Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - Dương Thị Hà - Trường Tiểu học Thọ Sơn

 I. Mục tiêu:

 - HS đọc được : m,n,nơ, me; từ và câu ứng dụng . Viết được: n, m, nơ, me.

 - Luyện nói từ 2- 3 câu theo chủ đề: bố mẹ, ba má.

 - HS khá giỏi biết đọc trơn.

II.Đồ dùng dạy học: Bộ đồ dùng học TV.

 

doc 16 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 265Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - Dương Thị Hà - Trường Tiểu học Thọ Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 trước bài sau.
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi: 
- Gioỏng :nét móc 
- Khác : nét thẳng chữ n ngắn hơn
- (CN - L)
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn : nụ
- Gioỏng : ủeàu coự neựthẳng vaứ neựt moực - Khaực : m coự nhieàu hụn moọt neựt moực .
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn me
- Vieỏt baỷng con : n, m, nụ, me.
- ẹoùc CN – N - L
- Viết n, m, nơ ,me
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (CN- L)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : boứ beõ ăn coỷ.
- ẹoùc thaàm vaứ phaõn tớch tieỏng : no, neõ
- ẹoùc caõu ửựng duùng (CN-L)
- ẹoùc SGK (CN - L)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi
- Chuựng thửụứng laứ ủoà chụi cuỷa treỷ em .
Troứ chụi : Traõu laự ủa
-Viết ở vụỷ taọp vieỏt : n, m, nụ, me.
Tiết 4: Toán: Bằng nhau- Dấu bằng
I.Mục tiêu: - Nhận biết được sự bằng nhau về số lượng; mỗi số bằng chính nó ( 3 = 3;
 4 = 4); biết sử dụng từ bằng nhau và dấu bằng để so sánh các số.
- Bài tập 1, 2, 3.
II Đồ dùng dạy học : - Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1. 
III. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ:
- GV nhận xét ghi điểm
2. Bài mới: Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Giới thiệu 3 = 3
- GV cho HS quan sát tranh
GV: Để biểu thị 3 = 3 ta dùng dấu =
+ Tương tự với các nhóm mẫu vật khác đểcó: 2 =2 4 = 4 5 = 5
KL: Mỗi số bằng chính số đó nên chúng bằng nhau. Khi đọc từ phải sang trái cũng giống như khi đọc từ trái sang phải
Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài1: Viết dấu =
- GV theo dõi sửa sai
Bài2: Viết theo mẫu
- GV hướng dẫn mẫu
Chú ý HS yếu
Bài3: , =?
- Củng cố cách điền dấu thích hợp vào ô trống
- GV chấm bài nhận xét
Bài4: (HS khá giỏi)
3. Củng cố dặn dò:
- HD làm bài tập ở nhà
- HS thực hiện bài tập 4
- HS quan sát nhận biết: Có 3 khóm cỏ và 3 con hươu
- HS thảo luận nhóm để biết 3 = 3
- Nhận biết cách sử dụng dấu bằng
- Luyện viết dấu = vào b/c
- HS nhắc lại kết luận
- Luyện viết dấu = vào b/c; Vở
- HS nêu yêu cầu .
- Cả lớp làm vào b/c.
- 1 HS chữa bài lớp nhận xét 
- HS nêu yêu cầu .
- Cả lớp làm vào vở. Đổi vở kiểm tra
- Làm miệng nêu kq.
Tiết 5. Đạo đức Gọn gàng sạch sẽ (tieỏt 2).
 I- Mục tiêu:
- HS nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết lợi ích của ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.
- HS khá giỏi biết phân biệt giữa ăn mặc gọn gàng sach sẽ và chưa gọn gàng sạch sẽ.
- Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thể hiện người có nếp sống, sinh hoạt văn hoá, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, làm co môi trường thêm đẹp, văn minh.
II- Đồ dùng: Chuaồn bũ baứi haựt “Rửỷa maởt nhử meứo”. Gửụng & lửụùc chaỷi ủaàu.
III- Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Kieồm tra
2.Baứi mụựi: 
HĐ1: Giới thiệu bài
HĐ2: Baứi taọp 3
- Baùn nhoỷ trong tranh ủang laứm gỡ ?
