Giáo án Lớp 1 - Tuần 24 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai

I. MỤC TIÊU

 Giúp HS :

 - Củng cố về đọc, viết , so sánh các số tròn chục.

 - Bước đầu nhận ra cấu tạo của các số tròn chục từ 10 đến 90.

II. CHUẨN BỊ

-GV: các bó que tính

 - HS: vở bài tập toán, các bó que tính

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 41 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 176Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 24 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tô màu trên phiếu.
- Chú ý
- Tự liên hệ
Thứ tư ngày 27 tháng 02 năm 2008
Tiếng Việt
Bài 102: uynh - uych
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết đúng : uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch.
	- Đọc và viết được các từ ngữ ứng dụng , câu ứng dụng
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần, phiếu ghi từ
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc trơn bài vần uât - uyêt
- Nhận xét, ghi điểm
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV
uynh
- GV giới thiệu vần “uynh” và ghi bảng
- Cho HS đánh vần, đọc trơn.
- Yêu cầu HS phân tích vần “uynh”.
- Cho HS thêm âm để tạo thành tiếng “huynh”
- Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn và phân tích tiếng “huynh”.
- Giới thiệu từ “ phụ huynh”
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
uych ( tương tự)
- Lưu ý: so sánh uynh - uych
* Hát tự do
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi HS tìm từ, GV ghi bảng
- Yêu cầu HS gạch chân tiếng có vần mới học
- Gọi HS đọc trơn tiếng và từ.
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết bảng
- GV hướng dẫn: uynh, uych
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
-Yêu cầu HS đọc từ khóa,từ ứng dụng
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc thầm các câu ứng dụng và tìm tiếng có vần mới học.
+ Yêu cầu HS đọc trơn 
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc toàn bài.
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Tổ chức cho HS thi chọn từ đúng
* L uyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ :
+ Tranh vẽ gì ?
+ Các loại đèn này giống nhau như thế nào?
+ Nhà em có những loại đèn nào?
- GV kết luận
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc trơn bài vần uât - uyêt : 2HS, lớp đọc đồng thanh 1 lần.
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV : uynh, uych
- Ghép vần uynh
- Đánh vần và đọc trơn vần “uynh”
- Âm u ,âm y và âm nh, âm u đứng trước âm y và nh đứng sau.
- Thêm âm “h” trước vần 
“uynh” đứng sau .
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
-Âm h đứng trước vần uynh đứng sau .
- Cá nhân, nhóm, lớp
uych ( tương tự)
- HS trả lời
* Hát
- HS tìm từ: huỳnh huỵch, uỳnh uỵch
- Chú ý tô tiếng mới : huỳnh, huỵch, uỳnh, uỵch,
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Lớp, nhóm, cá nhân
-HS viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ HS đọc thầm và tìm tiếng mới.
+ Cá nhân, nhóm, lớp
+ Lắng nghe
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Thực hành viết vở
*Thi chọn từ đúng theo từng nhóm.
- Đọc : Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
- Luyện nói theo hướng dẫn:
+ Tranh vẽ đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang
+ Đều để thắp sáng
+ HS tự kể
- Cá nhân, đồng thanh
Toán
Tiết 95 : LUYệN TậP
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố :
	- Kĩ năng cộng, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 100.
	- Củng cố về tinh chất giao hoán của phép cộng.
	- Củng cố về giải toán có lời văn .
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán, các bó que tính.
	- HS: SGK, vở bt Toán, các bó que tính.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Luyện tập 
Bài 1
Bài 2
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3
Bài 4
4. Củng cố, dặn dò
* Rút kinh nghiệm tiết dạy
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập: 
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Yêu cầu HS tự nêu nhiệm vụ của bài toán rồi đặt tính và tính.
- Gọi HS đọc kết quả, GV nhận xét, sửa sai.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- GV gọi HS làm miệng sau đó cho làm vào vở bài tập.
- GV sửa sai, củng cố tính chất giao hoán của phép cộng.
