Giáo án lớp 1 Tuần 34 (tiết 8)

Chung:

1. Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các từ ngữ: mừng quýnh, nhễ nhại, mỏt lạnh, lễ phộp. Luyện ngắt hơi khi gặp dấu phẩy, nghỉ hơi sau mỗi câu.

2. Hiểu nội dung bài: Bỏc đưa thư vất vó trong việc đưa thư tới mọi nhà. Các em cần yêu mến và chăm sóc bác cũng như những người lao động khác.

3. Trả lời được câu hỏi 1,2( SGK)

 *Riêng:

 

doc 33 trang Người đăng haroro Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 Tuần 34 (tiết 8)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 khiển , HS luyện tập.
- Chuyền cầu theo nhóm 2 người 
( Chia tổ để tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng)
- HS đi thường theo nhịp và hát.
-Nhắc lại nội dung đó học
Tiết 2. Chớnh tả (tập chộp)
BÁC ĐƯA THƯ
 A. Mục tiêu
 - Tập chộp đỳng đoạn" Bỏc đưa thư... mồ hụi nhễ nhại.": khoảng 15-20 phỳt.
	- Điền đỳng vần inh, uynh; chữ c, k vào chỗ trống.
	- Bài tập 2, 3 (SGK)
 B. Chuẩn bị.
 -Bảng phụ, bảng nam chõm. Nội dung đoạn văn cần chộp và cỏc bài tập 2, 3.
B/. PHƯƠNG PHÁP.
- Luyện tập thực hành .
C. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động giỏo viờn
Hoạt động học sinh 
1.KTBC : 
Giỏo viờn đọc cho học sinh viết hai dũng thơ sau: Trường của em be bộ
	 Nằm lặng giữa rừng cõy.
Nhận xột chung về bài cũ của học sinh.
2.Bài mới:
GV giới thiệu bài ghi đề bài.
3.Hướng dẫn HS nghe – viết chớnh tả
Giỏo viờn đọc lần thứ nhất đoạn văn sẽ nghe viết. Cho học sinh theo dừi trờn bảng phụ.
Cả lớp viết tiếng thường hay viết sai vào bảng con.
Giỏo viờn nhận xột chung về viết bảng con của học sinh.
Thực hành chộp bài vào vở . 
Hướng dẫn cỏc em cỏch viết 
Hướng dẫn học sinh cầm bỳt chỡ để sữa lỗi chớnh tả:
Giỏo viờn đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trờn bảng để học sinh soỏt và sữa lỗi, hướng dẫn cỏc em gạch chõn những chữ viết sai, viết vào bờn lề vở.
Thu bài chấm 1 số em.
4.Hướng dẫn làm bài tập chớnh tả:
Học sinh nờu yờu cầu của bài trong vở BT Tiếng Việt.
Đớnh trờn bảng lớp 2 bảng phụ cú sẵn 2 bài tập giống nhau của cỏc bài tập.
Gọi học sinh làm bảng từ theo hỡnh thức thi đua giữa cỏc nhúm.
Nhận xột, tuyờn dương nhúm thắng cuộc.
5.Nhận xột, dặn dũ:
Yờu cầu học sinh về nhà chộp lại đoạn văn cho đỳng, sạch đẹp, làm lại cỏc bài tập.
2 học sinh viết trờn bảng lớp:
	Trường của em be bộ
	Nằm lặng giữa rừng cõy.
Học sinh nhắc lại.
1 học sinh đọc lại, học sinh khỏc dũ theo bài bạn đọc trờn bảng từ.
. Học sinh viết vào bảng con cỏc tiếng hay viết sai: mừng quýnh, khoe, nhễ nhại..
Học sinh chộp bài chớnh tả vào vở chớnh tả.
Học sinh soỏt lỗi tại vở của mỡnh và đổi vở sữa lỗi cho nhau.
Điền vần inh hoặc uynh
Điền chữ c hoặc k
Học sinh làm VBT.
Cỏc em thi đua nhau tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhúm, mỗi nhúm đại diện 4 học sinh.
Giải 
Bỡnh hoa, khuỳnh tay, cỳ mốo, dũng kờnh.
Học sinh nờu lại bài viết và cỏc tiếng cần lưu ý hay viết sai, rỳt kinh nghiệm bài viết lần sau.
