Giáo án lớp 1 tuần 29 (tiếp theo)

A. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi

-Khi bị đứt tay cậu bé có khóc không ?

- Nhận xét cho điểm

B. Bài mới :

1. Giới thiệu bài:

- Giơ tranh hỏi tranh vẽ cảnh gì ?

- Viết tên bài lên bảng

2. Hướng dẫn HS luyện đọc

a. Đọc diễn cảm bài văn giọng chậm rãi, khoan

 

doc 19 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 253Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 29 (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đọc bài tập 3
- Chia nhóm và nêu yêu cầu HS thảo luận
- Theo dõi, giúp đỡ các nhóm thảo luận
- Mời đại diện các nhóm lên bảng trình bày
Kết luận : 
- Không lên chào hỏi một cách ồn ào khi gặp người quen trong bệnh viện 
* Hoạt động 3 :Đóng vai theo bài tập 1(Không yêu cầu học sinh đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp. )
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm, mỗi nhóm 1 TH
- Gọi đại diện các nhóm đóng vai
- Nhận xét và chốt lại cách ứng xử đúng
* Hoạt động 4 : HS tự liên hệ
- Nêu yêu cầu liên hệ thực tế
- Viết lên bảng câu tục ngữ :
 Lời chào cao hơn mâm cỗ
C. Củng cố, dặn dò : 
- Thực hiện chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay
- Chuẩn bị bài học sau
-2 HS : Gặp gỡ khi chào hỏi. Tạm biệt khi chia tay
- cả lớp hát bài “ Con chim vành khuyên”
- Quan sát nhóm đôi và cử đại diện nêu
- 2 nhóm trình bày
- Lắng nghe
- 1 HS nêu bài tập 3
- Thảo luận nhóm đôi 
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe
- Các nhóm thảo luận , phân công đóng vai
- 2 cặp lên đóng vai trước lớp
- Lắng nghe
- 3-4 HS liên hệ
- Cá nhân, lớp đọc câu tục ngữ :
 Lời chào cao hơn mâm cỗ
- Lắng nghe
Tiết :5
SHTT
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012
Tiết 1	 TẬP VIẾT
 TÔ CHỮ HOA: L
I. MỤC TIÊU :
 - HS tô được các chữ hoa: L Viết đúng các vần en, oen, Các từ ngữ: hoa sen, nhoẻn cười, kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập hai( mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần).
 * HS giỏi, khá viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ qui định trong vở Tập viết 1, tập hai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài. Chữ hoa L; bảng con, phấn, 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
A. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS lên bảng viết
- Đọc cho HS viết vào bảng con
- Nhận xét, cho điểm
B. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài 
- Treo bảng phụ viết nội dung bài học
- Chỉ bảng cho HS đọc bài
2. Hướng dẫn tô chữ hoa L
+ Treo chữ hoa lên bảng
+ Chữ L gồm mấy nét ?
+ Chữ L có độ cao mấy ô ?
+ Quy trình viết như thế nào ?
- Nhận xét và nói về số lượng và kiểu nét
- Các vần en,oen, có độ cao như thế nào?
- Các từ :,hoa sen, nhoẻn cười có độ cao như thế nào?
- Đọc cho HS viết vào bảng con
- Nhận xét, uốn nắn chữ viết cho HS
3. Hướng dẫn HS viết vào vở
- YC HS viết các vần, từ ngữ vào vở tập viết
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết yếu
- Thu bài viết chấm điểm, nhận xét
C. Củng cố, dặn dò : 
- Nhận xét, tuyên dương những bài viết đẹp
- Về nhà viết bài, chuẩn bị bài viết sau
- 2 HS : hiếu thảo
 Yêu mến
- Quan sát đọc bài : en, oen, 
hoa sen, nhoẻn cười, 
- Quan sát nhận xét
- Trả lời
- 2 HS nhận xét
- Cả lớp thực hành tô chữ hoa L
- trả lời
- 2 HS đọc các vần, từ ngữ 
- Cả lớp viết vào BC 
- Cả lớp thực hành viết bài vào vở
- Nộp bài viết
- Nhận xét bài viết của bạn
- Lắng nghe
Tiết 2	
CHÍNH TẢ
 HOA SEN 
I. MỤC TIÊU :
 - HS nhìn bảng chép lại và trình bày đúng bài thơ lục bát “ Hoa sen” 28 chữ trong khoảng 12 –15 phút. 
