Giáo án Lớp 1 - Tuần 5 - Trần Thị Song - Trường Tiểu học Chu Điện 2

I . Mục tiờu : Giúp HS

 - HS đọc được : u, ư, nụ, thư ; từ và cõu ứng dụng .

- Viết được u, ư, nụ, thư . HS yếu viết được 1/ 2 số dòng quy định trong vở tập viết .

- HS khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ SGK, biết đọc trơn .

- Luyện nói tự nhiên từ 2 - 3 câu theo chủ đề : Thủ đô .

 II. Đồ dùng dạy học

- GV: Bảng chữ ghép, tranh minh hoạ .

- HS: Bộ thực hành TV, vở tập viết .

III. Các hoạt động dạy học

 

doc 25 trang Người đăng honganh Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 655Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 5 - Trần Thị Song - Trường Tiểu học Chu Điện 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- HS đọc thầm cỏc từ, nhận biết tiếng mới, đọc tiếng, đọc từ.
- HS khá, giỏi nêu nghĩa một số từ , GV chốt lại .
 * Hoạt động 3:(8’) HS luyện viết bảng con ( x, ch, xe, chó ).
- GV hướng dẫn cỏch viết, viết mẫu. HS thực hành viết, GV uốn nắn, rốn hs yếu.
 * Hoạt động 4: (5’) HS thi núi tiếng mới cú õm x, ch
	- 3 nhóm thi đua tìm nói các tiếng có chứa âm x, ch.
	* Ví dụ : xa xa, xù xì, chơ, chợ, chõ ...
	- GV tổng kết, đánh giá các nhóm .
Tiết 2
3. Luyện tập.
 * Hoạt động 1: (20’) HS luyện đọc.
- Đọc bảng tiết 1: GV chỉ bảng thứ tự, bất kỡ cho HS đọc cá nhân, đồng thanh , rèn HS yếu đọc kết hợp phân tích tiếng .
- Đọc cõu ứng dụng: GV cho hs quan sát tranh, nêu nội dung , GV chốt lại câu ứng dụng, đớnh cõu, hs đọc thầm, nhận biết tiếng mới , đọc tiếng, đọc từ, đọc cõu. ( luyện đọc cá nhân, đồng thanh ).
- Đọc SGK: GV đọc mẫu, lớp đọc thầm, gọi đọc cỏ nhõn, đồng thanh, rốn hs yếu.
 * Hoạt động 2: (6’) HS luyện núi theo chủ đè : xe bò, xe lu, xe ô tô
- HS luyện núi nhúm đụi.
- Mỗi HS nói từ 2 - 3 câu với bạn trong nhóm .
- GV quan sát, hướng dẫn các nhóm .
- Một số HS núi trước lớp.
- GV nhận xột (Rốn cho hs kĩ năng luyện núi)
 * Hoạt động 3: (8’) HS luyện viết vở tập viết.
- GV nhắc lại quy trỡnh viết .
 - Hướng dẫn HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở .
- HS viết bài, GV uốn nắn, rốn HS yếu, chấm bài, nhận xột.
4. Củng cố dặn dũ: (3’)HS đọc lại bài.
	 - GV chốt lại bài .
- Dặn dũ về nhà: HS tỡm tiếng mới cú õm x, ch vừa học .
 Đạo đức ( Tiết 2 )
Bài 3 : Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập
I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
 - Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.
 - Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
 - Giáo dục cho HS thực hiện giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập cẩn thận sạch đẹp là một việc làm góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ MT, làm cho MT luôn sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 + GV : Tranh phóng to bài tập 3.
 + HS : Vở bài tập đạo đức .
III. Các hoạt động dạy học
 1.Kiểm tra bài cũ (5’) : 2-3 em trả lời.
 - Thế nào là ăn mặc gọn gàng sạch sẽ ?
 - Ăn mặc fgọn gàng sạch sẽ có ích lợi gì ?
 2.Dạy bài mới: Giới thiệu bài
 * Hoạt động 1 ( 12’): HS hoạt động nhóm đôi.
