Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 15 - Phạm Thị Hảo

Luyện tập

A/ Mục tiêu

 -Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi 9

 - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ

 - Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính trừ.

 - HS yêu thích môn học.

B/ Đồ dùng

 - Giáo viên:

 - Hs : Vở bài tập

C/ Các hoạt động dạy - học:

 I- Kiểm tra bài : 3p

 

doc 44 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 03/01/2020 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 15 - Phạm Thị Hảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 chấm trũn cũn mấy chấm trũn ?
- 10 bớt 1 cũn mấy ?
- Bớt ta làm tớnh gỡ ?
- Lấy mấy trừ mấy ?
- 10 trừ 1 bằng mấy ?
* Cỏc phộp tớnh cũn lại làm tương tự như trờn
- Viết cỏc phộp lờn bảng 
- Chỉ bảng YC HS đọc cỏc phộp tớnh
2. Thực hành :
* Bài 1 : tớnh : 
- Viết phộp tớnh lờn bảng yờu cầu HS thực hiện
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài, nhận xột sửa chữa
- Yờu cầu HS làm vào bảng con- GV nhận xột kết quả và cỏch đặt tớnh.
- Nhận xột sửa sai
* Bài 3 : Viết phộp tớnh thớch hợp :	
a) Yờu cầu HS quan sỏt tranh và nờu bài toỏn
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
b) GV ghi túm tắt- cho HS đọc túm tắt
 Cú : 10 quả búng
 Cho : 3 quả búng
 Cũn : quả búng
- Cho HS nờu bài toỏn 
GV: Cho đi ta làm tớnh gỡ?
Yờu cầu HS ghi phộp tớnh 
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
- Nhận xột sửa sai
C. Củng cố, dặn dũ : 5 phỳt 
- Chỉ bảng cho HS đọc bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10
- Dặn HS làm bài tập vào vở
- Chuẩn bị bài sau.
- 2 HS : 10 – 3 = 10 – 7 =
- Cả lớp : 10 – 5 = 10 – 6 =
- Quan sỏt, lắng nghe
- Cả lớp thực hành trờn bộ đồ dựng với cỏc chấm trũn
- 2 HS yếu trả lời : 1 thờm 9 được 10
- Làm tớnh cộng
 1 + 9 
- Cả lớp thực hiện phộp tớnh : 1+ 9 = 
 1 + 9 = 10
- HS yếu : 10 chấm trũn bớt 1 chấm trũn cũn 9 chấm trũn 
- 2 HS yếu :10 bớt 1 cũn 9 
- Tớnh trừ
- 10 trừ 1
 10 -1 = 9
- HS trả lời kết quả phộp tớnh
- Cỏ nhõn, nhúm, lớp đọc
 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9
 2 + 8 = 10 10 – 2 = 9
* 3 HS yếu làm - cả lớp làm vào vở
a.
3 + 7 = 4 + 5 = 7 – 2 =
6 + 3= 10 – 5 = 6 + 4 =...
b. 10 8 5 10
 + 4 - 1 + 3 - 9
 9
* 1 HS giỏi nờu bài toỏn : Cú 4 cỏnh buồn thờm 3 cỏnh buồm ?
-1 HS Giỏi lờn bảng tớnh, cả lớp làm vào vở
4
+
3
=
7
Cả lớp đọc to 2 lần
. 2 HS giỏi nờu bài toỏn :
- Tớnh trừ 
- 1 HS TB lờn bảng viết phộp tớnh
10
 -
3
=
7
- Cả lớp đọc 
- Lắng nghe
 .
BUỔI CHIỀU
T1. Đạo đức (GV chuyờn)
 ..
T2. BD toỏn ễN TẬP VỀ PHẫP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10.
I/ MỤC TIấU:
- Củng cố kiến thức về phộp cộng, trừ trong phạm vi 10 và mối quan hệ giữa chỳng.
- Củng cố kĩ năng làm tớnh cộng, và trừ trong phạm vi 10
- HS yờu thớch học toỏn.
II/ ĐỒ DÙNG:
- Giỏo viờn: Hệ thống bài tập.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 
1. Kiểm tra 
- Đọc bảng cộng, và trừ trong phạm vi 10.
2. ễn và làm vở bài tập trang 64 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Bài 1: Tớnh:
- Gọi HS nờu yờu cầu.
- Cho HS làm và chữa bài.
