Giáo án Lớp 1 - Tuần 20

I. MỤC TIÊU

- Đọc và viết được:ach , cuốn sách.

- Đọc được câu ứng dụng:

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gĩư gìn sách vở

 II. ĐỒ DÙNG

- Tranh minh hoạ các từ khoá (SGK)

- Tranh minh hoạ câu ứng dụng

- Tranh minh hoạ phần luyện nói

III. HOẠT ĐỘNG

 

doc 21 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/12/2015 Lượt xem 395Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
82
- Học sinh đọc lại bài
mỹ thuật
vẽ – nặn quả chuối
Đạo đức
bài 9 : lễ phép vâng lời thầy giáo cô giáo ( t 2 )
i. MụC TIÊU 
hs hiểu thầy giáo cô giáo là những người không quản khó nhọc chăm sóc dạy dỗ em . Vì vậy các em cần lễ phép , vâng lời thầy giáo cô giáo 
HS biết lễ phép vâng lời thầy giáo cô giáo 
II. TàI LIệU Và PHươNG TIệN 
Vở bài tập đạo đức 
Bút chì màu
Tranh bài tập 2 phóng to 
điều 12 công ước quốc tế về quyền trẻ em 
III.Các hoạt động dạy học 
Hoạt động 1 . Học sinh làm bài tập 3
- GV kể 1 , 2 tấm gương của các ban trong lớp , trong trường 
- Cho HS nhận xét : Bạn nào trong câu chuyện đã lễ phép vâng lời thầy giáo cô giáo 
Hoạt động 2: thảo luận nhóm theo bài tập 4 
- GV chia nhóm và nêu yêu cầu 
- Em sẽ làm gì nếu bạn em chủa lễ phép , chưa vầng lời thầy giáo cô giáo 
- GV kết luận : Khi bạn em chưa lễ phép , chưa vâng lời thầy giáo cô giáo , em nên nhắc nhở nhẹ nhàng và khuyên bạn không nên như vậy 
Hoạt động 3 : HS vui múa hát về chủ đề : “Lễ phép vâng lời thầy giáo cô giáo”
Hoạt động 4 :Củng cố, dặn dò 
- GV nhận xét giờ liên hệ giáo dục HS 
- Về nhà thực hành tốt bài học 
Một số HS kể trước lớp 
Cả lớp trao đổi và nhận xét , bổ xung 
HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi 
Các nhóm thảo luận
Đại diện từng nhóm trình bày 
Cả lớp trao đổi nhận xét 
HS vui múa hát về chủ đề : “Lễ phép vâng lời thầy giáo cô giáo”
- HS đọc 2 câu thơ cuối bài 
Thứ ba ngày . Tháng  năm 200
Toán
Bài 74 : Phép cộng dạng 14 cộng 3 ( 14 + 3)
A. Mục tiêu
Giúp HS biết làm tính cộng không nhớ trong phạm vi 20 
Tập cộng nhẩm dạng 14 +3
B. đồ dùng dạy học 
Các bó chục que tính và các que tính rời .
C. Các hoạt động dạy và học 
1. Giới thiệu cách làm tính cộng dạng 14 + 3 
- GV hướng dẫn học sinh thao tác trên que tính .
- GV hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
- GV thể hiện ở trên bảng có 1 bó 1 chục viết 1 chục ở cột chục 4 que rời viết 4 ở cột đơn vị thêm 3 que rời viết 3 dưới 4 ở cột đơn vị
- GV hướng dẫn cách đặt tính theo cột dọc : Viết 14 rồi viết 3 sao cho 3 thẳng cột với 4 . viết dấu + chấm kẻ gạch ngang dưới 2 số đó . Tính từ phải sang trái 
Chục
Đơn vị
 1
4
 14
- 4 cộng 3 bằng 7 viết 7 
+
+
3
 3
 - Hạ 1 , viết 1 
 1 
7
 17
 14 + 3 bằng 17
Thực hành 
Bài 1 : HS thực hành cách cộng 
