Giáo án Lớp 2 - Tuần 4 - Năm học 2013-2014 - Cao Hữu Sinh

Thứ / ngày Tiết Môn Tên bài dạy

THỨ HAI

1 Đạo đức Biết nhận lỗi và sửa lỗi (t2)

 2 Toán 29 + 5

 3 Tập đọc Bím tóc đuôi sam

 4 Tập đọc Bím tóc đuôi sam

THỨ BA

1 Kể chuyện Bím tóc đuôi sam

 2 Toán 49 + 25

 3 Chính tả Bím tóc đuôi sam

THỨ TƯ

 1 Tập đọc Trên chiếc bè

 2 Toán Luyện tập

 3 LT & Câu Từ chỉ sự vật. Từ ngữ ngày, tháng, năm

THỨ NĂM

1 Tập viết Chữ hoa C

 2 Toán 8 cộng với một số 8 + 5

 3 TN & XH Làm gì để xương và cơ phát triển tốt

 4 Thủ cơng Gấp my bay phản lực ( t2 )

THỨ SÁU

 1 Chính tả Trên chiếc bè (Nghe – viết)

 2 Toán 28 + 5

 3 TLV Cảm ơn, xin lỗi

 4 SHTT Phê và tự phê

 

doc 26 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 10/06/2021 Lượt xem 94Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 2 - Tuần 4 - Năm học 2013-2014 - Cao Hữu Sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 từng đoạn chuyện
Bài 1: Kể lại 1 đoạn trong câu chuyện dựa theo tranh.
Tranh 1:
 - Hà cĩ 2 bím tĩc thế nào?
 -Tuấn đã trêu chọc Hà ntn?
 -Hành động của Tuấn khiến Hà ra sao?
Tranh 2:
 -Khi Hà ngã xuống đất, Tuấn làm gì?
 -Cuối cùng Hà thế nào?
Bài 2: Kể lại nội dung cuộc gặp gỡ giữa thầy và bạn Hà bằng lời của em.
*Phân vai, dựng lại câu chuyện.
- cho HS xung phong nhận vai, người dẫn chuyện, Hà, Tuấn, thầy giáo.
- Nhận xét,ghi điểm.
3) Củng cố dặn dị : (5 phút)
- Hỏi lại ý nghĩa câu chuyện. Dặn về nhà kể lại chuyện cho người thân nghe. 
-Chuẩn bị bài :Chiếc bút mực
-3 HS nối tiếp nhau kể .
-Vài em nhắc lại tên bài
- Hoạt động nhĩm nhỏ.
- HS trình bày dựa theo tranh
- Tết rất đẹp
- Nắm bím tĩc Hà kéo làm Hà bị ngã
- Hà ồ khĩc và chạy đi mách thầy
- Tuấn vẫn cứ đùa dai, cứ cầm bím tĩc mà kéo.
- Đi mách thầy
- Hoạt động lớp
- HS nêu.
- Hoạt động nhĩm
- Các nhĩm thảo luận
- Đại diện nhĩm lên thi kể
- Lớp nhận xét.
----------------------------- 
TOÁN
49 + 25
I/ MỤC TIÊU :
- Biết thực hiện phép cộng cĩ nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 25.
- Biết giải bài tốn bằng một phép cộng.
*Bài tập cần làm: bài 1(cột 4 Dành Cho hs khá giỏi),Bài 2( Dành cho Hs khá giỏi), Bài 3
II/ CHUẨN BỊ :
- Giáo viên : Bảng cài, 7 bó 1 chục que tính và 14 que tính rời.
- Học sinh : Sách, vở BT, nháp, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
 Hoạt động của gv
 Hoạt động của hs
I.Ổn định :
II.Bài cũ :
-Yêu cầu đặt tính và thực hiện 69 + 3 và 39 + 7 , nêu cách làm đối với phép tính 39 + 7 
-Nhận xét,ghi điểm.
III.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài: 
-Hơm nay chúng ta sẽ học bài:49+25
 b) Giới thiệu phép cộng 49 +25
- Nêu bài tốn : cĩ 49 que tính thêm 25 que tính . Hỏi tất cả cĩ bao nhiêu que tính ?
-Muốn biết tất cả cĩ bao nhiêu que tính ta làm như thế nào ? 
* Tìm kết quả : - Yêu cầu lấy 4 bĩ que tính và 9 que tính .
- GV : Cĩ 49 que tính gồm 4 chục và 9 que tính rời ( gài lên bảng gài ) .
