Giáo án Lớp 1 - Tuần 26

I. yêu cầu cần đạt :

 - Đọc đợc: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền , từ và đoạn thơ ứng dụng

-Viết đợc: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề : Em thích đọc truyện

*HSKG biết đọc trơn

- Bớc đầu nhận biết một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh họa SGK

- Luyện nói từ 4-5 câu theo chủ đề : Em thích đọc truyện

 II Đồ dùng dạy- học:

 Bộ chữ cái TV

III. Các hoạt động dạy- học:

 A- Kiểm tra: HS viết bảng con: thuở xa, kể chuyện

 HS đọc bài 99

 GV nhận xét, ghi điểm

 B- Dạy học bài mới:

 HĐ1: Dạy vần uân

GV giới thiệu và ghi bảng vần uân

HS đọc, phân tích vần uân

HS cài vần uân

GV cài khẳng định uõn

HS đọc nối tiếp uõn

GV hỏi đó cú vần uõn muốn cú xuõn ta cài thờm õm gỡ ?

HSTL: Cài thêm chữ x và dấu thanh để có tiếng xuân

HS cài xuõn

GV cài khẳng định xuõn -HS đọc nối tiếp xuõn

Gv cho HS quan sỏt tranh vẽ rỳt ra từ mới mựa xuõn

Đọc từ khóa : mùa xuân

 

