Giáo án Lớp 1 - Tuần 6

I. Mục tiêu : - Giúp HS có khái niệm ban đầu về số 10 .

 - Biết đọc , viết số 10 , đếm và so sánh các số trong phạm vi 10; nhận biết số 10 ; vị trí của số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.

II. Đồ dùng dạy học :

 1. GV: 11 miếng bìa nhỏ , viết các chữ số từ 0 đến 10 trên từng miếng bìa

2. HS : VBT toán và bộ đồ dùng toán .

II. Các HĐ dạy học chủ yếu :

 

doc 36 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/01/2016 Lượt xem 646Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h tam giác và có 2 hình vuông 
4. Các HĐ nối tiếp : 
	a. Trò chơi : Thi đọc các số trong phạm vi 10 .
- GV hướng dẫn và tổ chức trò chơi cho HS
- HS bình bầu bạn đọc nhanh nhất
	b. GV nhận xét giờ .
- Tuyên dương các em lên bảng làm bài đúng
	c. Dặn dò : Về nhà ôn lại bài 
	..
Toán
Tiết 26: Phép cộng trong phạm vi 3
I.Mục tiêu:- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
 - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3
 - Biết làm tính cộng trong phạm vi 3
II. Đồ dùng dạy học:
* GV : Sử dụng bộ đồ dùng dạy học toán 1, mô hình phù hợp với bài học
* HS : Bộ thực hành học toán 1, SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Thầy 
Trò
1. ổn định tổ chức :
2.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 
3. Bài mới : 
a. Giới thiệu phép cộng , bảng cộng trong phạm vi 3: 
* HD HS học phép cộng 1 + 1 = 2
- Cho HS quan sát hình vẽ : có 1 con gà , thêm 1 con gà nữa . Hỏi có tất cả mấy con gà ? 
- Nêu : thêm 1 bằng 2
- Nói : Ta viết 1 thêm 1 bằng 2 như sau 1 + 1 = 2
- Nêu : dấu + đọc là cộng .
- Cho HS đọc : một cộng một bằng hai 
* HD HS học phép cộng 2 + 1= 3 và 1 + 2 = 3 ( tương tự như đối với phép cộng : 1 + 1= 2)
* GV nêu : 1 + 1= 2 , 2 + 1 = 3, 2 + 1= 3
- Cho 1 số HS đọc phép cộng để giúp HS ghi nhớ công thức cộng trong PV 3 .
- Hỏi : 3 bằng mấy cộng mấy ?
* Cho HS quan sát hình .
 Nêu : 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3 tức là 2 + 1 cũng giống 1 + 2 ( vì cùng bằng 3 )
b. Thực hành : 
**Bài 1 : HD HS cách làm bài tập rồi chữa bài 
**Bài 2: GV giới thiệu HS cách viết phép cộng theo cột dọc ( chú ý viết thẳng cột )
** Bài 3 : Cho HS nêu yêu cầu – thực hiện nối – Nêu kết quả 
- HS hát 1 bài 
- Mở bộ thực hành toán .
- Mở SGK 
- Nêu : có 3 con gà .
- HS quan sát
- Đọc cá nhân , nhóm , lớp 
- Đọc : một cộng một bằng hai .
- Thao tác trên que tính để cho kết quả : 1 + 2 = 3; 2 + 1 = 3 
- Nêu kết quả - nhận xét .
- Đọc phép cộng : 1 + 1 = 2; 
 1 + 2 = 3 ; 2 + 1 = 3.
- Nêu : 3 bằng 2 cộng 1 hay 3 bằng 1 cộng hai 
- HS quan sát
- Nêu yêu cầu rồi làm bài vào SGK 
- Thực hiện phép tình cộng theo cột dọc – Nêu kết quả - nhận xét .
- Thực hiện nối kết quả với phép tính thích hợp .
4. Các hoạt động nối tiếp : 
- GV NX giờ
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài
 ..
Toán
Tiết 27: Luyện tập
I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Củng cố về phép cộng trong phạm vi 3.