 - Tự giới thiệu với nhau về sách vở, đồ dùng học tập của mình (Tên sách vở, đồ dùng học tập, đồ dùng học tập để làm gì, cách giữ gìn như thế nào ?)
 - Một số HS nói trước lớp , HS nhận xét, GV kết luận.
 * Giải lao (5’)
 * Hoạt động 2 ( 10’): HS quan sát tranh BT 3)hoạt động cá nhân .
 - HS chỉ ra những hành động đúng, hành động sai, nhận xét.
 + GV kết luận : Cần phải giữ gìn sách, vở đồ dùng học tâp .
 - Không làm dây bẩn, viết bậy ra sách, vở.
 - Không gập gáy sách, vở . Không xé sách, xé vở .
 - Không dùng thước, bút, cặp để nghịch .
 - Học xong phải cất sách, vở đồ dùng cẩn thận .
 - Giữ gìn sách, vở đồ dùng cẩn thận là đã góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, là bảo vệ môi trường ...
 - HS tự liên hệ qua các bức tranh.
 3. Củng cố dặn dò ( 3’): HS nhắc lại bài học, GV chốt lại bài .
 - Dặn dò :HS về biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của mình. 
Chiều : Tự học : Ôn Tiếng Việt
Bài 18 : x - ch
 I. Mục tiờu bài học: Giỳp HS
- Củng cố về đọc, viết cỏc tiếng từ cú chứa õm x, ch. - Làm bài tập : Nhận biết được các tiếng có âm x, ch. Nối đúng chữ với chữ để được từ có nghĩa .
- Điền đỳng x hay ch để được từ thích hợp theo hình vẽ .
- Có tính tự giác, cẩn thận khi làm bài . 
II. Đồ dựng dạy học 
- GV: Bảng ụn , bài tập 1, 2, 3 viết bảng phụ .
- HS: Vở bài tập TN và tự luận TV.
III. Cỏc hoạt động dạy học
 * Hoạt động 1 (12’)Luyện đọc bài 18 
- GV đớnh bảng ụn, cho hs đọc thầm, rốn đọc cỏ nhõn (HS đọc kết hợp phõn tớch tiếng).Rèn những HS đọc yếu .
- Thi đua cỏc nhúm đọc, lớp đọc đt.
 * Hoạt động 2 (20’): HS làm vở bài tập.
+ Bài tập 1 ( trang 12 ): HS đọc thầm, làm việc cỏ nhõn, một số hs chữa bài, nờu kết quả ,nhận xột.
( GV củng cố, rèn kĩ năng đọc các tiếng có chứa âm x, ch ) .
+ Bài tập 2 ( trang 12 ): tương tự bài 1.
+ Bài tập 3 ( trang 12 ): HS hoạt động nhúm đôi, cỏc nhúm thảo luận đọc nội dung, rồi nối chữ với chữ để được từ có nghĩa.
- Thi đua cỏc nhúm.
- Mỗi nhóm cử 1 bạn lên nối trên bảng phụ.
- Một số HS chữa bài, nhận xét kết quả và đọc lại bài ( cá nhân + ĐT ) GV tổng kết dánh giá các nhóm.
 + Bài tập 4 ( trang 13): HS quan sát tranh vẽ, nêu nội dung, GV nêu yêu cầu của bài, HS làm bài và chữa bài .
IV. Củng cố dặn dũ (3’): HS đọc lại bài.
- GV nhận xột giờ học, dặn dũ hs về đọc lại bài .
Ôn toán
Luyện tập
I- Mục tiêu bài học: Giúp HS
	- Củng cố đọc , đếm , viết từ 1 đến 8. Biết so sỏnh cỏc số trong phạm vi 8, củng cố số 8 trong dóy số từ 1 đến 8.
	- Giáo dục HS có ý thức tự giác tích cực học toán,
II- Đồ dùng dạy học
	+ GV: Bài tập 1,3 viết bảng phụ.
	+ HS: Bảng con, bộ đồ dùng toán, SGK.
III- Các hoạt động dạy học
	1.Kiểm tra bài cũ (5’): GV đính mẫu vật
	- 2 HS yếu lên bảng : Làm thế nào để cho bằng nhau ?
	- Lớp viết bảng con các số từ 1 đến 8.
