Giáo án môn học lớp 1 - Tuần 24 năm 2012

Tuần 24

 Thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2012

Toán: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

- Củng cố về đọc, viết, so sánh các số tròn chục.

- Bước đầu nhận biết cấu tạo các số tròn chục ( từ 10 -> 90).Chẳng hạn, số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

II. Chuẩn bị

- 2 bảng phụ ghi nội dung bài tập 1

- Các bó chục que tính, phiếu ghi các số tròn chục từ 10-> 90

III. Các hoạt động dạy - học

 

doc 23 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 03/01/2020 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần 24 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ình dán tương đối phẳng.
II. Chuẩn bị
- Hình chữ nhật bằng giấy màu đã cắt, dán
- Giấy kẻ ô, kéo, bút chì, thước, hồ dán...
III. Các hoạt động dạy - học
Nd – tg
Hoạt động của gv
Hoạt động của HS
*KT
( 3 phút)
*G/thiệu bài
( 1 phút)
* Bài mới
*HĐ 1: HDHS quan sát, nhận xét ( 5 phút)
HĐ 2: HD mẫu
( 10 phút)
* HĐ 3: Thực hành ( 15 phút)
*Củng cố, dặn dò ( 3 phút)
- KT đồ dùng học tập của HS
- Nhận xét
- Nêu yêu cầu tiết học, ghi đề bài
- GV treo hình chữ nhật , HDHs quan sát để trả lời câu hỏi
? HCN có mấy cạnh?
? Các cạnh có bằng nhau không?
- GV nhận xét , chốt nội dung
- HDHS cách vẽ hình chữ nhật
- Đầu tiên kẻ đoạn thẳng AB, sau đó từ điểm đầu đếm xuống 5 ô, kẻ đoạn thẳng AD, kẻ đoạn thẳng DC song song đoạn thẳng AB. kẻ BC // AD
- GV HDHS cắt rời hình chữ nhật, sau đó bôi 1 lớp hồ mỏng vào mặt trái của hình và dán
- Tổ chức HS thực hành cắt, dán hình chữ nhật trên giấy kẻ ô
- Quan sát, HD giúp đỡ những HS còn lúng túng
- Lưu ý HS bôi lớp hồ mỏng vào mặt trái của tờ giấy
- Chấm 1 số sản phẩm đã hoàn thành
- Nhận xét
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS
- Đặt dụng cụ học tập lên bàn cho GV kiểm tra
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- Quan sát, nêu nhận xét
- Có 4 cạnh
- Các cạnh không bằng nhau
- Lắng nghe
- Quan sát nhận biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ nhật
- HS thực hành trên giấy kẻ ô li
- 3 - 4 HS nộp sản phẩm chấm
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- Lắng nghe
 Gđhsy: ôn đọc bài 101: uât - uyêt
I. Mục tiêu
- Giúp HS củng cố về nhận diện và phát âm đúng các vần bằng âm u: ( uât, uyêt)
- Đọc được các từ ứng dụng, câu ứng dụng trong bài 101.
- Đọc được một số từ ngữ có chứa các vần bắt đầu bằng âm u.
- Rèn kĩ năng đọc hiểu cho HS
- HS yếu đọc trơn được vần, từ ứng dụng trong bài 
II. Chuẩn bị
- Phiếu từ.
- Vở BT TV 1/1
III. Các hoạt động dạy - học
ND - TG
Hoạt động của Gv
Hoạt động của HS
*HĐ1: Luyện đọc SGK
( 12 phút)
*HĐ 2:Luyện đọc phiếu từ
( 8 phút)
*HĐ 3: Làm bài tập
( 12 phút)
* Củng cố, dặn dò (3 ph)
- Tổ chức HS luyện đọc vần, từ ứng dụng, câu ứng dụng trong SGK bài 101
- Theo dõi các nhóm
- Giúp HS yếu đọc bài
- Yêu cầu HS luyện đọc trước lớp
- Theo dõi, sửa lỗi phát âm cho H
- Tổ chức HS luyện đọc trên phiếu từ theo nhóm 4
lí thuyết, khuyết điểm, trăng khuyết, xa khuất, xuất hiện, xuất bản ...
