Giáo án Lớp 1 - Tuần 6 - Lê Thị Thúy Mai - Trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn

I/ Mục tiêu:

- H đọc được: p, ph, nh, phố xá, nhà lá; từ và câu ứng dung.

- Viết được : p, ph, nh, phố xá, nhà lá.

- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: chợ, phụ́, thị xã.

-Hs yếu ,hòa nhập đọc ,viết được :p , ph- nh , phố xá , nhà lá .

-GD hs chăm học bài .

II/ Chuẩn bị:

-Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng.

-Hs :Bộ ghép chữ,bảng con .

III/ Các hoạt động dạy học:

 

doc 24 trang Người đăng honganh Ngày đăng 26/12/2015 Lượt xem 501Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 6 - Lê Thị Thúy Mai - Trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
heo hướng dẫn.
HS xé xong, xếp hình cân đối.
HS theo dõi.
HS lắng nghe.
HS ghi nhớ.
Ôn luyện Tiếng Việt: luyện đọc, viết ph- nh
I/ Mục tiêu:
- Đọc đúng, nhanh các âm tiếng, từ : x,k,r,s,ch,kh, p, ph, nh, phố xá, nhà lá. 
- Đối với H trung bình Yếu, đọc đúng trình các chữ đã học trong tuần trước.
-Hs hòa nhập đọc được :x,k,r,s,ch,kh,p,ph,nhvà một số tiếng đã học .
- H yêu thích môn Tiếng Việt.
II/ Chuẩn bị:
Bảng phụ.
III/ Các hoạt động dạy học:
ND-KT-TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
1Bài cũ :
9 3- 5 )’
2. Bài mới:
a/ Giới thiệu bài ( 1-2)’
b/Luyện đọc âm 6-7p
c.Luyện đọc từ (12 -15')
d.Luyện đọc câu (12p
3. Củng cố dặn dò (3-4')
* Gọi H đọc các âm đã học trong tuần.
- T nhận xét, ghi điểm.
* T giới thiệu bài, ghi đề.
*T Y/c H đọc cá nhân các chữ: x,k,r,s,ch,kh ph nh phố nhà...
- T y/c H luyện đọc theo nhóm tiếng ,từ.
- T tổ chức cho H nhận xét.
- T nhận xét sửa sai
Nghỉ giữa tiết :
* T hướng dẫn H luyện đọc trên phiếu cá nhân.
- Hướng dẫn H TB- Y .
- T theo dõi giúp đỡ, Hướng dẫn H yếu.
* G nhận xét tiết học.
- G dặn dò H.
*H đọc.
 àHS nhận xét-Lắng nghe.
- H theo dõi , đọccá nhân.
- H lắng nghe, nghi nhớ.
- H đọc theocá nhân .
- H đọc theo nhóm ,trước lớp .
- H nhận xét, sữa sai lẫn nhau.
Múa hát
* H đọc theo nhóm đôi.
- H đọc trước lớp.
nghe
Ôn luyện toán( Bù Toán) Số 10
1/ Mục tiêu:
Biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10; đọc, đếm được từ 0 đến 10; biết so sánh các số trong phạm vi 10, biết vị trí số 10 trong dãy số từ 0- 10
Hs yếu hòa nhập đọc viết được số 10,đếm các số từ 0 đến 10.
- H chăm chỉ, tích cực trong học toán.
11/ Đồ dùng dạy học:
- SGK, Vở BT Toán, Mô hình các đồ vật, con vật.
11/ Hoạt động dạy học:
ND-KT-TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
1Bài cũ : 3-5’
2. Bài mới: (20- 25’)
a/ Giới thiệu số 10
 ( 7- 8 )
b/Thực hành
 (18- 20)
Bài 1:
Viết số 10
Bài 4:Điền dấu , =
Bài 5: Điền số.
3. Củng cố dặn dò (3-4')
* Gọi H đọc viết các số đã học.
- T nhận xét.
* T nêu mục tiêu tiết học, ghi đề.
* Yc H lấy và đếm 9 hình tròn sau đó lấy thêm 1 hình tròn nữa.
- Có tất cả bao nhiêu hình tròn ?
- Cho H quan sát hình vẽ SGK.
