Giáo án Lớp 3 và Lớp 4 - Tuần 11

Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa: Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.(trả lời được các câu hỏi trong SGK).

KNS: Xác định giá trị

 Giao tiếp

 Lắng nghe tích cực

 

doc 33 trang Người đăng honganh Ngày đăng 23/01/2016 Lượt xem 253Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 và Lớp 4 - Tuần 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n để tính toán.
PTHS : Làm BT 3
II. Chuẩn bi
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
TG
HĐ
5
Cho hs viết lại một số từ của bt tiết trước .
Nx ghi điểm .
Ktbc
Cho hs làm bài tập trên bảng
Cùng hs nhận xét . 
10
1
Nêu mục tiêu của bài .
Hướng dẫn hs nghe viết bài ct.
Hs đọc lại đoạn viết .
Hỏi hs vè nội dung của đoạn viết . 
Hs trả lời NX .
Hs nêu các từ khó , 
Gv hướng dẫn đọc và viết từ khó .
Gv đọc bài cho hs viết vào vở 
Hs soát lỗi , 
Gv thu , chấm một số bài .
Thực hành 
Bài `1 
Yêu cầu hs làm bài cá nhân và trình bày kết quả .
Cùng cả lớp nhận xét .
Bài 2
Cho hs làm bài tập trên bảng phụ theo nhóm đôi . 
Các nhóm trình bày kết quả 
Nhóm khác nhận xét .
 Gv nhận xét bài làm của hs .
Bt4 
Cho hs làm bài cá nhân . 
Hs làm bài ,
Chấm bài , nhận xét .
10
2
Hướng dẫn làm bài tập 
Bt2 
Phát phiếu giao việc , qui định thời gian .
Hs làm bày , trình bày kết quả , nhận xét .
Gv nx , chốt lại .
Cho hs làm một vài bài tương tự.
5
3
Cho hs làm bài theo nhóm và trình bày kết quả .
Nhận xét , chốt lại .
NX tiết học 
5
HĐNT
NX tiết học 
Cùng hs nhận xét . 
Tiết 2
Lớp
3
4
Môn
Thủ công 
LTVC
Bài
Cát , dán chữ I, T
Luyện tập về động từ
I.Mục tiêu
Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.
Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.
Với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng.
Nắm được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ.
Bước đầu biết sử dụng ý nghĩa thời gian cho động từ.
HS yêu thích học môn Tiếng Việt và thích sử dụng Tiếng Việt.
HS giỏi biết đặt câu có sử từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ
GT: Không làm bài tập 1
II. Chuẩn bi
Bảng phụ , tranh
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
III. Các hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
Gt các sản phẩm 
Hs quan sát .
Cho hs làm lại bài tập của tiết trước .
Cùng hs nhận xét . 
10
1
HS quan sát các sản phẩm và nhận xét về 
Chất liệu .
Ứng dụng của sản phẩm trong đời sống .
Hướng dẫn học sinh qua tranh qui trình . 
Các sản phẩm cắt dán . .
Các chất liệu có thể dùng để tạo nên sản phẩm. 
Cả lớp quan sát .
BT1 – 2 
Nêu yêu cầu 
Giao viên cho hs làm bài theo nhóm vào bảng phụ 
Hs làm bài và trình bày kết quả .
Nhận xét , bổ sung 
Gv cùng hs chốt lại .
Một vài hs đọc lại bài làm sau khi hoàn thành 
Y/c hs sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
10
2
Tiến hành làm thử một vài chi tiết .
 Gv theo dõi và hướng dẫn đẻ hs làm hoàn thành các chi tiết 
Chia nhóm để làm theo ý thích .
Nhắc lại các bước , tiến trình làm nan đan .
Tiến hành làm sản phẩm 
Các nhóm trình bày sản phẩm và nhận xét lẫn nhau .
Gv nêu nhận xét .
BT3 
Nêu y/c Hs đọc bài và trao đổi cặp đôi .
 Một vài đôi hỏi đáp trước lớp 
Gv hướng dẫn hs nhận xét 
BT4 
Giao phiếu cho hs làm việc cá nhân . 
Hs nhận phiếu hoạt động .
Gv thu và chấm một số phiếu , nhận xét . 
5
3
Dặn hs về nhà tiếp tục làm .
Cho hs nêu một vài ví dụ 
5
HĐNT
Gt các sản phẩm 
Hs quan sát .