- Theo dõi, HDHS yếu đọc bài 
- Gọi HS luyện đọc trước lớp
* Yêu cầu HS K - G đọc trơn
* Yêu cầu HS yếu đánh vần đọc được 3 - 4 từ
- Nhận xét, sửa lỗi phát âm cho H
*HDHS làm các bài tập trong vở 
* Nối
- HDHS đọc thầm và nối các cụm từ ở 2 cột để tạo thành câu thích hợp.
- Giúp đỡ HS yếu
- Gọi HS nêu kết quả bài làm
- Nhận xét
* Điền: uât hay uyêt
- HDHS đọc thầm từ và điền vần vào chỗ chấm cho thích hợp
- Gọi HS lên bảng làm bài tập
- Nhận xét, chữa bài
* Gọi HS đọc từ luyện viết
- Y/C HS luyện viết từ nghệ thuật, băng tuyết vào vở BTTV
- Theo dõi, nhận xét
- Thu chấm một số vở của HS
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS
- Luyện đọc trong SGK theo nhóm 2
- HS yếu luyện đọc nhiều hơn
- Đọc cá nhân, lớp
- HS đọc sai luyện đọc lại
- HS luyện đọc trên phiếu từ
- HS nhìn phiếu từ đọc CN, lớp
- HS K- G đọc trơn
- HS Yếu đánh vần đọc
- HS đọc sai luyện đọc lại
- Lắng nghe
- HS đọc và làm bài tập
- HS nêu kết quả
- Lắng nghe
- HS làm bài vào vở BTTV
- 1 HS lên bảng làm bài tập
- Quan sát
- 2 HS đọc nghệ thuật, băng tuyết
- Luyện viết vào vở BT TV 1/2
- 4-5 HS nộp vở chấm
- Lắng nghe
- Lắng nghe
Thực hành Toán: Luyện tập
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố:
- Cách đọc, viết các số tròn chục từ ( 10 -> 90)
- Biết so sánh các số tròn chục.
- Biết cấu tạo các số tròn chục.
*Rèn kĩ năng đọc, viết, so sánh các số tròn chục cho HS yếu.
II. Chuẩn bị
- Vở bài tập Toán 1/2 , bảng phụ
III. Các hoạt động dạy và học
ND – TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*KTBC
( 5 phút)
*G/ thiệu bài
( 1 phút)
Bài 1: Nối (theo mẫu)
( 5 phút)
Bài 2: Viết 
( theo mẫu)
( 5 phút)
Bài 3: 
( 8 phút)
Bài 4: Viết các số theo thứ tự ...( 5 phút)
Bài 5: Số tròn chục?
( 3 phút)
*Củng cố, dặn dò ( 3 phút)
- Gọi HS đọc các số tròn chục từ 10 -> 90 và ngược lại
- GV đọc, yêu cầu HS viết các số tròn chục
- Nhận xét, ghi điểm
- Nêu yêu cầu tiết học, ghi đề bài
-- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- HDHS bài mẫu
- Tổ chức HS làm thành 2 đội mỗi đội 5 HS thi đua nối nhanh các số tròn chục với cách đọc các số đó
- Nhận xét trò chơi
- Tổ chức HS đọc lại các số tròn chục có trong bài tập
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV sử dụng các bó chục que tính giúp HS nhận biết bài mẫu:
*Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị.
