Giáo án Lớp 1 - Tuần 23

 I Mục tiêu:

- H đọc được : oanh ; oach , doanh trại ,thu hoạch , từ và câu ứng dụng.

- Viết được : oanh ; oach , doanh trại ,thu hoạch

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề : Nhà máy ,cửa hàng ,doanh trại .

- Giáo dục HS yêu thích học Tiễng Việt

II. CHUẨN BỊ: Bộ học cụ TV, Bảng phụ.

Tranh minh họa, mô hình, các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.

III.Các hoạt động dạy học:

 

doc 23 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 734Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Tranh, các cây hoa, khăn bịt mắt.
 Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập, các cây hoa.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu :
ND-KT
Hoạt động của giáo viên
H động của hS
1. Kiểm tra bài cũ(5’)
2/ Dạy học bài mới(25’)
*Hoạt động 1: Quan sát cây hoa.
*HĐ2: Làm việc với sách giáo khoa.
*HĐ3: Trò chơi “Đố bạn rau gì?”
4/ Củng cố:
 (5’)
? Rau được trồng ở đâu? Kể tên một số cây rau mà em biết ?
? Rau có ích lợi gì ?Khi dùng chú ý điều gì ? GVkết luận
*Giới thiêu một số cây hoa
 ? Cây hoa em mang đến tên gì ? Nó được trồng ở đâu?
 -Chia lớp thành các nhóm nhỏ.
-Hướng dẫn các nhóm quan sát cây hoa
Hỏi: Hãy chỉ và nói rễ, thân, lá của cây hoa em mang đến lớp? Trong đó bộ phận nào đẹp nhất?
Hỏi: Em thích loại hoa nào?Kể tên các loại hoa
-Gọi đại diện một số nhóm lên trình bày. GVKết luận: 
-Có rất nhiều loại hoa 
-Các cây hoa đều có rễ, thân, lá.
-Mỗi hoa đều có hình dáng khác nhau
*Nghỉ giữa tiết:
-Bước 1: +Chia nhóm 2 em.
+Hướng dẫn học sinh mở sách giáo khoa.
+Giúp đỡ và kiểm tra hoạt động của học sinh.
-Bước 2:
+Yêu cầu 1 số cặp lên hỏi và trả lời trước lớp.
-Bước 3: Hoạt động cả lớp.
Hỏi: Hoa được dùng làm gì ?
-Yêu cầu mỗi tổ cử 1 bạn lên chơi và cầm theo khăn sạch để bịt mắt.
-Đưa cho mỗi em 1 cây rau và yêu cầu các em đoán xem đó là cây rau gì?
 ? Hoa có lợi gì? 
- Dặn học sinh về nhà chăm sóc hoa.
- 2, 3 Hs trả lời
Tự trả lời.Tự giới thiệu về cây hoa của nhóm mình 
Tự trả lời.
Tự trả lời.
Trình bày trước lớp.
Nhắc lại.
Hát múa.
Tìm tìm trang 49 sách giáo khoa.
Quan sát tranh, đọc câu hỏi và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.
1 số cặp lên trình bày.
Tự trả lời.
Các em tham gia chơi 
 Thứ ba ngày tháng 2 năm 2011
HOẽC VAÀN : OAT – OAấT 
I/ Muùc tieõu:
- H đọc được : oat, oaờt, hoaùt hỡnh, loaột choaột từ và câu ứng dụng.
- Viết được : oat, oaờt, hoaùt hỡnh, loaột choaột
- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề : Phim hoaùt hỡnh.
- Giáo dục HS yêu thích học Tiễng Việt
II. Chuẩn bị: Bộ học cụ TV, Bảng phụ.
Tranh minh họa, mô hình, các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
ND- TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của hs
1/ Kiểm tra bài cũ: (5’)
2/ Dạy bài mới:
*Hoạt động 1: Dạy vần
(15phút)
*Hoạt động 2: Viết bảng con:
(8 phút)
*Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng. (7 phút)
*Hoạt động 1: Luyện đọc.
(12phút)
*Hoạt động 2: Luyện viết.