doc 19 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/01/2016 Lượt xem 170Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ta cài thờm õm gỡ ?
HSTL: Cài thêm chữ x và dấu thanh để có tiếng xuân
HS cài xuõn 
GV cài khẳng định xuõn -HS đọc nối tiếp xuõn 
Gv cho HS quan sỏt tranh vẽ rỳt ra từ mới mựa xuõn 
Đọc từ khóa : mùa xuân
-Dạy vần uyên quy trình tơng tự
HS luyện đọc: uyên, chuyền , bóng, chuyền
Đọc từ ứng dụng :
	huân chơng chim khuyên
	tuần lễ kể chuyện
	HS luyện đọc từ ứng dụng
	GV giải thích từ ứng dụng.
 	 HĐ2: Tập viết
	GV viết mẫu và hớng dẫn viết ; uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.HS viết bảng con.
	Nhận xét sửa lỗi
Tiết 2.
HĐ3: Luyện tập:
	a, Luyện đọc.
	- HS đọc bài tiết 1:CN-T-L
GV cho HS quan sỏt tranh rỳt ra cõu ứng dụng 
	- 1HS Đọc câu ứng dụng:
Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
 Lợn bay nh dẫn lối
 Rủ mùa xuân cùng về.
? Tìm tiếng có vần uân, uyên trong đoạn thơ trờn 
- HS đọc câu ứng dụng.
	b, Luyện viết.
	- HS viết vào vở : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.
	Theo dõi chấm bài.
	c, Luyện nói: chủ đề: Em thích đọc truyện
	HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm 2
	? Trong tranh vẽ canh gì
	? Em đã xem những quyển truyện nào
	? Em thích nhất quyển truyện nào
	? Hãy kể lại một câu chuyện mà em đã đợc xem hoặc đợc nghe kể
	HS trình bày trớc lớp
	IV. Củng cố dặn dò:
	Trò chơi: Thi tìm tiếng nhanh
	HS thi tìm tiếng có vần vừa học.
	Đồng thanh toàn bài
___________________
Toán(T93)
Luyện tập
I. yêu cầu cần đạt :
 	- Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục.
- Bớc đầu nhận ra cấu tạo của các số tròn chục.( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị ) 
Bài1, bài2, bài3, bài4 
*HSKG làm hết bài tập 
 II. Các hoạt động dạy- học:
	1, Củng cố kiến thức:
	HS đọc các số tròn chục có hai chữ số 10, 20 , 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
	 ? Số 20 gồm mấy chục mấy đơn vị
	? Số 50 gồm mấy chục mấy đơn vị
	? Số 90 gồm mấy chục mấy đơn vị
	? Trong các số tròn chục trên số nào bé nhất, số nào lớn nhất
	? Có bao nhiêu số tròn chục có 2 chữ số
 2, Luyện tập: Bài1, bài2, bài3, bài4 
HS nêu yêu cầu của từng bài tập
	HS tự làm bài vào vở 
	GV theo dõi và HD thêm HS yếu
	Chấm, chữa bài
 HS đọc kết quả bài 1, 2
	 	2 HS lên bảng làm bài 3, 4
	Nhận xét bài làm của HS
Thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2011
Học vần( 211, 212)
Bài 101 : uât - uyêt
I. yêu cầu cần đạt : 
- Đọc đợc: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh; từ và đoạn thơ ứng dụng 
 - Viết đợc: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh 
 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Đất nớc ta tuyệt đẹp
*HSKG biết đọc trơn 
- Bớc đầu nhận biết một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh họa SGK
- Luyện nói từ 4-5 câu theo chủ đề : Đất nớc ta tuyệt đẹp
II- Đồ dùng dạy học:
	Bộ chữ cái TV
	III- Các hoạt động dạy học:
	A- Kiểm tra: HS viết bảng con: chim khuyên, tuần lễ
 HS đọc bài 100
	GV nhận xét, ghi điểm
B- Dạy học bài mới:
HĐ1: dạy vần uât
GV giới thiệu và ghi bảng vần uât
HS đọc ,phân tích vần uât
HS cài vần uât
GV cài khẳng định uõt
HS đọc nối tiếp uõt 
