Giáo án lớp 1 Tuần 21 (tiết 9)

- Bước đầu biết được : Trẻ em cần được học tập, được vui chơi và được kết giao bạn bè.

- Biết cần phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ bạn bè trong học tập và trong vui chơi.

- Bước đầu biết vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bè trong học tập và trong vui chơi.

- Đoàn kết, thân ái với bạn bè xung quanh.

* GDKNS:

 

doc 26 trang Người đăng haroro Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 155Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 Tuần 21 (tiết 9)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 thể hiện sự tự tin, tự trọng trong quan hệ với bạn bè.
- GV yêu cầu HS tự liên hệ về việc mình đã cư xử với bạn như thế nào?
- Bạn của em tên gì ?
- Tình huống nào đã xảy ra khi đó?
- Em đã làm gì với bạn ?
- Tại sao em lại làm như vậy ?
- Kết quả như thế nào ?
- GV nhận xét khen ngợi những HS đã có những hành vi tất với bạn của mình, và nhắc nhở những HS chưa đối xử tốt với bạn mình.
b. Hoạt động 2: Thảo luận. -Kĩ năng giao tiếp / ứng xử với bạn bè.
- GV yêu cầu HS thảo luận nội dung các tranh và cho biết nội dung từng tranh.
+ Trong tranh các bạn đang làm gì?
+ Việc làm đó có lợi hay có hại ? Vì sao ?
+ Vậy theo em, em sẽ học tập bạn nào? và không học tập bạn nào? Vì sao ?
- GV nhận xét – tuyên dương
HS quan sát – thảo luận
HS trình bày
HS thảo luận – trình bày
HS thảo luận – trình bày.
7’
1’
c. Hoạt động 3 : Vẽ tranh.
 -Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè.
-Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi cư xử chưa tốt với bạn bè.
- GV yêu cầu HS vẽ cho mình 1 bức tranh về việc làm của mình về cách cư xử tốt với bạn mình, dự định làm hay một việc làm cần thiết thực.
- GV cho HS trình bày bức tranh của mình cho cả lớp nghe.
- GV nhận xét.
4. Dặn dò : 
- Chuẩn bị : Tiết 2.
- Nhận xét tiết học .
HS vẽ bài vào vở.
HS trình bày
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 17/01/2011
Môn : Học vần
Bài : Ôp – ơp
I. Mục tiêu :
- Đọc được : ôp, ơp, hộp sữa, lớp học; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Các bạn lớp em.
II. Chuẩn bị :
1. GV : Tranh minh hoạ từ, câu ứng dụng, phần luyện nói.
2. HS : Bộ đồ dùng học TV, Bảng con.
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
5’
10'
1. Khởi động : Hát 
2. Bài cũ : 
- Gọi HS đọc trang trái, trang phải.
- Viết B con : gặp gỡ, ngăn nắp.
- GV nhận xét.
3. Bài mới :
- Tiết này các em học vần ôp, ơp.
a. Hoạt động 1 : Dạy vần ôp 
- GV ghi B : ôp
- Nêu cách đánh vần - Cho HS viết B con vần ôp.
- Vần ôp thêm âm h thanh nặng được tiếng gì ? 
- Nêu cách đánh vần – đọc trơn – phân tích tiếng hộp.
- GV nhận xét.
- GV viết B : hộp
- GV cho HS quan sát hộp sữa : Cô có cái gì ?
- GV viết B : hộp sữa
- Gọi HS đọc trơn : hộp sữa
- Gọi HS đọc : ôp – hộp – hộp sữa.
Đọc N, ĐT
ô – p - ôp
hộp
H – ôp – hôp – nặng – 
Đọc CN, lớp
HS nêu
HS đọc CN, nhóm
Đọc CN – ĐT
Hs viết bảng con
9’
b. Hoạt động 2 : Dạy vần ơp 
- GV ghi B : ơp
- So sánh vần ôp - ơp ?
- Nêu cách đánh vần 
- Vần ơp muốn có tiếng lớp ta làm như thế nào ? 