* Thi làm cho bằng nhau
- Gọi HS đọc đề bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài và cách giải 
- Cho HS làm bài, GV nhận xét, sửa sai.
* Trò chơi– nối nhanh, nối đúng
- GV hướng dẫn cách nối, luật chơi
- Cho HS thi đua nối
- Tổng kết, tuyên bố thắng thua
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài trên bảng lớn, lớp làm vào bảng con:
30 + 50 = 60 + 30 =
40 + 50 = 20 + 50 = 
- Nhắc lại tên bài
- 2 – 3 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm 
- Đặt tính và tính theo cá nhân vào vở bài tập.
- Đọc kết quả, sửa sai.
- Tính nhẩm
- Làm miệng :
20 + 30 = 50
30 + 20 = 50
- Sửa sai
* Thi làm cho bằng nhau
- Cá nhân : 2 –3 HS, lớp đọc thầm
- Tự trả lời câu hỏi tìm hiểu bài toán, cách giải.
- Làm bài vào phiếu bài tập, 1 HS làm bảng lớn.
 Bài giải 
Cả hai bạn hái được tất cả là : 
20 + 10 = 30 ( bông hoa) 
Đáp số : 30 bông hoa
- Sửa sai, cá nhân – đồng thanh đọc lại tóm tắt và bài giải.
* Thi đua giữa các nhóm
- Tìm nối kết quả và phép tính.
-Nhận xét 
Tự nhiên xã hội
 Bài : CÂY Gỗ
I. Mục tiêu 
Giúp HS biết:
- Kể tên một số cây gỗ và nơi sống của chúng.
- Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây gỗ.
- Nói được ích lợi của việc trồng cây gỗ.
- HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây gỗ,không bẻ cành, ngắt lá.
II. Chuẩn bị
	-GV: Tranh minh hoạ
	- HS: Vở bài tập TN-XH, 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Quan sát cây rau
Mục tiêu: HS quan sát cây gỗ,biết tên các bộ phận của cây gỗ.
* Trò chơi giữa tiết
d.Hđ 3: Thảo luận nhóm lớn – làm việc với SGK
Mục tiêu: HS biết lợi ích của việc trồng cây gỗ
 4. Củng cố, dặn dò
-ổn định lớp
- Gọi HS trả lời một số câu hỏi:
+ Kể tên một số loài hoa mà em biết?
+ Chỉ và nêu các bộ phận của cây hoa?
- GV nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Cho HS tham quan sân trường, chỉ và nói tên các cây gỗ mà các em quan sát thấy.
- Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi:quan sát tranh vẽ cây gỗ và trả lời câu hỏi:
+ Hãy chỉ các bộ phận: thân, lá, rễ của cây gỗ?
+ Em có nhìn thấy rễ của cây gỗ không ?
+ Thân cây gỗ có đặc điểm gì?
 - Cho HS thảo luận, GV quan sát
hướng dẫn.
- Gọi một số nhóm trình bày.
- GV kết luận: có rất nhiều loại gỗ
* Tổ chức cho HS hát 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn: quan sát tranh và trả lời câu hỏi trong SGK
- Cho HS thảo luận 
- Gọi một số nhóm trình bày.
- Gọi HS nhận xét. 
-GV kết luận
* Trò chơi: Thi tìm tên cây gỗ
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
+ HS tự trả lời
+ Gồm : lá , thân, rễ.
- Nhắc lại tên bài
- Tham quan sân trường, nói tên cây gỗ mà mình quan sát được.
- HS thảo luận nhóm đôi : quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Chỉ các bộ phận: thân , lá, rễ
+ Nhìn thấy một số rễ chồi lên mặt đất.
+ Thân gỗ to, cứng.
