Giáo án Lớp 1 - Tuần 23

I/Mục tiªu:- Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu: Hiểu nghĩa các từ ngữ khó : khoan thai, phát hiện, bình tĩnh, làm phúc,

- Hiểu nội dung chuyện: Sói gian ngoa bày mưu lừa ngựa để ăn thịt, không ngờ bị Ngựa thông minh trị lại.

- HS biết sống thật thà, không dùng mưu sống giả tạo.

II/Đồ dùng dạy – học:-Tranh minh hoạ bài đọc trong Sgk.

III/Các hoạt động dạy – học:

1/Bài cũ: 2 em nối tiếp nhau đọc bài Cò và Cuốc và trả lời câu hỏi trong bài.

Thấy Cò lội ruộng Cuốc hỏi như thế nào ? Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy ?

- HS lớp nhận xét bạn đọc và trả lời câu hỏi. GV nhận xét cho điểm từng em,

3/Bài mới: Giới thiệu bài.

 

doc 37 trang Người đăng honganh Ngày đăng 18/01/2016 Lượt xem 269Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 2: Tính nhẩm : Cho HS nêu y/c. 
 Cho Hs làm từng cặp tính rồi nêu nhận xét.
 3 x 6 = 18 3 x 9 = 27 3 x 3 = 9 3 x 1 = 3 
 18 : 3 = 6 27 : 3 = 9 9 : 3 = 3 3 : 3 = 1
Bài 3: Tính ( theo mẫu )
 8 cm : 2 = 4 cm 14 cm : 2 = 7 cm 15 cm : 3 = 5 cm 
 10 dm : 2 = 5 dm 9 kg : 3 = 3 kg 21 l : 3 = 7 l 
-HS lớp nhận xét . GV nhận xét sửa bài.
Bài 4: Cho HS đọc đề bài phân tích đề.
 Nêu tóm tắt, tự giải toán.
Gọi 1 em lên bảng giải toán.
HS lớp nhận xét. GV nhận xét giải bài.
 Bài giải.
 Số gạo mỗi túi là .
 15 : 3 = 5 ( kg)
 Đáp số : 5 kg. 
-1 em nêu y/c.
-Lớp làm bài.
-2 em lên bảng làm bài.
-HS lớp nhận xét.
-HSnêu y/c.
-Tự làm bài.
-2em lên bảng làm.
-HS lớp nhận xét.
-Hs nêu y/c.
-Tự làm bài.
-2em lên bảng làm.
-Hs lớp nhận xét.
-Hs đọc đề tự giải bài toán.
-1 em lên bảng giải bài.-Em khác nêu kết quả.
-HS lớp nhận xét.
4/Củng cố – dặn dò: GV cho Hs hệ thống lại nội dung bài. Nhận xét tiết học. 
Dặn dß:+§èi víi HS Ỹu :về nhà häc thuéc b¶ng chia 2 làm bµi tËp 1,2,3 SGK vµo vë « li vµ häc thuéc lý thuyÕt. +§èi víi HS TB häc vµ lµm BT 1,2 ,3 ë SGK vµ vë bµi tËp gi¸o khoa.
 +§èi víi HS kh¸ giái häc vµ lµm tÊt c¶ c¸c BT ë SGK vµ vë BT 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 TËp viÕt: Ch÷ hoa T 
I/Mục tiªu::- Rèn kĩ năng viết chữ:- Biết viết chữ hoa T theo cỡ vừa và nhỏ.
- Biết viết cụm từ ứng dụng : Thẳng như ruột ngựa cỡ nhỏ. 
- Chữ viết đúng mẫu, đầu nét và nối chữ đúng qui trình.
- HS có ý thức rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch.
II/Đồ dùng dạy – học:+Gv: Mậu chữ T đặt trong khung chữ. Bảng phụ viết sẵn cụm từ ứng dụng mậu chữ nhỏ. +HS: VTV
III/Các hoạt động dạy – học:
1/Ổn định lớp.
2/Bài cũ.1 em nhắc lại chữ viết bài trước và cụm từ ứng dụng.