- Nhớ bảng cộng trong phạm vi 3
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3
II. Đồ dùng dạy học:
* GV : Sử dụng bộ đồ dùng dạy học toán 1, mô hình phù hợp với bài học
* HS : Bộ thực hành học toán 1, SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Thầy 
Trò
1. ổn định tổ chức :
2.Kiểm tra bảng cộng trong phạm vi 3
3. Bài mới : 
**Bài 1 : GV HD HS nhìn tranh vẽ nêu bài toán rồi viết 2 phép cộng ứng với tình huống có trong tranh :
- Cho HS thực hiện bài tập 
- Nhận xét .
**Bài 2
- Cho HS nêu yêu cầu
- Cho HS nêu cách làm - đổi vở chữa bài cho nhau .
- Nhận xét 
** Bài 3 : 
Viết số thích hợp vào ô trống – chữa bài cho nhau .
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét và nói : khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi .
**Bài 4 : 
- Cho HS nhìn tranh vẽ nêu từng bài toán rồi viết kết quả phép tính ứng với tình huống trong tranh .
. Một bông hoa thêm một bông hoa là mấy bông hoa ? .
. Cho HS viết 2 vào sau dấu bằng để có 
1 + 1 = 2 - GV nhận xét .
**Bài 5: Cho HS nhìn tranh nêu bài toán
. GV HD : Lan có 1 quả bóng , Hùng có 2 quả bóng . Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?
- Tương tự với những tranh tiếp theo .
4. Các hoạt động nối tiếp : GV NX giờ
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài 
- HS hát 1 bài 
- HS đọc bảng cộng trong phạm vi 3
- Mở SGK 
- Nêu :1 + 2 = 3; 2 + 1 = 3
- Nhận xét 
- Nêu kết quả - đổi vở chưa bài cho nhau .
- Nêu kết quả 
 1 + 2 = 3 ; 2 + 1 = 3.
- Nêu nhắc lại – nhận xét 
- Nêu yêu cầu rồi làm bài vào SGK 
- Thực hiện phép tính : 1 + 1 = 2
- Thực hiện làm vào SGK
- Nêu bài toán rồi viết dấu cộng vào ô trống để được phép cộng là : 1 + 2 = 3
- Làm tương tự như đối với phép tính trên 
	.
Toán
Tiết 28: Phép cộng trong phạm vi 4
I.Mục tiêu:
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4
II. Đồ dùng dạy học:
* GV : sử dụng bộ đồ dùng dạy học toán 1, mô hình phù hợp với bài học
* HS : bộ thực hành học toán 1, SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Thầy 
Trò
1. ổn định tổ chức :
2.Kiểm tra : bảng cộng trong phạm vi 3
3 Bài mới : 
a. Giới thiệu phép cộng , bảng cộng trong phạm vi 4 :
* HD HS học phép cộng 3 + 1 = 4 cho 
quan sát hình vẽ : có 3 con gà , thêm 1 con gà nữa . Hỏi có tất cả mấy con gà ? 
 Nêu cho HS thảo luận 
 Nêu kết quả : 3 + 1 = 4
- Cho HS nêu phép tính : 1 + 3 = 4
 2 + 2 = 4
* Cho 1 số HS đọc phép cộng để giúp HS ghi nhớ công thức cộng trong phạm vi 4.
- Hỏi : 4 bằng mấy cộng với mấy ?
* Cho HS nêu ý kiến – nhận xét .
b. Thực hành : 
**Bài 1 : HD HS cách làm bài tập rồi chữa bài 
**Bài 2: GV giới thiệu HS cách viết phép cộng theo cột dọc ( chú ý viết thẳng cột )
- Cho HS thực hiện vào SGK 
** Bài 3 : Cho HS nêu yêu cầu – thực hiện nối – Nêu kết quả .
- Cho HS viết dấu thích hợp vào ô trống rồi cho HS giải thích vì sao lại điền dấu > vào chỗ chấm .
**Bài 5 : 
- Cho HS nhìn tranh để nêu đề bài rồi giải bài toán .