- Nêu cách đánh vần – đọc trơn và phân tích tiếng lớp?
- GV nhận xét – chỉnh sửa.
- GV viết B : lớp
* Căn phòng chúng ta đang ngồi được gọi là gì ?
- GV viết B : lớp học
- Gọi HS đọc trơn : ơp – lớp – lớp học.
Gv hướng dẫn viết: ôp, hộp, ơp, lớp
 Gv viết mẫu - nêu quy trình
- GV nhận xét – chỉnh sửa.
Đọc CN, ĐT
Giống : p – khác : ô, ơ
ơ – p – ơp
thêm âm l, thanh sắc
l – ơp – lơp – sắc - lớp
Đọc CN
Lớp học
Đọc CN, nhóm, lớp
Hs viết bảng con
8’
c. Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng dụng 
- GV ghi B : tốp ca hợp tác
 bánh xốp lợp nhà
- Gọi HS đọc từ trên Bảng.
- Tìm tiếng có chứa vần mới học ?
- GV nhận xét – giải thích từ.
- Gọi HS đọc trơn lại các từ trên Bảng.
Đọc CN, nhóm, lớp
Tốp, xốp, hợp, lợp
Đọc CN, ĐT
8’
12’
a. Hoạt động 1 : Luyện đọc 
- GV treo tranh – tranh vẽ gì ?
- GV giới thiệu câu ứng dụng 
Đám mây xốp trắng như bông
Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào
Nghe con cá đớp ngôi sao
Giật mình mây thức bay vào rừng xa.
- Gọi HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có vần mới học ?
- Gọi hs đọc lại toàn bộ bài trong SGK.
- GV nhận xét.
b. Hoạt động 2 : Luyện viết 
- GV giới thiệu nội dung viết. ôp, ơp, hộp sữa, lớp học.
- GV viết mẫu từng dòng.
- GV thu vở chấm – nhận xét.
Vẽ : ao cá, cây, 
xốp, đớp.
HS đọc CN
nêu cách ngồi và cầm viết
HS viết bài vào vở
8’
4’
c. Hoạt động 3 : Luyện nói.
- GV treo tranh – vẽ gì ?
- GV giới thiệu chủ đề luyện nói : Các bạn lớp em.
* Hãy kể tên các bạn trong lớp em ?
* Bạn học có giỏi không ?
* Bạn ấy có năng khiếu về môn gì?
- GV nhận xét.
4. Củng cố:
Cho hs đọc lại bài.
Vẽ các bạn học sinh.
HS tự nói
Hs đọc 
1’
5. Dặn dò 
- Học bài : ôp, ơp
- GV nhận xét – tiết học.
- Chuẩn bị : ep - êp
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 18/01/2011
Môn : Thủ công
Bài : Ôn tập chủ đề “Gấp hình”
I. Mục tiêu :
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp giấy.
- Gấp được ít nhất một hình đơn giản. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
II. Chuẩn bị :
	Gv,hs:giấy màu, hồ, vở thủ công
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
4’
26’
4’
1’
1. Khởi động:hs hát
2. Bài cũ: Gv kiểm tra đdht
3. Bài mới:
a. Hoạt động 1: Cho hs gấp 1 hình mà em thích nhất.
Gv quan sát, giúp hs.
Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm. Nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố: Giáo dục hs làm cẩn thận.
5. Dặn dò: chuẩn bị bài sau: giấy màu, hồ, vở thủ công, kéo.
hs gấp 1 hình mà em thích nhất.
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 18/01/2011
Môn : Học vần
Bài : Ep - Êp
I. Mục tiêu :
- Đọc được : ep, êp, cá chép, đèn xếp; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ep, êp, cá chép, đèn xếp.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp.
II. Chuẩn bị :
1. GV : Tranh minh hoạ từ, câu ứng dụng, phần luyện nói.
2. HS : Bộ đồ dùng học TV, B con.
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
5’
8’
1. Khởi động : Hát 
2. Bài cũ : - Gọi HS đọc trang trái, trang phải.
- Viết B con : tốp ca, hợp tác.
