Giáo án lớp 1 Tuần 9 (tiết 9)

- Học sinh nhận biết được vần uôi, ươi và từ : nải chuối, múi bưởi.

 - Học sinh đọc và viết được : uôi, ươi và từ : nải chuối, múi bưởi.

 - Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.

 - Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Chuối, bưởi, vú sữa.

 * Riêng:

 - HS yếu bước đầu biết đọc , biết viết vần uôi, ươi, từ nải chuối, múi bưởi.

 - HS DT hiểu và nói được câu chào: Chúng em chào cô ạ.Hiểu và thực hiện các câu: Em ngồi ở đây nhé. Vỗ tay theo cô.

 

doc 28 trang Người đăng haroro Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 362Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 Tuần 9 (tiết 9)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nói:
 -Cho HS QS tranh
Hỏi:-Trong tranh vẽ gì?
 -Em gọi tên các hoạt động trong tranh?
 -Khi nào thì phải đi máy bay?
 -Hằng ngày em đi bằng gì?
 - GV sửa cách nói cho HS
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
 - GV NX tiết học
 - Dặn HS đọc trước bài: Oân tập
 - Một số HS DT TL : Tên em là
- HSDT nối tiếp TL: Tên tôi là
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích : ay
Giống: bắt đầu bằng a
Khác : ay kết thúc bằng y
Đánh vần( cá nhân - đồng thanh)
Đọc trơn( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích : bay
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
Phát âm ( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b. con: ay, â, ây,máy bay,
nhảy dây.
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
( cá nhân - đồng thanh)
 Đọc c nhân - đồng thanh
Nhận xét tranh. Đọc (c nhân–đthanh)
HS mở sách . Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
-HS thảo luận nhóm và lên trình bày.
 Tiết 3: Toán
 LUYỆN TẬP CHUNG
 I/ Mục tiêu::
*Chung:
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học. Phép cộng một số với 0.
 - Làm tính cộng thành thạo.
 - Thích làm tính.
* Riêng: HS yếu bước đầu biết làm tính cộng trong PV các số đã học.
 II Đồ dùng:
 -Tranh trong SGK.
III. Hoạt động dạy-học
 1. Kiểm tra bài cũ: 
 Bài tập 3 : ( Điền dấu , =) 
 2 2 + 3 ; 5 5 + 0 ; 2 + 3 4 + 0 (3 HS viết bảng lớp - cả lớp làm bảng con cột 1).
 5 2 + 1 ; 0 + 3 4 ; 1 + 0 0 + 1
 GV Nhận xét, ghi điểm. 
 2. Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 HĐ 1: Giới thiệu bài trực tiếp 
 HĐ 2:Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
 *Bài tập1 : Cả lớp( chú ý HS yếu)
Hướng dẫn HS nêu cách làm.Yêu cầu HS viết số thẳng cột dọc. 
GVHỗ trợ HS yếu ø 
*Bài 2 : Cả lớp .GV HD HS yếu
 Hướng dẫn HS nêu cách làm ,VD : 2 +1 + 2 = ta lấy 2 + 1 = 3, lấy 3 + 2 = 5 viết 5 sau dấu bằng.
*Bài 3 : HS K-G 
GV nêu và hướng dẫn HS làm từng bài:(Chẳng hạn chỉ và 2 + 3 5 rồi nêu:Lấy 2 cộng với 3 bằng 5 lấy 5 so sánh với 5, viết dấu = vào chỗ chấm : 2 + 3 = 5 )
 -GV NX cách làm của HS
 HĐ 4: Củng cố, dặn dò: (3’)
 -Vừa học bài gì? 
 -Chuẩn bị bài:” Phép trừ trong phạm vi 3”. 
 -Nhận xét tuyên dương.
Đọc yêu cầu bài1:” Tính”.
1HS lên bảng làm bài và chữa bài: HS đọc to phép tính. Cả lớp đổi vở để chữa bài cho bạn.
-1HS đọc yêu cầu bài 2:”Tính”
-3HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm bảng con. Đọc bài và chữa bài:
2+1+2= 5 ; 3+1+1= 5 ; 2+ 0+2= 4 
1HS đọc yêu cầu:”Tính”.
