Giáo án Lớp 1 - Tuần 28 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai

I. MỤC TIÊU

 Giúp HS củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn :

- Tìm hiểu bài toán

- Giải bài toán

II. CHUẨN BỊ

- GV: bảng phụ ghi nội dung bài tập

 - HS: vở bài tập toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 43 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 28 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
con : uôi, ươi, nải chuối, tưới cây,iên, yên, hiền hậu, uyên, thuyền buồm, iêu, yêu, hiếu thảo, yêu mến theo yêu cầu của GV.
- Chỉnh sửa tư thế ngồi, cầm bút
- Thực hành viết chữ trong vở Tập viết.
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý
 Chính tả
Bài : NGÔI NHà
I. Mục tiêu
	- HS chép lại chính xác không mắc lỗi, trình bày chính xác khổ thơ 3 bài Ngôi nhà	- Làm đúng bài tập : điền vần iêu / yêu, chữ c / k.
	- Nhớ quy tắc chính tả : k + i, e, ê
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập chép, bài tập
	- HS: SG, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu bài
b.Hđ2 : Hướng dẫn HS tập chép 
* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ3: Hướng dẫn HS làn bài tập chính tả
4.Củng cố , dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Chấm một số bài viết ở nhà của HS
- Yêu cầu HS làm bài tập
- Nhận xét, ghi điểm
- GV nêu yêu cầu của tiết học , giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV treo bảng phụ đã chép sẵn khổ thơ cho HS quan sát
- Gọi HS đọc khổ thơ
- Yêu cầu HS đọc các tiếng dễ viết sai
- Yêu cầu HS viết từ khó vào bảng con
- Yêu cầu HS nhìn bảng chép vào vở. GV quan sát, nhắc nhở, giúp đỡ HS.
- GV đọc, yêu cầu HS soát lỗi
- Sửa một số lỗi phổ biến.
- Chấm , nhận xét một số bài.
* Thi viết chữ đẹp
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
- GV hướng dẫn , làm mẫu
- Yêu cầu HS làm bài vào vở 
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
- Hướng dẫn HS ghi nhớ quy tắc chính tả : k +i, e, ê
- Cho HS làm bài
- Tuyên dương các bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Nộp vở
- Điền vào chỗ chấm vần uyên hay uyêt : 
trăng khuyết, tuyệt đẹp
- Chú ý lắng nghe.Nhắc lại tên bài
- Quan sát bảng phụ, đọc thầm khổ thơ
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc : tre, mộc mạc, đất nước
- Viết bảng con : tre, mộc mạc, đất nước
 - Thực hành tập chép vào vở 
- Theo dõi soát lỗi và sửa lỗi
- Sửa lỗi trong bài viết
* Thi viết chữ theo nhóm
- Đọc : điền vào chỗ chấm vần iêu hay yêu
- HS làm : Hiếu học giỏi , chăm ngoan, có năng khiếu vẽ. Bố mẹ rất yêu quý Hiếu.
- HS làm bài:
+ Ong trồng cây cảnh.
+ Bà kể chuyện.
+ Chị xâu kim.
Toán
Tiết 111 : LUYệN TậP 
I. Mục tiêu
 	- Giúp HS củng cố , rèn kĩ năng giải toán có lời văn
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán, các bó que tính.
	- HS: SGK, vở bt Toán, các bó que tính.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Luyện tập 
Bài 1
Bài 2,
* Trò chơi giữa tiết
Bài 4
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập: Trong vườn có 15 cây cam và chanh trong đó có 5 cây cam. Hỏi có bao nhiêu cây chanh?
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- - Gọi HS đọc bài toán
- Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán và điền vào chỗ chấm, hoàn thành tóm tắt.
- Gọi HS đọc tóm tắt 
- Hướng dẫn HS giải bài toán.
- Cho HS làm bài, đọc kết quả. 
-GV sửa sai.
* Tương tự bài 1 : cho HS thực hành làm theo nhóm đôi
* Thi hát, múa
- Yêu cầu HS đọc tóm tắt.
- GV hướng dẫn HS dựa vào tóm tắt nêu bài toán.
