Giáo án lớp 1 – Tuần 29 - Ngọc Thị Giang – Trường TH TT An Châu – SĐ - BG

A- Mục đích, yêu cầu: - Hs biết tô chữ hoa L, M, N

 - Viết các vần oan, oat; các từ ngữ: ngoan ngoãn, đoạt giải- chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu; đều nét; đưa bút theo đúng quy trình viết; dãn đúng khoảng cách.

B- Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu.

C- Các hoạt động dạy học:

 

doc 19 trang Người đăng honganh Ngày đăng 25/12/2015 Lượt xem 704Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 – Tuần 29 - Ngọc Thị Giang – Trường TH TT An Châu – SĐ - BG", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 - Làm lại bài 2, 3 của giờ trước.
 - Gv nhận xét, cho điểm.
II- Bài mới:
 1. Giới thiệu bài: Gv nêu.
 2. Hướng dẫn hs tập chép.
 - Đọc bài viết.
 - Tìm và viết những chữ khó trong bài: trắng, chen, xanh, mùi, ...
 - Gv nhận xét, sửa sai.
 - Gv cho hs chép bài vào vở.
 - Gv đọc lại bài cho hs soát lỗi.
 - Yêu cầu hs tự kiểm tra bài.
 - Gv chấm bài, nhận xét.
 2. Hướng dẫn hs làm bài tập.
 a. Điền vần: en hay oen?
 - Yêu cầu hs làm bài: (đèn bàn, cưa xoèn xoẹt...)
- Nhận xét bài làm.
 - Đọc lại bài làm.
 b. Điền chữ: g hay gh?
 - Yêu cầu hs tự làm bài: (đường gồ ghề, con ghẹ, chiếc ghim áo, tủ gỗ lim...)
- Nhận xét bài làm.
 - Đọc lại bài làm đúng.
 c. Quy tắc chính tả.
 - Gv hướng dẫn hs hiểu và ghi nhớ quy tắc chính tả:
 + Gh+ e, ê, i.
 + G+ a, o, ô, ơ, ư, u...
 - Gọi hs nhắc lại quy tắc chính tả.
3. Củng cố, dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học.
 - Dặn hs về nhà viết lại bài cho đúng, đẹp hơn.
Hoạt động của hs:
- 2 hs làm bài.
- Vài hs đọc.
- Hs viết bảng con. 
- Hs tự viết bài vào vở. 
- Hs tự soát lỗi. 
- Hs đổi chéo kiểm tra. 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs làm bài tập. 
- 2 hs lên bảng làm. 
- Hs nêu. 
- Vài hs đọc. 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs làm bài tập. 
- 3 hs lên bảng làm. 
- Hs nêu. 
- Vài hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- Vài hs nêu lại.
Âm nhạc
GV bộ môn soạn và dạy
--------------------------------------
Toán
Tiết 109: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ )
A- Mục tiêu: Bước đầu giúp hs:
 	- Biết đặt tính rồi làm tính cộng (ko nhớ ) trong phạm vi 100.
 - Củng cố về giải toán và đo độ dài. 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Các bó, mỗi bó 1 chục que tính và 1 số que tính rời. 
C- Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của gv:
I- Kiểm tra bài cũ:
 - Làm bài tập 1 sgk trang 152.
 - Gv nhận xét, cho điểm.
II- Bài mới:
 1. Giới thiệu cách làm tính cộng (ko nhớ).
 a. Trường hợp phép cộng có dạng 35+ 24.
* Bước 1: Gv hướng dẫn hs thao tác trên que tính.
 - Yêu cầu hs lấy 35 que tính.
 - Gv hỏi: + 35 que tính gồm mấy chục que tính và mấy que tính rời?
 + Nêu cách viết số chục và số đơn vị của số 35.
- Yêu cầu hs lấy tiếp 24 que tính và hỏi:
 + 24 gồm mấy chục que tính và mấy que tính rời?
 + Nêu cách viết số chục và số đơn vị của số 24.
 - Hướng dẫn hs gộp các bó 1 chục que tính với nhau và các que tính rời với nhau.
 + Nêu tổng số que tính gồm: 5 chục và 9 qt.
 + Nêu cách viết số chục và số đơn vị vào cột.
* Bước 2: Hướng dẫn kĩ thuật làm tính cộng.
