Giáo án môn Đạo đức lớp 1 - Tuần 14 đến tuần 18

A- Mục tiêu:

- Học sinh biết lợi ích của việc đi học đều, đúng giờ là giúp cho các em việc thực hiện tốt quyền học tập của mình.

- Học sinh thực hiện việc đi học đều và đúng giờ.

B- Đồ dùng:

- Tranh minh họa.

 

doc 37 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 03/02/2016 Lượt xem 565Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Đạo đức lớp 1 - Tuần 14 đến tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m vi 10.
B- Đồ dùng: Sử dụng các mẫu vật tương ứng. Bộ học toán.
C- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv:
I. Kiểm tra bài cũ: 	(5p)
- Gọi hs đọc thuộc lòng bảng cộng, trừ 9. 
- Gọi học sinh lên làm bài tập: Tính: 
2+ 7= 9- 4= 3+ 6=
4+ 5= 9- 6= 9- 1=
Gv đánh giá điểm.
II. Bài mới:(30p)
1. Hướng dẫn học sinh thực hành và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10: (15p)
- Gv gắn các hình, yêu cầu học sinh quan sát.
(Tiến hành tương tự bài Phép cộng trong phạm vi 9) 
1+ 9= 10 9+ 1= 10 
2+ 8= 10 8+ 2= 10
3+ 7= 10 7+ 3= 10
4+ 6= 10 5+ 5= 10 4 + 6 = 10
- Cho hs đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10.
- Cho hs điền kết quả vào bảng cộng trong sgk.
2. Thực hành: (15p)
a. Bài 1: Tính:
- Hướng dẫn học sinh sử dụng bảng cộng trong phạm vi 10 để làm bài.
- Cho cả lớp làm bài.
- Cho học sinh đọc kết quả.
b. Bài 2: Số?
- Gv củng cố học sinh về các phép tính cộng 10.
- Gọi hs nêu cách làm rồi làm bài.
- Cho hs đổi chéo kiểm tra. 
c. Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
- Cho học sinh quan sát tranh vẽ, tập nêu thành bài toán rồi viết phép tính phù hợp.
- Cho học sinh làm bài tập.
- Gọi hs nêu kết quả: 6+ 4= 10
Hoạt động của hs:
- 2 hs đọc.
- 3 hs làm bài trên bảng.
- Hs thi đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10:
- Hs tự điền kết quả.
- Hs theo dõi.
- Hs làm bài.
- Vài hs đọc.
- Hs nêu và làm bài.
- Hs kiểm tra chéo.
- Hs làm bài.
3. Củng cố- dặn dò(5p)
- Tổ chức cho cả lớp cùng chơi trò chơi “Thi nối với kết quả đúng”
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn hs về học thuộc bảng cộng trong phạm vi 10.
Toán 	 Thứ năm ngày 03 tháng 12 năm 2009
Tiết 57: Luyện tập
Mục tiêu: Giúp hs củng cố phép cộng trong phạm vi 10. Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv:
1. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- Gọi hs đọc bảng cộng trong phạm vi 10.
- Chữa bài tập 3 (sgk).
2. Bài luyện tập:(30p)
a. Bài 1: Tính:
- Cho hs dựa vào bảng trừ 10 để làm bài tập.
- Gọi hs đọc bài và nhận xét.
b. Bài 2: Tính:
- Cho hs tự làm bài.
- Nhắc hs viết kết quả thẳng cột.
- Gọi hs nhận xét bài của bạn.
c. Bài 3: Số?
- Gọi hs nêu cách làm.
- Yêu cầu hs điền số để có kết quả bằng 10.
- Cho hs đổi bài kiểm tra.
d. Bài 4: Tính:
- Cho hs nêu cách tính: 5+ 3+ 2= 10
- Tương tự cho hs làm hết bài.
- Cho hs nhận xét bài của bạn.
e. Bài 5: Viết phép tính thích hợp:
- Cho hs quan sát tranh, nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp: 7+ 3= 10
- Cho học sinh đọc kết quả bài làm.
Hoạt động của hs:
- 2 hs đọc.
- 2 hs làm bài trên bảng.
- Cả lớp làm bài. 
5 hs lên bảng làm.
- Hs đọc kết quả bài làm.
- Hs làm bài.
- 3 hs làm bài trên bảng.
- Hs nêu nhận xét.
- Nêu yêu cầu.
- 1 hs nêu.
- Hs thi điền nhanh, đúng.
- Hs đổi chéo bài kiểm tra.
- 1 hs nêu.
- Hs làm bài.
- Hs nhận xét.
- Hs đọc yêu cầu.
- Hs làm theo cặp.