4. Các hoạt động nối tiếp : - GV NX giờ
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
- HS hát 1 bài 
- HS đọc bảng cộng trong phạm vi 3
- HS mở SGK 
- Nêu : có 3 con gà thêm 1 con gà bằng 4 con gà .
- Nhận xét 
- Đọc : 1 + 3 = 4 ; 3 + 1 = 4
- Đọc cá nhân , nhóm , lớp : 2 + 2 = 4
 1 + 3 = 4
 3 +1 = 4
- Nêu : 4 = 3 + 1
- Nhận xét .
- Đọc phép cộng : 2 + 2= 4
 1 + 3 = 4 3 + 1 = 4
- Thực hiện phép tính cộng theo cột dọc – Nêu kết quả - nhận xét .
- Thực hiện nối kết quả với phép tính thích hợp .
- Giải thích : điền dấu > vì : 1 + 3 = 4 mà 4 > 3.
- Nhìn tranh nêu đề bài rồi giải – nhận xét .
	.
Toán ( + )
Luyện tập: Phép cộng trong phạm vi 3 .
I. Mục tiêu :
	- Giúp HS củng cố về phép cộng trong phạm vi 3 
	- Biết so sánh các số trong phạm vi 3 .
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV: VBT toán 1, bảng phụ ghi bảng cộng trong phạm vi 3
	2. HS : VBT toán 1 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
 Thầy 
 Trò
1 ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra : 
- Cho 2 HS làm bảng lớn - HS khác thực hiện vào bảng con : 
 3 = 3 + 3 + = 3
 3 = 2 + 3 = 2 + 
 3 = 1 + 3 = 1 + 
 1 + 2 = 
- GV nhận xét 
3. Ôn phép cộng trong phạm vi 3 : 
a. Hoạt động 1 : 
- Cho HS viết vào vở.
 2 + 1 =
 2 + 0 + 1 =
 3 + 0 = 
 1 + 2 = ...
 - Cho HS thực hiện trên thanh cài 
 1 + 2 3
 3 + 0 2 + 1 
 1 + 2 + 0 = 
 1 + 1 + 1 =
 1 + 1 .3 + 0
b. Hoạt động 2 : 
* Bài 1 , 2, 3, 4 , 5 ( VBT ) 
- HD HS nêu yêu cầu bài toán 
- Cho HS làm bài vào VBT 
- Nhận xét .
- HS hát 1 bài 
- Thực hiện - nhận xét 
- Nêu kết quả : 3 = 3 + 0
3 = 2 + 1 3 = 1 + 2 
- Nhận xét .
- Thực hiện vào vở. 
2 + 1= 3 2 + 0 + 1 = 3
3 + 0 = 3 1 + 2 = 3
- Thực hiện vào thanh cài .
1 + 2 = 3
3 + 0 = 2 + 1
1 + 2 + 0 =3
1 + 1 + 1= 3
1 + 1 < 3 + 0
- Nêu yêu cầu .
- Làm bài vào VBT
4. Các HĐ nối tiếp : 
	a. Trò chơi : Thi đọc phép cộng trong phạm vi 3 .
- GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi
- HS bình bầu bạn đọc nhanh nhất
	b. GV nhận xét giờ .
- Tuyên dương các em học tập tiến bộ
	c. Dặn dò : ôn lại bài .
Toán
Tiết 29: Luyện tập
I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Củng cố về phép cộng trong phạm vi 3 và 4.
- Nhớ bảng cộng trong phạm vi 3 và 4.
- Biết biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính thích hợp .
II. Đồ dùng dạy học:
* GV : Sử dụng bộ đồ dùng dạy học toán 1, Mô hình phù hợp với bài học
* HS : Bộ thực hành học toán 1, SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Thầy 
Trò
1. ổn định tổ chức :
2.Kiểm tra bảng cộng trong phạm vi 3,4
 GV nhận xét
3. Bài mới : 
** Bài 1 : GV HD HS nhìn tranh vẽ nêu bài toán rồi viết 2 phép cộng ứng với tình huống có trong tranh :
- Cho HS thực hiện bài tập 
- Nhận xét .