- Yêu cầu lấy thêm 25 que tính .
 - Thêm 25 que tính gồm 2 chục và 5 que rời 
( gài lên bảng gài )
-Nêu : 9 que tính rời với 1 que tính rời là 10 que tính , bĩ lại thành một chục . 4 chục ban đầu với 2 chục là 6 chục 6 chục thêm 1 chục là 7 chục .7 chục với 4 que tính rời là 74 que tính . 
-Vậy 49 + 25 = 74 
* Đặt tính và tính :
- Gọi một em lên bảng đặt tính và tính .
- Yêu cầu nêu lại cách làm của mình .
c/ Thực hành:
Bài 1 : - Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở cột 1, 2, 3..
(cột 4 Dành Cho hs khá giỏi)
-Giáo viên nhận xét đánh giá
*HD hs khá giỏi làm thêm cột 4.
Bài 2 : Dành Cho hs khá giỏi
- Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
* Yêu cầu hskhá giỏi tự làm bài vào vở .
-Mời 1 em lên bảng làm bài .
-Nhận xét.
Bài 3 : 
- Yêu cầu 1 em đọc đề .
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Tĩm tắt :
 - Lớp 2 A : 29 học sinh 
 - Lớp 2B : 29 học sinh 
 - Cả hai lớp : ... học sinh ?
IV. Củng cố;dặn dị:
-Gv nhận xét tiết học
-Tuyên dương những em thực hiện tốt.
-Hai em lên bảng mỗi em làm 2 phép tính và nêu cách đặt tính và cách tính .
-Vài em nhắc lại tên bài.
- Lắng nghe và phân tích bài toán .
- Ta thực hiện phép cộng 49 + 25 
- Quan sát và lắng nghe giới thiệu .
- Lấy 49 que tính để trước mặt .
- Lấy thêm 25 que tính 
- Làm theo các thao tác như giáo viên sau đó đọc kết quả 49 cộng 25 bằng 74 
 4 9 
 +2 5 
 7 4 
* Viết 49 rồi viết 25 xuống dưới sao cho 5 thẳng cột với 9, 2 thẳng cột với 4 viết dấu + và vạch kẻ ngang .Cộng từ phải sang trái 9 cộng 5 bằng 14 viết 4 nhớ 1 , 4 cộng 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7 
 * Vậy : 49 + 25 = 74 
- Một em đọc đề bài .
- Tự làm bài vào vở,sau đĩ đổi vở kiểm tra chấm đúng sai.
 29 59 49 19 89 8 
 +35 + 32 + 16 + 49 + 6 +79
Số hạng
19
59
49
 9
Số hạng
16
28
22
69
Tổng 
35
87
71
78
 64 91 65 68 95 87 
-
- Hs khá giỏi thực hiện vào vở .
- Đọc đề bài 
- Lớp làm vào vở .
 Bài giải :
 Số học sinh cả hai lớp là : 
 29 + 29 = 58 ( học sinh )
 Đ/S: 58 học sinh 
---------------------------- 
CHÍNH TẢ
Tiết 7: 	BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I. Mục tiêu
 -Chép chính xác bài chính tả, biết trình bày đúng lời nhân vật trong bài.
 -Làm được BT2 ; BT(3) a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ
HS: Vở, bảng con.
III. Các hoạt động
 Hoạt động của gv
 Hoạt động của hs
I.Ổn định:
II. Bài cũ: Gọi bạn
-Cho HS lên bảng viết , lớp viết bảng .-Nhận xét ,ghi điểm.
III.Bài mới: 
 1)Giới thiệu bài:
-Nêu yêu cầu của bài chính tả về viết đúng , viết đẹp đoạn tĩm tắt trong bài “ Bím tĩc đuơi sam ”
2)Hướng dẫn tập chép :
* Ghi nhớ nội dung đoạn chép :
-Đọc mẫu đoạn văn cần chép .
-Yêu cầu 2 em đọc lại bài cả lớp đọc thầm.
-Đoạn chép cĩ những ai ? 
-Thầy giáo và Hà đang nĩi với nhau về chuyện gì ?
- Tại sao Hà khơng khĩc nữa ?
* Hướng dẫn cách trình bày :