- Yêu cầu HS giải bài toán
- Chấm , nhận xét ,sửa sai
- Gọi HS đọc đề bài.
* Trò chơi : Tìm kết quả đúng
- Tổng kết, tuyên bố thắng thua
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài ở bảng con : 
Bài giải
Số cây chanh là :
15 – 5 = 10 ( cây)
Đáp số : 10 cây chanh
- Nhắc lại tên bài
- 2 –3 HS đọc: Có 14 cái thuyền , cho bạn 4 cái thuyền
- Tìm hiểu bài toán
+ Biết : Có 14 cái thuyền , cho bạn 4 cái thuyền
+ Hỏi còn lại bao nhiêu cái thuyền?
Tóm tắt
Có : 14 cái thuyền
Cho bạn : 4 cái thuyền
Còn lại cái thuyền?
 Bài giải
Số cái thuyền còn lại là:
14 – 4 = 10 ( cái thuyền)
Đáp số : 10 cái thuyền
* Tương tự bài 1 : làm theo nhóm đôi vào phiếu bài tập
*Thi hát múa
- 2 – 3 HS
- Nêu bài toán : Có 15 hình tròn đã tô màu 4 hình tròn. hỏi càn lại bao nhiêu hình tròn chưa tô màu ?
- Làm trong phiếu bài tập
* Thi đua giữa các nhóm
- Tìm ra kết quả đúng nhất của bài toán.
Tự nhiên xã hội
 Bài28 : CON MUỗI
I. Mục tiêu 
Giúp HS biết:
- Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi.
- Nơi sống , tác hại và một số cách diệt trừ muỗi.
- Có ý thức tham gia diệt muỗi và thực hiện phòng tránh muỗi đốt.
II. Chuẩn bị
	-GV: Tranh minh hoạ, phiếu bài tập
	- HS: Vở bài tập TN-XH
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Quan sát con muỗi
Mục tiêu: HS quan sát , nhận ra các bộ phận bên ngoài của con muỗi.
* Trò chơi giữa tiết
d.Hđ 3: Thảo luận nhóm lớn
Mục tiêu: HS biết nơi sống, tác hại và một số cách diệt muỗi.
 4. Củng cố, dặn dò
-ổn định lớp
- Gọi HS trả lời một số câu hỏi:
+ Kể tên các bộ phận bên ngoài của con mèo ?
+ Người ta nuôi meò để làm gì?
- GV nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi :quan sát tranh vẽ con muỗi và trả lời câu hỏi:
+ Hãy chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi 
- Cho HS thảo luận, GV quan sát hướng dẫn.
- Gọi đại diện nhóm trình bày.
- GV kết luận
- Thảo luận cả lớp :
+ So sánh con muỗi với con ruồi ?
+ Khi đập dập, cơ thể muỗi cứng hay mềm ?
+ Con muỗi dùng vòi để làm gì ?
+ Con muỗi di chuyển như thế nào ?
- GV tổng kết, chốt ý
* Tổ chức cho HS hát 
- Chia nhóm, yêu cầu các nhóm trưởng nhận phiếu thảo luận
- Cho HS thảo luận, GV quan sát, giúp đỡ.
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- GV kết luận
* Trò chơi : Con muỗi
- Tổng kết cuộc thi, tuyên dương 
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
+ HS tự trả lời: đầu, mình, đuôi
+ Nuôi mèo để bắt chuột, làm cảnh.
- Nhắc lại tên bài
- HS thảo luận nhóm đôi quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Chỉ các bộ phận: đầu, mình, chân
- HS tự thảo luận và trả lời
- Đại diện nhóm trình bày
- Lắng nghe
- HS trả lời
+ Con muỗi nhỏ hơn con ruồi
+ Cơ thể muỗi mềm
+ Dùng vòi để hút máu
+ Bay bằng cánh và đậu bằng chân.
* Hát tập thể
- Chia thành 3 nhóm
Nhóm 1 : Muỗi thường sống ở đâu?
Nhóm 2 : Tác hại của việc bị muỗi đốt?
Nhóm 3: Cách diệt muỗi ?