Chốt: Mối quan hệ giữa phộp cộng và phộp trừ.
Bài 2: Gọi HS nờu yờu cầu.
 - Cho HS làm và chữa bài.
Chốt: Cần thuộc bảng cộng, trừ 10 thi tớnh mới nhanh.
Bài 3: : Gọi HS nờu yờu cầu.
 - Cho HS làm và chữa bài.
Chốt: Cần tớnh trước khi điền dấu.
Bài 4: Gọi HS nờu yờu cầu.
 - Cho HS nờu bài toỏn, sau đú làm và chữa bài.
- Gọi HS khỏc nờu bài toỏn khỏc và phộp tớnh khỏc.
- Tớnh
- HS làm vào vở và HS yếu chữa bài.
 - Điền số
- HS nờu cỏch làm, làm vào vở, HS trung bỡnh lờn chữa bài. 
- Điền dấu thớch hợp vào chỗ chấm
- HS tự nờu yờu cầu, làm SGK, HS khỏ, giỏi chữa bài.
- Viết phộp tớnh thớch hợp:
- HS tự nờu đề toỏn-> viết phộp tớnh thớch hợp.
- HS giỏi nờu bài toỏn khỏc và viết phộp tớnh khỏc.
3. Củng cố- dặn dũ 
- Thi đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 10.
.
 Thứ tư, ngày 07 thỏng 12 năm 2011
T1,2. Tiếng Việt VẦN: AO
T3. Toỏn 
 Tiết 63 : 
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIấU:
 - HS thực hiện được phộp cộng, phộp trừ trong phạm vi 10 .
 - Viết được phộp tớnh thớch hợp với túm tắt bài toỏn.
 -Làm bài tập 1( cột 1,2,3): ,2( phần 1) ,3(dũng 1) ,4
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ : (5phỳt )	
- Gọi HS lờn bảng tớnh
- Cho cả lớp làm vào bảng con
- Nhận xột , cho điểm
B. Dạy bài mới : ( 25 phỳt )
* Bài 1/( cột 1,2,3): Tớnh 
- Viết phộp tớnh lờn bảng yờu cầu HS làm bài
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
- Yờu cầu HS đổi vở kiểm tra bài lẫn nhau
- Nhận xột sửa sai cho HS
* Bài 2/ (phần 1) : Số ?
- Yờu cầu HS nờu bài toỏn
- Viết phộp tớnh lờn bảng yờu cầu HS làm bài
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài, nhận xột sửa chữa
* Bài 3/ (dũng 1) : Điền dấu thớch hợp vào ụ trống
- Viết bài toỏn lờn bảng yờu cầu HS làm bài
- Nhận xột sửa chữa
* Bài 4 : Viết phộp tớnh thớch hợp 
- GV ghi túm tắt- cho HS đọc túm tắt
 Tổ 1 : 6 bạn
 Tổ 2 : 4 bạn
 Cả hai tổ : bạn ?
- Cho HS nờu bài toỏn 
GV: Tổ 1 biết chưa? Tổ 2 biết chưa? Muốn biết cả 2 tổ ta làm tớnh gỡ?
Yờu cầu HS ghi phộp tớnh 
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
C. Củng cố, dặn dũ: (5phỳt )
- Giơ bảng : 10 – 1 = ? 9 + 1 = ? 10 – 3 = ? 
- Dặn HS về nhà làm bài, chuẩn bị bài sau
- 2 HS : 10 -7 = 10 – 3 = 
- Cả lớp : 6 + 4 = 10 – 9 =
* 3 HS yếu lờn bảng tớnh, cả lớp làm vào vở
 1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 =
 10 – 1 = 10 – 2 = 10 - 3 = 
 6 + 4 = 7 + 3 = 8 + 2 =
 10 – 6 = 10 – 7 = 10 – 8 = 
* 1 HS giỏi lờn bảng điền số, cả lớp LVV
 10 – 7 + 2 - 3 + 8 
* 3 HS giỏi lờn bảng, cả lớp làm vào vở
10 3 + 4 8 2 + 7 7 . 7 – 1 
 Cả lớp đọc to 2 lần
. 2 HS giỏi nờu bài toỏn :
- Tớnh cộng 
- Cả lớp làm vào vở - 1 HS TB lờn bảng viết phộp tớnh 
6
 +
4
=
10
- HS trả lời
- HS lắng nghe 
T4. Tự nhiờn xó hội ( GV chuyờn)	
.