- GV nhận xét.
3. Bài mới : 
- Tiết này các em học vần ep – êp.
a. Hoạt động 1 : Dạy vần ep 
- GV ghi B : ep
- Nêu cách đánh vần 
- Vần ep thêm âm ch thanh sắc được tiếng gì ? 
- Nêu cách đánh vần – đọc trơn – phân tích tiếng chép
- GV nhận xét.
- GV viết B : chép
- GV cho HS quan sát cá chép : Cô có con gì ?
- GV viết B : cá chép
- Gọi HS đọc trơn : cá chép
- Gọi HS đọc : ep – chép – cá chép
Đọc CN, ĐT
e– p - ep
chép
ch – ep – chép – sắc - chép
Đọc CN, lớp
HS nêu
HS đọc CN, nhóm
Đọc CN – ĐT
Hs viết bảng con
10’
b. Hoạt động 2 : Dạy vần êp 
- GV ghi B : êp
- So sánh vần ep - êp ?
- Nêu cách đánh vần – đọc trơn 
- Vần êp muốn có tiếng xếp ta làm như thế nào ?
- Nêu cách đánh vần – đọc trơn và phân tích tiếng xếp?
- GV nhận xét – chỉnh sửa.
- GV cho HS quan sát đèn xếp : cô có cái gì ?
- GV viết B : đèn xếp
- Gọi HS đọc trơn : êp – xếp – đèn xếp.
Gv hướng dẫn viết: ep, chép, êp, xếp .
 Gv viết mẫu - nêu quy trình
- GV nhận xét – chỉnh sửa.
Đọc CN, ĐT
Giống : p – khác : e, ê
ê – p – êp
thêm âm x, thanh sắc
x – êp – xêp – sắc - xếp
Đọc CN
Đèn xếp
Đọc CN, nhóm, lớp
7’
c. Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng dụng 
- GV ghi B : lễ phép gạo nếp
 xinh đẹp bếp lửa
- Gọi HS đọc từ trên B.
- Tìm tiếng có chứa vần mới học ?
- GV nhận xét – giải thích từ.
- Gọi HS đọc trơn lại các từ trên Bảng.
Đọc CN, nhóm, lớp
Phép, đẹp, nếp, bếp
Đọc CN, ĐT
7’
12’
a. Hoạt động 1 : Luyện đọc 
- GV treo tranh – tranh vẽ gì ?
- GV giới thiệu câu ứng dụng 
Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả dập dờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
- Gọi HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có vần mới học ?
- Gọi 1 em đọc lại toàn bộ bài trong SGK.
- GV nhận xét.
b. Hoạt động 2 : Luyện viết 
- GV giới thiệu nội dung viết. ep, êp, cá chép, đèn xếp.
- Gọi HS nêu tư thế khi ngồi viết.
- GV thu vở chấm – nhận xét.
Vẽ : cánh đồng lúa, 
HS đọc thầm 
đẹp
HS đọc CN, ĐT
HS tự nêu
HS viết bài vào vở
8’
4’
c. Hoạt động 3 : Luyện nói 
- GV treo tranh – vẽ gì ?
- GV giới thiệu chủ đề luyện nói : Xếp hàng vào lớp.
* Các bạn trong lớp em đã xếp hàng vào lớp như thế nào ?
* Hãy giới thiệu tên bạn hoặc tổ nào trong lớp em được cô khen vì đã giữ trật tự khi xếp hàng ra vào lớp ?
- GV nhận xét.
4. Củng cố: Cho hs đọc bài.
Vẽ các bạn xếp hàng vào lớp.
HS tự nêu
1’
5. Dặn dò: 
- Học bài : ep - êp
- GV nhận xét – tiết học.
- Chuẩn bị : ip – up.