** Bài 2
 Cho HS nêu yêu cầu
- Cho HS nêu cách làm - đổi vở chữa bài cho nhau .
** Bài 3 : 
Viết số thích hợp vào ô trống – chữa bài cho nhau .
- GV cho HS nêu kết quả - nhận xét và nói : khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi .
 Nhận xét
** Bài 4 : 
- Cho HS nhìn tranh vẽ nêu từng bài toán rồi viết kết quả phép tính ứng với tình huống trong tranh .
. Một bông hoa thêm một bông hoa là mấy bông hoa ? .
. Cho HS viết 2 vào sau dấu bằng để có 
1 + 1 = 2 - GV nhận xét .
**Bài 5: Cho HS nhìn tranh nêu bài toán
. GV HD : Lan có 1 quả bóng , Hùng có 2 quả bóng . Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?
- Tương tự với những tranh tiếp theo .
Các hoạt động nối tiếp : 
- GV NX giờ
- Dặn HS : về nhà ôn lại bài
- HS hát 1 bài 
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3,4
- Mở SGK 
- Nêu :1 + 2 = 3; 2 + 1 = 3
- Nhận xét 
- Nêu kết quả - đổi vở chưa bài cho nhau .
- Nhận xét 
- Nêu kết quả 
 1 + 2 = 3 ; 2 + 1 = 3.
- Nêu nhắc lại 
- Nêu yêu cầu rồi làm bài vào SGK 
- Thực hiện phép tính : 1 + 1 = 2
- Thực hiện làm vào SGK
- Nêu bài toán rồi viết dấu cộng vào ô trống để được phép cộng là : 1 + 2 = 3
- Làm tương tự như đối với phép tính trên 
	.
Toán ( + )
Ôn: Phép cộng trong phạm vi 4 .
I. Mục tiêu :
	- Giúp HS củng cố về phép cộng trong phạm vi 4 .
	- Biết so sánh các số trong phạm vi 4.
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV: VBT toán 1
	2. HS : VBT toán 1 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
 Thầy 
 Trò
1 ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : 
- GV cho 2 HS làm bảng lớn - HS khác thực hiện vào bảng con : 
 4 = 4 + 
 4 = 3 + 
 4 = 2 + 
 1 + 3 = 
 3 + 1 =
- GV nhận xét 
3. Bài mới : 
a. Hoạt động 1 : 
- GV cho HS viết vào vở.
 2 + 2 =
 2 + 0 + 1 =
 3 + 0 + 1 = 
 3 + 1 + 0 = ...
 GV nhận xét
 - GV cho HS thực hiện trên thanh cài 
 1 + 2 4
 4 + 0 3 + 1 
 1 + 3 + 0 = 
 1 + 2 + 1 =
 GV nhận xét
b. Hoạt động 2 : 
* Bài 4 ( VBT ) - 32
- Cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- Cho HS làm bài vào VBT 
- Nhận xét .
- HS hát 1 bài 
- HS thực hiện - nhận xét 
4 = 4 + 0
4 = 3 + 1
4 = 2 + 2
1 + 3 = 4
3 + 1 = 4
- HS thực hiện vào vở. 
2 + 2 = 4
2 + 0 + 1 = 3
3 + 0 + 1 = 4
3 + 1 + 0 = 4
- HS thực hiện vào thanh cài .
1 + 2 < 4
4 + 0 = 3 + 1
1 + 3 + 0 = 4
1 + 2 + 1 = 4
- Nêu yêu cầu .
- Làm bài vào VBT
 Nêu kết quả : 3 + 1= 4
4. Các HĐ nối tiếp : 
	a. Trò chơi : Thi đọc phép cộng trong phạm vi 4 .
 - GV hướng dẫn và tổ chức trò chơi
- HS bình bầu bạn đọc nhanh nhất
	b. GV nhận xét giờ 
- Tuyên dương các em học tốt
	c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
	.