Bài 2 : Tính 
- GV cho HS thảo luận nhóm trên phiếu học tập 
- GV nhận xét và đánh giá 
Bài 3 : Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu : 
- GV cho HS chơi trò chơi theo 2 đội 
- GV nhận xét và đánh giá 
D. Củng cố dặn dò 
- GV nhận xét giờ 
- Về nhà ôn lại bài và làm bài tâp còn lại ở vở bài tập toán 
- HS lấy 14 que tính rồi lấy thêm 3 que tính rời nữa
- HS có thể đếm số que tính 
- HS đặt bó 1 chục que tính ở bên trái và 4 que tính rời ở bên phải lấy thêm 3 que tính nữa rồi dặt ở dưới 4 que rời 
- HS gộp 4 que tính rời với 3 que tính rời ta được 7 que tính rời có 1 chục và 7 que tính là 17 que tính
- HS luyện bảng con.
 14
 15
 13
 11
 16
 12
+
+
+
+
+
+
 2
 3
 5
 6
 1
 7
- HS làm nhóm .
Nhóm 1 : 12 + 3 =
 14 + 4 =
Nhóm 2 : 13 + 6 =
 12 + 2 =
Nhóm 3 : 13 + 0 =
 10 + 5 =
- Đại diện nhóm lên trình bày các nhóm khác nhận xét và bổ xung 
HS chơi trò chơi theo 2 đội các bạn khác cổ động viên 
Học vần
Bài 82: ich – êch
I. Mục tiêu
- Đọc và viết được:ich , êch , tờ lịch , con ếch
- Đọc được các từ ngữ và câu ứng dụng: 
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chúng em đi du lịch 
 II. Đồ dùng
- Tranh minh hoạ các từ khoá (SGK)
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng
- Tranh minh hoạ phần luyện nói
III. HOạt động
1. Kiểm tra bài cũ
- Cho học sinh đọc và viết các từ ứng dụng 
- Học sinh viết bảng
- Học sinh đọc câu ứng dụng
- Giáo viên nhận xét
- Học sinh đọc
2. Bài mới
a) Giới thiệu
- Cho học sinh quan sát tranh tìm ra vần mới ich– êch
 - Giáo viên đọc
- Học sinh quan sát tranh thảo luận tìm ra vần mới
- Học sinh đọc
b): Dạy vần:ich
* Nhận diện
- Vần ich gồm những âm nào?
- Học sinh nhận diện
b1) Đánh vần và phát âm
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: ich.
- Giáo viên đánh vần và phát âm từ khoá:
 ich , lờ – ich – lich – nặng- lịch
 lịch , tờ lịch 
- Giáo viên chỉnh sửa
- Học sinh đánh vần
- Học sinh đánh vần đọc trỏn 
b2) Cho học sinh ghép vần
- Giáo viên cho học sinh ghép vần và tiếng trên bộ chữ
- Học sinh ghép vần và ghép tiếng
b3) Luyện bảng
- Giáo viên viết mẫu vần 
 ich - lịch
- Giáo viên viết mẫu tiếng: ich , lịch
- Giáo viên nhận xét và sửa sai
- Học sinh luyện bảng con ich , lịch
Học sinh luyện bảng con
c): Dạy vần: êch 
* Nhận diện
- Vần êch gồm những âm nào?
- Cho HS so sánh vần êch với ich?
- Học sinh nhận diện và so sánh vần ich với êch
c1) Đánh vần và phát âm
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: êch
- Giáo viên đánh vần và phát âm từ khoá
êch – con ếch 
- Giáo viên chỉnh sửa
- Học sinh đánh vần 
- Học sinh đánh vần và đọc trơn êch , con êch
c2) Cho học sinh ghép vần
- Giáo viên cho học sinh ghép vần và tiếng trên bộ chữ