GV hỏi đó cú vần uõt muốn cú xuất ta cài thờm õm gỡvà dấu gỡ ?
HSTL: Cài thêm chữ x và dấu thanhsắc để có tiếng xuân
HS cài xuất 
GV cài khẳng định xuất 
-HS đọc nối tiếp xuất
GV cho HS quan sát tranh vẽ rỳt ra từ mới :sản xuất
Đọc từ khóa : sản xuất
- Dạy vần uyêt quy trình tơng tự
HS luyện đọc: uyêt, duyệt , duyệt binh
Đọc từ ứng dụng :
	luật giao thông băng tuyết
	nghệ thuật tuyệt đẹp
HS luyện đọc từ ứng dụng
GV giải thích từ ứng dụng.
	 HĐ2: tập viết
GV viết mẫu và hớng dẫn viết : uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh.
	HS viết bảng con.
	Nhận xét sửa lỗi
Tiết 2.
	 HĐ3: Luyện tập.
a, Luyện đọc.
	- HS đọc bài tiết 1:CN-T-L
GV cho HS quan tranh rỳt ra cõu ứng dụng 
	- 1HS Đọc câu ứng dụng:
 Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
	Em đi trăng theo bớc
	Nh muốn cùng đi chơi
? Tìm tiếng có vần uât, uyêt trong đoạn thơ trờn 
	- HS đọc câu ứng dụng.
	b, Luyện viết.
	- HS viết vào vở : uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh.
	Theo dõi chấm bài.
	c, Luyện nói: chủ đề: Đất nớc ta tuyệt đẹp
	HS quan sát tranh SGK
	? Trong tranh vẽ cảnh gì
	HS nêu nội dung của từng tranh
	? Nớc ta có tên là gì
	? Em nhận ra cảnh đẹp nào trên tranh, ảnh em đã đợc xem
	? Em biết những cảnh đẹp nào của đất nớc, quê hơng em
	? Hãy nói về một cảnh đẹp mà em biết
	HS trình bày trớc lớp
	GV cùng HS nhận xét, bổ sung
	IV. Củng cố dặn dò
	Trò chơi: Thi tìm tiếng nhanh
	HS thi tìm tiếng có vần vừa học.
	Đồng thanh toàn bài
 Toán(T 94)
Cộng các số tròn chục
I. yêu cầu cần đạt :
- Biết đặt tính , làm tính cộng các số tròn chục , cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90 , giải đợc bài toán có phép cộng 
- Bài 1, bài2, bài3 
*HSKG làm hết bài tập 
II. Đồ dùng dạy học:
	Bộ toán
II. Các hoạt động dạy học:
HĐ1: Giới thiệu cách cộng các số tròn chục
- GV cùng HS lấy 3 thẻ que tính ( mỗi thẻ 10 que tính)
? Có mấy chục que tính
? 30 gồm mấy chục mấy đơn vị
HS lấy tiếp 2 thẻ que tính
? Có tất cảt bao nhiêu que tính
GV viết bảng nh SGK
- Hớng dẫn kĩ thuật làm tính:
 + Đặt tính: 
Viết số 30 rồi viết 20 sao cho số chục thẳng cột với số chục, số đơn vị thẳng cột số đơn vị.
Viết dấu cộng, kẻ vạch ngang
+ Tính ( từ phải sang trái)
	+- 30 - 0 cộng 0 bằng 0, viết 0
 20 - 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 ( 30 +20 = 50)
HS nêu lại cách đặt tính, cách tính.
+ Hớng dẫn HS tính nhẩm 30 + 10 : 3 chục cộng 1 chục là 4 chục, 
vậy 30 +10 = 40
HS tính nhẩm : 20 + 40 =
	50 +30 =
2, Luyện tập
 Bài 1, bài2, bài3 
HS đặt tính vào giấy nháp: 60 + 20 10 + 70 
HS nêu yêu cầu của từng bài tập GV hớng dẫn HS làm bài
HS làm bài tập vào vở
GV theo dõi và HD thêm
Chấm, chữa bài 
Nhận xét giờ học.
_________________________________________
Đạo đức(t24)
Đi bộ đúng quy định(T2)
I .Yêu cầu cần đạt :	
 - Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện .
Phân biệt đợc những hành vi đi bộ đúng quy định và sai quy định
II .Các hoạt động dạy- học:
HĐ1: Quan sát và nhận xét.
	HS quan sát tranh bài tập một
	?Hãy chỉ và nói đâu là tranh vẽ cảnh đờng ở thành phố, thị xã, đâu là đờng ở nông thôn.	
	? ở thành phố, thị xã phải đi bộ ở phần nào của đờng.
	? Nếu đờng không có vỉa hè phải đi ở phần nào của đờng.