	 1 em lên bảng viết lớp viết bảng con: S , Sáo
-GV nhận xét sửa cho HS viết đúng.
3/Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa T.
a/Hướng dẫn HS quan sát nhận xét cấu tạo chữ.
-Chữ T cỡ vừa cao 5 ô li, gồm 1 nét viết liền, là kết hợp của 3 nét cơ bản: 2 nét cong trái, 1 nét lượn ngang.
*Cách viết: 
Nét 1: Đb giữa Đk4 và Đk3, viết nét cong trái nhỏ, ĐB trên ĐK6.
Nét 2: Từ điểm đặt bút của nét 1 viết nét lượn ngang từ trái sang phải Đb trên Đk6.
Nét 3: Từ điểm Đb của nét 2 viết tiếp nét cong trái to. Nét cong trái này cắt nét lượn ngang tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ, rồi chạy xuống phần cuối nét uốn cong vào trong Db trên Đk6.
-GV viết mẫu vừa viết vừa nói.
GV quan sát giúp HS viết đúng.
b/ Hs viết bài vào vở : 1 dòng cỡ vừa, 2 dòng cỡ nhỏ.
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết ứng dụng.
a/ Viết chư õThẳng. 
-GV hướng dẫn HS viết chữ thẳng vào bảng con.
-Nét 1 của chữ h chạm vào nét 3 của chữ T.
*HS viết vào vở 1 hàng chữ thẳng cỡ vừa, 2 hàng chữ thẳng cỡ nhỏ.
b/Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng : Thẳng như ruột ngựa. 
*Nhận xét: Khoảng cách giữa các chữ bằng khoảng cách viết chữ o. Dấu hỏi đặt trên chữ ă , dấu nặng dưới ô và a.
-Hs viết bài vào vở. 3 hàng cỡ nhỏ.
-HS quan sát chữ mẫu.
-Nêu cấu tạo chữ.
-HS viết bảng con 2 lần.
-HS viết vào vở. T
-1HS đọc lớp đọc.
-1 em đọc , cả lớp đọc.
4/Củng cố – dặn dò: GV chấm bài 1 số em. Nhận xét tuyên dương.
 Dặn dß: +HS yÕu về nhà tiếp tục rèn chữ viết hoa S vµo vë « li 3 dßng cì võa, 3 dßng cì nhá.
 +HSTB viÕt thªm tõ vµ c©u øng dơng 3 dßng cì võa vµ 3 dßng cì nhá.
 +HS kh¸ giái:viÕt thªm kiĨu ch÷ xiªn vµo vë « li.
 +Hướng dẫn HS viết bài trang bên.
 --------------------------------------------------------------------------
G§ HS Ỹu: LuyƯn tø vµ c©u MRVT vỊ mu«ng thĩ ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái : Nh­ thÕ nµo?
I/Mục tiªu:-Biết đặt và trả lời câu hỏi cã cơm tõ như thế nào ? (BT2, BT3)
- Có ý thức tự giác học tập tốt.
III/Các hoạt động dạy – học: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp
*§èi víi HS TB yÕu:
Bài 2: ( miệng ) Cho HS nêu y/c.
-Hướng dẫn HS nhẩm bài tập rồi tổ chức cho từng cặp HS thực hành hỏi – đáp trước lớp.
-Cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng.
 a/ Thỏ chạy nhanh như bay .
 b/ Sóc chuyển từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt.
 c/ Gấu đi lặng lề.
d/ Voi kéo gỗ rất khẻo.
*§èi víi HS kh¸ giái: Lµm thªm vµo vë « li
Bài 3: - Cho HS nêu y/c .
-Tổ chức cho HS trao đổi theo cặp.
- Từng cặp HS trao đổi đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.
- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.
-GV và HS lớp nhận xét chốt lời giải đúng.
 + Trâu cày rất khoẻ – Trâu cày như thế nào ?
 + Thấy một chú Ngựa béo tốt đang ăn cỏ Sói thèm rỏ dãi.
 + Thấy một chú Ngựa béo tốt đang ăn cỏ Sói thèm như thế nào ?