- Yêu cầu HS nhắc lại
- Tổ chức hS làm bài vào vở bài tập
- Huy động kết quả
- Nhận xét, chữa bài
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS nêu cách so sánh các số tròn chục với nhau
Bài a) Yêu cầu HS so sánh các số tròn chục rồi khoanh vào số tròn chục bé nhất
- Huy động kết quả, nhận xét
Bài b) Yêu cầu HS so sánh rồi khoanh vào số tròn chục lớn nhất
- Huy động kết quả, nhận xét
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS quan sát tranh bài 4a và đọc các số
- HDHS viết các số tròn chục trong bài theo thứ tự từ bé đến lớn
- Chữa bài, nhận xét
- Tổ chức HS đọc lại dãy số
- HDHS quan sát tranh và các số tròn chục, yêu cầu HS viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé
- Chữa bài, nhận xét
- Tổ chức HS đọc lại dãy số 
- HDHS tìm hiểu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS làm bài
- Chữa bài, nhận xét
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS
- 1 HS đọc ( Quốc)
- HS viết vào bảng con
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- 2 HS đọc yêu cầu bài tập
- Quan sát
- HS chia làm 2 nhóm theo yêu cầu thi nối nhanh các số với cách đọc các số đó
- Lắng nghe
- HS đọc cá nhân, lớp
- 2 HS đọc yêu cầu bài tập
- Quan sát, nhận biết cấu tạo số 50
- HS nêu lại: Cá nhân, lớp
- HS làm bài vào vở bài tập
- Nêu kết quả bài làm, quan sát chữa bài
- 2 HS đọc yêu cầu bài tập
- HS nêu cách so sánh các số tròn chục
- HS làm bài
- Nêu kết quả
- HS làm bài tập
- Nêu kết quả
- 2 HS đọc yêu cầu bài tập
- Quan sát tranh và đọc các số
- HS làm bài tập
- Nêu kết quả, giải thích cách làm
- Quan sát, chữa bài
- Đọc cá nhân, lớp
- HS làm bài, nêu kết quả
- Đọc cá nhân, lớp
- Lắng nghe
- Làm bài, nêu kết quả
- Lắng nghe
- Lắng nghe
 Thứ tư, ngày 22 tháng 02 năm 2012
: Học vần: Bài 102 Uynh - uych
 I Mục tiêu:
- H đọc được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch ; các từ và các câu ứng dụng.
- Viết được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch
- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang .
 II. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa, mô hình, các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
- Bộ chữ HVTH
III. Các hoạt động dạy - học
ND - TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
A. KTBC
( 4 - 5 phút)
B. Bài mới
1. G/ thiệu bài
( 1 phút)
2. Dạy vần
a, Nhận diện
( 2-3 phút)
b, Đánh vần
( 12 - 15 phút)
 c, Viết
 ( 8 phút)
d, Đọc từ ứng dụng
( 5 phút)
* Giải lao
3. Luyện tập
a, Luyện đọc
( 15 phút)
b, Luyện nói
( 7 phút)
c, Luyện viết
( 10 phút)
C. Củng cố, dặn dò (3phút)
- Yêu cầu HS viết: nghệ thuật, tuyệt đẹp
- Gọi HS đọc bài trong SGK
- Nhận xét, ghi điểm
- Nêu mục đích, yêu cầu tiết học
* uynh
- GV ghi bảng vần uynh, phát âm
- Yêu cầu HS đọc
- Yêu cầu HS phân tích vần uynh
- Yêu cầu HS so sánh vần uynh với vần uy
- Tổ chức HS ghép vần uynh
- Yêu cầu HS đọc vần uynh
- GV theo dõi, sửa lỗi phát âm cho HS
- Nhận xét
? Có vần uynh, muốn có tiếng huynh ta làm như thế nào?
- Yêu cầu HS ghép và phân tích tiếng huynh
- GV ghi bảng tiếng khoá huynh
- Tổ chức HS đánh vần
- Theo dõi, sửa lỗi phát âm cho HS
* Giới thiệu từ khoá: phụ huynh
- HDHS đọc
- Tổ chức HS đọc theo quy trình
*Vần uych: (tương tự vần uynh)
- Yêu cầu HS so sánh vần uych với vần uynh
- Tổ chức HS đọc theo quy trình
- GV vừa viết, vừa HDHS quy trình viết: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch
- Theo dõi, uốn nắn chữ viết cho HS
- Giới thiệu lần lượt từ ứng dụng và HDHS luyện đọc
 - GV theo dõi, sửa lỗi phát âm cho HS
- Giải nghĩa từ cho HS
- Gọi HS đọc lại toàn bài
* Tổ chức HS hát múa
Tiết 2
- Tổ chức HS luyện đọc lại các vần, tiếng, từ đã học trong tiết 1
- HDHS yếu đánh vần, đọc
- Tổ chức HS luyện đọc trước lớp
- Theo dõi, sữa lỗi phát âm cho HS
- HDHS quan sát tranh minh hoạ câu ứng dụng
- G/ thiệu các câu ứng dụng:
 - HDHS đọc câu ứng dụng
- Nhận xét, sửa lỗi phát âm cho HS
- Y/C HS đọc tên chủ đề luyện nói:
- Nêu câu hỏi gợi ý cho các nhóm thảo luận
- Tổ chức HS luyện nói trước lớp
- Nhận xét
- Yêu cầu HS nêu lại tư thế ngồi viết đúng, cách cầm bút, đặt vở...