3HS làm bảng lớp, cả lớp làm phiếu học tập.
 Tiết 4: TN-XH
 HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI
 I. Mục tiêu:
 - HS biết kể những hoạt động mà em thích.
 - Nói sự cần thiết phải nghỉ ngơi-giải trí. Biết đi đứng và ngồi học đúng tư thế
 - Có ý thức tự giác thực hiện những điều đã học vào cuộc sống.
 II. Đồ dùng:
 - Tranh minh hoạ cho bài học
 III . Hoạt động dạy- học:
 1. Khởi động : Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra bài cũ: Tiết trước các con học bài gì? (Ăn uống hàng ngày)
 - Hằng ngày các con ăn những thức ăn gì? (HS nêu)
 - Nhận xét bài cũ
 3. Bài mới:
Hoạt Động của GV
Hoạt Động của HS
Giới thiệu bài mới:
Hoạt động 1: Trò chơi 
Mục tiêu: HS biết được các hoạt động hoặc trò chơi có lợi cho sức khoẻ.
Bước 1:Cho HS thảo luận nhóm đôi kể những trò chơi các em thường hay chơi mà có lợi cho sức khoẻ.
Bước 2: 1 số em xung phong lên kể những trò chơi cuả 
nhóm mình
 - Em nào có thể cho cả lớp biết trò chơi của nhóm mình 
 - Những hoạt động các con vừa nêu có lợi hay có hại?
Hoạt động2:Làm việc với SGK 
 - Cho HS lấy SGK ra 
 - GV theo dõi HS trả lời.
Hoạt động 4: Làm việc với SGK
 GV hướng dẫn HS quan sát SGK.
Hoạt động cuối: Củng cố bài học: 
 - Vừa rồi các con học bài gì?
 - Nêu lại những hoạt động vui chơi có ích.
 -Dặn dò: Về nhà và lúc đi đứng hàng ngày phải đúng tư thế.
 - Chơi các trò chơi có ích.
- Thảo luận nhóm đôi.
- Nói với bạn tên các trò chơi mà các 
con hay chơi hằng ngày
- HS nêu lên
- HS nêu
- Làm việc với SGK
- HS quan sát trang 20 và 21. chỉ và nói tên toàn hình
- Hình 1 các bạn đang chơi: nhảy dây, đá cầu, nhảy lò cò, bơi
Chiều nghỉ toạ đàm 20/10
Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục:
 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN 
I Mục tiêu:
 - ¤n mét sè kÜ n¨ng ®éi h×nh ®éi ngị . Yªu cÇu thùc hiƯn chÝnh x¸c 
 - ¤n t­ thÕ c¬ b¶n ®øng ®­a hai ch©n ra tr­íc. Häc ®øng ®­a 2 tay dang ngang, ®øng ®­a 2 tay lªn cao chÕch ch÷ V. Yªu cÇu thùc hiƯn ë møc c¬ b¶n ®ĩng.
II Địa điểm – Phương tiện
- S©n tr­êng 
III, Nội dung- Phương pháp
 1, PhÇn më ®Çu: (8’)
 -GV nhËn líp phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 
 -Ch¹y mét vßng trßn nhĐ nhµng theo mét hµng däc
 - Ch¬i trß ch¬i diƯt c¸c con vËt cã h¹i
 2, PhÇn c¬ b¶n:(20’)
 *¤n t­ thÕ ®øng c¬ b¶n: (3 lÇn) theo ®éi h×nh vßng trßn 
 + ¤n ®øng ®­a hai ch©n ra tr­íc
 - Häc ®øng ®­a hai tay dang ngang: 3 lÇn
 - TËp phèi hỵp 2-3 lÇn
 - §øng ®­a hai tay lªn cao chÕch ch÷ v: 3 lÇn
 * TËp phèi hỵp: 2 lÇn
 * ¤n tËp hỵp hµng däc, giãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i: 2 lÇn
 3, PhÇn kÕt thúc ( 3’)
 - §i th­êng theo nhÞp 4 hµng däc trªn ®Þa bµn tù nhiªn .