 đ/ Đọc xong nội quy Khỉ Nâu cười như thế nào ?
-HS nêu y/c và làm bài vào vở bài tập.
-HS xong trước dán lên.
-HS nêu tên 2 loài.
-HS lớp nhận xét.
-1 em nêu.
-Lớp đọc thầm.
-HS nhận xét.
-1 em nêu.
-Lớp đọc thầm.
-HS nêu nhận xét.
4/Củng cố – dặn dò: GV hệ thống lại nội dung bài học. 
 ----------------------------------------------------------------------- 
Buỉi chiỊu
Båi d­ìng Tiªng ViƯt : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n 4-5 c©u t¶ mét mïa em thÝch.
I/ Mục tiªu:- LuyƯn cho HS biÕt dựa vào gợi ý, viết được 1 đoạn văn đơn giản từ 3 đến 5 câu nói về mïa mµ em thÝch .
- HS có ý thức tự giác học tập tốt.
II/ Đồ dùng dạy học:+GV: 1 số tranh ảnh về cảnh mùa thu.
III/ Các hoạt động dạy – học:
Hướng dẫn làm bài tập: GV ghi ®Ị bµi lªn b¶ng:ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng 3 ®Õn 5 c©u nãi vỊ mïa thu theo c¸c c©u hái gỵi ý sau:
1. Mïa thu b¾t ®Çu tõ th¸ng nµo trong n¨m?
2. MỈt trêi mïa thu nh­ thÕ nµo?
3.C©y tr¸i trong v­ên nh­ thÕ nµo?
4. Häc sinh th­êng lµm g× vµo dÞp mïa thu?
Cho HS đọc yêu cầu.
- Hướng dẫn HS chỉ đưa vào câu hỏi để viết chứ không phải trả lời câu hỏi.
*§èi víi HS yÕu:
ChØ dùa vµo c©u hái 1, 2 3 ,4 ®Ĩ tr¶ lê c©u hái.
- GV quan sát hướng dẫn giúp HS yếu làm bài.
*§èi víi HS TB:
ChØ dùa vµo c©u h¬i ®Ĩ viÕt ®o¹n v¨n 3 c©u nãi vỊ mïa thu
*§èi víi HS kh¸ giái:
Dùa vµo c©u hái viÕt ®o¹n v¨n ng¾n 5 c©u nãi vỊ mïa thu.
-GV theo dâi vµ h­íng dÉn thªm cho c¸c ®èi t­ỵng HS
- Cho nhiều HS nối tiếp nha đọc bài vừa làm được.
- GV nhận xét khen và cho điểm những học sinh viết hay.
- 1 em đọc.
- Lớp đọc thầm.
- HS làm bài.
-Gäi mét sè HS c¸c ®èi t­ỵng ®äc bµi.
- HS lớp nhận xét.
4/ Củng cố: Gv nhận xét tiết học tuyên dương HS làm bài tốt.
Dặn dß:+ HS yÕu vỊ nhµ tập thực hành viÕt 2 c©u dùa vµo c©u hái ®Ĩ viÕt nãi vỊ mïa thu(c©u 1, 2). +HSTB viÕt l¹i ®o¹n v¨n 3 c©u nãi vỊ mïa thu vµo vë « li
 +HS kh¸ giáiviÕt mét ®o¹n v¨n tõ 3 ®Õn 5 c©u nèi vỊ mïa thu vµo vë « li 
 -----------------------------------------------------------
 H.D.T.Hµnh TV : TiÕt 2 trang 31 s¸ch thùc hµnh to¸n vµ tiÕng viƯt
 I.Mục đích yêu cầu
-LuyƯn cho học sinh ®iỊn vµo chç trèng l hay n,­¬c hay ­¬t. ®Ỉt c©u cho bé phËn c©u in ®Ëm , ®iỊn vµo chç trèng dÊu chÊm, dÊu phÈy,
III.Hoạt động dạy và học 
Bµi 1 : a/®iỊn vµo chç trèng l hay n 
b/ ­¬c hay ­¬t
Bµi 2: ®Ỉt c©u hái cho bé phËn c©u in ®Ëm.