- Hướng dẫn đọc các câu cĩ dấu hai chấm , dấu chấm hỏi và các câu cĩ dấu chấm cảm .
- Ngồi các dấu chấm hỏi , hai chấm và chấm cảm đoạn văn cịn cĩ những dấu nào ?
- Dấu gạch ngang được đặt ở đâu ?
* Hướng dẫn viết từ khĩ :
- Đọc cho HS viết các từ khĩ vào bảng con 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
-Yêu câu hs viết bài vào vở
- Sốt lỗi :Đọc lại để HS sốt bài , tự bắt lỗi 
-Chấm bài : -Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét từ 8 – 10 bài 
3)Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2 : - Gọi một em nêu bài tập 2.
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
-Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
Bài 3 b: : - Nêu yêu cầu của bài tập
- Mời một em lên bảng làm bài
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
-Kết luận về lời giải của bài tập 
4. Củng cố - Dặn dị:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp.
- 2 HS viết bảng lớp , lớp viết bảng con : hạn hán,quên,hồi
- Nhắc lại tên bài .
-Lớp lắng nghe giáo viên đọc .
-2 em đọc lại bài ,lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- Cĩ Hà , và Thầy giáo .
- Nĩi về bím tĩc của Hà 
- Vì thầy khen bím tĩc của Hà rất đẹp .
- Lần lượt đọc các câu theo yêu cầu .
- Dấu phẩy , dấu chấm , dấu gạch ngang 
- Đầu dịng ( đầu câu ) .
- Lớp thực hành viết từ khĩ vào bảng con - Hai em thực hành viết các từ khĩ trên bảng 
- khĩc , vui vẻ , ngước khuơn mặt , cũng cười 
-HS nhìn bảng viết
-Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm .
- Đọc yêu cầu đề bài . 
- Một em làm trên bảng : yên ổn , cơ tiên , chim yến , thiếu niên . 
-Đọc lại các từ khi đã điền xong 
-Một em nêu bài tập 3.
- Một em lên bảng làm bài
3b/ vâng lời , bạn thân, nhà tầng , bàn chân .
---------------------------- 
Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2013
TẬP ĐỌC
Tiết 3: 	TRÊN CHIẾC BÈ
I. Mục tiêu
 -Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
 -Hiểu ND : Tả chuyến du lịch thú vị trên sơng của Dế Mèn và Dế Trũi. (trả lời được CH 1,2) 
 -HS khá, giỏi trả lời được CH3.
* Tích hợp GDBVMT: HS thấy được cảnh vật trong bài rất đẹp, rất nên thơ từ đĩ cĩ ý thức gìn giữ và bảo vệ mơi trường. 
+ GDKNS: GD HS biết yêu quê hương đất nước, cảm nhận cảnh đẹp nơn sơng, xác định được giá trị tình bạn, rèn kỹ năng giao tiếp.
II. Chuẩn bị
GV: Tranh 
HS: SGK 
IIII. Các hoạt động
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I.Ổn định : Hát
II.Bài cũ:
-Gọi 3 em lên bảng đọc bài “Bím tĩc đuơi sam”
-Nhận xét đánh giá ghi điểm từng em .
III.Bài mới : 
 1/ Giới thiệu bài:
- Hơm nay chúng ta tìm hiểu bài:Trên chiếc bè
2/Hướng dẫn luyện đọc:
 * Đọc mẫu lần 1 : chú ý đọc to rõ ràng , rành mạch thể hiện sự thích thú , tự hào của hai bạn .
-Yêu cầu 1hs đọc lại bài.
-Yêu cầu 1hs đọc chú giải.
 -Mời nối tiếp nhau đọc từng câu 
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh 