“ Có 9 con bướm, lấy thêm 1 con bướm nữa” Hỏi tất cả có mấy con bướm ?
-T kết luận, ghi bảng số 10.
-T giới thiệu số 10 in và viết.
-T viết mẫu và giải thích cách viết số 10.
-Y/ c H lấy 10 que tính tách tuỳ ý thành 2 phần và nêu kết quả của mình.
-T chốt lại cấu tạo số 10.
- HD H đọc cấu tạo số 10.
-T hướng dẫn lượt từng bài tập 1, 4 ,5.
-T Nêu Y/c bài tập, hướng dẫn H viết số ở bảng con.
- T nhận xét, sửa sai.
Lu ý: Khoảng cách giữa số 1 và số 0. 
* T Hướng dẫn H so sánh để điền dấu thích hợp.
-Y/c H đổi vở kiểm tra.
-T Nhận xét, sửa sai.
* Lưu ý: Cách điền dấu 
* T đọc bài toán
- Hướng dẫn H làm bài.Giúp đỡ H yếu, TB
T chốt kiến thức. 
* G nhận xét tiết học.
- T dặn dò về nhà.
*H viết bảng con, đọc.
 àHS nhận xét, sửa sai
-Lắng nghe.
- H theo dõi lấy và đếm thêm 1 hình tròn nữa. H trả lời câu hỏi của T
- H khác nhận xét.
- H s nêu nhận xét .
Theo dõi
- H lấy nêu kết quả tách của mình.
- H nêu cách tách.
- H lắng nghe, ghi nhớ.
-Đọc cấu tạo số 10. Cá nhân, nhóm, cả lớp.
-H Nêu Y/c BT
-H viết bảng con ,vào vở
- H trả lời - H khác nhận xét.
* Quan sát, nhận xét.
- H lắng nghe, ghi nhớ.
- H so sánh 
- H làm bài tập VBT.
1 H làm bảng phụ.
-1 H đọc bài toán.
- H làm bài vào vở BT.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2011
Mĩ thuật: Thầy Lai dạy
Tiếng Việt: Học vần: g - gh
I/ Mục tiêu:
- H đọc được: g, gh, gà ri, ghế gỗ ; từ và câu ứng dung.
- Viết được : g, gh, gà ri, ghế gỗ 
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: gà ri, gà gô
-H/s yếu hòa nhập đọc viết được : : g, gh, gà ri, ghế gỗ
- H yêu thích môn Tiếng Việt., các con vật.
II/ Chuẩn bị:
 Gv:Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng
 Hs:Bộ ghép chữ ,bảng con 
III/ Các hoạt động dạy học:
ND-KT-TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
1.Dạy chữ ghi âm
a.Nhận diện chữ
(3-4')
b.Phát âm và đánh vần tiếng(5-6')
c. Hướng dẫn viết chữ (5-7')
d. Đọc tiếng ứng dụng (4 - 5')
2.Luyện tập 
a. luyện đọc(8 - 10')
b.Luyện viết(10 -12')
c.Luyện nói (7-8')
3. Củng cố dặn dò (3-4')
 Tiết 1:
*T cho H quan sát tranh
- T nêu câu hỏi gợi ý để giới thiệu chữ g
- T viết chữ g
- T: con chữ g gồm 2 nét : mụ̣t nét cong khép kín và một nét khuyết dưới...
- T nhắc lại
- T HD phát âm g
- T giới thiệu tiếng mới: gà
- T nhận xét
- T HD đánh vần, đọc trơn tiếng gà 
- T theo dõi, uốn nắn
Dạy chữ gh quy trình tương tự chữ g
*T viết mẫu g , gh, ....
- T nêu quy trình viết
- T y/c H luyện viết
- T nhận xét sửa sai
Nghỉ giữa tiết :
*T gọi H đọc các tiếng ở trên bảng
- T gọi H nêu những tiếng có âm đã học
- T chỉnh sửa phát âm
 Tiết 2:
*T y/c H luyện đọc lại các âm đã học ở tiết 1
- T y/c H đọc từ ứng dụng
*T giới thiệu tranh minh họa
- T y/c H đọc câu ứng dụng: nhà bà có tủ gỗ ghế gỗ
- T nhận xét
- T gọi H đọc toàn bài
- T đọc mẫu toàn bài
*T HD H viết vào vở
- T theo dõi giúp đỡ H yếu
Nghỉ giữa tiết
*T gọi H đọc tên bài
- T HD H quan sát tranh, nêu câu hỏi gợi ý về chủ đề: gà ri, gà gụ
.......