 Tiết 3. Toỏn
ễN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
 A. Mục tiêu
 - Nhận biết được thứ tự cỏc số từ 0 đến 100; thực hiện được cộng, trừ cỏc số trong phạm vi 100 (khụng nhớ); 
 - Giải được bài toỏn cú lời văn; đo được độ dài đoạn thẳng.
 - HS làm bài tập 1, 2(a,c), 3( cột1, 2), 4, 5.
B/. PHƯƠNG PHÁP.
Luyện tập thực hành
C. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC: 
Gọi học sinh chữa bài tập số 4 trờn bảng lớp
Nhận xột KTBC của học sinh.
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi đề.
3. Hướng dẫn học sinh luyện tập
* Bài 1: Học sinh nờu yờu cầu của bài.
Giỏo viờn tổ chức cho cỏc em làm VBT rồi chữa bài trờn bảng lớp.
Đối với học sinh giỏi giỏo viờn cho cỏc em nhận xột từ cột thứ 2 tớnh từ trờn xuống dưới, mỗi số đều bằng số liền trước cộng với 10.
* Bài 2: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh thực hành ở VBT và chữa bài trờn bảng lớp.
* Bài 3: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh làm bảng con từng phộp tớnh.
* Bài 4: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học đọc đề toỏn, nờu túm tắt và giải trờn bảng lớp.
* Bài 5: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Học sinh thực hiện đo ở SGK và ghi số đo được vào bảng con. Gọi nờu cỏch đo độ dài.
4.Củng cố, dặn dũ:
.Nhận xột tiết học, tuyờn dương.
Dặn dũ: Làm lại cỏc bài tập, chuẩn bị tiết sau.
Giải:
Sợi dõy cũn lại cú độ dài là:
72 – 30 = 42 (cm)
	Đỏp số : 42 cm
Nhắc lại.
-HS nhỡn bảng số và đếm từ 1 đến 100
Học sinh thực hiện và chữa bài trờn lớp.
a) 82, 83, 84, , 90
b) 45, 44, 43, , 37
c) 20, 30, 40, , 100
-Học sinh nờu yờu cầu
22 + 36 = 58, 96 – 32 = 64, 62 – 30 = 32
89 – 47 = 42, 44 + 44 = 88, 45 – 5 = 40
32 + 3 – 2 = 33, 56 – 20 – 4 = 32,
23 + 14 – 15 = 22
 Túm tắt: 
 Cú tất cả	: 36 con
 Thỏ 	: 12 con 
 Gà	: ? con
Giải:
Số con gà là:
36 – 12 = 24 (con)
	Đỏp số : 24 con gà
Học sinh thực hiện đo đoạn thẳng AB ở SGK và ghi số đo được vào bảng con.
Đoạn thẳng AB dài: 12cm.
Thực hành ở nhà.
Tiết 4. Ôn tập và Tập biểu DIỄN
A. Mục tiêu.
- Hs thuộc và hát đúng giai điệu các bài hát đã học bài hát.
- Biết kết hợp vừa hát vừa tập biểu diễn một số động tác đơn giản.
B. Chuẩn bị : 
- Một số nhạc cụ đơn giản
C Các hoạt động dạy và học .
1. Giới thiệu bài. (2'), Ghi đề lên bảng.
2. Bài mới.
 Hoạt động 1 : (15') Ôn các bài hát đã học.
 Hoạt động 2 ( 20') - GV tổ chức cho các nhóm biểu diễn.
IV. Củng cố - Dặn dò:(5 ')
- Cả lớp hát và vỗ tay bài " Năm ngón tay ngoan '
- Múa phụ hoạ bài đi tới trường.
- Mỗi tổ hát đồng thanh bất kì bài nào đã học.
- Gõ đệm hoặc nhịp theo phách 
- HS tập biểu diễn theo nhóm, theo tổ.
- Sau đó lên trình diễn.
-Cả lớp hỏt
Thứ năm, ngày 6 thỏng 5 năm 2010
Tiết 1. Toỏn.
LUYỆN TẬP CHUNG
A. Mục tiêu.
- Đọc, viết, so sỏnh được cỏc số trong phạm vi 100; biết cộng, trừ cỏc số cú hai chữ số; biết đo dộ dài đoạn thẳng; giải được bài toỏn cú lời văn.
HS làm bài tập 1, 2(b), 3(cột 2, 3), 4, 5
B/. PHƯƠNG PHÁP.
Luyện tập thực hành
C. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC: 
-Một số HS đếm từ 1- 100
-Nhận xột KTBC của học sinh.