- Giới thiệu các từ khĩ phát âm yêu cầu đọc .
-Yêu cầu nối tiếp nhau đọc từng đoạn
-Hướng dẫn ngắt giọng 
- Thống nhất cách đọc và cho luyện đọc .
- Giảng nghĩa cho học sinh 
-Yêu cầu luyện đọc theo nhĩm 
-Tổ chức thi đọc giữa các nhĩm.
-Yêu cầu đồng thanh đoạn 1,2.
3/Hướng dẫn tìm hiểu bài:
-Câu 1: Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách gì?
-Câu 2: Trên đường đi đơi bạn nhìn thấy cảnh vật ra sao?
*Tích hợp GDBVMT:
-Trên đường đi các bạn thấy cảnh vât rất đẹp, vậy để cảnh vật đẹp chúng ta cần làm những việc gì?
 + Câu hỏi 3: SGK (Dành cho HSKG)
Tìm những từ ngữ chỉ về thái độ các con vật đối với hai bạn Dế ?
*GV rút nội dung
* GDBVMT:
- Trên đường đi các bạn thấy cảnh vât rất đẹp, vậy để cảnh vật đẹp chúng ta cần làm những việc gì?
 4/ Luyện đọc lại.
GV nhắc HS đọc bài với gịong rõ ràng, rành mạch. Nhận xét ghi điểm.
 IV. Củng cố - Dặn dị:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà đọc lại bài và xem trước bài mới.
-Ba em lên đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc theo yêu cầu . 
-Vài học sinh nhắc lại tên bài.
-Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.
-1hsđọc
-1hsđọc
-Mỗi em đọc một câu cho đến hết bài.
-Đọc bài cá nhân sau đĩ lớp đọc đồng thanh các từ khĩ : ngao du,say ngắm,gọng vĩ
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp 
- Mùa thu mới chớm / nhưng nước đã trong vắt ,/ trơng thấy cả hịn cuội trắng tinh nằm dưới đáy ./
-Hiểu nghĩa các từ:chiếc bè,trơi băng băng.
- Lần lượt đọc trong nhĩm .
-Thi đọc cá nhân
-Một em đọc bài lớp đọc thầm theo .
- Ghép 3, 4 lá bèo sen làm 1 chiếc bè để đi trên “sơng”
-Thấy hịn cuội trắng tinh nằm dưới đáy bằng cỏ cây và những làng gần, núi xa, những anh Gọng Vĩ, những ả Cua Kềnh, đàn Săn Sắt và cá Thầu Dầu.
-Chăm sĩc cây trồng,khơng xã rác
- Những anh gọng vĩ bái phục nhìn theo , ả cua kềnh âu yếm ngĩ theo , săn sắt , thầu dầu lăng xăng cố bơi theo chiếc bè hoan nghênh vang cả mặt nước .
-HS đọc lại
-HS đọc.
------------------------- 
TOÁN
Tiết 16 : 	LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
- Biết thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, thuộc bảng 9 cộng với một số.
- Biết thực hiện phép cộng cĩ nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5; 49 +25.
- Biết thực hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20. 
- Biết giải bài tốn bằng một phép cộng.
* Các bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 2, 3)cột 4 dành cho hs khá giỏi; bài 2; bài 3 ( cột 1) cột 2,3 dành cho hs khá giỏi; Bài 4. Bài 5 dành cho hs khá giỏi
II. Chuẩn bị
GV: Đồ dùng phục vụ trò chơi.
HS: Bảng con, vở bài tập.
III. Các hoạt động
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I. Ổn định: H
II. KTBC:
- Gọi 3 em lên bảng sửa bài tập về nhà 
-Yêu cầu tìm tổng biết các số hạng lần lượt là : 
 a/ 9 và 7 b/ 39 và 6 , c / 29 và 45 .
-Giáo viên nhận xét ,ghiđiểm..