NX tiết học
Tiết 3
Lớp
3
4
Môn
Toán
Khoa học
Bài
Luyện tập
Ba thể của nước
I.Mục tiêu
- Biết giải bài toán bằng hai phép tính. 
- BTCL: BT1,3,4(a,b); HSKG làm thêm BT2, BT4c
- Đưa ra những ví dụ nước trong tự nhiên tồn tại ở 3 thể: rắn, lỏng và khí. Nhận ra tính chất chung của nước và sự khác nhau khi nước tồn tại ở 3 thể.
- Thực hành chuyển nước ở thể lỏng thành thể khí và ngược lại.
- Nêu cách chuyển nước từ thể lỏng thành thể rắn và ngược lại
II. Chuẩn bi
Bảng phụ , bảng nhóm
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
III. Các hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
Ktbc
Cho hs làm bài tập trên bảng
Cùng hs nhận xét . 
Bài mới:
Gt
Phát phiếu.
Học sinh nhận phiếu và hoạt động.
Đại diện trình bày.
GV cùng học sinh nhận xét.
Quan sát và tlch ;
 Gt : một số tranh.
Hs quan sát và nêu điều thấy được trong tranh .
Quan sát theo nhóm đôi , đại diện nhóm trình bày kết quả .hs khác nhận xét . bổ sung .
Gv nhận xét , chốt lại .
10
1
Bài `1 
Yêu cầu hs làm bài cá nhân và trình bày kết quả .
Cùng cả lớp nhận xét .
Bài 2
Cho hs làm bài tập trên bảng phụ theo nhóm đôi . 
Các nhóm trình bày kết quả 
Nhóm khác nhận xét .
 Gv nhận xét bài làm của hs .
.
Làm việc theo nhóm 
y/c hs chia nhóm .
 Giao việc cho hs qua phiếu học tập .
Hs nhận phiếu , thảo luận trong nhóm và trinh bày kết quả .
Nhóm khác nhận xét , bổ sung . 
Gv nhận xét . treo bảng phụ phần chốt lại , hs đọc lại .
Hs làm bài.
Trình này kết quả.
15
2
Cho hs làm một vài bài tương tự.
Phát phiếu ghi nội dung bài tập.
Học sinh nhận phiếu , thảo luạn theo nhóm.
Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
Giáo viên cùng học sinh nhận xét .
3
3
NX tiết học 
NX tiết học 
Tiết 4
Lớp
3
4
Môn
Chính tả
Bài
Nếu chúng mình có phép lạ
I.Mục tiêu
Nhớ viết đúng chính tả , trình by 4 khổ đầu bài thơ‘Nếu chúng mình cĩ phép lạ’.
Tìm đúng, viết đúng những tiếng có âm đầu hoặc dấu thanh s/x ; hỏi/ng.
PTHS : Làm đúng yêu cầu BT 3 trong SGK (viết lại các câu )
II. Chuẩn bi
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
III. Các hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
Cho hs viết lại một số từ của bt tiết trước .
Nx ghi điểm .
10
1
Nêu mục tiêu của bài .
Hướng dẫn hs nghe viết bài ct.
Hs đọc lại đoạn viết .
Hỏi hs vè nội dung của đoạn viết . 
Hs trả lời NX .
Hs nêu các từ khó , 
Gv hướng dẫn đọc và viết từ khó .
Gv đọc bài cho hs viết vào vở 
Hs soát lỗi , 
Gv thu , chấm một số bài .
15
2
Hướng dẫn làm bài tập 
Bt2 
Phát phiếu giao việc , qui định thời gian .
Hs làm bày , trình bày kết quả , nhận xét .
Gv nx , chốt lại .
3
3
Cho hs làm bài theo nhóm và trình bày kết quả .
Nhận xét , chốt lại .
 Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2012
Tiết 1
Lớp
3
4
Môn
Toán
Tập đọc
Bài
Bảng nhân 8
Có chí thì nên
I.Mục tiêu
Bước đầu thuộc bảng nhân 8 và vận dụng được phép nhân 8 trong giải toán.
- BTCL: BT1,2,3.
- Bứoc đầu nắm được đặc điểm diễn đạt của các câu tục ngữ. 
 - Hiểu lời khuyên của các câu tục ngữ để có thể phân loại chúng vào 3nhóm : khẳng định có ý chí thì nhất định thành công, khuuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn, khuyn người ta không nản lòngkhi gặp khĩ khăn.