(7 phút)
*Hoạt động 3: Luyện nói:
 (7 phút)
*Hoạt động 4:
đọc (5phút)
4/ Củng cố- Dặn dò: (5’) 
YC Học sinh đọc viết bài: 
oanh - oach, nhận xét.
*Gắn bảng: oat.
-Phát âm: oat.
-Hướng dẫn học sinh gắn vần oat.
-HD hs phân tích vần oat.
-HD HS đánh vần -Đọc: vần oat.
-Hương dẫn học sinh gắn: hoạt.
-HD hs phân tích tiếng hoạt. 
-HD đánh vần -Đọc: hoạt.
-Treo tranh giới thiệu: hoạt hình
-Đọc mẫu, hướng dẫn học sinh đọc.
-Đọc phần 1.
*Gắn bảng: oăt.
(Dạy tương tự vần oat)
-So sánh:
-Đọc phần 2.
-Đọc bài khóa.
*Nghỉ giữa tiết:
*Hd Viết bảng con: 
 oat – oăt 
 hoạt hình - loắt choắt.
-Hướng dẫn cách viết.
*HD Đọc từ ứng dụng.
 lưu loát chỗ ngoặt
 đoạt giải nhọn hoắt
Giảng từ
-HD nhận biết tiếng có oat – oăt.
-Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng, đọc trơn từ.
-Đọc toàn bài.
*Nghỉ chuyển tiết.
Tiết 2:
* Đọc bài tiết 1.
*Đọc câu ứng dụng: 
 “Thoắt... cánh rừng”.
-Giáo viên đọc mẫu.
-Đọc toàn bài.
*Hd Luyện viết.
-Lưu ý nét nối và các dấu.
-Thu chấm, nhận xét.
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 3: Luyện nói:
-Chủ đề: Phim hoạt hình.
* Học sinh đọc bài trong sách giáo khoa.
- Chơi trò chơi tìm tiếng mới.
- Dặn học sinh học thuộc bài.
 Học sinh đọc viết bài
Cá nhân, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
Cá nhân
Cá nhân, nhóm, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
Cá nhân.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, nhóm.
So sánh.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Hát múa
Học sinh viết bảng con.
2 – 3 em đọc
loát, đoạt, ngoặt, hoắt.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Hát múa.
Cá nhân, lớp.
2 em đọc.
Nhận biết tiếng có oăt.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Viết vào vở tập viết.
Hát múa.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Toán : Luyện tập chung
 I. Mục tiêu :
- Giúp H có kỹ năng về đọc, viết, đếm các số đến 20.
- Biết cộng (không nhớ ) các số trong phạm vi 20, biết giải toán.
- HS làm được bài tập 1,2,3,4.
- H ham thích học toán.
 II. Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ,bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND - TG
Hoạt động của T
Hoạt động của H
1.Kiểm tra bài cũ:
(3-4')
2.Bài mới
3.Thực hành
Bài 1: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số
(4 -5')
Bài 2: Trả lời câu hỏi (7’)
Bài 3:Trả lời câu hỏi ( 7’)
Bài 4: Đặt tính rồi tính
(8’)
4.Củng cố – dặn dò:(3-4')
T gọi 2 H lên bảng làm BT
Một số H khác nêu kết quả PT trên phiếu
T nhận xét - ghi điểm
T GT bài, ghi đè bài lên bảng
*PP luyện tập thực hành
T y/c H làm bài
T chữa chung
T chốt kiến thức về tia số 
T y/c H tìm số liền sau của các số đã cho
T huy động kết quả
T chốt kiến thức về cách tìm số liền sau của một số
T y/c H tìm số liền trước c các số đã cho
T huy động kết quả chốt kiến thức cách tìm số liền trước của một số
- T gọi H đọc y/c của BT
T gợi ý giúp H yếu
T huy động kết quả
T chữa chung
T chốt kiến thức về thực hiện các PT cộng, trừ về dạng bài đã học.
