Giáo Án Lớp 1 Tuần 6

I/ Mục tiêu:

- Biết 9 thêm 1 được 10.

- Biết đọc, viết số 10. Đếm được từ 0 đến 10. Biết so sánh số trong phạm vi 10, biết vị trí của số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.

-HSKT động viên đọc,viết số vưà học

II/ Chuẩn bị:

-Giáo viên: Sách, bộ TH toán có các số 0 10, 1 số tranh, mẫu vật.

-Học sinh: Sách, bộ số, vở bài tập.

III/ Hoạt động dạy và học:

 

doc 21 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/12/2015 Lượt xem 652Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Lớp 1 Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Ổn định lớp
-2. Kiểm tra đồ dùng học tập
3.Bài mới
* Hđ1 : Hướng dẫn quan sát và nhận xét
- Giới thiệu bài, ghi bảng
- Gv cho hs quan sát hình tam giác mẫu và trả lời câu hỏi :
+ Hình tam giác cĩ mấy cạnh?
+ Độ dài của các cạnh thế nào?
- Gv chốt ý
* Hát tự do: Chú thỏ, con voi
Hđ 2: Hướng dẫn mẫu
- Hướng dẫn hs kẻ hình tam giác
+ Kẻ hình chữ nhật cĩ cạnh dài 8 ơ , rộng 7 ơ
+ Từ hình chữ nhật , kẻ hình tam giác cĩ cạnh dài 8 ơ .
- Cĩ hai cách kẻ hình chữ nhật , sẽ cĩ hai cách kẻ hình tam giác.
- Hướng dẫn hs cắt , dán hình tam giác.
- Bơi một lớp hồ mỏng, dán phẳng và cân đối.
- Yêu cầu hs lấy giấy và thực hành
- GV quan sát, nhắc nhở, hướng dẫn.
- Nhận xét một số bài
- Trình bày, nhận xét sản phẩm
- Tuyên dương những bài đẹp.
4.Củng cố, dặn dị
- Nhận xét tiết học.
- Dặn hs về nhà cần rèn luyện thêm.
- Ổn định
- Lấy đồ dùng học tập
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát hình mẫu, nhận xét:
+ Hình tam giác cĩ 4 cạnh.
+ Các cạnh cĩ độ dài bằng nhau. 
* Hát, múa
- Chú ý lắng nghe 
- Chú ý lắng nghe
- Chú ý lắng nghe, quan sát
- Hs thực hành 
- Chú ý quan sát, lắng nghe.
- Trình bày sản phẩm
- Chĩ ý
- Lắng nghe, thực hiện
 Thứ 3 ngày 20 tháng 9 năm 2011
 Tiếng Việt g-gh
I/ Mục tiêu: 
 -Đọc được g, gh, gà ri, ghế gỗ. Đọc được từ, câu ứng dụng: Nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
 - Viết được g, gh, gà ri, ghế gỗ.
 -Luyện nói từ 2-3 theo chủ đề: Gà ri, gà gô.
 -HSKT động viên thực hiện yêu cầu1,2
II/ Chuẩn bị: 
- Giáo viên: Tranh, sách, bộ ghép chữ.
 - Học sinh: Bộ ghép chữ, sách, bảng con, vở tập viết.
III/ Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên:
Hoạt động của học sinh:
 Tiết 1:
Bài cũ:
-KT đọc viết : p, ph, nh, phố xá, nhà lá.
- GV bổ sung, chấm điểm.
GT bài: g-gh.
Hoạt động 1:Dạy chữ ghi âm: g
-Giáo viên phát âm mẫu: g
-Yêu cầu học sinh gắn âm g.
-Giới thiệu chữ g viết: Nét cong hở phảivà nét khuyết dưới.
-Yêu cầu học sinh gắn tiếng gà
-Hướng dẫn phân tích tiếng gà.
-Hướng dẫn HS đánh vần tiếng gà.
-Hướng dẫn học sinh đọc tiếng gà.
-Cho học sinh quan sát tranh.
H: Em gọi tên con vật này?
-Giảng từ gà ri.
-Giáo viên ghi bảng, đọc mẫu gọi học sinh đọc từ: Gà ri.