- HS tự thảo luận và trả lời
- Một số nhóm trình bày
- Lắng nghe
* Hát tập thể
- Chia nhóm , thảo luận theo yêu cầu của GV:
+ Kể tên một số cây gỗ : lim, táu, bạch đàn, 
+ Kể tên những đồ dùng được làm bằng gỗ: tủ, giường, bàn ghế
+ Các ích lợi khác của cây gỗ : làm giấy, xuất khẩu
- Trình bày trước lớp
* Thi đua theo nhóm
- Liên hệ thực tế
- Lắng nghe
Thứ năm ngày 28 tháng 02 năm 2008
Tiếng Việt 
Bài 103: ÔN TậP
I. Mục tiêu
	- HS nhớ cách đọc và viết đúng các vần bắt đầu bằng “ u”.
	- Biết ghép các âm thành các vần đã học.
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.
- Nghe, nhớ và kể lại được các chi tiết chính trong truyện : Truyện kể mãi không hết.
II. Chuẩn bị
	- GV: bảng ôn, tranh minh hoạ
	- HS: SGK, vở bt Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
TIếT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: On tập
Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
Hđ2: Luyện tập 
Trò chơi giữa tiết
4. Củng cố, dặn dò
* Rút kinh nghiệm tiết dạy
- ổn định lớp
- GV đọc cho HS viết một số từ ứng dụng 
- Gọi HS đọc bài : uynh - uych
- Nhận xét, ghi điểm
- GV cho HS thảo luận tìm những âm,vần đã học .
- Treo bảng ôn cho HS quan sát, bổ sung.
- Yêu cầu HS đọc thầm các vần ở bảng ôn.
- GV làm mẫu : ghép âm ở cột dọc và cột ngang để tạo thành vần và đọc trơn : u – ê – uê, uê.
- Cho HS ghép âm thành vần, cho HS luyện đọc.
- Yêu cầu HS đọc vần và chỉ chữ
- GV sửa sai.
* Thi ghép vần đúng
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV giới thiệu từ, giải thích nghĩa 
- Cho HS đọc
- GV chỉnh sửa, đọc mẫu
- Yêu cầu HS đọc trơn.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Cho HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng dụng 
- GV chỉnh sửa
* Đọc đoạn thơ ứng dụng
- GV giới thiệu đoạn thơ ứng dụng bằng tranh minh hoạ.
- Cho HS đọc đoạn thơ ứng dụng theo GV. 
- Yêu cầu HS tìm từ chứa vần mới ôn có trong đoạn thơ.
- Cho HS luyện đọc .
* Luyện viết và làm bài tập ( nếu có thời gian)
- GV yêu cầu HS viết các từ ứng dụng 
- Cho HS viết vở tập viết
* Tổ chức cho HS tìm vần
* Kể chuyện
- GV giới thiệu câu chuyện : Truyện kể mãi không hết
- GV kể lần 1, lần 2 có tranh minh hoạ
- Cho HS thi kể theo nhóm
- GV tổng kết, nêu ý nghĩa của câu truyện.
- GV cho HS đọc lại toàn bài
- Trò chơi: tìm các tiếng có chứa các vần vừa ôn
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
-Nghe – viết : huỳnh huỵch, uynh uých.
- Đọc cá nhân, đồng thanh.
- HS kể các âm, vần đã học 
- Quan sát, bổ sung
- Đọc thầm các vần ở bảng ôn.
- Chú ý 
- Ghép vần từ các âm ở cột dọc và ngang. 
- Đọc vần:
+ Cá nhân:10 em
 Nhóm:4 nhóm
 Lớp: 2 lần
* Thi ghép vần giữa các nhóm
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Lắng nghe
- 2 -3 HS đọc, đồng thanh.
Nghỉ giữa tiết
- Cá nhân, nhóm, lớp
- Chú ý
- Đọc đoạn thơ ứng dụng theo GV
- Tự tìm tiếng có chứa vần vừa ôn.
- Cá nhân, nhóm, lớp
- Viết trong vở tập viết
* Thi tìm vần
- Lắng nghe
- Thảo luận, thi kể 
- Lắng nghe
- Đọc lại cả bài
- Thi tìm tiếng có chứa các vần vừa học
- Chú ý
Toán
Tiết 96: TRừ CáC Số TRòN CHụC
 I. Mục tiêu
Bước đầu giúp HS :
-Biết làm tính trừ các số tròn chục trong phạm vi 100.