- T nhận xét chốt nội dung
*T cho H đọc toàn bài
- T nhận xét, dặn dò
*H theo dõi 
- H trả lời – nhận xét, sửa sai
- H nhìn miệng, môi T
- H phát âm
- H đọc: g
- H phân tích: Tiếng gà có âm g đứng trớc, âm a đứng sau, dấu....
- H đánh vần: Nhóm, các nhân, lớp
*H theo dõi
- H viết bóng
- H viết bảng con àHS nhận xét sửa sai lẫn nhau
*H đọc:các nhân, nhóm, lớp
- Múa hát
- H nêu các tiếng có âm vừa học àHS nhận xét, sửa sai
* H đọc lại các âm ở tiết 1àHS nhận xét sửa sai sai
- H đọc câu ứng dụng HS sửa sai
*H lắng nghe
- H đọc câu ứng dụng
* H theo dõi
- H viết bóng
- H viết vào vở
*H quan sát tranh, thảo luận
- H trả lời câu hỏi , HS khác nhận xét
Múa hát
*H lắng nghe, ghi nhớ
Toán: luyện tập
I. Mục tiêu : Giúp HS củng cố về:
 - Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10
 - Đọc viết, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10
 - Cấu tạo của số 10.
 -Hs yếu hòa nhập nhận biết được số lượng,đọc viết so sánh các số trong p.vi 10.
 - HS tích cực, chủ động trong học Toán
 II.Đồ dùng dạy học: Hình vẽ sẵn BT3, bảng phụ, VBT
 III.Các HĐ dạy học chủ yếu
ND-KT-TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
1.Bài cũ: ( 3-5’) 
2.Bài mới: (27’)
a. GTB: (1-2’)
b. Luyện tập:
Bài1: Nối theo mẫu
 ( 7-8’)
Bài 3: Có mấy hình tam giác
 (7-8’)
Bài 4: Điền dấu > < =
 (8-9’)
3.Củng cố ,dặn dò: (1-2’)
 - GV yêu cầu HS đếm từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0
-Nhận xét , ghi điểm
- GV nêu mục tiêu tiết học, ghi đề
- GV HD HS lần lượt làm các bài tập
* GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV hớng dẫn HS quan sát tranh, đếm số lượng con vật có trong từng bức tranh rồi nối với các ô thích hợp
- GV yêu cầu HS làm vào VBT
- GV chữa bài: gọi 1-2 HS đứng tại chỗ đọc kết quả, GV nhận xét
* GV gọi H nêu yêu cầu bài toán
- GV hướng dẫn HS quan sát thật kĩ, nêu cách làm
 - GV tổ chức cho HS làm bài theo nhóm 2
- GV chữa bài: gọi 1-2 HS nêu kết quả ,yêu cầu HS khác nhận xét
- GV nhận xét , củng cố cho HS về cấu tạo số 10
* Yêu cầu HS nêu cách làm phần a
- GV cho HS điền dấu rồi đọc kết quả
- GV chữa bài, nhận xét
- Y/c HS nêu nhiệm vụ của từng phần
- GV hớng dẫn HS quan sát dãy số từ 0 đến 10 để tìm ra các số bé hơn 10,số bé nhất, số lớn nhất trong dãy số đó.
-GVchữa bài và chốt số lớn nhất, số bé nhất ,các số bé hơn 10.
- GV hệ thống kiến thức vừa luyện tập
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS
- 2-3HS trả lời, HS dưới lớp nhận xét.
- 1-2 HS nêu đề bài
* Nối theo mẫu
- HS quan sát tranh, đếm số lợng con vật rồi nối với các ô thích hợp
- HS làm vào VBT
-2HS đứng tai chỗ đọc kết quả, HS khác nhận xét
* Có mấy hình tam giác?