-Luyện đọc phần 1: gh
H: Đây là âm gì?-Ta gọi là gờ kép.
H: Gờ kép có mấy âm ghép lại?
-Giáo viên phát âm mẫu: gh.
-Yêu cầu học sinh gắn âm gh.
-Giới thiệu chữ gh viết: g nối nét h.
-Yêu cầu học sinh gắn tiếng ghế.
-Hướng dẫn phân tích tiếng ghế.
-Hướng dẫn HS đánh vần tiếng ghế.
-Hướng dẫn học sinh đọc tiếng ghế.
-Cho học sinh quan sát tranh.
H: Đây là cái gì?
Giảng từ ghế gỗ được làm bằng gỗ dùng để ngồi.
-Giáo viên ghi bảng, đọc mẫu gọi học sinh đọc từ: ghế gỗ.
-Luyện đọc phần 2.
-So sánh: g – gh. 
-Lưu ý: gh chỉ ghép với e – ê – i.
 g không ghép với e – ê – i.
-Hướng dẫn học sinh đọc toàn bài.
Hoạt động 2:Viết bảng con.
-Giáo viên vừa viết vừa hướng dẫn quy trình: g, gh, gà ri, ghế gỗ (Nêu cách viết).
-Giáo viên nhận xét, sửa sai.
*HD đọc từ ứng dụng.
- Giới thiệu từ ứng dụng:
 nhà ga	gồ ghề
 gà gô	ghi nhớ
-Giáo viên đọc mẫu,giảng từ.
-Gọi học sinh phát hiện tiếng có âm g – gh.
 Tiết 2:
Hoạt động 1:* Luyện đọc.
-Học sinh đọc bài tiết 1.
-HD HS đọc câu ứng dụng.
- Tranh vẽ gì?
-Giới thiệu câu ứng dụng : Nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
-Giảng nội dung tranh.
H: Tìm tiếng có âm vừa học?
-Gọi học sinh đọc câu ứng dụng. 
Hoạt động 2:Luyện viết.
-GV viết mẫu vào khung và hướng dẫn cách viết: g, gh, gà gô, ghế gỗ.
-Giáo viên quan sát, nhắc nhở.
-Thu chấm, nhận xét.
Hoạt động 3:Luyện nói: Gà ri, gà gô. 
H: Trong tranh vẽ những loại
- Tranh: vẽø gì?
-Giáo viên giảng về gà ri, gà gô.
H: Em kể tên các loại gà mà em biết?
H: Nhà em có nuôi gà không? Gà của nhà em là loại gà nào?
H: Em thường cho gà ăn gì?
H: Gà ri trong tranh là gà trống hay gà mái? Vì sao em biết?
H: Chủ để luyện nói là gì?
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới có g – gh: nhà ga, ghe, ghê sợ...
-Dặn HS học thuộc bài g - gh.
- 2 em viết bảng lớp, lớp viết bảng con. --2 em đọc từ ứng dụng bài trước.
-Lớp nhận xét.
-HS phát âm: g (gờ): Cá nhân, lớp.
-Thực hiện gắn. Đọc cá nhân, lớp.
-Học sinh nhắc lại.
-Thực hiện trên bảng cài
- Cá nhân, lớp.
-Cá nhân, nhóm, lớp.
-Gà ri.
-HS lắng nghe
-Cá nhân, nhóm, lớp.
-Cá nhân, lớp.
-Âm gh
-2 âm: g và h
-Cá nhân, lớp.
-Thực hiện trên bảng gắn.
-Học sinh nhắc lại.
-Thực hiện trên bảng gắn.
-Cá nhân.
- 2em ptích.
gờ – ê – ghê – sắc-ghế: Cá nhân, lớp.
-Cá nhân, nhóm, lớp.
Cái ghế gỗ.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, lớp.
Giống: g.
Khác: gh có thêm chữ h.
-Cá nhân, lớp.
g : Nét cong hở phải, lia bút viết nét khuyết dưới.
gh: Viết chữ g nối nét viết chữ h 
.
-HS đọc cá nhân.
- HS đọc lớp nhóm, cá nhân.
ga, gà gô, gồ ghề, ghi.
-Đọc cá nhân, lớp.