- Hs đọc và nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò(5p)
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 10.
 Toán	 Thứ sau ngày 04 tháng 12 năm 2009
Tiết 58: Phép trừ trong phạm vi 10
A- Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 10.
B- Đồ dùng dạy học:
- Sử dụng các mẫu vật tương ứng.
- Bộ học toán.
C- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv:
I. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- Gọi hs lên bảng làm bài: Tính: 
7- 2+ 5= 8+ 2- 9=
5+ 3- 1= 5+ 4+ 1=
- Gv đánh giá điểm.
II. Bài mới: (30p)
1. Hướng dẫn học sinh thực hành và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10: (15p)
- Hướng dẫn thành lập và ghi nhớ bảng trừ 10.
Tiến hành tương tự bài “phép trừ 8 và phép trừ 9”
- Chú ý: Nếu hs nhìn vào hình vẽ điền ngay được kết quả thì cũng được, không cần thiết phải lặp lại.
- Giữ lại công thức: 
 10- 1 = 10- 3 = 10- 5 = 10- 6 = 10- 9 =
10- 2 = 10- 4 = 10- 5 = 10- 7 = 10- 8 =
- Yêu cầu học sinh học thuộc các phép tính.
- Cần đảm bảo các bước sau:
Bước 1:
+ Lập bảng tính.
+ Hướng dẫn hs quan sát tranh và đặt đề toán.
+ Gv nêu yêu cầu hs trả lời kết quả và phép tính.
Bước 2: Hướng dẫn học sinh ghi vào bảng tính.
2. Thực hành: (15p)
a. Bài 1: Tính:
- Phần a: Lưu ý học sinh phải viết thẳng cột.
- Phần b: Củng cố mối quan hệ của phép trừ và phép cộng.
- Cho hs làm bài.
- Gọi hs nhận xét.
b. Bài 2: Số?
- Cho hs nêu cách làm.
- Yêu cầu hs tự làm bài. 
10
1
2
3
4
5
9
- Cho hs đổi bài kiểm tra.
c. Bài 3: (>, <, =)?
- Cho hs nêu cách làm: 3+ 4 < 10
- Cho học sinh làm bài.
- Cho hs đọc bài và nhận xét.
d. Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh, nêu bài toán, viết phép tính thích hợp với bức tranh: 10- 4= 6
- Gọi hs chữa bài.
Hoạt động của hs:
- 2 hs lên bảng làm.
- Hs thực hành.
- Hs đọc thuộc phép tính.
- 1 hs nêu yêu cầu.
- Học sinh làm bài,
- Hs nhận xét.
- 1 hs nêu yêu cầu.
- 1 hs nêu.
- Hs tính rồi tự viết kết quả.
- Hs đổi bài kiểm tra.
- Hs nêu yêu cầu.
- 1 hs nêu.
- Hs làm bài.
- Hs nhận xét.
- Hs đọc yêu cầu.
- Hs làm bài theo cặp.
- Vài hs chữa bài.
3. Củng cố- dặn dò(5p)
- Cả lớp cùng chơi trò chơi “Điền số”.
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn hs về học thuộc bảng cộng và trừ trong phạm vi 10.
SINH HOẠT
A. Mục tiêu
Đánh giá kết quả tuần trước, xây dựng kế hoạch tuần tới.
Giáo dục học sinh có ý thức trong học tập và thực tế.
B. Nội dung
* Đánh giá tuần 15
- Sỹ số: Trong tuần các em đi học đầy đủ.
- Học tập: Có tiến bộ, bên cạnh đó còn có một số em yếu, cố gắng chậm
- Vệ sinh cá nhân trường lớp sạch
- Giữ gìn sách vở và trình bày vở chưa đẹp. Đồ dùng học tập, bút vở đầy đủ.
* Kế hoạch tuần 16
- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Thường xuyên làm bài, ôn bài trước khi đến lớp.
- Kèm học sinh yếu (HS khá và giáo viên) kèm vào 15 phút đầu giờ và buổi sáng.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi đi học
- Vệ sinh cá nhân, trường sạch sẽ.
* Văn nghệ
Tổ trửơng ký duyệt
Tuần 16
§¹o ®øc 	 Thứ hai ngày 07 tháng 12 năm 2009 
Bµi 8: TrËt tù trong tr­êng häc (TiÕt 1)
A- Môc tiªu:
1. Häc sinh hiÓu:
- CÇn ph¶i gi÷ trËt tù trong tr­êng häc vµ khi ra, vµo líp.
- Gi÷ trËt tù trong giê häc vµ khi ra, vµo líp lµ ®Ó thùc hiÖn tèt quyÒn ®­îc häc tËp, quyÒn ®­îc b¶o ®¶m an tßan cña trÎ em.