- HDHS luyện viết vào vở Tập viết: 
 uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch
- Theo dõi, HD cho HS yếu
- Thu chấm một số bài viết của HS
- Nêu nhận xét
- Yêu cầu HSHS đọc lại toàn bài
- Yêu cầu HS tìm các tiếng có chứa vần uynh, uych
- Nhận xét tiết học.
- HD tự học
- HS viết bảng con theo dãy
- Thái đọc 
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- Quan sát
- Đọc theo GV: lớp
- 1- 2 HS phân tích
- HS nêu điểm giống nhau và khác nhau
- HS ghép vần uynh
- Đọc nối tiếp: cá nhân, lớp
- HS đọc sai luyện đọc lại
-H: ta thêm âm h vào trước vần uynh
- HS ghép và phân tích tiếng huynh
- Quan sát
- Đánh vần, đọc: CN, ĐT
- Quan sát, đọc nhẩm
- Đọc: CN, ĐT
- Lớp đọc 
- Nêu điểm giống nhau và khác nhau
- Đọc cá nhân, nhóm, lớp
- Quan sát, luyện viết bảng con
- Đọc cá nhân, nhóm, lớp
- HS đọc sai luyện đọc lại
- Lắng nghe
- 2 HS đọc
- Hát múa
- Luyện đọc SGK,nhóm 2
-3- 4 HS đọc, lớp đọc ĐT
- HS đọc sai luyện đọc lại
- Quan sát tranh, nêu nhận xét
- Quan sát
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- HS: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang
- Thảo luận theo nhóm 2
- Đại diện nhóm trình bày
- Lắng nghe
- 1 HS nêu lại tư thế ngồi viết đúng....
- Luyện viết vào vở Tập Viết 
- 3- 4 HS nộp vở chấm
- Lắng nghe
- Đọc CN, ĐT
- Tìm và nêu các tiếng có chứa vần uynh, uych
- Lắng nghe
Toán: Luyện tập
 I. Mục tiêu : 
 - Biết đặt tính, làm tính, cộng nhẩm số tròn chục; bước đầu biết về tính chất phép cộng; biết giải toán có phép cộng
 II. Chuẩn bị
 SGK, bảng con, bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
ND-TG
Hoạt động của GV
Hoạt động củaHS
* KTBC
( 5 phút)
* G/thiệu bài
( 1 phút)
3.Thực hành
Bài 1: Đặt tính, rồi tính 
( 8 ph)
Bài 2a: Tính nhẩm
 ( 5 phút)
Bài 3: Giải toán có lời văn 
( 6 phút)
Bài 4: Nối ( theo mẫu)
( 5 phút)
4.Củng cố, dặn dò ( 3 ph)
- Yêu cầu HS lên bảng làm bài tập
* Tính: 20 + 40 = 60 + 20 =
 10 + 80 = 30 + 40 =
- Dùng phiếu bài tập kiểm tra kĩ năng tính nhẩm của HS dưới lớp
- Nhận xét, ghi điểm
- Nêu yêu cầu tiết học, ghi đề bài
- HDHS làm các bài tập trong SGK
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính
- Nhận xét
- Y/C HS làm bài tập vào bảng con
- Lưu ý HS viết các số sao cho thật thẳng cột với nhau
- Nhận xét, chữa bài
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, sau đó tổ chức HS chơi trò chơi truyền điện để nêu kết quả
- Nhận xét, HDHS nhận ra tính chất giao hoán của phép cộng
- Gọi HS đọc bài toán
? Bài toán cho biết gì?
? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở
- Gọi 1 HS giải vào bảng phụ
- Chữa bài, nhận xét
* Kiểm tra kết quả của HS yếu
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- HDHS tìm để nối phép tính với kết quả thích hợp
- Tổ chức HS thi nối nhanh 
- Nhận xét trò chơi
- Y/CHS đọc lại các phép tính và kết quả
- Nhận xét tiết học 
- Dặn dò HS
- 2 HS lên bảng làm bài tập( Linh, Lập)
- HS dưới lớp nhìn phiếu đọc kết quả
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- HS đọc yêu cầu bài tập
- 1 HS nêu cách đặt tính
- Lắng nghe
- HS làm bài vào bảng con theo tổ (mỗi tổ 1 cột)
- Quan sát, chữa bài
- 2 HS đọc yêu cầu 
- HS thảo luận nhóm bàn, thi nêu kết quả
- Lắng nghe nhận biết tính chất của phép cộng
- 2 HS đọc bài toán
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS giải bài toán vào vở
- 1 HS làmvào bảng phụ
- Quan sát, chữa bài
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Quan sát, nhận biết cách làm bài
- HS thi nối nhanh
- Lắng nghe
- HS đọc cá nhân,lớp
- Lắng nghe
- Lắng nghe
 Bỗi dưỡng toán: Luyện tập
I. Mục tiờu: rốn kĩ năng làm tớnh cộng cỏc số trũn chục trong phạm vi 100
- Củng cố về tớnh chất giao hoỏn
- Rốn kĩ năng giải toỏn
II. Hoạt động dạy học: Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1. Đặt tớnh rồi tớnh	Làm bài vào vở
20 + 20 10 + 60 10 + 40
40 + 40 30 + 30 50 + 50	3 em lờn bảng
? Nờu cỏch đặt tớnh và cỏch tớnh?	3-5 em
Bài 2. Tớnh Nhẩm:
20 + 10 +60 10 +20 +30
40 +20 +20 30 +20 + 20	Nhẩm nờu kquả
?Em hóy nờu cỏch nhẩm?	1- 2 em
Bài 3.Giải bài toỏn? HS làm vào vở	1 em lờn bảng
Lan hỏi: 30 bụng hoa HS giải vào vở
Huệ hỏi: 40 bụng hoa
Cả hai....... bụng hoa
III. Nhận xột tiết học:
 ôn luyện tv: ôn đọc bài 102: uynh- uych
I. Mục tiêu
- Giúp HS củng cố về nhận diện và phát âm đúng các vần bằng âm u: ( uynh - uych)
- Đọc được các từ ứng dụng, câu ứng dụng trong bài 102.
- Đọc được một số từ ngữ có chứa các vần bắt đầu bằng âm u.
- Rèn kĩ năng đọc hiểu cho HS
- HS yếu đọc trơn được vần, từ ứng dụng trong bài 
II. Chuẩn bị
- Phiếu từ.
- Vở BT TV 1/1
III. Các hoạt động dạy - học
ND - TG
Hoạt động của Gv
Hoạt động của HS
*HĐ1: Luyện đọc SGK
( 12 phút)
*HĐ 2:Luyện đọc phiếu từ
( 8 phút)
*HĐ 3: Làm bài tập
( 12 phút)
* Củng cố, dặn dò (3 ph)
- Tổ chức HS luyện đọc vần, từ ứng dụng, câu ứng dụng trong SGK bài 102
- Theo dõi các nhóm
- Giúp HS yếu đọc bài
- Yêu cầu HS luyện đọc trước lớp
- Theo dõi, sửa lỗi phát âm cho H
- Tổ chức HS luyện đọc trên phiếu từ theo nhóm 4
- Theo dõi, HDHS yếu đọc bài 
- Gọi HS luyện đọc trước lớp
* Yêu cầu HS K - G đọc trơn
* Yêu cầu HS yếu đánh vần đọc được 3 - 4 từ
- Nhận xét, sửa lỗi phát âm cho H
*HDHS làm các bài tập trong vở 
* Nối
- HDHS đọc thầm và nối các cụm từ ở 2 cột để tạo thành câu thích hợp.