- Học sinh ghép vần và ghép tiếng trên bộ chữ
c3) Luyện bảng
- Giáo viên viết mẫu vần : ếch
- Giáo viên viết mẫu tiếng: êch- con ếch
- Giáo viên nhận xét và sửa sai
- Học sinh luyện bảng con
Học sinh luyện bảng con
d) Đọc từ ngữ ứng dụng
- Cho 2 -3 học sinh đọc các từ ngữ ứng dụng
 Vở kịch – mũi
 Chênh chếch – vui thích
- Giáo viên giải thích nghĩa.
- Giáo viên đọc lại
 - Học sinh đọc từ ứng dụng Vở kịch – mũi
 Chênh chếch – vui thích
- HS luyện đọc và phát hiện gạch chân các tiếng chứa vần mới : kịch , thích , hếch , chếch 
Tiết 2: Luyện tập
3. Luyện tập
a) Luyện đọc
- Cho học sinh đọc lại toàn bài tiết 1
- Học sinh đọc bài SGK
- Học sinh lần lượt đọc thầm đoạn thơ ứng dụng tìm tiếng có từ mới học : Chích , rích , ich , 
- Cho học sinh quan sát tranh và 1 em tìm câu ứng dụng
- Giáo viên đọc mẫu
- Giáo viên sửa sai
- Giáo viên đọc mẫu câu ứng dụng
- Học sinh đọc và gạch chân vần mới
- Học sinh quan sát tranh và thảo luận
- Học sinh đọc
- Lớp đọc câu ứng dụng
- HS kuyện đọc toàn bài SGK 
b) Luyện viết
- Cho học sinh viết vở tập viết 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết ở vở tập viết
ich , êch , tờ lịch , con ếch
- Giáo viên quan sát và uốn nắn những em cầm bút sai hoặc các em ngồi không đúng tư thế
- Học sinh luyện viết trong vở tập viết. ich , êch , tờ lịch , con ếch
c) Luyện nói
- Cho học sinh đọc chủ đề luyện nói: 
: Chúng em đi du lịch 
Gợi ý: tranh vẽ gì ? 
Ai đã được đi du lịch với gia đình hoặc với nhà trường 
- Khi đi du lịch các em thường mang những gì
-Kể tên những chuyến đi du lịch mà em đã được đi 
- Học sinh quan sát tranh thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm lên luyện nói theo chủ đề
 - Các bạn khác nhận xét và bổ sung
- Giáo viên nhận xét
4. Củng cố dặn dò
- Cho học sinh nhắc lại nội dung bài
- Về đọc lại bài và viết vào vở bài tập Tập Viết
- Tìm từ chứa vần mới, xem trước bài 83
- Học sinh đọc lại bài
BàI 20
Bài thể dục – trò chơi 
I. MụC tiêu
ôn trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức” . Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự chủ động .
làm quen với 2 động tác : Vươn thở và tay của bài thể dục . Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng .
II. ĐịA ĐIểM PHươNG TIệN 
Trên sân trường . Dọn vệ sinh nơi tập .
 GV chuẩn bị 1 còi và ô chuẩn bị cho trò chơi .
III. NộI DUNG Và PHươNG PHáP LÊN LớP 
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học từ học kì 2 
- GV nên để cán sự tập hợp lớp trước đó giáo viên chỉ đạo giúp đỡ 
- GV cho HS khởi động 
2. Phần cơ bản
*. Động tác vươn thở 2 , 3 lần , 2 x 4 nhịp 
- GV nêu tên động tác , làm mẫu , giải thích và cho HS tập bắt trước 
- GV nhận xét uấn nắn động tác sai cho HS tập lần 2 
* Động tác chân 4 , 5 lần 