-Đọc cá nhân, lớp.
-Quan sát tranh và trả lời
-Đọc cá nhân: 
Lên bảng dùng thước tìm và chỉ âm vừa mới học(gỗ, ghế gỗ).
-Đọc cá nhân, lớp.
-Lấy vở tập viết.
-Học sinh viết từng dòng.
-Quan sát tranh ,thảo luận nhóm
-Gà ri, gà gô.
-Gà chọi, gà công nghiệp...
-Học sinh kể.
-Ăn tấm, thóc...
-Gà trống.vì có mào to và đang gáy.
-Gà ri, gà gô.
- Chơi theo 3 tổ.
Thủ cơng: Cắt dán hình tam giác
 (Đã soạn ở tiết trước)
LThủ cơng: Cắt dán hình tam giác
 (Đã soạn ở tiết trước)
 Luyện Toán: ÔN TẬP CÁC SỐ TỪ 0 -> 10
I/ Mục tiêu: Tiếp tục củng cố kiến thức đã học về .Đọc, viết được số từ 09, đếm từ 09, 9...0, so sánh được các số từ 0 đến 10
.Rèn kỹ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 9.
-Giáo dục HS tự giác tích cực làm bài.
-HSKT và HSYđộng viên làm bài 1,2,3
II/ Đồ dùng dạy học: 
 GV& HS :Bộ ghép toán.
 II/ Các hoạt đôïng dạy học:
 1/ Giới thiệu bài: .
 2/ Hoạt động 1: Đọc, viết số từ 010, đếm các số 10..0
 -GV dùng bộ ghép toán sử dụng các mô hình có số lượng từ 110
.GV giơ hình, HS gắn số:
GV ghi bảng các số: 0,1,2,3 , 4, 5; 6,7,8,9 9,8,7,6; 5 , 4, 3, 2, 1, 0.
Gọi HS đếm xuôi từ 0 đến 10 và đếm ngược từ 10 đến 0.
-Cho HS luyện viết chữ số 0,1,2,3 , 4, 5; 6,7,8, 9,10 vào bảng con.
-GV cùng cả lớp sửa sai.
 3/ Hoạt động :
 Cho HS làm bài vào vở ô ly
Bài 1 Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:
 0 1 3 . 7  	
 10 8 .	5	 2 
 Bài 2 Điền = ?
 9 	10	6	8	6 9	
10	4	2	10	10	10
 Bài 3 Điền Số?
	 9
HSG: 6 < < 8	 7 < < 8 < < 
 Bài 4 Viết các số 8; 10; 6; 9 theo thứ tự:
 a/ Từ bé đến lớn:
 b/ Từ lớn đến bé:	
 4/Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò: 
 -GV nhận xét tiết học, dặn dò.
 Thủ cơng: Cắt dán hình tam giác
 (Đã soạn ở tiết trước)
LThủ cơng: Cắt dán hình tam giác
 (Đã soạn ở tiết trước)
 Thứ 4 ngày 21 tháng 9 năm 2011
Thể dục: Tập hợp hàng dọc,dĩng hàng, đứng nghiêm,quay phải
I. MỤC TIÊU :
Ôp một số kĩ năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn giờ trước.
Học dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu nhận biết và thực hiện cơ bản đúng. 
Ôn trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội.
Học sinh : 
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Khởi động : Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .Chạy nhẹ nhàng theo độâi hình hàng dọc
Kiểm tra bài cũ : GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm.
Bài mới : a. Giới thiệu bài : hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng nghỉ, đứng nghiêmvà ôn động tác quay phải, quay trái.
b. Các hoạt động : 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
- Hoạt động 1 :Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
-Mục tiêu: hs nắm được cách tập hợp và vân dụng vào các tiết học.
-Cách tiến hành: Gọi một tổ ra thực hiện mẩu gv hô khẩu lệnh vừa hướng dẫn hs thực hiện, tiếp theo gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng cạnh tổ 2 khi các em đã nắm được vị trí đứng gv tiếp tục hô khẩu lệnh dóng hàng dọc, nhắc nhở hs nhớ bạn đứng trước và sau mình sau đó gv cho hs giải tán và tập hợp một vài lần.