 - Ch¬i trß ch¬i diƯt c¸c con vËt cã h¹i
 - GV hƯ thèng l¹i bµi
 -NhËn xÐt tiÕt häc
Tiết 2+3: Học vần:
 ÔN TẬP
I.Mục tiêu:
*Chung:
 - Học sinh đọc và viết được chắc chắn các vần kết thúc bằng –i , -y
 -Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng 
 -Nghe và hiểu, kể lại theo tranh truyện kể : Cây khế
*Riêng:
 - HS yếu bước đầu đọc và viết được các vần trong bài ôn và một số tiếng đã học.
 - HSDT hiểu và biết thực hành : Vào lớp, ra sân.
II.Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ trong sgk
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Kiểm tra bài cũ :
 -Viết: ay, ây, máy bay, nhảy dây ( 2 viết, cả lớp viết bảng con)
 -Đọc từ ngữ ứng dụng : cối xay, ngày hội, vây cá, cây cối ( 2 em)
 2.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
5’
20’
8’
5’
8’
8’
5’
6’
8’
2’
1. Dạy Tập nói TV cho HSDT
 - GV cho trẻ đứng trong lớp. Dẫn 1 trẻ ra sân
 -GV nói: Đi ra sân
-GV gọi lần lượt tùng em đi ra sân
-GV gọi từng em đi vào lớpvà nói : Đi vào lớp
 2. Dạy bài ôn tập
 -Hỏi: Tuần qua chúng ta đã học được những vần gì mới?
 -GV gắn Bảng ôn được phóng to
2.Hoạt động 2 :Ôn tập:
a.Các vần đã học:
b.Ghép chữ và vần thành tiếng
 Giải lao
 c.Đọc từ ngữ ứng dụng:
 -GV chỉnh sửa phát âm
 -Giải thích từ: 
 Đôi đũa tuổi thơ máy bay
 d.Hướng dẫn viết bảng con :
-Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
-Đọc lại bài ở trên bảng
Tiết 2: 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc đoạn thơ ứng dụng: HS K-G
c.Đọc SGK:
 Å Giải lao
d.Luyện viết:
e.Kể chuyện:
-GV dẫn vào câu chuyện
-GV kể diễn cảm, có kèm theo tranh minh hoạ
- GV nhận xét cách kể cho HS
+ Ý nghĩa : Không nên tham lam.
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
 -HD HS đọc lại bài 
 - Dặn HS CB bài : eo- ao
HS nói theo: Đi ra sân.
HS trong lớp nói theo: 
 +Bạn Kha đi ra sân
 +Bạn Híu đi ra sân,
-HS nói theo : Đi vào lớp
HS nêu 
HS lên bảng chỉ và đọc vần
HS đọc các tiếng ghép từ chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn
Tìm và đọc tiếng có vần vừa ôn
Đọc (cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Cả lớp viết trên bàn
Viết b. con: tuổi thơ
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc cá nhân 10 em – đồng thanh)
Quan sát tranh
HS đọc trơn (cá nhân– đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
HS đọc tên câu chuyện
HS kể chuyện trong nhóm
Đại diện một số em lên kể 
Tiết 4: Toán
 Kiểm tra giữa học kì I
 Thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Toán:
 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3
I. Mục tiêu:
 *Chung:
 - Hình thành khái niệm ban đầu về phép trừ
 -Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 3.
 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
 - Thích làm tính .
* Riêng:
 -HS yếu bước đầu hình thành khái niệm ban đầu về phép trừ. Biết làm bài tập1
 II. Đồ dùng:
 -Tranh trong SGK .
 -3 bông hoa, 3 hình tròn
III. HĐ dạy- học:
 1. Khởi động: Ổn định tổ chức. 
 2. Kiểm tra bài cũ : gọi 3 HS lên bảng làm 
 2 + 3 5 ; 2 + 2 1 + 2 ; 1 + 4 4 + 1
 2 + 2 5 ; 2 + 1 1 + 2 ; 5 + 0 2 + 3 
 Nhận xét và ghi điểm. 
 3. Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 1/ Giới thiệu bài 
2/ Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 3.
a, Hướng đẫn HS học phép trừ 2 - 1 = 1.