Thảo luận, trả lời câu hỏi
- Trình bày trước lớp
* Thi cá nhân- cả lớp tham gia
- Liên hệ thực tế
- Lắng nghe
Thứ năm ngày 27 tháng 03 năm 2008
Tập đọc
 Bài : Vì BÂY GIờ Mẹ MớI Về
I. Mục tiêu
	- HS đọc trơn được cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó.
	- Ôn các vần ưt, ưc
	- Hiểu các từ ngữ trong bài, nhận biết và đọc đúng các câu hỏi trong bài.
	- Hiểu được nội dung bài : cậu bé làm nũng mẹ, khi mẹ về cậu mới khóc.
	- Nói năng hồn nhiên theo mẫu : Bạn có hay làm nũng bố mẹ không ?
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
aHđ1: Giới thiệu bài
b.Hđ2: Hướng dẫn HS luyện đọc
* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ 3 : Ôn các vần ưt, ưc
*Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
Hđ4: Tìm hiểu bài đọc và luyện nói
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài “ Quà của bố” và trả lời các câu hỏi.
+ Bố gửi quà gì cho bạn nhỏ ?
- Nhận xét, ghi điểm
- Cho HS quan sát tranh minh hoạ, GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV đọc diễn cảm bài văn
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng , đánh vần và đọc trơn tiếng khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ khó
- Luyện đọc câu : cho HS đọc nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài 
* Thi múa, hát 
- Giới thiệu vần cần ôn : ưt, ưc
- Gọi HS nêu yêu cầu 1: 
- Cho HS thi tìm tiếng có chứa vần ưt
- Nêu yêu cầu 2 : tìm tiếng ngoài bài có vần ưt, ưc
- GV chỉnh sửa.
- Nêu yêu cầu 3 : Nói theo mẫu câu chứa tiếng có vần ưt, ưc
- Cho HS thảo luận nói theo nhóm đôi
*Nghỉ giữa tiết
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi1
- Gọi HS trả lời
- Yêu cầu HS đọc câu hỏi 2
- Gọi HS trả lời
- GV nhận xét, tổng kết
- Cho HS đọc thầm lại bài. Hướng dẫn HS cách nhận biết câu hỏi và yêu cầu HS tìm các câu hỏi có trong bài.
-GVđọc diễn cảm cả bài lần 2
* Hát tự do
* Luyện đọc phân vai
- GV nêu, hướng dẫn và đọc mẫu cách đọc phân vai.
- Cho HS luyện đọc theo nhóm lớn
* Luyện nói
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài
-Cho HS thực hành theo mẫu : luyện nói theo nhóm đôi.
-GV nhận xét, tuyên dương.
- Cho HS đọc lại bài
- Nhắc lại nội dung bài, liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- 2-3 HS đọc, trả lời câu hỏi : 
+ Bố gửi nghìn cái nhớ
- Quan sát tranh vẽ .Nhắc lại tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng, từ khó : khóc oà, hoảng hốt
- Luyện đọc câu: đọc nhẩm, đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh : Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
* Thi múa, hát theo nhóm
- Chú ý lắng nghe, so sánh, nhận diện vần ưt, ưc
- Tìm các tiếng trong bài có vần ưt
- HS đọc thầm lại bài, tìm tiếng : đứt
- Thi tìm từ : cá nhân
- Chú ý
- Đọc hai câu mẫu :
+ Mứt Tết ăn rất ngon
- Nói câu theo mẫu theo nhóm đôi.
*Nghỉ giữa tiết
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc cá nhân, lớp đọc thầm:
+ Khi bị đứt tay cậu bé có khóc không ?
- Trả lời : Khi bị đứt tay, cậu bé không khóc.
- Khi nào cậu bé mới khóc? Tại sao?
- Khi mẹ về , cậu bé mới khóc và cậu bé làm nũng mẹ.
- Trong bài có 3 câu hỏi
+ Đọc các câu hỏi : cá nhân, đồng thanh.
- Lắng nghe
* Hát
- Chú ý
- Đọc phân vai theo nhóm lớn
- Theo mẫu : Bạn có hay làm nũng bố mẹ không?
