Giáo án lớp 1 - Tuần 29 - Nguyễn Thị Liên - Trường TH Lê Thị Hồng Gấm

 I/ MỤC TIÊU:

1/ HS hiểu:

- Cần phải chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay

- Cách chào hỏi, tạm biệt

- Y nhgiã của lời chào hỏi, tạm biệt

- Quyền được tôn trọng, không bị phân biệt đối xử

2/ HS có thái độ:

- Tôn trọng và lễ độ với mọi người

- Quý trọng những bạn biết chào hỏi, tạm biệt đúng

3/ HS có kĩ năng, hành vi:

- Biết phân biệt hành vi chào hỏi, tạm biệt đúng và hành vi chào hỏi ,tạm biệt sai

- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống giao tiếp hàng ngày

II/ CHUẨN BỊ:

- Điều 2 trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em

- Bài hát Con chim vành khuyên

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 26 trang Người đăng honganh Ngày đăng 28/12/2015 Lượt xem 552Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 29 - Nguyễn Thị Liên - Trường TH Lê Thị Hồng Gấm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ù
- GV giải nghĩa từ khó
Luyện đọc câu
- Gọi hs đọc nối tiếp từng câu theo từng em trong tổ.
Luyện đọc đoạn, bài
- Cho hs nối tiếp nhau đọc từng câu
- Gọi cá nhân hs đọc cả bài
- Yêu cầu hs đọc đồng thanh.
Ôn vần oen, en 
- GV nêu yêu cầu 1: Tìm tiếng trong bài có vần en
- GV nêu yêu cầu 2: Tìm tiếng ngoài bài có en, oen
- GV nêu y/cầu 3: Nói câu có tiếng có en, oen
- Cho hs nói câu có tiếng chứa vần 
- 3 HS đọc bài
- HS lặp lại tựa bằng.
- HS lắng nghe
- HS phân tích 
- HS đọc đồng thanh, cá nhân.
- HS lần lượt đọc trơn từng câu.
- HS nối tiếp nhau đọc.
- HS đọc cả bài. Lớp nhận xét.
- HS đồng thanh 1 lần.
- HS tìm và nêu lên.
- HS thi đua nói câu có tiếng chứa 
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
30
5
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:
a. Tìm hiểu bài đọc:
- Gọi 2 hs đọc bài 
- Gọi hs nêu câu hỏi :
+ Tìm những từ ngữ miêu tả lá sen?
+ Khi nở hoa sen trông đẹp như thế?
+ Tìm câu tả hương sen?
- GV đọc diễn cảm lại bài thơ
- Gọi hs đọc theo nhóm
5. Nhận xét- Dặn dò
- Dặn HS đọc bài ở nhà.Xem trước bài: Mời vào
- GV nhận xét tiết học
- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.
-. Lá sen đua nhau vươn cao, lá cao,lá thấp phủ khắp mặt đầm.
- Khi nở, cánh hoa đỏ nhạt, xoè ra phô đài sen và nhị vàng.
- Hương sen ngan ngát, thanh khiết.
- HS thi đua đọc theo nhóm -Lớp nhận xét.
------------------------------ððð---------------------------
Thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2009
SÁNG
CHÍNH TẢ(NHÌN BẢNG)T9
	HOA SEN
A.Mơc tiªu:
 - Nhìn bảng , viết đúng và đẹp bài “Hoa sen”
 - Trình bày đúng hình thức thơ lục bát.
 - Điền đúng các âm g, gh- Viết đúng cự li, tốc độ các chữ đều đẹp
 B.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - GV : Bảng phụ có ghi nội dung bài