 Thứ năm, ngày 08 thỏng 12 năm 2011 
T1,2. Tiếng Việt VẦN: AU - ÂU
T3. Toỏn Tiết 64 : 
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIấU:
 - HS đếm và so sỏnh được thứ tự cỏc số từ 0 đến 10.
 - HS làm được tớnh cộng, trừ cỏc số trong phạm vi 10 .
 - Viết được phộp tớnh thớch hợp với túm tắt bài toỏn.
 -Làm bài tập 1,2,3( cột 4,5,6,7),4,5: 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ : (5phỳt )
- Gọi HS lờn bảng tớnh
- Cho cả lớp làm vào bảng con
- Nhận xột , cho điểm
B. Dạy bài mới : ( 25 phỳt )
* Bài 1: Viết số thớch hợp
- Viết bài lờn bảng yờu cầu HS điền số
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
- Yờu cầu HS đổi vở kiểm tra bài lẫn nhau
- Nhận xột sửa sai cho HS
* Bài 2 : Đọc cỏc số từ 0 đến 10, từ 10 đến 0
- Yờu cầu HS nờu bài toỏn
- Gọi HS lờn đọc cỏc số 
- Nhận xột uốn nắn
* Bài 3 ( cột 4,5,6,7): Tớnh
- Viết phộp tớnh lờn bảng yờu cầu HS làm bài
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
- Yờu cầu HS đổi vở kiểm tra kết quả
- Nhận xột sửa chữa
* Bài 4 : Số ?
- Gọi HS nờu yờu cầu của bài 
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài	
- Nhận xột sửa chữa
* Bài 5 : Viết phộp tớnh thớch hợp 
- GV ghi túm tắt phần a và b - cho HS đọc túm tắt
- Cho HS nờu bài toỏn 
GV: Thờm ta làm tớnh gỡ ? Bớt ta làm tớnh gỡ?
Yờu cầu HS ghi phộp tớnh 
- Nhận xột sửa chữa
C. Củng cố, dặn dũ: (5phỳt )
- Giơ bảng : 10 - 2 = ? 7 + 3 = ? 10 - 8 = ? 
- Dặn HS về nhà làm bài, chuẩn bị bài sau.
- 2 HS : 9 + 1 = 8 + 2 = 
- Cả lớp : 10 - 9 = 10 - 5 =
 * HS yếu lờn bảng tớnh, cả lớp làm vào vở 
.
..
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* 2HS giỏi nờu bài toỏn
- HS yếu đọc cỏc số từ 0 đến 10, 10 đến 0
- Cỏ nhõn, nhúm, lớp đọc :
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- 3 HS yếu lờn bảng tớnh, cả lớp làm vào bảng con :
 2 4 10 9
 + + + +
 2 4 0 1 
 7 5 4 3
- 6 - 1 - 4 - 0
* 1 HS TB nờu 
- HS cỏc nhúm thi điền số tiếp sức.
 8 – 3 + 4 6 + 4 - 8 
* Quan sỏt tranh và nờu bài toỏn
- 2 HS giỏi nờu bài toỏn : 
- 2 HS TB, yếu lờn viết phộp tớnh, cả lớp làm bài 
5
 +
3
=
7
7
 -
3
=
4
- HS trả lời
T4.Thể dục: ( GV chuyờn)
BUỔI CHIỀU
T1. Luyện đọc
 Cỏc bài về Vần : ai, ay, õy, ao, au, õu
I. Mục tiờu 
 - ễn lại cỏch đọc và viết vần ai, ay, õy, ao, au, õu
 - Luyện đọc bài trờn bảng lớp và sgk (tr48-55)
III. Cỏc hoạt động dạy học 
Hoạt động 1: ễn vần ai, ay, õy, ao, au, õu
 - Giỏo viờn đọc mẫu – 2/3 học sinh luyện đọc.
 - Học sinh viết bảng con vần ai, ay, õy, ao, au, õu
 - Giỏo viờn yờu cầu học sinh tỡm tiếng cú vần ai, ay, õy, ao, au, õu
 - Học sinh luyện đọc tiếng mới
Hoạt động 2: Luyện viết
 - Giỏo viờn viết mẫu, hướng dẫn học sinh viết bảng con.