T hệ thống kiến thức về phép cộng, trừ các số đã học
T nhận xét, dặn dò
2H làm ở bảng
Một số H trả lời kết quả
2H đọc đề bài
H thực hiện làm bài vào vở
1H làm ở bảng phụ
1,2H đọc lại kết quả
H thảo luận theo nhóm đôi
H nêu mệng kết quả
H làm bài vào vở
H đổi vở kểm tra chéo
H : Đặt tính rồi tính
H làm bài vào vở
2H làm ở bảng phụ
H đổi vở kiểm tra chéo
H theo dõi
H làm bài vào vở
1H làm ở bảng lớp
1,2 H đọc lại kết quả
H làm bài vào vở
1H làm ở bảng phụ
H lắng nghe
Ôn luyện Tiếng việt: 
Luyện viết chữ đẹp: Bài 22
I. Mục tiêu: Giúp hs:
- Củng cố cách viết các từ : măng non , nhà tầng ,cái thúng ,nhà tầng ,.
- HS yếu (Tiến, Thuận, Trang) viết đúng quy trình, chính tả các từ trên
- HS có ý thức nắn nót cẩn thận khi viết.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, bảng con, vở LVCủ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND- T. G
Hoạt động của T
Hoạt động của trò.
1. Bài cũ: (5’)
2. Bài mới:
a. gtb (2’)
b. Hướng dẫn viết bảng con (7’)
c. Hướng dẫn viết vở (15’)
3. Cũng cố (3’)
- T đọc : nhà trẻ , vầng trăng
- Tổ chức cho hs nhận xét
- T nhận xét
- T lên mục tiêu tiết học, ghi đề bài
- T viết mẫu, hướng dẫn cách viết các từ: ă: măng non , nhà tầng ,cái thúng ,nhà tầng 
- Tổ chức cho hs viết bảng con.
- Tổ chức cho hs nhận xét.
- T nhận xét.
- T hướng dẫn hs cách trình bày
- T theo dõi giúp đỡ hs yếu
- T chấm một số bài, nhận xét về chữ viết và cách trình bày.
- T nhận xét tiết học.
- Dặn dò hs về nhà luyện viết.
- Hs viết bảng con
- Hs nhận xét
- Hs lắng nghe
- Hs quan sát
- Hs viết bảng con
- Hs nhận xét
- Hs viết vở
- Hs lắng nghe
Hs lắng nghe
Ôn luyệnTviệt: 	Luyện đọc : oat, oăt
I/ Mục tiêu:
- H đọc được một cách chắc chắn các vần oat, oăt, và các từ ứng dụng có chứa các vần.
- Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài trên .
- Rèn kỹ năng đọc trơn, đọc đúng cho H TBi
- Giúp H K+G đọc đúng các tiếng,từ, và các câu ứng dụng có các vần đã học trong văn bản mới .
 II/ Chuẩn bị: Bảng ôn , phiếu.
III/ Các hoạt động dạy học:
ND- T. Gi
Hoạt động của T
Hoạt động của trò.
1.Giới thiệu bài: (1-2')
2. Luyện đọc bài oat, oăt
(8-10')
4.Thi đọc tiếng, từ mới có vần: oat, oăt 
(8-10')
4. Củng cố 
dặn dò (3-4')
T giới thiệu bài ôn luyện
*PP luyện tập, thực hành
Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp
*T HDH đọc vần, tiếng,từ ứng dụng
T gọi H đọc các vần đã học trong bài
T theo dõi chỉnh sửa
T chỉ không theo thứ tự(gọi H TB i đọc
T giúp H đọc đúng, đọc trơn
*T HD H đọc câu ứng dụng
T tổ chức H luyện đọc theo nhóm
T giúp H yếu đọc đúng
T gọi H đọc(T chỉ)
* T HDH đọc toàn bài trong SGK
T theo dõi chỉnh sửa.
*PP luyện tập, thực hành
Hình thức: Nhóm, cá nhân, lớp
T HDH tìm vần , tiếng, từ mới có vần vừa học
T giúp H yếu tìm được tiềng, từ mới có vần oat, oăt. T gọi H trình bày
T ghi bảng các tiếng từ mới có vần oat, oăt. T HDH đọc
T tổ chức H thi đọc trên phiếu
T theo dõi, nhận xét
T nhận xét giờ học, dặn H ôn bài.