	2. Dạy học bài mới 
	* Hoạt động 1 (10’): HS làm bảng con
	 + Bài tập 1 ( trang ): HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm .
	- 2 HS yếu làm trên bảng, lớp làm bảng con . 
	- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- HS nhận xét ( GV củng cố về
	* Hoạt động 2 (12’): HS làm bài SGK
	- HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm .
	+ Bài 2 ( trang 24 ): HS làm bài . GV quan sát rèn HS yếu.
	- Một số HS chữa bài, nêu kết quả .GV chấm bài HS yếu, TB nhận xét .	( Củng cố kĩ năng đọc, viết số ).
	+Bài 3 ( trang 24): HS khá, giỏi làm .
	- 1em nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm và làm bài tập .
	-1 HS chữa trên bảng phụ, GVchấm bài nhận xét .
	* Hoạt động 3 (5’): Trò chơi “ ”- 3 nhóm thi đua chơi 
- HS nhận xét GV chốt lại (Củng cố về kĩ năng so sánh các số trong phạm vi 5 ).
	3. Củng cố dặn dò (5’): 
	- GV chốt lại bài, nhận xét giờ học, dặn dò HS chuẩn bị cho giờ sau .
----------------------------------------------------------
Tự học: Ôn Tiếng Việt
Ôn bài 17, 18
I. Mục tiờu bài học: Giỳp HS
- Củng cố về đọc, viết cỏc tiếng từ đã học ở bài 17, 18.
- Có tính tự giác, cẩn thận khi làm bài . 
II. Đồ dựng dạy học 
- GV: Bảng ụn viết bảng phụ .
- HS: Bảng con, vở.
III. Cỏc hoạt động dạy học
 * Hoạt động 1 (15’)Luyện đọc 
- GV đớnh bảng ụn, cho hs đọc thầm, rốn đọc cỏ nhõn (HS đọc kết hợp phõn tớch tiếng).Rèn những HS đọc yếu .
- Thi đua cỏc nhúm đọc, lớp đọc đt.
* Hoạt động 2 (15’): ) HS luyện viết vở 
- GV nhắc lại quy trỡnh viết .
- HS TB yếu viết 3 số dòng vào vở ; HS khá, giỏi viết 6 dòng.
 - Hướng dẫn HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở .
- HS viết bài, GV uốn nắn, rốn HS yếu, chấm bài, nhận xột.
IV. Củng cố dặn dũ (3’): HS đọc lại bài.
- GV nhận xột giờ học, dặn dũ hs về đọc lại bài .
Sáng Thứ tư, ngày 22 tháng 9 năm 2010
Học vần
Bài 19 : s - r
I . Mục tiờu : Giúp HS
	- HS đọc được : s, r, sẻ, rễ ; từ và cõu ứng dụng . HS khá, giỏi biết đọc trơn các tiếng, từ ứng dụng .
- Viết được : s, r, sẻ, rễ . HS khá, giỏi biết đọc trơn .
- Luyện nói tự nhiên , trả lời được từ 2 - 3 câu hỏi theo chủ đề : rổ, rá.
- Có ý thức tự giác, chủ động học tập .
 II. Đồ dùng dạy học 
- GV: Bảng chữ ghép, tranh minh hoạ .
- HS: Bộ thực hành TV, vở tập viết .
III. Cỏc hoạt động dạy học
Tiết 1
1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- HS đọc viết bảng con : x, ch, xe, chó 
- 2,3 HS yếu đọc từ, 1 HS khá đọc câu ứng dụng SGK.
- GV nhận xét, ghi điểm .
2. Dạy học bài mới
 * Hoạt động 1: (15’)Dạy õm mới.
- HS nhận diện õm s, r ; nêu cấu tạo âm s, r.Ghộp õm, tiếng mới.
- GV ghép chữ trên bảng cài .
- HS đọc õm, tiếng mới, từ mới (đọc cỏ nhõn, đồng thanh)
- HS quan sỏt tranh, nêu nội dung tranh ,GV giảng từ.
- HS so sánh 2 âm s, r .
+ Giống nhau : 
+ Khác nhau : 
 * Hoạt động 2:(8’) Luyện đọc từ ứng dụng.