KNS: Xác định giá trị
 Tự nhận thức bản thân
 Lắng nghe tích cực
II. Chuẩn bi
Bảng con , bảng phụ
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
Bảng con , bảng phụ, Phiếu học tập
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
PPKTDH: Thảo luận nhóm
IIICác dạy học
TG
HĐ
5
Ktbc
Cho hs làm bài tập trên bảng
Cùng hs nhận xét .
Ktbc
Cho hs làm bài tập trên bảng
Cùng hs nhận xét .
10
1
Luyện tập
Bài `1 
Yêu cầu hs làm bài cá nhân và trình bày kết quả .
Cùng cả lớp nhận xét .
Bài 2
Cho hs làm bài tập trên bảng phụ theo nhóm đôi . 
Các nhóm trình bày kết quả 
Nhóm khác nhận xét .
 Gv nhận xét bài làm của hs .
GT BM
Nêu mục tiêu của bài .
Yc hs đọc bài từng câu , từng đoạn .
Hs đọc nối tiếp .
Hd hs đọc đúng .
 Giaỉ nghĩa một số từ .
12
2
Bài tập 3
Yêu cầu hs làm bài theo nhóm 
Các nhóm nhận nhiêm vụ và thảo luận , làm bài .
Đại diện các nhóm trình bày .
Gv nhận xét , chốt lại .
Cho hs làm một vài bài tương tự.
Phát phiếu giao nhiệm vụ tìm hiểu bài , qui định thời gian .
Hs hoạt động theo nhóm 
Từng nhóm trình bày trước lớp
Gv nhận xét và chốt lại .
+ Luyện đọc lại 
PPKTDH: Thảo luận nhóm
Hs luyện đọc diễn cảm theo nhóm đôi .
Thi đua đọc trước lớp .
Gv cùng hs nhận xét .
5
3
Bài tập 4
Học sinh nêu yêu cầu 
Làm bài , 
Trình bày kết quả
3
HĐNT
NX tiết học
Củng cố , dặn dò .
Tiết 2
Lớp
3
4
Môn
Tập đọc
Kể chuyện
Bài
Vẽ quê hương
Bàn chân kì diệu
I.Mục tiêu
Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc.
Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của người bạn nhỏ.(trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc hai khổ thơ trong bài.)
- HSKG thuộc cả bài thơ
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, HS kể lại được câu chuyện Bàn chân kì 	diệu, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt.
	- Hiểu truyện. Rút ra được bài học cho mình từ tấm gương Nguyễn Ngọc K í (bị tàn 	tật nhưng khao khát học tập, giàu nghị lực, có ý chí vươn lên nên đã đạt được 	điều 	mình mong ước).
Rèn kĩ năng nghe:
- Chăm chú nghe cô giáo kể chuyện, nhớ câu chuyện.
- Nghe bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn.
II. Chuẩn bi
Bảng con , bảng phụ
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
.
Bảng con , bảng phụ
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
III Các hđ dạy học
TG
HĐ
5
KTBC 
HS đọc bài cũ
 TLCH
NX .
Ktbc
Cho hs kể lại câu chuyện của tiết trước .
Cùng hs nhận xét . 
10
1
GT BM
Nêu mục tiêu của bài .
Yc hs đọc bài từng câu , từng đoạn .
Hs đọc nối tiếp .
Hd hs đọc đúng .
 Giaỉ nghĩa một số từ .
Giới thiệu 
Hd hs nêu nội dung từng tranh-từng đoạn .
Y/c hs dựa vào tranh và kể lại từng đoạn trong nhóm 
Hs kể theo nhóm 
Đại diện nhóm kể trước lớp .
Các nhóm khác cùng Gv nhận xét 
10
2
Phát phiếu giao nhiệm vụ tìm hiểu bài , qui định thời gian .
Hs hoạt động theo nhóm 
Từng nhóm trình bày trước lớp
Gv nhận xét và chốt lại .
+ Luyện đọc lại 
Hs luyện đọc thuộc lòng theo nhóm đôi .
Thi đua đọc trước lớp .
Gv cùng hs nhận xét .
Yc từng đôi kể lại toàn bộ câu chuyện với bạn bên cạnh .
HS kể trong nhóm .
Một vài hs kể trước lớp .
Gv cùng học sinh nhận xét .
5
3
HD nêu nội dung bài .