2. Häc sinh cã ý thøc gi÷ trËt tù khi ra, vµo líp vµ khi ngåi häc.
B- §å dïng: Tranh minh häa cho bµi tËp 3, bµi tËp 4.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gv:
I. KiÓm tra bµi cò:(5p) 
- Gäi hs nªu t­ thÕ khi chµo cê.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt.
II. Bµi míi: (30p)
1. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh bµi tËp 1 vµ th¶o luËn(15p)
- Gi¸o viªn chia nhãm, yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh bµi tËp 1 vµ th¶o luËn vÒ viÖc ra, vµo líp cña c¸c b¹n trong tranh.
- Cho ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
- Gäi hs nhËn xÐt, bæ sung.
- KÕt luËn: Chen lÊn x« ®Èy nhau khi ra, vµo líp, lµm ån µo, mÊt trËt tù vµ cã thÓ g©y vÊp ng·.
2. Ho¹t ®éng 2: Thi xÕp hµng vµo líp gi÷a c¸c tæ (15p)
- Gi¸o viªn thµnh lËp ban gi¸m kh¶o: Gåm gi¸o viªn vµ c¸c c¸n bé líp.
- Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cuéc thi:
+ Tæ tr­ëng biÕt ®iÒu khiÓn c¸c b¹n (1 ®iÓm)
+ Ra, vµo líp kh«ng chen lÊn x« ®Èy nhau. (1 ®iÓm)
+ §i c¸ch ®Òu nhau, cÇm hoÆc ®eo cÆp s¸ch gän gµng (1 ®iÓm).
+ Kh«ng kÐo lª dµy dÐp g©y bôi, g©y ån. (1®iÓm)
- Cho tiÕn hµnh cuéc thi.
- Ban gi¸m kh¶o nhËn xÐt, cho ®iÓm, c«ng bè kÕt qu¶ vµ khen th­ëng c¸c tæ kh¸ nhÊt. 
Ho¹t ®éng cña hs:
- 2 hs nªu.
- Hs chia th¶o luËn nhãm 2 ng­êi bµi tËp 1.
- §¹i diÖn tr×nh bµy.
- Hs nªu nhËn xÐt.
- Ph©n c«ng ban gi¸m kh¶o.
- Hs theo dâi.
- C¸c tæ tiÕn hµnh thi.
III. Cñng cè- dÆn dß: (5p)
- Líp võa ®­îc häc xong bµi ®¹o ®øc g×? Líp m×nh cã cßn lén xén trong hµng kh«ng. 
- Gv nhËn xÐt giê häc.
- DÆn hs lu«n nhí ®Ó thùc hiÖn hµng ngµy. 
To¸n	Thứ ba ngày 08 tháng 12 năm 2009
TiÕt 59: LuyÖn tËp
I. Môc tiªu:
- Gióp hs cñng cè vÒ phÐp trõ trong ph¹m vi 10.
- ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp víi t×nh huèng trong tranh.
!!-§å dïng d¹y häc: C¸c m¶nh b×a cã ghi tõ sè 0 ®Õn sè 10. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gv:
1. KiÓm tra bµi cò: (5p)
- Gäi hs ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 10.
- Ch÷a bµi 4 sgk (trang 84).
2. Bµi luyÖn tËp: (30p)
a. Bµi 1: TÝnh:
- Cho hs dùa vµo b¶ng trõ 10 ®Ó lµm bµi tËp.
- PhÇn b yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn theo cét däc, kÕt qu¶ cÇn ®Æt th¼ng cét.
- Cho hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
b. Bµi 2: Sè?
- Gäi hs nªu c¸ch ®iÒn sè: 5 céng mÊy b»ng 10?
- Cho c¶ líp lµm bµi.
- Cho hs ®æi bµi kiÓm tra. 
c. Bµi 3: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- Cho HS quan s¸t tranh, nªu bµi to¸n, viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp. 7+ 3= 10; 10 -2= 8
- Cho häc sinh ®äc kÕt qu¶ bµi lµm,
Ho¹t ®éng cña hs:
- 2 hs ®äc.
- 2 hs lªn b¶ng lµm.
- C¶ líp lµm bµi. 
- Häc sinh ®äc kÕt qu¶ bµi lµm.
- 1 hs nªu yªu cÇu.
- 1 hs nªu: 5+ 5= 10
- Hs lµm bµi.
- Häc sinh ch÷a bµi tËp, ®æi chÐo bµi kiÓm tra.
- Hs ®äc yªu cÇu.
- Hs lµm bµi theo cÆp.
- 2 hs ®äc kÕt qu¶.