- HS đọc thầm cỏc từ, nhận biết tiếng mới, đọc tiếng, đọc từ.
- GV gọi HS đọc cá nhân theo dãy bàn .
- Lớp đọc đồng thanh .
- GV kết hợp giảng từ .
 * Hoạt động 3:(8’) HS luyện viết bảng con ( s, r, sẻ, rễ ).
- GV hướng dẫn cỏch viết, viết mẫu. HS thực hành viết, GV uốn nắn, rốn hs yếu.
Tiết 2
3. Luyện tập.
 * Hoạt động 1: (20’) HS luyện đọc.
- Đọc bảng tiết 1: GV chỉ bảng thứ tự, bất kỡ cho HS đọc cá nhân, đồng thanh , rèn HS yếu đọc .
- Đọc cõu ứng dụng: GV cho hs quan sát tranh, nêu nội dung , GV chốt lại câu ứng dụng, cho hs đọc thầm, nhận biết tiếng mới , đọc tiếng, đọc từ, đọc cõu. ( luyện đọc cá nhân, đồng thanh ).
- Đọc SGK: GV đọc mẫu, lớp đọc thầm, gọi đọc cỏ nhõn, đồng thanh, rốn hs yếu, TB .
- Thi đua các nhóm đọc .
- 1 HS khá đọc lại cả bài .
 * Hoạt động 2: (8’) HS luyện núi theo chủ đè : rổ, rá
- HS luyện núi nhúm đụi.
- Mỗi HS nói từ 2 - 3 câu với bạn trong nhóm .
- GV quan sát, hướng dẫn các nhóm .
- Một số HS trả lời trước lớp, HS nhận xét .
- GV chốt lại nội dung chủ đề . (Rốn cho hs kĩ năng luyện núi)
 * Hoạt động 3: (8’) HS luyện viết vở tập viết.
- GV nhắc lại quy trỡnh viết .
 - Hướng dẫn HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở .
- HS viết bài, GV uốn nắn, rốn HS yếu viết .
- GV chấm bài, nhận xét kết quả, tuyên dương HS viết đẹp .
4. Củng cố dặn dũ: (5’)HS đọc lại bài.
	 - GV chốt lại bài .
- Dặn dũ về nhà: HS tỡm tiếng mới cú õm s, r vừa học.
- Về đọc kĩ bài, ôn các âm đã học trong tuần .
 Ngày soạn: 19 tháng 9 năm 2010
Sáng Thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2010
Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I- Mục tiêu :Giúp học sinh : 
 - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc .Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng .
	 - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ .Nhận biết được đúng hướng để xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái ( có thể còn chậm ).
	 - Học trò chơi: Đi qua đường lội . Yêu cầu HS bước đầu nắm được cách chơi .
	 - Có ý thức tự giác, tích cực luyện tập .
 II. Địa điểm , phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường,
 - Chuẩn bị : GV chuẩn bị còi ,trò chơi .
III. Các hoạt động dạy học cơ bản:
1. Phần mở đầu:(5 phút)
 - GV cho HS tập hợp thành 3 hàng dọc.sau đó quay hàng ngang.Phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học.
 - Đứng vỗ tay và hát.
 - Đi nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường thành đội hình vòng tròn, vừa đi vừa vỗ tay và hát .
2. Phần cơ bản :(25 phút)
 + Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc.
 - GV hô khẩu lệnh, cho HS tập hợp thành 3 hàng dọc theo tổ. Sau đó cho cán sự lớp hô , các tổ tập hợp hàng dọc, dóng hàng . Cho HS giải tán, rồi lại cho tập hợp. Sau mỗi lần như vậy GV tuyên dương, giải thích thêm cho HS tập hợp nhanh hơn, trật tự .
	 - Thi đua các tổ .
	 + Ôn động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ .
	 - GV làm mẫu động tác, cho HS làm theo 2 - 3 lần, GV uốn nắn .
	 - Từng hàng tập 2 - 3 lần, GV nhận xét , sửa sai .
 + Học trò chơi: " Đi qua đường lội”.
 - GV nêu cách chơi, luật chơi .