 - Điền đúng vần en, oen, g,gh vào chỗ trống. Bài tập 2,3 (SGK).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bảng phụ viết sẵn bài Hoa sen; Nội dung tập 2; 3
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ : 
- Thu vở viết lại bài ở nhàđể chấm điểm
- Đọc cho HS viết vào bảng con. 
- Nhận xét, cho điểm
B. Bài mới : 
1.HD HS tập chép :treo bảng phụ đã viết bài ca dao
 - Chỉ bảng yêu cầu HS đọc bài
- Yêu cầu HS đọc thầm và tìm tiếng hay VS
- Gạch chân các tiếng và yêu cầu HS viết 
- Nhận xét, uốn nắn chữ viết cho HS
2. Thực hành viết
- Hướng dẫn HS cách ngồi viết, cầm bút
- Yêu cầu HS viết bài
- Đọc thong thả lại từng câu thơ cho HS soát lỗi
- Hướng dẫn HS cách sửa sai, gạch chân và 
- Thu 4 – 5 bài chấm điểm nhận xét
3. Làm bài tập
Bài 2:. Điền vần en hoặc oen ?
YCHS quan sát tranh chọn vần điền cho phù hợp vào chỗ chấm
Bài 3:. Điền chữ g hoặc gh ? 
 HS tự làm vào vở - Cho HS chữa thi đua
C. Củng cố, dặn dò : 
- Nhận xét, TD những em viết bài đẹp
- Dặn HS viết chữ chưa đẹp về nhà viết lại bài
- HS nộp bài viết
- Cả lớp viết : trái tim, xâu kim
- Quan sát, lắng nghe, 2 HS giỏi đọc
Hoa sen
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
- Cả lớp viết vào bảng con : trắng, chen, xanh, bùn.
- Lắng nghe
- Cả lớp nhìn viết bài ca dao vào vở
- Dùng bút chì để soát lỗi
- Soát lỗi và ghi ra lề, đếm số lỗi ra lề
- Đổi vở kiểm tralỗi lẫn nhau
- hs làm vào vở 2 em lên bảng làm.
- Đèn bàn, Cưa xoèn xoẹt
- HS quan sát tranh điền vần vào chỗ trống – 2 nhóm lên thi đua làm đúng, làm nhanh.
- Tủ gỗ lim, đường gồ ghề, con ghẹ
- Nhận xét bài viết của bạn
TIẾT 3	 
TOÁN
 LUYỆN TẬP
I MỤC TIÊU :
 - HS làm được tính cộng ( không nhớ) trong phạm vi 100, tập đặt tính rồi tính, biết tính nhẩm.
 -Làm bài 1 ; bài 2; bài 3 . bài 4 
Điều chỉnh :- Không làm bài tập 1 (cột 3), bài tập 2 (cột 2, 4). 
-“Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước”.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS lên bảng đặt tính rồi tính
- Yêu cầu HS làm vào bảng con
- Nhận xét, cho điểm
II. Bài mới : 
 * Bài 1bỏ(cột3), : Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS làm bài – nhắc HS lưu ý khi đặt tính cộng số có hai chữ số với số có một chữ số. 
- Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài
* Bài 2(bỏ cột 2, 4). : Tính nhẩm
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Hướng dẫn HS nêu cách nhẩm
- Yêu cầu HS làm bài
* Bài 3 : 
- Gọi HS đọc bài toán
- Yêu cầu HS làm bài
- Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài
- Nhận xét, uốn nắn
* Bài 4 : Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
- Gọi HS lên bảng vẽ
- Nhận xét, sửa sai nếu có
C. Củng cố, dặn dò : 
- Gọi HS nêu cách đặt tính và tính
-Về nhà giải các bài tập vào vở,chuẩn bị bài sau.
- 2 HS : 35 + 12 22 + 40
- Cả lớp : 60 + 38
- 2 HS đọc bài, cả lớp đọc thầm SGK
-2 HS lên bảng tính, cả lớp làm vào bảng con
 47 + 22 40 + 20 
 51 + 35 80 + 9 
- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm SGK
- 2 HS lên tính, cả lớp làm bài vào vở
- 2 HS đọc, cả lớp đọc thầm
- 1 HS lên bảng giải, cả lớp làm vào vở
 Bài giải
 Lớp em có tất cả là :
 21 + 14 = 35 ( bạn )
 Đáp số : 35 bạn
- 1 HS lên bảng vẽ đoạn thẳng 
cả lớp vẽ vào vở.
- 2 HS nêu
Tiết 4	
THỦ CÔNG
 CẮT, DÁN HÌNH TAM GIÁC (T2)
I. MỤC TIÊU :
 - HS biết cách kẻ, cắt, dán hình tam giác
 - Kẻ, cắt ,dán được hình tam giác. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
 * Với HS khéo tay: Kẻ, cắt ,dán được hình tam giác. Đường cắt thẳng.Hình dán phẳng. Có thể kẻ cắt được thêm hình tam giác có kích thước khác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Hình tam giác mẫu bằng giấy màu dán trên nền tờ giấy kẻ ô.
 - Tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
A. Kiểm tra bài cũ : 
- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS
- Nhận xét, đánh giá
B. Bài mới : 
1. Nhắc lại 2 cách kẻ, cắt hình tam giác
- Hình tam giác có 3 cạnh trong đó 1 cạnh của hình tam giác là một cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 8 ô, còn hai cạnh kia được nối với một điểm của cạnh đối diện
- Ghim tờ giấy có kẻ ô lên bảng : Từ nhận xét trên hình tam giác là 1 phần của hình chữ nhật có độ dài 1 cạnh 8 ô. Muốn vẽ hình tam giác cần xác điịnh 3 đỉnh trong đó 2 đỉnh là hai điểm đầu của HCN
- Để tiết kiệm giấy ta kẻ cắt hình tam giác đơn giản
Dựa vào cắt kể hình chữ nhật đơn giản để kẻ HTG
- Hướng dẫn cắt rời hình tam giác và dán
- Cắt theo cạnh AB, AC ta sẽ được HTG, ABC
- Bôi 1 lớp hồ mỏng, dán cân đối, phẳng
2. Học sinh thực hành :
- Yêu cầu HS thực hành kẻ, cắt, dán hình TG
- Theo dõi giúp đỡ HS lúng túng 
- Hướng dẫn HS nhận xét sản phẩm của bạn
- Nhận xét, đánh giá
C. Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét tinh thần học tập của HS, chuẩn bị dụng cụ học tập, kĩ năng kẻ, cắt của HS.
- Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị tiết sau.
- HS để đồ dùng học tập lên mặt bàn
- Lắng nghe
- 2 HS nhắc lại
- Quan sát, nhận xét
- Lắng nghe
- Quan sát, lắng nghe
- Cả lớp thực hành kẻ, cắt, dán hình TG trên tờ giấy màu.
- Để sản phẩm lên mặt bàn
- Nhận xét sản phẩm của bạn
- Lắng nghe
Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2012
Tiết 1+2	TẬP ĐỌC
 MỜI VÀO
I. MỤC TIÊU :
 - HS đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nếu, tai, tôi,Nai, quạt mát, kiễng chân .
 - Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ .
 - Hiểu nội dung bài: Chủ nhà hiếu khách, niểm nở đón những người bạn tốt đến chơi.