3. Cñng cè- dÆn dß: (5p)
- Cho häc sinh ch¬i trß ch¬i “§o¸n kÕt qu¶ nhanh”, gi÷a c¸c tæ thi ®ua víi nhau, tæ nµo ®o¸n ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®óng th× tæ ®ã th¾ng.
- Gv nhËn xÐt giê häc.
- DÆn hs vÒ nhµ häc thuéc b¶ng céng trõ trong ph¹m vi 10.
To¸n 	 Thứ tư ngày 09 tháng 12 năm 2009
TiÕt 60: B¶ng céng vµ trõ trong ph¹m vi 10
A- Môc tiªu: Gióp hs:
- Cñng cè b¶ng céng vµ trõ trong ph¹m vi 10, vËn dông ®Ó lµm tÝnh.
- Cñng cè nhËn biÕt vÒ mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
- TiÕp tôc cñng cè vµ ph¸t triÓn kÜ n¨ng xem tranh, ®äc vµ gi¶i bµi to¸n t­¬ng øng.
B- §å dïng:
 - H×nh vÏ trong sgk- Bé häc to¸n 
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gv:
I. KiÓm tra bµi cò: (5p)
- KiÓm tra bµi lµm ë nhµ cña hs.
- Gv nhËn xÐt. 
II. Bµi míi: (30p)
1. ¤n tËp c¸c b¶ng céng vµ c¸c b¶ng trõ ®· häc: (12p)
- Cho häc sinh quan s¸t tranh trong sgk. Yªu cÇu hs lËp b¶ng céng vµ trõ trong ph¹m vi 10 theo nhãm.
- Cho häc sinh ®äc thuéc b¶ng céng trõ.
2. Thùc hµnh: (18p)
a. Bµi 1: TÝnh:
- Cho hs tù tÝnh.
- PhÇn b viÕt kÕt qu¶ cÇn th¼ng cét.
- Gäi hs lÇn l­ît ®äc kÕt qu¶ bµi lµm.
b. Bµi 2: Sè?
- Cho hs nªu c¸ch ®iÒn sè.
- Cho hs lµm bµi.
- Gv ®Æt c©u hái cho hs cñng cè cÊu t¹o sè.
c. Bµi 3: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- Cho hs quan s¸t tranh vµ nªu bµi to¸n, viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp. 4+ 3 = 7; 10- 3= 7
- Gäi hs nªu tr­íc líp.
Ho¹t ®éng cña hs:
- Häc sinh lËp b¶ng céng vµ trõ trong ph¹mvi 10.
- Hs ®äc c¸ nh©n, theo tæ.
- Hs lµm bµi.
- Hs ®äc kÕt qu¶ bµi lµm.
- 1 hs nªu yªu cÇu.
- Hs lµm bµi, ch÷a bµi.
- Hs tr¶ lêi.
- 1 hs ®äc yªu cÇu.
- Hs thùc hiÖn theo cÆp.
- Vµi hs nªu.
3. Cñng cè- dÆn dß: (5p)
- Cho häc sinh ch¬i “Nèi víi kÕt qu¶ ®óng”.
- Gv nhËn xÐt giê häc.
- DÆn hs vÒ nhµ häc thuéc b¶ng céng trõ trong ph¹m vi 10.
To¸n	Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009
TiÕt 61: LuyÖn tËp
I. Môc tiªu: Gióp hs:
- Cñng cè vµ rÌn kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng trõ trong ph¹m vi 10.
- TiÕp tôc cñng cè kÜ n¨ng tõ tãm t¾t bµi to¸n, h×nh thµnh bµi to¸n råi gi¶i bµi to¸n.
II. §å dïng:
C¸c m¶nh b×a cã ghi sè 0 ®Õn 10. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gv:
1. KiÓm tra bµi cò:(5p)
- Gäi hs lªn b¶ng tÝnh:
3+ 4= 9- 5= 8- 2=
5+ 4= 3+ 6= 6+ 2=
2. Bµi luyÖn tËp: (30p)
a. Bµi 1: TÝnh:
- Cho hs dùa vµo b¶ng céng, trõ 10 ®Ó lµm bµi.
- Gäi hs ®äc bµi vµ nhËn xÐt.
b. Bµi 2: Sè?
- Cho hs nªu c¸ch ®iÒn sè.
- Cho c¶ líp lµm bµi.
- Cho hs ®æi bµi kiÓm tra.
c. Bµi 3: (>, <, =)?
- Yªu cÇu hs tù so s¸nh råi ®iÒn dÊu thÝch hîp.
- §äc kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt.
d. Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- Gäi hs nh×n tãm t¾t, nªu bµi to¸n.