GV nhận xét,tuyên dương
- Hoạt động 2:động tác quay phải, quay trái.
Mục tiêu : nhận biết đúng hướng và xoay người theo khẩu lệnh.
Cách tiến hành : gv làm mẫu động tác 2l-3l cho các em nắm được kt động tác sau đó gv hô khẩu lệnh hs thực hiện , trước khi cho các em quay gv hỏi xem bên nào phải, bên nào trái các em giơ tay để nhận biết hướng sau đó cho các em hạ tay xuống, gv hô “Bên phải (trái). quay !”để các em xoay người theo hướng đó. 
- Hoạt động 3: trò chơi “ Qua đường lội”. Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi ( kết hợp sử dụng tranh ) .
Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài.
- Đứng theo đội hình 3 hàng dọc.
- Tập hợp hàng dọc theo khẩu lệnh. tổ 3
tổ 2 tổ1
- HS tập hợp thành 3 hàng dọc gv điều khiển hs thực hiện động tác.
-Chơi thử
- Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 
4.Củng cố:-Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái, trả lời câu hỏi của gv.
	-GD hs biết tránh những con đường lầy lội, tìm nơi khô ráo để đi. 
	-GV giao bt về nhà ôn động tác quay phải, quay trái.
	-Nhận xét tiết học.
TOÁN Luyện tập
I/ Mục tiêu
Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10 ; biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10.
Bài tập cần làm 1, 3, 4.
II/ Đồ dùng dạy – học 
 Tranh minh hoạ SGK
III/ Hoạt động dạy – học
HĐ DẠY
HĐ HỌC
1/ Kiểm tra bài cũ 
- Yêu cầu đọc các số từ 1 – 10 và từ 10 - 1
Nhận xét 
2/. Bài mới : 
a/ Giới thiệu bài : Luyện tập
 Bài 1: Nêu yêu cầu BT
- Hướng dẫn học sinh làm BT
- Quan sát giúp cho HS còn lúng túng
- Nhận xét sửa chữa 
 Bài 3 : GV nêu yêu cầu
- Hướng dẫn hs làm bài
- Cho hs quan sát hàng trên có mấy hình tam giác (cho hs ghi số ).
- Nhận xét sửa chữa .
 Bài 4 : a/ >, <, = 
 - Gọi hs nêu yêu cầu BT
- Gọi hs làm BT
- Nhận xét
b/ Các số bé hơn 10 là ..
Trong các số từ 0 đến 10 : Số bé nhất là
Số lớn nhất là
3/ Củng cố - dặn dò 
- Chuẩn bị : Luyện tập chung 
- Nhận xét giờ học . 
- Đọc cá nhân
- hs làm BT 
- Nghe
-hs làm bài và nêu kết quả
- Cá nhân nêu yêu cầu bài 3
- Cá nhân lên bảng làm 
- hs nêu kết quả
- hs lắng nghe . 
Thủ cơng: Cắt dán hình tam giác
 (Đã soạn ở tiết trước)
LThủ cơng: Cắt dán hình tam giác
 (Đã soạn ở tiết trước)
ChiỊu:Luyện Toán: ÔN TẬP CÁC SỐ TỪ 0 -> 10
I/ Mục tiêu Đọc, viết được số từ 09, đếm từ 09, 9...0, so sánh được các số từ 0 đến 10
.Rèn kỹ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 9.
-Giáo dục HS tự giác tích cực làm bài.
-HSKT và HSYđộng viên làm bài 1,2,3
II/ Đồ dùng dạy học: 
 GV& HS :Bộ ghép toán.
 II/ Các hoạt đôïng dạy học:
 1/ Giới thiệu bài: .
 2/ Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
 *Đọc, viết số từ 010, đếm các số 10..0
 -GV dùng bộ ghép toán sử dụng các mô hình có số lượng từ 110
.GV giơ hình, HS gắn số:
GV ghi bảng các số: 0,1,2,3 , 4, 5; 6,7,8,9 9,8,7,6; 5 , 4, 3, 2, 1, 0.
Gọi HS đếm xuôi từ 0 đến 10 và đếm ngược từ 10 đến 0.
-Cho HS luyện viết chữ số 0,1,2,3 , 4, 5; 6,7,8, 9,10 vào bảng con.