Bµi 3: ®iỊn vµo « trèng dÊu chÊm hoỈc dÊu phÈy
Yc hs tù lµm bµi 
Líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng.
 Hs ®äc y c vµ tù lµm bµi vµo vë 
NhËn xÐt bµi b¹n 
4.Củng cố- dặn dò.
-Nhận xét tiết học
¤n luyƯn TV : Bµi chÝnh t¶ trang 86 s¸ch «n luyƯn TV 
Mục đích yêu cÇu . BiÕt ph©n biƯt l/n, ­¬t, ­¬cvµ ®Ỉt c©u víi c¸c vÇn ®ã.
Häc sinh cã ý thøc lµm bµi cÈn thËn , chÝnh x¸c.
III.Các hoạt động dạy – học:
Bµi 1 : 1®iỊn vµo chç trèngl hoỈc n. VÇn ­¬c hoỈc ­¬t.
Yc hs tù lµm bµi
Gäi hs nhËn xÐt GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng
 2/ ®Ỉt c©u víi c¸c tõ sau
N­íc 
 L­ít
Yc hs tù lµm bµi
 Líp vµ gv nhËn xÐt ch«t l¹i lêi gi¶i ®ĩng .
-Hs tù lµm bµi , nªu kÕt qu¶ 
4.Củng cố – dặn dò:H: Qua bµi em hiểu điều gì? 
-GV nhận xét tiết học.
 Thĩ 6 ngµy 18 th¸ng 02 n¨m 2011
Buỉi s¸ng
Tập làm văn: Đáp lời khẳng định – Viết nội qui.
I/Mục tiªu: -Biết đáp lại lời khẳng định, phủ định với tình huống giao tiếp thể hiện thái độ lịch sự.( BT1, BT2)
-Biết nghe, kĨ, viÕt l¹i ®ĩng c©u hái vỊ mÉu chuyƯn vui BT3) - Có tinh thần tự giác thực hiện theo những điều qui định của nhà trường.
II/Đồ dùng dạy – học: -Tờ giấy in nội qui của trường. Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2. Tranh ảnh hươu sao, con báo ( BT 2 )
-HS: VBT.
III/Các hoạt động dạy – học:
1/Ổn định lớp.
2/Bài cũ : Gọi HS lên bảng thực hành theo cặp.
	Hs 1: Nói lời xin lỗi vì đụng tay làm bẩn vở của bạn. HS đáp . . . . . 
	Hs 2: Làm chị đánh rơi vở của em bé lớp 1. HS đáp lời xin lỗi . . . . . 
- HS lớp nhận xét – GV nhận xét cho điểm từng em.
3/Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1: ( miệng ) Cho HS đọc Y/c.
-Cho HS trao đổi theo cặp đọc lời nhân vật trong tranh; 1 số em đọc trước lớp.
-HS lớp nhận xét. GV nhận xét cho điểm từng em.
Bài 2: ( miệng ) Cho HS nêu y/c.
H: Bài tập Y/c các em làm gì ? Đọc kĩ các tình huống a,b,c trong bài.
-Hướng dẫn Hs thực hành theo cặp.
-1 Số cặp HS lên thực hành trên lớp ghi lời đáp.
 a/ . . . . . . . . Nó xinh quá mẹ nhỉ.
 b/ . . . . .. . . .Nó giỏi quá mẹ nhỉ .
 c/ . . . . . . . . .May quá : Cháu xin gặp bạn ấy một chút ạ !
Bài 3: ( viết ) Cho HS nêu Y/c.
H: bài này Y/c làm gì ? ( Viết nội qui của trường )
-GV treo bảng nội qui lên bảng.
-GV hướng dẫn Hs tự chọn 2,3 điều trong bảng nội qui.
-Mời 1 số em nối tiếp nhau đọc bài làm lên. Giải thích vì sao em chọn 2,3 điều này.
-HS nêu y/c thực hành.
-Hs nêu y/c.
-HS trao đổi theo cặp.
-HS lớp nhận xét.
-1 em nêu y/c.
-Đọc nội qui của trường .
-Tự làm bài.
-HS nêu nhận xét.