Hoïc sinh laéng nghe
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 18/01/2011
Môn : Toán
Bài : Phép trừ dạng 17 - 7
I. Mục tiêu :
- Biết làm các phép trừ, biết trừ nhẫm dạng 17 – 7; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
II. Chuẩn bị :
 1/.Giáo viên : Bó chục que tính và que tính rời 
 2/.Học sinh : SGK toán,que tính
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
4’
25’
4’
1’
1. Khởi động :Hát
2. Bài cũ : HS làm tính
14-3+2= 12+2-1=
15+3-4= 11+5-4= 
Nhận xét – cho điểm.
3. Bài mới: 
Hoạt động1:Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 – 7
a. Thực hành trên que tính:
Gv yêu cầu Hs lấy 17 que tính
Đặt 1 chục que tính bên trái, 7 que tính rời bên phải
Yêu cầu Hs lấy 7 que tính từ, còn lại mấy que tính?
b. HS tự đặt tính và làm tính trừ
-Đặt tính (từ trên xuống dưới)
+Viết 17, rồi viết 7 sao cho 7 thẳng cột với 7 ở cột đơn vị
GV ghi bảng : 1 7
 7
+Viết dấu – (dấu trừ)
+kẻ vạch ngang dưới 2 số đó 
 - Tính ( từ phải sang trái)
 1 7 
 - 7 
* 7 trừ 7 bằng 0 , viết 0
 * Hạ 1 viết 1
 1 0
Gv nói : 17 trừ 7 bằng 10 
(17 - 7 =10)
* Thư giãn
Hoạt động2 : Luyện tập 
Bài 1: Tính (cột 1, 3, 4)
Nêu yêu cầu bài 
Gv hướng dẫn :
-Nêu cách đặt tính và cách thực hiện dạng toán 17-7
* Gv chốt : Khi trừ các số có 2 chữ số, ta thực hiện giống như dạng toán 17 – 7
Bài 2: HS tính nhẩm (cột 1, 3)
-HS làm bài- sửa bài
Bài 3 : GV cho HS đọc bài toán
+ HS thực hiện phép trừ 
+GV nhận xét
4. Củng cố:
HS làm tính
18-8= 15-5= 14-4=
5. Dặn dò:
Chuẩn bị : Luyện tập 
Nhận xét tiết học.
Hs thực hiện
10 que tính
Hs viết bảng
Luyện tập cách trừ theo cột dọc
Hs thực hiện (HS yếu làm 5 bài dòng trên )
Hs nêu 
HS thi đua thực hiện (HS yếu làm 1 cột)
15-5=10
-Hoïc sinh laéng nghe
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 17/01/2011
Môn : Tự nhiên xã hội
Bài : Ôn tập : Xã hội
I. Mục tiêu :
- Kể được về gia đình, lớp học, cuộc sống nơi các em sinh sống.
II. Chuẩn bị :
 1/ GV: Tranh minh hoạ.
 2/ HS : sgk 
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
4’
25’
4’
1’
1. Khởi động : Hát
2. Bài cũ :
-Có nên chơi bóng dưới lòng đường không?
- Để đảm bảo an toàn trên đường đi học em cần thực hiện những điều gì ?
- GV nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 1 : Thi kể về gia đình của bạn
Hs kể về gia đình của mình theo nhóm.
-Vài HS kể về gia đình của mình trước lớp.
+Gia đình em gồm những ai?
+Cha mẹ em làm nghề gì?
Hoạt động 2 : Thi kể về lớp học của mình
HS lên trước lớp kể về lớp học của mình.
-Cô giáo chủ nhiệm em tên gì?
-Lớp có bao nhiêu bạn.
-Bạn ngồi kế bên em tên gì?
Hoạt động 3: HS nói về những người xung quanh mình
-Bác sĩ làm gì?
-Y tá làm gì?
-Bác nông dân làm gì?
-Giáo viên làm gì?
 4. Củng cố:
- Vài em nói về nghề nghiệp của bố mẹ mình.
5. Dặn dò : 
- Chuẩn bị : Xem trước bài 22
- Nhận xét tiết học.