-GV cùng cả lớp sửa sai.
 3/ Hoạt động 2: So sánh các số trong phạm vi 10.
 Cho HS làm bài vào vở ô ly
Bài 1: Điền Số?
 7 
 HSG: 7 < < 9	 2 < < 3 < < 
Bài 2 Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:
 0 1 3 . 7  	
 10 8 .	5	 2 
 Bài 3 Điền = ?
 10 	9	7	8	 6	10	
 0	10	4	2	 10	 10	
Bài 4 Viết các số 3; 5; 4; 7 theo thứ tự:
 a/ Từ bé đến lớn:
 b/ Từ lớn đến bé:	
 4/Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò: 
 -GV nhận xét tiết học, dặn dò.
LUYỆN TIẾNG VIỆT ÔN BÀI 24
I/ Mục tiêu: 
-Luyện đọc bài 24
Luyện nói theo chủ đề
HSKT chỉ động viên thực hiện YC 1
 II/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt độmg của HS
1 Luyện đọc
-HD đọc b ài
-Tổ chức thi đọc nối tiếp
-Nhận xét
2 Luyện nói
-Chủ đề luyện nói là gì?
-HDTL
-Nhận xét
3 Củng cố -dặn dị
-HS đọc cá nhân,nhóm,cả lớp
-Thi đọc nối tiếp
_Quà quê
-HSTL nhóm 2
_Một số nhóm trao đổi trước lớp
 Luyện chữ đẹp Bài 23
I. Mục tiêu
Giúp HS viết đúng mẫu,viết đúng tốc độ,viết đẹp
HSKT không yêu cầu viết đúng tốc độ và đẹp
II Chuẩn bị
Chữ mẫu,bảng,phấn,vở
III Các hoạt động chủ yếu
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1Nhận xét
Đọc âm g,gh,từ gà mơ,ghi nhớ
Phân tích âm,từ
2 HD viết
Nêu quy trình viết
Viết mẫu bảng lớp
Hướng dẫn HS viết bảng
3Thực hành vở ô ly
GVHD viết vở ô ly
Theo dõi,uốn nắn thêm
4 Chấm,nhận xét
HS đọc cá nhân
HS nối tiếp nêu
HS lắng nghe
HSQS
HS viết bảng con
HS viết vở ô ly
 Thứ 5 ngày 22 tháng 9 năm 2011
LUYỆN TOÁN ÔN CÁC SỐ ĐÃ HỌC
I/ Mục tiêu :Đọc, viết đếm được các số từ 010 , so sánh được các số trong phạm vi 10.
Rèn kỹ năng đọc, viết, so sánh các số từ 0 đến 10.
HSKTđộng viên làm bài 1,2
II/ Các hoạt đôïng dạy học:
 1/ Giới thiệu bài 
 2/ Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập:
 Bài 1:Viết các số từ 010
- GV nêu yêu cầu bài tập. Đọc mỗi lần một số, HS viết vào vở.
 - HS đọc dãy số vừa viết, lớp nhận xét, GV chốt bài đúng,HS đọc dãy số vừa viết( cá nhân, lớp).
Bài 1: a/ Khoanh vào số bé nhất : 4 ; 0 ;1 ; 5
 b/ Khoanh vào số lớn nhất: 3 ; 5 ; 10 ; 8
Bài 2: Số ?
 0 1  4 
  2  5
 1 2 4 6  9
 Bài 3: = ?
 2 10 6 9 	8 6 9 5 0 7 
 Bài 4: (HSKG) Nối ô trống với số thích hợp:
 2 6 8 1 10 9
 4 < < 10 
 - Thu bài chấm, nhận xét.
 3/ Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học, dặn dò.
 Thủ cơng: Cắt dán hình tam giác
 (Đã soạn ở tiết trước)
LThủ cơng: Cắt dán hình tam giác
 (Đã soạn ở tiết trước)
 Thứ 6 ngày 1 tháng năm 2011
 Thể dục ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI TD PTC.	
I. MỤC TIÊU: -Biêùt cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng của bài ther dục PTC. Đ/C: Bỏ đi đều( chuyển lên lớp 3)
- Biết cách chơi và thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi.