- GV gắn lên bảng 2 HT sau đó lấy đi 1 HT 
-Hướng dẫn HS quan sát 
 GV vừa chỉ vào hình vừa nêu:” Hai HT bớt một HT còn lại một HT.” “ Hai bớt một còn một”.
-Ta viết : Hai bớt một bằng một như sau: 2 – 1 = 1
( dấu – đọc là”trừ”). Chỉ vào 2 – 1 = 1 đọc rồi chỉ cho HS đọc:
 Hỏi HS:” 2 trừ 1bằng mấy?”.
b, Hướng đẫn HS học phép trừ 3 - 1 = 2 ; 3 – 2 =1, theo 3 bước tương tự như đối với 2 – 1 = 1.
c, Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối quan hệ giữa cộng và trừ:
 Cho HS xem sơ đồ, nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận biết : 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành 3 chấm tròn: 2 + 1 = 3 ; 1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn bằng 3 chấm tròn : 1 + 2 = 3 ; 3 chấm tròn bớt 1 chấm tròn còn 2 chấm tròn : 3 – 1 = 2 ; 3 chấm tròn bớt 2 chấm tròn còn 1 chấm tròn: 3 – 2 = 1.
 3/ Thực hành 
*Bài1 :Cả lớp ( Lưu ý HS yếu)
 Hướng dẫn , hỗ trợ HS yếu 
GV nhận xét bài làm của HS.
*Bai ø2 : Cả lớp( Chú ý HS yếu)
 GV giới thiệu cách viết phép cộng theo cột dọc, cách làm tính theo cột dọc (chú ý viết thẳng cột).
* Bài 3 : HS K-G
GV nhận xét bài làm của HS.
 4/ Củng cố- Dặn dị 
 - Cho HS đọc lại bảng trừ 
 -Chuẩn bị bài: “Luyện tập”. Nhận xét tuyên dương.
Quan sát số hình để nêu bài toán:“ Lúc đầu có 2 HT , sau đó 1HT bị lấy đi. Hỏi còn lại mấy HT?” HS nêu câu trả lời:”Lúc đầu có 2 HT Lấy đi 1 HT. Còn lại 1 HT.”
HS khác nhắc lại:” Hai bớt một bằng một”. 
“Hai trừ một bằng một “.( CN- ĐT).
-2 trừ 1 bằng 1.
HS đọc thuộc các phép trừ trên bảng (Đọc CN- ĐT)
-HS đọc yêu cầu bài 1:” Tính”
4HS làm bài trên bảng, lớp làm vào vở.
HS đọc yêu cầu bài 2:” Tính”.
3HS làm tính và chữa bài: đọc kết quả phép tính: 
- 1HS đọc yêu cầu bài 3:“Viết phép tính thích hợp” . 
HS tự nêu bài toán và tự giải phép tính: 3 – 2 = 1.
 . 
Tiết 2+3: Học vần: 
 eo - ao
I.Mục tiêu:
*Chung:
 - Học sinh nhận biết được vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao
 - Đọc được đoạn thơ ứng dụng : Suối chảy rì rào
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
 * Riêng:
 - HS yếu bước đầu biết đọc, viết các vần và tiếng trong bài
 - HSDT nghe hiểu được việc múa, giơ tay, hát
- HS giỏi đọc trơn tồn bài và đọc được các tiếng, từ ngồi bài.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Tranh minh hoảttong sgk
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 A.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)
 -Đọc đoạn thơ ứng dụng ứng dụng: ” Gió từ tay mẹ ( 2 em)
 -Nhận xét bài cũ
 B.Bài mới :
 1. Dạy tập nói TV cho HSDT
 -GV tập cho trẻ múa điệu múa khoảng vài ba động tác. 