 - HS chơi theo tổ .GV quan sát, động viên khuyến khích
3. Phần kết thúc: ( 5 phút)
 - GV hệ thống bài, nhận xét giờ học.
 + GV tuyên dương 1 số HS có ý thức tổ chức tốt.
- Dặn dò HS về tập lại động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập lại trò chơi vừa học, chuẩn bị giờ sau cho tốt .
Toán
 Số 9
I- Mục tiêu bài học: Giúp HS
	- Biết 8 thêm 1 được 9; biết đọc, đếm được từ 1 đến 9, biết so sánh các số trong phạm vi 9, biết vj trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 9 .	
	- Rèn kĩ năng viết các số 1,2,3, 4, 5 , 6 , 7, 8, 9.
	- Giáo dục HS có ý thức tự giác tích cực học toán,
II- Đồ dùng dạy học
	+ GV: Các nhóm có 9 mẫu vật cùng loại. Bài tập 3, 4 viết bảng phụ.
	+ HS: Bảng con, bộ đồ dùng toán, SGK.
III- Các hoạt động dạy học
	1.Kiểm tra bài cũ (5’)
	- 2 HS đếm, viết các số 1,2,3, 4,5, 6, 7, 8 ; 8, 7, 6, 5,4,3,2,1. trên bảng lớp .
	- Lớp viết bảng con, HS nhận xét .
	2. Dạy học bài mới 
	* Hoạt động 1 (12’): Giới thiệu số 9
	- HS thực hành trên bộ đồ dùng Toán: GV yêu cầu HS lấy ra một nhóm mẫu vật có số lượng là 8, sau đó lấy thêm 1 mẫu vật như vậy.
	- HS quan sát tự nêu, VD :“ Tám que tính thêm một que tính là chín que tính”... “ Các nhóm này đều có số lượng là 9”.
	- GV đính trên bảng, HS quan sát, nhận xét nêu tương tự .
	- HS nhận biết chữ số 9 in và chữ số 9 viết .
	- Nhận biết vị trí, thứ tự của số 9 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
	- HS đếm từ 1 dến 9, từ 9 đến 1 .
	* Giải lao ( 5’)
	* Hoạt động 2 (12’): HS thực hành SGK
	 + Bài 1 : HS viết số 9, GV rèn HS yếu viết ..
	 + Bài 2 : ( trang 33 ): HS quan sát tranh vẽ, nhận biết số lượng và viết số tương ứng .
Một số HS chữa bài, nêu kết quả . GV chấm bài HS yếu .	 (Củng cố kĩ năng nhận biết số lượng và đọc, viết số 9 ).
 +Bài 5 ( trang 33): HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm, lớp làm bài SGK, 1 em chữa bài trên bảng phụ, HS nhận xét, GV chấm bài HS khá, giỏi .
	( GV củng cố về thứ tự các số từ 1 đến 9; từ 9 đến 1 ). HS đọc lại .
	+ Bài 3 ( tr 33) : HS làm trên bảng con, 1 HS chữa trên bảng phụ. HS nhận xét ( GV củng cố về kĩ năng so sánh các số trong phạm vi 9 ). 3. Củng cố dặn dò (3’): GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về viết số 9
------------------------------------------
Chiều Ôn Toán
 Số 9
I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
 - Củng cố về nhận biết, so sánh số lượng,thứ tự các số, đọc viết được các số từ 1 đến 9, so sánh các số trong phạm vi 9.
 - Rèn kỹ năng so sánh các số rong phạm vi 9.
 - Có ý thức tự giác, chủ động học tốt.
 II. Đồ dùng dạy học.
 + GV : Bài tập 6, 7 ( trang 23) viết bảng phụ .
 + HS : Vở bài tập toán, bảng con
 III. Các hoạt động dạy học.
 1.Kiểm tra bài cũ (5')
 Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
 Yêu cầu hs viết số 9 trên bảng con , 2 HS yếu đếm các số từ 1 đến 9 ; từ 9 đến 1, HS nhận xét .
 - GV nhận xét, ghi điểm .
 2. Dạy học bài mới (25')
 * Hoạt động 1 ( 8’): HS hoạt động cá nhân, làm trên bảng con .