H lắng nghe
H đọc nối tiếp 
H đọc
1,2 H K+ G đọc
H đọc bài theo nhóm đôi
H đọc bài (cá nhân, lớp)
H thi đọc
H thực hiện
H trao đổi theo nhóm 
Các nhóm thi nêu tiếng mới
H luyện đọc tiếng, từ mới
Một số H thực hiện
 Thứ tư ngày tháng 2 năm 2011
Học vần: 	 	Ôn tập
 I Mục tiêu:
 - H đọc được 12 vần , từ ngữ và câu ứng dụng đã học từ bài 91 đến bài 96
- H viết được 12 vần , từ ngữ ứng dụng từ bài 91 đến bài 96
- Nghe ,hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể :Chú gà trống khôn ngoan.
 II. Chuẩn bị: Bảng ôn 
 Tranh, ảnh minh họa ,kể chuyện.
III.Các hoạt động dạy học:
ND- T. G
Hoạt động của T
Hoạt động của trò.
I.Kiểm tra bài cũ (4-5')
II.Dạybài mới
1.Giới thiệu bài
2..Ôn tập 
a.Ôn các vần vừa học
(4-5')
b Ghép âm thành vần . (5-7')
c .Đọc từ ứng dụng (7-8')
d. Hướng dẫn viết 
 (6-7')
2.Luyện tập 
a. luyện đọc
(8 - 10')
b.Luyện viết
 (12 -15')
c.Kể chuyện
 (7-8')
III. Củng cố dặn dò (3-4')
T gọi H đọc viết các từ ứng dụng, và câu ứng dụng của bài trước
T nhận xét, ghi điểm
*PP trực quan gợi mở, hỏi đáp
T giới thiệu bài mới
T viết lên bảng: Bài ôn
T gọi H đọc bài
T theo dõi chỉnh sữa
T đọc H chỉ
T y/ c H chỉ âm và đọc vần
T chỉnh sữa giúp H yếu đọc đúng
T y / c H ghép âm cột dọc với âm ở các dòng ngang
T theo dõi chỉnh sửa cách đọc vần cho H
trình tương tự)
Nghĩ giữa tiết
T gọi H đọc các từ ứng dụng: đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng.
T giải nghĩa một số từ
T gọi H đọc
T theo dõi chỉnh sửa phát âm cho H (giúp H yếu đọc đúng)
 *PP quan sát , làm mẫu , thực hành .
Hình thức: cá nhân (bảng con)
T viết mẫu: ngoan ngoãn, khai hoang.
T HD quy trình viết
T y/c H luyện viết
T nhận xét chỉnh sửa, lưu ý H về cách đánh dấu thanh
Tiết 2
*PP quan sát , hỏi đáp thực hành
Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp
T hướng H luyện đọc các vần trong bảng ôn và các từ ứng dụng
T theo dõi, chỉnh sửa cho H
T cho H đọc lại toàn bài ở trên bảng
*HD H đọc câu ứng dụng
T cho H quan sát tranh 
T nêu câu hỏi, gợi ý
T nhận xét - chốt nội dung
T chỉnh sửa lỗi phát âm
T đọc mẫu câu ứng dụng
*PP quan sát , thưc hành .