- Tập trừ nhẩm hai số tròn chục trong phạm vi 100.
- Củng cố giải toán có lời văn .
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán, 9 bó mỗi bó một chục que tính.
	- HS: SGK, vở bt Toán, 9 bó mỗi bó một chục que tính.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b.Hđ1: Giới thiệu cách trừ hai số tròn chục
* Trò chơi giữa tiết
Bài 1
Bài 2
Bài 3
4.Củng cố, dặn dò
*Rút kinh nghiệm tiết dạy
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập: Nam có 10 cái kẹo, Minh có 30 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả mấy cái kẹo?
- Nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
- Hướng dẫn HS làm các thao tác trên que tính.
+ Hướng dẫn HS lấy 50 que tính, yêu cầu HS nêu cấu tạo của số 50
+ Hướng dẫn HS tách 20 que tính từ 50 que tính, yêu cầu HS nêu cấu tạo của số 20
- Số que tính còn lại là bao nhiêu ?
- Hướng dẫn HS đặt tính và thực hiện phép trừ
 50 > 0 trừ 0 bằng 0, viết 0
- 20 > 5 trừ 2 bằng 3, viết 3
 30
- Yêu cầu HS nhắc lại cách trừ
* Hát tự do
 - Gọi HS nêu nhiệm vụ bài toán
- Cho HS làm bài, đọc kết quả. -GV sửa sai.
- GV nêu yêu cầu bài toán, hướng dẫn HS cách tính nhẩm.
- Cho HS thi đua làm theo nhóm bốn.
- Cho các nhóm trình bày kết quả. Gọi HS nhận xét, GV sửa sai.
- Yêu cầu HS tự đọc đề bài 
- Hướng dẫn cách làm : bài toán cho biết gì? bài toán hỏi gì? 
- Cho HS làm phiếu bài tập.
- GV sửa bài.
* Trò chơi: Thi làm tính nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài trên bảng lớn, HS ghi phép tính ở bảng con.
Tóm tắt
Nam : 10 cái kẹo
Minh : 30 cái kẹo
Có tất cả: cái kẹo?
 Bài giải 
Số kẹo có tất cả là:
10 + 30 = 40( cái kẹo)
Đáp số : 40 cái kẹo
- Nhắc lại tên bài
- Thực hành trên que tính
+ Lấy 50 que tính : 50 gồm 5 chục và0 đơn vị.
+ Tách 20 que tính : 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị
+ Còn lại 30 que tính : 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị.
- Theo dõi các thao tác của GV
- Cá nhân, đồng thanh
* Hát tự do
-Cá nhân, lớp đọc thầm
- Thực hành vào vở bài tập, đọc kết quả.
- Chú ý : 50 - 20 =
 5 chục - 2 chục = 3 chục
+ Thi theo nhóm bốn
+ Trình bày, nhận xét, sửa sai
- Đọc cá nhân, lớp đọc thầm
- Tìm hiểu bài toán
- Thực hành trên phiếu bài tập.
- Đọc kết quả, nhận xét, sửa sai
* Thi làm theo nhóm
- Chú ý
 Thứ sáu ngày 29 tháng 02 năm 2008
Tập viết
 Bài tuần 21: tàu thuỷ, giấy pơ- luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp
I.Mục tiêu
 - HS viết đúng và đẹp các chữ : tàu thuỷ, giấy pơ- luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp 
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị
 - GV: chữ mẫu
	- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của họcsinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Hướng dẫn HS quy trình viết
* Trò chơi giữa tiết
Hđ2: Thực hành
4. Củng cố, dặn dò
* Rút kinh nghiệm tiết dạy
- ổn định lớp
- Nhận xét bài viết tuần 20
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Treo chữ mẫu, đọc các chữ cần viết.
- Cho HS đọc đồng thanh một lần các chữ cần viết. – 
Hỏi: Điểm giống nhau của các từ?
- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li, 2li
- GV lần lượt hướng dẫn quy trình viết các chữ
* tàu thuỷ 
+ Y. cầu HS đọc, phân tích từ
+ Hỏi chữ tàuđược viết bằng những con chữ nào?
+ Chữ bênh được viết bằng những con chữ nào?
+ GV hướng dẫn viết
+ Hỏi khoảng cách giữa chữ tàu đến chữ thuỷ là bao nhiêu?
* Các chữ còn lại H.dẫn tương tự
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
* Cho HS tập bài thể dục 1 phút chống mệt mỏi .
- GV nhắc nhở HS tư thế cầm bút, tư thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp trong bàn mình.
- Tuyên dương một số bài đẹp
- Trưng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- Chú ý
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu, lắng nghe.
- Đọc đồng thanh : tàu thuỷ, giấy pơ- luya
- Đều viết bằng 2 chữ
- HS nêu
- HS nêu:viết bằng t- a - u– `
- HS nêu
- Bằng một con chữ o
- Viết bảng con theo hướng dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút
- HS nhắc tư thế ngồi viết
- Chỉnh sửa tư thế ngồi, cầm bút
- Thực hành viết trong vở Tập viết.
- HS chọn
- Lắng nghe, quan sát
Thủ công
 Bài 24: CắT, DáN HìNH CHữ NHậT ( tiết 1)
I.Mục tiêu
	- HS kẻ và cắt dán được hình chữ nhật.
	- HS biết cách cắt, dán hình chữ nhật theo hai cách.
II. Chuẩn bị
	- GV: hình mẫu,bút chì, thước kẻ, kéo, giấy khổ lớn
	- HS : bút chì, thước kẻ, kéo, giấy
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ dùng 
3.Bài mới
Giới thiệu bài
b. Hđ1 : Hướng dẫn quan sát và nhận xét
Trò chơi giữa tiết
Hđ 2: Hướng dẫn mẫu
4.Củng cố, dặn dò
* Rút kinh nghiệm tiết dạy
- ổn định lớp
- Kiểm tra đồ dùng học tập
- Giới thiệu bài, ghi bảng
- GV cho HS quan sát hình chữ nhật mẫu và trả lời câu hỏi :
+ Hình chữ nhật có mấy cạnh?
+ Độ dài của các cạnh thế nào?
- GV chốt ý
* Hát
- Hướng dẫn HS kẻ hình chữ nhật: Lấy điểm A chấm xuống phía dưới 5 ô theo đường kẻ được điểm D.
Từ điểm D đếm sang phải 7 ô, được điểm C.
Từ điểm A đếm sang phải 7 ô, được điểm B.
Nối lần lượt : A > B > C > D > A
- Hướng dẫn HS cắt rời hình chữ nhật và dán:
Cắt theo các cạnh AB, BC, CD, DA
Bôi một lớp hồ mỏng, dán phẳng và cân đối.
- Yêu cầu HS lấy giấy nháp và thực hành
- GV quan sát, nhắc nhở, hướng dẫn.
- Nhận xét một số bài
- Trình bày, nhận xét sản phẩm
- Tuyên dương những bài đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định
- Lấy đồ dùng học tập
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát hình mẫu, nhận xét:
+ Hình chữ nhật có 4 cạnh.
+ Hai cạnh ngang bằng nhau, hai cạnh dọc có độ dài bằng nhau. 
* Hát,múa
- Chú ý lắng nghe 
- Chú ý lắng nghe
- Chú ý lắng nghe, quan sát
- HS thực hành 
- Chú ý quan sát, lắng nghe.
- Trình bày sản phẩm
Thể dục
Bài 24: BàI THể DụC – ĐộI HìNH ĐộI NGũ
I. Mục tiêu
 	- Học động tác điều hoà. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
	- Điểm số theo hàng dọc rõ ràng, chính xác.