 - Trả lời câu hỏi 1 ( SGK).Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
 GV chép trước nội dung bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi
- Khi nở, hoa sen trông đẹp như thế nào ?
- Nhận xét cho điểm
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài:
- Giơ tranh hỏi tranh vẽ cảnh gì ?
- Viết tên bài lên bảng : Mời vào
2. Hướng dẫn HS luyện đọc
a) GV đọc mẫu: giọng vui, tinh nghịch với nhịp thơ ngắn
b. Hướng dẫn HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ 
- Gạch chân từ : kiễng chân, nếu, tai, tôi,Nai, quạt mát
- Tiếng kiễng có âm nào đứng trước, vần nào đứng sau?
- Các tiếng còn lại dạy tương tự như trên
- Chỉ bảng yêu cầu HS đọc các từ ngữ
- Giải nghĩa từ : kiễng chân, soạn sửa
c. Luyện đọc câu :
- Bài này có mấy khổ thơ ?
- Khi đọc tới dấu chấm các em phải làm gì ? 
- Yêu cầu HS đọc từng câu nối tiếp nhau
- Nhận xét uốn nắn cách đọc cho HS
d. Luyện đọc đoạn, bài 
- Gọi HS đọc nối tiếp 
- Yêu cầu HS đọc toàn bài
- Nhận xét, uốn nắn cách đọc cho HS
3. Ôn tập vần : oan, oat
* Yêu cầu HS đọc bài trong SGK, nêu YC 1
- Tìm tiếng trong bài có vần : ong
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ong, oong
+ Yêu cầu HS quan sát 2 tranh SGK và đọc từ mẫu + Nhận xét, uốn nắn 
	 Tiết 2 : (35 phút )
4. Tìm hiểu bài và luyện nói
a. Tìm hiểu bài đọc
- Gọi 3 HS đọc khổ thơ đầu, cả lớp đọc thầm 
+ Những ai đã đến gọi cửu ngôi nhà ?
+ Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì ?
- Nhận xét, uốn nắn 
- Đọc mẫu lại toàn bài
- Cho HS học thuộc lòng bài thơ
b. Luyện nói :
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK, trả lời câu hỏi
+ Nói về những con vật mà mình yêu thích
+ Chia nhóm đôi yêu cầu HS luyện nói
- Nhận xét, tuyên dương
C. Củng cố, dặn dò : 
- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bài thơ
- Nhận xét tiết học,về nhà học bài chuẩn bị bài sau
- 2 HS đọc bài : Ngôi nhà
- Khi nở cánh hoa đỏ nhạt xoè ra, phô đài sen và nhị vàng
- Lắng nghe 
- 2 HS trả lời : Bé và thỏ
- 2 HS đọc : Mời vào
- Lắng nghe
- 2 HS yếu trả lời : âm k đứng trước, vần iêng đứng sau dấu ngã trên đầu âm ê.
- HS yếu đọc, cá nhân, nhóm, lớp đọc : kiễng chân, sạon sửa, buồm thuyền
- Lắng nghe
- 2 HS trả lời : có 4 khổ thơ
- 1 HS :Ta phải nghỉ hơn. Và nhấn giọng câu hỏi
- HS yếu đánh vần đọc
- Cá nhân đọc, nhóm đọc 
- Lắng nghe
- 4 HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ 
- 4 nhóm đọc nối tiếp 4 khổ thơ trong bài thơ
- 2 HS giỏi đọc toàn bài, cá nhân, nhóm, lớp đọc
- Cả lớp đọc thầm SGK, tìm tiếng : ngoan 
- Cả lớp quan sát tranh thảo luận, đọc câu mẫu
- 2 HS giỏi đọc :chong chóng,xoong canh
- Cả lớp tìm tiếng : chóng, xoong
- Cá nhân, nhóm lớp đọc 
 - Cả lớp đọc thầm, 2 HS giỏi trả lời câu hỏi
- Thỏ, Nai, Gió đã gọi cửa ngôi nhà
- Cùng soạn sửa 
 Đón trăng lên ...