Toán 
Tiết 30: Phép cộng trong phạm vi 5
I.Mục tiêu:
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 5
II. Đồ dùng dạy học:
* GV : Sử dụng bộ đồ dùng dạy học toán 1, mô hình phù hợp với bài học
* HS : Bộ thực hành học toán 1, SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Thầy 
Trò
1. ổn định tổ chức :
2.Kiểm tra : Bảng cộng trong phạm vi 4
 Nhận xét
3 Bài mới : 
a. Giới thiệu phép cộng , bảng cộng trong phạm vi 5 :
* HD HS học phép cộng 3 + 2 = 5. Cho 
quan sát hình vẽ : có 3 con gà , thêm 2 con gà nữa . Hỏi có tất cả mấy con gà ? 
 nêu cho HS thảo luận 
 Nêu kết quả : 3 + 2 = 5
- Cho HS nêu phép tính : 3 + 2 = 5
 2 + 3 = 5
* GV cho 1 số HS đọc phép cộng để giúp HS ghi nhớ công thức cộng trong phạm vi 5.
- GV hỏi : 5 bằng mấy cộng với mấy ?
* GV cho HS nêu ý kiến – nhận xét .
b. Thực hành : 
**Bài 1 : HD HS cách làm bài tập rồi chữa bài 
**Bài 2: GV giới thiệu HS cách viết phép cộng theo cột dọc ( chú ý viết thẳng cột )
- Cho HS thực hiện vào SGK 
** Bài 3 : Cho HS nêu yêu cầu - Nêu kết quả .
 Nhận xét
**Bài 4 : 
- Cho HS nêu yêu cầu 
- Cho HS nhìn tranh để nêu đề bài rồi giải bài toán .
– Nhận xét .
4. Các hoạt động nối tiếp : 
GV NX giờ
 - Tuyên dương các em học tốt
Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
- HS hát 1 bài 
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 4
- Mở SGK 
- Nêu : có 3 con gà thêm 1 con gà bằng 4 con gà .
- Nhận xét 
- Đọc : 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5
- Đọc cá nhân , nhóm , lớp : 2 + 2 = 4
 1 + 4 = 5
 4+1 = 5
-Nêu : 5 = 3 + 2
- Nhận xét .
- Thực hiện phép tính cộng theo cột dọc – Nêu kết quả - nhận xét .
- HS nêu yêu cầu, giải toán
- Nêu yêu cầu .
- Nhìn tranh nêu đề bài rồi giải 
 4 + 1 = 5
Toán 
Tiết 31:Luyện tập 
I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Củng cố về phép cộng trong phạm vi 5.
- Nhớ bảng cộng trong phạm vi 5.
- Biết biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 hoặc 2 phép tính thích hợp .
II. Đồ dùng dạy học:
* GV : Sử dụng bộ đồ dùng dạy học toán 1
 Mô hình phù hợp với bài học
* HS : Bộ thực hành học toán 1
 SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Thầy 
Trò
1. ổn định tổ chức :
2.Kiểm tra bảng cộng trong phạm vi 5
 GV nhận xét
3. Bài mới : 
** Bài 1 : GV HD HS 
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét và nói : khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi .
 - Nhận xét 
** Bài 2 : Tương tự bài 1
- Cho HS viết các số thẳng cột 
- Nhận xét .
** Bài 3: Cho HS nêu cách tính 
ví dụ : 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 vậy 2 + 1 + 1 = 4
- Nhận xét 
 GV giúp đỡ em học kém
** Bài 4: GV HD HS điền dấu thích hợp vào ô trống 
- Nhận xét 
** Bài 5: Cho HS xem tranh , nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp ứng với tình huống ở trong tranh .
 GV nhận xét
 Quan sát giúp đỡ em học kém
4. Các hoạt động nối tiếp : 
- Thi đọc bảng cộng trong phạm vi 5 
 GV hướng dẫn và tổ chức trò chơi
 HS bình bầu bạn đọc nhanh nhất
- GV NX giờ
 Tuyên dương các em học tốt
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài 
- HS hát 1 bài 
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 5
- Mở SGK 
- Nêu : 3 + 2 = 2 + 3
 HS khác nhận xét
- Thực hiện vào SGK 
- Nêu kết quả - nhận xét .