II. Chuẩn bị 
- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi, kẻ sân
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần chuẩn bị
 - GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, Nội dung dạy học bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Cho HS khởi động: giậm chân tại chỗ, chạy nhẹ nhàng, đi thường hít thở sâu
II. Phần cơ bản
1. Học động tác điều hoà
- Nêu tên tư thế, làm mẫu và giải thích
- Cho HS tập luyện, GV sửa sai
2.Ôn 7 động tác thể dục đã học
- GV nêu lại tên động tác 
- Cho HS tập luyện. Nhận xét, tuyên dương
3. Điểm số hàng dọc theo tổ
-Cho HS tập hợp, dóng hàng dọc. 
- Cho HS luyện tập theo từng hàng.
* Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh
- Yêu cầu HS nêu lại tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cho HS chơi, GV quan sát, nhắc nhở.
III. Kết thúc
- Đứng- vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống lại bài học. 
- Dặn dò, nhận xét 
Rút kinh nghiệm tiết dạy
1’
2’
1-2’
1-2’
4- 5lần
3-4 lần
5 – 7’
7’
1-2’
1-2’
1-2’
 ã
*************
*************
*************
*************
 ã
* * * *
* * * 
* * *
 * * *
* * * *
* * * *
* * * *
*************
************* 
************* ã
*************
Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 93: Luyện tập 
 I. Mục tiêu
 - Giúp HS củng cố về đọc, viết, so sánh các số tròn chục
 - Nhận ra cấu tạo của các số tròn chục( từ 10 đến 90).
II. Chuẩn bị :
 - Vở bài tập toán
II. các hoạt động đạy và học
 *HĐ1: Đọc, viết số tròn chục
 *HĐ2: Hướng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
 Bài 1. 
- HS nêu nhiệm vụ: Nối( theo mẫu)
 - Hướng dẫn HS cách nối chữ với số
 - 1 HS làm bảng 
 - Lớp làm bài vào vở
 - GV nhận xét bài làm của HS
 Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài. Viết ( theo mẫu)
 - Y.C HS nêu câu mẫu
 - HS làm bài. 1 HS làm bảng . GV chữa miệng
 - Hỏi: Các số tròn chục có điểm gì giống nhau. GV nhận xét
 Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài
 - HS khoanh tròn vào số bé nhất và lớn nhất.
 - Kiểm tra chéo vở theo nhóm đôi.
 Bài 4: - HS nêu nhiệm vụ
 - GV hướng dẫn HS viết số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
 - HS làm bài vào vở- GV chữa bài
IV Củng cố và dặn dò 
Nhận xét giờ học
Bồi dưỡng Tiếng việt
Làm bài tập tiếng việt: bài 100
I. Mục tiêu 
 - Củng cố và luyện cho học sinh cách đọc, viết các vần tiếng, từ chứa vần uân, uyên.
 - Vận dụng làm bài tập.
II. Các hđ dạy và học 
1. Bài ôn
 a. HS đọc bài trong SGK theo nhóm, cá nhân kết hợp với phân tích
 b.Ghép và đọc các từ :luân chuyển, khuân vác, bản quyền, tuyên truyền
2. Làm bài tập
 Bài 1: Ghép chữ
 - HS ghép tạo thành tiếng rồi ghi vào vở
 - Yêu cầu HS đọc lại các tiếng ghép đượcễnuân, chuẩn, luận, luyền luyện. Bài 2: Điền vào chỗ trống :
 - Với các tiếng cho sẵn, YC HS thêm vần thích hợp để tạo từ mới
 - GV cho HS đọc lại các tiếng và tạo thành: 
 đọc truyện cô khuyên bảo mùa xuân
 Bài 3: HS nêu yêu cầu của bài: Nối chữ ở cột A với chữ ở cột B
 - Chuyển thành trò chơi
 - GV chia thành 2 đội chơi, GV nêu cách chơi. luật chơi
 - HS tham gia chơi – GV nhận xét
Bài 4: Nói theo tranh- YC HS nói 1 câu có tiếng bay hay truyện.
- HĐ nhóm 2: - HS thảo luận và nêu câu
- GV ghi bảng
 Bài 5 : Đàn sáo kể chuyện mùa xuân ríu rít.