Cả lớp thảo luận và trình bày về nội dung câu chuyện .
Phát biểu trước lớp 
NX 
5
HĐNT
Tiết 3
Lớp
3
4
Môn
TNXH
Kĩ thuật
Bài
Thực hành vẽ sơ đồ quan hệ họ hàng
Khâu đường viền mép vải
I.Mục tiêu
- Biết mối quan hệ, biết xưng hô đúng đối với những người trong họ hàng.
- HSKG: Phân tích mối quan hệ họ hàng của một số trường hợp cụ thể, ví dụ: 2 bạn Quang và Hương( anh em họ), Quang và mẹ của Hương( cháu và cô ruột)
- HS biết cách gấp mp vải và khu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau
II. Chuẩn bị
Hình ảnh , bảng phụ viết sẵn 
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
- Tranh qui trình khâu mũi khâu đột thưa .
- Mẫu đường khâu đột thưa được khâu bằng len hoặc sợi trên bìa vải khác màu .
-Vật liệu và dụng cụ cần thiết 
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp.
III Các HĐ
TG
HĐ
5
Ktbc : giao một số phiếu , chỉ định học sinh điền hoàn thành .
Thu phiếu , nhận xét kết quả .
 Ổn định : 
 Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
10
1
Quan sát và tlch ;
 Gt : một số tranh và thân cây thật .
Hs quan sát và nêu điều thấy được trong tranh .
Quan sát theo nhóm đôi , đại diện nhóm trình bày kết quả .hs khác nhận xét . bổ sung .
Gv nhận xét , chốt lại .
 Bài mới: 
Giới thiệu bài, ghi đề.
Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về vật liệu khâu, thêu.
10
2
Làm việc theo nhóm 
y/c hs chia nhóm .
 Giao việc cho hs qua phiếu học tập .
Hs nhận phiếu , thảo luận trong nhóm và trinh bày kết quả .
Nhóm khác nhận xét , bổ sung . 
Gv nhận xét . treo bảng phụ phần chốt lại , hs đọc lại .
Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo .
- GV hướng dẫn HS quan sát H2 SGK và yêu cầu HS trả lời các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo của kéo cắt vải; So sánh sự giống, khác nhau giữa kéo cắt vải và kéo cắt chỉ.
5
3
Sưu tầm các loại tranh quen thuộc trong bài
Gv gợi ý cách sắp xếp các sản phẩm đã sưu tầm được .
Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét một số vật liệu và vật dụng khác.
- Yêu cầu HS quan sát H6 SGK. Nêu tên và nêu tác dụng những dụng cụ trong hình
- GV nghe và chốt ý:
5
HĐNT
Nhận xét tiết học
4. Củng cố : Gọi 1-2 HS đọc lại phần kiến thức trọng tâm của bài.
 - Giáo viên nhận xét tiết học.
Tiết 4
Lớp
3
4
Môn
Tập viết
Toán
Bài
Ôn chữ hoa G ( tt)
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
I.Mục tiêu
Viết đúng chữ hoa G (1 dòng chữ Gh), R, Đ (1 dòng); viết đúng tên riêng Ghềnh Ráng (1 dòng) và câu ứng dụng: Ai về. Thục Vương (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
- HSKG viết hết cả bài tập viết
Biết cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0.
Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.
PTHS : Làm BT 3 ,4
II. Chuẩn bi
Mẫu chữ viết
Bảng phụ,bảng con.
bảng phụ, bảng con
TG
HĐ
5
Ktbc Cho hs viết lại từ ứng dụng của bài trước .
1 HS viết bảng lớp , cả lớp viết bảng con .
NX
1.Khởi động: 
Bài cũ: Tính chất kết hợp của phép nhn.
GV yêu cầu HS sửa bàilm nh
GV nhận xt
10
1
Treo mẫu chữ cho hs quan sát .
Hs quan sát và nhận xét về ;
Các nét có trong chữ 
Độ cao , độ rộng con chữ
Viets trên bảng con 
Hoạt động1: Phép nhân với số có tận cùng là chữ số 0
GV ghi ln bảng phép tính:1324 x 20 = ?
Yêu cầu HS thảo luận để tìm những cch tính khc nhau
10
2
Lần lượt giới thiệu câu và từ ứng dụng 
Hs lần lượt đọc . giải nghĩa và viết trên bảng .
Gv nêu y/ c viết .