 - Hướng dẫn hs cách đặt tính và tính: 
 + 
 + 5 cộng 4 bằng 9, viết 9
 + 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 
 - Như vậy: 35+ 24= 59
 b. Trường hợp 35+ 20.
 - Yêu cầu hs tự đặt tính rồi tính. 
 +
 55
 - Vậy 35+ 20= 55.
 - Cho hs nêu lại cách cộng.
c. Trường hợp phép cộng dạng 35+ 2.
 - Yêu cầu hs tự đặt tính rồi tính. 
 + 2
 37
- Vậy 35+ 2= 37.
 - Cho hs nêu lại cách tính.
 2. Thực hành:
 a. Bài 1: Tính:
 - Yêu cầu hs tự làm bài - Gọi hs nhận xét bài.
 b. Bài 2: Đặt tính rồi tính:
 - Yêu cầu hs tự đặt tính rồi tính.
 - Gọi hs nhận xét bài.
 - Yêu cầu hs tự kiểm tra bài.
 c. Bài 3: - Đọc đề bài.
 - Bài toán cho biết gì?
 - Bài toán hỏi gì?
 - Yêu cầu hs tự giải bài toán.
Bài giải:
Hai lớp trồng được tất cả số cây là:
35+ 50= 85 (cây )
Đáp số: 85 cây
 - Nhận xét bài giải.
d. Bài 4: Đo độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi viết số đo:
 - Nêu lại cách đo.
 - Yêu cầu hs tự đo rồi viết số đo.
 - Đọc bài làm.
 - Yêu cầu hs tự kiểm tra.
 - Nhận xét bài làm của bạn.
III- Củng cố, dặn dò:
Hoạt động của hs:
- 2 hs lên bảng làm. 
- Hs tự lấy. 
- Vài hs nêu. 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs tự lấy. 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs nêu. 
- Hs tự làm. 
- 1 hs nêu. 
- Vài hs nêu. 
- Hs quan sát. 
- Hs quan sát. 
- Hs quan sát. 
- Vài hs nêu. 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs tự làm bài. 
- 2 hs lên bảng làm. 
- 1 vài hs nêu. 
- 1 hs đọc yêu cầu. 
- Hs tự làm bài. 
- 3 hs lên bảng làm. 
- Hs nêu. 
- Hs đổi chéo kiểm tra. 
- 1 hs đọc. 
- 1 hs nêu. 
- 1 hs nêu. 
- Hs làm bài.
- 1 hs lên bảng làm. 
- Hs nêu. 
- 1 hs đọc yêu cầu. 
- 1 hs nêu. 
- Hs tự làm bài. 
- Vài hs đọc. 
- Hs đổi chéo kiểm tra. 
- Vài hs nêu. 
Chiều 1B 	Âm nhạc (LT)
GV bộ môn soạn và dạy
-----------------------------------------
Toán (LT)
Luyeọn trửứ khoõng nhụự trong phaùm vi 100
I. MUẽC TIEÂU: 
	- Giuựp HS cuừng coỏ veà pheựp trửứ trong phaùm vi 100 (tửứ khoõng nhụự).
	- HS coọng trửứ thaứnh thaùo, chớnh xaực.
	- GD: HS ham hoùc toaựn.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: 
	1. OÂn kieỏn thửực
	Nhaộc laùi caựch ủaởt tớnh 
	Neõu caựch thửùc hieọn pheựp trửứ 
	2. Luyeọn taọp
	Hửụựng daón HS laứm caực baứi taọp sau:
	Baứi 1: ẹaởt tớnh roài tớnh (HS laứm vaứo baỷng con)
	45-23	57-31	72-60	70-40	66-25
	Cuừng coỏ caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn 
	Baứi 2: Tớnh nhaồm: (HS laứm vaứo vụỷ)
	65 - 5= 	65 – 60 = 	 	65-65	=
	70 -3 =	94 -3 =	33 – 0 =
	Goùi HS neõu mieọng keỏt quaỷ
	Baứi 3: lụựp 1 A coự 35 baùn, trong ủoự coự 20 baùn nửừ. Hoỷi lụựp 1 A coự bao nhieõu bao baùn trai? (HS laứm vaứo vụỷ)
	3. Cuỷng coỏ - daởn doứ:
Tự học - Tiếng việt
Luyeọn vieỏt
I. MUẽC TIEÂU: 
	- Giuựp HS vieỏt ủuựng, ủeùp chửừ P vaứ baứi ửựng duùng vieỏt ủuựng cỡ chữ
	- ẹuựng maóu, ủeàu neựt.