- Cho hs viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp: 6+ 4= 10
- Cho hs ®äc kÕt qu¶.
Ho¹t ®éng cña hs:
- 3 hs lªn b¶ng lµm.
- Hs lµm bµi.
- 5 hs lµm trªn b¶ng.
- Hs ®äc vµ nhËn xÐt.
- Hs nªu.
- C¶ líp lµm bµi. 
- Hs ®æi chÐo bµi kiÓm tra.
- 1 hs nªu yªu cÇu.
- Hs lµm bµi.
- 2 hs lªn b¶ng lµm.
- Häcc sinh ch÷a bµi tËp. 
- 1 hs ®äc yªu cÇu.
- 3 hs nªu.
- Hs tù lµm bµi.
- Hs ®äc kÕt qu¶.
3. Cñng cè- dÆn dß: (5p)
- Cho häc sinh ch¬i trß ch¬i “§o¸n kÕt qu¶ ®óng”.
- Gv nhËn xÐt giê häc.
- DÆn hs vÒ nhµ häc thuéc b¶ng céng trõ trong ph¹m vi 10.
To¸n 	 Thứ sau ngày 11 tháng 12 năm 2009
TiÕt 62: LuyÖn tËp chung
I. Môc tiªu: Gióp hs cñng cè vÒ:
- NhËn biÕt sè lîng trong ph¹m vi 10.
- §Õm trong ph¹m vi 10; thø tù cña c¸c sè trong d·y sè tõ 0 ®Õn 10.
- Cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 10.
- Cñng cè thªm mét bíc c¸c kÜ n¨ng ban ®Çu cña viÖc chuÈn bÞ gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II. §å dïng:
- B¶ng phô vµ mét sè b×a cøng, c¾t s½n ®Ó häc sinh ®iÒn vµo trong bµi tËp 4.
- Bé häc to¸n 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gv: 
1. KiÓm tra bµi cò: (5p)
- Gäi häc sinh lµm bµi: TÝnh:
5+ 3= 10+ 0=
9- 6= 8+ 2=
2. Bµi luyÖn tËp chung: (30p)
a. Bµi 1: ViÕt sè thÝch hîp (theo mÉu):
- Gäi hs nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Yªu cÇu hs ®Õm sè chÊm trßn råi ®iÒn sè vµo « trèng t¬ng øng.
- §äc c¸c sè trong bµi.
b. Bµi 2: §äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 10, tõ 10 ®Õn 0.
- Cho hs nªu yªu cÇu bµi tËp.
- §äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 10, tõ 10 ®Õn 0.
c. Bµi 3: TÝnh:
- Lu ý hs viÕt kÕt qña cÇn th¼ng cét.
- Cho hs lµm bµi.
- Cho hs ®æi bµi kiÓm tra.
d. Bµi 4: Sè? 
- Cho hs nªu c¸ch ®iÒn sè.
- Yªu cÇu hs lµm bµi.
- Gäi hs ®äc bµi vµ nhËn xÐt.
e. Bµi 5: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- Cho hs nh×n tãm t¾t nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp: 5+ 3= 8; 7- 3= 4
- Gäi hs ®äc kÕt qu¶.
Ho¹t ®éng cña hs:
- 2 hs lµm bµi.
- 1 hs nªu yªu cÇu.
- Hs lµm bµi.
- Vµi hs ®äc.
- 1 hs ®äc yªu cÇu.
- Häc sinh ®äc.
- Hs lµm bµi.
- 2 hs lªn b¶ng lµm.
- Hs kiÓm tra chÐo.
- Hs nªu.
- Hs tù lµm bµi.
- 2 hs lµm trªn b¶ng.
- 1 hs ®äc yªu cÇu.
- Vµi hs nªu.
- Hs viÕt phÐp tÝnh phï hîp. 
- Hs ®äc kÕt qu¶. 
3. Cñng cè- dÆn dß: (5p)
- Bµi 4 gv tæ chøc cho hs ch¬i trß ch¬i “Thi ®iÒn kÕt qu¶ ®óng”.
- Gv nhËn xÐt giê häc.
- DÆn hs vÒ nhµ lµm bµi tËp vµo vë « li
Sinh hoạt
 A. Mục tiêu
Đánh giá kết quả tuần trước, xây dựng kế hoạch tuần tới.
Giáo dục học sinh có ý thức trong học tập và thực tế.
B. Nội dung
* Đánh giá tuần 16
- Sỹ số: Trong tuần các em đi học đầy đủ.
- Học tập: Có tiến bộ, bên cạnh đó còn có một số em yếu, cố gắng chậm
- Vệ sinh cá nhân trường lớp sạch
- Giữ gìn sách vở và trình bày vở chưa đẹp. Đồ dùng học tập, bút vở đầy đủ.