T HDH viết vào vở tập viết: ngoan ngoãn, khai hoang
T y/c H luyện viết
T HD điều chỉnh, giúp H yếu
Hình thức: nhóm, cá nhân
T gọi H đọc tên chuyện kể
T kể nội dung câu chuyện lần 1
T kể lần 2 kết hợp tranh minh họa
T HDH kể chuyện, nêu ý nghĩa câu chuyện
T gọi H kể chuyện trước lớp
T nhận xét gợi ý H nêu ý nghĩa câu chuyện
T nhận xét giờ học
, dặn H ôn bài
2 - 4 H thực hiện
H theo dõi
2H đọc lại đề bài
H lên bảng đọc các vần đã học trong tuần
H chỉ
H đọc ( lớp , nhóm , cá nhân )
H đọc trơn(cá nhân, lớp)
H đọc nối tiếp(cá nhân, nhóm , lớp)
3H K+G đọc(lần 1)
Lớp lắng nghe
H đọc: nhóm, cá nhân, lớp
(đọc không theo thứ tự)
H quan sát, đọc bài viết
H viết bảng con
H đọc : vần, tiếng, từ ứng dụng(theo nhóm)
Lớp đọc đồng thanh
H quan sát tranh
H thảo luận và trả lời theo nội dung của tranh
H đọc câu ứng dụng: 
H viết bảng con
H viết vào vở
H đọc tên chuyện kể: Chú gà trống khôn ngoan
H lắng nghe
H lắng nghe kết hợp với quan sát tranh
H kể chuyện theo nhóm đôi
Đại các nhóm kể chuyện theo đoạn, kể toàn câu chuyện
1,2H kể toàn bộ câu chuyện kèm động tác
H lắng nghe
Mỹ thuật: xem tranh các con vật
I/ Mục tiêu:
- Tập quan sát, nhận xét về nội dung đề tài, cách sắp xếp hình vẽ , cách vẽ màu.
- Chỉ ra bức tranh mình yêu thích.
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
*HSKG:Bước đầu có cảm nhận vẻ đẹp của từng bức tranh..
II/ Chuẩn bị: Tranh vẽ các con vật của thiếu nhi, hoạ sĩ, vở tập vẽ.
III/ Các hoạt động dạy học:
ND- T. G
Hoạt động của T
Hoạt động của trò.
1. Kiểm tra dụng cụ học tập vẽ.(2’)
2. Bài mới:
HĐ1: hướng dẫn xem tranh
(20’)
HĐ2: GV tóm tắt kết luận
 (5-7’)
HĐ3: Nhận xét- đánh giá (5’)
4. Dặn dò:
 (2')
 - GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ học tập của HS
- Gv giới thiệu bài.
 Giới thiệu cho HS tranh vẽ các con vật ở vở tập vẽ1.
? Tranh của bạn Cẩm Hà vẽ những con vật nào?
? Những hình ảnh nào nổi rõ trong bức tranh?
? Những con bướm, con mèo, con gà trong bức tranh như thế nào?
? Nhận xét về màu sắc trong tranh?
? Em có thích tranh của bạm Cẩn Hà không? vì sao?
* Tương tự cho HS quan sát tranh Đàn gà của bạn Thanh Hữu.
- Cho HS quan sát một số tranh về các con vật khác.
- Các em vừa được xem những bức tranh đẹp hãy quan sát con vật và vẽ theo ý thích của mình.
- GV nhận xét tiết học
- Hướng dẫn HS vê nhà quan sácon vật và vẽ một con vật theo ý thích.
HS lắng nghe
- Lắng nghe, quan sát, nhận xét, trả lời
- Quan sất , trả lời
- Quan sất
- Lắng nghe.
 Thứ năm ngày tháng 2 năm 2011
Toán : Luyện tập chung
 I. Mục tiêu:
- Giúp H thực hiện được cộng, trừ nhẩm , so sánh các số trong phạm vi 20, vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Biết giải bài toán có nội dung hình học. Làm được BT 1,2,3,4.
- H ham thích học toán.
 II. Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ, bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND - TG
Hoạt động của T
Hoạt động của H
1.Kiểm tra bài cũ
(3-4')
2.Bài mới
Bài 1: Đặt tính rồi tính
(4 -5')
Bài 2: Khoanh vào số (4 -5')
Bài 3:Trả lời câu hỏi (4 -5')
Bài 4: GiảI toán
(4 - 5')
3,.Củng cố 
 (3-4')
T gọi 2 H lên bảng làm BT
Một số H khác nêu kết quả PT trên phiếu
T nhận xét - ghi điểm
T GT bài, ghi đè bài lên bảng
*PP luyện tập thực hành
T y/c H làm bài
T chữa chung
T chốt kiến thức về đặt tính và tính
T y/c H khoanh vào số lớn nhất, bé nhất
T huy động kết quả
T chốt kiến thức về số lớn nhất, số bé nhất
T gọi H đọc y/c của BT
T gợi ý giúp H yếu
T huy động kết quả
T chữa chung
T chốt kiến thức về thực hiện các PT cộng, trừ về dạng bài đã học.