- Đếm số hình tam giác rồi ghi kết quả vào hình vuông
- HS làm bài theo nhóm 2
- 1-2 HS nêu kết quả ,yêu cầu HS khác nhận xét
- H nêu cấu tạo số 10
* Điền dấu > < =
- 2 HS làm bảng phụ
 ,HS khác nhận xét 
- Phần b: tìm số bé hơn số 10,phần c:tìm số bé nhất, số lớn nhất trong các số từ 0-10
- HS nêu kết quả
- HS nhắc lại
- HS lắng nghe, thực hiện
ôn luyện mĩ thuật: Thầy Lai dạy
Ôn luyện Toán,ÔLTV:(Bù Tiếng Việt):
Học vần: q - qu , gi
 I.Mục tiêu : 
- HS đọc,viết được: q - qu , gi ,chợ quê ,cụ già .
 - HS đọc được từ ứng dụng : quả thị, qua đò, giỏ cá, giã giò và câu ứng dụng câu ứng dụng: chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá.
-Hs yếu ,hòa nhập đọc viết được : q - qu , gi ,chợ quê ,cụ già
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : quà quê ( HS luyện nói từ 2 đến 3 câu) 
- HS biết dùng q- qu ,gi trong khi viết bài
- Giáo dục HS mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp TV
 II.Đồ dùng dạy học: GV: Bộ BDTV,THT, bảng phụ, tranh SGK. 
 Hs bộ ghép chữ ,bảng con .
 III.Các HĐ dạy học chủ yếu Tiết 1
ND-KT-TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
1.Bài cũ: 
 (3-5’) 
2.Bài mới(30’) *HĐ1:GTB: (1-2’)
*HĐ2:Dạy chữ ghi âm:(27-28’)
- Nhận diện chữ
 * q
 * qu
- Phát âm và đánh vần tiếng
- Đọc trơn từ khoá
* Chữ: gi
- HD viết
- HD đọc từ ngữ ứng dụng
*HĐ3:Luyện tập:
- Luyện đọc:
 (17-18’)
 - Luyện viết:
 (10’)
- Luỵện nói:
 (7- 8’)
3.Củng cố ,dặn dò: (1-2’)
 - GV y/c viết, đọc từ ngữ: nhà ga, gồ ghề, ghi nhớ
 - GV nhận xét , ghi điểm
 - Giới thiệu bài và ghi bảng: q- qu,gi
? Chữ q được tạo bởi những nét nào?
Chữ q và chữ a giống và khác nhau ở chỗ nào?
-Y/c tìm , ghép và đọc chữ q
 Chữ qu được ghép bởi những con chữ nào ?
?Chữ q và chữ qu giống và khác nhau ở chỗ nào?
-Y/c tìm , ghép và đọc chữ qu
- GV phát âm mẫu chữ qu , hướng dẫn H phát âm, GV chỉnh sửa phát âm cho H
- GV y/c HS thêm chữ để ghép tiếng quê, GV ghép
- Yêu cầu H phân tích tiếng: quê
- GV gọi HS đánh vần tiếng: quê
- GV y/c HS quan sát , nhận xét tranh
Nghỉ giữa tiết
- GV giới thiệu từ khoá,gọi HS đọc trơn : quê, chợ quê, GV chỉnh sửa 
- GV hướng dẫn tương tự chữ qu
- GV viết mẫu:q, qu,chợ quê, cụ già.
- Tổ chức cho H viết bảng con
- GV nhận xét, sửa sai cho HS
- GV y/c HS đọc thầm , tìm tiếng mới
- Gọi H đọc phân tích, đọc tiếng
- GV giải thích nghĩa : qua đò, giã giò 
- GV đọc mẫu, gọi H đọc lại
 Tiết 2
- Tổ chức cho HS luyện đọc lại bài ở tiết 1, GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS
- GV y/c quan sát và nhận xét tranh
- GV đưa câu ứng dụng,y/c HS tìm tiếng mới , đọc tiếng đó
- GV đọc mẫu câu ứng dụng, hướng dẫn ngắt nghỉ
- Gọi H đọc câu ứng dụng
* GV nhắc HS tư thế ngồi, cách trình bày
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu
- GV chấm một số bài, nhận xét
Nghỉ giữa tiết
- Hướng dẫn quan sát và thảo luận:
? Trong tranh vẽ gì?
? Quà quê gồm những thứ quà gì?Kể tên một số qùa quê mà em biết?	