III. Bài mới: 
1/ Giới thiệu bài:
-Hơm nay chúng ta sẽ học bài: Luyện tập
2/ Luyện tập :
Bài 1: cột 4 dành cho hs khá giỏi
- Yêu cầu 1 em đọc đề bài , Hd làm miệng. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 :
- Yêu cầu đọc đề bài .
- Yêu cầu tự làm bài sau đĩ gọi 1 em đọc chữa bài .
- Mời em khác nhận xét .
 Bài 3: cột 2, 3 dành cho hs khá giỏi
– Mời một học sinh đọc đề bài .
-HD làm bảng con.
-Nhận xét.
Bài 4 : - Yêu cầu nêu đề bài 
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Thu 5 vở chấm, nhận xét.	
Bài 5 dành cho hs khá giỏi
- Củng cố cho HS về cách tìm đoạn thẳng.
IV.Củng cố-Dặn dị:
Nhận xét , tuyên dương HS học tốt.
- Chuẩn bị :8 cộng với 1 số:8+5
-Ba em lên bảng mỗi em làm 1 phép tính và nêu cách đặt tính và cách tính .
-Học sinh khác nhận xét .
-
-
-Vài em nhắc lại tên bài.
- Tính nhẩm.
- HS làm miệng.
 9+3=12 ; 9+8=17; 2+9=11
 9+7=16 ; 9+6=15; 7+9=16
 9+5=14 9+4=13 ; 9+9=18
- Đọc đề bài 
- Lớp làm vào vở 
- 1 em chữa bài miệng .
-Một em đọc đề bài .
9+9 15
- Một em nêu yêu cầu đề bài 
- Thực hiện vào vở và chữa bài .
- Một em lên bảng làm bài .
Giải :
Số con gà và vịt trong sân cĩ là:
 29+ 15 = 44 (con gà)
 Đ/S: 44 con gà
- HS khá giỏi làm bài
LUYỆN TỪ và CÂU
Tiết 4: TỪ CHỈ SỰ VẬT
I. Mục tiêu
- Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối (BT1). 
- Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian (BT2).
- Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý (BT 3).
 + GDKNS: Giáo dục học sinh kỹ năng giao tiếp, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. 
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ
HS: Vở
III. Các hoạt động
 Hoạt động của gv
 Hoạt động của hs
I/ Ổn định: 
II/Bài cũ:
- Gọi 2 em lên bảng làm bài tập . 
- Nhận xét ghi điểm từng em .
III /Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
-Hơm nay chúng ta tìm hiểu về “ Từ chỉ sự vật-Từ ngữ về ngày,tháng,năm
 b)Hướng dẫn làm bài tập:
 * Bài tập1: 
 -Nêu yêu cầu đề bài?
 - Quan sát giúp đỡ,yêu cầu làm bài theo nhĩm.
 - Nhận xét
* Bài tập2:
- Mời 1 em đọc mẫu .
- Gọi 2 cặp học sinh thực hành theo mẫu 
- Các học sinh khác hỏi đáp với bạn ngồi bên cạnh.
* Bài tập3: (HSK,G)
-Mời một em đọc bài tập 3 (đọc liền hơi khơng nghỉ ) đoạn văn trong SGK .
-Em thấy thế nào khi đọc đoạn văn khơng được nghỉ hơi ?
- Em cĩ hiểu gì về đoạn văn này khơng ? 
- Nếu ta cứ đọc liền hơi đoạn văn như thế cĩ dễ hiểu khơng ?
- Vậy khi ngắt đoạn văn thành các câu thì cuối câu phải ghi dấu gì ? Chữ cái đầu câu phải viết như thế nào ? 
-Yêu cầu thực hành ngắt đoạn văn thành 4 câu ,sau đĩ viết vào vở. 
-Thu 5 vở chấm điểm , nhận xét.
 IV / Củng cố - Dặn dị:
 - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới
- HS1: Đặt 2 câu theo mẫu Ai ? là gì?
- HS2:Đặt 2 câu theo mẫu Cái gì ? là gì ? 
- Nhắc lại tên bài 
- Hoạt động nhĩm nhỏ