T gọi 1,2H đọc lại kết quả
T y/c H làm bài vào vở
T theo dõi giúp đỡ H yếu
T huy động kết quả chữa chung
T chốt kiến thức về thực hiện PT có 2 bước tính
T hệ thống kiến thức về phép cộng, trừ các số đã học
T nhận xét, dặn dò
2H làm ở bảng
Một số H trả lời kết quả
2H đọc đề bài
H thực hiện làm bài vào vở
1H làm ở bảng phụ
1,2H đọc lại kết quả
H thảo luận theo nhóm đôi
H nêu mệng kết quả
H làm bài vào vở
H đổi vở kểm tra chéo
H làm bài vào vở
2H làm ở bảng phụ
H đổi vở kiểm tra 
H theo dõi
H làm bài vào vở
1H làm ở bảng lớp
1,2 H đọc lại kết quả
H lắng nghe
Học vần: 	 uê - uy
 I Mục tiêu:
- H đọc được : uê, uy, bông huệ, huy hiệu từ và câu ứng dụng.
- Viết được : uê, uy, bông huệ, huy hiệu
- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề : Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay
II. Chuẩn bị: Bộ học cụ TV, Bảng phụ.
 Tranh minh họa, mô hình, các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
III.Các hoạt động dạy học: 
ND- T. G
Hoạt động của T
Hoạt động của trò.
I.Kiểm tra bài cũ (4 -5')
II.Dạybài mới
1.Giới thiệu bài
2..Dạy vần:
 Uê, uy
a.Giới thiệu vần mới thứ nhất: oanh (4-5')
b.Đánh vần 
 (5-7')
c. Hướng dẫn viết 
 (6-7')
d.Đọc tiếng ứng dụng (5 - 6')
2.Luyện tập 
a. luyện đọc
(8 - 10')
b.Luyện viết
 (12 -15')
c.Luyện nói 
 (7-8')
III. Củng cố dặn dò (3-4')
T gọi H đọc bài trong SGK, tìm một số từ mới có vần đã học.
T đọc từ cho từng dãy viết
T nhận xét, ghi điểm
*PP trực quan gợi mở, hỏi đáp
T giới thiệu bài mới
T viết lên bảng: uê, uy
T y\c H đánh vần phân tích vần uê
T nhận xét kết luận
T y\ c H tìm cài vần uê
T phát âm mẫu 
T HD H đánh vần: u – ê – uê
T theo dõi chỉnh sửa cách đánh vần cho H
*Tiếng và từ khóa:
T y/c H tìm tiếng , từ khóa
T y/c H tìm cài tiếng mới : huệ
T y/c H phân tích tiếng huệ
-T HDH đọc trơn từ khóa: uê, huệ, bông huệ
 T chỉ sửa nhịp đọc cho H
*Dạy vần uy, quy trình tương tự)
Nghĩ giữa tiết
Hình thức: cá nhân (bảng con)
T viết mẫu:uê, uy , bông huệ, huy hiệu 
T HD quy trình viết
T y/c H luyện viết
T nhận xét chỉnh sửa
Hình thức: cá nhân ,nhóm, lớp
T ghi tiếng ứng dụng ở bảng phụ gọi H đọc
 T giải nghĩa một số từ( hoặc có các hình vẽ, mẫu vật)
T y/c H tìm những tiếng có vần vừa học
- T gạch chân những tiếng mới
T gọi H đọc từ ứng dụng ( có thể không theo thứ tự)
T chỉnh sửa phát âm cho H
T đọc mẫu
Tiết 2
*PP quan sát , hỏi đáp thực hành
Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp
T hướng H luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1
T theo dõi, chỉnh sửa cho H
T cho H đọc lại toàn bài ở trên bảng
*HD H đọc câu ứng dụng
T cho H quan sát tranh 
T nêu câu hỏi, gợi ý
T nhận xét - chốt nội dung
T chỉnh sửa lỗi phát âm
T đọc mẫu câu ứng dụng
T HDH viết vào vở tập viết :uê, uy, bông huệ, huy hiệu
T y/c H luyện viết
T HD điều chỉnh, giúp H yếu 
*PP quan sát, thảo luận, luyện nói
*Hình thức: nhóm, cá nhân
T HD H luyện nói 
T gợi ý: H q/s tranh y /c H nói về các phương tiện giao thông
T tổ chức cho H luyện nói.