? Em hay được ai mua quà? Khi có quà, em có chia cho mọi ngời không?
- GV nhận xét , kết luận
- Trò chơi : Tìm nhanh tiếng mới 
- Gọi 1-2 HS đọc lại toàn bài ở SGK
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS
- HS viết, đọc ở bảng con
- 1HS đọc câu ứng dụng ở SGK 
- Lớp nhận xét.
- 1-2 HS nhắc lại tên bài học
- chữ q được tạo bởi nét cong hở phải và nét sổ
- H trả lời
 -HS tìm, ghép và đọc chữ q
- Chữ qu được ghép bởi con chữ q và u
- HS so sánh, nhận xét
- tìm , ghép và đọc chữ qu
- HS phát âm( CN + ĐT)
- HS thêm chữ để ghép tiếng quê
- âm qu đứng trước,ê sau
- HS: quờ- ê – quê
-HS quan sát , nhận xét tr
- HS đọc trơn : quê, chợ quê(CN + ĐT)
 - HS đọc lại sơ đồ
- H viết trong không trung
- HS viết ở bảng con 
Lớp nhận xét.
- HS tìm đọc tiếng mới 
 - H đọc phân tích, đọc tiếng
- HS lắng nghe
- HS luyện đọc (CN-ĐT)
- HS luyện đọc bài ở tiết 1 , HS khác nhận xét
HS quan sát và TLCH 
-HS tìm đọc tiếng,TN
- HS lắng nghe
- HS luyện đọc câu(CN-ĐT)
*HS luyện viết ở vở theo y/c
- HS lắng nghe
- Hất múa
- HS quan sát và thảo luận theo nhóm đôi
- 1số HS luyện nói trước lớp .Lớp nhận xét 
- HS tìm và nêu
- 1-2 HS đọc lại bài ở SGK
- HS lắng nghe và thực hiện
Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011
TN-XH: Cô Xuân dạy
Tiếng Việt: Học vần: Bài 25: ng - ngh
 I.Mục tiêu : 
- HS đọc,viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ
 - HS đọc đợc từ : ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ, nghé ọ và câu ứng dụng câu ứng dụng: nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga.
-Hs yếu ,đọc viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : bê, ghé, bé ( HS luyện nói từ 2 đến 3 câu)
 - Giáo dục HS mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp Tiếng Việt
 II.Đồ dùng dạy học: GV:Bộ BDTV, bảng phụ, tranh .HS: bộ THTV, bảng con, SGK
 III.Các HĐ dạy học chủ yếu Tiết 1
ND-KT-TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
1.Bài cũ: (3-5 ‘) 
2.Bài mới: HĐ1:GTB:
(1-2phút)
HĐ2:Dạy chữ ghi âm:(28-30’)
- Nhận diện chữ
 ng
- Phát âm và đánh vần tiếng
- Đọc trơn từ khoá
* Chữ: ngh
- HD viết
- HD đọc từ ngữ ứng dụng
HĐ3:Luyện tập:
-Luyện đọc:(17-18’)
-Luyện viết:(10’)
-Luỵện nói:(7-8’)
3.Củng cố ,dặn dò: (1-2’)
 - GV y/c viết, đọc từ ngữ: quả thị, qua đò, giỏ cá, giã giò
 - GV nhận xét , ghi điểm
- Giới thiệu bài và ghi bảng
? Chữ ng được ghép bởi những con chữ nào ?
?Chữ ng và chữ g giống và khác nhau ở chỗ nào?