HS trả lời em trả lời
HS kể
HS nói
HS nói
HS nói
Khám bệnh
Tiêm thuốc
Làm ruộng
Dạy học
HS kể
Hoïc sinh laéng nghe
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 19/01/2011
Môn : Học vần
Bài : Ip - Up
I. Mục tiêu :
- Đọc được : ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ip, up, bắt nhịp, búp sen.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ.
II. Chuẩn bị :
1. GV : Tranh minh hoạ từ, câu ứng dụng, phần luyện nói.
2. HS : Bộ đồ dùng học TV, B con.
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
5’
8’
1. Khởi động : Hát 
2. Bài cũ : 
- Gọi HS đọc trang trái, trang phải.
- Viết B con : lễ phép, gạo nếp.
- GV nhận xét.
3. Bài mới : 
- Tiết này các em học vần ip – up.
a. Hoạt động 1 : Dạy vần ip 
- GV ghi B : ip
- Nêu cách đánh vần – đọc trơn 
- Vần ip thêm âm nh thanh nặng được tiếng gì ?
- Nêu cách đánh vần – đọc trơn – phân tích tiếng nhịp
- GV nhận xét.
- GV viết B : nhịp
- GV cho HS quan sát tranh : tranh vẽ gì ?
- GV viết B : bắt nhịp -. Bác Hồ đang bắt nhịp cho dàn nhạc.
- Gọi HS đọc trơn : bắt nhịp
- Gọi HS đọc : ip – nhịp – bắt nhịp
Đọc CN, ĐT
i– p – ip 
nhịp
nh – ip – nhip– nặng - nhịp
Đọc CN, lớp
HS nêu
HS đọc CN, nhóm
Đọc CN – ĐT
Hs viết bảng con.
10’
b. Hoạt động 2 : Dạy vần êp 
- GV ghi B : up
- So sánh vần ip - up ?
- Nêu cách đánh vần – đọc trơn 
- Vần up muốn có tiếng búp ta làm như thế nào?
- Nêu cách đánh vần – đọc trơn và phân tích tiếng búp?
- GV nhận xét – chỉnh sửa.
- GV viết B : búp
- GV cho HS quan sát tranh : tranh vẽ gì?
- GV viết B : búp sen
- Gọi HS đọc trơn : up – búp – búp sen.
Gv hướng dẫn viết: ip, up, nhịp, búp
 Gv viết mẫu - nêu quy trình
- GV nhận xét – chỉnh sửa.
Đọc CN, ĐT
Giống : p – khác : i, u
u - p – up
thêm âm b, thanh sắc
b – up – bup – sắc - búp
Đọc CN
Búp sen
Đọc CN, nhóm, lớp
Hs viết bảng con .
7’
c. Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng dụng 
- GV ghi B : nhân dịp chụp đèn
 đuổi kịp giúp đỡ
- Gọi HS đọc từ trên Bảng.
- Tìm tiếng có chứa vần mới học ?
- GV nhận xét – giải thích từ.
- Gọi HS đọc trơn lại các từ trên B.
Đọc CN, nhóm, lớp
Dịp, kịp, chụp, giúp
Đọc CN, ĐT
8’
12’
a. Hoạt động 1 : Luyện đọc 
- GV treo tranh – tranh vẽ gì ?
- GV giới thiệu câu ứng dụng 
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra
- Gọi HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có vần mới học ?
- Gọi hs đọc lại toàn bộ bài trong sgk.
- GV nhận xét.
b. Hoạt động 2 : Luyện viết 
- GV giới thiệu nội dung viết.
- Gọi HS nêu tư thế khi ngồi viết.
- GV hướng dẫn viết : ip, up, bắt nhịp, búp sen.
- GV thu vở chấm – nhận xét.
Vẽ : đàn cò, cây dừa, 
HS đọc thầm 
HS đọc CN
nhịp
CN, ĐT
HS tự nêu
HS viết bài vào vở
8’
4’
1’
c. Hoạt động 3 : Luyện nói 
- GV treo tranh – vẽ gì ?