T nhận xét bổ sung, chốt nội dung của bài luyện nói
T HDH tìm những tiếng, từ có vần vừa học trong các văn bản mới.
T ghi bảng và tiếng, từ mới vừa tìm được.
T nhận xét giờ học, dặn dò.
2 - 4 H thực hiện 
Lớp viết bài theo dãy
H theo dõi
2H đọc lại đề bài
H đánh vần phân tích uê
Một số H nhắc lại
H tìm bộ chữ cài vần uê
H theo dõi
H đánh vần- đọc trơn(cá nhân, lớp)
H dùng bảng cài ghép tiếng huệ
H ; nhiều H phân tích
H đọc nối tiếp(cá nhân, nhóm , lớp)
H quan sát, đọc bài viết
H theo dõi
H viết bóng
H viết bảng con
2,3H K+G đọc
H lắng nghe
H tìm tiếng có vần vừa học
H đọc: cá nhân, nhóm, lớp
H lắng nghe
H đọc lần lượt: vần, tiếng, từ ứng dụng(cá nhân, lớp)
Lớp đọc đồng thanh
H quan sát tranh
H thảo luận và trả lời theo nội dung của tranh
H đọc câu ứng dụng
H lắng nghe
H theo dõi
H viết vào vở
H đọc tên bài luyện nói: 
 Tàu hoả, tàu thuỷ
.H quan sát tranh thảo luận theo nhóm đôi . 
H luyện nói (nhóm, cá nhân)
H theo dõi làm bài
H tìm và nêu nối tiếp
Lớp đọc
H lắng nghe
Ôn Luyện Toán : 
 Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 I. Mục tiêu : 
 - Củng cố cho H cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 - Rèn kỹ năng vẽ đoạn thẳng cho H yếu
 - H yêu thích học toán
 II. Đồ dùng dạy học :
 Thước kẻ có cm, VBTT
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND -TG
Hoạt động của T
Hoạt động của H
1.Kiểm tra bài cũ (3- 5')
2.Bài mới
3.Thực hành
Bài 1: Vẽ đoạn thẳng 
(8-10')
Bài 2 giảI toán 
(8 -10)
4.Củng cố : (3-5')
T gọi 2 H lên bảng làm BT
Một số H khác nêu kết quả PT trên phiếu
T nhận xét - ghi điểm
T GT bài, ghi đè bài lên bảng
*PP luyện tập thực hành
T y/c H thực hành trên bảng con
T chữa chung
T hướng dẫn H cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
T theo dõi giúp đỡ H yếu
T cho H đổi vở kiểm tra
T kiểm tra nhận xét
T gọi H lên đọc bài toán
T hướng dẫn H tóm tắt 
T hướng dẫn cách trình bày bài giải
T theo dõi giúp đỡ H yếu
T huy động kết quả, nhận xét
T củng cố kiến thức vừa ôn
T nhận xét tiết học, dặn dò H
2H làm ở bảng
Một số H trả lời kết quả
2H đọc đề bài
H thực hiện làm bài vào vở
H đổi vở kiểm tra
H đọc bài toán
H tóm tắt
H giải
1 H làm bảng phụ
H chữa bài
H lắng nghe
BDMỹ thuật: xem tranh 
I/ Mục tiêu: Tiếp tục giúp hs:
- Tập quan sát, nhận xét về nội dung đề tài, cách sắp xếp hình vẽ , cách vẽ màu.
- Chỉ ra bức tranh mình yêu thích.
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
*HSKG: Bước đầu có cảm nhận vẻ đẹp của từng bức tranh..
II/ Chuẩn bị: Tranh vẽ các con vật của thiếu nhi, hoạ sĩ, vở thực hành mỹ thuật 1 .