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi đề.
3.Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Học sinh nờu yờu cầu của bài rồi thực hành ở bảng con theo giỏo viờn đọc.
Gọi học sinh đọc lại cỏc số vừa được viết.
Bài 2: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh tớnh nhẩm và nờu kết quả.
Bài 3: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Giỏo viờn thiết kế trờn hai bảng phụ. Tổ chức cho hai nhúm thi đua tiếp sức, mỗi nhúm 9 em, mỗi em chỉ điền một dấu thớch hợp.
Bài 4: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh đọc đề toỏn, túm tắt và giải.
Bài 5: Học sinh nờu yờu cầu của bài:
Cho học sinh đo độ dài từng đoạn thẳng rồi viết số đo vào chỗ chấm.
4.Củng cố, dặn dũ: 
Nhận xột tiết học, tuyờn dương.
Dặn dũ: Làm lại cỏc bài tập, chuẩn bị tiết sau.
-HS đếm.
Nhắc lại.
Năm (5), mười chớn (19), bảy mươi tư (74), chớn (9), ba mươi tỏm (38), sỏu mươi tỏm (68), khụng (0), bốn mươi mốt (41), năm mươi lăm (55)
Đọc lại cỏc số vừa viết được.
Học sinh tớnh nhẩm và nờu kết quả.
4 + 2 = 6, 10 – 6 = 4, 3 + 4 = 7
8 – 5 = 3, 19 + 0 = 19, 2 + 8 = 10
3 + 6 = 9, 17 – 6 = 11, 10 – 7 = 3
Học sinh thực hiện trờn bảng từ.
Cỏc học sinh khỏc cổ vũ động viờn cỏc bạn.
35 < 42, 	90 < 100, 	38 = 30 + 8
87 > 85,	69 > 60,	46 > 40 + 5
63 > 36,	50 = 50,	94 < 90 + 5
Túm tắt:
	Cú	: 75 cm
	Cắt bỏ	:25 cm
	Cũn lại 	: ? cm
Giải:
Băng giấy cũn lại cú độ dài là:
75 – 25 = 50 (cm)
	Đỏp số : 50cm
Học sinh đo đoạn thẳng a, b trong SGK rồi ghi số đo vào dưới đoạn thẳng:
Đoạn thẳng a dài: 5cm
Đoạn thẳng b dài: 7cm
Thực hành ở nhà.
Tiết 2, 3. Tập đọc
 NGƯỜI TRỒNG NA
 A. Mục tiêu.
 - Đọc trơn cả bài. đọc dỳng cỏc từ ngữ: lỳi hỳi, ngoài vuờn, trồng na, ra quả.
 - Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ cú dấu cõu.
 - Hiểu nội dung bài: Cụ già trồng na cho con chỏu hưởng. Con chỏu sẽ khụng quờn cụng ơn của người đó trồng
- Trả lời được cõu hỏi 1, 2 (SGK)
B, đồ dùng dạy học :
 - Các tranh trong sgk
C/. PHƯƠNG PHÁP.
- Quan sỏt, hỏi đáp, nhúm, luyện tập thực hành .
D, các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : Hỏi bài trước.
Gọi học sinh đọc thuộc lũng khổ thơ em thớch trong bài: “Làm anh” trả lời cỏc cõu hỏi trong SGK.
GV nhận xột chung.
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rỳt đề bài ghi bảng.
Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
Đọc mẫu bài văn (chỳ ý đổi giọng khi đọc đọan đối thoại)
Túm tắt nội dung bài:
+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ khú:
- Giỏo viờn gạch chõn cỏc từ ngữ: lỳi hỳi, ngoài vườn, trồng na, ra quả.
Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ.
Luyện đọc cõu:
Học sinh đọc từng cõu theo cỏch: mỗi em tự đọc nhẩm từng chữ ở cõu thứ nhất, tiếp tục với cỏc cõu sau. Sau đú nối tiếp nhau đọc từng cõu. Luyện đọc lời người hàng xúm và lời cụ già
Luyện đọc đoạn, bài (chia thành 2 đoạn để luyện cho học sinh)
Gọi học sinh đọc cỏ nhõn đoạn đối thoại rồi tổ chức thi giữa cỏc nhúm.
Luyện học sinh đọc cả bài. Khi đọc chỳ ý lời người hàng xúm vui vẻ, xởi lởi lời cụ già tin tưởng.