 - HS : Vở chính tả
C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1
4
20
7
3
1.Ổn định
2.KTBC- Gọi hs viết lại các từ khó của bài trước
- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS
3.Bài mới:a.Giới thiệu bài 
GV ghi tựa bài : Hoa sen
b. Hướng dẫn tập chép 
- GV che bảng phụ yêu cầu HS tập chép
- Yêu cầu HS tìm tiếng khó, phân tích tiếng khó 
- GV hướng dẫn học sinh viết vào bảng con
- Yêu cầu HS đọc lại bài
- GV cho HS nhìn bảng viết vào vở.
- GV quan sát uốn nắn cách ngồi viết, cầm bút của một số em còn sai, nhắc HS viết tên bài vào giữa trang. Chữ cái đầu mỗi dòng thơ phải viết hoa.
- Hướng dẫn soát lỗi
-GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi. chữa bài
-GV đọc đoạn văn cho HS soát lỗi
- Chấm điểm 10 vở, nhận xét.
4.Luyện tập: Bài tập 2:
- Gọi hs đọc yêu cầu của bài tập và điền vào chỗ chấm
- GV nhận xét : viết âm đầu là gh khi đứng trước các âm e, ê, i.
5.Nhận xét – Dặn dò- Mỗi chữ sai viết lại .
- HS viết vào bảng con.
- HS lặp lại tựa bài
- đầm, sen, xanh , trắng, chen, bùn, tanh.
- HS viết vào bảng con những từ khó
- HS đọc lại đoạn sẽ viết.
-HS viết vào vở
-HS đổi vở, soát lỗi, gạch chân chữ sai bằng viết chì
HS làm trên bảng lớp.
------------------------------ððð---------------------------
TOÁN T 113
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100
 A.MỤC TIÊU:Giúp hs 
 Biết đặt tính và làm tính cộng trong phạm vi 
 Củng cố về đo độ dài và giải toán có lời văn.
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5
25
5
1.KTBC: Chữa bài tập
2.Bài mới a.Giới thiệu bàì
GV ghi tựa: Phép cộng trong phạm vi 100 
b. Giới thiệu phép cộng: 35 + 24
- GV hướng dẫn HS thao tác trên que tính “ Lấy 35 que tính và thêm 24 que tính “ Hỏi “ Có tất cả bao nhiêu que tính?”
- Em tính thế nào?
- GV hướng dẫn HS kĩ thuật tính
 35 - 5 cộng 4 bằng 9, viết 9
 + 24 - 3 cộng 2 bằng 5 , viết 5
 59
Như vậy : 35 + 24 = 59
GV hướng dẫn hs thực hiện tương tự với 35 + 20; 
35 + 2
c.Thực hành
Bài1:- Cho hs nêu cách làm, làm bài rồi chữa bài.
Bài 2:- Cho hs đọc yêu cầu của bài và làm bài
Bài 3:Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài
- Cho HS quan sát hình vẽ nêu bài toán và giải
Bài 4: Yêu cầu HS đọc lệnh của bài tập
3. Củng cố - Dặn dò
-. Nhận xét tiết học.
-HS lên bảng
- HS lặp lại tựa bài.
- HS làm theo và trả lời : có tất cả 59 que tính.
- Lấy chục cộng với chục, đơn vị cộng với đơn vị.
- HS nêu lại cách tính.
- HS làm bài vào bảng con.
-HS làm vào vở:
 Bài giải
 Hai lớp trồng được là:
 35 + 50 = 85 ( cây )
 Đáp số : 85 cây 
- Đo độ dài đoạn thẳng AB, MN rồi viết số đo. 
------------------------------ððð---------------------------
THỦ CÔNG T29
CẮT- DÁN HÌNH TAM GIAC (T2 )
A.MỤC TIÊU:
- HS kẻ được hình tam gi¸c.