4/Củng cố – dặn dò: GV chấm điểm bài làm 1 số em. Nhận xét tiết học. Nhận xét những HS thực hành tốt những điều đã học.
 Dặn dß :+ HS yÕu vỊ nhµ tập viÕt 2 c©u ®¸p l¹i lêi phï hỵp víi t×nh huèng giao tiÕp
 +HSTB ®¸p l¹i vµ chÐp l¹i 2 ®iỊu trong néi quy cđa tr­êng BT3
 +HS kh¸ giáiviÕt l¹i 3 ®iỊu trong néi quy cđa tr­êng vµo vë « li
 -----------------------------------------------------------------
Toán: T×m mét thõa sè cđa phÐp nh©n. I/Mục tiêu : Giúp HS:-Nhận được thừa số, tích, biết cách tìm một thừa số khi biết tích và thừa sã kia. Biết tìm thừa số trong các dạng bài tập : x x a = b, a x x = b( với a, b là c¸c số bÐ và phÐp tÝnh t×m x là nh©n hoặc chia trong phạm vi bảng tÝnh đ®· học )
- BiÕt gi¶i bài to¸n cã một phÐp chia ( trong bảng chia 2).
- HS có ý thức học tập tốt môn toán.
II/Đồ dùng dạy – học:- Các tấm bìa , mỗi tấm bìa 2 chấm tròn.
III/Các hoạt động dạy – học:
1/Ổn định lớp.
2/Bài cũ: Cho Hs đọc thuộc bảng nhân 2,3,4,5. ( 4 em )
	 Đọc thuộc bảng chia 2,3 ( 2 em )
- HS lớp nhận xét . GV nhận xét cho điểm từng em.
3/Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Ôn tập mỗi quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
- GV gắn 3 tấm bìa lên bảng rồi nói.
H: Mỗi tấm bìa có mấy chấm tròn ? ( 2 chấm tròn )
H: 3 tấm bìa có tất cả bao nhiêu chấm ? ( 6 chấm )
- Y/c HS thực hiện phép nhân để tìm số chấm tròn ?
 2 x 3 = 6
 Thừa số Thừa số Tích.
- Y/c Hs từ phép nhân lập 2 phép chia tương ứng.
- Từ phép nhân 2 x 3 = 6 -> 6 : 2 = 3 và 6 : 3 = 2.
- Nhận xét và nêu : Muốn tìm thừa số này ta lấy tích chia cho thừa số kia.
Hoạt động 2 : Giới thiệu cách tìm thừa số x chưa biết.
-GV nêu có phép nhân x x 2 = 8
-Nêu x là thừa số chưa biết nhân với 2 bằng 8 . Tìm x.
-Từ phép nhân x x 2 = 8 ta có thể lập phép chia theo nhận xét. 
 Muốn tìm thừa số x ta lấy 8 chia cho thừa số 2.
 Y/c HS viết : x x 2 = 8
 x = 8 : 2
 x = 4
=> x là số phải tìm để được 4 x 2 = 8
 GV nêu : 3 x x = 15
H: Ta phải tìm giá trị của x là mấy để có 3 x x = 15.
 Cho 1 số em nhắc : Muốn tìm thừa số x ta lấy 15 : 3
 Y/c HS viết 3 x x = 15.
 x = 15 : 3
 x = 5
 x = 5 là số phải tìm để được 3 x 5 = 15.
H: Muốn tìm thừa số ta làm thế nào ?
 Muốn tìm 1 thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.
Hoạt động 3: Thực hành.
-Cho HS thực hành lần lượt từng bài.
Bài 1: Tính nhẩm.
 2 x 4 = 8 3 x 4 = 12 3 x 1 = 3
 8 : 2 = 4 12 : 3 = 4 3 : 3 = 1
 8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 3 : 1 = 3
Bài 2: Tìm x ( theo mẫu )
 a/ x x 2 = 10 b / x x 3 = 12 c/ 3 x x = 21 x = 10 : 2 x = 12 : 3 x = 21 : 3
 x = 5 x = 4 x = 7
Bài 4: Cho Hs đọc đề bài. Trao đổi bài.
