Giáo án Lớp 1 - Tuần 34

A. MỤC TIÊU:

- HS đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ khó: Minh, mừng quýnh, lễ phép, mát lạnh, nhễ nhại.

- Ôn các vần inh, uynh

- Biết nghỉ hơi khi gặp dấu phẩy, dấu chấm.

- Hiểu các từ ngữ trong bài.

- Hiểu được nội dung bài: Bác đưa thư mang tin của người thân đến cho gia đình, Cần phải cảm ơn bác đưa thư.

B.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Tranh minh hoạ bài tập đọc, luyện nói

C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 30 trang Người đăng honganh Ngày đăng 19/01/2016 Lượt xem 220Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 34", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
em bé ngã?
Khi mẹ cho quà bánh?
Khi có đồ chơi đẹp?
Cho HS ®äc thÇm c©u hái vµ th¶o luËn nhãm ®«i- ®¹i diƯn c¸c nhãm tr¶ lêi .
+ Muốn làm anh phải có tình cảm thế nào với em gái bé?
 GV nhận xét.
- GV đọc diễn cảm cả bài .
- Gọi hs đọc theo nhóm
- Gọi hs đọc theo nhóm kÕt hỵp tr¶ lêi c©u hái trong sgk.
Cho häc sinh nªu yªu cÇu cđa phÇn luyƯn nãi.
 Cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái
 GV nhận xét – Tuyªn d­¬ng nhãm nãi tèt.
- HS thi đua đọc theo nhóm -Lớp nhận xét.
- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS trả lời- 
– NhËn xÐt.
Th¶o luËn nhãm ®«i - ®¹i diƯn c¸c nhãm tr¶ lêi tr­íc líp.
- HS thi đua đọc theo nhóm tr¶ lêi c©u hái -Lớp nhận xét.
 Chính tả (Nhìn bảng)
CHIA QUÀ
A. MỤC TIÊU:- Hs tập chép đúng đoạn văn Chia quà.
 - Trình bày đúng yêu cầu.
 - Điền đúng các âm s, x
 - Viết đúng cự li, tốc độ các chữ đều đẹp
 B.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 - GV : Bảng phụ có ghi nội dung bài
 - HS : Vở chính tả
C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định
2.KTBC:- Gọi hs viết lại các từ khó của bài trước
- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS
3.Bài mới:
a.Giới thiệu bài :- GV ghi tựa bài : Chia quà
b. Hướng dẫn tập chép 
- Chép bài lên bảng.
- Yêu cầu HS tìm tiếng khó, phân tích tiếng khó 
- GV hướng dẫn học sinh viết vào bảng con
- Yêu cầu HS đọc lại bài
- GV hướng dẫn cho HS viết vào vở.
- GV quan sát uốn nắn cách ngồi viết, cầm bút của một số em còn sai, nhắc HS viết tên bài vào giữa trang. Chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- Hướng dẫn soát lỗi
-GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi. chữa bài
-GV đọc lại bài viết cho HS soát lỗi
- Chấm điểm 10 vở, nhận xét.
4.Luyện tập:Bài tập 2:
- Gọi hs đọc yêu cầu của bài tập và điền vào chỗ chấm
GV nhận xét 
5.Nhận xét – Dặn dò:- Mỗi chữ sai viết lại một dßng
- HS viết vào bảng con.
- HS lặp lại tựa bài
- Phương, tươi cười, chọn.
- HS viết vào bảng con những tiếng khó
- HS đọc lại đoạn sẽ viết.
- HS viết vào vở
-HS đổi vở, soát lỗi, gạch chân chữ sai bằng viết chì
- HS làm trên bảng lớp.
 Thứ sau, ngày.tháng.năm 200
Tập đọc
NGƯỜI TRỒNG NA
A. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ khó: lúi húi, ngoài vườn, trồng na, ra quả.
- Ôn các vần oai, oay
- Biết nghỉ hơi khi gặp dấu phẩy, dấu chấm.
- Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu được nội dung bài: Cụ già trồng na cho con cháu hưởng, con cháu sẽ không quên ơn cụ.
B.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Tranh minh hoạ bài tập đọc, luyện nói
C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định
KTBC
Gọi HS đọc bài Làm anh và trả lời câu hỏi .
Bài mới:
a.Giới thiệu bài: Làm anh
- GV đọc mẫu
b.Luyện đọc
Luyện đọc từ:
- Gạch chân các từ khó
- Yêu cầu hs phân tích tiếng khó
- Yêu cầu hs đọc lại từ khó
- GV giải nghĩa từ khó
Luyện đọc câu
- Gọi hs đọc nối tiếp từng câu theo từng em trong tổ.
Luyện đọc đoạn, bài
- Cho hs nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Gọi cá nhân hs đọc cả bài
- Yêu cầu hs đọc đồng thanh.
Ôn vần oai, oay
- GV nêu yêu cầu 1: Tìm tiếng trong bài có vần oai
- GV nêu yêu cầu 2 : Tìm tiếng ngoài bài có vần oai, oay
- 3 HS đọc bài
1 HS nªu laÞ ®Çu bµi.
- HS theo dâi vµ lắng nghe
-2 HS phân tích -NhËn xÐt.
- HS nối tiếp nhau đọc- NhËn xÐt.
- HS đọc đồng thanh, cá nhân ®äc vµ NX.
- HS lần lượt đọc trơn từng câu 
- 4 HS nối tiếp nhau đọc ®o¹n.
– NhËn xÐt.
- 2 HS đọc cả bài. Lớp nhận xét.
- HS đồng thanh 1 lần.
- HS lên phân tích và đọc lên
- HS thi đua tìm.
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:
a. Tìm hiểu bài đọc:
Gọi 2 hs đọc bài 
Gọi hs nêu câu hỏi :
GV nhận xét.
GV hái tiÕp:
+ Cụ già trả lời thế nào?
- GV đọc diễn cảm cả bài .
- Gọi hs đọc theo nhóm
- Gọi hs đọc theo nhóm kÕt hỵp tr¶ lêi c©u hái trong sgk.
Cho häc sinh nªu yªu cÇu cđa phÇn luyƯn nãi.
 Cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái
 GV nhận xét - Tuyªn d­¬ng nhãm nãi
Nhận xét- Dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học
 - Dặn HS đọc bài ở nhà.
 - Xem trước bài tiếp theo
 - GV nhận xét tiết học
- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS nêu câu hỏi và trả lời:
+ Thấy cụ già trồng na, người hàng xóm khuyên chị đều gì?
lớp đọc thầm.
- HS nêu câu hỏi và trả lời:
1 em ®äc c©u hái 3 trong SGK
Bµi cã mÊy c©u hái? §äc c¸c c©u hái trong bµi?
2 em tr¶ lêi vµ häc sinh kh¸c nhËn xÐt.
- HS thi đua đọc theo nhóm -Lớp nhận xét.
 Kể chuyện
HAI TIẾNG KÌ LẠ
A. MỤC TIÊU:
- Ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi của GV để kể lại được từng đoạn của câu chuyện.
Hiểu được ý nghĩa của câu chuyện: Lễ phép lịch sự sẽ được mọi người yêu mến và giúp đỡ.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định
2.Bài mới:
a. Giới thiệu: Hai tiếng kì lạ
b. Kể chuyện 
- GV kể chuyện lần một
- GV kể chuyện lần 2, kết hợp cho hs xem tranh
* Hướng dẫn HS kể lại từng đoạn theo tranh.
- GV treo tranh và nêu câu hỏi.
 - Tiến hành tương tự với những bức tranh khác.
* Hướng dẫn HS kể lại toàn chuyện
- GV cho HS thi kể 
c.Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
- Theo em hai tiếng kì lạ mà cụ già dạy cho Pao lích là hai tiếng nào?
- Vì sao khi Pao lích nói ra hai tiếng đó thì mọi người yêu mến và giúp đỡ em?