- Baùn aỏy coự goùn gaứng saùch seừ khoõng ?
- Em coự muoỏn laứm nhử baùn khoõng ?
- Cho HS thaỷo luaọn theo caởp roài phaựt bieồu yự kieỏn.
+Keỏt luaọn: Caực em neõn laứm nhử caực baùn trong tranh 1,3,4,5,7,8 ủoự laứ nhửừng hoaùt ủoọng giuựp chuựng ta trụỷ neõn goùn gaứng saùch seừ.
HĐ3: Haựt taọp theồ.
- Baứi : “Rửỷa maởt nhử meứo”.
- Meứo rửỷa maởt ntn trong baứi haựt ? 
- Rửỷa maởt nhử meứo baồn hay saùch?
-.Lụựp mỡnh troõng coự baùn naứo gioỏng meứo khoõng nhổ ?Em coự neõn hoùc taọp meứo caựch rửỷa maởt khoõng?Vỡ sao?
HĐ4: ẹoùc thụ
- ẹaàu toực em chaỷi goùn gaứng
- Aựo quaàn saùch seừ, troõng caứng theõm yeõu”
- Caõu thụ khuyeõn caực em phaỷi nhử theỏ naứo? Vỡ sao?
* Cuỷng coỏ - Daởn doứ: 
 Xem baứi mụựi “Giửừ gỡn saựch 
-Tieỏt trửụực em hoùc baứi ủaùo ủửực naứo ?
- HS traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa GV
- Thaỷo luaọn,phaựt bieồu yự kieỏn. 
- Caỷ lụựp boồ sung yự kieỏn.
- Haựt taọp theồ.
- HS traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa GV vaứ tửù ruựt ra caựch veọ sinh caự nhaõn cho saùch seừ (phaỷi rửỷa maởt cho saùch seừ khoõng ủửụùc baột chửụực meứo: lửụứi nhaựt, caồu thaỷ neõn baồn thổu.)
- .HS đọc thơ.
- HS traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa GV vaứ tửù ruựt ra caựch veọ sinh caự nhaõn caàn phaỷi laứm ủeồ dửụùc moùi ngửụứi yeõu meỏn.
 Thứ sáu , ngày 10 tháng 9 năm 2010
 Dạy bài thứ 3
Tiết 1+2 : Tiếng việt Bài 14: d - đ
I.Mục tiêu:
- HS đọc được : d, đ, dê, đò; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: d, đ, dê, đò.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: dế, cá cờ, bi ve, lá đa.
 II. Đồ dùng dạy học:- Bộ đồ dùng Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1
 Hoạt động của gioá viên
 Hoạt động của học sinh
HĐ1: Dạy chữ ghi âm
a.Daùy chửừ ghi aõm d:
- Nhaọn dieọn chửừ: Chửừ d goàm moọt neựt cong hụỷ phaỷi, moọt neựt moực ngửụùc. 
Hoỷi : So saựnh d vụựi caực sửù vaọt vaứ ủoà vaọt trong thửùc teỏ?
-Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn : d, deõ
b.Daùy chửừ ghi aõm ủ:(Quy trình tương tự).
HĐ2:.Hửụựng daón ủoùc tieỏng vaứ tửứ ửựng duùng:
HĐ3:.Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
-ẹoùc laùi toaứn baứi treõn baỷng
 Tieỏt 2:
a.Luyeọn ủoùc:
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
- ẹoùc caõu ửựng duùng :
+Treo tranh vaứ hoỷi : Tranh veừ gỡ ?
+Tỡm tieỏng coự aõm mụựi hoùc ( gaùch chaõn : dỡ, ủi, ủoứ .
- Đoùc caõu ửựng duùng 
b.ẹoùc SGK:
c.Luyeọn noựi:
Hoỷi: -Taùi sao nhieàu treỷ em thớch nhửừng vaọt naứy ?
-Em bieỏt loaùi bi naứo? Caự cụứ, deỏ thửụứng soỏng ụỷ ủaõu? 
d.Luyeọn vieỏt:
* Củng cố –Dặn dò:
- HS quan sát tranh
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi: 
- Gioỏng : caựi gaựo muực nửụực
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn (CN – L)
- ẹoùc CN – N - L
- Vieỏt baỷng con : d, ủ, deõ, ủoứ
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (CN - L)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : dỡ ủi ủoứ, beự 
- ẹoùc thaàm vaứ phaõn tớch tieỏng : dỡ, đi, đò
- ẹoùc caõu ửựng duùng (CN - L).