- GV giới thiệu chủ đề luyện nói : Giúp đỡ cha mẹ.
* Em đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ ?
* Giúp đỡ cha mẹ được một công việc gì đó thì em cảm thấy thế nào ?
- GV nhận xét, chốt : Các em phải biết giúp đỡ cha mẹ, làm những việc vừa sức mình.
4. Củng cố: cho hs đọc bài.
Nhaän xeùt
5. Dặn dò : 
- Học bài : ip - up
- GV nhận xét – tiết học.
- Chuẩn bị : iêp – ươp.
Vẽ 2 bạn nhỏ đang quét nhà và cho gà ăn.
- Hoïc sinh trình baøy
Hoïc sinh laéng nghe
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 19/01/2011
Môn : Toán
Bài : Luyện tập
I. Mục tiêu :
- Thực hiện phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20, trừ nhẫm trong phạm vi 20; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
II. Chuẩn bị :
 1/.Giáo viên : Các bài tập trong SGK 
 2/.Học sinh : SGK toán 1
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
4’
25’
4’
1’
1. Khởi động : Hát
2. Bài cũ : 
Nêu cách đặt tính dọc dạng toán 17- 7
HS tính
 15-5 16-6 11-1
Nhận xét – cho điểm.
3. Bài mới:
Tiết này các em làm bài luyện tập
-Bài 1: (Cột 1, 3, 4)
HS đặt tính theo cột dọc rồi tính:
 13 - 3 
+ 3 trừ 3 bằng 0, viết 0
+ Hạ 1 xuống, viết 1
13 trừ 3 bằng 10 (13-3=10)
- Bài 2: (Cột 1, 2, 4)
HS tính nhẩm theo cách thuận tiện nhất. 
+HS làm bài-sửa bài
-Bài 3: Tính (Cột 1, 2)
HS thực hiện các phép tính trừ từ trái sang phải( hoặc nhẩm) rồi ghi kết quả cuối cùng.
+HS làm bài-sửa bài.
Thư giãn
Bài 4: HS giỏi làm
Bài 5:Viết phép tính thích hợp
+HS đọc tóm tắt bài toán
+Viết phép tính thích hợp
4. Củng cố:
HS thi đua giải toán
17-7= 14-4=
19-9= 15-5=
5. Dặn dò
Chuẩn bị : Xem trước bài Luyện tập chung. Nhận xét tiết học.
HS làm tính
HS làm bài-sửa bài
HS yếu làm 2 cột
11+3=14
14-4=10
HS tính
HS tính
HS đọc tóm tắt bài toán
+Viết phép tính thích hợp
Hoïc sinh laéng nghe
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 20/01/2011
Môn : Học vần
Bài : Iêp- Ươp
I. Mục tiêu :
- Đọc được : iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ.
II. Chuẩn bị :
GV : Tranh minh họa, tranh luyện nói.
HS : ĐDHT, Bảng con, vở bài tập
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
5’
8’
10’
8’
7’
10’
10’
4’
1’
1. Khởi động Hát
2. Bài cũ Viết B : chụp đèn, giúp đỡ
Đọc SGK trang trái, trang phải
Nhận xét
3. Bài mới 
Tiết này, chúng ta học vần iêp - ươp
Hoạt động 1 : Dạy vần iêp 
Gv ghi: iêp
đọc trơn	
Nêu cấu tạo vần - Gắn B cài
Có iêp thêm l và dấu sắc cô được tiếng gì? 
Đánh vần và đọc trơn - Phân tích liếp
GV treo tranh : tranh vẽ gì? - Ghi B : tấm liếp
Đánh vần và đọc trơn
Đọc : iêp- liếp- tấm liếp
Hoạt động 2: Dạy vần ươp 
Gv ghi: ươp
So sánh ươp và iêp
Đánh vần và đọc trơn
- Nêu cấu tạo vần ươp –
Gắn B cài
Có ươp thêm m và dấu sắc cô được tiếng gì? 