* Kế hoạch tuần 17
- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Thường xuyên làm bài, ôn bài trước khi đến lớp.
- Kèm học sinh yếu (HS khá và giáo viên) kèm vào 15 phút đầu giờ và buổi sáng.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi đi học
- Vệ sinh cá nhân, trường sạch sẽ.
* Văn nghệ
Tổ trửơng ký duyệt	
Tuần 17
§¹o ®øc	 Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
 Bµi 8: TrËt tù trong trương häc (TiÕt 2)
I- Môc tiªu:
1. Häc sinh hiÓu:
- CÇn ph¶i gi÷ trËt tù trong trêng häc vµ khi ra, vµo líp.
- Gi÷ trËt tù trong giê häc vµ khi ra vµo líp lµ ®Ó thùc hiÖn tèt quyÒn ®îc häc tËp, quyÒn ®îc b¶o ®¶m an tßan cña trÎ.
- Häc sinh cã ý thøc gi÷ trËt tù khi ra, vµo líp vµ khi ngåi häc.
II- §å dïng:
Tranh minh häa cho bµi tËp 3, bµi tËp 4.
C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gv:
1. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh bµi tËp 3 vµ th¶o luËn:
 (12p)
- Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh bµi tËp 3 vµ th¶o luËn vÒ viÖc ngåi häc trong líp cña c¸c b¹n trong tranh.
- Cho ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
- Cho c¶ líp trao ®æi, th¶o luËn.
- KÕt luËn: Häc sinh cÇn trËt tù khi nghe gi¶ng, kh«ng ®ïa nghÞch, nãi chuyÖn riªng, gi¬ tay xin phÐp khi muèn ph¸t biÓu.
2. Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t bµi tËp 4: (10p)
- Gäi hs chØ xem b¹n nµo ®· gi÷ trËt tù trong giê häc vµ b¹n nµo cha gi÷ trËt tù?
- Gv hái: Chóng ta cã nªn häc tËp b¹n Êy ko? V× sao?
- KÕt luËn: Chóng ta nªn häc tËp c¸c b¹n gi÷ trËt tù trong giê häc.
3. Ho¹t ®éng 3: Häc sinh lµm bµi tËp 5(10p)
- Cho häc sinh lµm bµi tËp 5.
- Cho c¶ líp th¶o luËn :
+ C« gi¸o ®ang lµm g×? Hai b¹n ngåi phÝa sau ®ang lµm g×? 
+ C¸c b¹n ®ã cã trËt tù kh«ng? V× sao?
+ ViÖc lµm cña hai b¹n ®ã ®óng hay sai? V× sao?
+ MÊt trËt tù trong líp sÏ cã h¹i g×?
*KÕt luËn: - Hai b¹n ®· gi»ng nhau quyÓn truyÖn, g©y mÊt trËt tù trong giê häc.
- T¸c h¹i cña mÊt trËt tù trong g׬ häc:
+ B¶n th©n kh«ng nghe ®îc bµi gi¶ng, kh«ng hiÓu bµi.
+ Lµm mÊt thêi gian cña c« gi¸o.
+ Lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c b¹n xung quanh.
- Cho häc sinh ®äc c©u th¬ cuèi bµi.
Ho¹t ®éng cña hs:
- Hs th¶o luËn nhãm ®«i.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
- C¶ líp trao ®æi vµ th¶o luËn.
- Vµi hs thùc hiÖn.
- Vµi hs nªu.
- Hs nªu yªu cÇu cña bµi tËp 5. 
- Vµi hs nªu.
- Häc sinh nªu.
- Häc sinh nªu.
- Häc sinh nªu.
- Hs ®äc c©u th¬ cuèi bµi
4. Cñng cè- dÆn dß: Gi¸o viªn kÕt luËn chung: (5p)
- Khi ra vµo líp cÇn xÕp hµng trËt tù, ®i theo hµng, kh«ng chen lÊn x« ®Èy, ®ïa nghÞch trong hµng. 
- Trong giê häc cÇn chó ý l¾ng nghe c« gi¸o gi¶ng bµi, kh«ng ®ïa nghÞch, kh«ng lµm viÖc riªng. Gi¬ tay xin phÐp khi muèn ph¸t biÓu.
- Gi÷ trËt tù khi ra, vµo líp vµ khi ngåi häc gióp c¸c em thùc hiÖn tèt quyÒn ®îc häc tËp cña m×nh.
- DÆn hs lu«n nhí ®Ó thùc hiÖn hµng ngµy. 