- Điền các danh từ thích hợp vào bảng (mỗi cột 3 danh từ). HS thảo luận rồi thi đua lên điền.
Chỉ người
Chỉ đồ vật
Chỉ con vật
Chỉ cây cối
Cơ giáo
Bạn bè
Bố,mẹ
Nơng dân
Bàn,tủ
Giường
Giá sách
sách
Mèo,chĩ
Vịt,ngan
Trâu,bị
Cá,cơng
Na,mít
Vú sữa
Cà phê
Đu đủ
- Đọc mẫu .
- Hai em thực hành mẫu .
- Các cặp tiến hành hỏi đáp trong bàn .
VD:a) -Hơm nay là ngày bao nhiêu?
-Em học lớp 1 vào năm nào?
b)Một tuần học cĩ mấy ngày?
-Hơm qua là ngày thứ mấy?
- Một em đọc bài tập 3 trong sách giáo khoa theo yêu cầu cách đọc liền hơi .
- Rất mệt .
- Khĩ hiểu và khơng nắm được hết ý của bài .
- Khơng rất khĩ hiểu .
- Cuối câu phải ghi dấu chấm . 
-Chữ cái đầu câu phải viết hoa 
- Thực hành ngắt câu theo yêu cầu .
Trời mưa to . Hà quên mang áo mưa . Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình .Đơi bạn vui vẻ ra về .
---------------------------- 
Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2013
TẬP VIẾT
Tiết 4: 	C- Chia ngọt sẻ bùi
I. Mục tiêu
- Viết đúng chữ hoa C (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Chia (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Chia ngọt sẻ bùi (3 lần).
+ GDKNS: Yêu thích chữ đẹp. Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.
II. Chuẩn bị
GV: GV: Chữ mẫu C. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ.
HS: Bảng, vở
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài cũ (1’)
-Cho HS viết chữ cái hoa B, chữ Bạn
-2 HS lên bảng viết chữ hoa B, cụm từ Bạn bè sum họp
3. Bài mới (30’)
Giới thiệu: 
- Trong tiết tập viết hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ cái C hoa; viết từ ứng dụng Chia, Chia ngọt sẻ bùi
Phát triển các hoạt động:
 v Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa
Ÿ Mục tiêu: Nắm được cấu tạo nét của chữ C
Ÿ Phương pháp: Trực quan.
Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
* Gắn mẫu chữ C
Chữ C cao mấy li? 
Gồm mấy đường kẻ ngang?
Viết bởi mấy nét?
GV chỉ vào chữ C và miêu tả: Chữ hoa C được viết bởi một nét liền, nét này kết hợp của:
+ Nét 1: nét cong dưới
+ Nét 2: Nét cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ.
GV viết bảng lớp.
GV hướng dẫn cách viết.
GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.
HS viết bảng con.
GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.
GV nhận xét uốn nắn.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
Ÿ Mục tiêu: Nắm được cách viết câu ứng dụng, mở rộng vốn từ.
Ÿ Phương pháp: Đàm thoại.
* Treo bảng phụ
Giới thiệu câu: Chia ngọt sẻ bùi
Giải nghĩa: Nghĩa là yêu thương đùm bọc lẫn nhau sung sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu
Quan sát và nhận xét:
Nêu độ cao các chữ cái.
Cách đặt dấu thanh ở các chữ.
Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào?
GV viết mẫu chữ: Chia lưu ý nối nét C và h
HS viết bảng con
* Viết: Chia
- GV nhận xét và uốn nắn.
v Hoạt động 3: Viết vở
Ÿ Mục tiêu: Viết đúng mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn thận.