Kết luận: Phải nói năng từ tốn với mọi người, em sẽ được mọi người yêu quý.
4.Củng cố- Dặn dò:
- Dặn HS tập kể lại chuyện cho gia đình nghe.
- GV nhận xét tiết học.
ChuÈn bÞ tiÕt sau.
- HS lắng nghe
HS nghe và xem tranh.
- HS quan sát và trả lời.
-
- HS thi kể theo tranh.
- Đó là hai tiếng vui lòng
 Toán
 Tiết 133 : ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100
A.MỤC TIÊU:
 Giúp hs 
 - Đếm đọc viết các số trong phạm vi 100
 - Nắm cấu tạo của số có hai chữ số
 - Cộng trừ trong phạm vi 100
B. §å dïng d¹y häc:
 GV : ND bµi.
 HS: Vë bµi tËp
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định
2.KTBC
3.Bài mới
a.Giới thiệu bàì:
GV ghi tựa: Ôn tập các số đến 100
b.Thực hành:
-PhÇn luyƯn tËp h«m nay gåm mÊy bµi tËp?
 Nªu d¹ng mçi bµi tËp?
Bài1:
Cho hs nêu yêu cầu và làm bài thi ®äc c¸c sè tõ 1®Õn 100.
Bài 2:
Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài
Bài 3: 
Cho Hs nêu yêu cầu của bài và làm bài.
L­u ý b c¸c em ph¶i tÝnh vÕ.
 VÝ dơ: 32 + 3 – 2 
 = 35 - 2
 = 33
 Cho HS lµm GV nhËn xÐt.
Bài 4: Cho HS nêu yêu cầu của bài và làm bài.
4. Nhận xét - Dặn dò
 -.GV Nhận xét tiÕt häc.
 - VỊ nhµ häc bµi cị .
 - ChuÈn bÞ bµi sau.
- HS lặp lại tựa bài.
- HS viết các số theo yêu cầu
- HS lµm miƯng trên lớp , lớp nhận xét.
- HS viết theo mẫu.
-3 Hs làm bài trên bảng lớp –D­íi líp lµm vµo vë.
- HS lµm bµi vµo vë
 Toán
 Tiết 134: ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100
A.MỤC TIÊU:
 Giúp hs củng cố về:
- Thực hành ®äc vµ viÕt c¸c sè , so sánh c¸c sè trong phạm vi 100
- Thực hiện phép cộng và phép trừ các số có hai chữ số.
- Giải toán có lời văn.
B. §å dïng d¹y häc:
 GV : ND bµi.
 HS: Vë bµi tËp
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định
2.KTBC
3.Bài mới
a.Giới thiệu bàì
GV ghi tựa: Ôn tập các số đến 100
b.Thực hành:
PhÇn luyƯn tËp h«m nay gåm mÊy bµi tËp?
 Nªu d¹ng mçi bµi tËp?
Bài1:
Cho hs nêu yêu cầu và làm bài.
Bài 2:
Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài
Bài 3: 
Cho Hs nêu yêu cầu của bài và làm bài.
Bài 4:
Cho HS nêu yêu cầu của bài và làm bài.
Bài 5:
- GV yêu cầu
4. Nhận xét - Dặn dò
-.GV Nhận xét tiÕt häc- Tuyªn d­¬ng nh÷ng em lµm bµi tèt.
 VỊ nhµ lµm bµi - ChuÈn bÞ bµi sau.
- HS lặp lại tựa bài.
.
HS trên bảng con.
- HS tìm số liền trước, liền sau dựa vào số đã cho.
- HS làm bài và chữa bài khoanh vào số bé nhất, khoanh vào số lớn nhất
Hs làm bài vào bảng con đặt tính rồi tính.
- HS đọc đề nêu tóm tắt và giải toán
Thành có: 12 máy bay
Tâm có : 14 máy bay
Tất cả có:  máy bay ?
 Thø n¨m ngµy .......th¸ng .......n¨m 200 
 Toán
 Tiết 135: ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100
A.MỤC TIÊU
 Giúp hs củng cố về:
- Thực hành so sánh trong phạm vi 100
- Thực hiện phép cộng và phép trừ các số có hai chữ số.