 - Học sinh tỡm tiếng cú vần ai, ay, õy, ao, au, õu
 - Giỏo viờn yờu cầu học sinh viết tiếng cú vần ai, ay, õy, ao, au, õu vào bảng con.
 - Giỏo viờn ghi bảng một số tiếng.	
 - Học sinh luyện đọc
Hoạt động 3: Luyện đọc.
 - Học sinh luyện đọc và nờu tiếng cú vần ai, ay, õy, ao, au, õu
 - Học sinh luyện đọc bài SGK.	
 - Giỏo viờn cần rốn học sinh yếu.
 .
T2. BD Tiếng Việt
 Luyện đọc ,viết : ai, ay, õy, ao, au
 Cỏ sấu sợ cỏ mập
I.MỤC TIấU:
 - Viết đỳng bài: ai, ay, õy, ao, au, Cỏ sấu sợ cỏ mập
 -Kiểu chữ viết thường.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài.
2.Hướng dẫn HS đọc
- Hướng dẫn hs đọc bài: Cỏ sấu sợ cỏ mập
- Y/c HS tỡm những tiếng khú viết. 
3.Hướng dẫn viết	
HĐ1: Hướng dẫn cách viết.
- GV viết mẫu lên bảng một số chữ cho học sinh nhận xột cỏch viết
- GV hướng dẫn HS quan sỏt bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch giữa con chữ.
? Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 3 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
- Cho HS viết vào bảng con từng từ: Khỏch, xỡ xào, khỏch sạn, chẳng,..
- Giáo viên quan sát.
HĐ2: Thực hành.
- Hướng dẫn viết vào vở.
- GS đọc cho HS viết bài
- GV quan sát sửa sai. 
- Chấm 1 số bài của HS, nhận xét.
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà luyện thêm.
- Hs đọc bài 
- HS tỡm: Khỏch, xỡ xào, khỏch sạn, chẳng,..
- H: nhắc lại luật chớnh tả õm đệm.
- HS đọc , phõn tớch cấu tạo chữ vừa tỡm được.
* Học sinh quan sát và nhận xét.
-HS nêu.
- Học sinh viết vào bảng con. 
- Mở vở viết bài. Viết vở ôn luyện ô li.
- Đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
 .
 Thứ sỏu ngày 14 thỏng 10 năm 2011
T1. Âm nhạc (GV chuyờn)
T2,3. Tiếng Việt MỐI LIấN HỆ GIỮA CÁC VẦN
 .
T4. GDNG- SH Môđun 5: giảm thiểu rác thải
I. Mục tiêu:
 - Giúp HS hiểu được khái niệm rác thải.
 - Hiểu được tác hại của rác thảI đến sức khoẻ con người.
 - Có hành động giảm thiểu rác thải trong sinh hoạt hàng ngày.
II. Chuẩn bị:
GV: - Tìm hiểu khái niệm về rác.
 - 6 bức tranh minh hoạ “ Câu chuyện ở một khu phố”.
HS: - Tìm hiểu tên các loại rácvà tác hại của rác đối với sức khoẻ con người.
 - Bút dạ, bút mực, giấy A4.
III. Hoạt động dạy học:
 A. Giới thiệu bài:
 1. ổn định lớp:
 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
 3.Giới thiệu bài:
B. Phát triển bài:
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về rác sinh hoạt.
- Chia HS thành 2 nhóm( Mỗi nhóm 5 em). Số còn lại làm khán giả.
- GV chia bảng làm đôi, ghi nhóm1, nhóm2
- Cho HS 2 nhóm lấy ví dụ về tên các loại rác sinh hoạt mà gia đình em thường thải ra. Các nhóm cử lần lượt ghi tên các loại rác vào phần bảng của nhóm mình.
? Rác có đặc điểm gì ?
2. Hoạt động 2: Chia nhóm: ( nhóm 4)
3. Hoạt động 3: Thi vẽ: Các nhóm quan sát cây Bao Báp và vẽ lại trong thời gian 10 phút.
4. Hoạt động 4: Thảo luận nhóm, trình bày.
5. Hoạt động 5:Đánh giá
- GV cùng HS đánh giá sản phẩm tranh vẽ và phần trình bày về hiểu biết về cây Bao Báp.
6. Hoạt động 6:Tổng kết phát thưởng.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của mỗi nhóm.
- Đánh giá kết quả nhận thức của HS sau khi tham gia hoạt động.
