Giáo án Lớp 1 - Tuần 3 - Lường Thị Hương - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

I. Mục tiêu: * Sau bài học hs:

 - Đọc viết được chữ l, h, lê, hè

 - Đọc được các từ và câu ứng dụng: lê, lề, lễ; he, hè, hẹ. . .

 -Luyện nói được 2 -3 câu hoàn chỉnh về chủ đề: “le le”

II. Phương tiện dạy học:

 -Tranh mimh hoạ trong sgk. -Sách Tiếng Việt, vở tập viết, bộ chữ cái.

III. Các hoạt động dạy học: TIẾT 1

 

doc 21 trang Người đăng honganh Ngày đăng 19/01/2016 Lượt xem 134Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 3 - Lường Thị Hương - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c viết được chữ o, c, bò, cỏ.
 - đọc được các từ và câu ứng dụng: bo, bò, bó;co, cò, cọ; bò bê có bó cỏ.
 -Nói được 2-3 câu hoàn chỉnh về chủ đề: “vó bè”
II. Phương tiện dạy học:
 -Tranh mimh hoạ trong sgk.
 -Sách Tiếng Việt, vở tập viết, bộ chữ cái.
III. Các hoạt động dạy học: TIẾT 1
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định: (1p)
2. Bài cũ: (5)
 -Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3.Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: (1p) Đưa tranh trong sgk và giới thiệu bài, ghi đềø bài lên bảng
Hoạt động 1: (15p)dạy chữ ghi âm.
* Cách tiến hành:
 - Dạy chữ o:
 +Nhận diện chữ:
 . Gắn và viết lên bảng chữ o
 . Y/c:
 +Phát âm:
 . Phát âm mẫu:o
 . Chỉnh sửa và giúp đỡ hs yếu phát âm cho chính xác.
 . Muốn có tiếng bò ta thêm âm, dấu gì?
 . Y/c:
 . Nhận xét ghi bảng: bò
 . Hd đánh vần: b-o-bo-huyền -bò
 . Sửa sai cho hs.
- Dạy chữ c: ( hd tương tự như chữ o)
 + Y/c:
 + Theo dõi chỉnh sửa cho hs.
- So sánh : o- c : Giống c
 Khác o
c. Hoạt động 2: (7p)Hd viết 
* Cách tiến hành:
 -Viết mẫu lên bảng và Hd cách viết: chư o,c cao 2 ô li bằng 1 đơn vị chữ.
 - Tiếng ghi chữ bògồm b ghép với o dấu huyền trên đầu chữ o.cỏ gồm c ghép với o dấu hỏi trên đầu chữ o.
 o c bị cỏ
-Nhận xét.
d. Hoạt động 3: ( 5 )Đọc từ ứng dụng
* Cách tiến hành:
 - Ghi bảng:
 bo bò bó
 co cò cọ
- Giải nghĩa từ
- Theo dõi sửa sai cho hs.
 TIẾT 2
e. Hoạt động1: ( 10 p)Luyện tập.
* Cách tiến hành:
- Luyện đọc:
 + Y/c:
 + Theo dõi sửa cách phát âm cho Hs.
+ Đọc câu ứng dụng:
 . Y/c:
 . Giới thiệu câu ứng dụng và ghi bảng:
 bò bê có bó cỏ . 
. Y/c:
 Theo dõi giúp đỡ hs yếu.
 + Nhận xét.
- Hoạt Động 2 ( 7p )Luyện viết:
 +Hd Hs cách sử dụng vở tập viết.
 +Y/c:
 +Theo dõi và giúp đỡ thêm cho Hs yếu.
-Hoạt Động 3 (10p)Luyện nói:
 +Y/c:
 +Nêu câu hỏi gợi ý:
 Tranh vẽ gì?
 Vó bè dùng để làm gì?
 Em đã nhìn thấy bao giờ chưa? Thấy ở đâu?
+ Giúp đỡ hs nói thành những câu hoàn chỉnh.
4. Củng cố, dặn dò: (5p )
 -Y/c:
-Đọc bài l, lê, h, hè
-Viết bảng con: lê, hè, l ễ
-Nhận xét
-Theo dõi.
-Theo dõi.
-Tìm và ghép chữ e.
-Phát âm cn- nhóm- lớp
-Phát âm nhiều lần cho nhớ.
-Trả lời: âm b, dấu huyền.ø
-Tìm và ghép tiếng bò.