	HS trình bày trớc lớp.
	KL: đi bộ đúng phần đơng, đi theo đèn hiệu giao thông ( nơi thành phố, thị xã)
HĐ2: thảo luận nhóm bài tập 2.
	HS thảo luận nhóm 2 theo nội dung bài tập.
	Đại diện các nhóm trình bày trớc lớp.
	KL: tranh 1, 3 đúng, tranh 2 bạn nhỏ đi qua đờng là sai.
 - Nếu bạn đi đi bộ sai phần đường theo quy định thỡ em sẽ làm gi ? Thi
 em sẽ nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện đi đường phần đường theo quy định .
Phân biệt đợc những hành vi đi bộ đúng quy định và sai quy định
HĐ3: Trò chơi: Qua đờng.
	GV vẽ sân chơi: ngã t đờng và phần đờng dành cho ngời đi bộ.
	Tổ chức cho các nhóm HS đóng vai ngời đi bộ, ngời đi xe đạp, xe máy.
	Nhận xét các nhóm đi đúng hay sai.
	Tổng kết
	nhắc nhở HS đi bộ đúng quy định.
Luyện toán
Ôn : cộng các số tròn chục 
I-yêu cầu cần đạt :
- Củng cố về cộng các số tròn chục
 - So sánh các số tròn chục
II- Hoạt động dạy- học
1, Ôn tập củng cố cách tính: 
HS làm bảng con- 
Gọi HS nêu cách thực hiện.
	 10	 90	 20
 	 + 20	+ 3	+ 30
 	40	60	 50
	 +	 +	+
	 30	30	50
2, Luyện tập:
HS làm bài vào vở- GV theo dõi.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
	60 + 20	10 + 80	 40 + 20 	60 + 10
Bài 2: Tính nhẩm
	20 + 50 =	30 + 60 =
	70 + 20 =	70 + 10 =
Bài 3: , =
	20 + 30  40
	50 + 20  40 + 30
	20 + 70  80 + 0
Bài 4:Lớp 1A mua 40 cái bút, lớp 1B mua 30 cái bút. Hỏi cả hai lớp mua tất cả bao nhiêu cái bút?
	70, 40, 20, 30, 50	10, 80, 60, 90, 70
Bài5: , =
	20+10 10	40+20 80	9060+20 
	30+20 40	80+10 40	60+30. 90
	50+40 70	40+50 40	50 +40..90
Chấm, chữa bài
Nhận xét giờ học.
Luyện Tiếng Việt
Luyện đọc, viết: uât-uyêt
I. yêu cầu cần đạt
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các tiếng, từ chứa vần uât, uyêt
- Rèn kỷ năng đọc, viết cho HS.
II- Hoạt động dạy- học:
1, Luyện đọc :
- Luyện đọc bài ở sgk ( Đọc nhóm đôi)
Gọi một số em đọc- GV theo dõi uốn nắn cách đọc ( Chú ý HS yếu)
- Luyện đọc bài ở bảng: 
Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
	Em đi trăng theo bớc
	Nh muốn cùng đi chơi
Gọi HS đọc các từ sau: 
	luật giao thông băng tuyết
	nghệ thuật tuyệt đẹp
2, Luyện viết: HS viết bảng con:uât, uyêt, luật giao thông , băng tuyết,nghệ thuật ,tuyệt đẹp
Nhận xét chữ viết của HS.
3, Làm bài tập Tiếng Việt
GV HDhọc sinh làm bài tập ở VBT 
GV chấm chữa bài 
Luyện viết 
Luyện viết :uân, uyên,uât, uyêt
 I. yêu cầu cần đạt
- HS Viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách, đúng chính tả, đảm bảo tốc độ.
- Rèn luyện chữ viết cho HS.
II- Hoạt động dạy- học:
- Hớng dẫn quy trình viết
- GV viết mẫu lên bảng.uân, uyên,uât, uyêt,mùa xuân, bóng chuyền.	luật giao thông , băng tuyết,nghệ thuật ,tuyệt đẹp
- HS viết vào bảng con: uân, uyên,uât, uyêt,mùa xuân, bóng chuyền.
2, Viết vào vở: uân, uyên,uât, uyêt,mùa xuân, bóng chuyền.	luật giao thông , băng tuyết,nghệ thuật ,tuyệt đẹp
HS viết đoạn thơ:	
Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
	Em đi trăng theo bớc
	Nh muốn cùng đi chơi
- GV theo dõi hớng dẫn.
- Chấm một số vở, nhận xét chữ viết HS.
Nhận xét giờ học.
________________________________________________
Thứ 4 ngà y 24 tháng 2 năm 2011
Học vần( T 213, 214)
 Bài 102 : uynh, uych
I. yêu cầu cần đạt : - Đọc đợc: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch; từ và các câu ứng dụng 