	- GD: HS coự yự thửực vieỏt baứi
II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: 
1. Giụựi thieọu baứi 
2. Hửụựng daón HS vieỏt 
a) cho HS quan saựt laùi chửừ maóu: cỡ vửứa, cỡ nhoỷ
	GV neõu laùi quy trỡnh vieỏt
	HS vieỏt vaứo baỷng con chửừ S cụỷ chửừ vửứa, cỡ nhoỷ
	Sửỷa sai - uoỏn naộn 
b) Hửụựng daón HS vieỏt bài ửựng duùng: Chuyện ở lớp (2 khổ thơ cuối)
	GV vieỏt maóu – neõu quy trỡnh vieỏt
	HS vieỏt vaứo baỷng con 1 số từ khó
c) Hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ luyện viết 
	GV theo doừi chổ daón theõm cho HS yeỏu
	Chaỏm 1 soỏ baứi
	Chửừa loói phoồ bieỏn
3. Cuỷng coỏ - daởn doứ 
	Veà luyeọn vieỏt theõm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều 1A	Thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2011.
Thể dục (LT)
GV bộ môn soạn và dạy
------------------------------------------------------
Tiếng việt (LT)
@ Luyeọn vieỏt ?
I. MUẽC TIEÂU: 
	- Giuựp HS luyeõn vieỏt ủuựng cụỷ, ủuựng maóu, ủaỷm baỷo quy trinh chửừ O, OÂ, ễ, P vaứ tửứ ửựng duùng. 
II. CHUAÅN Bề: chửừ maóu 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY, HOẽC:
	1. Giụựi thieọu baứi.
	2. Hửụựng daón vieỏt:
HS quan saựt maóu O, OÂ, ễ, P
GV neõu laùi quy trỡnh
HS vieỏt vaứo baỷng con (Cụừ chửừ vửứa vaứ nhoỷ)
Hửụựng daón vieỏt moọt soỏ tửứ ngửừ ửựng duùng 
HS quan saựt vieỏt vaứo baỷng con
3. Thửùc haứnh
 	Hửụựng daón HS vieỏt vaứo vở tập vieỏt (Phần B)
 	GV theo doừi uoỏn naộn theõm
	 	Chaỏm 1 soỏ vở
	4. Nhaọn xeựt vaứ daởn doứ
	Veà nhaứ luyeọn vieỏt theõm.
------------------------------------------------------------------
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
Chủ điểm tháng 4: hoà bình và hữu nghị
I.Mục tiêu:
-Giúp HS có hiểu biết về di sản ,di tích lịch sử của địa phương,của đất nước ,biết xác định trách nhiệm của người HS trong việc bảo vệ di sản,di tích lịch sử đó.
-Biết tôn trọng và có thái độ tích cực trong việc góp phần bảo vệ các di sản ,di tích lịch sử của địa phương và của đất nước.
-Tích cực góp phần vào việc giữ gìn và bảo vệ di tích lịch sử ,di sản của đất nước.
II. Nội dung và hình thức:
a)Nội dung:
Hiểu thế nào là di sản,di tích lịch sử.
Hiểu được vì sao phải bảo vệ và phát huy di sản, di tích lịch sử.
Biết làm thế nào để thiết thực góp phần bảo vệ các di sản, di tích lịch sử đó.
b) Hình thức hoạt động:
- Thi trình bảy kết quả sưu tầm các tài liệu viết về di sản,di tích lịch sử.
- Vui văn nghệ
c.Chuẩn bị hoạt động:
a)Phương tiện hoạt động:
- Các tư liệu bài viết bài thơ ca dao tục ngữ về di sản,di tích lịch sửcủa địa phương của đất nước. 
-Một số câu hỏi phục vụ cho cuộc thi.
b)Tổ chức: 
- GV chủ nhiệm nêu yêu cầu nội dung hoạt động và định hướng tổ chức các hoạt động.
- Hướng dẫn HS cách sưu tầm và sắp xếp các tư liệu thu thập được ,
- GVCN xây dựng một số câu hỏi thi tìm hiểu theo chủ đề hoạt động này.