-Phân tích: tiếng bò gồm b ghép với o, dấu huyền trên đầu chữ o
-Đánh vần cn-nhóm-lớp
-Đọc trơn o, bòbo
-Ghép và phân tích c, cỏ
-Đánh vần, đọc trơn c, cỏ cn-nhóm-lớp
- Hs so sánh 
-Theo dõi.
-Nhắc lại quy trình viết .
-Viết vào bảng con o, c, bò, cỏ
-Nhận xét.
-Theo dõi.
-Tìm và đọc tiếng mới.
-Đọc từ ứng dụng cn-nhóm-lớp
-Nhìn bảng đọc bài cn- nhóm- lớp.
-Hs yếu và Hs dân tộc đọc nhiều hơn.
-Nhận xét.
- Quan sát tranh trong sgk và nêu nd tranh.
-Tìm và đọc tiếng chứa âm mới
-Đọc câu ứng dụng cn-nhóm-lớp
-Theo dõi.
-Mở vở tập viết và viết vào vở o,c, bò, cỏ.
-Quan sát tranh trong sgk
-Suy nghĩ và phát biểu ý kiến.
-Hs tập nói thành những câu hoàn chỉnh
-Đọc lại bài trên bảng
-Học bài ở nhà.
 Môn : Toán : 
Bài : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
 * Giúp hs củng cố về:
 - Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5.
 - Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.
II. Phương tiện dạy học:
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định: (1p)
2. Bài cũ: (4p) Gv đưa ra các số từ 1 đến 5 và y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1p) Ghi đề bài lên bảng.
b. Hoạt động 1: ( 20p) Luyện tập.
* Cách tiến hành:
- Hd hs làm các bài tập trong sgk.
* Bài 1: Điền số.
- Gv hd: Muốnđiền đúng ta phải làm gì?
- Y/c:
- Nhận xét.
* Bài 2:Điền số.
- Y/c:
- Theo dõi và giúp đỡ thêm cho những hs yếu.
* Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống.
-Y/c:
- Nhận xét.
* Bài 4: Viết số.
- Y/c:
- Theo dõi giúp đỡ thêm cho hs.
4. Củng cố, dặn dò(5p)
Dặn làm bài ở nhà.
- 1 em lên xếp theo thứ tự từ 1 đến 5.
- 1 em lên xếp theo thứ tự từ 5 đến 1.
- Nhận xét.
- Trả lời: Đếm số hình rồi điền số tương ứng.
- Làm bài vào vở bài tập.
- Một số em nêu kết quả: 4 con chim, 3 cái mũ, 4 cái áo. . .
- Nhận xét.
- Làm bài vào vở bài tập.
- Đổi vở cho nhau để kiểm tra.
- 4 em lên bảng làm bài
1
4
3
5
4
2
5
4
- Nhận xét.
- Viết vào vở số 4,5
Môn : Tự nhiên- xã hội: 
Bài : NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH.
 Thời gian: 32’
I. Mục tiêu:
 * Giúp hs biết:
 - Mô tả và nhận xét các vật xung quanh.
 - Hiểu được các cơ quan: mắt, mũi, tai, lưỡi là các bộ phận giúp ta nhận biết các vật xung quanh.
 - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ các bộ phâïn đó của cơ thể.
* KNS: Để nhận biết được các vật xung quanh ta phải sử dụng đến các giác quan.
II. Phương tiện dạy học: - Tranh ảnh trong sgk.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Oån định ( 1p)
2. Bài cũ: ( 3p)
 - Nêu câu hỏi:
 Muốn cơ thể khỏe mạnh, chóng lớn ta phải làm gì?
- Nhận xét đánh giá.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1p) Ghi đề bài lên bảng.
b. Hoạt động 1: ( 10P) Tìm hiểu về các giác quan
* Cách tiến hành:
- Bước 1: Y/c và giao nhiệm vụ: Quan sát về hình dáng, nóng, lạnh, trơn, nhẵn, sần sùi ở hình trong sgk.
- Bước 2: Y/c:
* Kết luận: Để nhận biết được các vật xung quanh ta phải sử dụng đến các giác quan.
c. Hoạt động 2: ( 12p)Tác dụng của các giác quan.
* Cách tiến hành:
- Bước 1: Hd cách đặt câu hỏi để thảo luận.