- ẹoùc SGK(CN – L )
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi ( Chuựng thửụứng laứ ủoà chụi cuỷa treỷ em )
- Viết ở vụỷ taọp vieỏt : d, ủ, deõ, ủoứ.
Tiết 3: Toán Luyện tập
I.Mục tiêu:
 - HS biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu =, để so sánh các số trong phạm vi 5.
II. Đồ dùng dạy học:- Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1
III.Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Kieồm tra:
2. Baứi mụựi:
HĐ1: Giụựi thieọu baứi .
HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập 
 Baứi 1: ẹieàn daỏu,=
- GV chaỏm ủieồm vaứ nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
Baứi 2: Viết theo mẫu
 Hửụựng daón HS:
Chú ý HS yếu
GV chaỏm ủieồm, nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
+KL:3 > 2 ngửụùc laùi 2 4 ngửụùc laùi 4 < 5 ; 3 = 3, 5 =5 (moọt soỏ baống chớnh soỏ ủoự).
HĐ3: Troứ chụi.
 Baứi 3 :(Thi ủua noỏi hỡnh thớch hụùp ủeồ baống nhau).
HD HS quan saựt baứi maóu goùi HS thửỷ giaỷi thớch taùi sao laùi noỏi nhử hỡnh veừ(baứi maóu).
HD HS caựch laứm:
+KL:Sau khi HS noỏi phaỷi yeõu caàu HS neõu ủửụùc 4 = 4; 5 = 5.
GV nhaọn xeựt thi ủua cuỷa hai ủoọi.
*Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
-Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
- ẹoùc yeõu caàu 
- HS laứm baứi vaứ chửừa baứi.
- ẹoùc yeõu caàu baứi 2.
- HS laứm baứi vaứ chửừa baứi.
- HS ủoùc keỏt quaỷ baứi 2.
-HS ủoùc yeõu caàu baứi 3:Laứm cho baống nhau ( theo maóu )
- Giaỷi thớch baứi maóu.
- HS hai đội thi laứm baứi roài chửừa baứi : Noỏi vaứ ủoùc keỏt quaỷ.
- Laộng nghe.
Tiết 4: Thể dục Bài số 4
Đội hình , đội ngũ. Trờ chơi diệt con vật có hại
I. Mục tiêu:Giỳp học sinh
 - HS biết tập hợp hàng dọc , dóng thẳng hàng.
 - Biết cách đứng nghiêm, nghỉ.
 - Nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái
 - Biết tham gia chơi trò chơi: Diệt các con vật có hại .
 II.Địa điểm – phương tiện : - Địa điểm : Sõn trường . 1 cũi
III.Nội dung và phương pháp: 
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu:
GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hỏt
Giậm chõn giậm Đứng lại đứng 
2. Phần cơ bản
a.ễn tập hợp hàng dọc, dúng hàng,đứng nghiờm,nghỉ:
- Thành 3 hàng dọc ..tập hợp
- Nhỡn trước .Thẳng Thụi
 b. Tư thế nghỉ, nghiờm
 Nhận xột
 c. Trũ chơi: Diệt cỏc con vật cú hại
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xột
3:Phần kết thúc
HS đứng tại chỗ vổ tay hỏt 
Hệ thống lại bài học
- Yờu cầu nội dung về nhà
6p
1-2 lần
 28p
18p
2-3lần
 6p
Đội Hỡnh 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hỡnh tập luyện
 * * * * * * *
* * * * * * *
 GV
 GV
Đội hỡnh
- Đội hỡnh xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Tiết5: HĐNGLL: 
Giới thiệu tên trường, tên lớp .Làm quen với thầy cô giáo
I . Mục tiêu: - HS biết được tên trường , tên lớp .
- Biết được tên thầy hiệu trưởng , hiệu phó và các thầy cô giáo trong trường .
- Biết yêu trường , yêu lớp , kính trọng , vâng lời thầy cô .