 - HD HS tập theo hiệu lệnh của GV
HĐ dạy
HĐ học
 2. Dạy vần: Cả lớp( chú ý HS yếu)
 a.Dạy vần eo:
 - GV viết bảng : e
 - GV viết thêm :o
- GV viết tiếng khoá: mèo
- Dạy từ khoá: chú mèo
-GV chỉnh sửa cho HS đọc đúng
b.Dạy vần ao: ( Qui trình tương tự)
- Đọc lại bài trên bảng
 * Giải lao
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
c.Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: ( HS K-G)
 -GV viết bảng:
 ngà voi gà mái
 cái còi bài vở
-Đọc lại bài ở trên bảng
Tiết 2: 
 1.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1: Cả lớp( tập trung cho HS yếu)
 -GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 2.Đọc câu ứng dụng: ( HS K-G)
 - GV tổ chức cho HS thi đọc 
c.Đọc SGK:
 - GV sửa sai
 * Giải lao
d.Luyện viết:
e.Luyện nói: “Gió, mây, mưa, bão, lũ”.
 -Cho HS xem tranh
Hỏi:-Trên đường đi học về, gặp mưa em làm gì?
 -Khi nào em thích có gió?
 -Trước khi mưa to, em thường thấy những gì trên bầu trời?
 C. Củng cố , dặn dò
 -HS đọc lại bài 
 _Dặn HS CB bài: au- âu
Phân tích vần eo. 
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Đánh vần , đọc trơn :mèo ( cá nhân - đồng thanh)
 Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
-Theo dõi qui trình
-Viết b. con: 
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(cá nhân - đồng thanh)
Đọc (cá nhân – đồng thanh)
HS mở sách . Đọc (10 em)
- HS gạch chân tiếng cĩ vần mới học tự nhẩm và đọc.
- HS đọc nhĩm đơi
-Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
-HS trao đổi nhóm đôi
- Đại diẹn nhóm trình bày
Tiết 4: Mĩ thuật: 
 XEM TRANH PHONG CẢNH
I.Mục tiêu:
 - HS nhËn biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình vẽ và màu sắc trong tranh.
 - Yêu mén cảnh đẹp quê hương.
II. Đồ dùng:
Tranh phong cảnh( biển, đồng ruộng, phố phường)
III. Hoạt động dạy- học:
1.Giới thiệu tranh phong cảnh.
GV cho HS xem tranh ở bài 9 
GV giới thiệu: Tranh phong cảnh thường vẽ nhà, cây, đường, ao, hồ, biển, thuyền
Tranh phong cảnh còn có thể vẽ thêm người và các con vật( gà, trâu)
Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì màu, sáp màu, bút dạ,và màu bột
2.HD xem tranh:
GV cho HS xem tranh trong VTV
GV gợi ý cho JS nêu được ND từng tranh.
3.Nhận xét đánh giá:
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS QS cây và con vật. 
CHIỀU.
TiÕt 1: To¸n PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 
I/ Mơc tiªu: 
 -Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.
 - Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
 - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép trừ.
II/ Ho¹t ®éng d¹y - häc
H§ D¹y
H§ häc
 1/ Giíi thiƯu bµi 
 2/ LuyƯn tËp.
 Bµi 1: TÝnh: C¶ líp( chĩ ý HS yÕu)
 2-1= 3-1=
 3-2= 2+1=
 Bµi 2 : Tính 
 3 2 3 
 - - -
 1 1 2
 - GV HD HS yÕu ®Ỉt tÝnh th¼ng cét 
- GV theo dâi, hç trỵ HS yÕu.
 Bµi 3: , = ?( HS K-G)
 3 -2 = 1+1=
 3-1 = 1+2=
 - GV theo dâi ,hç trỵ HS 
 - NhËn xÐt , nªu KQ ®ĩng.
3/ Cđng cè- dỈn dß.
 -GV nhËn xÐt tiÕt häc
 -DỈn HS vỊ tËp lµm c¸c phÐp tÝnh trong PV 5
 - HS đọc YC
- C¶ líp viÕt b¶ng con
- HS viÕt vµo vë « li.
- 2 HS lªn b¶ng lµm
- C¶ líp lµm bµi vµo vë
- HS nªu YC
 - 2 HS lªn b¶ng lµm
 - Líp lµm vµo vë.
-HS làm vào vở
TiÕt 1: LUYƯN §äC 
 I/ Mơc tiªu:
- Củng cố kĩ năng đọc viết bài buổi sáng.
-Rèn HS kh¸, giái đäc, râ rµng , l­u lo¸t tồn bài và một số tiếng từ ngồi bài.