- Đọc đồng thanh
* Nghỉ giữa tiết 
Luyện tập:
3. ễn cỏc vần oai, oay:
Tỡm tiếng trong bài cú vần oai?
Tỡm tiếng ngoài bài cú vần oai, oay?
Điền tiếng cú vần oai hoặc oay?
Nhận xột học sinh thực hiện cỏc bài tập.
Gọi học sinh đọc lại bài, giỏo viờn nhận xột.
Tiết 2
4.Tỡm hiểu bài và luyện núi:
- Gọi học sinh đọc bài, cả lớp đọc thầm và trả cõu hỏi:
Thấy cụ già trồng na người hàng xúm khuyờn cụ điều gỡ?
Cụ tả lời thế nào?
Bài cú mấy cõu hỏi? Đọc cỏc cõu hỏi trong bài?
Gọi 2 học sinh đọc lại cả bài văn.
Luyện núi:
Đề tài: Kể về ụng bà của em.
Giỏo viờn cho học sinh quan sỏt tranh minh hoạ và đọc cỏc cõu dưới tranh, gợi ý bằng hệ thống cõu hỏi để học sinh trao đổi với nhau, theo nhúm 3 học sinh, kể cho nhau nghe về ụng bà của mỡnh
Nhận xột phần luyện núi của học sinh.
5.Củng cố:
Hỏi tờn bài, gọi đọc bài, nờu lại nội dung bài đó học.
6.Nhận xột dặn dũ: Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới. Kể lại cõu chuyện trờn cho bố mẹ nghe.
2 học sinh đọc bài và trả lời cõu hỏi:
Nhắc lại.
Lắng nghe và theo dừi đọc thầm trờn bảng.
5, 6 em đọc cỏc từ trờn bảng.
Nhẩm cõu 1 và đọc. Sau đú đọc nối tiếp cỏc cõu cũn lại.
Cỏc em thi đọc nối tiếp cõu theo dóy.
Từng cặp 2 học sinh, một em đọc lời người hàng xúm, một em đọc lời cụ già.
Cỏc em luyện đọc, thi đọc giữa cỏc nhúm.
2 học sinh đọc lại cả bài văn.
- HS đọc ĐT
Ngoài. 
Cỏc nhúm thi đua tỡm và ghi vào bảng con tiếng ngoài bài cú vần oai, oay.
Oai: củ khoai, phỏ hoại, 
Oay: hớ hoỏy, loay hoay, 
Điền vào chỗ trống:
Bỏc sĩ núi chuyện điện thoại. Diễn viờn mỳa xoay người.
2 em đọc lại bài.
-TL. Nờn trồng chuối vỡ trồng chuối nhanh cú quả cũn trồng na lõu cú quả.
-Con chỏu cụ ăn na sẽ khụng quờn ơn người trồng.
Cú 2 cõu hỏi, người ta dựng dấu chấm hỏi để kết thỳc cõu hỏi.
Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao cũn trồng na?
Cụ trồng chuối cú phải hơn khụng?
2 học sinh đọc lại bài văn.
Học sinh luyện núi theo hướng dẫn của giỏo viờn.
ễng tớ rất hiền.
ễng tớ kể chuyện rất hay.
ễng tớ rất thương con chỏu. 
Nờu tờn bài và nội dung bài học.
1 học sinh đọc lại.
Thực hành ở nhà.
Tiết 4. Chớnh tả (Tập chộp)
CHIA QUÀ
A. Mục tiêu
 - Tập chộp đỳng đoạn" Bỏc đưa thư... mồ hụi nhễ nhại.": khoảng 15-20 phỳt.
	 - Điền đỳng vần inh, uynh; chữ c, k vào chỗ trống.
	 - Bài tập 2, 3 (SGK)
B, đồ dùng dạy học :
 -Bảng phụ, bảng nam chõm. Nội dung hai khổ thơ cần chộp và bài tập 2a.
C/. PHƯƠNG PHÁP.
- Quan sỏt, hỏi đáp, luyện tập thực hành .
D, các hoạt động dạy học
Hoạt động giỏo viờn
Hoạt động học sinh 
1.KTBC : 
Giỏo viờn đọc cho học sinh cả lớp viết cỏc từ ngữ sau: mừng quýnh, nhễ nhại, khoe.
Nhận xột chung về bài cũ của học sinh.
2.Bài mới:
GV giới thiệu bài ghi tựa bài “Chia quà”.