II. chuẩn bị : 
III, Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
HĐ1: Giới thiệu tên trường , tên lớp:
GV: Trường ta có tên gọi là Trường tiểu học Thọ Sơn.
- Lớp ta là lớp a.
- Lớp ta gồm có 28 bạn HS.
HĐ2: Giới thiệu thầy giáo , cô giáo trong trường :
Trường ta có 13 lớp co20 thầy giáo , cô giáo .
? Em biết những thầy giáo , cô giáo nào ?
GV bổ sung thêm
? Thầy hiệu trưởng là ai?
? Thầy hiệu phó là ai ?
HĐ 3: Hoạt độcg văn nghệ
*Dặn dò
HS nhắc tên trường
-HS kể
-Thầy hiệu trưởng tên là Nguyễn Tất Trường 
-Thầy hiệu phó tên là Nguyễn Anh Nam
Hát các bài hát về trường , lớp hoặc thầy cô 
 Thứ hai, ngày 13 tháng 9 năm 2010
 Dạy bài thứ 4
Tiết 1+ : Tiếng việt Bài 15: t, th 
I. Mục tiêu: 
 - HS đọc được : t, th, tổ , thỏ; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được : t, th, tổ, thỏ.
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: ỏ , tổ.
 II. Đồ dùng dạy học :- Bộ đồ dùng tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy học: Tieỏt1 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1.Kieồm tra:
 - Nhaọn xeựt baứi cuừ.
2. Bài mới:
HĐ 1: Daùy chửừ ghi aõm
-Nhaọn dieọn chửừ: Chửừ t goàm : moọt neựt xieõn phaỷi, moọt neựt moực ngửụùc ( daứi ) vaứ moọt neựt ngang.
- Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn : t, toồ..
- Daùy chửừ ghi aõm th :(quy trình tương tự)
- Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng : th, thoỷ
HĐ2: Hửụựng daón ủoùc tieỏng vaứ tửứ ửựng duùng
HĐ 3: Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
- ẹoùc laùi toaứn baứi treõn baỷng.
 Tieỏt 2:
a.Luyeọn ủoùc:
+Treo tranh vaứ hoỷi : Tranh veừ gỡ ?
+Tỡm tieỏng coự aõm mụựi hoùc ( gaùch chaõn : thaỷ)
- HD đoùc caõu ửựng duùng : 
b.ẹoùc SGK:
c.Luyeọn noựi:
- Con gỡ coự oồ? Con gỡ coự toồ?
- Caực con vaọt coự oồ, toồ, coứn con ngửụứi coự gỡ ủeồ ụỷ ?Em neõn phaự oồ,toồ cuỷa caực con vaọt không? Taùi sao?
 d.Luyeọn vieỏt:
* Cuỷng coỏ daởn doứ
- Về nhà xem trước bài sau.
- ẹoùc vaứ vieỏt : d, ủ, deõ, ủo.
- Thaỷo luaọn vaứ nhận xét. 
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn :t- toồõ
- (CN - L)
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn : thoỷ.
- ẹoùc CN – N - L
- Vieỏt baỷng con : t, th, toồ, thoỷ
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (CN - L)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : boỏ thaỷ caự
- ẹoùc thaàm vaứ phaõn tớch tieỏng : thaỷ
- ẹoùc caõu ửựng duùng (CN - L) 
- ẹoùc SGK(CN - L)
-Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi 
-Traỷ lụứi : Caựi nhaứ
- Viết ở vụỷ taọp vieỏt : t, th, toồ, thaỷ
Tiết3. Toán Luyện tập c hung
I .Mục tiêu:-HS biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu=, để so sánh các số trong phạm vi 5.
II. Đồ dùng dạy học: Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1. 
III. Các hoạt động dạy học
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Kieồm tra:
2. Baứi mụựi:
HĐ1: Giụựi thieọu baứi 
HĐ2: Hửụựng daón HS laứm caực baứi taọp ụỷ SGK.
Baứi 1: Laứm cho baống nhau
- Hửụựng daón HS:
- Khuyeỏn khớch HS laứm theo hai caựch.
Baứi 2: Noỏi oõ troỏng vụựi soỏ thớch hụùp 
- GV hướng dẫn hoc sinh làm bài.