C. Kết luận:
 - Nhận xét tiết học.
 - Chuẩn bị Môđun 5: Giảm thiểu rác thải.
 - HS về vị trí nhóm của mình.
- Mỗi nhóm một tờ A4 và một bút màu.
- Con người không dùng nữa thì thải bỏ đi.
VD: Vỏ cam, túi nilon, bìa, cuống rau,
 .
TUẦN17: 
 Thứ hai, ngày 12 thỏng 12 năm 2011
T1. HĐTT Chào cờ 
 ---------------------------------------------------
T2,3. Tiếng Việt VẦN: OAN
T4. Mĩ Thuật ( GV chuyờn)
BUễI CHIỀU
T1. Toỏn 
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIấU:
 - HS nhớ được cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10
 - Viết được cỏc số theo thứ tự quy định. Viết được phộp tớnh thớch hợp với túm tắt bài toỏn.
 -Làm bài tập 1( Cột 3,4),2,3,4
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ : (5phỳt )
- Gọi HS lờn bảng tớnh
- Cho cả lớp làm vào bảng con
- Nhận xột , cho điểm
B. Dạy bài mới : ( 25 phỳt )
* Bài 1/( Cột 3,4): số ?
- Viết bài toỏn lờn bảng yờu cầu HS điền số
- HS yếu lờn bảng tớnh, cả lớp làm vào vở
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
- Yờu cầu HS đổi vở kiểm tra bài lẫn nhau
- Nhận xột sửa sai cho HS
* Bài 2 : Viết cỏc số 7, 5, 2, 9, 8:
- Gọi HS giỏi nờu bài toỏn
- Yờu cầu HS làm bài gọi HS lờn bảng viết số, cả lớp làm vào vở
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
- Nhận xột sửa sai
* Bài 3 : Viết phộp tớnh thớch hợp 
a/ Yờu cầu HS mở SGK quan sỏt tranh và nờu bài toỏn giỏi nờu bài toỏn :
- Gọi 1 HS giỏi lờn viết phộp tớnh, cả lớp làm vào vở
b/ GV ghi bảng túm tắt – cho HS đọc to
+ Cú mấy lỏ cờ ? - Bớt mấy lỏ cờ ?
+ Cũn mấy lỏ cờ ?
- YC HS giỏi lờn viết phộp tớnh, cả lớp làmbài 
- Yờu cầu HS làm bài
C. Củng cố, dặn dũ: (5phỳt )
- Giơ bảng : 6 = 2 + ? 7 = 3 + ? 10 – 5 = ?
- Dặn HS về nhà làm bài, chuẩn bị bài sau.
- 2 HS : 8 + 2 = 10 – 2 = 
- Cả lớp : 10 - 8 = 2 + 8 =
* 3 HS :
 8 = + 3 10 = 8 + 
 8 = 4 + 10 = + 3
 9 = ...+ 1 10 = 6 + 
 .
* 2 HS :
a. Theo thứ tự từ bộ đến lớn : 2, 5, 7, 8, 9
b. Theo thứ tự từ lớn đến bộ : 9, 8, 7, 5, 2
a. Cú 4 bụng hoa thờm 3 bụng hoa nữa. Hỏi cú tất cả mấy bụng hoa?
 - 1 HS :
4
+
3
=
7
b. Cú : 7 lỏ cờ
 Bớt đi : 2 lỏ cờ
 Cũn : lỏ cờ ?
- 1 HS :
7
 -
2
=
5
- Trả lời
- Lắng nghe 
T2. Luyện đọc ễN TẬP
Cỏc bài về mối liờn hệ giữa cỏc vần
I. Mục tiờu 
 - ễn lại cỏch đọc và viết vần chỉ cú õm chớnh, vần cú õm chớnh và õm đờm, vần coa õm chớnh và õm cuối
 - Luyện đọc bài trờn bảng lớp và sgk (56)
III. Cỏc hoạt động dạy học 
Hoạt động 1: ễn vần chỉ cú õm chớnh, vần cú õm chớnh và õm đờm, vần coa õm chớnh và õm cuối Sgk trang 58
 - Giỏo viờn đọc mẫu – 2/3 học sinh luyện đọc.