- Nêu kết quả - đổi vở chữa bài cho nhau 
- Nêu yêu cầu rồi làm bài vào SGK 
- HS nêu kết quả : 4 + 1 = 5
- HS nhận xét 
- HS chơi
Toán
Tiết 32: Số 0 trong phép cộng
I. Mục tiêu : Giúp HS :
- Bước đầu nắm được : phép cộng một số với 0 cho kết quả là chính số đó và biết thực hành tính trong trường hợp này .
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp .
II. Đồ dùng dạy học : 
	- GV : Bộ TH toán 1 
	- HS Bộ TH toán 1 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Thầy
 Trò 
1. ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra : 
- Cho HS đọc phép cộng trong phạm vi 5
- Nhận xét .
3. Bài mới : 
a. Giới thiệu phép cộng một số với 0
** Giới thiệu các phép cộng 3 + 0 = 3 và 0 + 3 = 3
- HD HS quan sát lồng thứ nhất có 3 con chim , lồng thứ 2 có 0 con chim.Hỏi cả 2 lồng có bao nhiêu con chim ?
- Gợi ý : 3 con chim thêm 0 con chim là 3 con chim .
hay : 3 + 0 = 3
- HDHS đối với phép cộng : 0 + 3 = 3
( Tương tự như phép cộng 3 + 0 = 3)
- GV HD tương tự với phép cộng : 2 + 0 , 0 + 2 , 4 + 0 , 0 + 4
 GV quan tâm giúp đỡ em học kém
b. Thực hành : 
* Bài 1: GV cho HS nêu yêu cầu bài toán – chữa bài 
* Bài 2 ( Tương tự bài 1 ) chú ý cho HS làm thẳng cột .
 GV nhận xét
* Bài 3 : 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- Viết số thích hợp vào ô trống .
* Bài 4 : 
- HD HS quan sát tranh , nêu bài toán rồi giải .
 GV nhận xét
4. Hoạt động nối tiếp : 
- GV nhận xét giờ 
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
- HS hát 1 bài
- Đọc phép cộng trong phạm vi 5
- Nhận xét . 
- Quan sát tranh nêu lại bài toán .
- HS trả lời
- Đọc : 3 + 0 = 3 , 0 + 3 = 3
2 + 0 = 2 , 0 + 2 = 2, 0 + 4 = 4 , 4 + 0 = 4
- Nêu miệng bài toán – nhận xét 
- Thực hiện vào SGKtheo cột dọc 
- HS làm bài
- Điền vào ô trống : 0 + 2 = 2 + 0
3 + 0 = 3 + 0
- Nêu bài toán : Trên đĩa có 3 quả cam , bỏ vào thêm 2 quả cam nữa . Hỏi tất cả có mấy quả cam ?
- Nêu kết quả :3 + 2 = 5
	..
Toán ( + )
Ôn : Phép cộng trong phạm vi 5 .
I. Mục tiêu :
	- Giúp HS củng cố về phép cộng trong phạm vi 5 .
	- Biết so sánh các số trong phạm vi 5.
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV: VBT toán 1
	2. HS : VBT toán 1 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : 
- GV cho 2 HS làm bảng lớn - HS khác thực hiện vào bảng con : 
 5 = 4 + 
 5 = 3 + 
 5 = 2 + 
 1 + 4 = 
 3 + 2 =
- GV nhận xét 
 3.Bài mới:
 Ôn phép cộng trong phạm vi 5: 
a. Hoạt động 1 : 
- GV cho HS viết vào vở.
 2 + 2 + 1 =
 2 + 0 + 3 =
 3 + 0 + 2 = 
 2 + 0 + 3 = ...
 - GV cho HS thực hiện trên thanh cài 
 3 + 2 4
 5 + 0 3 + 1 
 1 + 3 + 1 5 
 1 + 2 + 1 5
b. Hoạt động 2 : 
* Bài 4 ( VBT ) - 34
- Cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- Cho HS làm bài vào VBT 
- Nhận xét .
* Bài 4: Số ? 
- GV cho HS nêu yêu cầu .