Vd: Nhờ đâu bạn biết được hình dáng, mùi vị? Hoặc tai để làm gì?, Mắt để làm gì?
- Bước 2: Y/c:
* Kết luận: Nhờ mắt, mũi, tai . . . mà ta nhận biết được các vật xung quanh.
4. Củng cố, dặn dò: (5p)
 Nhận xét tiết học.
 Dặn chuẩn bị bài sau.
-Trả lời.
- Nhận xét.
- Theo dõi.
- Quan sát và thảo luận theo cặp
- Từng cặp quan sát tranh và nói cho nhau nghe về các vật trong hình.
- Từng cặp trình bày trước lớp những gì quan sát được
- Các cặp khác bổ sung.
- Thảo luận theo cặp
- Tiến hành thảo luận: 1 em hỏi,1 em trả lời.
- Trình bày trước lớp: taiddeer nghe, mắt để nhìn . . .
-Nhận xét.
 Ngày dạy: Thứ tư 7 /09/2011
Học vần 
Bài 10: ÂM Ô - Ơ
Thời gian: 67p
I. Mục tiêu: * Sau bài học hs:
 - Đọc, viết được chữ ô,ơ,cô, cờ.
 - Đọc được các từ và câu ứng dụng:hô, hồ, hổ; bơ, bờ, bở; bé có vở vẽ.
 - Nói được 2-3 câu hoàn chỉnh về chủ đề: “bờ hồ”
II. Phương tiện dạy học:
 -Tranh mimh hoạ trong sgk. -Sách Tiếng Việt, vở tập viết, bộ chữ cái.
III. Các hoạt động dạy học: TIẾT 1
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định: (1p)
2. Bài cũ: (5p)
 -Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3.Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: (1p) Đưa tranh trong sgk và giới thiệu bài, ghi đềø bài lên bảng
Hoạt động 1: (10p) dạy chữ ghi âm.
* Cách tiến hành:
 - Dạy chữ ô:
 +Nhận diện chữ:
 . Gắn và viết lên bảng chữ ô
 Chữ ôâ giống chữ o, khác dấu mũ.
 . Y/c:
 +Phát âm:
 . Phát âm mẫu:ô
 . Chỉnh sửa và giúp đỡ hs yếu phát âm cho chính xác.
 . Muốn có tiếng cô ta thêm âm gì?
 . Y/c:
 . Nhận xét ghi bảng: cô 
- Hd đánh vần:c-ô-cô
 . Sửa sai cho hs.
- Dạy chữ ơ: ( hd tương tự như chữ ô)
 + Y/c:
- So sánh : ô- ơ : Giống o 
 Khác ^ . 
+ Theo dõi chỉnh sửa cho hs.
c. Hoạt động 2: (7p)Hd viết 
* Cách tiến hành:
 -Viết mẫu lên bảng và Hd cách viết: chữ ô,ơ cao 2 ô li bằng 1 đơn vị chữ.
 - Tiếng ghi chữ cô gồm c ghép với ô, cờ gồm c ghép với ơ. 
 ơ ơ cơ cờ
-Nhận xét.
d. Hoạt động 3: (10P Đọc từ ứng dụng
* Cách tiến hành:
 - Ghi bảng:
 hô hồ hổ
 bơ bờ bở
- Giải nghĩa từ
- Theo dõi sửa sai cho hs.
 TIẾT 2
e. Hoạt động1: ( 10p)Luyện tập.
* Cách tiến hành:
+ Y/c:
 + Theo dõi sửa cách phát âm cho Hs.
+ Đọc câu ứng dụng:
 . Y/c:
 . Giới thiệu câu ứng dụng và ghi bảng:
 bé có vở vẽ.
 . Y/c:
 Theo dõi giúp đỡ hs yếu.
 + Nhận xét.
- Hoạt Động 2 ( 10p) Luyện viết:
 +Hd Hs cách sử dụng vở tập viết.
 +Y/c:
 +Theo dõi và giúp đỡ thêm cho Hs yếu.
-Hoạt Động 3 :Luyện nói ( 7p)
 +Y/c:
 +Nêu câu hỏi gợi ý:
 Tranh vẽ gì?
 Quang cảnh bờ hồ như thế nào?
 Các bạn đi như thế nào?
 + Giúp đỡ hs nói thành những câu hoàn chỉnh.
4. Củng cố, dặn dò: ( 5p)
 -Y/c:
-Đọc bài o, bò, c, cỏ.