 - Học sinh viết bảng con vần vần chỉ cú õm chớnh, vần cú õm chớnh và õm đờm, vần coa õm chớnh và õm cuối
 - Giỏo viờn yờu cầu học sinh tỡm tiếng cú vần vần chỉ cú õm chớnh, vần cú õm chớnh và õm đờm, vần coa õm chớnh và õm cuối
 - Học sinh luyện đọc tiếng mới
Hoạt động 2: Luyện viết
 - Giỏo viờn viết mẫu, hướng dẫn học sinh viết bảng con.
 - Học sinh tỡm tiếng cú vần vần chỉ cú õm chớnh, vần cú õm chớnh và õm đờm, vần coa õm chớnh và õm cuối
 - Giỏo viờn yờu cầu học sinh viết tiếng cú vần vần chỉ cú õm chớnh, vần cú õm chớnh và õm đờm, vần coa õm chớnh và õm cuối vào bảng con.
 - Giỏo viờn ghi bảng một số tiếng.	
 - Học sinh luyện đọc
Hoạt động 3: Luyện đọc.
 - Học sinh luyện đọc bài SGK trang 58.	
 - Giỏo viờn cần rốn học sinh yếu.
 Thứ ba, ngày 13 thỏng 12 năm 2011
T1,2. Tiếng Việt VẦN: OAT .
T3. Thủ cụng (GV chuyờn)
 .
T4. Toỏn 
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIấU:	
 - Thực hiện được so sỏnh cỏc số
 - Nhớ được thứ tự của cỏc số trong dóy số từ 0 đến 10
 - Biết cộng trừ cỏc số trong phạm vi 10. Viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ.
 -Làm bài tập 1,2(a, b cột 1) ,3cột 1,2: ,4
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ : (5phỳt )
- Gọi HS lờn bảng tớnh
- Cho cả lớp làm vào bảng con
- Nhận xột , cho điểm
B. Dạy bài mới : ( 28 phỳt )
* Bài 1: Nối cỏc chấm theo thứ tự :
- Viết bài lờn bảng yờu cầu HS yếu lờn bảng nối, cả lớp làm vào vở 
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
- Nhận xột sửa sai cho HS đọc
* Bài 2/(a, b cột 1) : tớnh 
- Gọi 1 HS nờu bài toỏn
- Yờu cầu HS yếu lờn bảng tớnh, cả lớp làm vào bảng con
làm bài 
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
- Nhận xột sửa sai
* Bài 3 /cột 1,2: Điền dấu >, <, = ? 
- Viết phộp tớnh lờn bảng, yờu cầu HS giỏi lờn bảng điền dấu, cả lớp làm vào vở
làm bài	
- Theo dừi giỳp đỡ HS, nhận xột sửa sai 
* Bài 4 : Viết phộp tớnh thớch hợp 
-Yờu cầu HS mở SGK quan sỏt tranh và nờu bài 
Toỏn :
+ Cú 5 con vịt thờm 4 con vịt. Cú tất cả mấy con vịt ?
- Gọi HS giỏi lờn bảng viết phộp tớnh, cả lớp làm vào vở
- Theo dừi giỳp đỡ HS 
- Yờu cầu HS đọc phộp tớnh đỳng
- Nhận xột sửa sai
C. Củng cố, dặn dũ: (2phỳt )
- Giơ bảng hỏi : 6 + 3 = ? 5 + 5 = ? 9 - 4 = ?
- Dặn HS về nhà làm bài, chuẩn bị bài sau.
- 2 HS : 10 + 0 = 6 - 3 = 
- Cả lớp : 5 + 5 = 9 - 2 =
 * 2 HS 
 2 . . 3
 0 . 1 . . 4 .5
 . . 10 . 7 .6
 9 . .8
- HS đọc cỏc số từ 0 đến 10
* cả lớp làm vào vở - 2 HS lờn chữa 
a. 
b. 4 + 5 - 7 = 
 1 + 2 + 6 = 
 3 - 2 + 9 = 
* 3 HS :
 0 1 3 + 2 2 + 3 
 10 9 7 - 4 2 + 2 
* 2 HS :
a. Cú 5 con vịt thờm 4 con vịt ?
b. Cú 7 con thỏ đi 2 con thỏ ?
- 2 HS 
5
+
4
=
9
7
 -
2
=
5
- Cả lớp đọc
- 3 HS trả lời
- Lắng nghe 
 .
BUỔI CHIỀU
T1. Đạo đức (GV chuyờn)
 ..