H: bài toán cho biết gì ?
H: Bài toán hỏi gì ?
H: Muốn biết có bao nhiêu bàn học ta làm thế nào?( lấy 20 : 2 )
 Bài giải.
 Số bàn học 20 Hs ngồi học là :
 20 : 2 = 10 ( bàn )
 Đáp số : 10 bàn.
GV nhËn xÐt vµ chèt kÕt qu¶ ®ĩng.
-HS quan sát hình vẽ trả lời.
-HS nêu tên các thành phần và kết quả.
-1 em lên bảng thực hiện.
-1 số Hs nêu.
-Cả lớp đọc.
-HS quan sát nhận xét.
-HS lập phép chia.
-HS trình bày.
-1,2 em nhắc.
-1 số em nêu.
-HS nêu Y/c, làm từng cột 
-3 em lên bảng làm.
-HS lớp nhận xét.
-HS nêu yêu cầu đọc cả mẫu
-Tự làm bài 2 em lên bảng làm.
-HSlớp nêu nhận xét.
HS đọc đề.
-Tóm tắt bài.
-Tự giải bài toán.
-1 em lên bảng làm.
-HS lớp nhận xét.
4/Củng cố – dặn dò: Chung HS nhắc lại cách tìm thừa số chưa biết.
GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS có ý thức học tốt.
Dặn dß:+§èi víi HS Ỹu :về nhà häc thuéc b¶ng chia 2 làm bµi tËp 1,2,3 SGK vµo vë « li vµ häc thuéc lý thuyÕt. +§èi víi HS TB häc vµ lµm BT 1,2 ,3 ë SGK vµ vë bµi tËp gi¸o khoa.
 +§èi víi HS kh¸ giái häc vµ lµm tÊt c¶ c¸c BT ë SGK vµ vë BT 
 -------------------------------------------------------------------------- 
Chính tả: Nghe viÕt: Ngµy héi ®ua voi ë T©y Nguyªn
I/Mục tiªu:- Nghe – viết : chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên.Làm đúng các bài tập phân biết tiếng có âm, vần dễ lẫn : l / n ; ước / ướt.( BT2a, 3b)
- HS có ý thức tự giác rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch.
II/Đồ dùng dạy – học:- Bản đồ Việt Nam.
 - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2a , 3b , VBT.
III/Các hoạt động dạy – học:
1/Ổn định lớp.
2/Bài cũ : 3 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con : mong ước , ẩm ướt , bắt chước , béo mượt.
- GV nhận xét sửa bài đúng cho HS.
3/Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: a/ Hướng dẫn viết.
-GV đọc mẫu đoạn bài viết.
-H: Đồng bào Tây Nguyên mở hội đua voi vào mùa nào ? ( Mùa Xuân )
 Tìm câu tả đàn voi vào hội ? ( Hàng trăm con voi béo tốt kéo về. )
-GV hướng dẫn HS quan sát rồi kể – GV nhận xét.
-Hướng dẫn viết từ khó vào bảng con : Tây Nguyên , mùa xuân , Mơ Nông , nục nịch , nườn nượp , . . . 
b/ HS viết bài : GV đọc câu, cụm từ.
-GV quan sát giúp HS viết bài đúng đẹp.
c/Chấm, chữa bài : Hướng dẫn HS tự sửa bài.
-GV chấm bài 6 – 7 em. Nhận xét tuyên dương.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập.
2/ a/ Điền vào chỗ trống l hay n ?
 . . . .. . ăm gian ; . . . . . . . ều cỏ thấp . . . . . è tè .
 Ngõ tối đêm sâu đóm lập . . . . oè.
 . . . . .ưng giậu phất phơ màu khói nhạt.
 . . . . . àn ao lóng . . . . ánh bóng trăng . . . oè.
-GV hướng dẫn HS nhận xét sửa bài.
-1 em đọc lại.
-HS trả lời.
-Chỉ vị trí Tây Nguyên trên bản đồ.
-HS viết bảng con từ khó.
-HS nghe viết.
-HS tự sửa bài.
-HS nêu y/c, tự làm bài.