Ÿ Phương pháp: Luyện tập.
* Vở tập viết:
GV nêu yêu cầu viết.
GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.
Chấm, chữa bài.
GV nhận xét chung.
4. Kết luận : (2’)
GV nhận xét tiết học.
Nhắc HS hoàn thành nốt bài viết.
- Hát
- Viết vào bảng con
-cao 5 li
-gồm 4 đường kẻ ngang
-1 nét liền
- HS quan sát
- HS viết bảng con
à (ĐDDH: bảng phụ câu mẫu)
- HS đọc câu
- C, h, g: 2,5 li
- t: 1,5 li
- n, e, o, u, a, s: 1 li
- Dấu chấm (.) dưới â 
-Dấu hỏi (?) trên e
- Dấu huyền (\) trên u
- Khoảng chữ cái o
- HS viết bảng con
- Vở tập viết
- HS viết vở
--------------------------------
TOÁN
Tiết 17: 	8 cộng với một số
I. Mục tiêu
- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, lập được bảng cộng 8 với một số.
- Nhận biết trực giác về tính chất giao hốn của phép cộng.
- Biết giải bài tốn bằng một phép cộng.
- Làm các BT 1, 2, 3 Dành cho HS khá giỏi, 4. 
II. Chuẩn bị	
GV: 20 que tính, bảng cài
HS: SGK 
III. Các hoạt động
 Hoạt động của gv
 Hoạt động của hs
I.Ổn định : Hát
II.Bài cũ:
-Yêu cầu thực hiện 19 + 25 và
ø 9 +5 nêu cách đặt tính 
-Nhận xét,ghi điểm.
III.Bài mới:
1/ Giới thiệu bài: 
-Hơm nay chúng ta sẽ thực hiện bài: 8 cộng với 1 số:8+5
2/Giới thiệu phép cộng dạng 8+5:
 -Thầy nêu đề tốn: Cĩ 8 que tính, thêm 5 que tính nữa, thêm 5 que tính nữa cĩ tất cả bao nhiêu que tính?
-Thầy hướng dẫn.
-Gộp 8 que tính với 5 que tính được 1 chục que tính (1 bĩ) và 3 que tính rời, cĩ tất cả 13, que tính.
 -Vậy: 8 + 5 = 13
 -cho HS lên bảng đặt tính.
 -cho HS lên tính kết quả.
3/Hd lập bảng cộng 8+ với một số:
4/Thực hành:
Bài 1: 	
- Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở 
- Yêu cầu đọc chữa bài .
- Giáo viên nhận xét đánh giá
 Bài 2 : 
Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
- Yêu cầu nêu cách đặt tính và tính 
-Nhận xét
Bài 3 Dành cho HS khá giỏi
Tính nhẩm
- yêu cầu học sinh làm vào vở. 
Bài 4 : 
- Yêu cầu 1 em đọc đề .
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở 
-Thu vở chấm, nhận xét.
IV. Củng cố - Dặn dị:
- Nhận xét đánh giá tiết học
-Tuyên dương những em học tốt 
-HS thực hiện
- Học sinh khác nhận xét 
-Vài em nhắc lại tên bài.
- HS thao tác trên que tính
- 8 que tính thêm 5 que tính nữa, được1 3 que tính.
- HS đặt 8 
	 + 5
	 13
- 8 + 5 = 13
- Một em đọc đề bài .
8+2=10 ; 8+3=11 8+4=12 8+7=15 
8+8=16 8+9=17 6+8=14 7+8=15 
8+9=17 9+8=17 
Hs làm bảng con
 8 8 8 8 8 8
 + 4 + 7 + 9 +5 + 6 +8
 12 15 17 13 14 16
Học sinh làm vào vở. 
8 + 5 =13
8 + 2 + 3 = 13
9 + 5 = 14
9 + 1 + 4 = 15
8 + 6 = 14
8 + 2 + 4 = 14
9 + 8 = 17
9 + 1 + 7 = 17
- Một em đọc đề 
- Một em lên bảng làm 
Giải :
 - Số tem Hoa cĩ tất cả là:
 8 + 4 = 12 ( con tem )
 ĐS: 12 con tem 
Một em khác nhận xét bài bạn 
---------------------------- 
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Tiết 4: 	LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN
I. Mục tiêu
- Biết được tập thể dục hằng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách và ăn uống đầy đủ sẽ giúp cho hệ cơ và xương phát triển tốt. 
- Biết đi, đứng, ngồi đúng tư thế và mang vác vừa sức để phịng tránh cong vẹo cột sống.
+ GDKNS: - Kĩ năng ra quyÕt ®Þnh: Nªn vµ kh«ng nªn lµmg× ®Ĩ c¬ vµ x­¬ng ph¸t triĨn tèt.
- Kĩ năng lµm chđ b¶n th©n: §¶m nhËn tr¸ch nhiƯm thùc hiƯn c¸c ho¹t ®éng ®Ĩ c¬ vµ x­¬ng ph¸t triĨn tèt.
II. Chuẩn bị
GV: Bộ tranh, phiếu thảo luận nhóm, chậu nước
HS: SGK
III. Các hoạt động
 Hoạt động của gv
 Hoạt động của hs
I.Ổn định :
II.KTBC:
 - Gọi 3 em lên bảng trả lời nội dung bài Hệ cơ 
 - Nhận xét,đánh giá.
III.Bài mới: 
 1. Giới thiệu bài:(2 phút)
 Bài học hơm nay các em học “Làm gì để xương và cơ phát triển tốt”
 2.Tìm hiểu bài:
* Hoạt động 1 : -Làm gì để xương và cơ phát triển tốt .
* Bước 1 : Làm việc theo cặp :
- Yêu cầu quan sát hình vẽ 1, 2, 3, 4 , 5 sách giáo khoa chỉ và nĩi cho nhau nghe về nội dung mỗi hình .
- Yêu cầu các nhĩm làm việc .
*Bước 2 : Hoạt động cả lớp .
-Yêu cầu một số em lên bảng thực hành hỏi và đáp các câu hỏi về nội dung các tranh .
* Giáo viên rút ra kết luận : Muốn cơ và xương phát triển tốt chúng ta phải ăn uống đủ chất đạm, tinh bột, vitamin . . . ngồi ra chúng ta cần đi, đứng, ngồi đúng tư thế để tránh cong vẹo cột sống. Làm việc vừa sức cũng giúp cơ và xương phát triển tốt.
* Hoạt động 2 : Trị chơi : Nhấc một vật .
 * Bước 1 : Giáo viên làm mẫu nhấc một vật như hình 6 trang 11 đồng thời phổ biến cách chơi .
*Bước 2 : Tổ chức cho lớp chơi .
- Yêu cầu 2 em lên nhấc mẫu trước lớp . Lớp quan sát và gĩp ý .
- Yêu cầu lớp chia thành hai đội , các đội cĩ số người như nhau .
- Hơ : “ Bắt đầu “ để hai đội thi .
- Quan sát nhận xét những học sinh thực hiện đúng cách nhấc vật nặng 
* Giáo viên làm mẫu lại cả động tác nhấc đúng và nhấc sai để học sinh quan sát so sánh .
 IV. Củng cố - Dặn dị:
-TNXH hơm nay học bài gì ?
-Nhận xét chung tiết học 
- Chuẩn bị : Cơ quan tiêu hĩa.
- Ba em lên bảng chỉ tranh và kể tên , nêu vai trị của hệ cơ đối với các hoạt động .
-Hs nhắc lại
- Lớp mở sách quan sát hình vẽ hệ cơ .
- Mỗi nhĩm 2 em ngồi quay mặt vào nhau nĩi cho nhau nghe những nội dung được thể hiện trong mỗi hình .
-Một số em lên thực hành hỏi và đáp trước lớp .
Tranh 1:vẽ bạn trai đang ăn.
Tranh 2:Vẽ 1 bạn ngồi học sai tư thế.
Tranh 3:vẽ 1 bạn đang bơi ở bể bơi.
Tranh 4,5:Vẽ 1 bạn xách nặng,1bạn xách nhẹ.
- Quan sát giáo viên làm mẫu 
- Theo dõi bạn làm mẫu và nhận xét .
- Lớp chia thành hai đội , cĩ số người bằng nhau . Mỗi đội xếp thành một hàng dọc đứng vào vạch qui định .
- Lần lượt mỗi đội một em lên thi nhấc vật nặng đưa về cuối hàng .
- Theo dõi nhận xét những bạn nhấc đúng cách và những bạn nhấc chưa đúng cách .
------------------------------------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 4.doc