- Giúp đỡ HS yếu
- Gọi HS nêu kết quả bài làm
- Nhận xét
* Điền: uynh hay uych
- HDHS đọc thầm từ và điền vần vào chỗ chấm cho thích hợp
- Gọi HS lên bảng làm bài tập
- Nhận xét, chữa bài
* Gọi HS đọc từ luyện viết
- Y/C HS luyện viết vào vở BTTV
- Theo dõi, nhận xét
- Thu chấm một số vở của HS
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS
- Luyện đọc trong SGK theo nhóm 2
- HS yếu luyện đọc nhiều hơn
- Đọc cá nhân, lớp
- HS đọc sai luyện đọc lại
- HS luyện đọc trên phiếu từ
- HS nhìn phiếu từ đọc CN, lớp
- HS K- G đọc trơn
- HS Yếu đánh vần đọc
- HS đọc sai luyện đọc lại
- Lắng nghe
- HS đọc và làm bài tập
- HS nêu kết quả
- Lắng nghe
- HS làm bài vào vở BTTV
- 1 HS lên bảng làm bài tập
- Quan sát
- 2 HS đọc 
- Luyện viết vào vở BT TV 1/2
- 4-5 HS nộp vở chấm
- Lắng nghe
- Lắng nghe
 ÔLTV: Luyện viết các chữ đã học trong tuần
I/ Mục tiêu:
- Viết được đúng đẹp một số vần, từ và câu đã học trong tuần ( có chứa vần bắt đầu bằng âm u) kiểu chữ thường, cỡ chữ vừa.
- Rèn kĩ năng nghe viết cho HS
- Giúp HS trung bình, Yếu viết đúng chính tả các vần, viết đúng khoảng cách giữa các tiếng trong từ, giữa các tiếng trong câu.
- HS nắn nót cẩn thận khi viết.
II/ Chuẩn bị:
Bảng phụ.
III/ Các hoạt động dạy học:
ND -TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* ổn định lớp
*. Bài mới:
a/G/ thiệu bài 
b/ Luyện viết bảng con.
( 5- 8)’
b.Luyện viết vở ô li 
(15' - 20 ')
3. Củng cố dặn dò (3-4')
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
 T giới thiệu bài, ghi đề.
- Treo bảng phụ ghi nội dung luyện viết
Vần: uân , uyên, uât, uyêt
Từ: duyệt binh, huân chương
Câu: Những đêm nào trăng khuyết
 Trông giống con thuyền trôi...
- Yêu cầu HS đọc
*T viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết một số chữ : duyệt binh, ...
- T y/c H luyện viết
- T tổ chức cho H nhận xét.
- T nhận xét sửa sai
* Hướng dẫn cách trình bày ở vở ô ly:
- GV cất bảng phụ, đọc lần lượt các vần, từ, câu , yêu cầu HS viết vào vở kẻ li
- G theo dõi giúp đỡ, Hướng dẫn H yếu.
* Lưu ý HS viết đúng khoảng cách giữa các chữ trong tiếng, giữa các tiếng trong từ, lưu ý nét nối giữa các con chữ
- G chấm 1 số bài, nhận xét về chữ viết và cách trình bày
- G nhận xét tiết học.
- G dặn dò H.
- H theo dõi 
- Quan sát, đọc nhẩm
- 2 HS đọc
-H quan sát, lắng nghe
- H viết bảng con.
- H nhận xét, sữa sai lẫn nhau.
* H theo dõi
- H nghe, viết vào vở kẻ li.
- H lắng nghe, ghi nhớ.
- H lắng nghe, ghi nhớ.
- 5 - 8 HS nộp vở chấm
- Lắng nghe
- Lắng nghe
 Thứ năm, ngày 23 / 02 năm 2012
Học vần: Bài 103 Ôn tập
 I Mục tiêu:
 - H đọc được các vần, từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103.
 - HS viết được các vần và từ: hòa thuận, luyện tập
 - Nghe, hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể:Truyện kể mãi không hết.
 II. Chuẩn bị:
Bảng ôn 
Tranh, ảnh minh họa .