-Viết bảng con: bò, cỏ.
-Nhận xét
-Theo dõi.
-Theo dõi.
-Nhắc lại.
-Tìm và ghép chữ ô.
-Phát âm cn- nhóm- lớp
-Phát âm nhiều lần cho nhớ.
-Trả lời: c.
-Tìm và ghép tiếng cô
-Phân tích: tiếng côâ gồm c ghép với ô
-Đánh vần cn-nhóm-lớp.
-Đọc trơn cn-nhóm-lớp.
-Ghép và phân tích ơ cờ.
-Đánh vần, đọc trơn ơ cờ cn-nhóm-lớp
-Hs so sánh 
-HS đọc trơn cả hai âm .
-Theo dõi.
-Nhắc lại quy trình viết .
-Viết vào bảng con ô,ơ, cô, cờ.
-Nhận xét.
-Theo dõi.
-Tìm và đọc tiếng mới.
-Đọc từ ứng dụng cn-nhóm-lớp
-Nhìn bảng đọc bài cn- nhóm- lớp.
-Hs yếu và Hs dân tộc đọc nhiều hơn.
-Nhận xét.
-Quan sát tranh trong sgk và nêu nd tranh.
-Tìm và đọc tiếng chứa âm mới
-Đọc câu ứng dụng cn-nhóm-lớp
Theo dõi.
Mở vở tập viết và viết vào vở ô, ơ, cô, cờ.
-Quan sát tranh trong sgk
-Suy nghĩ và phát biểu ý kiến.
-Hs tập nói thành những câu hoàn chỉnh
Đọc lại bài trên bảng
-Học bài ở nhà.
Môn :Toán : 
Bài : BÉ HƠN – DẤU <
 Thời gian: 35’
I. Mục tiêu:
 - Giúp hs bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “ Bé hơn” khi so sánh các số.
 - Thực hành so sánh từ 1 đến 5 theo quan hệ “ bé hơn”
II. Phương tiện dạy học:
 - Bộ đồ dùng dạy- học toán.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Oån định ( 1p)
2. Bài cũ: ( 3p) Gv đưa ra một số đồ vật và y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1p)Ghi đề bài lên bảng
b. Hoạt động 1: ( 12p) Hình thành kiến thức.
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu 1 ít hơn 2:
+ Y/c:
 Bên trái có mấy ô tô? Bên phải có mấy ô tô?
 Một ô tô so với 2 ô tô thì như thế nào?
+ Y/c:
+ Gv: 1 ô tô ít hơn 2 ô tô; 1 hình vuông ít hơn 2 hình vuông. Ta nói 1 bé hơn 2.
+ Viết bảng: 1 < 2 . dấu < gọi là dấu bé.
+ Y/c:
+ 2 so với 3 như thế nào?
+ Ghi bảng: 2< 3
c. Hoạt động 2: ( 16p) Luyện tập.
* Cách tiến hành:
* Bài 1: Viết.
- Hd cách viết và y/c:
- Theo dõi giúp đỡ thêm cho hs yếu.
* Bài 2: Viết ( Theo mẫu).
- Làm mẫu một phép tính:
1
<
3
- Nhận xét.
* Bài 3: Viết dấu vào ô trống.
- Hd cách làm: So sánh rồi điền dấu.
- Nhận xét.
* Bài 4: Trò chơi “ nối nhanh”
- Treo 3 lần bài tập 4 lên bảng
- Nêu và giải thích cách chơi.
- Nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò: (2p)
Dặn làm bài ở nhà.
- So sánh bên nào nhiều hơn, bên nào ít hơn.
- Nhận xét.
Theo dõi.
Quan sát tranh trong sgk.
- 2 ô tô và 1 ô tô
-1 ô tô ít hơn 2 ô tô.
- Quan sát hình vuông và trả lời câu hỏi.
- Nhắc lại “ 1 bé hơn 2”.
- So sánh 2 hình tam giác và 3 hình tam giác; 2 con chim và 3 con chim rồi nêu nhận xét: “ 2 htg ít hơn 3 htg; 2 con chim ít hơn 3 con chim.
- 2 bé hơn 3.
- Nhắc lại.
- Viết dấu < vào vở bài tập.
- Theo dõi.
- 3 em lên bảng làm các bài còn lại.
2
5
3
4
1
5
- Nhận xét.