-Y/c tìm , ghép và đọc chữ ng
- GV phát âm mẫu, hớng dẫn H phát 
- Chỉnh sửa phát âm cho H
- GV y/c HS thêm chữ và dấu thanh để ghép tiếng ngừ, GV ghép
- Yêu cầu H phân tích tiếng ngừ
- GV gọi HS đánh vần tiếng ngừ
- GV y/c HS quan sát , nhận xét tranh
Nghỉ giữa tiết
- GV giới thiệu từ khoá,gọi HS đọc trơn : ngừ, cá ngừ, GV chỉnh sửa 
- GV hướng dẫn tương tự chữ ng
- GV viết mẫu ng, cá ngừ, ngh, củ nghệ
- Tổ chức cho H viết bảng con
- GV nhận xét, sửa sai cho HS
- GV yêu cầu HS đọc thầm, tìm tiếng chứa vần vừa học
- Gọi H đọc phân tích, đọc tiếng
- GV giải thích nghĩa: nghệ sĩ,nghé ọ
- GV đọc mẫu, gọi H đọc lại
 Tiết 2
- Tổ chức cho HS luyện đọc lại bài ở tiết 1, GV nhận xét chỉnh sửa cho HS
- GV y/c quan sát và nhận xét tranh
- GV đưa từ ứng dụng,y/c HS tìm tiếng mới , đọc tiếng đó
- GV đọc mẫu câu ứng dụng, hướng dẫn ngắt nghỉ hơi
- Gọi H đọc câu ứng dụng
- GV nhắc HS ngồi đúng tư thế, hướng dẫn HS cách trình bày
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu
Nghỉ giữa tiết
- GV chấm một số bài, nhận xét
- Hướng dẫn quan sát và thảo luân:
? Trong tranh vẽ gì? Con bê là con của con gì? Nó màu gì?
? Thế còn con nghé?
? Con bê và con nghé thường ăn gì?
- GV gọi 1 số nhóm trình bày
- GV nhận xét , kết luận
- Trò chơi : Tìm nhanh tiếng mới 
- Gọi 1-2 HS đọc lại toàn bài ở SGK
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS
- HS viết, đọc ở bảng con
- 1HS đọc câu ứng dụng ở SGK 
- Lớp nhận xét.
- 1-2 HS nhắc lại tên bài học
- chữ ng được ghép bởi hai chữ n và g
- Giống : đều có g, khác: chữ ng có thêm n
-HS tìm , ghép và đọc chữ ng 
- HS phát âm( CN + ĐT)
- HS thêm chữ và dấu thanh để ghép tiếng ngừ
- H phân tích tiếng ngừ
- HS đánh vần tiếng ngừ
- HS hát múa
- HS đọc trơn : ngừ, cá ngừ
(CN + ĐT)
- HS đọc lại sơ đồ
- H viết trong không trung
- HS viết ở bảng con 
Lớp nhận xét.
- HS tìm đọc tiếng mới 
- H đọc phân tích, đọc tiếng
- HS lắng nghe
-HS luyện đọc (CN-ĐT)
- HS luyện đọc , HS khác nhận xét
HS quan sát và TLCH 
-HS tìm đọc tiếng,TN
- HS lắng nghe
- HS luyện đọc câu(CN-ĐT)
- HS luyện viết ở vở theo y/c
- HS lắng nghe
Hát múa
- HS quan sát và thảo luận theo nhóm đôi
- 1số HS luyện nói trớc lớp
 Lớp nhận xét 
- HS tìm và nêu
- 1-2 HS đọc lại bài ở SGK
- HS lắng nghe và thực hiện
Toán: Luyện tập chung
 I.Mục tiêu : Giúp HS củng cố về:
 - Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10
 - Biết đọc viết, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10
 -Hs yếu nắm được bài .
 - HS tích cực, chủ động trong học Toán
 II.Đồ dùng dạy học:Bảng phụ, VBT, SGK
 III.Các HĐ dạy học chủ yếu
ND-KT-TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
1.Bài cũ: ( 3-5’) 
2.Bài mới: (28’)
a. GTB: (1-2’)
b. Luyện tập:
Bài1: Nối (theo mẫu)
 ( 7-8’)
Bài 3: Viết số thích hợp
 (8-9’)
Bài 4: Viết các số theo thứ tự
 (8-9’)
3.Củng cố ,dặn dò: (1-2’)
 - GV yêu cầu HS nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng là 1, HS dưới lớp đếm số từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0 
-Nhận xét , ghi điểm
- GV nêu mục tiêu tiết học, ghi đề