Gắn B cài - Đánh vần và đọc trơn -Phân tích mướp
GV treo tranh : tranh vẽ gì?- Ghi B : giàn mướp 
Đánh vần và đọc trơn
Đọc : ươp- mươp- giàn mướp
Gv viết mẫu - nêu quy trình : ươp - mướp
Nhận xét
Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng 
Giới thiệu :rau diếp, ướp cá, tiếp nối, nườm nượp
Rau diếp : 1 lọai rau có vị chua
Ướp cá : tẩm gia vị để cá không bi tanh 
Nườm nượp : rất đông, người này nối tiếp người kia
Gv đọc mẫu 
Chỉnh sửa- nhận xét 
Tiết2
Hoạt động 1 : Luyện đọc 
Gv yêu cầu HS mở SGK 
-Đọc vần, tiếng, từ đầu trang -Đọc từ ứng dụng 
Gv treo tranh : Tranh vẽ gì?
Giới thiệu câu ứng dụng 
 nanh tay thì được
Chậm tay thì thua
Chân giậm giả vờ 
Cướp cờ mà chạy
GV đọc mẫu – chỉnh sửa
Tìm tiếng mới
Đọc trang trái, câu ứng dụng - Nhận xét 
Hoạt động 2 : Luyện viết
GV gắn chữ mẫu : iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp
Nêu khoảng cách giữa các chữ? Nêu tư thế ngồi viết ? 
Gv viết mẫu, nêu quy trình, hướng dẫn viết từng dòng
Nhận xét
Hoạt động 3: Luyện nói
Gv treo tranh : tranh vẽ gì?
Giới thiệu chủ đề luyện nói:Nghề nghiệp của bố mẹ
-Em nào có bố mẹ làm nghề giống trong tranh?
-Nghề nghiệp của bố mẹ em như thế nào?Em biết gì về nghề ấy ?
- Em làm gì để đáp lại công ơn của bố mẹ đã vất vả nuôi nấng chúng ta thành người? 
4. Củng cố: Cho hs đọc bài, tìm tiếng mới.
5. Dặn dò:
Chuẩn bị: Ôn tập
Nhận xét tiết học.
CN - ĐT
I trước ê sau, kết thúc = p
Liếp 
CN –ĐT
Hs nêu:lờ trước iêp sau, dấu sắc trên ê
CN- ĐT
Hs viết bảng con
Giống p,khác :ươ
CN – ĐT. ư trước ơ sau, p ở cuối
Mướp
Mờ trước ươp sau, dấu sắc trên ơ
Trái mướpCN- ĐT
2- 3 Hs
hs viết bảng con
CN – ĐT
Hs nêu
CN – ĐT
2-3 Hs
HS nêu
cướp
CN, ĐT
HS viết vở
HS nêu
Hs nêu các nghề nghiệp trong tranh.
Hs tự nói
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 20/01/2011
Môn : Toán
Bài : Luyện tập chung
I. Mục tiêu :
- Biết tìm số liền trước, số liền sau.
- Biết cộng, trừ các số (không nhớ) trong phạm vi 20.
II. Chuẩn bị :
 1/.Giáo viên : Các mẫu vật 
 2/.Học sinh : SGK toán
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1’
4’
25’
4’
1’
1.Khởi động : Hát
2.Bài cũ : 
Nêu cách đặt tính dọc dạng toán 17- 7
HS tính
 15-5+8 16-6+4 11-1+6
Nhận xét – cho điểm.
3. Bài mới:
Tiết này các em làm bài luyện tập chung
- Bài 1: HS điền mỗi số thích hợp vào một vạch của tia số.
+ -Bài 2:HS sử dụng tia số để minh họa và viết vào vở.
+HS làm bài-sửa bài.
-Bài 3: Tương tự bài 2
Nêu:lấy một số nào đó trừ 1 thì được số liền trước số đó.
Bài 4: HS tự đăt tính rồi tính (Cột 1, 3)
+ HS làm bài-sửa bài.