-2 em lên bảng làm.
-HS lớp nhận xét.
4/Củng cố – dặn dò : GV chấm bài nhận xét tuyên dương.
Dặn dß + §èi víi HS yÕu về nhà viết lại những chữ hay sai mçi ch÷ viÕt 1 dßng
 +§èi víi HSTB vỊ nhµ viÕt toµn bµi chÝnh t¶ l¹i 2 lÇn .
 +§èi víi HS kh¸ giái vỊ nhµ viÕt bµi l¹i 1 lÇn theo kiĨu ch÷ xiªn ®· häc
 +Toµn líp ®äc tr­íc bµi: “ Qu¶ tim KhØ” 2 lÇn ®Ĩ tiÕt sau viÕt bµi.
 ---------------------------------------------------------- 
 Tự nhiên xã hội: ¤n tËp: X· héi
 I/Mục tiêu: + kể với bạn bè, mọi người xung quanh về gia đình, trường học và cuộc sống xung quanh, nghỊ nghiƯp chÝnh cđa ng­êi d©n n¬i em sèng.
+ HS có ý thức XD bảo vệ xã hội ngày một tốt hơn.
II/Đồ dùng dạy – học:
+ Các câu hỏi chuẩn bị trước có nội dung về chủ đề xã hội. Cây cảnh treo các câu hỏi.
+ Phần thưởng.
III/Các hoạt động dạy – học:
1/Ổn định lớp.
2/Bài cũ: 2 en lên bảng trả lời câu hỏi.
 + Kể những gì em thấy xung quanh cuộc sống hàng ngày ở quê hương em.
 + Kể tên một số ngành nghề của người dân mà em biết.
- Gọi HS nhận xét bạn trả lời. GV nhận xét cho điểm từng em.
3/Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Kể tên nhanh những bài đã học.
-HS nối tiếp nhau kể.
Hoạt động 2: Thi hùng biện.
-Tổ chức cho Hs thi theo nhóm, chia nhóm và giao nhiệm vụ.
Nhóm 1: Nói về gia đình.
Nhóm 2: Nói về nhà trường.
Nhóm 3: Nói về cuộc sống xung quanh.
-Nói đủ, đúng kiến thức : 10 điểm.. Nói sinh động : 3 điểm.
+Có thêm tranh ảnh minh hoạ : 5 điểm.
-Đội nào nhiều điểm nhất là thắng cuộc.
-GV nhận xét phát điểm cho mỗi đội chơi.
Hoạt động 3:Củng cố lại nội dung bài. Tổ chức cho Hs làm bài trên phiếu.
Phiếu học tập.
1/ Đánh dấu + vào ô trước các câu em cho là đúng.
 a/ Chỉ cần giữ gìn môi trường ở nhà.
 b/ Cô hiệu trưởng có nhiệm vụ đánh trống báo hiệu hết giờ.
 c/ Không nên chạy nhảy ở trường để giữ an toàn cho mình và cho người khác
 d/ Chúng ta có thể ngắt hoa ở vườn trường để tặng thấy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11.
 e/ Đường sắt dành cho tàu hoả đi lại.
 g/ Bác nông dân làm việc trong các nhà máy.
 h/ Không nên ăn những thức ăn ôi thiu để phòng tránh ngộ độc.
 i/ Thuốc tây cần phải tránh xa tầm tay trẻ em.
2/ Nối các câu ở cột A với các câu tương ứng ở cột B.
Phòng tránh ngộ độc.
Xung quanh nhà ở và trường học.
Phòng tránh té ( ngã )
Khi ở nhà.
Giữ sạch môi trường
Bền, đẹp.
Giành cho phương tiện giao thông: ô tô, xe máy, xe đạp.
Cần phải giữ gìn đồ dùng gia đình.
Đường bộ.
Khi ở trường..
3/ Hãy kể tên:
a/ Hai ngành nghề ở nông thôn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b/ Hai ngành nghề ở địa phương em , . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . c/ Hai ngành ở thành phố . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . 
- HS nêu yêu cầu, lớp đọc thầm, cá nhân kể, lớp n/xét.