- Cùng với HS xây dựng chương trình cuộc thi.
- Cử người điều khiển chương trình -Cử ban giám khảo cuộc thi.
- Chuẩn bị một vài bài hát ,chuyện kể.
d.Tiến hành hoạt động.
*Giới thiệu kết quả sưu tầmcủa từng tổ.
-Từng tổ trình bày kết quả sưu tầm của tổ mình trong ba phút .Khi trình bày nên nói thứ tự ,tên di sản ,di tích lịch sử ,địa điểm ý nghĩa của di sản đó .
*Thi tìm hiểu :
- Lớp cử hai đội mỗi đội 10 HS ,phân công một bạn làm đội trưởng.
- Sau hiệu lệh của người điều khiển ,đội trưởng mỗi đội lên bốc thăm câu hỏi .Từng đội chuẩn bị trả lời.Đọc to câu hỏi ,trả lời to rõ ràng.Nếu đội nào trả lời chưa đúng hoặc chưa đủ ,Ban giám khảo có thể mời HS ở dưới bổ sung .Sau đó ban giám khảo công bố điểm cho cả hai đội.
- Kết thúc ban giám khảo công bố kết quả của từng đội và phát thưởng .
*Kết thúc hoạt động:
- Nhận xét thái độ tham gia hoạt động cuả HS.
- Rút kinh nghiệm ở khâu chuẩn bị,về cách điều khiển,cách tham gia hoạt động của HS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng 1A	Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011.
Thể dục (LT)
GV bộ môn soạn và dạy
-----------------------------------------------------------
Tập đọc
Chú Công
 A- Mục đích, yêu cầu:
 1. Hs đọc trơn cả bài. Chú ý:
 - Phát âm đúng các tiếng, từ khó: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh.
 2. Ôn các vần oc, ooc; tìm được tiếng có vần oc, ooc.
 3.- Hiểu các từ ngữ trong bài.
 - Hiểu được đặc điểm đuôi công lúc bé, vẻ đẹp của bộ lông đuôi lúc công trưởng thành. 
- Tìm và hát các bài hát về con công.
B- Đồ dùng dạy học:
 Tranh minh họa bài đọc.
C- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv:
I- Kiểm tra bài cũ:
 - Đọc thuộc lòng bài Mời vào và trả lời các câu hỏi trong sgk.
 - Gv nhận xét, cho điểm.
II- Bài mới:1. Giới thiệu bài: Gv nêu.
 2. Luyện đọc: a. Gv đọc mẫu bài.
 b. Hs luyện đọc:
 - Luyện đọc các từ ngữ: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh.
 - Luyện đọc các câu trong bài - Luyện đọc cả bài:
 + Đọc nối tiếp các đoạn trong bài.
 + Gọi hs đọc cả bài + Đọc đồng thanh cả bài.
 3. Ôn các vần oc, ooc.
 a. Tìm tiếng trong bài có vần oc.
 b. Tìm từ chứa tiếng có vần oc, ooc.
 c. Nói câu chứa tiếng có vần oc, ooc.
Tiết 2
 4. Tìm hiểu bài và luyện nói:
 a. Tìm hiểu bài: - Cho hs đọc đoạn 1
+ Lúc mới chào đời, chú công có bộ lông màu gì?
 + Chú đã biết làm những động tác gì?
 - Gọi hs đọc đoạn 2
 + Sau hai, ba năm đuôi công trống thay đổi thế nào?
 - Gv đọc diễn cảm cả bài văn.
 - Gọi hs đọc lại bài.
 b. Luyện nói:
 - Nêu yêu cầu luyện nói.
 - Yêu cầu hs hát bài hát về con công.
 - Gv bắt nhịp cho hs hát bài Tập tầm vông.
 5. Củng cố, dặn dò:
 - Gọi hs đọc lại cả bài.
 - Gv nhận xét giờ học.
 - Dặn hs về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài Chuyện ở lớp.
Hoạt động của hs:
- 3 hs đọc và trả lời câu hỏi.
- Vài hs đọc.
- Hs đọc nt từng câu.
- Hs đọc nt các đoạn.
- Vài hs đọc.
- Cả lớp đọc. 
- 1 vài hs nêu.
- Hs các tổ thi đua nêu.
- Nhiều hs nêu.
- 1 hs đọc.
- Cả lớp đọc thầm.