III.Các hoạt động dạy học:
ND - TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. KTBC
( 5 phút)
2. Bài mới
* G/thiệu bài
( 1 phút)
* HĐ 1: Ôn các vần
( 12 phút)
* HĐ 2: HDHS đọc từ ứng dụng
( 10 phút)
*HĐ 3: Luyện viết bảng con
( 7 phút)
3. Luyện tập
*HĐ 1: Luyện đọc ( 18phút)
* HĐ 2: Luyện viết 
( 10 phút)
* HĐ 3: 
Kể chuyện 
( 10 phút)
* Củng cố, dặn dò ( 2 phút)
- Kiểm tra viết từ: 
khuỳnh tay, uỳnh uỵch
- Gọi 1 HS đọc câu ứng dụng
- Nhận xét, ghi điểm
- Nêu yêu cầu tiết học
- Yêu cầu HS nêu lại các vần đã học bắt đầu bằng âm u
- Nhận xét
- Gắn bảng phụ
- Yêu cầu HS ghép các âm ở cột dọc với âm ở hàng ngang để tạo thành vần thích hợp. GV kết hợp ghi bảng
- Tổ chức HS đọc
- Nhận xét, sửa lỗi phát âm cho HS
- GV chỉ các vần không theo thứ tự , yêu cầu HS đọc
- Nhận xét.
- GV đọc các vần, yêu cầu HS lên bảng chỉ các vần đó.
- Giới thiệu các từ ứng dụng
 ủy ban hòa thuận luyện tập
- Yêu cầu HS đọc
- Nhận xét, sửa lỗi phát âm cho HS
- Giải nghĩa từ: hòa thuận
- Yêu cầu HS tìm và đọc các tiếng có chứa vần bắt đầu bằng âm u trong các từ trên
- Nhận xét
- GV vừa viết, vừa hướng dẫn quy trình viết các từ: hòa thuận, luyện tập
- Theo dõi, uốn nắn chữ viết cho HS
- Tổ chức HS đọc lại toàn bài ở bảng 
 Tiết 2
- T/C HS đọc lại toàn bài ở tiết 1SGK
- Quan sát, nhắc nhở HS
- Yêu cầu HS luyện đọc trước lớp
- Nhận xét, sửa lỗi phát âm cho HS
- HDHS quan sát , nêu nội dung tranh minh họa câu ứng dụng
- G/thiệu đoạn thơ ứng dụng:
- HDHS đọc đoạn thơ ứng dụng
- Nhận xét, sửa lỗi phát âm cho HS
- Yêu cầu HS tìm và nêu tên các tiếng có vần bắt đầu bằng âm u
- Nhận xét
- Yêu cầu HS nêu tư thế ngồi viết đúng
- HDHS luyện viết vào vở Tập viết các từ: hòa thuận, luyện tập
- Quan sát, nhắc nhở HS đặt đúng vị trí dấu thanh, nét nối, khoảng cách...