Hs viết bài vào vở 
Thu chấm một số bài và nhận xét .
* Giao dục cho hs ý thức bảo vệ môi trường 
Bàitập 1:
- Phát biểu cách nhân một số với số có tận cùng l chữ số 0 .
Bài tập 3:
- Đọc đề bài , tóm tắt bài toán 
HS lm bài
HS sửa bài
Bàitập 4:
- Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật ?
- Đọc đề bài , tóm tắt bài toán
HS lm bài
HS sửa bài
5
3
Dặn hs về nhà tiếp tục viết .
5
HĐNT
NX tiết học 
NX tiết học 
Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012
Tiết 1
Lớp
3
4
Môn
Chính tả
Tập làm văn
Bài
Vẽ quê hương
Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân
I.Mục tiêu
Nhớ – viết đúng bài chính tả; trình bày sạch sẽ và đúng hình thức bài thơ 4 chữ.
Làm đúng bài tập ( 2) a/b.
Tìm được đề tài cần trao đổi. Xác định được nội dung trao đổi, hình thức trao đổi.
Biết đóng vai trao đổi tự nhiên, tự tin, thân ái, đạt mục đích đặt ra.
KNS: Thể hiện sự tự tin
 Lắng nghe tích cực
II. Chuẩn bi
Bảng con , bảng phụ
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
Phiếu học tập , bảng con , bảng phụ 
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
PPKTDH: Làm việc nhóm- Chia sẻ thông tin
IIIcác hđ dạy học
TG
HĐ
5
Cho hs viết lại một số từ của bt tiết trước .
Nx ghi điểm .
Cho hs làm lại bài tập của tiết trước .
Cùng hs nhận xét . 
10
1
Nêu mục tiêu của bài .
Hướng dẫn hs nhớ viết bài ct.
Hs đọc lại đoạn viết .
Hỏi hs vè nội dung của đoạn viết . 
Hs trả lời NX .
Hs nêu các từ khó , 
Gv hướng dẫn đọc và viết từ khó .
Gv cho hs viết vào vở 
Hs soát lỗi , 
Gv thu , chấm một số bài .
BT1 – 2 
Nêu yêu cầu 
Giao viên cho hs làm bài theo nhóm vào bảng phụ 
PPKTDH: Làm việc nhóm- Chia sẻ thông tin
Hs làm bài và trình bày kết quả .
Nhận xét , bổ sung 
Gv cùng hs chốt lại .
Một vài hs đọc lại bài làm sau khi hoàn thành 
Y/c hs sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
10
2
Hướng dẫn làm bài tập 
Bt2 
Phát phiếu giao việc , qui định thời gian .
Hs làm bày , trình bày kết quả , nhận xét .
Gv nx , chốt lại .
BT3 
Nêu y/c Hs đọc bài và trao đổi cặp đôi .
 Một vài đôi hỏi đáp trước lớp 
Gv hướng dẫn hs nhận xét 
5
3
Bt3 
Cho hs làm bài theo nhóm và trình bày kết quả .
Nhận xét , chốt lại .
Cho học sinh sửa bài theo ý hay hơn
5
HĐNT
NX tiết học 
NX tiết học
----------------------------------------------------
Tiết 2
Lớp
3
4
Môn
Toán 
Địa lí
Bài
Ôn tập
Ôn tập
I.Mục tiêu
Thuộc bảng nhân 8 và vận dụng được trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán.
Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân với ví dụ cụ thể.
- HSKG làm thêm BT2 cột b
1.Kiến thức: HS biết hệ thống đuợc những đặc điểm chính về thiên nhiên, con người & hoạtđộng sản xuất của người dân ở vùng núi Hoàng Liên Sơn & Tây Nguyên.
2.Kĩ năng:HS chỉ hoặc điền đúng vị trí miền núi & trung du, dy ni Hồng Lin Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên & thành phố Đà Lạt trên bản đồ tự nhiên Việt Nam hoặc lược đồ Việt Nam trang 97
GT: Không yêu cầu hệ thống lại đặc điểm
II. Chuẩn bi
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
Bảng con , bảng phụ
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
IIIcác hđ dạy học
TG
HĐ
5
Phát phiếu cho học sinh điền và đính lên.
GV cùng học sinh nhận xét.
10
1
Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu bài. 
a- Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau.