GV chaỏm ủieồm, nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS
HĐ3: Troứ chụi.
- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi .
+GV ủoùc keỏt quaỷ caực baứi taọp treõn.
GV nhaọn xeựt thi ủua cuỷa hai ủoọi.
* Cuỷng coỏ, daởn doứ.
- ẹoùc:” Luyeọn taọp chung”.
-  
- - ẹoùc yeõu caàu: 
- HS laứm baứi 
a.Veừ theõm 1 boõng hoa. b.Gaùch bụựt 1 con kieỏn.
 c. Veừ theõm hoaởc gaùch bụựt 1 caựi naỏm.
- HS chửừa baứi: HS ủoùc keỏt quaỷ baứi vửứa laứm.
- ẹoùc yeõu caàu 
- HS laứm baứi vào vở bài tập. 
Chửừa baứi: HS ủoùc keỏt quaỷ baứi 2.
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 3:” Noỏi oõ vuoõng vụựi soỏ thớch hụùp”.
- HS laứm tửụng tửù baứi 2 
 Tiết 4: Mĩ thuật Vẽ hình tam giác
I.Mục tiêu
 - HS nhận biết được hình tam giác. Biết cách vẽ hình hình tam giác.
 - Vẽ được một số đồ vật có dạng hình tam giác.
 - HS khá giỏi từ hình tam giác vẽ được hình tạo thành bức tranh đơn giản.
II. Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị một số hình vẽ có dạng hình tam giác.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Giới thiệu hình tam giác 
- GV cho HS xem hình vẽ bài 4 và đồ dùng dạy học .
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ hình tam giác .
- Vẽ hình tam giác như thế nào? 
- GV vẽ hình tam giác lên bảng cho HS quan sát
HĐ3: Thực hành: 
- GV hướng dẫn học sinh tìm ra cách vẽ buồm, dãy núi
- HD học sinh vẽ màu trời và nước
HĐ4: Nhận xét đánh giá sản phẩm.
* Củng cố – dặn dò.
- HS đọc tên các hình đó.
- HS quan sát giáo viên vẽ.
- HS vẽ vào vở tập vẽ.
 Thứ ba , ngày14 tháng 9 năm 2010
 Dạy bài thứ 5
 Tiết 1 +2: Tiếng việt Ôn tập
I. Mục tiêu 
 - HS đọc được: i,a,,m,n,d,đ,t,th; các từ ngữ câu ứng dụng từ bài 12 đến bài 16.
 - Viết được :i, a, m, n, d, đ,t, th các từ ngữ ứng dụng từ bài 12 đến bài 16.
 - Nghe hiểu và kể chuyyện một đoạn truyện theo tranh truyện kể : cò đi lò dò.
II. Đồ dùng dạy học - Bộ đồ dùng hoc tiếng việt
III. Hoạt động dạy học: Tieỏt1 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra 
2.Bài mới. 
Hoạt động 1: ôn taọp
 a.ôõn caực chửừ vaứ aõm ủaừ hoùc :
- GV treo baỷng oõn.
b.Gheựp chửừ thaứnh tieỏng:
c.ẹoùc tửứ ửựng duùng:
Hoạt động 2: Hửụựng daón vieỏt baỷng con 
Hoạt động 3: Hửụựng daón vieỏt vụỷ Taọp vieỏt: 
 Tieỏt 2
a.Luyeọn ủoùc:
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
- ẹoùc caõu ửựng duùng :
+Treo tranh vaứ hoỷi : Tranh veừ gỡ ?
+HD ủoùc caõu ửựng duùng : coứ boỏ moứ caự,..
b.ẹoùc SGK:
c.Keồ chuyeọn:
- GV kể dieón caỷm, coự keứm theo tranh minh hoaù.
- YÙ nghúa caõu chuyeọn: Tỡnh caỷm chaõn thaứnh giửừa con coứ vaứ anh noõng daõn.
 d.Luyeọn vieỏt:
* Cuỷng coỏ , daởn doứ
-Xem trửụực baứi 17
- ẹửa ra nhửừng aõm vaứ tửứ mụựi hoùc.