- Luyện nói theo nhóm đôi
- Một số nhóm trình bày trước lớp.
- Cá nhân, đồng thanh
- Tự liên hệ 
- Chú ý
Toán
Tiết 112 : LUYệN TậP CHUNG
I. Mục tiêu
- Giúp HS rèn kĩ năng lập đề bài toán rồi tự giải và viết bài giải của bài toán.
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán, tranh minh hoạ
	- HS: SGK, vở bt Toán.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập 
Bài 1
* Trò chơi giữa tiết
Bài 2
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập: 
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Yêu cầu HS tự nêu nhiệm vụ của bài toán 
a)- Hướng dẫn HS quan sát tranh và đièn vào chỗ chấm.
- Gọi HS đọc lại bài toán
- Cho các tổ thi đua tóm tắt và giải bài toán.
- GV tổng kết, tuyên dương
b) Tương tự phần a)
* Hát, múa tự do
- Hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- Yêu cầu HS làm bài trong phiếu bài tập.
- Chấm , nhận xét ,sửa sai
* Thi tìm kết quả đúng
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài ở bảng con :
18 – 6 + 3 = 15
30 + 40 – 60 = 10
- Nhắc lại tên bài
- 2 –3 HS nêu : nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán, rồi giải bài toán đó.
- Trong bến có 5 ô tô, có thêm 2 ô tô vào bến. Hỏi tất cả có bao nhiêu ôtô?
- HS làm bài tập theo nhóm lớn 
- Đọc kết quả, sửa sai.
* Hát, múa tự do
- 2 – 3 HS đọc đề bài : Có 8 con thỏ đang chơi, 3 con thỏ bỏ đi. Hỏi còn lại mấy con thỏ?
- HS làm việc cá nhân : tóm tắt và giải bài toán
 Tóm tắt
Có : 8 con thỏ
Bỏ đi : 3 con thỏ
Còn lại  con thỏ ?
 Bài giải
Số con thỏ còn lại là :
8 – 3 = 5 ( con thỏ )
Đáp số : 5 con thỏ
* Thi đua giữa các nhóm 
Thứ sáu ngày 28 tháng3 năm 2008
Chính tả
 Bài : QUà CủA Bố
I. Mục tiêu
	- HS nghe chép lại chính xác không mắc lỗi, trình bày đúng khổ thơ 2 của bài Quà của bố.
	- Làm đúng bài tập : điền s/ x, vần im / iêm.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập chép, bài tập
	- HS: SG, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu bài
b.Hđ2 : Hướng dẫn HS tập chép 
* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
4.Củng cố , dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra vở HS phải chép lại bài “Ngôi nhà”
- GV nhận xét, ghi điểm
- GV giới thiệu, ghi bảng.
- GV treo bảng phụ đã chép sẵn khổ thơ cho HS quan sát
- Gọi HS đọc lại khổ thơ
- Yêu cầu HS đọc các tiếng dễ viết sai
- Yêu cầu HS viết từ khó vào bảng con
- GV nhắc nhở HS cách trình bày, tư thế ngồi
- GV cho HS chép vở
- GV đọc, yêu cầu HS soát lỗi, sửa một số lỗi phổ biến.
- Chấm , nhận xét một số bài.
* Tập bài thể dục 1 phút
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
- GV yêu cầu HS thảo luận , làm miệng
- Yêu cầu HS làm bài vào vở 
- Nhận xét, sửa sai
- Tuyên dương các bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- 2 – 3HS
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát bảng phụ
+ Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc : gửi, nghìn
- Viết bảng con : gửi, nghìn
- Thực hành chép lại khổ thơ
- Theo dõi soát lỗi và sửa lỗi
* Tập thể dục chống mệt mỏi.
- Đọc : điền vào chỗ chấm : s hay x
- Làm bài: miệng, vở bài tập
xe lu , dòng sông
- Chú ý quan sát
Kể chuyện
Bài : BÔNG HOA CúC TRắNG
I.Mục tiêu
 - HS nghe GV kể chuyện, nhớ và kể lại theo tranh từng đoạn, sau đó kể toàn bộ câu chuyện.
- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi tình yêu mẹ, lòng hiếu thảo của cô bé.
II. Chuẩn bị
 - GV: Tranh minh hoạ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
aHđ1 :Giới thiệu bài
b.Hđ2: Kể chuyện
* Trò chơi giữa tiết
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Gọi HS kể lại từng đoạn câu chuyện Sư tử và Chuột Nhắt theo tranh.
- Nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV kể chuyện với giọng diễn cảm :
+ Lần 1 : kể diễn cảm
+ Lần 2 : kể diễn cảm kết hợp với tranh minh hoạ.
- Hướng dẫn HS kể từng đoạn :
+ Hướng dẫn HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
*Tranh 1 vẽ gì ?
*Câu hỏi dưới tranh là gì?
*Cho HS kể lại đoạn 1
Các tranh còn lại tương tự.
* Cho HS múa hát tập thể 
- Hướng dẫn kể phân vai theo từng nhân vật :
+ Chia nhóm, nêu yêu cầu thảo luận, hướng dẫn HS cách kể phân vai theo nhân vật.
+ Cho HS thảo luận, thi kể trong nhóm.
+ Gọi đại diện nhóm trình bày.
+ Nhận xét, tuyên dương.
- Giúp HS hiểu ý nghĩa của truyện :
+ Câu chuyện này cho các em biết điều gì?
- GV kết luận
- Gọi 1 –2 HS kể lại câu chuyện.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.
- Chú ý
- Nhắc lại tên bài
- Lắng nghe
- Lắng nghe và quan sát tranh minh hoạ.
- Tập kể từng đoạn theo tranh :
+ Vẽ cảnh trong túp lều có hai mẹ con. Người mẹ bị ốm nặng
+ Người mẹ ốm nói gì với con ?
+ Kể đoạn 1 dựa vào tranh vẽ : 2- 3HS
Các đoạn còn lại tương tự.
* Múa, hát
- Tập kể phân vai theo từng nhân vật :
+ Chia nhóm lớn, nhận biết cách kể theo vai, phân vai trong nhóm.
+ Thảo luận tập kể trong nhóm.
+ Đại diện các nhóm trình bày.
- Tìm hiểu ý nghĩa truyện:
+ Là con phải biết yêu quý, chăm sóc cha mẹ
- Kể lại toàn bộ câu chuyện theo tranh.
- Chú ý
Thủ công
 Bài 28 : CắT, DáN HìNH TAM GIáC ( tiết 1 )
I.Mục tiêu
	- HS biết cách cắt, dán được hình tam giác theo hai cách.
II. Chuẩn bị
	- GV: hình mẫu,bút chì, thước kẻ, kéo, giấy khổ lớn
	- HS : bút chì, thước kẻ, kéo, giấy
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ dùng 
3.Bài mới
Giới thiệu bài
b. Hđ1 : Hướng dẫn quan sát và nhận xét
Trò chơi giữa tiết
Hđ 2: Hướng dẫn mẫu
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Kiểm tra đồ dùng học tập
- Giới thiệu bài, ghi bảng
- GV cho HS quan sát hình tam giác mẫu và trả lời câu hỏi :
+ Hình tam giác có mấy cạnh?
+ Độ dài của các cạnh thế nào?
- GV chốt ý
* Hát 
- Hướng dẫn HS kẻ hình tam giác
+ Kẻ hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô , rộng 7 ô
+ Từ hình chữ nhật , kẻ hình tam giác có cạnh dài 8 ô .
- Có hai cách kẻ hình chữ nhật , sẽ có hai cách kẻ hình tam giác.
- Hướng dẫn HS cắt , dán hình tam giác.
- Bôi một lớp hồ mỏng, dán phẳng và cân đối.
- Yêu cầu HS lấy giấy nháp và thực hành
- GV quan sát, nhắc nhở, hướng dẫn.
- Nhận xét một số bài
- Trình bày, nhận xét sản phẩm
- Tuyên dương những bài đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định
- Lấy đồ dùng học tập
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát hình mẫu, nhận xét:
+ Hình tam giác có 4 cạnh.