- Lắng nghe
- Cá nhân, nhóm, lớp luyện đọc
- Quan sát tranh SGK, hỏi, trả lời nhóm đôi
- Hai bạn đang hỏi nhau trước lớp
- Tôi rất yêu con sáo của tôi. Nó hót rất hay. Nó thích ăn châu chấu.
- HS giỏi đọc, cả lớp đọc
- Lắng nghe
Tiết 3
Môn :Mĩ Thuật
Tiết 4
Môn : Âm Nhạc
Thứ năm ngày 3 1 tháng 3 năm 2011
TIẾT 1	 TOÁN
 LUYỆN TẬP
I MỤC TIÊU :
 - HS làm được tính cộng ( không nhớ) trong phạm vi 100, biết tính nhẩm, vận dụng để cộng các số đo độ dài.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS lên bảng đặt tính rồi tính
- Cả lớp làm vào bảng con
- Nhận xét, cho điểm
II. Bài mới : 
 * Bài 1 : Tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài
- Nhận xét, uốn nắn
* Bài 2 : Tính
- Gọi HS nêu bài toán
- Yêu cầu HS làm bài
- Theo dõi giúp đỡ HS yếu làm bài
- Nhận xét, sửa chữa
* Bài 3 : 
- Gọi HS đọc bài toán
- Yêu cầu HS làm bài
- Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài
- Nhận xét, uốn nắn
C. Củng cố, dặn dò : 
- Gọi HS nêu cách đặt tính và tính
- Về nhà giải các bài tập vào vở, chuẩn bị bài sau.
- 2 HS : 47 + 22 40 + 20
- Cả lớp : 12 + 4
-2 HS lên bảng tính, cả lớp làm vào bảng con
- 1 HS nêu, cả lớp đọc thầm
- 2 HS lên bảng tính, cả lớp làm bài vào vở
 20 cm + 10 cm = 30 cm + 40 cm =
 14 cm + 5 cm = 25 cm + 4 cm =
 32 cm + 12 cm = 43 cm + 15 cm =
- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm
- 1 HS lên bảng giải, cả lớp làm vào vở
 Bài giải 
 Con Sên bò được tất cả là :
 15 + 14 = 29 (cm)
 Đáp số : 29 cm
- 2 HS nêu
TIẾT 2 
TẬP VIẾT
 TÔ CHỮ HOA: M, N
I. MỤC TIÊU :
 - HS tô được các chữ hoa: M,N. Viết đúng các vần ong, ông. Các từ ngữ: trong xanh, cải xo ong. kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập hai( mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần).
 * HS giỏi, khá viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ qui định trong vở Tập viết 1, tập hai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài. Chữ hoa M, N ; bảng con, phấn, 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
A. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS lên bảng viết
- Đọc cho HS viết vào bảng con
- Nhận xét, cho điểm
B. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài 
- Treo bảng phụ viết nội dung bài học
- Chỉ bảng cho HS đọc bài
2. Hướng dẫn tô chữ hoa M, N
+ Treo chữ hoa lên bảng
+ Chữ M gồm mấy nét ?
+ Chữ M có độ cao mấy ô ?
+ Quy trình viết như thế nào ?
+ Các chữ N ( tương tự )
- Nhận xét và nói về số lượng và kiểu nét
- Các vần ong, oong có độ cao như thế nào?
- Các từ : trong xanh, cải xoong. có độ cao như thế nào?
- Đọc cho HS viết vào bảng con
- Nhận xét, uốn nắn chữ viết cho HS
3. Hướng dẫn HS viết vào vở
- YC HS viết các vần, từ ngữ vào vở tập viết
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết yếu
- Thu bài viết chấm điểm, nhận xét
C. Củng cố, dặn dò : 
- Nhận xét, tuyên dương những bài viết đẹp
- Về nhà viết bài, chuẩn bị bài viết sau
- 2 HS : hiếu thảo
 Yêu mến
- Quan sát đọc bài : en, oen, ong, oong,
hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh, cải xoong. 