- GV nhận xét, chốt ý đúng
b- Ghi bảng: 8 ´ 2 = 16
 2 ´ 8 = 16
-Nhận xét vị trí các thừa số và tích của 2 phép nhân trong 1 cột?
Quan sát:
Hướng dẫn học sinh quan sát tranh và SGK.
Giao việc cho các nhóm.
Các nhóm nhận phiếu thảo luận và trình bày.
Giáo viên chốt lại.
10
2
Bài 2a: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Gọi 1 HS lên bảng làm- Lớp làm bảng con.
- Nhận xét- sửabài
Hướng dẫn học sinh tìm hiểu và khai thác thông tin trong sách giáo khoa-trả lời các câu hỏi.
Giao việc cho các nhóm.
Các nhóm nhận phiếu thảo luận và trình bày.
Giáo viên chốt lại.
5
3
Bài 3: - Gọi HS đọc đề toán. 
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS tự làm bài vở 
- Chấm – chữa bài.
Bài 4: GọiHS đọc đề.
- Yêu cầu HS thảo luận cặp làm bài 
- Gọi từng cặp hỏi-đáp 
-Nhận xét- sửa bài – ghi điểm.
Liên hệ thục tế
Học sinh cả lớp thảo luận , trao đổi về những ảnh hưởng trực tiếp , những điều rút ra được sau bài học.
5
HĐNT
Nhận xét tiết học
Cùng hs nhận xét .
Tiết 3
Lớp 
3
4
Môn
LTVC
Toán
Bài
Từ ngữ về quê hương- Câu ai làm gì?
Đề - xi-mét vuông
I.Mục tiêu
- Hiểu và xếp đúng vào hai nhóm một số từ ngữ về quê hương ( BT1).
- Biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ quê hương trong đoạn văn ( BT2).
- Nhận biết được các câu theo mẫu Ai làm gì? Và tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai? hoặc Làm gì? ( BT3).
- Đặt được 2 – 3 câu theo mẫu Ai làm gì? Với 2 – 3 từ ngữ cho trước ( BT4).
 - Hình thành được biểu tượng về đơn vị đo diện tích đề-xi-mét vuông.
HS biết đọc và viết và so sánh các số đo diện tích theo đơn vị đo đề-xi-mét vuông 
 Biết được 1 dm2 = 100 cm2 và ngược lại .
PTHS :Làm BT 4, 5
II. Chuẩn bi
Bảng phụ , tranh
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
III. Các hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
1
Cho hs làm lại bài tập của tiết trước .
Cùng hs nhận xét . 
Ktbc
Cho hs làm bài tập trên bảng
Cùng hs nhận xét . 
5
2
BT1 – 2 
Nêu yêu cầu 
Giao viên cho hs làm bài theo nhóm vào bảng phụ 
Hs làm bài và trình bày kết quả .
Nhận xét , bổ sung 
Gv cùng hs chốt lại .
Một vài hs đọc lại bài làm sau khi hoàn thành 
Y/c hs sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
Thực hành 
Yêu cầu hs làm bài cá nhân và trình bày kết quả .
Cùng cả lớp nhận xét .
Bài 1
Cho hs làm bài tập trên bảng phụ theo nhóm đôi . 
Các nhóm trình bày kết quả 
Nhóm khác nhận xét .
 Gv nhận xét bài làm của hs .
Bài tập 2
Yêu cầu hs làm bài theo nhóm 
Các nhóm nhận nhiêm vụ và thảo luận , làm bài .
Đại diện các nhóm trình bày .
Gv nhận xét , chốt lại .
15
3
BT3 
Nêu y/c Hs đọc bài và trao đổi cặp đôi .
 Một vài đôi hỏi đáp trước lớp 
Gv hướng dẫn hs nhận xét 
BT4 
Giao phiếu cho hs làm việc cá nhân . 
Hs nhận phiếu hoạt động .
Gv thu và chấm một số phiếu , nhận xét . 
Giáo dục học sinh, yêu cầu vận dụng kiến thức kĩ năng vừa được học vào trong cuộc sống
5
4
Cho hs nêu một vài ví dụ 
NX tiết học 
5
HĐNT
NX tiết học
Tiết 4
Lớp 
3
4
Môn
LTVC
Bài
Tính từ
I.Mục tiêu
Học sinh hiểu thế nào là tính từ .
 Bước đầu tìm được tính từ trong đoạn văn, biết đặt câu với tính từ . 