-Bài 5: HS thực hiện các phép tính từ trái sang phải.(Cột 1, 3)
+HS làm bài-sửa bài
4. Củng cố:
HS thi đua giải toán
13-. . .=10 5+. . .=15
5. Dặn dò:
Chuẩn bị : Bài toán có lời văn
Nhận xét tiết học.
HS làm tính
HS làm bài-sửa bài
Hs cử đại diện lên bảng
(HS giỏi làm hết)
HS giỏi làm hết
HS sửa bài
 Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 21/01/2011
Môn : Tập viết
Bài : Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, 
I. Mục tiêu :
Viết đúng các chữ : bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, kiểu chữ viết thường, cở vừa theo vở tập viết 1, tập hai.
II. Chuẩn bị :
1. GV : Chữ mẫu
2. HS : bảng con , vở tập viết .
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
12’
1 . Khởi động : hát 
2. Bài cũ: GV nhận xét, thống kê điểm
3. Bài mới:
 - Hôm nay các em luyện viết các chữ đã học trong tuần. 
a. Hoạt động 1 : Viết bảng con 
GV giới thiệu chữ mẫu : Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, 
- GV viết mẫu + hướng dẫn viết : 
HS viết B con
17’
3’
1’
b. Hoạt động 2 : Viết vào vở 
- GV nêu nội dung viết : Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, .
- Yêu cầu HS nêu lại tư thế ngồi khi viết bài.
- GV viết mẫu từng dòng .
4. Củng cố:
- GV thu vở chấm .
- Nhận xét – sửa sai
5. Dặn dò: nhận xét tiết học, chuẩn bị bài mới.
HS nêu
HS viết bài vào vở.
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 21/01/2011
Môn : Tập viết
Bài : Ôn tập
I. Mục tiêu :
Viết đúng các chữ đã học từ tuần 1 đến tuần 19 kiểu chữ viết thường, cỡ vừa.
II. Chuẩn bị :
 1. GV : Chữ mẫu
 2. HS : bảng con , vở tập viết .
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1’
4’
25’
3’
1’
1. Khởi động : hát 
2. Bài cũ : GV nhận xét bài viết tuần trước
3. Bài mới:
 - Hôm nay các em luyện viết các chữ đã học trong tuần. 
Hoạt động 1 : Viết bảng con 
- GV giới thiệu chữ mẫu : - GV viết mẫu + hướng dẫn viết : 
-GV nhận xét
Thư giãn
Hoạt động 2: Viết vào vở 
- GV nêu nội dung viết : 
- Yêu cầu HS nêu lại tư thế ngồi khi viết bài.
- GV viết mẫu từng dòng .
-HS viết vào vở.
-GV nhận xét.
 4. Củng cố:
 - GV thu vở chấm .
- Nhận xét – sửa sai
5. Dặn dò: về nhà luyện viết.
HS viết bảng con
HS viết vào vở
Ngày soạn : 15/01/2011
Ngày dạy : 21/01/2011
Môn : Toán
Bài : Bài toán có lời văn
I. Mục tiêu :
Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn gồm các số (điều đã biết) và câu hỏi (điều cần tìm). Điền đúng số, đúng câu hỏi của bài toán theo hình vẽ.
II. Chuẩn bị :
 1. GV: ĐDDH : mô hình ,vật thật 
 2. HS : vở BTT
III. Hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
4’
25’
1. Khởi động : Hát
2. Bài cũ :
HS làm tính
12+2-3= 14-4+6=
- GV nhận xét.
3. Bài mới :
- Tiết này các em học bài Giải toán có lời văn.
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài toán có lời văn
+ Bài 1: GV yêu cầu HS tự nêu nhiệm vụ cần thực hiện( viết số thích hợp vào chỗ trống)
-GV hướng dẫn HS quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm để có bài toán.
-GV hỏi : Bài toán cho biết gì?
Nêu câu hỏi của bài toán.
+Bài 2: Thực hiện nh

Tài liệu đính kèm:

  • doclop_1_tuan_21_CKTKNS_3_cot.doc