III/ Các hoạt động dạy học:
ND- T. G
Hoạt động của T
Hoạt động của trò.
1. Kiểm tra dụng cụ học tập vẽ.(2’)
2. Bài mới:
HĐ1: hướng dẫn xem tranh
(20’)
HĐ2: GV tóm tắt kết luận
 (5-7’)
HĐ3: Nhận xét- đánh giá (5’)
4. Dặn dò:
 (2')
 - GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ học tập của HS
- Gv giới thiệu bài.
 Giới thiệu cho HS tranh vẽ các con vật ở vở T mỹ thuật 1
? Tranh của bạn vẽ những con vật nào?
? Những hình ảnh nào nổi rõ trong bức tranh?
? Những con bướm, con mèo, con gà trong bức tranh như thế nào?
? Nhận xét về màu sắc trong tranh?
? Em có thích tranh của bạm không? vì sao?
* Tương tự cho HS quan sát tranh Đàn gà .
- Cho HS quan sát một số tranh về các con vật khác.
- Các em vừa được xem những bức tranh đẹp hãy quan sát con vật và vẽ theo ý thích của mình.
- GV nhận xét tiết học
- Hướng dẫn HS vê nhà quan sácon vật và vẽ một con vật theo ý thích.
HS lắng nghe
- Lắng nghe, quan sát, nhận xét, trả lời
- Quan sất , trả lời
- Quan sất
- Lắng nghe.
 Thứ sáu ngày tháng 2 năm 2011
Toán: Các số tròn chục
 I. Mục tiêu:
- Bước đầu giúp H : nhận biết các số tròn chục ( từ 10 - 90)
- Biết đọc ,viết, so sánh các số tròn chục
- HS làm được BT 1,.2,3.
- H yêu thích học toán
 II. Đồ dùng dạy học :
 Các bó que tính
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND - TG
Hoạt động của T
Hoạt động của H
1.Kiểm tra bài cũ
(3-4')
2.Bàimới (25’)
a.Giới thiệu các số tròn chục
b, Thực hành
Bài 1: Tính(5-7’)
Bài 2: Tính nhẩm( 4-5’)
Bài 3: Giải toán( 4-5’)
3. Củng cố 
( 3-5’)
T gọi 2 H lên bảng làm BT
Một số H khác nêu kết quả PT trên phiếu
T nhận xét - ghi điểm
T GT bài, ghi đè bài lên bảng
*T hướng dẫn H lấy một bó( một chục) que tính
Và nói một chục còn gọi là bao nhiêu?
T viết số 10 lên bảng gọi H đọc
T y/c H lấy 2 bó , mỗi bó một chục que tính
2 chục còn gọi là bao nhiêu?
T viết số 20
Tương tự T hướng dẫn H hinh thành các số tròn chục còn lại
T cho H đọc các số tròn chục từ 10 -90, 90 – 10
T hướng dẫn H tính và viết kết quả thẳng cột
T huy động kết quả, nhận xét
T hướng dẫn H cách tính nhẩm, y/c H làm bài tập
T huy động kết quả
T gọi H đọc bài toán
T hướng dẫn H cách giảI toán
y/c H làm bt vào vở
T huy động kết quả, chữa bài
T nhận xét tiết học.
2H làm ở bảng
Một số H trả lời kết quả
2H đọc đề bài
H thao tác
H trả lời
H đọc số
H thao tác
H trả lời
H đọc các số
H tính và viết kết quả
H chữa bài
H nắm cách nhẩm
H làm và chữa bài
H đọc bài toán
H giảI bt vào vở
1 H làm bảng phụ
H chữa bài, nhận xét
H lắng nghe
Học vần: 	 uơ - uya
 I Mục tiêu:
- H đọc được : uơ, uya, huơ, khuya và câu ứng dụng.
- Viết được : uơ, uya, huơ, khuya
- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề : Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya
II. Chuẩn bị: Bộ học cụ TV, Bảng phụ
Tranh minh họa, mô hình, các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
III.Các hoạt độn

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_ Lop 1 TUAN_23.doc