+ Các cạnh có độ dài bằng nhau. 
*Hát, múa
- Chú ý lắng nghe 
- Chú ý lắng nghe
- Chú ý lắng nghe, quan sát
- HS thực hành 
- Chú ý quan sát, lắng nghe.
- Trình bày sản phẩm
Thể dục
Bài : BàI THể DụC – TRò chơi vận động
I. Mục tiêu
 	- Kiểm tra bài thể dục. Yêu cầu thuộc và thực hiện các động tác tương đối chính xác.
II. Chuẩn bị 
- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị 5 dấu x , mỗi dẫu cách nhau 2 –3 m trên sân tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần chuẩn bị
 - GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, Nội dung dạy học bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Cho HS khởi động: giậm chân tại chỗ, chạy nhẹ nhàng, đi thường hít thở sâu
- Ôn bài thể dục
- Trò chơi tự chọn
II. Phần cơ bản
- Nội dung dạy học kiểm tra : bài thể dục phát triển chung
- Tổ chức và phương pháp kiểm tra : 3 – 5 HS cùng thực hiện động tác theo yêu cầu của giáo viên.
* Trò chơi: Tâng cầu
- GV nêu yêu cầu tập luyện : tập theo cá nhân.
- Cho HS chơi, GV quan sát, nhắc nhở.
III. Kết thúc
- Đứng- vỗ tay và hát
- Tập động tác điều hoà
- Đọc kết quả kiểm tra
- Dặn dò, nhận xét 
1’
2’
1-2’
1-2
2- 3lần
3-4’
15 – 17’
5 – 7’
1-2’
1-2’
1-2’
1-2’
 ã
*************
*************
*************
*************
*************
ã
*************
*************
*************
 *************
 ************* 
 ************* ã
 *************
Chiều Bồi dưỡng Toán
 Tiết 109: Ôn giải toán có lời văn 
I. Mục tiêu 
 Giúp HS củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn :
- Tìm hiểu bài toán
- Giải bài toán
II. Chuẩn bị
	- HS: vở bài tập toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
*HĐ: Hướng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
 Bài 1: - Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán:
 + Bài toán cho biết gì?
 + Bài toán hỏi gì?
 - GV vừa hướng dẫn vừa ghi tóm tắt bài toán lên bảng.
 - Hướng dẫn HS giải bài toán :
 + Muốn biết Hoa còn mấy cái kẹo ta làm như thế nào? (Lấy số kẹo có trừ đi số kẹo đã bán)
 + Hướng dẫn HS viết bài giải vào vở 
 Bài giải
 Số kẹo còn lại là:
 8 – 3 = 5 ( cái kẹo )
 Đáp số: 5 cái kẹo
- GV nhận xét bài làm của HS
 Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài.
 - Đọc lại tóm tắt bài toán: 2 –3 HS
 - Cho HS làm bài vào vở bài tập
 Bài giải
 Số quả trứng còn lại là:
 15 – 5 = 10 ( quả trứng)
 Đáp số : 10 quả trứng 
 Bài 3: - Gọi HS đọc bài toán, nêu yêu cầu của bài
 - Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm để hoàn thành tóm tắt bài toán.
 - HS nêu tóm tắt và tự giải bài toán
 - Gọi HS chữa bài 
 - Nhận xét, sửa sai
 Bài 4: - HS nêu tóm tắt của bài toán
 - Cho HS làm bài vào vở bài tập 
 - Đổi vở chữa bài cho nhau
 - GV sửa sai
IV Củng cố và dặn dò 
 - Nhận xét giờ học
Bồi dưỡng Tiếng việt
Làm bài tập tiếng việt: Ngôi nhà
I. Mục tiêu 
 - Củng cố và luyện cho học sinh đọc đúng bài: ngôi nhà
 - Vận dụng làm bài tập Tiếng Việt.
II. Các hđ dạy và học 
1. Luyện đọc - HS đọc bài trong SGK theo nhóm
 - Đọc nối tiếp từng câu 
 - Đọc đồng thanh
Trả lời câu hỏi: Qua bài, em có yêu ngôi nhà của em không? Em làm gì để ngôi nhà của mình ngày càng đẹp hơn?