TTCC 1,2,3 của NX3: Cả lớp.
II. CHUẨN BỊ: Còi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
Nội dung
Tổ chức luyện tập
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ..giậm
Đứng lại ..đứng 
Khởi động
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ơn 5 động tác TD đã học:vươn thở,tay,chân,lườn,
 bụng của bài thể dục phát triển chung
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Trị chơi:Kéo cưa lừa xẻ
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học
- Yêu cầu nội dung về nhà
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học mới động tác TD
* * * * * * * 
 * * * * * * * 
* * * * * * * 
 * * * * * * * 
GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
TẬP LÀM VĂN: Khẳng định, phủ định.
 - Luyện tập : mục lục sách.
I.MỤC TIÊU :
-Rèn kĩ năng nghe và nói : biết trả lời câu hỏi và đặt câu theo mẫu khẳng định, phủ định.
-Rèn kĩ năng viết : biết tìm và ghi lại mục lục sách.
II.CHUẨN BỊ :
Bảng phụ viết các câu mẫu bt1, 2.
Mỗi hs có một tập trruyện thiếu nhi.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A :KTBC:
Gọi một số HS lên bảng làm BT 1
_1hoặc 2HS lên bảng đọc mục lục sách tuần 6 hoặc 7_Nhận xét 
B :BÀI MỚI :Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1(miệng )
Giúp hs nắm yêu cầu bài
-Tổ chức cho hs thực hành nhóm 3 hỏi đáp 
Tổ chức cho các nhóm thi hỏi đáp. 
Ghi bảng các câu trả lời
Ghi bảng các câu trả lời .
KL:Các em đã biết trả lời câu hỏi theo kiểu khẳng định ,phủ định .
Bài 2 (vở )Giúp hs nắm yêu cầu bài
HS làm bài vào vở .
Tổ chức cho hs đặt câu theo nhóm 2 như M.
nhận xét, chỉnh sửa
Lên bảng làm
Từng nhóm 3 hỏi đáp theo M
a)Em có đi xem phim K?
-Có, Em có đi xem phim.
-Không , Em không đi xem
a)Em có đi xem phim K?
-Có, Em có đi xem phim.
-Không , Em không đi xem phim.
b) Mẹ có mua báo K ?
- Có, Mẹ có mua báo.
-Không , không mua báo
Không , không mua báo.
Tập đặt câu hỏi theo M
-Đọc y c bài
Từng nhóm 3 hỏi đáp theo M
a)Trường em không xa đâu .
-Cây này không cao đâu
Bài 3 ( viết )Yc hs đọc yêu cầu bài.
Yc hs đặt trước mặt 1 tập truyện thiếu nhi, mở phần mục lục.
4 hs đọc mục lục truyện của mình.
Yc viết vở 2 tên truyện, tác giả, so átrang.
Yc hs đọc bài làm của mình.
C:Củng cố -Hỏi :Bài học hôm nay cung cấp những kiến thức gì?
-Thu chấm một số bài NX
Dặn dò
.b) Trường em có xa đâu .-Cây này có cao đâu
c) Trường em đâu có xa.
-Cây này đâu có cao.
Lấy truyện của mình ra, mở phần mục lục, đọc và viết 2 tên truyện, tác giả, số trang.
TOÁN: Bài toán về ít hơn
I.MỤC TIÊU :
 Giúp hs biết giải toán về ít hơn bằng một phép trừ ( toán xuôi )
II.CHUẨN BỊ : 
12 quả cam, bảng gài.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Ổn định – Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi 4 HS lên bảng thực hiện. bài 1
 - Nhận xét .
 B. Bài mới :
 Hoạt động 1:Giới thiệu bài toán về ít hơn
Nêu bài toán : Cành trên có 7 qua 3cam, gắn 7 quả cam lên bảng. Cành dưới có ít hơn cành trên 2 quả, gắn 2 quả cam ở hàng dưới bên phải 5 quả cam của hàng trên. Hỏi cành dưới có bao nhiêu quả cam ?
Gọi hs nêu lại bài toán.
Cành dưới ít hơn cành trên 2 quả, nghĩa là thế nào ?