- Quan sát nhận xét
- Trả lời
- 2 HS nhận xét
- Cả lớp thực hành tô chữ hoa M, N
- trả lời
- 2 HS đọc các vần, từ ngữ 
- Cả lớp viết vào BC : nhoẻn cười, cải xoong
- Cả lớp thực hành viết bài vào vở
- Nộp bài viết
- Nhận xét bài viết của bạn
- Lắng nghe
TIẾT 3 
CHÍNH TẢ
MỜI VÀO
I. MỤC TIÊU :
 - HS nhìn bảng chép lại và trình bày đúng khổ thơ 1,2 bài“ Mời vào” khoảng 15 phút. 
 - Điền đúng vần ong hay oong; chữ ng hay ngh vào chỗ trống. Bài tập 2,3 (SGK).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Bảng phụ viết sẵn nội dung tập 2, 3 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ : 
- Thu vở viết lại bài ở nhà để chấm điểm
- Đọc cho HS viết vào bảng con. 
- Nhận xét, cho điểm
B. Bài mới : 
1. Hướng dẫn HS nghe viết
- Treo bảng phụ đã chép sẵn 2 khổ thơ đầu
- Chỉ bảng yêu cầu HS đọc khổ thơ 2 trên bảng
- YC, HS đọc thầm và tìm tiếng hay viết sai
- Gạch chân các tiếng từ HS vừa tìm
- YC HS viết bảng con, nhận xét, uốn nắn
2. Thực hành viết
- Hướng dẫn HS cách ngồi viết, cầm bút
- Đọc từng câu thơ cho HS viết vào vở
- Đọc lại bài cho HS soát lỗi
- Hướng dẫn HS cách sửa sai, gạch chân và 
- Thu 4 – 5 bài chấm điểm nhận xét
3. Làm bài tập 2,3 ( SGK)
Bài 2: điền vần ong hay oong 
 GV yêu cầu HS đọc và chọn vần điền cho phù hợp
 Cho HS đọc bài đã điền hoàn chỉnh.
Bài 3: Điền chữ ng hay ngh ?
YCHS quan sát tranh điền chữ cho phù hợp
- Chỉ bảng cho HS đọc quy tắt chính tả
C. Củng cố, dặn dò : 
- Nhận xét, tuyên dương những em viết đẹp
- Dặn HS viết chữ chưa đẹp về nhà viết lại bài
- HS nộp bài viết
- Cả lớp viết : trong đầm
- Quan sát, lắng nghe, 2 HS giỏi đọc
- Cả lớp viết vào bảng con : gạc, Nai
- Lắng nghe
Cả lớp nghe viết bài vào vở
- Dùng bút chì để soát lỗi
- Soát lỗi và ghi ra lề, đổi vở để kiểm tra 
- Nộp bài viết
Cả lớp đọc thầm, 2 em lên bảng làm
 Nam học giỏi, bố thưởng cho em một chuyến đi
- Ngôi nhà, nghề nông, nghe nhạc
- Cá nhân, nhóm. Lớp đọc : ngh + i, ê, e
- Nhận xét bài viết của bạn
- Lắng nghe
Tiết 4
Môn : Thể Dục
TIẾT 5 KỂ CHUYỆN
 NIỀM VUI BẤT NGỜ
I. MỤC TIÊU :
 - HS kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. 
 - Hiểu nội dung câu chuyện : Bác Hồ rất yêu thiếu nhi và thiếu nhi cũng rất yêu Bác Hồ.