 - Viết đợc: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề : Đèn dầu, đèn điện , đèn huỳnh quang
*HSKG biết đọc trơn 
- Bớc đầu nhận biết một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh họa SGK
- Luyện nói từ 4-5 câu theo chủ đề : Đèn dầu, đèn điện , đèn huỳnh quang
	II - Đồ dùng dạy- học:
	Bộ chữ cái TV
	III- Các hoạt động dạy- học:
	A- Kiểm tra: HS viết bảng con: nghệ thuật , tuyệt đẹp
 HS đọc bài 101
	GV nhận xét, ghi điểm
	B- Dạy học bài mới:
HĐ1: dạy vần uynh
GV giới thiệu và ghi bảng vần uynh
HS đọc, phân tích vần uynh
HS cài vần uynh
GV cài khẳng định uynh
HS đọc nối tiếp uynh
GV hỏi đó cú vần uynh muốn cú tiếng huynh ta cài thờm õm gỡ ?
HSTL: Cài thêm chữ h 
HS cài huynh 
GV cài khẳng định huynh 
-HS đọc nối tiếp huynh 
GV cho HS quan sỏt tranh vẽ rỳt ra từ mới : phụ huynh
 - Đọc từ khóa : phụ huynh
- Dạy vần uyêt (quy trình tơng tự)
HS luyện đọc: uych, huỵch , ngã huỵch
Đọc từ ứng dụng :
	luýnh quýnh huỳnh huỵch
	khuỳnh tay uỳnh uỵch
HS luyện đọc từ ứng dụng
GV giải thích từ ứng dụng.
 HĐ2: tập viết
GV viết mẫu và hớng dẫn viết : uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch.
HS viết bảng con.
Nhận xét sửa lỗi
Tiết 2
 HĐ3: Luyện tập.
a, Luyện đọc.
- HS đọc bài tiết 1: CN-T-L
GV cho HS quan tranh rut ra cau ứng dụng 
- 1HS Đọc câu ứng dụng:
 Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức trồng cây. Cây giống đợc các bác
phụ huynh đa từ vờn ơm về.
? Tìm tiếng có vần uych, uynh trong cau ứng dụng 
 - HS đọc câu ứng dụng.
? Tìm tiếng có vần vừa học
	b, Luyện viết:
- HS viết vào vở : uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch.
Theo dõi chấm bài.
c, Luyện nói: chủ đề: : Đèn dầu, đèn điện , đèn huỳnh quang
	HS quan sát tranh SGK
	? Trong tranh vẽ cảnh gì
	? Hãy chỉ và nói tên các loại đèn có trong tranh
	? Tên gọi của mỗi loại đèn là gì
	? Nhà em có những loại đèn nào
	? Hãy kể các loại đèn mà em biết
HS thảo luận nhóm và trình bày trớc lớp
	? Đèn gì dùng để thắp sáng
	? Khi muốm cho đen sáng hoặc thôi không sáng nữa em phải làm gì
	GV cùng HS nhận xét, bổ sung
	IV. Củng cố dặn dò:
	Trò chơi: Thi tìm tiếng nhanh
	HS thi tìm tiếng có vần vừa học.
	 Đồng thanh toàn bài
_________________________________________
Toán(t95)
Luyện tập
I-yêu cầu cần đạt :
- Biết đặt tính , làm tính cộng các số tròn chục , cộng nhẩm các số tròn chục ; bớc đầu biết về tính chất phép cộng , biết giải toán có phép cộng 
Bài 1, bài 2( a ) bài 3, bài 4
*HSKG làm hết bài tập 	
II. Các hoạt động dạy- học:
1, Củng cố kiến thức:
HS đọc các số tròn chục có hai chữ số 10, 20 ... 90
 Làm bảng con- Đặt tính và tính: 
	40 +30 20 + 60
? hãy nêu cách đặt tính, cách tính
? Khi đắt tính ta cần chú ý điều gì
- Tính nhẩm; 50 + 10 = 20 + 30 +10 =
? Em hãy nêu cách nhẩm ( 5 chục thêm 1 chục là 6 chục, vậy 50 +10 =60)
2, Luyện tập:
HS nêu yêu cầ Bài 1, bài 2( a ) bài 3, bài 4u của từng bài tập
GV hớng dẫn HS làm bài
HS đọc bài toán 3
? Bài toán cho biết gì
? Bài toán hỏi gì
? Muốn biết có tất cả bao nhiêu quả cam ta làm thế nào
HS tự làm bài vào vở 
GV theo dõi và HD thêm HS yếu
Chấm , chữa bài
 HS đọc kết quả bài 1, 2
 2 HS lên bảng làm bài 3, 4,