- HS cắt được hình tam gi¸c theo hai cách.
B. CHUẨN BỊ:
GV: Hình mẫu.
HS + Kéo, hồ dán
 + Một tờ giấy màu và một tờ giấy vở
 + Vở thủ công.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1
4
25
5
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định
2. Kiểm tra dụng cụ học tập.
3.Bài mới:
Cho häc sinh nh¾c l¹i c¸ch c¾t d¸n h×nh tam gi¸c . 
* HS thực hành 
- Yêu cầu nhắc lại cách vẽ hình h×nh tam gi¸c theo 2 cách
- Cho hs tiến hành kẻ dán theo trình tự và cắt hình tam gi¸c rời khỏi tờ giấy màu dán vào vở thủ công.
4.Nhận xét- Dặn dò
- Nhận xét tinh thần thái độ học tập của hs
- Chuẩn bị cắt dán bµi 30.
-HS để dụng cụ lên bàn
- HS nhắc lại cách vẽ hình tam gi¸c.
- HS tiến hành cắt dán h×nh tam gi¸c.
------------------------------ððð---------------------------
LUYỆN TOÁN T55
LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100
I)Mơc tiªu: 
-C đng cè vỊ céng, trõ trong ph¹m vi 100 - tr×nh bµy bµi gi¶i .
 -RÌn cho häc sinh vỊ céng trõ trong ph¹m vi 100.
 -VËn dơng vµo bµi tËp ®ể lµm bµi. 
 -RÌn c¸ch tr×nh bµy ®ĩng, ®Đp cho häc sinh khi lµm bµi. 
II)C¸c ho¹t ®éngd¹y häc chđ yÕu:
 H§1: hs «n l¹i kiÕn thøc buỉi 1(thêi gian 1/3 ).
 H§2: Häc sinh tù gi¸c lµm bµi - gv quan s¸t nhËn xÐt vµ uèn sưa cho häc sinh (thêi gian 2/3)
 BT1: Kh¾c s©u kiÕn thøc vỊ céng trong ph¹m vi 100. 
 Bµi tËp 2:Cho hs nªu yc vµ lµm bµi . 
 Bµi 3:Cho häc sinh nªu y/c sau ®ã lµm bµi. 
 GVl­u ý cho hs khi ®iỊn sè cho chÝnh x¸c.
 HS thùc hµnh lµm bµi.
 Häc sinh lµm bµi xong cho häc sinh ®ỉi chÐo vë nhËn xÐt bµi cđa nhau. 
Gv thu chÊm nhËn xÐt chung.
HS lµm xong gv cho thªm mét sè bµi n©ng cao ®Ĩ cho häc sinh lµm.
III)Cđng cè -DỈn dß: -GV nhËn xÐt tiÕt häc
 -Kh¾c s©u kiÕn thøc cho häc hs.
 -Gv tuyªn d­¬ng 1 sè hs cã ý thøc häc tËp tèt. 
 - VỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. 
------------------------------ððð---------------------------
CHIỀU
TẬP VIẾT T27
TÔ CHỮ HOA l, M, N
A.MỤC TIÊU:
- HS tô đúng các chữ hoa l, M, N 
 - Viết đúng và đẹp các vần ong , oong, en,oen các từ trong xanh, cải xoong,hoa sen,nhoỴn miƯng c­êi...
- Viết theo cỡ chữ thường, cỡ vừa, đúng mẫu chữ, đều nét.
B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Bảng phụ có ghi sẵn chữ trong khung.
- HS: Bảng con, vở tập viết.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1
4
25
5
1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ
 - Gọi hs viết nải chuối, tưới cây
3.Bài mới
a.Giới thiệu bài:
- GV ghi nội dung cần tập viết
b.Hướng dẫn tô chữ hoa: N,M, L
- Treo bảng có viết sẳn chữ N M, L
- Hỏi:
+ Chữ L hoa gồm những nét nào?
+ Chữ M hoa gồm những nét nào?
- GV dùng que hướng dẫn quy trình viết
c. Hướng dẫn viết từ ứng dụng:
- GV viết mẫu và hướng dẫn viết.
d.Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi, cách cầm bút.