- GV HD HS lần lượt làm các bài tập
* GV hướng dẫn HS quan sát mẫu rồi nêu yêu cầu của bài tập này
- GV hớng dẫn HS quan sát tranh, đếm số lượng con vật có trong từng bức tranh rồi nối với số thích hợp
- GV yêu cầu HS làm vào VBT
- GV chữa bài: gọi 1-2HS đứng tại chỗ đọc kết quả, H dưới lớp đổi vở kiểm tra
- GV nhận xét
* GV gọi H nêu yêu cầu bài toán
- Phần a:GV hướng dẫn HS viết các số trên toa tàu theo thứ tự từ 10 đến 1
- Phần b: Gv hớng dẫn H viết các số vào ô trống theo thứ tự từ 0 đến 10
 - GV tổ chức cho HS làm bài theo nhóm 2
- GV chữa bài: gọi 1-2 HS nêu kết quả của từng phần ,yêu cầu HS khác nhận xét
- GV nhận xét ,đánh giá ,da ra kết quả đúng 
* GV gọi H đọc y/c, nội dung BT4
- Y/c HS nêu nhiệm vụ của từng phần
+ GV hớng dẫn HS làm phần a
- Chữa bài: GV cho H đổi chéo vở kiểm tra
-GV huy động kết quả, nhận xét
+ GV y/c H dựa vào thứ tự từ lớn đến bé để điền vào ô trống
- Yêu cầu H làm BT
- Chữa bài: GV gọi 2 H lên bảng làm, H dới lớp nhận xét , chốt cách sắp xếp số theo thứ tự
- GV hệ thống kiến thức vừa luyện tập
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS
- 2-3HS nhận biết, HS dưới lớp đếm số từ 0 đến 10,từ 10 đến 0
- 1-2 HS nêu đề bài
* Nối theo mẫu
- HS quan sát tranh, đếm số lượng con vật rồi nối với số thích hợp
- HS làm vào VBT
-2HS đứng tại chỗ đọc kết quả, HS khác nhận xét
- H dới lớp đổi vở kiểm tra
* Viết số thích hợp
- HS lắng nghe cách làm
- HS làm bài theo nhóm 2
- 1-2 HS nêu kết quả ,yêu cầu HS khác nhận xét
* Viết các số theo thứ tự 
- Phần a: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn
- H làm BT, đổi chéo vở kiểm tra
- Phần b: Theo thứ tự từ lớn đến bé
- HS nêu kết quả
- 2 H lên bảng làm, H dới lớp nhận xét 
- HS nhắc lại
- HS lắng nghe, thực hiện
Ôn luyện Tiếng Việt: Luyện đọc, viết q- qu- gi
 I.Mục tiêu : Tiếp tục giúp HS :
 - Củng cố cách đọc các âm: q, qu, gi, các từ,câu chứa âm vừa ôn trên.
 - Viết đúng các âm, tiếng và từ ngữ,câu có chứa âm vừa ôn
 - Rèn luyện kỹ năng đọc đúng âm, đọc trơn tiếng cho HS TB -Y
 - Giáo dục HS ham thích đọc sách,yêu thích Tiếng Việt
 II.ĐDDH:Bảng phụ, phiếu,SGK, bảng con, vở ô li
 III.Các HĐ dạy học chủ yếu
ND-KT-TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
1.Bài cũ
 (3-5’) 
2.Bài mới: 
*HĐ2:Luyện đọc:(18-20’)
*HĐ2:Luyện viết: ( 8-10’) 
3.Củng cố: 
 ( 1-2’)
 - GV Y/c đọc các từ: ghề, ghi nhớ,giỏ cá, giã giò, ngã t, ngõ nhỏ
- GV nhận xét , ghi điểm
- GV nêu mục tiêu tiét học, ghi đề bài
- GV tổ chức cho HS luyện đọc các âm: q, qu, gi, ở bảng phụ, gọi HS đọc trước lớp
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS
- GV tổ chức HS luyện đọc tiếng,từ ngữ,
câu ứng dụng ở sgk có chứa âm : q, qu, gi.
- GV theo dõi, kiểm tra HS đọc từ, câu ở phiếu,GV nhận xét, sửa sai cho HS
- GV đọc một số chữ, từ vừa ôn để HS luyện viết vở ô li
- GV theo dõi và giúp đỡ HS yếu
- GV chấm 1 số bài,nhận xét, sửa sai.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS 
nhà luyện đọc lại.
- HS đọc từ GV ghi sẵn ở bảng con, HS khác nhận xét. 
- H nhắc lại
- Một số HS đọc trước lớp
,HS dưới lớp nhận xét.