- Làm vào bảng con
 1. . . 2 3 . . . 5 1 . . . 4
 1 . . . 5 2 . . . 4 2 . . . 5 
- Nhận xét.
- Theo dõi.
- 3 tổ tiến hành thi nối đúng và nhanh.
- Nhận xét.
 . .
HĐNG: 
Chủ điểm :TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
 Tiết 2
I MỤC TIÊU : 
* Hiểu được tryuền thống nhà trường .
-Biết tiểu sử anh hùng Nguyễn Bá Ngọc mà trường mang tên 
* Biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của trường mang tên ,tích cực tham gia vào việc trường việc lớp .Giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp .
*Biết tôn trọng, yêu quý và noi gương anh hùng Nguyễn Bá Ngọc ,có ý thức vương lên trong học tập để đạt thành tích cao đem lại thành tích tốt đẹp cho nhà trường .
* KNS: Yêu quý thầy, cô và bạn bè trong trường .
II CHUẨN BỊ : 
-Tư liệu truyền thống nhà trường ,tiểu sử anh hùng Nguyễn Bá Ngọc 
-Bài hát : Người thiếu niên dũng cảm do nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác . 
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1 Oån định ( 1p)
2 Bài Cũ : ( 4p)
-Hôm trước em nghe cô hát bài hát gì ? Người thiếu niên dũng cảm 
-Bài hát này do nhạc sĩ nào sáng tác ? Do nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác
GV nhận xét .
3 Bài mới : 
 Hôm nay ta sẽ học bài : Truyền thống nhà trường tiết 2.
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Dạy hát (10p)
-GV hát lần 1
- Cho hs đọc đồng thanh bài hát ( 3lần ) từng câu 
-Gv dạy hát từng câu cho đến hết bài 
-Gv dạy hát 2 câu một cho đến hết bài .
GV dạy hát cả bài .
-GV theo dõi sữa cho hs 
Hoạt động 2: Thi hát teo tổ ( 10p)
Gv cho hs các tổ thi hát với nhau .
-Gv theo dõi tuyên dương .
-GV nhận xét tiết học
HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của cô .
Hs đọc đồng thanh bài hát 
HS hát từng câu cho đến hết bài
HS hát 2 câu một cho đến hết bài
HS hát cho đến hết bài
-Hs thi hát theo tổ 1 + tổ 2 ,
Hs thi hát theo tổ 3 + tổ 4
 ___________________________________________________
 Ngày dạy: Thứ năm 8/09/2011
 Toán : LỚN HƠN – DẤU >.
 Thời gian: 35’
I. Mục tiêu:
 - Giúp hs bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “ lớn hơn” khi so sánh các số.
 - Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ “lớn hơn”
II. Phương tiện dạy học:
 - Bộ đồ dùng dạy- học toán.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Oån định: ( 1p)
2. Bài cũ: (3p)Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1p)Ghi đề bài lên bảng
b. Hoạt động 1: (12p)Hình thành kiến thức.
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu 2 >1:
+ Y/c:
 Bên trái co ùmấy con bướm? Bên phải có mấy con bướm?
 + 2 con bướm so với 1 con bướm như thế nào?
+ Y/c:
+ 2 so với 1 như thế nào?
+2 lớn hơn 1 viết là: 2 > 1. dấu > gọi là dấu lớn.
- Giới thiệu 3 >2:
+ Y/c:
+ 3 so với 2 như thế nào?
+ Ghi bảng: 2< 3
c. Hoạt động 2: (16p) Luyện tập.
* Cách tiến hành:
* Bài 1: Viết.
- Hd cách viết và y/c:
- Theo dõi giúp đỡ thêm cho hs yếu.
* Bài 2: Viết ( Theo mẫu).
- Làm mẫu một phép tính:
5
>
3
- Nhận xét.
* Bài 3: viết ( theo mẫu)
- Hd tương tự bài 2
- Nhận xét.
* Bài 4: Viết dấu > vào ô trống.
- Gợi ý và hd:
- Nhận xét.
* Bài 4: Trò chơi “ nối nhanh”
- Treo 3 lần bài tập 4 lên bảng
- Nêu và giải thích cách chơi.
- Nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò(2p)
Dặn làm bài ở nhà.
- 3 Hs lên bảng làm bài.
1 . . . 5 3 . . . 4 1 . . . 2
- Nhận xét.
-Theo dõi.
-Quan sát tranh trong sgk.