- 1 vài hs nêu. 
- Vài hs nêu.
- 1 hs đọc. 
- Vài hs nêu.
- 3 Hs đọc.
- 1 hs nêu. 
- Vài hs hát. 
- Cả lớp hát.
------------------------------------------------
Toán
Tiết 111: Luyện tập
A- Mục tiêu:
- Luyện tập làm tính cộng các số trong phạm vi 100.
- Tập tính nhẩm (với phép cộng đơn giản).
- Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị là cm.
B- Đồ dùng dạy học: - Thước kẻ, que tính
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv:
I- Kiểm tra bài cũ: 
- Đặt tính rồi tính: 51+ 35 80+ 9 8+ 31
- Gv nhận xét, cho điểm. 
II- Bài luyện tập:
1. Bài 1: Tính:
- Yêu cầu hs tự làm bài - Nhận xét bài làm của bạn. 
2. Bài 2: Tính:
- Nêu cách tính - Yêu cầu hs tự làm bài.
3. Bài 3: Nối (theo mẫu): 
- Gọi hs nêu mẫu: 32+ 17 nối với số 49
- Tương tự yêu cầu hs làm bài. 
- Nhận xét bài làm. 
- Yêu cầu hs tự kiểm tra bài. 
4. Bài 4: Đọc đầu bài.
- Nêu tóm tắt bài toán.
- Yêu cầu hs tự giải bài toán.
Bài giải:
Số cm con sên bò được là:
15+ 14= 29 (cm)
Đáp số: 29 cm
- Nhận xét bài giải. 
III- Củng cố, dặn dò:
- Gv nhận xét giờ học - Dặn hs về nhà làm bài. 
Hoạt động của hs:
- 3 hs lên bảng làm bài. 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs làm bài tập. 
- Hs nêu. 
- 1 hs nêu yc. 
- 1 hs nêu. 
- Hs làm bài.
- 1 hs nêu yc. 
- 1 hs nêu. 
- Hs tự làm bài. 
- Hs nêu. 
- Hs đổi chéo kiểm tra. 
- 1 hs đọc. 
- 1 hs nêu. 
- Hs tự làm bài. 
- Hs nêu. 
------------------------------------------------------------
Chiều	Toán (LT)
Ôn tập
 I . Muùc tieõu: Giuựp HS
 	- Bieỏt laứm tớnh coọng caực soỏ coự hai chửừ soỏ trong PV:100( HSY), giaỷi toaựn coự lụứi vaờn theo caựch 2.
	- Kỹ năng giải toán thành thạo, chính xác.
	- GD: HS ý thức trong khi làm bài.
II. ẹoà duứng daùy – hoùc: 
 - Vụỷ, vụỷ BT, b/c
III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
1. Hoaùt ủoọng 1: OÂn coọng caực soỏ coự 2 chửừ soỏ
 - GV cho HS gioỷi giaỷi toaựn coự lụứi vaờn vaứo vụỷ( Baứi toaựn GV choùn)
- GV chaỏm 1 vaứi vụỷ nx- Gvnx + tuyeõn dửụng 
2. Hoaùt ủoọng 2: Laứm vụỷ BT
- GV cho HS tửù ủoùc ủeà vaứ laứm baứi
- HSY thỡ GV HD ủoùc nhaồm ủeà vaứ HD caựch laứm
- Gv theo doừi + sửỷa sai HSY
- GV thu vụỷ chaỏm nx
- GV nx + tuyeõn dửụng sửù tieỏn boọ cuỷa HSY( ngaõn, Nguyeõn)
IV. CC – DD:
* Troứ chụi: Thi ủua giaỷi toaựn nhanh
- GV nx tieỏt hoùc + GD
- DD: ẹoùc, vieỏt caực soỏ tửứ 1 ủeỏn 100, coọng caực soỏ coự 2 chửừ soỏ
--------------------------------------------------------------
Tiếng Việt – Tự học
Luyeọn ủoùc: Chuự coõng
I.Mục tiêu : Giúp HS
- ẹoùc troõi chaỷy, dieón caỷm baứi: Chuự coõng( HSK, G), Luyeọn ủoùc ủuựng, ủoùc trụn
 (HSY).