T2. BD toỏn 
ễN LUYỆN : PHẫP CỘNG - PHẫP TRỪ
I/ MỤC TIÊU
- Củng cố cho HS biết làm phộp tớnh cộng , trừ trong phạm vi 7,8,9,10.
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài 1: Tớnh
- Gọi HS đọc y/cầu bài tập
 6	7 8 1 9
 + - + + -
 3	5 1 9 8
Bài 2: Tớnh (HS Khá giỏi)
 7 - 2 - 0 = 10 - 4 + 6 = 1 + 3 + 3 = 
 5 + 5 - 9 = 6 + 4 - 3 = 4 - 2 + 2 =
-Gọi HS lên bảng lớp vào vở.
Bài 3: Điền dấu(HS Khá giỏi)
-HS nờu yờu cầu bài.
 - Yờu cầu HS làm bài. 3 em lờn bảng làm
 7 + 3 9	 4 +5 ... 7 - 3 8 -5.... 9- 5
 7 + 2 . 9 5 + 4 7	+ 1 9 - 1 5 + 3
 - GV nhận xột ghi điểm
Bài 4:Viết phộp tớnh thớch hợp
Cú: 8 con chim
Bay đi: 3 con chim
Cũn lại:..... con chim?
3. Củng cố - dặn dũ 
 - Dặn đọc lại bảng cộng trong phạm vi 7,8,9,10.
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* HS làm bài. 3 em lờn bảng làm
* 1HS lờn bảng làm
- Về nhà học thuộc bảng cộng
.
 Thứ tư, ngày 14 thỏng 12 năm 2011
T1,2. Tiếng Việt VẦN: OANG - OAC
T3. Toỏn
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIấU:
 - HS nhớ được cấu tạo cỏc số trong phạm vi 10. Thực hiện được cộng trừ so sỏnh cỏc số trong phạm vi 10. Viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ. Nhận dạng được hỡnh tam giỏc.
 -Làm bài tập 12,3,4
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. HĐ mở đầu : (5phỳt )
- Gọi HS lờn bảng tớnh
- Cho cả lớp làm vào bảng con
- Nhận xột , cho điểm
B. h : ( 28 phỳt )
* Bài 1: Tớnh
- Viết phộp lờn bảng yờu cầu HS yếu lờn bảng tớnh, cả lớp làm vào bảng con
- Theo dừi giỳp đỡ HS làm bài
- Nhận xột sửa sai cho HS
* Bài 2/ dũng 1 : Số ?
- Gọi 1 HS nờu bài toỏn
- Yờu cầu HS giỏi lờn bảng điền số, cả lớp làm vào vở àm bài 
- Nhận xột sửa sai
* Bài 3 : Trong cỏc số 6, 8, 4, 2, 10 :
- Gọi HS nờu yờu cầu bài
- Số lớn nhất là số nào ? 
- Số bộ nhất là số nào ? 
* Bài 4 : Viết phộp tớnh thớch hợp 
- Viết lờn bảng phần túm tắt bài toỏn
- Gọi HS giỏi đọc túm tắt bài toỏn
- Yờu cầu HS giỏi lờn viết phộp tớnh, cả lớp làm vào vở
- Theo dừi giỳp đỡ HS, nhận xột sửa sai
C. Củng cố, dặn dũ: (2phỳt )
- Giơ bảng hỏi : 2 + 7 = ? 4 + 5 = ? 10 - 3 = ?
- Dặn HS về nhà làm bài, chuẩn bị bài sau.
- 2 HS : 4 + 5 = 6 - 3 = 
- Cả lớp : 1 + 2 + 6 = 9 - 2 =
 * 3 HS :
 a. 
b. 8 – 5 – 2 = 10 – 9 + 7 = 9 – 5+ 4 =
 4 + 4 – 6 = 2 + 6 + 1 = 6 – 3 + 2 =
 . 
* 3 HS :
 8 = + 5 9 = 10 - 7 = + 7
* 1 HS :
- 1 HS : số lớn nhất là : 10
- 1 HS : số bộ nhất là số : 2
- Nhận xột bổ sung
* 1 HS đọc túm tắt – lớp đọc thầm
- 1 HS : 
5
+
2
=
7
- 3 HS trả lời
- Lắng nghe 
T4. Tự nhiờn xó hội ( GV chuyờn)	
.