- Trả lời: “ Trái 2 con, phải 1 con”
- 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm.
- Quan sát hình vuông và trả lời câu hỏi: “ 2 hình vuông nhiều hơn 1 hình vuông”.
- 2 lớn hơn 1.
- Nhắc lại “ 2 lớn hơn 1”.
-Quan sát tranh con thỏ và nêu: 3 con thỏ nhiều hơn 2 con thỏ; 3 chấm tròn nhiều hơn 2 chấm tròn.
- 3 lớn hơn 2.
- Nhắc lại.
- Viết dấu > vào vở bài tập.
- Theo dõi.
- 3 em lên bảng làm các bài còn lại.
4
2
3
1
- Nhận xét.
5
>
2
5
>
4
- Nhận xét
- Làm vào bảng con
 3. . . 1 5. . . 3 4. . . 1
 4 . . . 2 3 . . 2 5 . . 2
- Nhận xét.
- Theo dõi.
- 3 tổ tiến hành thi nối đúng và nhanh.
- Nhận xét.
 Học vần Bài 11: ÔN TẬP.
 Thời gian: 70p
I. Mục tiêu:
 - Hs đọc, viết chắc chắn các âm và tiếng đã học từ bài 7 đến bài 11.
 - Đọc đúng các từ và câu ứng dụng: lò cò, vơ cỏ; bé vẽ cô, bé vẽ cờ.
 - Nghe, hiểu và kể lại được một đoạn theo tranh truyện kể “ Hổ”.
II. Phương tiện dạy học:
 - Bảng ôn
 - Tranh minh hoạ trong sgk.
III. Các hoạt động dạy học: TIẾT1
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Oån định: (1p)
2. Bài cũ: (2p)Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1p)ghi đề bài lên bảng.
b. Hoạt động 1: (17p)
 Oân tập.
* Cách tiến hành:
- Oân các chữ và âm đã học:
+ Kẻ bảng ôn lên bảng.
ê
ê
o
ô
ơ
b
v
l
h
c
+ Gv đọc âm.
- Ghép chữ thành tiếng
+ Ghép mẫu một tiếng be
+ Y/c:
+ Theo dõi chỉnh sửa cho hs.
+ Kẻ bảng ôn 2 lên bảng.
\
/
?
~
.
bê
vo
+Theo dõi, sửa sai.
- Hoạt Động 2 ( 7p) Đọc từ ứng dụng:
+ Ghi các từ ứng dụng lên bảng
 lò cò vơ cỏ
+ Giải nghĩa từ.
c. Hoạt động 3: (7p)Tập viết từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- Viết mẫu lên bảng và hd cách viết. Lưu ý khoảng cách giữa các iếng trong ừ, vị rí của dấu thanh
 lị cị vơ cỏ
- Nhận xét.
TIẾT 2
 d. Hoạt động 1 Luyện tập.
* Cách tiến hành:
- Luyện đọc ( 10p)
+ Chỉ bảng ôn .
+ Gv chỉnh sửa cho hs đặc biệt lưu ý hs yếu và hs dân tộc.
+ Đọc câu ứng dụng:
. Y/c:
. Nhận xét ghi bảng:
 bé vẽ cô, bé vẽ cờ
. Đọc mẫu.
. Y/c:
. Theo dõi giúp đỡ hs yếu.
- Hoạt Động 2 ( 8p)Luyện viết:
+ Y/c:
+ Theo dõi giúp đỡ hs yếu.
- Hoạt Động 3 ( 10 p)Kể chuyện:
+ Gv kể chuện.
. Lần 1 kể diễn cảm.
. Lần 2 kể kết hợp tranh minh hoạ.
+ Hd hs kể:
. Y/c:
. Theo dõi giúp đỡ các nhóm.
. Y/c: 
. Giúp đỡ hs sắp xếp ý và các câu cho phù hợp với từng tranh
. Nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò.(5p)
- Y/c:
- Hs đọc ô, cô, ơ, cờ
- Lớp viết vào bảng con cô, cờ.
- Theo dõi.
- Lên bảng chỉ và đọc các chữ ở bảng ôn.
- Đọc cn- nhóm- lớp.
- Chỉ chữ.
- Theo dõi.
- Ghép các tiếng còn lại.
- Đọc các tiếng ghép được. Cn-nhóm- lớp.
- Theo dõi.
- Đọc các dấu thanh.