	- GD: HS ham học tiếng việt
II. ẹoà duứng daùy - hoùc:
- Sgk, phiếu bốc thăm đọc
III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
1. Hoaùt ủoọng 1: ẹoùc nhoựm ủoõi
- GV chia nhoựm + neõu yeõu caàu
- GV theo doừi nhoựm coự HSY ủoùc
- GV nx + tuyeõn dửụng HS ủoùc chaờm chổ, ủoùc hay( pheõ bỡnh HS chửa tớch cửùc trong ủoùc nhoựm)
2. Hoaùt ủoọng 2: luyeọn ủoùc hay 
- ẹoùc noỏi tieỏp caõu, ủoaùn
- Thi ủua ủoùc hay giửừa caực nhoựm
3. Hoaùt ủoọng 3: Keứm HSY ủoùc
- GV goùi HSY leõn baứn GV ủoùc
- GV nx sửù tieỏn boọ cuỷa tửứng HSY
IV. CC – DD:
* Troứ chụi: Thi ủua ủoùc hay
- GVnx + tuyeõn dửụng HS ủoùc hay, dieón caỷm
- DD: ẹoùc trửụực baứi: ẹaàm sen
- Sgk
- Nhoựm ủoõi ủoùc cho nhau nghe
- Nhoựm baựo caựo 
- HS theo doừi
- HS ủoùc theo thửự tửù 
- CN + ẹT
- Dũng, Đăng, Mạnh, Bảo
- HS K, G tửù ủoùc thaàm
- HS voó tay khen
- 3 HS ủaùi dieọn 3 toồ
- HS theo doừi
- HS chuự yự
Thủ công
Cắt, dán hình tam giác (Tiếp theo)
I.MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU 
- H bieỏt keỷ , caột, daựn ủửụùc hỡnh tam giaực.
- H caột, daựn ủửụùc hỡnh tam giaực theo hai caựch. 
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
 T : Buựt chỡ, thửụực keỷ, keựo, hỡnh tam giaực 
 H: Buựt chỡ, thửụực keỷ, keựo, giaỏy
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
I.Kieồm tra baứi cuừ 
T kieồm tra ẹDHT cuỷa H
II.Baứi mụựi
1.Hoaùt ủoọng 1: H nhaộc laùi caực caựch keỷ, caột hỡnh chửừ nhaọt ủeồ taùo ra hỡnh tam giaực
-T goùi H nhaộc laùi caựch keỷ, caột hỡnh chửừ nhaọt theo 2 caựch
-T goùi H neõu caựch caột hỡnh tam giaực tửứ hỡnh chửừ nhaọt 
2. Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh
-YC H keỷ, caột, daựn hỡnh tam giaực theo 2 caựch vaứo vụỷ thuỷ coõng
-T theo doừi , giuựp ủụừ H keựm
3. Nhaọn xeựt, daởn doứ
- T nhaọn xeựt veà tinh thaàn hoùc taọp, sửù chuaồn bũ cho baứi hoùc vaứ kú naờng keỷ, caột, daựn cuỷa H
-T daởn H chuaồn bũ giaỏy maứu, buựt chỡ, thửụực keỷ, keựo, hoà daựn ủeồ hoùc baứi “ Caột, daựn haứng raứo ủụn giaỷn”
H ủeồ ẹDHT treõn baứn
- H :caùnh daứi 8oõ, caùnh ngaộn 7 oõ
- 2 H traỷ lụứi
-H thửùc haứnh 
-H daựn saỷn phaồm vaứo vụỷ thuỷ coõng
 Sáng	Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011.
Thể dục (LT)
GV bộ môn soạn và dạy
---------------------------------------------
Chính tả
Mời vào
A- Mục đích, yêu cầu: 
 	- Nghe- viết chính xác, trình bày đúng các khổ thơ 1, 2 của bài Mời vào.
- Làm đúng các bài tập chính tả: điền vần ong hay oong, điền chữ ng hay ngh.
 - Nhớ quy tắc chính tả: ngh + i, e, ê.
B- Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ viêt sẵn khổ thơ 1, 2 của bài Mời vào.
- Bảng phụ viết bài tập 2, 3 và luật chính tả cần ghi nhớ.
C- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv:
I- Kiểm tra bài cũ: - Làm lại bài 2, 3 của giờ trước.
 - Gv nhận xét, cho điểm.
II- Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Gv nêu.
 2. Hướng dẫn hs nghe viết:
 - Cho hs đọc 2 khổ thơ đầu của bài Mời vào.