- HS nhận nhiệm vụ.
- 3 nhóm thi.
- Đại diện các nhóm thi.
* Sau mỗi nhóm thi nhóm khác nhận xét bổ sung.
- HS lớp theo dõi thi đua.
-1 HS nêu y/ cầu – lớp đọc thầm, 
- Trao đổi bài nhóm 2.
Làm bài cá nhân.
- 1 số em trình bày trước lớp.
- HS lớp nhận xét .
Hs làm bài cá nhân.
 1 số em trinh bày bài làm .
HSlớp nhận xét.
- HS nối tiếp nhau kể.
4/Củng cố – dặn dò: Hd HS hệ thống lại nội dung bài. GV nhận xét tiết học , tuyên dương những em có nhiều cố gắng trong học tập. Nhắc nhở hs còn chưa có cố găng.
DỈn dß: VỊ nhµ häc kÜ bµi vµ chuÈn bÞ bµi su: C©y sèng ë ®©u?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buỉi chiỊu
H­íng dÉn thùc hµnh to¸n ¤n luyƯn t2 trang 35 s¸ch thùc hµnh to¸n vµ tiÕng viƯt
I.Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về «n b¶ng chia, b¶ng nh©n. ¸p dơng gi¶i to¸n cã lêi v¨n .
-RÌn tÝnh cÈn thËn , chÝnh x¸c.
III.Hoạt động dạy và học
3.Bài mới : H­íng dÉn HS lµm BT
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Luyện tập thực hành.
Bµi 1,TÝnh nhÈm
Gäi hs ®äc kÕt qu¶.c¶ líp nhËn xÐt bỉ sung
Bµi 2 :T×m x :
X x 2 = 16 b/ 3 x X = 24
Yc hs tù lµm bµi 
Muèn t×m thõa sè ch­a biÕt ta lµm thÕ nµo?
 Bµi 3:- Gäi hs ®äc yªu cÇu bµi 
 ? Bµi to¸n cho biÕt g× ? 
Bµi to¸n hái g× ? 
Muèn biÕt mçi tĩi cã bao nhiªu kg ®­êng ta lµm thÕ nµo 
 Y/ c hs tù lµm bµi 
 Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng .. 
Bµi 3: - Gäi hs ®äc yªu cÇu bµi 
 ? Bµi to¸n cho biÕt g× ? 
Bµi to¸n hái g× ? 
Muèn biÕt líp 2 A cã bao nhiªu bµn häc ta lµm thÕ nµo 
 Y/ c hs tù lµm bµi 
 Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng .
Bµi 4 : ®è vui ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng.
-1 số em nhắc lại.
- hs nhÉm bµi vµ ®äc kÕt qu¶ 
-1 em nh¾c yªu cÇu ?
-1 em lên bảng , dưới lớp làm vào vở.
-Đổi vở sửa bài.
-1 em lên bảng , dưới lớp làm vào vở bài tập.
1 em lên bảng , dưới lớp làm vào vở bài tập
4.Củng cố – dặn dò.
-Nhận xét tiết học.
Các em về nhà học bài và làm bài đầy đủ
 ----------------------------------------------------------------------------
H.D.T.Hµnh TV : ¤n luyƯn t3 trang 33 s¸ch thùc hµnh to¸n vµ tiÕng viƯt
 I.Mục đích yêu cầu
®¸nh sè thø tù vµo « trèng tr­íc mçi c©u v¨n ®Ĩ t¹o thµnh truyƯn S­ Tư, Lõa vµ C¸o ®Ĩ hoµn chØnh ®o¹n v¨n.ViÕt ®o¹n v¨n kĨ vỊ mét loµi chim.
III.Hoạt động dạy và học 
Bµi 1: ®¸nh sè thø tù vµo « trèng tr­íc mçi c©u v¨n ®Ĩ t¹o thµnh truyƯn S­ Tư, Lõa vµ C¸o 
Gäi ®¹i diƯn hs tr×nh bµy 
 Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng.
Bµi 2 ;Dùa vµo truyƯn “ nh÷ng chiÕc kh¨n cho h­¬u cao c

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 23(2).doc