- Ghép tiếng với dấu thanh để được tiếng mới.
- Đọc các từ vừa ghép được. Cn- nhóm-lớp. 
- Theo dõi.
- Tìm tiếng chứa chữ trong bảng ôn.
- Đọc các từ ứng dụng. Cn- nhóm lớp.
- Theo dõi.
- Tập viết vào bảng con.
- Nhận xét.
- Đọc bài ở hai bảng ôn cn- nhóm-lớp.
- Quan sát tranh và nêu nd tranh
- Tìm tiếng chứa âm có trong bảng ôn.
- Đọc câu ứng dụng cn-nhóm-lớp .
- Mở sgk.
- Đọc bài theo nhóm 3.
- Mở vở tập viết và viết bài vào vở.
- Theo dõi.
- Quan sát từng tranh trong sgk.
- Nêu nd ừng tranh.
- Hs tập kể trong nhóm 4.
- Một số nhóm kể nối tiếp trước lớp.
- Một hs khá kể lại toàn bộ truyện.
- Nhận xét.
- Đọc lại bài trong sgk.
- Học bài ở nhà.
Môn Thủ Công 
Bài : XÉ ,DÁN HÌNH TAM GIÁC
 Thời gian: 30 phút.
I. Mục tiêu:
_ Biết cách xé ,dán hình Tam Giác
_ Xé ,dán được hình Tam Giác
.Đường xé có thể chưa thẳng , bị răng cưa .Hình dán có thể chưa phẳng.
II. Phương tiện dạy học:
_Bài mẫu về xé, dán hình Tam Giác_ 2 tờ giấy màu khác nhau._ Giấy trắng làm nền .
- Giấy màu, giấy nháp có kẻ ô , vở thủ công ( thước kẻ , bút chì , kéo , hồ dán ) để học thủ công 
 - III. Các hoạt động dạy học: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định: (1p)
2 Bài cũ: (3p) Y/c:
Kiểm tra đô dùng của học sinh.
- Nhận xét 
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (2p) 
 -Treo mẫu vật giới thiệu.
b. Hoạt động 1: (7p) GIỚI THIỆU HÌNH TAM GIÁC
* Cách tiến hành:
 -Gv đưa cho hs xem bài bài mẫu 
- Hỏi: Các em phát hiện xem xung quanh mình đồ vật nào có dạng hình Tam Giác? 
-Giáo viên nhấn mạnh : các em hãy ghi nhớ đặc điểm những hình đó để xé , dán cho đúng 
c. Hoạt Động 2 (12p) Hướng Dẫn Mẫu 
-Hướng dẫn vẽ và xé ,dán hình Tam Giác
- Hướng dẫn từng thao tác xé các cạnh của hình Tam Giác
- Lật mặt có màu cho học sinh quan sát hình Tam Giác
.Giáo viên yêu cầu học sinh đặt tờ giấy màu lên bàn để vẽ.
-Giáo viên làm lại thao tác xé một cạnh để học sinh làm theo .
- Thực hành xé , dán hình Tam Giác
- Dán vào vở thủ công . chú ý dán cho phẳng cân đối 
- Giáo viên theo dõi và hướng dẫn .
d. Hoạt Động 3 (5p) củng cố – dặn dò 
- Giáo viên đánh giá sản phẩm 
- Nhận xét tiết học 
- Dặn vế nnhà chuẩn bị giấy , dụng cụ xé ,dán hình vuông
- Hs lấy thước kẻ , bút chì , kéo , hồ dán lên bàn.
-Theo dõi lắng nghe 
- Nêu tên đồ vật có dạng hình Tam Giác
- lắng nghe 
- Học sinh theo dõi vẽ, xé hình Tam Giác
-Dán vào vở
-Theo dõi số bài bạn hoàn thành .
-Theo dõi và thực hiện.
Ngày dạy: Thứ sáu 9/09/2011 
 Hoc vần 
 Bài 1: ÂM I –A
 Thời gian: 70phút
I. Mục tiêu: * Sau bài học hs:
 - Đọc viết được chữ i, a, bi, cá.
 - Đọc được các từ và câu ứng dụng bi, vi, li, ba,va,la, bi ve, ba lô; bé hà có vở ô li.
 -L uyện nói từ 2- 3 câu về chủ đề: “Lá cờ”
II. Phương tiện dạy học:
 -Tranh mi

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 03.doc