-Gọi 1 hs lên bảng tóm tắt.--
 -Gv cũng có thể hướng dẫn hs tóm tắt sơ đồ.
Hướng dẫn hs giải bài toán :
Hỏi :Muốn tính số quả cam ở cành dưới ta làm thế nào ?
+ Yc hs đọc câu trả lời.
Gọi 1 hs lên bảng làm bài, hs khác làm ra nháp.
Hoạt động 2:Thực hành
Bài 1 - Gọi hs đọc đề bài.
-Hỏi :Bài toán cho biết gì ?
-Hỏi :Bài toán yc làm gì ?
-Hỏi :Bài toán thuộc dạng gì ?
Bài 2-Hướng dẫn hs làm bài tương tự bài 1.
Bài 3 :Hướng dẫn hs làm bài tương tự bài 2 .
Hoạt động 3:củng cố 
Bài 4 chọn 4 đội lên thi giải bài toán 
-nhận xét - Dặn dò 
HS làm trên bảng lớp.
- Cả lớp làm bảng con
 -Nêu lại bài toán.
Nghĩa là cành trên nhiều hơn 2 quả.
Tóm tắt
Cành trên : 5 quả cam
Cành dưới : ít hơn 2 quả cam.
Cành dưới : ? quả cam ?
 -lấy 7 trừ 5
Số cam cành dưới có là :
làm bài
Đọc đề bài
-Nhà Mai cĩ 17 cây cam, nhà Hoa ít hơn nhà Mai là 7. cây cam
Hỏi nhà Hoa cĩ bao nhiêu cây cam?
-Bài toán về ít hơn
-Làm bài.
Thi giải bài toán
- Nghe Dặn dò
Thủ công. Gấp máy bay đuôi rời (tiết 2).
I. Mục tiêu:
	- HS nắm được thao tác đúng kĩ thuật gấp máy bay đuôi rời.
	- Hoàn thành sản phẩm tại lớp.
	- Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi.
II. Chuẩn bị:
	- Mẫu máy bay đuôi rời kích thước lớn.
	- Một số bài đẹp của HS năm trước.
	- Giấy thủ công cỡ giấy A4, kéo, bút, thước.
	- Bảng quy trình gấp máy bay đuôi rời.
III. Các hoạt động trên lớp:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định : HS hát.
2. Kiểm tra bài cũ : Thông qua trò chơi “Tôi cần” để kiểm tra đồ dùng của HS.
3. Bài mới:
Giới thiệu bài
 * Hoạt động 1:
Ôn kiến thức về quy trình gấp máy bay đuôi rời.
- GV đưa vật mẫu lên, hs quan sát và trả lời :
 -Hỏi : MBĐR có những bộ phận nào ?
 -Hỏi : Có mấy bước để làm MBĐR ?
 -Hỏi : Đó là những bước nào ?
* Hoạt động 2: Ôn cách gấp MBĐR theo quy trình.
- GV treo bảng minh họa quy trình gấp MBĐR.
 - Gọi hs nêu lại các bước.
 - GV nhận xét và hướng dẫn cách chơi 
 * Hoạt động 3: 
Giới thiệu một số vật mẫu của HS.
 - GV cho 1, 2 hs lên phóng thử.
 -, HS quan sát nhận xét.
* Hoạt động 4:
Thực hành theo nhóm.
- Chia lớp thành nhóm 4 hs để thực hành.
 - Theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng, chậm.
 - Hướng dẫn trang trí thêm trên cánh máy bay.
 - Cho HS tham gia đánh giá nhận xét.
 - GV chốt lại, góp ý chung.
4.Củng cố – Dặn dò :
 - Liên hệ giáo dục tư tưởng : học giỏi đểlớn lên làm phi công lái được máy báy.
 - Nhận xét tiết học.
- Cả lớp.
- HS đáp lại lời cô “ Cần gì – Cần gì ?” và giơ dụng cụ theo yêu cầu của GV.
- HS nêu tên bài.
- HS quan sát quy 
trình gấp trên bảng và trả lời.
- Đầu, cánh, thân và đuôi.
- HS : có 4 bước.
- Hs nhắc lại các bước.
- HS quan sát.
-

Tài liệu đính kèm:

 • docBai soan T6L1 Ly hai.doc