- Leõn baỷng chổ vaứ ủoùc
- ẹoùc caực tieỏng gheựp ụỷ B1, B2(CN - L)
- Vieỏt baỷng con : toồ coứ
- Vieỏt vụỷ : toồ coứ
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (CN - L)
- caỷnh coứ boỏ, coứ meù ủang lao ủoọng mieọt maứi
- ẹoùc trụn (CN - L) 
- ẹoùc SGK(CN - L)
- ẹoùc laùi teõn caõu chuyeọn
- Thaỷo luaọn nhoựm vaứ cửỷ ủaùi dieọn leõn thi taứi
- Vieỏt tửứ coứn laùi trong vụỷ taọp vieỏt
 Tiết3: Toán Số 6 
 I.Mục tiêu:
 - HS nhận biết 5 thêm 1 được 6, viết được số 6; đọc , đếm được từ 1 đến 6; so sánh các số trong phạm vi 6, biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6.
 II. Đồ dùng dạy học : -Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1
 III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kieồm tra baứi cuừ:
2.Bài mới:
HĐ1:Giụựi thieọu soỏ 6 :
- Laọp soỏ 6.
-“Coự naờm baùn ủang chụi, moọt bạn khaực chaùy tụựi. Taỏt caỷ coự maỏy bạn?”.
- Cho HS quan saựt tranh veừ trong saựch vaứ giaỷi thớch”naờm hình troứn theõm moọt chaỏm troứn laứ saựu hình troứn; naờm con tớnh theõm moọt con tớnh laứ saựu con tớnh”.
- GV chổ vaứo tranh veừ trong saựch.
- GV neõu:”Caực nhoựm naứy ủeàu coự soỏ lửụùng laứ saựu”
- Giụựi thieọu chửừ soỏ 6 in vaứ soỏ 6 vieỏt.
- GV neõu: Soỏ saựu ủửụùc vieỏt baống chửừ soỏ 6”.
 GV giụựi thieọu chửừ soỏ 6 in, chửừ soỏ 6 vieỏt. 
GV giụ taỏm bỡa coự chửừ soỏ 6.
- Nhaọn bieỏt thửự tửù cuỷa soỏ 6 trong daừy soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
HĐ2:Thửùc haứnh 
Baứi 1: Vieỏt soỏ 6.
- GV hửụựng daón HS vieỏt soỏ 6:
Chú ý HS yếu 
- GV nhaọn xeựt baứi vieỏt cuỷa HS.
Baứi 2: Viết theo mẫu
- GV neõu caõu hoỷi ủeồ HS nhaọn ra caỏu tạo số 6 
GV chổ vaứo tranh vaứ noựi: 6 goàm 5 vaứ 1, goàm 1 vaứ 5. 
GV nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
 Baứi 3: Viết số thích hợp vào ô trống
- GV HD HS laứm baứi :
- GV chaỏm moọt soỏ bài vaứ nhaọn xeựt.
 Baứi 4: ( HS khá giỏi) :”ẹieàn daỏu >, <, =”.
- HD HS thửùc haứnh so saựnh caực soỏ trong pv 6.
* Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
- HS xem tranh
- TL:Coự taỏt caỷ 6 bạn.
- HS laỏy ra 5 hỡnh troứn, sau ủoự theõm 1 hỡnh troứn vaứ noựi :naờm hỡnh troứn theõm moọt hỡnh troứn laứ saựu hỡnh troứn.
- Quan saựt tranh.
- Vaứi HS nhaộc laùi.
- HS ủoùc:”saựu”.
- HS ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 6 roài ủoùc ngửụùc laùi tửứ 6 ủeỏn 1.
- HS nhaọn ra soỏ 6 ủửựng lieàn sau soỏ 5 trong daừy caực soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- HS ủoùc yeõu caàu 
HS laứm ụỷ vụỷ baứi taọp Toaựn - HS vieỏt soỏ 6 moọt haứng.
- HS ủoùc yeõu caàu .
- HS vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng. 
- HS ủoùc theo.
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 3.
- Nhaọn bieỏt soỏ 6 laứ soỏ ủửựng lieàn sau soỏ 5 trong daừy soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6.- HS ủoùc yeõu caàu baứi 4 HS laứm baứi xong ủoồi vụỷ chaỏm baứi cuỷa baùn.