 - GV H.dẫn HS viết chữ hoa Đ
 - HS viết theo mẫu
3. Củng cố và dặn dò 
 - Nhận xét giờ học
Bồi dưỡng âm nhạc
Học bài hát tự chọn: Xôn xao mùa xuân( tiết 2)
I.Mục tiêu
- HS tiếp tục hát tiếp lời 2 của bài hát . 
- HS hát đúng kết hợp với gõ đệm
 - Thấy được cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân.
II.Hoạt Động dạy và học
 A. Bài cũ: 
 - Gọi 2HS hát bài hát: Xôn xao mùa xuân
 B Ôn bài hát - GV ghi bảng tên bài hát, tác giả: Huy Trân. 
 * HĐ1: Học lời ca ( lời2)
 - GV hát toàn bài 1 lần.
 - GV đọc lời ca- HS đọc theo
 - GV hát từng câu- HS hát theo
 - HS hát toàn bài- GV nghe và sửa lỗi cho HS 
 - HS hát theo dãy bàn- GV nhận xét
 * HĐ2: Tập gõ đệm
 - GV vừa hát vừa gõ đệm theo phách,tiết tấu lời ca
 - GV làm mẫu toàn bài
 - GV dạy HS gõ đệm. 
 - HS hát + gõ đệm theo phách,tiết tấu
 Muôn cánh hoa đua nở khoe sắc hương ngọt ngào. 
 Gõ theo phách: * * * * 
 Gõ đệm theo tiết tấu: * * * * * * * * * * 
 - Mời một số nhóm biểu diễn
 C. Củng cố dặn dò
 - GV nhận xét
 Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 94: Cộng các số tròn chục 
I. Mục tiêu
- Giúp học sinh củng cố về: 
 + Cộng các số tròn chục theo 2 cách tính nhầm và tính viết
 + Vận dụng làm bài tập
II. các hoạt động đạy và học
 - HS làm các bài tập sau:
 + Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài
 - Khi thực hiện phép tính chúng ta phải chú ý điều gì? Viết các số phải thẳng hàng 
- Cho HS làm bài, đọc kết quả, nhận xét đúng,sai.
- GV yêu cầu nêu cách tính 50 + 40?.
 + Bài 2:- GV nêu yêu cầu bài toán: Tính nhẩm
 - Hỏi HS cách làm nhẩm: 4 chục cộng 2 chục bằng 6 chục
 - Cho HS làm bài.
 - Gọi HS đọc kết quả, GV nhận xét. 
 + Bài 3: 
 - Hướng dẫn HS đọc đề toán 
 - GV giúp HS viết tóm tắt và tìm cách giải.
 - HS làm bài. Gọi một HS trình bày bài
 +Bài 4: - Yêu cầu HS tự đọc đề bài 
 - Hướng dẫn cách làm : bài toán cho biết gì? bài toán hỏi gì?
 - Muốn tìm được số gà ta làm thế nào?
 - Cho HS làm : Tất cả có số con gà là: 
 50 + 30= 80( con gà)
 Đáp số: 80 con gà
- GV nhận xét
III. Củng cố và dặn dò 
 - Nhận xét giờ học
Thực hành đạo đức
Ôn: Đi bộ đúng qui định( tiết 2)
I.Mục tiêu
 - HS hiểu và thực hiện tốt việc đi bộ đúng qui định trong cuộc sống hàng ngày.
 - Có ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ.
II.Hoạt động dạy học
A. Bài cũ: Chúng ta đi bộ trên phần đường nào? 
B. Dạy bài mới
 *HĐ1: HS thảo luận nhóm đôi
 - GV yêu cầu HS thảo luận qua câu hỏi gợi ý của GV
 1. ở nông thôn, người đi bộ đi ở phần đường nào của đường? 
 2. Em đi học đi trên con đường nào? Em thường đi ở phần đường nào?
 3. Có nên chơi đùa ở lòng đường không? Vì sao? 
 4. Nếu có bạn chơi đùa ở lòng đường em sẽ nói gì?
 - Mời đại diện các nhóm trình bày – Cả lớp theo

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 24.doc