3.Hướng dẫn học sinh tập chộp
Học sinh đọc đoạn văn đó được giỏo viờn chộp trờn bảng phụ.
Cho học sinh phỏt hiện những tiếng viết sai, viết vào bảng con.
Nhắc nhở cỏc em tư thế ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày bài viết sao cho đẹp.
Giỏo viờn cho học sinh tập chộp đoạn văn vào tập.
Hướng dẫn học sinh cầm bỳt chỡ để sữa lỗi chớnh tả:
Giỏo viờn đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trờn bảng để học sinh soỏt và sữa lỗi, hướng dẫn cỏc em gạch chõn những chữ viết sai, viết vào bờn lề vở.
Giỏo viờn chữa trờn bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn cỏc em ghi lỗi ra lề vở phớa trờn bài viết.
Thu bài chấm 1 số em.
4.Hướng dẫn làm bài tập chớnh tả:
Học sinh nờu yờu cầu của bài trong vở BT Tiếng Việt.(bài tập 2a)
Đớnh trờn bảng lớp 2 bảng phụ cú sẵn bài tập giống nhau của bài tập 2a.
Gọi học sinh làm bảng từ theo hỡnh thức thi đua giữa cỏc nhúm. 
Nhận xột, tuyờn dương nhúm thắng cuộc.
5.Nhận xột, dặn dũ:
Yờu cầu học sinh về nhà chộp lại đoạn văn cho đỳng, sạch đẹp, làm lại cỏc bài tập.
Cả lớp viết bảng con: mừng quýnh, nhễ nhại, khoe.
Học sinh nhắc lại.
Học sinh đọc đoạn văn trờn bảng phụ. 
Học sinh viết tiếng khú vào bảng con: Phương, tươi cười, xin.
Học sinh tiến hành chộp đoạn văn vào tập vở của mỡnh.
Học sinh dũ lại bài viết của mỡnh và đổi vở và sữa lỗi cho nhau.
-Học sinh ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của giỏo viờn.
Bài tập 2a: Điền chữ s hay x.
Cỏc em làm bài vào VBT và cử đại diện của nhúm thi đua cựng nhúm khỏc, tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhúm, mỗi nhúm đại diện 2 học sinh
Giải 
Bài tập 2a: Sỏo tập núi. Bộ xỏch tỳi.
Học sinh nờu lại bài viết và cỏc tiếng cần lưu ý hay viết sai, rỳt kinh nghiệm bài viết lần sau.
Buổi chiều
Tiết 1. Tăng cương toỏn
LUYỆN TẬP CHUNG
A. Mục tiêu
-Luyện tập đếm , đọc, viết cỏc số trong phạm vi 100
- Thực hiện phộp cộng, trừ trong phạm vi 100
- Giải toỏn cú lời văn
B/. PHƯƠNG PHÁP.
- Luyện tập thực hành .
C. các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GV tổ chức HD HS làm cỏc bài tập trong VBT
* Bài 1: Đọc số:
- GV gọi HS đọc yờu cầu của bài
- GV yờu cầu 5 em tiếp nối nhau đọc cỏc số từ 1 đến 100
( Dành cho HS yếu)
? Nờu số bộ nhất cú 2 chữ số?
? Nờu số lớn nhất cú 2 chữ số?
? Nờu số cú 3 chữ số?
? Nờu cỏc số trũn chục?
* Bài 2: Viết số
GV gọi HS nờu yờu cầu của bài
GV yờu cấu HS làm bảng con
* Bài 3: Đặt tớnh rồi tớnh
GV gọi HS nờu yờu cầu của bài
GV yờu cầu HS làm bảng con
 76 - 12 35 + 4 89 - 6 4 + 73
* Bài 5:Bài toỏn
GV yờu cầu HS đọc bài toỏn
GV yờu cầu HS làm vào vở
GV thu chấm, nhận xột
3.Củng cố, dặn dũ:
GV nhận xột tiết học
Dặn HS về nhà ụn bài
HS đọc yờu cầu của bài
5 em đọc: từ 1 - 30
 Từ 10 - 50 Từ 40 - 90
 Từ 90 - 10	 Từ 30 - 70
Số 10
Số 99
Số 100
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
HS nờu yờu cầu
HS làm bảng con
Mười chớn: 19
Chớn mươi tỏm: 98 Bốn mươi chín: 49
Sỏu mươi : 60	 Năm mươi sáu: 56 
HS nờu yờu cầu của bài
HS làm bảng con
HS đọc bài toỏn
 Bài giải:
 Số quả táo hai bạn hỏi được là:
 25 + 13 = 38 ( quả táo)
 Đỏp số: 38 quả táo
Tiết 2: Tăng cường TV Luyện đọc: 
NGƯỜI TRỒNG NA.