Tiết 4 .Tự nhiên và xã hội Bảo vệ mắt
 I. Mục tiêu:
 - HS nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
 - HS khá giỏi đưa ra được một số cách xử lí đúng khi gặp tình huống có hại cho mắt và tai.
II. Đồ dùng dạy học:Caực hỡnh trong baứi 4 SGK
 - Moọt soỏ tranh,aỷnh veà caực hoaùt ủoọng lieõn quan ủeỏn maột tai
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kieồm tra:
2.Baứi mụựi:
HĐ1: Laứm vieọc vụựi SGK
- GV hửụựng daón HS quan saựt tửứng hỡnh ụỷ trang 10 SGK .
- HS chổ vaứo hỡnh ủaàu tieõn beõn traựi vaứ hoỷi:
+Khi coự aựnh saựng choựi chieỏu vaứo maột,baùn trong hỡnh veừ ủaừ laỏy tay che maột,vieọc laứm ủoự laứ ủuựng hay sai? chuựng ta coự neõn hoùc taọp baùn ủoự khoõng?
* Keỏt luaọn: 
HĐ2:Laứm vieọc vụựi SGK
- HS chổ vaứo hỡnh ủaứu tieõn beõn traựi trang saựch vaứ hoỷi:
+ Hai baùn ủang laứm gỡ?Theo baùn vieọc laứm ủoự laứ ủuựng hay sai?
+ ẹieàu gỡ seừ xaỷy ra neỏu maột cuỷa chuựng ta bũ hoỷng ?
+ ẹieàu gỡ seừ xaỷy ra neỏu tai cuỷa chuựng ta bũ ủieỏc? 
+ ẹieàu gỡ seừ xaỷy ra neỏu muừi, lửụừi, da cuỷa chuựng ta maỏt heỏt caỷm giaực?
* Keỏt luaọn: .
*Cuỷng coỏ,daởn doứ:
- GV hoỷi laùi noọi dung baứi 
Tieỏt trửụực em hoùc baứi gỡ? ( Nhaọn bieỏt caực vaọt xung quanh)
- HS hoỷi vaứ traỷ lụứi theo hửụựng daón cuỷa GV
- HS theo doừi
- HS thay phieõn nhau taọp ủaởt caõu hoỷi vaứ traỷ lụứi.
- HS traỷ lụứi
- HS traỷ lụứi
 Thứ tư, ngày tháng 9 năm 2010
 Dạy bài thứ 6 
 Tiết 1+2: Tập viết Bài tuần: 3 - 4
 I.Mục tiêu:
 - HS viết đúng các chữ: lễ. cọ, bờ, hổ, bi ve, mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ; kiểu chữ viết thường cỡ
 vừa theo vở tập viết một tập một.
 - HS khấ giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1 tập một.
II. Đồ dùng dạy học - Chửừ maóu: leó ,coù, bụứ, hoồ, mơ, do, .
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kieồm tra: 
2.Baứi mụựi 
HĐ1: Quan saựt chửừ maóu vaứ vieỏt baỷng con.
- GV ủửa chửừ maóu .
- ẹoùc vaứ phaõn tớch caỏu taùo tửứng tieỏng : leó , coù, bụứ, hoồ , mơ ..? 
- GV vieỏt maóu 
- Hửụựng daón vieỏt baỷng .
HĐ3:Thửùc haứnh 
- Hoỷi: Neõu yeõu caàu baứi vieỏt?
- Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ:
Chú ý Hs yếu 
- Chaỏm baứi HS ủaừ vieỏt xong .
- Nhaọn xeựt keỏt quaỷ baứi chaỏm.
 * Cuỷng coỏ , daởn doứ
- Luyện viết thêm vào vở ô ly.
- Chuẩn bị bảng con , phấn ,.cho tiết sau
-Vieỏt baỷng con.
- HS quan saựt
- HS vieỏt baỷng con: leó ,coù,bụứ, hoồ. mơ, do, ta,  
- 2 HS neõu
- HS vieỏt vào vụỷ
Tiết 5: Thủ công Gấp cái quạt 
I. Mục tiêu:
- HS biết cách gấp cái quạt.
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy.