 -HS yếu ®äc ®­ỵc các vần và một số tiếng trong bài .
 II/ Ho¹t ®éng d¹y - häc.
H§ d¹y
H§ häc
1. LuyƯn ®äc bài trên bảng : c¶ líp ( l­u ý hç trỵ HS yÕu ®äc)
 - GV cho HS ®äc 
 - GV hç trỵ HS yÕu ®äc ®ĩng vần, tiÕng ®· häc.
 - GV nx,tuyªn d­¬ng HS ®äc tèt 
2/ Luyện đọc bài trong sgk.
 -Gv cho HS đọc theo nhóm 2 
 -GV theo dõi, sửa sai 
3/ Cđng cè- dỈn dß:
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng tÝch cùc..
 - DỈn HS ®äc l¹i bµi vµ CB bµi sau.
- HS ®äc c¸ nh©n.
- HS luyƯn đọc trong nhãm 2
- Mét sè HS lªn đọc 
 TiÕt 3: LuyƯn viÕt
 I/ Mơc tiªu:
 - HS kh¸, giái viÕt nhanh, ®ĩng, ®Đp c¸c ch÷: cối xay, vây cá, nhảy dây, thi chạy, cày cấy.
 - HS yếu viÕt ®­ỵc ch÷ : ay, ây, xay, vây 
II/ Ho¹t ®éng d¹y - häc: 
H§ D¹y
H§ Häc
1/ LuyƯn viÕt 
 - GV viÕt lªn b¶ng vần: ay, ây, xay, vây (HS yÕu) cối xay, vây cá, nhảy dây, thi chạy, cày cấy ( HS K-G ). 
 - HD HS viÕt liền nét và khoảng cách giữa các chữ 
a/ ViÕt b¶ng con:
 - HD HS viÕt tõng ch÷ trªn b¶ng con ( GV HD HS viÕt ®ĩng ®é cao và nét nối cđa c¸c con ch÷ .) 
 - GV giĩp ®ì HS yÕu viÕt đúng quy trình
 - GV nhËn xÐt uèn n¾n, sưa sai
 b/ ViÕt vë « li:
 - HD HS kh¸, giái nh×n b¶ng viÕt vµo vë
 - GV HD HS yếu tập nhìn bảng viết vào vở 
 -GV theo dâi, uèn n¾n HS viÕt ®ĩng 
 4/ ChÊm bµi.
 - GV thu vë chÊm vµ sưa sai.
 - NhËn xÐt chung.
3/ Cđng cè- dỈn dß.
 -GV nhËn xÐt tiÕt häc
 -Tuyªn d­¬ng HS viÕt ®Đp, ®ĩng ®é cao. Nh¾c nhë HS yÕu luyƯn viÕt thªm ë nhµ.
- HS K-G ®äc bµi viết
-HS theo dâi 
-HS viÕt c¸c ch÷ theo yªu cÇu 
- HS viÕt bµi vµo vë
Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2009
Thứ 1 . Âm nhạc: ÔN BÀI HÁT: LÝ CÂY XANH 
I.Mục tiêu: 
 - HS thuộc lời ca, hát đúng giai điệu .
 - Tập trình diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ.
 - Tập nói theo thơ
II. Chuẩn bị: 
Tranh ảnh , thanh gõ.
III. Hoạt động dạy- học:
HĐ dạy
HĐ học
A. Kiểm tra bài cũ
 Hát bài: Tìm bạn thân
GV nhận xét - ghi điểm
B.Bài mới:
 1.G iới thiệu bài
 2. Hướng dẫn ôn bài hát: Lý cây xanh
 -GV cho HS QS tranh phong cảnh Nam Bộ. GV nhắc lại Lí cây xanh một bài dân caNam Bộ
 - Hướng dẫn HS hát 
HD hát kết hợp phụ hoạ
-HD HS vỗ tảtheo nhịp 2 và vỗ tay theo tiết tấu lời ca.
-Hát kết hợp nhún chân theo nhịp
3. Tập nói thơ theo tiết tấu:
 -GV cho HS nói theo tiết tấu bằng lời ca của bài Lí cây xanh
4. Củng cố- Dặn dò:
 - GV cho HS hát lại bài hát Lí cây xanh.