Nhận xét bài làm của HS
_____________________________________
Tự nhiên và xã hội(T 24)
Cây gỗ
I . yêu cầu cần đạt : 
- Kể đợc tên và nêu ích lợi của một số câygỗ . 
- Chỉ đợc rễ, thân , lá , hoa của cây gỗ 
- So sánh các bộ phận chính , hình dạng , kích thớc của cây rau và cây gỗ 
*KNS: Kĩ năng tìm kiếm về cây gỗ 
- Kĩ năng giao tiếp (trình bày lắng nghe )thông qua các hoạt động học tập 
II. Đồ dùng dạy- học:
	Tranh, ảnh về các loại cây gỗ
III. Các hoạt động dạy- học:
	1, Quan sát và nhận xét
HS quan sát để phân biệt cây gỗ và cây hoa
+ Tên của cây gỗ là gì?
+ Các bộ phận của cây?
+ Cây có đặc điểm gì?
	GV tiểu kết, nêu ý chính: Cây gỗ giống cây hoa cây rau cũng có rễ, thân , lá và hoa. 
2, Làm việc với SGK
	HS thảo luận theo nhóm 2
	+ Cây gỗ đợc trồng ở đâu?
	+ Kể tên các cây gỗ mà em biết?	
	+ Nêu ích lợi của cây gỗ?
	Đại diện các nhóm trình bày trớc lớp
	HS nhận xét bổ sung
? So sánh các bộ phận chính , hình dạng , kích thớc của cây rau và cây gỗ 
Học sinh thảo lụân nhóm 2 - đại diến các nhóm TB- NX 
Cây gỗ và cây rau giống nhau đều rễ , thân lá, nhng cây gỗ có thân rễ lá to hơn cây rau , cây gỗ có cành lá xum xuê làm bóng mát
3. Trò chơi: 
Củng cố những kiến thức hiểu biết về cây gỗ.
HS tự làm cây gỗ, nêu câu hỏi, trả lời.
VD: Bạn tên là gì?
	Bạn trồng ở đâu?
	Bạn có ích lợi gì?
- HS trả lời:
VD: Tôi tên là phợng vĩ
Tôi trồng ở sân trờng.
Tôi toả bóng mát, làm đẹp cho cảnh trờng.
	Tổng kết
	GV nhận xét giờ học: Lu ý HS bảo vệ cây ở trờng, ở nhà
	Dặn dò tiết sau
_______________________________
Luyện toán
I . yêu cầu cần đạt : 
- Luyện tập về các số tròn chục.
II- Hoạt động dạy- học:
A- Củng cố:
1 HS đọc các số tròn chục:	
1 HS viết các số tròn chục:
B- Luyện tập:
HS làm bài vào vở
Bài 1: Viết theo mẫu:
a. Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị
b. Số 70 gồm chục vàđơn vị
c. Số 50 gồmchục và đơn vị
Bài 2: a. Khoanh vào số bé nhất:	b. Khoanh vào số lớn nhất:
	70, 40, 20, 30, 50	10, 80, 60, 90, 70
Bài 3: , =
	2010	4080	9060
	3040	8040	6090
	5070	4040	9090
10
Bài 4: Đếm thêm và viết
a. Thêm 10: 	 , 20, 30, , , ,,,90
1 chục
b. Thêm 2 chục: 	 , 3 chục, chục, chục, chục.
Bài 5: Tóm tắt
Có 	: 60 cái thuyền
Thêm	: cái thuyền
Có tất cả : .cái thuyền?
Chấm, chữa bài 
Nhận xét giờ học.
______________________________________________________
Luyện Tiếng Việt
Đọc, viết : uynh, uych
 I-yêu cầu cần đạt : 
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các tiếng, từ chứa vần uynh, uych
- Rèn kỷ năng đọc, viết cho HS.
II- Hoạt động dạy- học:
1, Luyện đọc :
- Luyện đọc bài ở sgk ( Đọc nhóm đôi)
Gọi một số em đọc- GV theo dõi uốn nắn cách đọc ( Chú ý HS yếu)
- Luyện đọc bài ở bảng:
2, Luyện viết: HS viết bảng con:uynh, uych, huỳnh huỵch , khuỳnh tay, ngã huỵch , Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức trồng cây. Cây giống đợc các bác phụ huynh đa từ vờn ơm về.
Nhận xét chữ viết của HS.
 3, Làm bài tập Tiếng Việt.
 - GV hớng dẫn HS làm bài.
- HS làm - GV theo dõi.
Chấm, chữa bài
Nhận xét giờ học.
_________________________________________
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Phòng bệnh mắt hột 
I - Yêu cầu cần đạt: 
1. Nêu đợc các biểu hiện của bệnh mắt hột 
- Cách phòng bệnh mắt hột 