-Thu vở chấm điểm, nhận xét
4. Nhận xét – Dặn dò:
 -NhËn xÐt tiÕt häc
 - Tập viết phần B ở nhà.
 - ChuÈn bÞ bµi sau.
- 2 HS viết trên bảng lớp, lớp viết vào bảng con.
+ Nét cong trái dưới, nét xiên thẳng và nét cong phải trên.
+ Nét cong trái, nét sổ thẳng, nét lượn phải và nét cong phải.
- HS quan sát và viết vào bảng con N
- Hs viết vào bảng con.
Ong, trong xanh, oong, cải xong
- HS viết vào vở tập viết.
------------------------------ððð---------------------------
LUYỆN TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC BÀI: ĐẦM SEN
I) Mơc tiªu:
Hs thùc hµnh ®äc ®­ỵc c¶ bµi, ph¸t ©m ®ĩng c¸c tõ khã trong bµi .
¤n l¹i c¸c vÇn en, oen trong bµi ngoµi bµi. 
HiĨu ®­ỵc c¸c tõ ng÷ trong bµi .
Häc sinh nªu ®­ỵc ý nghÜa ,cđa bµi .- vµ tr¶ lêi c©u hái. 
 - Häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt h¬n.
II)ChuÈn bÞ ®å dïng :
 GV:Néi dung bµi.
 HS: Vë bµi tËp 
 II)C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: 
 H§1: Hs më s¸ch gi¸o khoa ®äc bµi 
- Hs ®äc bµi - gi¸o viªn theo dâi vµ chØnh sưa cho häc sinh. 
- Häc sinh thi ®ua ®äc xem tỉ nµo ®äc tèt nhÊt.
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.
 H§2: ®äc kÕt hỵp tr¶ lêi c©u hái .
 - Häc sinh ®äc nèi tiÕp 2 c©u vµ tr¶ lêi c©u hái :
 + Khi në ,hoa sen tr«ng ®Đp nh­ thÕ nµo ? 
 + Häc sinh ®äc c¸c c©u cßn l¹i tr¶ lêi c©u hái.
 + §äc c©u v¨n t¶ h­¬ng sen ?
 - Gv theo dâi vµ uèn sưa cho häc sinh 
 - HS lµm xong ®ỉi chÐo vë kiĨm tra 
 - Gi¸o viªn chÊm vµ nhËn xÐt bµi 
 - NhËn xÐt chung 
 H§3: LuyƯn nãi theo tranh trong s¸ch gi¸o khoa.
 - Häc sinh viÕt bµi - gv quan s¸t uèn n¾n häc sinh luyƯn nãi cho tèt .. 
 - Häc sinh lµm xong gv cho thªm mét sè bµi n©ng cao ®Ĩ hs lµm.
 - T×m tiÕng, tõ cã chøa vÇn en, oen.
 - §Ỉt c©u cã c¸c vÇn trªn. 
 HĐ4: HD HS làm bài tập TViệt ở vở BT TViệt(in)
 III) -Cđng cè bµi : - Cho häc sinh ®äc l¹i bµi 
 -VỊ nhµ xem l¹i bµi -chuÈn bÞ bµi sau 
-----------------------ððð--------------------------
LUYỆN VIẾT
TẬP VIẾT CHỮ HOA : L, M, N 
A.MỤC TIÊU:
-HS viết được các chữ hoa: L, M, N cỡ vừa và cỡ nhỏ
-Rèn luyện kĩ năng viết chữ đẹp cho HS
-HS có ý thức rèn luyện chữ viết
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1. Bài cũ: Cho HS viết bảng con: I, K, H 
2. Bài mới:
+Quan sát quy trình viết
-GV đưa chữ mẫu H hoa
-HS nhận xét về độ cao rộng của cỡ chữ vừa và nhỏ, chữ L hoa gồm có những nét nào, điểm đặt bút đầu tiên và kết thúc ... 
-GV viết mẫu-HS quan sát
-HS tập viết vào bảng con chữ vừa 5 ô ly, cỡ chữ nhỏ 2,5 ô ly
-Tương tự với chữ hoa M, N
+Viết bài vào vở
Cố gắng rèn chữ viết đúng đẹp cho HS
*Đối với HS yếu: GV theo dõi và giúp đỡ lúc cần thiết
3.Chấm, chữa bài
Nhận xét
------------------------------ððð----------------------------
Thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2009
Đ/C Lam dạy
------------------------------ððð----------------------------
Thứ năm, ngày 9 tháng 4 năm 2006
 . SÁNG 
Thể dục T29
 TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I) Mơc tiªu: 
- ¤n bµi thĨ dơc , hs thuéc c¸c ®éng t¸c tËp t­¬ng ®èi chÝnh x¸c bµi thĨ dơc. 
- ¤n trß ch¬i t©ng cÇu, yc thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c ë møc c¬ b¶n .
II) §Þa ®iĨm: TRªn s©n tr­êng, vƯ sinh n¬i tËp, gv chuÈn bÞ cßi.
 Néi dung d¹y häc chđ yÕu: 
Ho¹t ®éng cđa GV
 Ho¹t ®éng cđa HS
A PhÇn më ®Çu 
B)PhÇn c¬ b¶n 
C)PhÇn kÕt thĩc
- gv nhËn líp phỉ biÕn néi dung
Xoay c¸c khíp gèi tay ch©n – gËm ch©n t¹i chç .
- Cho hs ch¬i trß ch¬i do gv chän.
¤n bµi thĨ dơc víi mäi ®éngt¸c 2 lÇn 8 nhÞp.
¤N tËp hỵp hµng däc, ®iĨm sè, quay ph¶i quay tr¸i, dµn hµng .
-Cho häc sinh tËp theo c¶ líp –sau ®ã cho häc sinh tËp theo tỉ .Cho hs «n l¹i c¸c ®éng t¸c ®· häc c¸c ®éng t¸c ®· häc.
- Sau ®ã cho häc sinh tËp c¶ líp
NhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
Sau ®ã cho häc sinh tËp theo tỉ.
GV quan s¸t vµ sưa cho häc sinh. 
Cho häc sinh vµo t©p theo c¶ líp 
thi ®ua tËp tõng tỉ gv nhËn xÐt.
Trß ch¬i “T©ng cÇu ”
GV cho häc sinh «n t©ng qu¶ cÇu , sau ®ã cho häc tËp. 
HS d·n hµng cù ly 1-2 m ®Ĩ luyƯn tËp (®éi h×nh ch÷ u- O)
Cho sinh ch¬i nh¸p sau ®ã cho häc sinh ch¬i thËt.
-Häc sinh nhËn xÐt 
GV nhËn xÐt tõng tỉ ch¬i
HS ®i th­êng theo d/t tù nhiªn
-§øng vç tay h¸t theo nhÞp.
GV cïng häc sinh hƯ thèng bµi tËp thĨ dơc.VỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
1-2
2-3
2-3 
2 phĩt
10 p 
5 p
8- 10 p
10-12p
2p
§ång lo¹t 
®ång lo¹t
§ång lo¹t
------------------------------ððð----------------------------
CHÍNH TẢ(NHÌN BẢNG)
MỜI VÀO
A. MỤC TIÊU:- Hs nghe, viết đúng và đẹp khổ thơ 1, 2 của bài “Mời vào”
 - Trình bày đúng hình thức thơ
 - Điền đúng các âm ng, ngh, ong, oong
 - Viết đúng cự li, tốc độ các chữ đều đẹp
 B.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- GV : Bảng phụ có ghi nội dung bài
- HS : Vở chính tả
C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.KTBC- Gọi hs viết lại các từ khó của bài trước
- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS
2.Bài mới: a.Giới thiệu bài 
GV ghi tựa bài : Mời vào
b. Hướng dẫn tập chép 
- GV che bảng phụ yêu cầu HS tập chép
- Yêu cầu HS tìm tiếng khó, phân tích tiếng khó 
- GV hướng dẫn học sinh viết vào bảng con
- Yêu cầu HS đọc lại bài
- GV đọc cho HS viết vào vở.
- GV quan sát uốn nắn cách ngồi viết, cầm bút của một số em còn sai, nhắc HS viết tên bài vào giữa trang. Chữ cái đầu mỗi dòng thơ phải viết hoa.
- Hướng dẫn soát lỗi
-GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi. chữa bài
-GV đọc đoạn văn cho HS soát lỗi
- Chấm điểm 10 vở, nhận xét.