- Giải toán có lời văn.
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định
2.KTBC
3.Bài mới
a.Giới thiệu bàì
GV ghi tựa: Ôn tập các số đến 100
b.Thực hành: -PhÇn luyƯn tËp h«m nay gåm mÊy bµi tËp?
 Nªu d¹ng mçi bµi tËp?
Bài1:
Cho hs nêu yêu cầu và làm bài.
Bài 2:
Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài
Bài 3: 
Cho Hs nêu yêu cầu của bài và làm bài.
Bài 4:
Cho HS nêu yêu cầu của bài và làm bài.
Bài 5:
- GV yêu cầu HS lµm bµi.
NhËn xÐt
4. Nhận xét - Dặn dò
-.GV Nhận xét, Tuyªn d­¬ng nh÷ng em lµm bµi tèt.
 - VỊ nhµ lµm bµi 
 - ChuÈn bÞ bµi sau.
ø.
- HS lặp lại tựa bài.
.
HS trên bảng con.
- HS tìm số liền trước, liền sau dựa vào số đã cho.
- HS làm bài và chữa bài khoanh vào số bé nhất, khoanh vào số lớn nhất
Hs làm bài vào bảng con đặt tính rồi tính.
- HS đọc đề nêu tóm tắt và giải toán
MĐ nu«iù: 36 con 
 Có : 12 con thá 
Tất cả có:  con gµ ?
 Toán
 Tiết 136 : LuyƯn tËp chung
A.MỤC TIÊU:
 Giúp hs củng cố về:
- Thực hành ®äc viÕt c¸c sè ,so sánh trong phạm vi 100
- Thực hiện phép cộng và phép trừ các số có hai chữ số.
- Giải toán có lời văn.
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định
2.KTBC
3.Bài mới
a.Giới thiệu bàì
GV ghi tựa: Ôn tập các số đến 100
b.Thực hành: -PhÇn luyƯn tËp h«m nay gåm mÊy bµi tËp?
 Nªu d¹ng mçi bµi tËp?
Bài1:
Cho hs nêu yêu cầu và làm bài.
Bài 2:
Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài
Bài 3: 
Cho Hs nêu yêu cầu của bài và làm bài.
Bài 4:
Cho HS nêu yêu cầu của bài và làm bài.
Bài 5:
- GV yêu cầu häc snh nªu y/c vµ lµm bµi
§o råi ghi sè ®o ®é dµi tõng ®o¹n th¼ng
Cho HS lµm bµi vµo vë
NhËn xÐt vµ chÊm mét sè bµi 
4. Nhận xét - Dặn dò
 -.GV Nhận xét 
 - VỊ nhµ lµm bµi 
 - ChuÈn bÞ bµi sau
- HS lặp lại tựa bài.
.
HS trên bảng con.
- HS tìm số liền trước, liền sau dựa vào số đã cho.
- HS làm bài và chữa bài khoanh vào số bé nhất, khoanh vào số lớn nhất
Hs làm bài vào bảng con đặt tính rồi tính.
- HS đọc đề nêu tóm tắt và giải toán
 B¨ng giÊy dµiù: 75 cm
 C¾t : 25 cm
Cßn l¹i ù:  cm?
 TN -XH
THỜI TIẾT
A.MỤC TIÊU:
Giúp hs biết:
- Thời tiết luôn luôn thay đổi.
Biết sử dụng vốn từ riêng của mình để diễn tả sự thay đổi về thời tiết.
Có ý thức ăn mặc hợp với thời tiết.
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
 -GV: Các hình trong bài 34 SGK, 
 - HS: SGK. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1 Khởi động:
Cho hs hát vui
2 . Hoạt động1 : Làm việc với SGK
- GV chia nhóm 2 em cho hs quan sát hình trong SGK ø và làm việc. 
- Gọi hs trình bày trước lớp
* Hoạt động2 : Thảo luận cả lớp
 + Nêu ích lợi của dự báo thời tiết.