Kỷ năng :Thờng xuyên rửa tay , rửa mặt sạch sẽ 
- Dùng khăn riêng , chậu rửa mặt sạch , nớc sạch 
II- Phơng tiện dạy- học:
Bộ Tranh VSCN 1a, VSCN 7, VSCN 6d,g, i, VSCN 9a
VS CN số 5
III- Hoạt động dạy- học:
Bài cũ:Hôm trớc ta học bài gì ?
1. Bệnh giun có tác hại gì ? 
2. Nêu cách phòng bệnh giun 
 B- Dạy học bài mới:
HĐ1: Bệnh mắt hột 
MT: 1 Nêu đợc các biểu hiện của bệnh mắt hột 
GV treo tranh số 8 (3 tranh ) 
GV cho HS thảo luận Nhóm : 
Mắt bị bệnh khác mắt thờng ở điểm nào ? 
+ Nêu các dấu hiệu của bênh mắt hột 
+ Bệnh mắt hột các tác hại gì ? 
Đại diện các nhóm TB 
Khi bị mắt hột , ngời bệnh thờng có các biểu hiện nh ngứa, đỏ mắt, cộm mắt , có dử mắt , hay chảy nớc mắt , sng mí mắt 
Bệnh mắt hột làm ảnh hởng tới học tập , lao động vui chơi , vẻ đẹp của đôi mắt có thể làm cho mắt bị lông quặm , dẫn đến mù lòa vĩnh viễn 
 GV cho HS nhắc lại nội dung trên 
HĐ2: Phòng bệnh mắt hột 
MT: Biết cách phòng bệnh mắt hột 
 GV bệnh mắt hột có tác hại nh vậy chúng ta cần phải làm gì ? 
GV phát tranh cho học sinh quan sát và thảo luận Nhóm 4 
? Nói các biện pháp phòng bệnh 
Đại diên các nhóm TB
- Cách tốt nhất đề phòng bệnh mắt hột 
-Thờng xuyên rửa mặt sạch sẽ , ít nhát mỗi gày 3 lần sáng tra , tối 
- Dùng khăn mặt riêng để rửa mặt , giặt khăn bằng nớc sạch và xà phòng , phơi khăn nơi khô, thoáng , nên phơi ngoài nắng . Nhớ rửa tay sạch khi rửa mặt 
HS nhắc lại nội dung bài học
C. Dặn dò: Thực hành tốt nh bài học
___________________________________________________
Thứ 5 ngà y 24 tháng 2 năm 2011
Học vần(T 225, 226)
Bài 103 : Ôn tập
I. yêu cầu cần đạt :
-Đọc đợc các vần từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103 
- Viết đợc các vần từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103 
	- Nghe, hiểu và kể lại theo tranh truyện kể : Truyện kể mãi không hết
* Học sinh khá , giỏi kể đợc 2-3 đoạn truyện theo tranh 
II. Các hoạt động dạy- học:
	A- Kiểm tra: HS đọc bài 102 
	- GV đọc cho HS viết bảng con:	huỳnh huỵch, khuỳnh tay, 	
	B - Dạy học bài mới:
	HĐ1: Ôn tập các vần đã học
	HS nêu các vần có bắt đầu bằng u đã học
	GV kẻ bảng ôn nh SGK
HS ghép vần và đoc
	? Các vần trên có điểm gì giống nhau
	GV ghép thêm âm đầu cho HS đọc tiếng
	Đọc từ ứng dụng : ủy ban hòa thuận luyện tập 
 	HS luyện đọc từ ứng dụng
	GV giải thích từ ứng dụng
 	 HĐ2: tập viết
	GV viết mẫu và hớng dẫn viết từ ứng dụng 
	 HS viết bảng con.
	Nhận xét sửa lỗi
Tiết 2.
 	HĐ3: Luyện tập.
	a, Luyện đọc.
	- HS đọc bài tiết 1:CN-T-L.
	- Đọc câu ứng dụng:
	Sóng nâng thuyền
	Lao hối hả
	Lới tung tròn
	Khoang đầy cá
	Gió lên rồi
	Cánh buồm ơi.
	- HS đọc câu ứng dụng.
	b, Luyện viết.
	- HS viết vào vở các từ ứng dụng
	- Theo dõi chấm bài.
	c, Kể chuyện : Truyện kể mãi không hết
	GV kể lần 1 cho HS biết câu chuyện
	 Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa
	Hớng dẫn HS kể lại câu chuyện
	HS quan sát tranh
	? Bức tranh vẽ cảnh gì
HS kể lại nội dung tranh 1: Nhà Vua ra lệnh cho những ngời kể chuyện phải kể
những câu chuyện kể mãi không hết.
Tranh 2: Những ngời kể chuyện cho nhà vua nghe đều bị tống giam vào
ngục.
Tranh3: Anh nông đân kể cho nhà vua nghe câu chuyện không có hồi kết thúc
Tranh 4: Anh nông dân đợc vua ban thởng.