 + Bài 6( trang 23): 
 - HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm .
 - HS làm bài, chữa bài trên bảng phụ .GV quan sát giúp đỡ HS yếu .
 ( GV nhận xét, củng cố về thứ tự các số trong phạm vi 9 ).
 * Hoạt động 2 ( 12’): HS làm vở bài tập Toán .
 + Bài 4( trang 22): GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm .
 - HS làm bài : Quan sát hình vẽ và làm theo yêu cầu của bài .
 - GV theo dõi và giúp đỡ hs yếu.
 Gọi hs chữa bài, nêu kết quả .
 - GV chấm bài HS yếu, TB , nhận xét kết quả .
 ( Củng cố về nhận biết số lượng ).
 + Bài 5( trang 23 ): HS viết các số 7, 8, 9
 - HS nêu cách viết và làm bài, một HS viết trên bảng lớp, HS nhận xét 
 ( GV củng cố về kĩ năng viết số ).
 * Hoạt động 3 ( 5’): Trò chơi ( Bài tập 7 - trang 23 )
 - GVnêu luật chơi, 3 nhóm thi đua, HS nhận xét kết quả .
 ( GV củng cố về kĩ năng so sánh các số trong phạm vi
 3.Củng cố – Dặn dò (3’)
 - GV hệ thống lại nội dung bài học.
 Nhận xét tiết học, dặn hs chuẩn bị bài sau.
Sáng : Thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2010
Học vần
Bài 20 : k - kh
I . Mục tiờu : Giúp HS
	- HS đọc được : k, kh, kẻ, khế ; từ và cõu ứng dụng . HS khá, giỏi biết đọc trơn các tiếng, từ ứng dụng .
- Viết được : k, kh, kẻ, khế . HS yếu viết được 1/ 2 số dòng quy định trong vở tập viết .
- Luyện nói tự nhiên , trả lời được từ 2 - 3 câu hỏi theo chủ đề : ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu .
- Có ý thức tự giác, chủ động học tập .
 II. Đồ dùng dạy học 
- GV: Bảng chữ ghép, tranh minh hoạ .
- HS: Bộ thực hành TV, vở tập viết .
III. Cỏc hoạt động dạy học
Tiết 1
1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- HS đọc viết bảng con : s, r, sẻ, rễ 
- 2,3 HS yếu đọc từ, 1 HS khá đọc câu ứng dụng SGK.
- GV nhận xét, ghi điểm .
2. Dạy học bài mới
 * Hoạt động 1: (15’)Dạy õm mới.
- HS nhận diện õm k, kh ; nêu cấu tạo âm k, kh .Ghộp õm, tiếng mới.
- GV ghép chữ trên bảng cài .
- HS đọc õm, tiếng mới, từ mới (đọc cỏ nhõn, đồng thanh)
- HS quan sỏt tranh, nêu nội dung tranh ,GV giảng từ.
- HS so sánh 2 âm k, kh .
+ Giống nhau : âm k 
+ Khác nhau : âm kh có thêm âm h .
 * Hoạt động 2:(8’) Luyện đọc từ ứng dụng.
- HS đọc thầm cỏc từ, nhận biết tiếng mới, đọc tiếng, đọc từ.
- GV gọi HS đọc cá nhân theo dãy bàn .
- Lớp đọc đồng thanh .
- GV kết hợp giảng từ .
 * Hoạt động 3:(8’) HS luyện viết bảng con ( k, kh, kẻ, khế ).
- GV hướng dẫn cỏch viết, viết mẫu. HS thực hành viết, GV uốn nắn, rốn hs yếu.
Tiết 2
3. Luyện tập.
 * Hoạt động 1: (20’) HS luyện đọc.
- Đọc bảng tiết 1: GV chỉ bảng thứ tự, bất kỡ cho HS đọc cá nhân, đồng thanh , rèn HS yếu đọc kết hợp phân tích tiếng ..
- Đọc cõu ứng dụng: GV cho hs quan sát tranh, nêu nội dung , GV chốt lại câu ứng dụng, cho hs đọc thầm, nhận biết tiếng mới , đọc tiếng, đọc từ, đọc cõu. ( luyện đọc cá nhân, đồng thanh ).