 + Vì sao em biết ngày mai trời nóng hay trời rét?
 + Nếu trời nóng thì phải mặc quần áo thế nào?
 + Nếu trời rét thì ăn mặc thế nào?
Kết luận: Cần theo dõi bản tin dự báo thời tiết sẽ biết thời tiết như thế nào. Mặc theo thời tiết sẽ làm cho người thoải mái, dễ chịu.
* Trò chơi “trời nắng, trời mưa”
4 Củng cố- Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
Tuyªn d­¬ng c¸ nh©n vµ nhãm tr¶ lêi tèt vµ nh¾c nhë nh÷ng em cßn l­êi häc
ChuÈn bÞ tiÕt sau.
- Hát tập thể
HS quan sát theo nhóm trao đổi sắp xếp các tranh mô tả hiện tượng thời tiết luôn thay đổi.
- HS trình bày trước lớp.
- HS thảo luận .
- HS chơi trò chơi.
 Sinh ho¹t líp
S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn 34
I) Mơc tiªu: 
 -Duy tr× c¸c nỊ nÕp vµ thùc hiƯn cho tèt c¸c nỊ nÕp cđa ®éi cịng nh­ cđa nhµ tr­êng ®Ị ra.
 -Häc sinh kh¾c phơc nh÷ng nh­ỵc ®iĨm cđa tuÇn tr­íc ®Ĩ thùc hiƯn tuÇn tíi. 
II) C¸c ho¹t ®éng cđa giê sinh ho¹t: 
Ho¹t ®éng1: GV nhËn xÐt c¸c mỈt cđa häc sinh ®· ®¹t ®­ỵc trong tuÇn qua :
_Nh÷ng em tiªu biĨu trong tuÇn qua 
-Nh÷ng em cßn ch­a chÞu khã häc tËp vµ cßn vi ph¹m trong tuÇn qua: 
Ho¹t ®éng 2: triĨn khai c¸c c«ng t¸c trong tuÇn 
..............................................................................................................................
...............................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III) Tỉng kÕt :
- Kh¾c phơc nh­ỵc ®iĨm vµ ph¸t huy ®iĨm m¹nh ®ª tuÇn sau ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n.
Nh¾c nhë häc sinh lµm c¸c nhiƯm vơ võa giao
D¹y cho HS h¸t, häc ®iỊu lƯ xÕp hµng theo khÈu hiƯu 
DỈn dß vỊ nhµ häc bµi – ChuÈn bÞ bµi tuÇn sau. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 ThĨ dơc
 TiÕt33: §éi h×nh ®éi ngị - Trß ch¬i vËn ®éng 
I) Mơc tiªu: TiÕp tơc «n bµi thĨ dơc. Yªu cÇu thuéc bµi
- TiÕp tơc ch¬i trß ch¬i “t©ng cÇu cÇu “. Yªu cÇu n©ng cao thµnh tÝch.
§Þa ®iĨm: TRªn s©n tr­êng, vƯ sinh n¬i tËp, gv chuÈn bÞ cßi.
Néi dung d¹y häc chđ yÕu: 
Ho¹t ®éng cđa thµy
 Ho¹t ®éng cđa trß 
A PhÇn më ®Çu 
B)PhÇn c¬ b¶n 
C)PhÇn kÕt thĩc
- gv nhËn líp phỉ biÕn néi dung
Xoay c¸c khíp gèi tay ch©n – gËm ch©n t¹i chç .- Cho hs ch¬i trß ch¬i do gv chän.
Cho häc sinh «n l¹i bµi thĨ dơc- d­íi sù ®iỊu khiĨn cđa líp tr­ëng.
¤N bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung
GV cho häc sinh tËp theo ®éi h×nh vßng trßn hoỈc hµng ngang . §Çu tiªn cho häc sinh tËp kho¶ng 1 phĩt ®Ĩ nhí l¹i c¸ch tËp . Cho sinh ch¬i nh¸p sau ®ã cho häc sinh ch¬i thËt.