- HS hát 1 bài 
- HS thực hiện - nhận xét 
- Nêu kết quả : 5 = 4 + 1
 5 = 3 + 2
 5 = 2 + 3 
 1 + 4 = 5
 3 + 2 = 5
- HS thực hiện vào vở. 
2 + 2 + 1 = 5
2 + 0 + 3 = 5
3 + 0 + 2 = 5
2 + 0 + 3 = 5
- Thực hiện vào thanh cài .
- Nêu kết quả 
- Nêu yêu cầu .
- Làm bài vào VBT
- Nêu kết quả : 3 + 2 = 5
 2 + 3 = 5
- HS nêu yêu cầu – giải bài toán .
 3 + 2 = 5
 1 + 3 = 4
 2 + 1 = 3
4. Các HĐ nối tiếp : 
	a. Trò chơi : Thi đọc phép cộng trong phạm vi 5 .
	b . GV nhận xét giờ .
 - Tuyên dương các em học tốt
	c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Toán
 Tiết 33: Luyện tập
I. Mục tiêu : 
- Giúp HS củng cố về : phép cộng 1 số với 6 và bảng cộng trong phạm vi các số đã học .
- Tính chất của phép cộng ( khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi )
- GD HS có ý thức học tập .
II. Đồ dùng dạy học : 
	- GV : Bộ đồ dùng dạy học .
	- HS : Bộ TH toán .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
Thầy
Trò
1. ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ :
- GV cho HS thực hiện 
0 + 3 = 0 + 1 = 
4 + 0 = 0 + 2 = 
5 + 0 = 0 + 4 = 
- GV nhận xét .
3. Bài mới : 
- Cho HS quan sát bài 1 : 
- Nêu yêu cầu bài toán .
- Cho HS thực hiện .
 Gv nhận xét, quan tâm giúp đỡ em học kém 
* Bài 2 : 
- HD nêu yêu cầu bài toán .
- Cho HS làm SGK .
 Nhận xét
* Bài 3 - SGK 
- cho HS nêu yêu cầu bài toán .
- Cho HS làm SGK .
 Nhận xét
*Bài 4 - SGK 
- HS nêu yêu cầu bài toán .
- GV HD HS cách làm .
 GV nhận xét, chú ý em học kém
- HS hát 1 bài .
- Thực hiện vào bảng con .
- Nêu kết quả : 3, 4, 5, 1, 2, 4
- Nhận xét bài của nhau .
- Thực hiện 
- Làm bài vào SGK .
- Nhận xét bài của nhau .
- Làm bài vào SGK .
- Nêu kết quả - nhận xét .
- Nêu yêu cầu
- Làm SGK .
- Thực hiện .
4 . Các HĐ nối tiếp : 
	a. GV cho HS chơi trò chơi thi làm toán giỏi theo đề bài.
- GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi
- HS bình bầu bạn chơi tốt nhất
 b. Nhận xét giờ:
- Tuyên dương các em học tập có nhiều tiến bộ
	c. Dặn dò : Về nhà học bài
Toán ( + )
Luyện tập về các số từ 0 đến 10, các hình đã học .
I. Mục tiêu :
	- Giúp HS củng các số từ 0 đến 10 và ôn lại 1 số hình đã học.
	- Biết so sánh các số trong phạm vi 10 .
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV: VBT toán 1, bảng phụ vẽ các hình đã học 
	2. HS : VBT toán 1 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
 Thầy 
 Trò
1 ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : 
- cho HS đếm các số từ 0 đến 10 và ngược lại từ 10 đến 0 .
 GV nhận xét
3. Bài mới:
 Ôn các số từ o đến 10 và các hình đã học : 
a. Hoạt động 1 : Ôn các số từ 0 đến 10
- Cho HS viết vào vở các số từ 0 đến 10.
- Cho HS thực hiện vào vở – nêu kết quả 
- Nhận xét 
b. Hoạt động 2 : Tìm số liền trước hoặc liền sau của các số cho trước . 
- Số liền trước số 5 là số nào ?