- Đọc SGK: GV đọc mẫu, lớp đọc thầm, gọi đọc cỏ nhõn, đồng thanh, rốn hs yếu, TB .
- Thi đua các nhóm đọc .
- 1 HS khá đọc lại cả bài .
 * Hoạt động 2: (8’) HS luyện núi theo chủ đè : ù ù, vo vo...
- HS luyện núi nhúm đụi.
- Mỗi HS nói từ 2 - 3 câu với bạn trong nhóm .
- GV quan sát, hướng dẫn các nhóm .
- Một số HS trả lời trước lớp, HS nhận xét .
- GV chốt lại nội dung chủ đề . (Rốn cho hs kĩ năng luyện núi)
 * Hoạt động 3: (8’) HS luyện viết vở tập viết.
- GV nhắc lại quy trỡnh viết .
 - Hướng dẫn HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở .
- HS viết bài, GV uốn nắn, rốn HS yếu viết .
- GV chấm bài, nhận xét kết quả, tuyên dương HS viết đẹp .
4. Củng cố dặn dũ: (5’)HS đọc lại bài.
	 - GV chốt lại bài .
- Dặn dũ về nhà: HS tỡm tiếng mới cú õm k, kh vừa học.
- Về đọc kĩ bài, ôn các âm đã học trong tuần .
--------------------------------------------------------
Tự nhiên xã hội
Bài 5: Vệ sinh thõn thể
 I. Mục tiờu: Giỳp HS:
- Hiểu thân thể sạch sẽ giúp cho chúng ta khoẻ mạnh. 
- Biết việc làm và không nên làm để da luôn sạch sẽ.
- ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân hàng ngày.
II. Đồ dựng dạy học: - Tranh minh hoạ SGK.
III. Cỏc hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ(4’)
- Kể tên việc làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
2. Bài mới(28’)
- Cả lớp hát bài “Khám tay”
- Từng cặp 2 H xem và nhận xét bàn tay của nhau.
*Hoạt động 1: Thảo luận nhóm.
- MT: Giúp H nhớ việc cần làm hằng ngày để giữ vệ sinh cá nhân.
Bước 1: Thực hiện hoạt động.
- Chia 4 HS 1 nhóm: Hằng ngày các em đã làm gì để giữ sạch thân thể - quần áo ?
- Gv quan sát nhắc nhở HS tích cực hoạt động.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
- MT: H nhận ra các việc nên làm và không nên làm để giữ da sạch sẽ
Bước 1: Thực hiện hoạt động
- Quan sát tranh các tình huống ở trang 1, 2, 3
+ Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì ?
+ Theo em bạn nào làm đúng, bạn nào làm sai ? vì sao ?
Bước 2: Kiểm tra kết quả của hoạt động. 
- Nêu tóm tắt các việc làm và không nên làm.
* Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp.
MT: Biết trình tự làm các việc tắm: rửa tay, rửa chân, bấm móng tay
Bước 1: Giao nhiệm vụ và thực hiện.
 + Khi tắm chúng ta cần làm gì ?
+ Chúng ta cần rửa tay rửa chân khi nào ?
Bước 2: Kiểm tra kết quả hoạt động để bảo vệ thân thể chúng ta nên làm gì ?
*Hoạt động 4: Thực hành.
MT: HS biết cách rửa tay chân sạch sẽ, cắt móng tay.
- Hướng dẫn HS dùng bấm móng tay.
- Hướng dẫn HS rửa tay chân đúng cách và sạch sẽ.
3. Củng cố, dặn dũ(3’)
- Liờn hệ: Vì sao chúng ta cần giữ vệ sinh thân thể.
- Nhận xột tiết hoc, dăn dũ.
--------------------------------------------------------
Thủ công
Xé, dán hình vuông, hình tròn(T2)
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Bieỏt caựch xeự daựn hỡnh vuông, hỡnh tròn. Daựn ủuựng maóu ủeùp coự saựng taùo.
- Kieõn trỡ, caồn thaọn khi thửùc hieọn caực thao xé. coự yự thửực giửừ veọ sinh. Giaựo duùc tớnh thaồm myừ, yeõu caựi ủeùp.