4.Luyện tập: Bài tập 2:
- Gọi hs đọc yêu cầu của bài tập và điền vào chỗ chấm- GV nhận xét .
5.Nhận xét – Dặn dò
- Chuẩn bị tiết sau
- HS viết vào bảng con.
- HS lặp lại tựa bài
- Nai, gạt, tai, thật.
- HS viết vào bảng con những từ khó
- HS đọc lại đoạn sẽ viết.
-HS viết vào vở
-HS đổi vở, soát lỗi, gạch chân chữ sai bằng viết chì
HS làm trên bảng lớp.
a.Điền ong hay oong
 Nam học giỏi. Bố thưởng cho em đi tham quan vịnh Hạ Long. Đứng trên b.. tàu, ngắm mặt biển rộng. Nam m lớn lên sẽ trở thành thuỷ thủ.
b. Điền ng hay ngh:
.ôi nhà, ..ề nông, ..nghe nhạc.
------------------------------ððð----------------------------
TOÁN T 115
LUYỆN TẬP
A.MỤC TIÊU:
 Giúp hs 
Luyện tập làm tính nhẩm trong phạm vi 100
Làm tính nhẩm và nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.
Củng cố về cộng các số đo độ dài với đơn vị là cm.
Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1
4
25
5
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định
2.KTBC: Chữa bài tập
3.Bài mới: a.Giới thiệu bàì - GV ghi tựa: Luyện tập 
b.Thực hành 
Bài1: Cho hs nêu bài toán tóm tắt rồi giải bài toán. 
Bài 2: Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài
Bài 3:
- GV ghi bài tập lên bảng.
Cho hs so sánh kết quả của hai phép tính:
32 + 17 và 37 + 12 đều cho kết quả bằng 49
Bài 4:
- Cho HS đọc đề toán và nêu tóm tắt, GV ghi bảng:
Đã bò : 15 cm
Bò thêm : 14 cm
Bò được tất cả: .cm?
4. Nhận xét - Dặn dò
-. GV Nhận xét, dặn dò.
-HS lên bảng
- HS lặp lại tựa bài.
-HS làm trên bảng con.
- HS thi đua làm trên bảng lớp.
- HS so sánh và đưa ra kết luận
HS làm vào vở
 Bài giải
 Con sên bò được tất cả:
 15 + 14 = 29 ( cm )
 Đáp số: 29 cm.
------------------------------ððð--------------------------
 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI T29
NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT
I. MơC TI£U 
- Giĩp HS nhí l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vỊ thùc vËt vµ ®éng vËt
- BiÕt ®éng vËt cã kh¶ n¨ng di chuyĨn cßn thùc vËt th× kh«ng
- TËp so s¸nh ®Ĩ nhËn ra mét sè ®iĨm kh¸c nhau ( gièng nhau) gi÷a c¸c c©y, gi÷a c¸c con vËt
- Cã ý thøc b¶o vƯ c©y cèi vµ c¸c con vËt cã Ých.
II. §å dïng 
Phãng to c¸c h×nh ¶nh trong bµi SGK 
III. C¸c ho¹t ®éng 
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc líp 1’
2. Bµi cị 4’ H: Em hãy kể về những con vật mà em yêu thích?
3. Bµi míi 25’
a) Giíi thiƯu bµi
b) Gi¶ng bµi 
13
Ho¹t ®éng 1: Lµm viƯc víi c¸c mÉu vËt vµ tranh, ¶nh
* Mơc tiªu: HS «n l¹i c¸c c©y vµ c¸c con vËt ®· häc
- NhËn biÕt mét sè c©y vµ con vËt míi
 * C¸ch tiÕn hµnh
- GV chia líp thµnh 4 nhãm, ph©n c«ng cho mçi nhãm lµm tr×nh bµy c¸c mÉu vËt mµ c¸c em mang ®Õn líp, d¸n tranh, ¶nh vỊ thùc vËt vµ ®éng vËt vµo khỉ giÊy to, chØ vµ nãi tªn tõng c©y, tõng con mµ nhãm s­u tËp ®­ỵc.
- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn
- HS lµm viƯc theo nhãm
- §¹i diƯn mçi nhãm lªn treo tranh vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t ®éng cđa nhãm m×nh
12
Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i: “ §è b¹n c©y g×, con g×”
* Mơc tiªu: Giĩp HS nhí l¹i nh÷ng ®Ỉc ®iĨm cđa c¸c c©y vµ con vËt ®· häc
- HS ®­ỵc thùc hµnh kÜ n¨ng ®Ỉt c©u hái
* C¸ch tiÕn hµnh:
- GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i
- Mét HS ®­ỵc GV ®eo cho mét tÊm b×a cã h×nh vÏ mét c©y rau hoỈc mét con vËt nµo ®ã nh­ng em ®ã kh«ng biÕt ®ã lµ c©y, con g×.
- HS ®eo h×nh vÏ ®­ỵc ®Ỉt c©u hái (®ĩng / sai) ®Ĩ ®o¸n xem ®ã lµ con g×?
- HS ch¬i trß ch¬i
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
4. Cđng cè, dỈn dß 5’
- Kh¾c s©u néi dung bµi
- VỊ nhµ xem tr­íc bµi: Trêi n¾ng, trêi m­a
------------------------------ððð--------------------------
CHIỀU
LUYỆN TOÁN T56
LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100
.MỤC TIÊU:Giúp hs 
 Biết đặt tính và làm tính cộng trong phạm vi 
 Củng cố về đo độ dài và giải toán có lời văn.
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5
25
5
1.Bài cũ: Chữa bài tập
2.Bài mới 
Bài 1: Đặt tính rồi tính
72+21 15+33 3+50 60+9 ..........
Bài 2. Tính nhẩm
30cm + 40cm= 23cm + 6cm=
40cm + 4cm= 23cm + 60cm=
Bài 3. Mẹ An nuôi được 15 con gà và 14 con vịt. Hỏi mẹ An nuôi được tất cả bao nhiêu con gà và vịt?
 Bài giải
Mẹ An nuôi được số gà và vịt là:
 15+14 = 29 (con)
Đáp số: 29 con
Bài 4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 7cm
 3. Củng cố - Dặn dò
Nhận xét giờ học
Hướng dẫn tự học.
-HS làm bài ở bảng con
-HS làm bài và chữa bài
-HS đọc đề toán, phân tích, tóm tắt và giải bài toán.
-HS dùng thước có vạch chia xưng-ti-mét để vẽ 
------------------------------ððð--------------------------
LUYỆN ĐỌC
LUYỆN ĐỌC BÀI: MỜI VÀO
I/ MỤC TIÊU
 -Đọc trơn cả bài: Tập đọc với tốc độ nhanh, không phải dánh vần; với HS khá giỏi tập đọc diễn cảm.
-Nói câu chứa tiếng có vần ong, oong
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
10
* LuyƯn ®äc bảng lớp 
Lưu ý nhiều đến HS yếu 
HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
10
* §äc SGK- TL câu hỏi SGK
-GV yªu cÇu HS më SGK 
-Thi đọc trước lớp
HS luyƯn ®äc c¸ nh©n
Luyện đọc theo cặp, Trả lời câu hỏi cho nhau nghe.
Các tổ cử đại diện thi đọc.
-HS khá giỏi tập đọc nhanh và diễn cảm
7
GV cïng HS nhËn xÐt chØnh sưa ph¸t ©m.
+Đọc phân vai: Chủ nhà, Thỏ, Nai, Gió.
*Nói câu chứa tiếng có vần ong, oong
GV ghi nhanh lên bảng
*Phát triển chủ đề luyện nói: Nói về các con vật, sự vật. 
-HS phân vai tập thể hiện, sau đó thể hiện trước lớp
 -HS thi đua tìm và nói nhanh câu chứa tiếng có vần ong, oong
-HS kể cho bạn nghe về các loài vật, sự vật mình yêu thích