2. Làm bài tập
 Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng trong bài có vần yêu
 - Hướng dẫn HS làm bài- HS làm bài. 
 - GV chữa bài: 
 Tiếng trong bài có vần yêu: yêu. 
 Bài 2: : HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu
 - Hướng dẫn HS làm bài- HS làm bài. - GV chữa bài: 
 Tiếng ngoài bài có vần iêu: thả diều, vải thiều, buổi chiều. 
 Bài3: Viết câu chứa tiếng có vần yêu, iêu
 - HS nêu yêu cầu của bài
 - HS thảo luận nhóm đôi:
 - Gọi HS chữa bài: GV ghi Chiều chiều, chúng em lên đê chơi thả diều.
 Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài: Nối ô chữ ở cột A với cột B
 Từ nhà, em ngửi thấy mùi rạ phơi trên sân thơm phức.
 Từ nhà, em nhìn thấy cây xoan trước ngõ nở hoa. 
 Từ nhà, em nghe thấy tieengs chim lảnh lót đầu hồi.
Bài 5: HS trả lời:Tình yêu ngôi nhà của bạn ấy gắn với tình yêu đất nước.
Bài 6: Em mơ ước ngôi nhà nào trong tranh vẽ.Em hãy nói cho các bạn biết?
3. Củng cố và dặn dò - Nhận xét giờ học
Bồi dưỡng âm nhạc
Học bài hát tự chọn: Ôn bài ngày của mẹ
I.Mục tiêu
- HS hát đúng lời của bài hát: Ngày của mẹ . 
- HS hát đúng kết hợp với gõ đệm
 - Yêu thích âm nhạc, tác phong tự nhiên khi biểu diễn.
II.Hoạt Động dạy và học
 A. Bài cũ: 
 - Gọi 2HS hát bài hát: ngày của mẹ
 B Ôn bài hát - GV ghi bảng tên bài hát, tên tác giả. 
 * HĐ1: Ôn lời ca 
 - GV hát toàn bài 1 lần.
 - GV hát từng câu- HS hát theo
 - HS hát toàn bài- GV nghe và sửa lỗi cho HS 
 - HS hát theo dãy bàn- GV nhận xét
 - HS tập hát theo nhóm, tổ
 - Vài HS biểu diễn trong tổ.
 * HĐ2: Tập gõ đệm
 - GV vừa hát vừa gõ đệm theo phách,tiết tấu lời ca
 - GV làm mẫu toàn bài
 - GV dạy HS gõ đệm. 
 - HS hát + gõ đệm theo phách,tiết tấu
 Ngày của mẹ đâu chỉ có một ngày mồng 8- 3, đâu chỉ có một ngày.
 Gõ theo phách: * * * * * * * *
 Gõ đệm theo tiết tấu:* * * * * * * * * * * * * * * *
 - Mời một số nhóm biểu diễn
 - Hướng dẫn HS kết hợp vài động tác phụ hoạ đơn giản
 - GV làm mẫu- HS làm theo
 C. Củng cố dặn dò
 - GV nhận xét
 Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 110: Luyện tập 
I. Mục tiêu Giúp HS rèn luyện kĩ năng :
	- Giải bài toán có lời văn
	- Thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi các số đến 20.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 *HĐ1: Ôn bài - Nhắc các bước giải toán có lời văn.
 * HĐ2:Làm bài tập 
 Bài 1:- Gọi HS đọc bài toán
 - Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán và HS đọc tóm tắt 
 - Hướng dẫn HS giải bài toán.
 - Cho HS làm bài, đọc kết quả. Bài giải
 Số quả trứng còn lại là:
 16 – 4 = 12 ( quả trứng)
 Đáp số : 12 quả trứng
 - GV sửa sai.
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài. 
 - GV hướng dẫn tương tự bài1
 - Cho HS làm bài vào vở bài tập
 - Gọi HS đọc bài, GV sửa sai
 Bài 3:- GV nêu yêu cầu bài toán, hướng dẫn HS cách tính
 - Cho 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 28.doc