To¸n 	 	 Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
TiÕt 63: LuyÖn tËp chung
I. Môc tiªu: Gióp hs cñng cè vÒ:
- CÊu t¹o cña mçi sè trong ph¹m vi 10.
- ViÕt c¸c sè theo thø tù cho biÕt.
- Xem tranh, tù nªu bµi to¸n råi gieir vµ viÕt phÐp tÝnh gi¶i bµi to¸n.
II. §å dïng:
C¸c tranh trong bµi. 
C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gv:
1. KiÓm tra bµi cò: (5p)
- Gäi hs lµm bµi: TÝnh:
4+ 2+ 1= 10- 4- 5= 10- 0- 4=
10- 7= 2= 5+ 2- 4= 6+ 4- 8=
- Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2. Bµi luyÖn tËp chung: (30p)
a. Bµi 1: Sè?
- Yªu cÇu hs tù lµm bµi.
- Gäi hs ®äc bµi vµ nhËn xÐt.
b. Bµi 2: ViÕt c¸c sè 7, 5, 2, 9, 8:
+ Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: 2, 5, 7, 8, 9.
+ Theo thø tù tõ lín bÐ ®Õn: 9, 8, 7, 5, 2.
- Cho hs ®äc d·y sè vµ nhËn xÐt.
- Cho hs ®æi bµi kiÓm tra.
c. Bµi 3: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- Cho hs quan s¸t h×nh vµ tãm t¾t, nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp: 4+ 3= 7; 7- 2= 5
- Gäi hs ®äc kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt.
Ho¹t ®éng cña hs:
- 3 hs lµm bµi.
- C¶ líp lµm bµi. 
- Hs ®äc kÕt qu¶ bµi lµm.
- 1 hs ®äc yªu cÇu.
- Hs tù lµm bµi.
- §äc kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt. 
- Hs kiÓm tra chÐo.
- 1 hs ®äc yªu cÇu.
- Vµi hs nªu bµi to¸n.
- Hs lµm bµi.
- 2 hs ®äc kÕt qu¶.
3. Cñng cè- dÆn dß: (5p)
- Gv nhËn xÐt giê häc.
- DÆn hs vÒ nhµ häc thuéc b¶ng céng trõ trong ph¹m vi 10 vµ lµm bµi tËp.
To¸n 	 Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2009
TiÕt 64: LuyÖn tËp chung
I. Môc tiªu: Gióp hs cñng cè vÒ:
- Thø tù d·y sè tõ 0 ®Õn 10.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 10.
- So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10.
- Xem tranh, nªu ®Ò to¸n råi nªu phÐp tÝnh gi¶i bµi to¸n.
- XÕp c¸c h×nh theo thø tù chÝnh x¸c.
II. §å dïng:
C¸c tranh trong bµi. Gv chuÈn bÞ 2 tê b×a to, bót mµu ®Ó viÕt. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gv:
1. KiÓm tra bµi cò: (5p)
- Gäi hs lµm bµi: TÝnh:
4+ 2+ 1= 10- 4- 5= 10- 0- 4=
10- 7- 2= 5+ 2- 4= 6+ 4- 8=
- Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2. LuyÖn tËp chung: (30p)
a. Bµi 1: Nèi c¸c chÊm theo thø tù:
- Cho hs nªu c¸ch lµm.
- Cho hs dùa vµo thø tù c¸c sè tõ 0 ®Õn 10 ®Ó ®iÒn
- Cho hs ®æi bµi kiÓm tra.
b. Bµi 2: TÝnh:
- Cho hs tù lµm bµi.
+ PhÇn a: Nh¾c hs ghi kÕt qu¶ ph¶i th¼ng cét.
+ PhÇn b: Yªu cÇu hs tÝnh tõ tr¸i sang ph¶i sau ®ã ghi kÕt qu¶ sau dÊu b»ng.
- Cho hs ®äc vµ nhËn xÐt bµi lµm.
c. Bµi 3: (>, <, =)?
- Yªu cÇu hs thùc hiÖn tÝnh råi so s¸nh kÕt qu¶ vµ ®iÒn dÊu.
- Cho hs ®æi bµi kiÓm tra.
d. Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- Yªu cÇu hs quan s¸t tranh råi, nªu bµi to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp: 5+ 4= 9; 7- 2= 5
- Cho hs ch÷a bµi tËp trªn b¶ng líp.
- Cho hs nhËn xÐt.
Ho¹t ®éng cña hs:
- 3 hs lªn b¶ng lµm.
- 1 hs nªu.
- Hs lµm bµi.
- Hs kiÓm tra chÐo.
- Hs tù lµm bµi.
- 5 hs ®äc vµ nhËn xÐt.
- 1 hs nªu yªu cÇu.
