dùng. 
- Giáo viên: Bảng phụ vẽ bài 1.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu. 
 1: Kiểm tra bài cũ (5')
 - Tính : 6 + 4 = 	10 – 4 = 	5 + 5 = 	 10 – 5 =
 - Đọc bảng cộng và trừ phạm vi 10 
 2: 2 .Giới thiệu bài (2') 
 - Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài. 
 Hoạt động 1: Luyện tập (25')
 Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của của bài - tự nêu yêu cầu 
 - Cho HS làm và chữa bài cột 1,2,3	 - HS trung bình chữa, 
 Chốt: Quan hệ giữa cộng và trừ.
 Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu?	 - tự nêu yêu cầu điền số
 - Em điền số mấy vào hình tròn thứ nhất? vì sao? - số 3 vì 10 – 7 = 3 
 Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu bài toán? - HS điền dấu.
Gọi lên bảng làm dòng 1. -3 em lên làm .
Nhận xét tuyên dương .
Bài 4 : Nêu êu cầu đề toán -2 em nêu .
?Bài toán cho biết gì ? và hỏi gì ? - nêu dự kiện bài toán .
Gọi học sinh khá lên giải . 6 +4 =10 .
Nhận xét tuyên dương .
Củng cố – dặn dò :
 Thứ sáu,ngày tháng 02 năm 2011
Bài 76: oc - ac
I.Mục tiêu:
Đọc được : oc , ac , con sĩc , bác sĩ ; từ và các câu ứng dụng .
Viết được : oc , ac , con sĩc , bác sĩ 
Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Vừa vui vừa học 
Thái độ :Phát triển lời nĩi tự nhiên theo nội dung : Vừa học vừa chơi.
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khố: con sĩc, bác sĩ.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nĩi.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : chĩt vĩt,bát ngát ,Việt Nam ( 2 – 4 em)
 -Đọc SGK: “Một đàn cị trắng phau phau
 Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm ?( 2 em) 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu: Đọc được : oc , ac , con sĩc , bác sĩ
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hơm nay cơ giới thiệu cho các em vần mới:oc, ac – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu: nhận biết: oc, ac, con sĩc, bác sĩ
 +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: uơt
 -Nhận diện vần:Vần oc được tạo bởi: o và c
 GV đọc mẫu
 -So sánh: vần oc và ot
 -Phát âm vần:
 -Đọc tiếng khố và từ khố :sĩc, con sĩc
-Đọc lại sơ đồ: oc
 sĩc
 con sĩc 
 b.Dạy vần ac: ( Qui trình tương tự)
 ac
 bác
 bác sĩ
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Tiết 2
Mục tiêu :Viết được : oc , ac , con sĩc , bác sĩ 
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ơ li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 hạt thĩc bản nhạc
 con cĩc con vạc 
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Tiết 3
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nĩi theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiế

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 16.doc