- Số liền sau số 8 là số nào ? 
- Số liền trước số 7 là số nào ? 
- Số liền sau số 9 là số nào ?
c. Hoạt động 3 : Ôn một số hình đã học 
- Em đã được học những hình nào ?
 - GV nhận xét .
d. Hoạt động 4 : GV cho HS đếm số hình có ở trên bảng phụ 
- HS hát 1 bài 
- Thực hiện 
- Thực hiện vào vở. 
- Nêu kết quả : 0 , 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6, 7, 8, 9 , 10
- Trả lời miệng .
- Nhận xét kết quả của bạn .
- Các hình mà em đã được học là : hình vuông , hình tròn , hình tam giác .
- Đếm và chỉ các hình trên bảng phụ 
 HS khác nhận xét
 GV nhận xét
4. Các HĐ nối tiếp : 
a. Trò chơi : Thi làm toán tiếp sức : Thi đọc các số từ 0 đến 10 và ngược lại 
- GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức trò chơi cho HS
- HS bình bầu bạn đọc nhanh nhất
 b. GV nhận xét giờ
	 c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài . 
Toán
Luyện tập chung 
I. Mục tiêu : 
	- Giúp học sinh củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học . Và phép cộng 1 số với 0 .
	- GD HS có ý thức học tập .
II. Đồ dùng dạy học: 
	- GV : Bộ đồ dùng dạy toán 
	- HS : Bộ TH toán .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
 Thầy 
 Trò 
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : 
- GV cho HS làm bảng : 
 1 + 3 + 2 = 
 2 + 0 + 2 = 
- GV nhận xét .
3. Bài mới :
a. HĐ1 : 
- GV cho HS thực hiện trên thanh cài .
1 + 4 = 2 + 0 = 
3 + 1 = 0 + 4 = 
4 + 0 = 
- GV nhận xét .
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
b. HĐ2 :
- GV cho HS làm bài tập 1 , 2 , 3, 4( 53) 
vào SGK .
- GV cho HS nêu yêu cầu .
- GV cho HS làm bài vào SGK 
- Nhận xét bài của HS .
- HS hát 1 bài .
- HS thực hiện .
- Nêu kết quả : 6 , 4 ,
- HS thực hiện trên thanh cài - nhận xét .
- HS nêu kết quả : 5 , 4 , 2, 4 ,
- HS thực hiện vào SGK .
- HS nêu .
4. Các HĐ nối tiếp :
	a. GV cho HS chơi trò chơi : thi làm toán nhanh trên thanh cài .
 - GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi
 - HS bình bầu bạn làm toán nhanh nhất
 b. Nhận xét giờ
 - Tuyên dương các em học tốt
	b. Dặn dò : Về nhà học bài .
	..
Toán
 Kiểm tra định kỳ giữa kỳ I
I. Mục tiêu : 
	- Giúp học sinh củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học. Điền số vào chỗ trống 
	- GD HS có ý thức học tập .
II. Đồ dùng dạy học: 
	- GV : Đề toán 
	- HS : Đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
ổn định tổ chức.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
GV phát đề cho học sinh thực hiện .
( theo đề chung của tổ )
	- GV đôn đốc , nhắc nhở các em làm bài .
IV. Các HĐ nối tiếp : 
	a. GV thu bài chấm 
	b. GV nhận xét giờ .
	c.. Dặn dò : Về nhà học bài.
Toán
 Phép trừ trong phạm vi 3
I. Mục tiêu : 
	- Giúp học sinh củng cố về bảng trừ và mối quan hệ giữa tính cộng và tính trừ trong phạm vi 3.
	- GD HS có ý thức học tập .
II. Đồ dùng dạy học: - GV : Bộ đồ dùng dạy toán 
	- HS : Bộ TH toán .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
 Thầy 
 Trò 
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : 
- GV cho HS làm bảng : 
1 + 3 + 2 = 
2 + 0 + 2 = 
- GV nhận xét .
3. Bài mới :
a. HĐ1 : Giới thiệu phép trừ và bảng trừ trong 

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao an tuan 6(2).doc