- HS lắng nghe
- HS luyện đọc theo nhóm đôi
các tiếng từ có chứa âm vừa ôn
- Một số HS đọc ở phiếu
- HS nhắc t thế ngồi viết
- HS nghe – viết vào vở.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe , thực hiện
Ôn luyện Toán: Luyện tập các số đã học
I.Mục tiêu : Giúp HS :
 - Củng cố về cấu tạo số 10.
 - Thứ tự của mỗi số trong dãy các số từ 0 đến 10, sắp xếp các số theo thứ tự 
 - So sánh các số trong phạm vi 10.
 -Hs yếu hòa nhập nắm thứ tự các số từ 0đến 10.
 - HS tích cực chủ động vươn lên trong học tập
 II.ĐDDH:Bảng phụ, VBT
 III.Các HĐ dạy học chủ yếu
ND-KT-TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
1.Bài cũ: 
 (3-5’) 
2.Bài mới:(30’)
a. GTB: (1-2’)
b. Luyện tập:
 (27-28’)
 Bài1:Điền số
 Bài2:Viết số thích hợp vào ô trống.
Bài 3:Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.
 Bài 4:Sắp xếp các số cho trước theo thứ tự.
3.Củng cố ,dặn dò: (1-2’)
 -Y/c làmBT:Viết các số : 7, 1, 3, 9
a.Theo thứ tự từ bé đến lớn 
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé
- GV chữa bài, nhận xét , ghi điểm
-GV nêu mục tiêu tiết học, ghi đề
- GV hớng dẫn HS lần lợt làm các bài tập
- GV gọi H nêu y/c BT1
- GV hướng dẫn HS đếm số bông hoa ở mỗi ô rồi viết số đó vào ô trống
- Yêu cầu H làm BT
- GV huy động kết quả, nhận xét
- GV gọi H nêu yêu cầu BT
- GV hướng dẫn H đếm ố chấm tròn của cả 2 hình rồi viết ố vào ô trống
+ Chữa bài: GV yêu cầu HS nêu cách làm
+ GV nhận xét, chốt cấu tạo của số 10 qua BT2
- Gọi HS nêu y/c của bài tập
- GV yêu cầu H làm BT vào vở ô li
+ Chữa bài :GV gọi 2 H làm ở bảng phụ, HS khác nhận xét
- GV nhận xét và chốt cách so sánh các số 
- GV gọi HS nêu y/c BT
- GV hướng dẫn HS sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé 
- Yêu cầu HS làm vở ô li
+ GV chữa bài và chốt cách làm
- GV hệ thống kiến thức vừa ôn
-Nhận xét giờ học
-2HS làm ở bảng lớp, HS còn lại làm vở ô li
H dới lớp nhận xét.
- H lắng nghe
-HSlàm ở VBT -1HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét đọc 
- HS nêu y/c của BT: Điền số
- HS làm ở VBT.
1HS làm ở bảng phụ, lớp nhận xét và nêu kết quả.
- HS nêu yêu cầu: Viết số
-HS làm VBT, 
- HS dưới lớp nhận xét kết
quả.
- HS lắng nghe
- Điền dấu thích hợp vào chỗ trống
- HS làm ở vở
- 2HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét 
- HS lắng nghe
- Sắp xếp các số theo thứ tự
- H nắm cách làm
- HS làm vở ô li
- HS nêu cách làm,kết quả, HS khác nhận xét
- HS lắng nghe, thực hiện
HĐNG: ATGT: Bài 3
I/ Mục tiêu:
	- H củng cố H biết đèn hiệu GT
	- Giúp H có phản ứng đúng với tính hiệu đèn GT
	- H thực hiện đúng tính hiệu đèn GT
II/ Chuẩn bị:
	- Chọn địa điểm, đèn tính hiệu
III/ Các hoạt động dạy học:
ND- T Gian
Hoạt động của T
Hoạt động của h
1.Kiểm tra đèn
2.Thực hành
3.Củng cố, dặn dò
T đưa mô hình về đèn GT(đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng)
T nhận xét, chốt nội dung
T tổ chức cho H chơi đi theo hiệu lệnh của đèn
T nhận xét
T kiểm tra một số H đi theo hiệu lệnh của đèn
T HD H liên hệ thực tế
T nêu gương một số bạn đã thực hiện tốt về ATGT
T nhận xét giờ họ

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 1 Tuan 6.doc