 * HS giỏi : kể được toàn bộ câu chuyện
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Tranh minh hoạ SGK
 - Bảng ghi nhớ 4 đoạn của câu chuyện
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động HS
 Hoạt động GV
I. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS lên bảng kể 4 đoạn của câu chuyện Bông hoa các trắng, trả lời câu hỏi
- Nhận xét, đánh giá
II. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài :
 Hôm nay, các em sẽ nghe kể một câu chuyện
2. Kể chuyện với giọng diễn cảm
- Kể câu chuyện lần 1
- Kể lần hai kết hợp với tranh minh hoạ : 
 Niềm vui bất ngờ
 Vào một buổi sáng, cô giáo Mĩ dẫn các cháu mẫu giáo đi qua phủ Chủ tịch. Các cháu thích lắm reo lên : 
 - A! nhà Bác Hồ !
3. Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu ch theo tranh
- Yêu cầu HS xem tranh 1, đọc câu hỏi dưới tranh trả lời câu hỏi
 + Tranh vẽ cảnh gì ?
 + Tranh 2, 3, 4 ( cách làm tương tự )
- Yêu cầu HS kể theo tổ 
- Gọi đại diện các tổ lên kể trước lớp
- Gọi HS giỏi kể toàn bộ câu chuyện
- Nhận xét, tuyên dương
4. Giúp HS tìm hiểu ý nghĩa chuyện
- Câu chuyện này cho em biết điều gì ?
- Nhận xét và tìm bạn nào kể hay nhất ?
- Nhận xét, tuyên dương
C. Củng cố, dặn dò : 
- Em thích nhân vật nào trong chuyện ? Vì sao ?
- Về nhà tập kể lại câu ch cho người thân nghe.
- 2 HS kể mỗi em kể 2 đoạn và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- Quan sát tranh, lắng nghe
 Vào một buổi sáng, cô giáo Mĩ dẫn các cháu mẫu giáo đi qua phủ Chủ tịch. Các cháu thích lắm reo lên
- Trả lời
- Mỗi tổ 4 HS kể 4 đoạn câu chuyện theo tranh
- 4 HS lên kể 4 đoạn nối tiếp nhau trước lớp
- 2 HS giỏi kể trước lớp toàn bộ câu chuyện
- Cả lớp lắng nghe và nhận xét
- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, thiếu nhi rất yêu Bác Hồ
- Bình chọn người kể chuyện hay nhất
- Lắng nghe
- 2 HS trả lời
- Lắng nghe
Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2012
Tiết 1+2	 TẬP ĐỌC
 CHÚ CÔNG
I. MỤC TIÊU :
 - HS đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh.
 - Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
 - Hiểu nội dung bài: Đặc điểm của đuôi công lúc bé và vẻ đẹp của bộ lông công khi trưởng thành. Trả lời câu hỏi 1,2 ( SGK)
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
 - Tranh vẽ con công. Chép trước bài tập đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi
 + Những ai đã đến gọi cửu ngôi nhà ?
 + Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì ?
- Nhận xét cho điểm
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài:
- Giơ tranh hỏi tranh vẽ cảnh gì ?
- Viết tên bài lên bảng
2. Hướng dẫn HS luyện đọc
* Viết bài tập đọc lên bảng lớp.
a. GV đọc mẫu: diễn cảm bài văn, giọng chậm rãi, 
b. Học sinh luyện đọc
* Luyện đọc tiếng, từ ngữ
- Gạch chân tiếng, từ : nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh
- Tiếng quạt có âm nào đướng trước, vần nào đứng sau?
- Các tiếng còn lại dạy tương tự như trên
- Chỉ bảng yêu cầu HS đọc các từ ngữ
- Giải nghĩa từ : nâu gạch, rẻ quạt
c. Luyện đọc câu :
- Bài này có mấy dấu chấm ?
- Khi đọc tới dấu chấm ta phải làm gì ? 