7
1
3. Bµi tËp:
H­íng dÉn HS lµm bµi tËp TV( Vở BT Tiếng Việt in)
4. Củng cố-Dặn dò
GV nhËn xÐt tiÕt häc , dỈn dß HS chuÈn bÞ bµi giê sau.
HS lµm bµi - ch÷a bµi
-----------------------ððð--------------------------
Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2009
TẬP ĐỌC
CHÚ CÔNG
A. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ khó: nâu, rẽ quạt, rực rỡ, lóng lánh.
- Ôn các vần oc, ooc
- Biết nghỉ hơi khi gặp dấu phẩy, dấu chấm.
- Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu được nội dung bài: Đặc điểm của đuôi cong lúc bé và lúc công trưởng thành.
- Biết hát bài hát về con công.
B.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Tranh minh hoạ bài tập đọc, luyện nói
C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
5
30
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
KTBC
Gọi HS đọc bài Mời vào và trả lời câu hỏi .
Bài mới: a.Giới thiệu bài: Chú công
- GV đọc mẫu
b.Luyện đọc
Luyện đọc từ:
Gạch chân các từ khó: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh.
- Yêu cầu hs phân tích tiếng khó
- Yêu cầu hs đọc lại từ khó
- GV giải nghĩa từ khó
Luyện đọc câu
- Gọi hs đọc nối tiếp từng câu theo từng em trong tổ.
Luyện đọc đoạn, bài
- Cho hs nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Gọi cá nhân hs đọc cả bài
- Yêu cầu hs đọc đồng thanh.
Ôn vần oc ,ooc 
- GV nêu yêu cầu 1: Tìm tiếng trong bài có vần oc
- GV nêu yêu cầu 2: Tìm tiếng ngoài bài có oc, ooc
- GV nêu yêu cầu 3: Nói câu có tiếng có oc, ooc
- Cho hs nói câu có tiếng chứa vần oc, ooc
- 3 HS đọc bài
- HS lặp lại tựa bằng.
- HS lắng nghe
- HS phân tích 
- HS đọc đồng thanh, cá nhân.
- HS lần lượt đọc trơn từng câu.
- HS nối tiếp nhau đọc.
- HS đọc cả bài. Lớp nhận xét.
- HS đồng thanh 1 lần.
- HS lên phân tích và đọc lên
- HS tìm và nêu lên.
- HS thi đua nói câu có tiếng chứa 
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
30
5
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:
a. Tìm hiểu bài đọc:
Gọi 2 hs đọc bài 
Gọi hs nêu câu hỏi :
+ Lúc mới chào đời chú công nhỏ có bộ lông màu gì?
+ Chú công nhỏ biết làm những động tác gì?
- GV đọc diễn cảm lại bài thơ
- Gọi hs đọc theo nhóm
- Cho HS hát bài hát về chú công.
5. Nhận xét- Dặn dò
- Dặn HS đọc bài ở nhà.Xem trước bài: Chuyện ở lớp
- GV nhận xét tiết học
- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.
- chú công nhỏ có bộ lông màu nâu gạch.
- xoè cái đuôi nhỏ xíu thành hình rẽ quạt.
- HS thi đua đọc theo nhóm -Lớp nhận xét.
-----------------------ððð--------------------------
TOÁN T116
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 (Trõ kh«ng nhí)
 A.MỤC TIÊU:
 Giúp hs 
- Biết đặt tính và làm

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an L1 tuan 29.doc