 - Yêu cầu hs tìm và viết những chữ khó trong bài: nếu,tai,
xem, gạc.
 - Gv nhận xét, sửa sai.
 - Gv đọc cho hs viết bài vào vở.
 - Gv đọc lại bài cho hs soát lỗi.
 - Yêu cầu hs tự kiểm tra bài.
 - Gv chấm bài, nhận xét.
 2. Hướng dẫn hs làm bài tập.
 a. Điền vần: ong hay oong?
 - Yêu cầu hs làm bài: (boong tàu, mong)
 - Nhận xét bài làm.
 - Đọc lại bài làm.
 b. Điền chữ: ng hay ngh?	
 - Yêu cầu hs tự làm bài: (nghề dệt vải, nghe nhạc, đường đông nghịt, ngọn tháp...)
- Nhận xét bài làm.
 - Đọc lại bài làm đúng.
 c. Quy tắc chính tả.
 - Gv hướng dẫn hs hiểu và ghi nhớ quy tắc chính tả:
 +Ngh: e, ê, i.
 + Ng: a, o, ô, ơ, ư, u...
 - Gọi hs nhắc lại quy tắc chính tả.
3. Củng cố, dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học.
Hoạt động của hs:
- 2 hs làm bài.
- Vài hs đọc.
- Hs viết bảng con. 
- Hs viết bài vào vở. 
- Hs tự soát lỗi. 
- Hs đổi chéo kiểm tra. 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs làm bài tập. 
- 2 hs lên bảng làm. 
- Hs nêu. 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs làm bài tập. 
- 3 hs lên bảng làm. 
- Hs nêu. 
- Vài hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- Vài hs nêu lại.
Kể chuyện
Niềm vui bất ngờ
A- Mục đích, yêu cầu:
 - Hs nghe gv kể chuyện, dựa vào trí nhớ và tranh minh họa, hs kể lại được từng đoạn câu chuyện. Biết thay đổi giọng kể để phân biệt lời các nhân vật và lời người dẫn chuyện.
 - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.
B- Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh họa truyện trong sgk.
- Bảng ghi gợi ý 4 đoạn của câu chuyện.
C- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv:
I- Kiểm tra bài cũ: - Kể chuyện Bông hoa cúc trắng.
- Nêu ý nghĩa của câu chuyện - Gv nhận xét, cho điểm.
II- Bài mới:1. Giới thiệu bài: Gv nêu.
2. Gv kể chuyện.
- Gv kể lần 1 để hs biết câu chuyện.
- Gv kể lần 2, 3 kết hợp với tranh minh họa.
3. Hướng dẫn hs kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
- Quan sát tranh 1, đọc và trả lời câu hỏi dưới tranh.
+ Tranh 1 vẽ cảnh gì?
+ Câu hỏi dưới tranh là gì?
+ Gọi hs kể đoạn 1.
- Các tranh 2, 3, 4 thực hiện tương tự nt.
- Cho hs thi kể trước lớp.
- Nhận xét phần kể chuyện của bạn.
4. Giúp hs hiểu ý nghĩa truyện.
- Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì?
- Gv chốt lại: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi và thiếu nhi rất yêu Bác Hồ. 
5. Củng cố, dặn dò:- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn hs về nhà tập kể lại câu chuyện; xem trước câu chuyện: Sói và Sóc.
Hoạt động của hs:
- 2 hs kể.
- 1 hs nêu.
- Hs lắng nghe.
- Hs nghe để nhớ câu chuyện.
- 1 hs nêu.
- 1 hs đọc.
- Hs tập kể theo cặp.
- Hs đại diện 3 tổ thi kể.
- Hs nêu.
- Vài hs nêu.
Toán
Tiết 112: Phép trừ trong phạm vi 100 (Trừ ko nhớ)
A- Mục tiêu: Bước đầu giúp hs:
 - Biết đặt tính rồi làm tính trừ (ko nhớ) trong phạm vi 100.
 - Củng cố về giải toán.
B- Đồ dùng dạy học: Các bó, mỗi bó 1 chục que tính và 1 số que tính rời. 
C- Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của gv:
I- Kiểm tra bài cũ:
 - Làm bài tập 1 sgk trang 157.
 - Gv nhận xét, cho điểm.