A/ Mục tiêu:
 * Chung: 
- Tập trung rèn kĩ năng đọc trơn toàn bài và đọc đỳng cỏc từ khú đọc. Tốc độ đọc 25 tiếng/ phỳt.
* Rieõng:
- Tập trung rèn đọc trơn một số tiếng, từ, câu cho HS yếu. 
-HS giỏi biết thể hiện giọng đọc các nhân vật trong bài: lời dẫn chuyện, Cỳc và Hà .
B/. PHƯƠNG PHÁP.
- Luyện tập thực hành, nhóm .
D/ Hoạt động dạy - học. (40’)
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Luyện đọc bài cỏ nhõn trong SGK 
-Tập trung rèn đọc cho HS yếu.
- GV nhận xét, tuyên dương HS coự tieỏn boọ 
- GV cho HS đọc nối tiếp cõu GV chỉ định HS đọc câu.
- Đọc nối tiếp từng đoạn (HS TB, khá.)
2. Luyện đọc theo nhúm đụi 
-GV tổ chức cho HS đọc trong nhúm, thay phiờn nhau đọc
- GV chỉ định một số HS đọc bài trước lớp.
 3. Luyện đọc theo vai, ( HS khỏ , giỏi)
 -GV tổ chức cho cỏc nhúm thi đọc theo vai tớnh điểm. 
* Một số HS đọc cỏ nhõn ( HS giỏi) cú thể hiện lời nhõn vật .
4/ Củng cố- dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương. 
 - Dặn HS về đọc ôn lại bài .
- HS yếu đánh vần và đọc cá nhân .
-HS đọc nối tiếp cõu 
- GV tập trung tăng tốc độ đọc cho HS đọc còn chậm
- HS luyện đọc trong nhóm 2, một em đọc em kia theo dừi bạn đọc và ngược lại.
- Một số HS lên đọc. Lớp nhận xột, tuyờn dương.
-HS mỗi nhúm 3 em thi đọc. Lớp nhận xột tớnh điểm.
-HS đọc lớp nhận xột, tuyờn dương
Tiết 3: Taờng cường Tieỏng Vieọt
Luyện viết: NGƯỜI TRỒNG NA
A. Mục tiêu.
 –HS chép lại đoạn 1 của bài. Biết trình bày bài có lời nhân vật , chữ viết đúng độ cao.
* HS yếu viết được một số cõu.
B/. PHƯƠNG PHÁP.
- Luyện tập thực hành .
C. Các hoạt động dạy- học (40’)
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
 1/ Viết trong VBT hoặc vở ô li:
a/ HD HS viết bài. 
-GV cho một số HS đọc lại bài. 
-HD HS caựch trỡnh bày bài
 -HD HS nhỡn baỷng cheựp vào vở.
 -GV theo dõi, uốn nắn nhắc nhở HS viết đúng cỡ chữ nhỏ và độ cao các chữ. 
-Nhắc nhở HS chỳ ý cỏch trỡnh bày lời đối thoại.
b/ Làm bài tập. GV HD HS làm cỏc bài tập trong VBT.
- HD kĩ hơn đối với HS yếu.
c/ Chấm bài.
 - GV thu vở chấm và sửa sai.
 - Nhận xét chung.
2/ Củng cố- dặn dò.
 -GV nhận xét tiết học
 -Tuyên dương HS viết đẹp, đúng toàn bài.
 Nhắc nhở HS yếu luyện viết thêm ở nhà.
-HS đọc bài. 
-HS theo dõi 
- HS viết bài vào vở, ngồi đúng tư thế.
-HS tự làm bài.
-HS nộp bài viết 
Thứ sáu, ngày 7 thỏng 5 năm 2010
 Tiết 1: Kể chuyện 
 Hai tiếng kì lạ
A. Mục tiêu:
*Chung:
 - Kể lại được một đoạn cõu chuyện dựa theo tranh và cõu hỏi gợi ý dưới tranh. 
 - Biết được ý nghĩa cõu chuyện: Lễ phộp, lịch sự sẽ được mọi người quý mến và giỳp đỡ.