II. Đồ dùng dạy- học: - Quạt giấy mẫu - Giấy
III. Hoạt động dạy- học:
HĐ của GV
HĐ của HS
Hoaùt ủoọng 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu.
- GV giới thiệu quạt mẫu.
Hoaùt ủoọng 2:GV hướng dẫn mẫu
Bước 1: Đặt giấy màu lên mặt bàn và gấp các nếp gấp cách đều
Bước 2: Gấp đôi để lấy dấu giữa, sau đó dùng chỉ buộc chặt phần giữa và bôi hồ dán lên nếp gấp ngoài cùng. 
Bước 3: Gấp đôi , dùng tay ép chặt để 2 phần đã phết hồ dính vào nhau.
Hoaùt ủoọng 3: HS thực hành
GV theo dõi hướng dẫn thêm.
Nhận xét kết quả
* Củng cố dặn dò: GV nhân xét tiết học.
- HS quan sát.
-Học sinh nhận xét
 - Học sinh chú ý quan sát.
-
 HS thực hành
Tiết 5: Âm nhạc OÂn baứi haựt : Mời bạn vui múa ca
I.Mục tiêu:
- HS biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
- HS tham gia vào trò chơi.
- HS có năng khiếu biết hát đúng và tham gia tập biểu diễn bài hát.
II.Chuẩn bị: GV hát chuẩn xác bài hát. HS tập thuộc bài hát.
III.Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1.Kiểm ra 
2.Bài mới:
HĐ1: OÂn luyeọn baứi haựt Mụứi baùn vui muựa ca: 
- Giaựo vieõn baột nhũp cho hoùc sinh haựt laùi 3-4 laàn. 	
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh thi ủua haựt .
- Cho HS haựt noỏi tieỏp.
 HĐ2:Cho hoùc sinh haựt keỏt hụùp vụựi vaọn ủoọng 
- - Giaựo vieõn goùi moọt vaứi nhoựm khaự leõn bieồu
dieón trửụực lụựp.
HĐ3: Hửụựng daón hoùc sinh ủoùc lụứi ủoàng dao theo tieỏt taỏu.
- Hửụựng daón hoùc sinh vửứa ủoùc ủoàng dao vừa goừ ủeõùm baống nhaùc cuù.
- Nhaọn xeựt vaứ khen nhoựm chụi toỏt.
* Củng cố dặn dò	:
- HS hát theo cá nhân, nhóm , lớp.
- Caỷ lụựp vửứa haựt, vửứa voó tay theo phaựch, ủeọm theo lụứi ca.
- Taọp vaọn ủoọng phuù hoaù theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn.
- Luyeọn taọp theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn. Hoùc sinh bieồu dieón
- Laộng nghe vaứ taọp ủoùc theo nhoựm, caỷ lụựp.
 - 1 đến 3 hoùc sinh ủoùc.
- Tửứng nhoựm thửùc hieọn theo hửụựng daón cuỷa Giaựo vieõn.
Tiết 5: Hoạt động tập thể Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu
- Giúp HS thấy được ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- Kế hoạch cho tuần tới
II. Các hoạt động :
1. Nhận xét tuần qua
- Nhìn chung mọi nề nếp, hoạt động của lớp tốt.
+ Chất lượng học tập nhìn chung có nhiều chuyển biến, nhiều em tiến bộ
* Trong tuần qua nhiều em dành được nhiều điểm tốt .
+ Vệ sinh trực nhật sạch sẽ. 
+ Nề nếp ra vào lớp nghiêm túc.
*Tồn tại: - Một số em cần luyện đọc nhiều ( Khôi , Quỳnh)
2. Kế hoạch tuần tới: 
- Học chương trình tuần 5.
- Rèn luyện chữ viết .
3. Sinh hoạt văn nghệ
Tiết 4: An toàn giao thông Đi bộ an toàn trên đường
 I. Mục tiêu:
- HS biết những quy định về an toàn khi đi bộ trên đường phố.
- Đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát mép đường(nơi không có vỉa hè).không chơi, đùa dưới lòng đường.
- Khi đi bộ trên đường phố phải nắm tay người lớn.
- Biết chọn cách đi an toàn khi gặp cản trở đơn giản trên đường đi.
- Chấp hành quy định về an toàn khi đi

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan4.doc