HS giỏi thực hiện được tòan bộ BT1 (mục III)
II. Chuẩn bi
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
III. Các hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
1 Bài cũ : Luyện tập về động từ 
 Làm lại các bài tập trong tiết trước (phần luyện tập ) 
5
1
 3 – Bàimới Giới thiệu bài 
 – Hoạt động 1 : Phần nhận xét 
Bài 1 : Đọc mẫu truyện : Cậu học sinh ở Ac- boa
Bài2 : Tìm các từ :
- Chỉ tính tình , tư chất của cậu bé Lu - i?
- Chỉ mu sắc của sự vật ? 
- Chỉ hình dạng , kích thước của sự vật ?
- Chỉ các đặc điểm khác của sự vật ? 
15
2
Bàitập 3:
 Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ nào? 
Từ nhanh nhẹn bổ sung cho từ đi lại. 
 – Hoạt động 2 : Phần ghi nhớ 
 - Hướng dẫn HS rút ra ghi nhớ trang 120 
 – Hoạt dộng 3 : Luyện tập 
5
3
5
HĐNT
NX tiết học
NX tiết học
Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012
Tiết 1
Lớp
3
4
Môn
Toán
TLV
Bài
Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
Mở bài trong bài văn kể chuyện
I.Mục tiêu
 - Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.
 - Vận dụng trong giải bài toán có phép nhân.
- BTCL: BT1, BT2( cột a); BT3,4; 
HSKG làm thêm BT2( cột b)
Hiểu được thế nào là mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp trong bài văn kể chuyện.
Biết viết đoạn mở đầu một bài văn kể chuyện theo hai cách: gián tiếp v trực tiếp.
Vào bài một cách tự nhiên, lời văn sinh động, dùng từ hay.
GT: Không hỏi câu 3 ở phần luyện tập
II. Chuẩn bi
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
HTTC: Cá nhân , nhóm , lớp
III Các hđ dạy học .
TG
HĐ
5
Ktbc
Cho hs làm bài tập trên bảng
Cùng hs nhận xét . 
Gọi 2 cặp HS lên bảng thực hành trao đổi với người thân về một người có nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống.
- Gọi HS nhận xét cuộc trao đổi.
7
1
 Nêu mục tiêu của bài .
 ,
Ghi tên bài lên bảng 
Luyện tập 
Bài `1 
Đính bảng phụ có ghi yêu cầu lên bảng . 
Yêu cầu hs làm bài cá nhân và trình bày kết quả .
Cùng cả lớp nhận xét .
+ Giới thiệu bi: 
- Bài học hôm nay đã giúp các em biết mở đầu câu chuyện theo hai cách: gián tiếp và trực tiếp.
+ Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ
- Treo tranh minh họa v hỏi: Em biết gì qua bức tranh ny? 
12
2
Bài 2
Cho hs làm bài tập trên bảng phụ theo nhóm đôi . 
Các nhóm trình bày kết quả 
Nhóm khác nhận xét .
 Gv nhận xét bài làm của hs .
Bài 3 
Cho hs làm bài tập trên bảng phụ theo nhóm đôi. 
Các nhóm trình bày kết quả 
Nhóm khác nhận xét .
 Gv nhận xét bài làm của hs .
Bài1, 2
- Gọi 2 Hs tiếp nối nhau đọc truyện. Cả lớp đọc thầm theo và thực hiện yêu cầu. Tìm đoạn mở bài trong truyện trên.
- 2 HS nối tiếp nhau đọc truyện.
+ HS 1: Trời thu mát mẻđến đường đó.
+ HS 2: Rùa không đến trước nó.
HS đọc thầm theo dùng bút chì đánh dấu đoạn mở bài của truyện SGK.
5
3
Cho hs làm một vài bài tương tự.
Bài tập 4
Yêu cầu hs làm bài theo nhóm 
Các nhóm nhận nhiêm vụ và thảo luận , làm bài .
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS thực hiện cuộc trao đổi theo gợi ý trong SGK.
- Tìm được đề tài trao đổi: Đó là điều quan trọng hàng đầu. GV treo bảng phụ viết sẵn tên một số nhân vật các em đã biếtkhi đọc sách, báo, đọc SGK (VD: Nguyễn Hiền, Lê – ô – nác – đô đa vin – xi, Cao Bá Quát, Bạch Thái Bư

Tài liệu đính kèm:

  • doclop ghep 34 tuan 11.doc