 - GV NX tiết học 
 - Dặn HS hát lại bài .
2 HS lên bảng trình diễn bài hát
- HS QS tranh 
- HS hát tập thể
 -Tập luyện theo nhóm
- Hát kết hợp phụ hoạ
- Hát và gõ phách đệm( Vỗ tay)
HS thực hiện và trình diễn trước lớp
HS tập nói theo tiết tấu:
 Cái cây xanh xanh
 Thì lá cũng xanh
 Chim đậu trên cành
 Chim hót líu lo.
Tiết 2+3: Tập viết: Bài 7+8 
 xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái
 đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ
I.Mục tiêu:
 -Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái. đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ.
 -Tập kĩ năng nối chữ cái.
 - Kĩ năng viết liền mạch.
 -Kĩ năng viết các dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí.
 -Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế.
 -Viết nhanh, viết đẹp.
* Riêng HS yếu viết được một số từ ở bài 7õ.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Viết bảng lớp nội dung và cách trình bày theo yêu cầu bài viết.
 III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Kiểm tra bài cũ: 
-Viết bảng con: nho khơ, nghé ọ, chú ý, cá trê ( 2 HS lên bảng lớp, cả lớp viết bảng con)
-Nhận xét , ghi điểm
 2.Bài mới : 
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài : Ghi đề bài
2.Quan sát chữ mẫu và viết bảng con
 -GV viết lên bảng: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái
 đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ
 -Đọc và phân tích cấu tạo từng tiếng ?
 -Giảng từ khĩ
 -Sử dụng que chỉ tơ chữ mẫu
 -Hướng dẫn viết bảng con:
 GV uốn nắn sửa sai cho HS
3. Thực hành 
 -Hỏi: Nêu yêu cầu bài viết?
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
 -Hướng dẫn HS viết vở:
 Chú ý HS: Bài viết cĩ 8 dịng, khi viết cần nối nét 
 với nhau ở các con chữ.
 GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu kém.
 -Chấm bài HS đã viết xong ( Số vở cịn lại thu về
 nhà chấm)
 - Nhận xét kết quả bài chấm.
4.Củng cố , dặn dị
 -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết
 -Nhận xét giờ học
 -Dặn dị: Về luyện viết ở nhà
 Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết sau.
HS quan sát
4 HS đọc và phân tích
HS quan sát
HS viết bảng con:
-2 HS nêu
-HS quan sát
-HS làm theo
-HS viết vở
Tiết 4: Thủ công: XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN
 I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.
2.Kĩ năng :Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng.
3.Thái độ :Ham thích môn học.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: +Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản.
 +Giấy thủ công, giấy trắng.
-HS: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công.
III.Hoạt động dạy và học:
1.KTBC: - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS.
 - Nhận xét.
2.Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Giới thiệu bài Ghi đề bài.
Hoạt động1: Quan sát và nhận xét:
Hoạt động 2: Thực hành
+ Nêu lại cách xé hình cây đơn giản?
+ GV nhắc nhở HS thực hiện đúng qui trình trên giấy nháp.
 + Theo dõi, uốn nắn các thao tác xé.
+ Nhắc HS dọn vệ sinh.
Hoạt động 3 : Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu một số HS nhắc lại nội dung bài học.
- Giáo dục tư tưởng: Biết chăm sóc cây trồng.
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
- Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, bút chì, bút màu, hồ dán cho bài học tiết 2
- HS quan sát + trả lời câu hỏi.
- 2 HS nêu.
- HS thực hành xé hình cây đơn giản và dán vào vở.
- HS dọn vệ sinh, lau tay.
CHIỀU.
Tiết 1. TV. ÔN TẬP
I.Mục tiêu.
- Củng cố các kỹ năng đọc, viết các vần, chữ đã học trong tuần
- Vận dụng kiến thức đã học làm được các bài tập trong VBT Tiếng việt.
II. Hoạt động dạy- học
* Hoạt động 1. Đọc bài trong SGK
- GV HD HS đọc các bài tron

Tài liệu đính kèm:

 • docTUAÀN 9.doc