- Thu chấm một số vở của HS
- Nêu nhận xét
- Yêu cầu HS nêu tên câu chuyện
- GV kể chuyện dựa vào tranh
- HDHS tập kể từng đoạn chuyện theo tranh
- Yêu cầu HS kể trước lớp
- Yêu cầu HS nhận xét, GV nhận xét
- Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện
- Nhận xét
- HDHS nêu ý nghĩa câu chuyện
- Tổ chức HS đọc lại toàn bài
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS
 HS viết bảng con theo dãy
- Thắng đọc bài
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- HS nêu tên các vần kết thúc bằng âm u
- Lắng nghe
- Quan sát
- HS ghép các âm và đọc vần ghép được
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- HS đọc sai luyện đọc lại
- HS đọc các vần theo thước GV chỉ
- Lắng nghe
- HS lên bảng tìm các vần theo yêu cầu
- Quan sát, đọc nhẩm
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- HS đọc sai luyện đọc lại
- Lắng nghe
- HS nêu các tiếng có vần bắt đầu bằng âm u
- Quan sát, luyện viết bảng con
- Theo dõi, sữa lỗi
- Đọc đồng thanh
- Đọc bài theo nhóm 2
- Đại diện các nhóm đọc
- HS đọc sai luyện đọc lại
- Quan sát, nêu nôi dung tranh minh hoạ
- Quan sát
- Đọc cá nhân, nhóm, lớp
- HS đọc sai luyện đọc lại
- HS tìm và nêu các tiếng : hoa
- Lắng nghe
- HS nêu 
- Luyện viết vào vở Tập viết
- HS lắng nghe, ghi nhớ
- 5 - 6 HS nộp vở chấm
- Lắng nghe
- HS nêu: Truyện kể mãi không hết
- Quan sát tranh và lắng nghe câu chuyện
- HS tập kể từng đoạn chuyện theo tranh vẽ
- HS kể trước lớp
- Nhận xét
- 2 - 3 HS kể
- Lắng nghe
- Nêu ý nghĩa câu chuyện
- Đọc cá nhân, lớp
- Lắng nghe
- Lắng nghe
Toán: Trừ các số tròn chục
 I. Mục tiêu :Giúp HS:
- Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục
- Biết giải toán có lời văn
- H chịu khó tư duy tích cực
 II : Chuẩn bị
 SGK, bảng con, que tính
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND -TG
Hoạt động của T
Hoạt động của H
1.Bài cũ: 
(5phút)
2. Bài mới
a. Giới thiệu bài
( 1phút)
b. Giới thiệu cách trừ các số tròn chục
( 10 phút)
c. Thực hành
Bài 1: Tính 
( 6 phút)
Bài 2:Tính nhẩm
 ( 5 phút)
Bài 3: Giải toán có lời văn 
( 6 phút)
4. Củng cố, dặn dò (3 phút)
- T y/c H sắp xếp các số 10, 40, 70, 30, 80 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
- T huy động kết quả, nhận xét.
- T nêu mục tiêu tiết học, ghi đề.
- T hướng dẫn H thao tác trên que tính? Lấy 5 bó một chục que tính, bớt đi hai bó ?
- Còn lại bao nhiêu que tính?
- T hướng dẫn kỹ thuật làm tính trừ
- T ghi bảng
- HDHS làm các bài tập
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- T y/c H làm bài tập vào bảng con
- T theo dõi giúp đỡ H yếu
- T chữa bài chốt kết quả, chốt cách tính
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- T hướng dẫn H tính nhẩm
- T tổ chức H cho H chơi trò chơi truyền điện để huy động kết quả
- T nhận xét
- T gọi H đọc bài toán
- Bài toán cho biết gì
- Bài toán hỏi gì?
- Y/C H giải vào vở bài tập
-Yêu cầu 1HS làm vào bảng phụ
- Chữa bài, nhận xét
- Kiểm tra kết quả của H yếu.
 - T nhận xét tiết học
- Dặn dò HS
-H sắp xếp: Trang
- H nhận xét
- H lắng nghe
- H cùng thao tác
- H trả lời
- Nêu cách tính trừ
- HS đọc yêu cầu
- H làm vào bảng con
- H quan sát, chữa bài
- 2 HS đọc yêu cầu
- HS lắng nghe
- H chơi trò chơi
- Lắng nghe
- H đọc bài toán
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS giải vào vở 
- 1 HS làm ở bảng phụ
- Quan sát, chữa bài
- Lắng nghe
- Lắng nghe
THỂ DỤC: BÀI THỂ DỤC – TRề CHƠI
A.Mục tiờu:
- Biết cỏch thực hiện 6 động tỏc phối hợp vươn thở, tay chõn, vặn mỡnh bụng của bài thể dcụ phỏt triển chung
Bước đầu biết cỏch thể hiện động tỏc toàn thõn của bài thể dục phỏt triển chung
Biết cỏch chơi và tham gia được vào trũ chơi
B.Chuẩn bị: 
-Dọn vệ sinh nơi tập, kẽ ụ chuẩn bị cho trũ chơi.
C. Cỏc hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I.Phần mở đầu:
Thổi cũi tập trung học sinh.
Phổ biến nội dung yờu cầu của bài học.
Đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt (2 phỳt)
Giậm chõn tại chỗ, đếm theo nh

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 24 CKTKN.doc