- Hs lµm bµi.
- Hs kiÓm tra chÐo.
- 1 hs ®äc yªu cÇu.
- Hs lµm theo cÆp.
- Hs nªu.
- Hs nhËn xÐt.
3. Cñng cè- dÆn dß: (5p)
- Cho häc sinh ch¬i “XÕp h×nh theo thø tù chÝnh x¸c, nhanh”.
- Gv nhËn xÐt giê häc.
- DÆn hs vÒ nhµ häc thuéc b¶ng céng trõ trong ph¹m vi 10.
To¸n 	 	Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009
TiÕt 65: LuyÖn tËp chung
I. Môc tiªu: Gióp hs cñng cè vÒ:
- Céng, trõ vµ cÊu t¹o c¸c sè trong ph¹m vi 10.
- So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10.
- ViÕt phÐp tÝnh ®Ó gi¶i bµi to¸n.
- NhËn d¹ng h×nh tam gi¸c
II. §å dïng:
- C¸c tranh trong bµi. 
- Bé ®å dïng häc to¸n.
C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gv:
1. KiÓm tra bµi cò: (5p)
- Gäi hs lµm bµi: §iÒn dÊu (>, <, =)?
 4+ 2+ 1  10 10- 4- 5 9 10 0- 4
 10- 7 2 5+ 2- 4 8 6+ 4- 8 10
- Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2. Bµi luyÖn tËp chung: (30p)
a. Bµi 1: TÝnh:
- PhÇn a: Nh¾c hs ghi kÕt qu¶ ph¶i th¼ng cét.
- PhÇn b: Yªu cÇu hs tÝnh tõ tr¸i sang ph¶i sau ®ã ghi kÕt qu¶ sau dÊu b»ng.
- Cho hs lµm bµi.
- Gäi hs nhËn xÐt.
b. Bµi 2: Sè?
- Cho hs tù lµm bµi.
- Gäi hs nhËn xÐt, ®æi bµi kiÓm tra.
c. Bµi 3: 
- Cho hs so s¸nh c¸c sè ®· cho t×m ra sè lín nhÊt vµ sè bÐ nhÊt.
- Gäi hs ®äc kÕt qu¶:
+ Sè lín nhÊt: 10
+ Sè bÐ nhÊt: 2
d. Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- Yªu cÇu hs quan s¸t tãm t¾t råi nªu bµi to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp.
- Cho hs ch÷a bµi tËp trªn b¶ng líp.
5
+
2
=
7
- Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
e. Bµi 5: 
- Cho hs quan s¸t kÜ vµ ®Õm sè h×nh råi ghi vµo vë.
- Gäi hs nªu kÕt qu¶: 8 h×nh tam gi¸c
Ho¹t ®éng cña hs:
- 3 hs lªn b¶ng lµm.
- Hs l¾ng nghe.
- Hs lµm bµi.
- 5 hs lªn b¶ng lµm.
- Hs nªu nhËn xÐt.
- Hs tù lµm bµi.
- 3 hs lµm trªn b¶ng.
- Hs nªu.
- Hs lµm bµi.
- Hs ®äc kÕt qu¶.
- 1 hs ®äc yªu cÇu.
- Hs lµm theo cÆp.
- 1 hs lªn b¶ng lµm.
- Hs tù lµm bµi.
- Hs nªu. 
3. Cñng cè: (5p)
- Cho häc sinh ch¬i trß ch¬i “XÕp h×nh theo mÉu”.
- Gv nhËn xÐt giê häc.
- DÆn hs vÒ nhµ häc thuéc b¶ng céng trõ trong ph¹m vi 10.
To¸n 	Thứ sau ngày 18 tháng 12 năm 2009
KiÓm tra ®Þnh kú cuèi kú I
(§Ò, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm do Phßng gi¸o dôc ra)
Sinh hoạt
 A. Mục tiêu
Đánh giá kết quả tuần trước, xây dựng kế hoạch tuần tới.
Giáo dục học sinh có ý thức trong học tập và thực tế.
B. Nội dung
* Đánh giá tuần 17
- Sỹ số: Trong tuần các em đi học đầy đủ.
- Học tập: Có tiến bộ, bên cạnh đó còn có một số em yếu, cố gắng chậm
- Vệ sinh cá nhân trường lớp sạch
- Giữ gìn sách vở và trình bày vở chưa đẹp. Đồ dùng học tập, bút vở đầy đủ.
* Kế hoạch tuần 18
- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Thường xuyên làm bài, ôn bài trước khi đến lớp.
- Kèm học sinh yếu (HS khá và giáo 

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan dao duc sinh hoat lop 1 tuan 1418.doc