 Thứ năm, ngày 15 thỏng 12 năm 2011 
T1,2. Tiếng Việt VẦN: OANH - OACH
T3. Toỏn 
T4.Thể dục: ( GV chuyờn)
BUỔI CHIỀU
T1. Luyện đọc 
Cỏc bài về Vần : oan, oat, oang, oac, oanh, oach
I. Mục tiờu 
 - ễn lại cỏch đọc và viết vần oan, oat, oang, oac, oanh, oach
 - Luyện đọc bài trờn bảng lớp và sgk (tr57-63)
III. Cỏc hoạt động dạy học 
Hoạt động 1: ễn vần oan, oat, oang, oac, oanh, oach
 - Giỏo viờn đọc mẫu – 2/3 học sinh luyện đọc.
 - Học sinh viết bảng con vần oan, oat, oang, oac, oanh, oach
 - Giỏo viờn yờu cầu học sinh tỡm tiếng cú vần oan, oat, oang, oac, oanh, oach
 - Học sinh luyện đọc tiếng mới
Hoạt động 2: Luyện viết
 - Giỏo viờn viết mẫu, hướng dẫn học sinh viết bảng con.
 - Học sinh tỡm tiếng cú vần oan, oat, oang, oac, oanh, oach
 - Giỏo viờn yờu cầu học sinh viết tiếng cú vần oan, oat, oang, oac, oanh, oach vào bảng con.
 - Giỏo viờn ghi bảng một số tiếng.	
 - Học sinh luyện đọc
Hoạt động 3: Luyện đọc.
 - Học sinh luyện đọc và nờu tiếng cú vần oan, oat, oang, oac, oanh, oach
 - Học sinh luyện đọc bài SGK.	
 - Giỏo viờn cần rốn học sinh yếu.
 .
T2. BD Tiếng Việt
Luyện đọc ,viết :
 Vẽ gỡ khú
I.MỤC TIấU:
 - Viết đỳng bài: Vẽ gỡ khú ( Hoạ sĩ HoànhSao lại thế ạ)
 -Kiểu chữ viết thường.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài.
2.Hướng dẫn HS đọc
- Hướng dẫn hs đọc bài: Vẽ gỡ khú ( Hoạ sĩ HoànhSao lại thế ạ)
- Y/c HS tỡm những tiếng khú viết. 
3.Hướng dẫn viết	
HĐ1: Hướng dẫn cách viết.
- GV viết mẫu lên bảng một số chữ cho học sinh nhận xột cỏch viết
- GV hướng dẫn HS quan sỏt bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch giữa con chữ.
? Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 3 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
- Cho HS viết vào bảng con từng từ: hoành, vẽ trõu, ma quỷ, quanh, 
- Giáo viên quan sát.
HĐ2: Thực hành.
- Hướng dẫn viết vào vở.
- GS đọc cho HS viết bài
- GV quan sát sửa sai. 
- Chấm 1 số bài của HS, nhận xét.
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà luyện thêm.
- Hs đọc bài 
- HS tỡm: hoành, vẽ trõu, ma quỷ, quanh, 
- H: nhắc lại luật chớnh tả õm đệm.
- HS đọc , phõn tớch cấu tạo chữ vừa tỡm được.
* Học sinh quan sát và nhận xét.
-HS nêu.
- Học sinh viết vào bảng con. 
- Mở vở viết bài. Viết vở ôn luyện ô li.
- Đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
 .
 Thứ sỏu, ngày 17 thỏng 12 năm 2011
T1. Âm nhạc (GV chuyờn)
T2,3. Tiếng Việt VẦN: OAI
 .
T4. GDNG- SH Bài: Ghép tranh môi trờng
I. Mục tiêu
- Rèn luyện khả năng vận động của HS.
- Rèn luyện khả năng vận động hợp tác theo nhóm.
- Đồng thời giaos dục nhận thức nhận thức bảo vệ môi trờng: trồng cây, chăm sóc cây và bảo vệ cây trồng.
II. Chuẩn bị:
- Sân chơi
- 8 tranh vẽ (4 bộ 2 hình giống nhau).
- 2 bàn nhỏ.
- 4 bảng dùng để xếp hình trên bảng và hình đích làm mẫu cho HS xếp.
III. Các hoạt động dạy học
A. Giới thiệu bài
B. Phát triển bài
Giáo viên
Học sinh
Việc 1: Ngời quản trò chuẩn bị sân chơi. 
Việ

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao an lop 1 cong nghe.doc