- Yêu cầu HS đọc câu
- Chỉ bảng, gọi HS đọc từng câu nối tiếp nhau 
- Nhận xét uốn nắn cách đọc cho HS
d. Luyện đọc đoạn, bài 
- Bài này chia làm 2 đoạn
+ Đoạn 1 : Từ đầu đến rẻ quạt
+ Đoạn 2 : Sau hai năm đến lóng lánh
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau theo đoạn
- Yêu cầu HS đọc toàn bài
- Nhận xét, uốn nắn cách đọc cho HS
3. Ôn tập vần : oc, ooc
* Yêu cầu HS đọc bài trong SGK
- Tìm tiếng trong bài có vần oc
- Nói câu chứa tiếng có vần oc, ooc
+ Yêu cầu HS quan sát 2 tranh SGK và đọc từ mẫu, tìm tiếng có vần oc, ooc
+ Cho HS nói câu chứa tiếng có vần oc, ooc
+ Nhận xét, uốn nắn 
 Tiết 2 : 
4. Tìm hiểu bài và luyện nói
a. Tìm hiểu bài đọc
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1 và trả lời:
- Lúc mới chào đời, chú Công có bộ lông màu gì?
- HS đọc đoạn 2 và trả lời:
- Đọc những câu văn tả vẻ đẹp của đuôi Công 
- Đọc diễn cảm lại bài văn
- Gọi HS đọc lại toàn bài
- Nhận xét, uốn nắn cách đọc cho HS 
b. Luyện nói :
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK 
- Hát những bài hát về Công
- Nhận xét, tuyên dương
C. Củng cố, dặn dò : 
- Chỉ bảng yêu cầu HS đọc bài trên bảng
- Yêu cầu HS đọc bài SGK
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
- 2 HS đọc bài : Mời vào
- Lắng nghe 
- Quan sát tranh, trả lời : con Công
- 2 HS đọc : Chú Công
- Lắng nghe
- 2 HS giỏi đọc : nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh
- 2 HS yếu trả lời : âm qu đứng trước, vần at dấu nặng ở dưới âm a
- HS yếu đọc, nhóm, lớp đọc 
- Lắng nghe
- 2 HS trả lời : Có 5 dấu chấm
- 1 HS : Ta phải nghỉ hơn. 
- HS yếu đánh vần rồi đọc trơn
- Cá nhân , nhóm, lớp đọc : 
- Cá nhân, nhóm, lớp đọc
- Lắng nghe
- Gọi 2 HS đọc nối tiếp nhau 2 đoạn trong bài
- 2 nhóm đọc 2 đoạn 
- 2 HS giỏi đọc, cả lớp đọc
- Cả lớp đọc thầm, tìm tiếng : đứt
- Cả lớp quan sát tranh thảo luận, đọc câu mẫu
 Con cóc là cậu ông trời 
 Bé mặc quần soóc
- Cả lớp tìm tiếng có vần oc, ooc : cóc, soóc
- HS nói miệng
- Cả lớp đọc cá nhân, nhóm và trả lời câu 1
- 3 HS : Có bộ lông tơ màu nâu nhạt 
- 3 HS đọc, mỗi tổ đọc 1 lượt 
 Khi giương rộng, đuôi xoè tròn như một cái quạt lớn có đính hàng trăm viên gạch lóng lánh.
- 2 HS giỏi đọc, cá nhân, nhóm, lớp đọc
- Quan sát tranh SGK, hát bài hát về Công
- Hai HS lên bảng hát trước lớp 
 Tập tầm vông, con Công hay múa, nó múa làm sao, nó rụt cổ vào, nó xoè cánh ra
- 2 HS giỏi đọc, cá nhân, nhóm, lớp đọc
- Lắng nghe
Tiết 3	 
TOÁN
 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 ( TRỪ KHÔNG NHỚ )
I MỤC TIÊU :
 Biết đặt tính và làm tính trừ (không nhớ) số có hai chữ số. Biết giải toán có phép trừ số có hai chữ số.
 -Làm bài 1 ; bài 2; bài 3 . 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV+HS: Bộ đồ dùng Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS lên bảng giải bài toán 1
- Yêu cầu HS cả lớp làm vào bảng 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 1 Tuan 29 CKTKN giam tai.doc