- Häc sinh nhËn xÐt 
Cho häc sinh ch¬i c¸c trß ch¬i
- “T©ng cÇu “.
Thi ®ua gi÷a c¸c tỉ.
Cho häc sinh ch¬i. .
GV nhËn xÐt tõng tỉ ch¬i
HS ®i th­êng theo d/t tù nhiªn
-§øng vç tay h¸t theo nhÞp.
GV cïng häc sinh hƯ thèng bµi tËp thĨ dơc.VỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
1-2
2-3
2-3 
2 phĩt
8- 10 p 
5 p
8- 10 p
2p
§ång lo¹t 
®ång lo¹t
§ång lo¹t
 §¹o ®øc
 Dµnh cho ®Þa ph­¬ng : th¨m quan nghÜa trang liƯt sÜ
A. MỤC TIÊU:
1. Giúp hs biÕt ®­ỵc
- thùc hµnh ®i th¨m nghÜa trang liƯt sÜ n¬i em ë.
2 .RÌn cho HS lu«n biÕt ¬n nh÷ng ng­êi ®· hy sinh v× tỉ quèc .
.3. Hs thực hiện b¶o vƯ n¬i nghÜa trang liƯt sÜ ë n¬i em ë.
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 - GV: tranh
 - HS: vở bài tập Đạo đức 1
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Hoạt động 1: Cho häc sinh ®i th¨m quan nghÜa trang ë n¬i em ë.
- GV hướng dẫn hs th¨m 
 + Häc sinh ®i theo hµng .
D÷ trËt tù kh«ng «n µo . 
Kết luận: ChúngÈ ta ph¶i biÕt kÝnh träng vµ biÕt ngoan ngo·n khi th¨m nghÜa trang .
2. Hoạt động 2: Cho häc sinh quÐt dän nghÜa trang.
- GV yêu cầu hs làm bài tập 3 và trình bày trước lớp
- GV kết luận:Khen những em biÕt dän vƯ sinh.
3. Hoạt động 3: Hoạt động GV vµ häc sinh th¾p h­¬ng ®Ĩ t­ëng niƯm nh÷ng ng­êi ®É hy sinh v× tỉ quèc.
- GV nêu yêu cầu của bài .
Kết luận: Các bạn nhỏ đang làm công việc bảo vƯ c¸c nghÜa trang liƯt sÜ.
* Trò chơi : thi hát bài “ Ca ngỵi nh÷ng liƯt sÜ ®· hy sinh v× tỉ quèc”
* Cho hs đọc câu ghi nhớ.
4.Nhận xét – Dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học.
 - ChuÈn bÞ bµi sau.
- HS ®i tham quan.
- HS thi ®ua gi÷a c¸c tỉ xem tỉ nµo lµm tèt.
- HS làm theo yêu cầu của GV những việc nên và không nên làm.
- HS tự làm kết quả.
- HS thi hát theo tổ.
- HS đọc câu ghi nhớ trong SGK
 TuÇn 34
Thø hai ngµy th¸ng n¨m 200
HDTV 
¤N TËp ®äc: b¸c ®­a th­
I) Mơc tiªu:
Hs thùc hµnh ®äc ®­ỵc c¶ bµi, ph¸t ©m ®ĩng c¸c tõ khã trong bµi .
¤N l¹i c¸c vÇn trong bµi ngoµi bµi. 
HiĨu ®­ỵc c¸c tõ ng÷ trong bµi .
Häc sinh nªu ®­ỵc néi dung cđa bµi .- vµ tr¶ lêi c©u hái. 
. -- - Häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt h¬n.
II)ChuÈn bÞ ®å dïng :
 GV:Néi dung bµi.
 HS: Vë bµi tËp 
 II)C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: 
 H§1: Hs më s¸ch gi¸o khoa ®äc bµi 
 - Hs ®äc bµi – gi¸o viªn theo dâi vµ chØnh sưa cho häc sinh. 
 - Häc sinh thi ®ua ®äc xem tỉ nµo ®äc tèt nhÊt.
 - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.
 H§2: ®äc kÕt hỵp tr¶ lêi c©u hái .
 - Häc sinh ®äc nèi tiÕp 2 c©u vµ tr¶ lêi c©u hái :
 + Häc sinh ®äc c¸c c©u cßn l¹i tr¶ lêi c©u hái
 H§3: LuyƯn nãi theo tranh trong s¸ch gi¸o khoa.
 - Häc sinh viÕt bµi –gv quan s¸t uèn n¾n häc sinh luyƯn nãi cho tèt .. 
 - Häc sinh lµm xong gv cho thªm mét sè bµi n©ng cao ®Ĩ HS lµm
 III) -Cđng cè bµi : - Cho häc sinh ®äc l¹i bµi 
 -VỊ nhµ xem l¹i bµi –chuÈn bÞ bµi sau 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H­íng dÉn to¸n :
TiÕt 133: ¤n tËp :C¸c sè ®Õn 10 0
I) Mơc tiªu: 
 -HD «n tËp vỊ céng - trõ trong ph¹m vi 1OO trõ kh«ng nhí .
 - HS céng thµnh th¹o c¸c bµi ®· häc. 
 -RÌn c¸ch tr×nh bµy ®ĩng, ®Đp cho häc sinh khi lµm bµi. 
II) C¸c ho¹t ®éngd¹y häc chđ yÕu:
 H§1: HS «n l¹i kiÕn thøc buỉi 1.( 1/3 thêi gian)
 H§2: Häc sinh tù gi¸c lµm bµi –gv quan s¸t nhËn xÐt vµ uèn sưa cho häc sinh (2/3 thêi gian)
 -Cho häc sinh nªu yªu cÇu cđa bµi sau ®ã lµm bµi.
 - Bµi 3 T­¬ng tù nh­ bµi to¸n 1.
 -HS lµm xong cho ®ỉi chÐo vë kiĨm tra.
 -GV thu chÊm vµ nhËn xÐt chung.
 Häc sinh lµm bµi xong cho häc sinh mét sè bµi n©ng cao ®Ĩ cho häc sinh lµm bµi. –GV nhËn xÐt vµ cho häc sinh ®ỉi chÐo vë nhËn xÐt.
III) Cđng cè –DỈn dß: -GV nhËn xÐt tiÕt häc 
 –kh¾c s©u kiÕn thøc cho häc hs.
 -GV tuyªn d­¬ng 1 sè HS cã ý thøc häc tËp tèt. 
 - VỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 H­íng dÉn ©m nh¹c
 ¤N TËP vµ biĨu diƠn
 I) Mơc tiªu: - H¸t ®ĩng néi dung lêi ca vµ tËp biĨu diƠn ®¹t kÕt qu¶ tèt. 
 - HS h¸t ®Ịu néi dung lêi ca râ lêi vµ biªđ diƠn c¸c ®éng t¸c ®ĩng. 
II) ChuÈn bÞ : Bµi so¹n gi¶ng, ®µn ®Ưm, nh¹c cơ.
III) C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A) ỉn ®Þnh tỉ chøc: (1p)
B) Bµi cị 4p: Cho häc sinh h¸t bµi h¸t ®· häc h«m tr­íc. 
C) Bµi míi: ¤n c¸c bµi h¸t ®· häc 
 H§1: ¤n bµi h¸t:
 - gt néi dung bµi vµ cho häc sinh «n l¹i bµi h¸t.
 Cho c¸c tỉ thi ®ua h¸t kÕt hỵp mĩa phơ ho¹.
 H§2:.D¹y vç tay theo ph¸ch .
 - Vç tay ®Ưm theo thø tù lêi ca cø mét tiÕng vç tay. 
 - Cho c¸c em biĨu diƠn theo tỉ –sau ®ã cho c¸c tỉ thi ®ua tËp biĨu diƠn .
 - GV nhËn xÐt vµ sưa cho häc sinh.
III)Cđng cè –DỈn dß: -gv kh¾c s©u kiÕn thøc 
 –nhËn xÐt chung tiÕt häc.
 - VỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
Thø ba ngµy th¸ng n¨m 200 
hDTV 
¤N Bµi tËp viÕt : T« ch÷ hoa X , Y
I) Mơc tiªu: - Hs t« vµ viÕt mét c¸ch thµnh th¹o ch÷ X , Y
 - §äc viÕt ®­ỵc c¸c tõ, c¸c c©u øng dơng .
 - ViÕt ch÷ theo néi dung quy ®Þnh ë bµi tËp . 
 - Häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt h¬n.
II)ChuÈn bÞ ®å dïng :
 GV:Néi dung bµi.
 HS: Vë bµi tËp 
 II)C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: 
 H§1: Hs «n bµi buỉi 1
 - Hs ®äc bµi – gi¸o viªn theo dâi vµ chØnh sưa cho häc sinh. 
 H§2: Hs viÕt bµi ë vë tËp viÕt. 
 - Häc sinh tù gi¸c lµm bµi 
 - Gv theo dâi vµ uèn sưa cho häc sinh 
 - HS lµm xong ®ỉi chÐo vë kiĨm tra 
 - Gi¸o viªn thu chÊm mét sè bµi 
 - NhËn xÐt chung 
 H§3: Häc sinh lµm bµi n©ng cao.
 - Hs lµm bµi xong gv cho thªm mét sè bµi n©ng cao ®Ĩ cho c¸c em lµm thªm.
ViÕt c©u cã vÇn ®· häc.
Cho häc sinh nhËn xÐt –gv nhËn xÐt chung.
 III) -Cđng cè bµi : - Cho häc sinh ®äc l¹i bµi 
 -VỊ nhµ xem l¹i bµi –chuÈn bÞ bµi sau 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H­íng dÉn to¸n
TiÕt 134: ¤n tËp :C¸c sè ®Õn 100 (tiÕp)
I)Mơc tiªu: Cđng cè vỊ céng trõ trong ph¹m vi 100 - tr×nh bµy bµi gi¶i .
 -RÌn cho häc sinh vỊ céng, trõ trong ph¹m vi 100.
 -VËn dơng vµo bµi tËp ®Ĩ lµm bµi. 
 -RÌn c¸ch tr×nh bµy ®ĩng, ®Đp cho häc sinh khi lµm bµi. 
II)C¸c ho¹t ®éngd¹y häc chđ yÕu:
 H§1: hs «n l¹i kiÕn thøc buỉi 1(thêi gian 1/3 ).
 H§2: Häc sinh tù gi¸c lµm bµi –gv quan s¸t nhËn xÐt vµ uèn sưa cho häc sinh (thêi gian 2/3)
 BT1: Kh¾c s©u kiÕn thøc vỊ trõ trong ph¹m vi 100. 
 Bµi tËp 2:Cho HS nªu yc vµ lµm bµi . 
 Bµi 3:Cho häc sinh nªu y/c sau ®ã lµm bµi. 
 GV l­u ý cho hs khi ®iỊn sè cho chÝnh x¸c.
 - HS thùc hµnh lµm bµi.
 - Häc sinh lµm bµi xong cho häc sinh ®ỉi chÐo vë nhËn xÐt bµi cđa nhau. 
 - Gv thu chÊm nhËn xÐt chung.
 - HS lµm xong gv cho thªm mét sè bµi n©ng cao ®Ĩ cho häc sinh lµm.
III)Cđng cè –DỈn dß: -gv nhËn xÐt tiÕt häc
 –kh¾c s©u kiÕn thøc cho häc hs.
 -Gv tuyªn d­¬ng 1 sè hs cã ý thøc häc tËp tèt. 
 - VỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H§ TËP thĨ 
Mĩa h¸t tËp thĨ 
I) Yªu cÇu: Häc sinh h¸t møa theo chđ ®Ị ngµy 30 th¸ng t­ vµ 1/ 5
II) Néi dung:
cho h s mĩa h¸t c¸c b

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 34(9).doc