 - HS khỏ giỏi: Kể được toàn bộ cõu chuyện theo tranh.
*Riêng:
 -HS yếu biết kể lại một đoạn dưới sự HD của GV
B. Chuẩn bị :
- Kênh hình SGK.
C/. PHƯƠNG PHÁP.
- Quan sát, hỏi đáp, nhóm , luyện tập thực hành, .
D. Các hoạt động dạy và học
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Bài cũ( 5')
 -GV cho 2 HS kể lại chuyện Cô chủ không biết quý tình bạn
2.Bài mới ( 30')
a. GT truyện rồi ghi đề.
b. GV kể chuyện.
- GV kể mẫu lần 1 cả bài, lần 2 ,3 có tranh.
c. Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
* Y/ c học sinh xem tranh 1, 2,3, 4
- Y/ c mỗi tổ cử đại diện thi kể 1đoạn. 
- Tranh 2 , 3, 4 ( Cách làm tương tự )
- GV theo dõi giúp đỡ và hướng dẫn học sinh.
d. Giúp học sinh hiểu ý nghĩa truyện.
- GV đặt câu hỏi
H? Hai tiếng kì lạ mà cụ già dạy cho Pao - lích là hai tiếng nào ?
 -GV rút ra ý nghĩa của truyện.
g. Củng cố - Dặn dò (5')
- GV nhận xét tiết học. Dặn về nhà tập kể cho ngời khác nghe.
- Liên hệ giáo dục .
-Hai HS kể.
- Lắng nghe
- HS đọc câu hỏi SGK và trả lời.
- Kể theo nhóm : Mỗi bạn kể 1 tranh.
- 4 em kể cả bài , rồi đến 4 em khác kể lại.
- Cả lớp nhận xét tuyên dương bạn nào kể hay.
- Học sinh khá giỏi trả lời một vài ý
Tiết 2: Tập viết
 TÔ chữ hoa : X Y
A. Mục tiêu:
- Học sinh biết tô chữ hoa : X Y
- Viết đúng các vần : inh , uynh, ia, uya 
- Các từ ngữ :bình minh , phụ huynh,tia chớp , đêm khuya. Chữ thờng cỡ vừa và cỡ chữ nhỏ , đúng kiểu, đều nét, đa bút đúng theo quy trình viết.
B. Chuẩn bị.
- Các chữ hoa mẫu.
C/. PHƯƠNG PHÁP.
- Quan sát, hỏi đáp , luyện tập thực hành, .
D. Các hoạt động dạy và học
I. Kiểm tra bài cũ.(5')
- 4 HS lên bảng viết các từ ngữ ở bài trước 
II. Dạy bài mới.
1. GT bài ghi đề. ( 2')
2. Hướng dẫn tô chữ hoa. (5')
a. Chữ X
- HD học sinh quan sát và nhận xét.
- HS quan sát chữ mẫu trên bảng.
+ GV vừa nêu quy trình viết vừa viết mẫu lên bảng.
b. Chữ Y
 ( Quy trình giới thiệu tương tự như giới thiệu chữ X )
3. Hướng dẫn học sinh viết vần , từ ngữ ứng dụng. (7')
- GV hướng dẫn cách viết.
4. Hướng dẫn HS tập tô,tập viết (15')
* Lu ý : Tư  thế ngồi , cách cầm bút.
- GV quan sát nhắc nhở và hướng dẫn thêm.
* GV chấm vở , chữa bài cho học sinh.
III. Củng cố - dặn dò ( 5') 
- Bình chọn những HS viết đúng đẹp .
- Tuyên dương những em viết đẹp.
-Lớp viết bảng con
+ Nhận xét số lượng nét và kiểu nét.
- Học sinh viết bảng con
 -HS quan sát 
- HS đọc các vần và từ ngữ ứng dụng
- Các vần: inh , uynh, ia, uya 
- Các từ ngữ :bình minh , phụ huynh,tia chớp , đêm khuya
- Học sinh viết bảng con
- HS luyện viết phần A vào vở.
Tiết 3: Mĩ thuật:
Kiểm tra cuối năm
 Đề bài: Vẽ tự do.
Tiết 4: Thủ công
Ôn tập chương III - Kĩ thuật cắt dán giấy.
I.Mục tiêu:
 -HS biết cách cắt được một trong những hình đã học.
- Sản phẩm cân đối, đường cắt thẳng đẹp.