II. Đồ dùng dạy – học:
* GV: Baứi maóu xeự daựn hỡnhvuông, hỡnh tròn, maóu saựng taùo.
Giaỏy nhaựp traộng, giaỏy maứu, hoà, buựt chỡ, khaờn lau.
*HS: Taọp thuỷ coõng, giaỏy nhaựp, giaỏy maứu, hoà, keựo, buựt chỡ, khaờn lau.
III. Các hoạt động dạy - học:
Ổn định tổ chức(1’)
Kiểm tra(3’) Kieồm tra caực vaọt duùng hoùc sinh ủem theo.
Bài mới(25’) 
* Giụựi thieọu baứi + ghi đầu bài(2’)
*Hoạt động 1: Thửùc haứnh
*Muùc tieõu : Hoùc sinh xeự daựn ủửụùc hỡnh vuông, hình tròn treõn giaỏy maứu vaứ trỡnh baứy ủeùp saỷn phaồm.
Hửụựng daón laùi qui trỡnh qua heọ thoỏng caõu hoỷi.
Xeự hỡnh vuông:
Muoỏn xeự ủửụùc hỡnh chửừ nhaọt, thao taực 1 laứm gỡ?
Hỡnh chửừ nhaọt coự caùnh daứi maỏy oõ? Caùnh ngaộn maỏy oõ?
Veừ ủửụùc hỡnh chửừ nhaọt thao taực 2 ta laứm gỡ?
Xeự hỡnh tròn
(neõu caõu hoỷi gioỏng caõu a)
daựn hỡnh vaứo vụỷ
– Gaộn maóu hoaứn chổnh vaứ maóu saựng taùo.
Chaỏm 5 baứi neõu nhaọn xeựt
 4. Củng cố(3’) - Gaộn caực maóu saỷn phaồm
- Nhaọn xeựt ửu ủieồm, haùn cheỏ cuỷa saỷn phaồm hoùc sinh laứm ra.
 5. Dặn dò(2’)- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Nhaộc HS thu doùn veọ sinh lụựp.
- Chuẩn bũ baứi “xeự, daựn hỡnh quả cam”
Chiều : Thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2010
Đạo đức ( Tiết 1)
Bài 3 : Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập
I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
 - Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.
 - Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
 - Giáo dục cho HS thực hiện giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập cẩn thận sạch đẹp là một việc làm góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ MT, làm cho MT luôn sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 + GV : Tranh phóng to bài tập 3.
 + HS : Vở bài tập đạo đức .
III. Các hoạt động dạy học
 1.Kiểm tra bài cũ (5’) : 2-3 em trả lời.
 - Thế nào là ăn mặc gọn gàng sạch sẽ ?
 - Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ có ích lợi gì ?
 2.Dạy bài mới: Giới thiệu bài
 * Hoạt động 1 ( 12’): HS hoạt động nhóm đôi.
 - Tự giới thiệu với nhau về sách vở, đồ dùng học tập của mình (Tên sách vở, đồ dùng học tập, đồ dùng học tập để làm gì, cách giữ gìn như thế nào ?)
 - Một số HS nói trước lớp , HS nhận xét, GV kết luận.
 * Giải lao (5’)
 * Hoạt động 2 ( 10’): HS quan sát tranh BT 3)hoạt động cá nhân .
 - HS chỉ ra những hành động đúng, hành động sai, nhận xét.
 + GV kết luận : Cần phải giữ gìn sách, vở đồ dùng học tâp .
 - Không làm dây bẩn, viết bậy ra sách, vở.
 - Không gập gáy sách, vở . Không xé sách, xé vở .
 - Không dùng thước, bút, cặp để nghịch .
 - Học xong phải cất sách, vở đồ dùng cẩn thận .
 - Giữ gìn sách, vở đồ dùng cẩn thận là đã góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, là bảo vệ môi trường ...
 - HS tự liên hệ qua các bức tranh.
 3. Củng cố dặn dò ( 3’):
 - HS nhắc lại bài học, GV chốt lại bài .
 - Dặn dò :HS về biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của mình. 
------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 1 tuan 5 Song.doc