II- Bài mới:
1. Giới thiệu cách làm tính trừ (ko nhớ ) dạng 57- 23
* Bước 1: Gv hướng dẫn hs thao tác trên que tính.
 - Yêu cầu hs lấy 57 que tính.
 + 57 que tính gồm mấy chục que tính và mấy que tính rời?
 + Nêu cách viết số chục và số đơn vị của số 57.
 - Gv ghi bảng.
 - Yêu cầu hs tách ra 2 bó và 3 que tính rời.
 + 23 gồm mấy chục que tính và mấy que tính rời?
 + Nêu cách viết số chục và số đơn vị của số 23.
 - Số que tính còn lại là mấy chục và mấy que tính rời?
+ Nêu cách viết số chục và số đơn vị vào cột.
* Bước 2: Hướng dẫn kĩ thuật làm tính trừ.
 - Hướng dẫn hs cách đặt tính và tính: 57
 -
 23
 34 
 + 7 trừ 3 bằng 4, viết 4
 + 5 trừ 2 bằng 3, viết 3
 - Như vậy: 57- 23= 34
- Gọi hs nhắc lại cách trừ.
 2. Thực hành: a. Bài 1: Tính:
 - Yêu cầu hs tự làm bài.
 - Gọi hs nhận xét bài.
b. Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s:
 - Muốn biết đúng, sai ta phải làm gì?
 - Yêu cầu hs tự làm bài.
 - Vì sao viết s vào ô trống?
 - Gọi hs nhận xét bài.
 - Yêu cầu hs tự kiểm tra bài.
 c. Bài 3: - Đọc đề bài.
 - Bài toán cho biết gì?
 - Bài toán hỏi gì?
 - Yêu cầu hs tự giải bài toán.
Bài giải:
Số trang Lan còn phải đọc là:
64- 24= 40 (trang )
Đáp số: 40 trang
 - Nhận xét bài giải.
III- Củng cố, dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học.
 - Dặn hs về nhà làm bài tập.
Hoạt động của hs:
- 2 hs lên bảng làm. 
- Hs tự lấy. 
- Vài hs nêu. 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs tự làm. 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs nêu. 
- Hs nêu. 
- 1 hs nêu. 
- Hs quan sát. 
- Vài hs nêu. 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs tự làm bài. 
- 2 hs lên bảng làm. 
- 1 vài hs nêu. 
- 1 hs đọc yêu cầu.
- 1 hs nêu. 
- Hs tự làm bài. 
- 2 hs lên bảng làm. 
- Vài hs nêu.
- Hs nêu. 
- Hs đổi chéo kiểm tra. 
- 1 hs đọc. 
- 1 hs nêu. 
- 1 hs nêu. 
- Hs làm bài.
- 1 hs lên bảng làm. 
- Hs nêu. 
-------------------------------------
Chiều	Tự nhiên & Xã hội (LT)
HệễÙNG DAÃN THệC HAỉNH: Caõy coỏi con vaọt
I. MUẽC TIEÂU:
	- HS quan saựt vửụứn trửụứng, neõu teõn moọt soõự caõy ụỷ vửụứn trửụứng vaứ ủaởc ủieồm cuỷa chuựng .
	- Thửùc haứnh laứm VS dieọt muoói.ruoài
II. CHUAÄN Bề: Vụùt baột muoói.choồi gioỷ raực
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY, HOẽC
	1. Taọp hụùp lụựp, neõu yeõu caàu nhieọm vuù giụứ hoùc
	Taọp hụùp lụựp thaứnh 3 haứng(3 toồ)
	Neõu noọi dung tieỏt hoùc
	B1. Quan saựt caõy coỏi xung quanh trửụứng-nhaọn xeựt
	B2. Thửùc haứnh laứm veọ sinh trong vaứ ngoaứi trửụứng hoùc
	Deọt muoói trong phoứng hoùc)
	2. Thửùc haứnh:
	- GV daón HS quan saựt caực vửụứn hoa, HS neõu teõn caực caõy hoa.
	Quan saựt caực caõy ụỷ saõn trửụứng, neõu teõn caõy, caực boọ phaọn
Quan saựt caực vửụứn caõy thuoỏc nam+caõy rau, HS neõu teõn caõy, neõu ủaởc ủieồm chung cuỷa caõy
	Thửùc haứnh laứm veọ s

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 1 Tuan 29 Ngoc Giang.doc