II. Chuẩn bị :
- Bút chì , thước, kéo, giấy.
- Mẫu (Hình vuông , HCN , HTG)
II. Các hoạt động dạy và học.
1. Học sinh thực hành(20)
Đề bài: Em hãy cắt , dán một trong những các hình mà em đã học.
-GV gợi ý HD HS tự lựa chọn nội dung thực hành.
2. Trưrng bày sản phẩm.( 10') 
- GV đánh giá theo các tiêu chí .
 3. Củng cố - Dặn dò( 2')
- HS nhắc lại các hình đã cắt.
- Chuẩn bị bài sau : Kiểm tra học kì II.
- HS nhắc (Hình vuông , hình chữ nhật , hình tam giác)
- HS thực hành theo các bước giáo viên đã hướng dẫn cụ thể ở từng tiết đã học.
- HS trưng bày sản phẩm, nhận xét các sản phẩm .
Buổi chiều
Tieỏt 1. TV. OÂN TAÄP
A. MụC TIÊU.
*Chung:
- Cuỷng coỏ kyừ naờng ủoùc trơn caực baứi taọp ủoùc ủaừ hoùc trong tuaàn.
*Riêng:
- HS khaự, gioỷi ủoùc troõi chaỷy caực baứi ủaừ hoùc.
-HS yeỏu bieỏt ủaựnh vaàn, ủoùc trụn moọt so ỏcaõu, khoồ thụ, đoạn ngắn các bài tập đọc ủaừ học.
II. HOạT Động dạy- học(40’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Hoaùt ủoọng 1. ẹoùc baứi trong SGK
a/ GV HD HS ủoùc caực baứi trong SGK, ủoùc caự nhaõn.( Tập trung HS yeỏu)
b/ ẹoùc ủoaùn: ẹoùc ủeỏn baứi naứo GV chia ủoaùn cho HS ủoùc.
c/ ẹoùc nhoựm ủoõi.
-GV phaõn coõng cho HS ủoùc caực ủoaùn trong nhoựm
- GV ủi kieồm tra HS ủoùc baứi.
-Moọt soỏ HS ủoùc caỷ baứi
-GV cho lụựp ủoùc ủoàng thanh caực baứi ủoùc
*Thi ủoùc giửừa caực toồ: GV toồ chửực cho HS thi ủoùc tớnh ủieồm . Cho HS coự cuứng lửùc hoùc thi ủoùc vụựi nhau.
-ẹieồm caực nhoựm ủoùc ủửụùc GV toồng hụùp ghi leõn baỷng, cuoỏi giụứ GV coọng ủieồm caực nhoựm coõng boỏ toồ thaộng cuoọc.
* Hoaùt ủoõùng 3. Cuỷng coỏ daởn doứ.
-HD HS oõn baứi ụỷ nhaứ
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- HS ủoùc theo HD cuỷa GV.
- HS kieồm tra vaứ HD baùn ủoùc.
-HS tửứng caởp ủoùc baứi cho nhau nghe.
- HS ủoùc noỏi tieỏp tửứng ủoaùn do GV phaõn chia.
- HS ủoùc baứi
-HS ủoùc ủoàng thanh.
- Thửùc hieọn theo HD cuỷa GV.
- Nhaọn xeựt laón nhau.
-Tuyeõn dửụng baùn coự tieỏn boọ
Tieỏt 2. KIEÅM TRA CUOÁI TUAÀN
I. Muùc tieõu.
- Kieồm tra caực kieỏn thửực, kú naờng HS ủaừ hoùc trong tuaàn bao goàm: ủoùc, vieỏt caực baứi ủaừ hoùc trong tuaàn.
- Bieỏt thửự tửù caực soỏ coự hai chửừ soỏ. Thực hiện phép tính cộng trừ (không nhớ ) các số có hai chữ số trong phạm vi 100. Kết hợp giải toán có lời văn. 
 * HS khaự, gioỷi biết vận dụng các kiến thức đã học tửù laứm ủửụùc caực baứi taọp.
 * HS yeỏu làm được một số bài tập GV giao.
II. ẹeàứ baứi. 
1/ Tieỏng vieọt.
-ẹoùc: GV laàn lửụùt goùi tửứng HS leõn ủoùc moọt đoạn văn trong các baứi tập đọc ủaừ hoùc trong tuaàn, GV lửùa

Tài liệu đính kèm:

  • docTUÇN 34.doc