GV hớng dẫn HS kể lại câu chuyện
IV. Củng cố dặn dò:
HS đồng thanh toàn bài.
Thi tìm tiếng nhanh : HS thi tìm tiếng có vần vừa ôn 
Toán(T 96)
Trừ các số tròn chục
I. yêu cầu cần đạt :	
 Biếtđặt tính,làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục , biết giải toán có lời văn 	
Bài 1, bài2, bài3 
*HSKG làm hết bài tập 
II. Đồ dùng dạy- học:
	Bộ toán
III. Các hoạt động dạy- học:
	HĐ1: Giới thiệu cách trừ hai số tròn chục( theo cột dọc)
	Thao tác trên que tính.
	- GV cùng HS lấy 5 thẻ que tính ( mỗi thẻ 10 que tính)
? Có mấy chục que tính
? 50 gồm mấy chục và mấy đơn vị
 - Bớt đi 20 que tính
? Còn lại bao nhiêu que tính
GV viết bảng nh SGK
- Hớng dẫn kĩ thuật làm tính trừ
 + Đặt tính: 
Viết số 50 rồi viết 20 sao cho số chục thẳng cột với số chục, số đơn vị thẳng cột số đơn vị.
Viết dấu trừ, kẻ vạch ngang
	+ Tính ( từ phải sang trái)
	 50 - 0 trừ 0 bằng 0 , viết 0
 	 -
 	20 - 5 trừ 2 bằng 3, viết 3 ( 50 - 20 = 30)
 	30
	HS nêu lại cách đặt tính, cách tính.
	+ Hớng dẫn HS tính nhẩm 30 - 10 ; 3 chục bớt 1 chục còn 2 chục, 
	vậy 30 -10 = 20
	HS tính nhẩm 	50 -30 = 
	80 + 60 =
2, Luyện tập 
Bài 1, bài2, bài3 
HS đặt tính vào giấy nháp: 60 -20 70 – 50 
HS nêu yêu cầu của từng bài tập GV hớng dẫn HS làm bài
HS làm bài tập vào vở
GV theo dõi và HD thêm
Chấm, chữa bài 
Nhận xét giờ học.
_________________________________________
Luyện viết
Luyện viết :uynh, uych 
 I. yêu cầu cần đạt
- HS viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách, đúng chính tả, đảm bảo tốc độ.
- Rèn luyện chữ viết cho HS.
II- Hoạt động dạy- học:
- Hớng dẫn quy trình viết
- GV viết mẫu lên bảng.uynh, uych ,luýnh quýnh ,huỳnh huỵch, khuỳnh tay , uỳnh uỵch
- HS viết vào bảng con: uynh, uych ,luýnh quýnh ,huỳnh huỵch, khuỳnh tay , uỳnh uỵch
HS viết đoạn văn:	Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức trồng cây. Cây giống đợc các bác phụ huynh đa từ vờn ơm về.
- GV theo dõi hớng dẫn.
- Chấm một số vở, nhận xét chữ viết HS.
Nhận xét giờ học.
________________________________ 
Thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2011
Tập viết
Tuần 20: Hòa bình , hí hoáy , khỏe khoắn
I.yêu cầu cần đạt: 
- viết đúng các chữ : : Hòa bình , hí hoáy , khỏe khoắn ..., kiểu chữ thờng , cở vừa theo vở tập viết 1 tập 2 
Học sinh khá, giỏi viết đợc đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1 tập 2 
II. Các hoạt động dạy- học:
1.Hớng dẫn viết
HS đọc các từ cần viết: Hòa bình , hí hoáy , khỏe khoắn 
Đọc, phân tích tiếng có vần bắt đầu bằng nh 
	 - GVviết mẫu và hớng dẫn viết: Hòa bình , hí hoáy , khỏe khoắn
 - HS viết bảng con,
 nhận xét sửa lỗi.
Hớng dẫn viết các từ còn lại, tơng tự.
2.Luyện viết:
- HS quan sát các chữ mẫu
- GV hớng dẫn HS viết bài vào vở.
- HS viết bài theo yêu cầu.
GV theo dõi và hớng dẫn thêm.
Chấm một số bài.
Nhận xét chữ viết của HS
Tập viết(t 21)
Tuần 21: tàu thủy, giấy pơ - luya ...
I. yêu cầu cần đạt :
-Viết đúng các chữ : tàu thủy, giấy pơ - luya, tuần lễ .., kiểu chữ thờng , cở vừa theo vở tập viết 1 tập 2 
*Học sinh khá, giỏi viết đợc đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1 tập 2	
II. Các hoạt động dạy- học:
1.Hớng dẫn viết
HS đ

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 26(1).doc