- GV nêu tên động tác , làm mẫu , giải thích và cho HS tập bắt chước 
- GV nhận xét uấn nắn động tác sai cho HS tập lần 2 
- Ôn 2 động tác vươn thở và tay 
- GV quan sát sửa sai 
- Trò chơi nhảy ô tiếp sức 
- GV hướng dẫn trò chơi và tóm tắt lại cách chơi 
- Cho HS chơi thử 1 lần 
3. Phần kết thúc 
- GV cho HS tập các động tác hồi sức
- Đi theo nhịp và hát 
- Trò chơi hồi tĩnh 
- GV cùng HS cùng hệ thống bài học 
- GV nhận xét giờ và giáo bài tập về nhà 
- Lớp trưởng tập hợp lớp , báo cáo sĩ số 
- HS khởi động : đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên 1 địa hình tự nhiên ở sân trường 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu 
- HS thực hành tập theo sự hướng dẫn của GV 
- HS thực hành tập theo sự hướng dẫn của GV 
- HS thực hành tập 2 , 3 lần 
- HS thực hành chơi trò chơi dưới sự chỉ đạo của GV 
Hoạt động tập thể 
Tổ chức sinh hoạt : mừng đảng mừng xuân
I. Mục tiêu 
- HS vui văn nghệ theo chủ đề mừng đảng mừng xuân 
- Giáo dục HS yêu đảng , Bác , yêu quê hương đất nước 
II. Chuẩn bị 
- Nội dung các bài hát múa 
III. Các hoạt động 
Hoạt động 1: Giáo viên nêu ý nghĩa của buổi sinh hoạt 
 - Giáo dục HS yêu đảng yêu quê hương yêu đất nước 
Hoạt động 2 : Thi văn nghệ theo chủ đề 
a) Cho HS ôn lại các bài hát theo chủ đề 
 - Đảng là cuộc sống của tôi 
 - Đất nước tôi 
 - Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng 
b) Cho HS thi hát giữa các tổ 
c) Cho HS đóng theo tiểu phẩm tự chọn 
- HS ôn lain các bài hát theo chủ đề 
- HS thi hát giữa các tổ 
- Các bạn khác nhận xét đánh giá 
- HS đóng tiểu phẩm 
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
- GV nhận xét giờ , liên hệ giáo dục HS luôn kính yêu đảng , Bác , quê hương đất nước .
Thứ tư ngày . tháng  năm 200
Toán
Bài 75 : luyện tập
A. Mục tiêu 
Giúp HS rèn luyện kĩ năng thực hiện phép cộng và tính nhẩm 
B. Đồ dùng dạy học 
SGK , vở bài tập toán 
C. Các hoạt động dạy và học 
1. Bài cũ
2. Bài mới 
a) Giới thiệu 
b) Luyện tập 
Bài 1 : Đặt tính rồi tính 
12 + 3 , 11 + 5 , 12 + 7 , 16 + 3
13 + 4 , 16 + 2 , 7 +2 , 13 + 6
Bài 2 : Tính nhẩm : 
15 + 1 , 10 + 2, 14 + 3, 13 + 5 
18 + 1 , 12 + 0 , 13+ 4 , 15 + 3 
Bài 3 : Tính: GV cho HS thảo luận theo nhóm 
10 + 1 + 3 , 14 + 2 +1 , 11 +2 +3 
16 + 1 +2 , 15 + 3 + 1 , 12 +3 + 4
- GV nhận xét và đánh giá 
Bài tập 4 : Nối theo mẫu : GV cho HS chơi trò chơi thi theo 2 tổ 
- GV nhận xét đánh giá 
3. CủNG Cố DặN Dò 
- GV nhận xét giờ về nhà ôn lại bài và làm bài tập còn lại 
- Hai HS lên chữa bài tập : 12 + 1 , 16 + 2
- HS Luyện bảng con
- HS thảo luận theo cặp
- Một số cặp lên trình bày trước lớp 1 ban hỏi 1 bạn nêu kết quả 
- HS thảo luận theo nhóm viết vào phiếu học tập 
- Đại diện nhóm lên trình bày 
- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung 
- HS chơi trò chơi theo 2 tổ các bạn khác cổ động viên 
Học vần
BàI 83 : ÔN TậP
A. MụC ĐíCH YÊU CầU 
- hs đọc viết được 13 vần vừa học từ bài 76 đến bài 82 
- Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng 
- Nghe hiểu và kể lại theo tranh chuyện kể : anh chàng ngốc và con ngỗng vàng . 
B. đồ dùng dạy học 
- Tranh ảnh minh học từ ngữ , bài ứng dụng 
- Tranh trong sách HS ( phóng to) : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng 
C. Các hoạt động dạy học 
I. KIểM TRA BàI Cũ 
- Cho 2 HS đọc và viết từ : vở kịch , vui thích , mũi hếch , chênh chếch 
- 2 em đọc bài ứng dụng 
II. Dạy bài mới 
1. Giới thệu 
2. Ôn tập 
a ) Các chữ và vần đã học
 - GV treo bảng ôn len bảng 
 - GV đọc mẫu
 - Tìm các vần có âm đôi 
b) Đọc từ ngữ ứng dụng
 - GV viết 3 từ ứng dụng lên bảng : Thác nước , chuc mừng , ích lợi 
c ) Luyện viết 
 - GV viết mẫu : Thác nước , ích lợi
 - GV nhận xét và sửa lỗi cho HS
- HS viết vào vở
- HS luyện đọc theo bảng ôn 
- HS tìm vần có âm đôi : iêc , uôc ,ươc
- HS đọc thầm tìm tiếng chứa các vần vừa ôn : Thác , nước , chúc , ích .
- HS đọc toàn bài trên bảng 
- HS viết bảng con 
TIếT 2
3 luyện tập 
a ) Luyện đọc 
Cho HS đọc bài thơ ứng dụng SGK quan sát và nhận xét tranh minhhoạ bài thơ
- GV nhận xét 
b) Luyện viết 
- GV hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết : Thác nước , ích lợi 
- GV quan sát sửa chữa cách cầm bút và tư thế ngồi cho HS 
c ) Kể chuyện : Anh tràng ngốc và con ngỗng vàng 
 - GV kể lần 1 
 - GV kể lần 2 theo từng bước tranh
 - GV nhận xét đánh giá
III. CủNG Cố DặN Dò 
- GV nhận xét giờ , liên hệ giáo dục HS : Phải sống tốt bụng như anh trang ngốc sẽ gặp được điều tốt đẹp 
- Về nhà ôn lại bài và xem trước bài 84
- HS đọc bài thơ ứng dụng quan sát và nhận xét tranh minh hoạ bài thơ
- HS luyện đọc bài ứng dụng đọc thầm tìm tiếng chứa vần vừa ôn : Trước , bước , lạc 
- HS đọc toàn bài SGK 
- HS luyện viết trong vở tập viết
HS kể chuyện theo tranh 
HS lên kể thi theo từng bức tranh 
HS kể nối tiếp nhau theo nội dung từng bước tranh 
Một em khá , giỏi lên kể toàn bộ câu chuyện theo tranh các bạn khác nhận xét và bổ sung
Thủ công
Gấp mũ ca lô
I. Mục tiêu
- Cho HS tiếp tục thực hành các thao tác gấp mũ ca lô
- Gấp đúng các thao tác, thực hiện các thao tác nhanh hơn
- Rèn cho các em sự khéo tay, óc thẩm mĩ
II. Chuẩn bị
Một tờ giấy màu hình vuông
III. Hoạt động
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài
* Hoạt động 1: Tạo giấy thành hình vuông
- GV nhắc lại cách tạo giấy thành hình vuông
 + Gấp cho thành hình tam giác
+ Gấp đôi hình tam giác tạo thành dấu giữa
+ Góc kia gấp ngược lại ( tương tự)
+ Gấp phần dưới lên và gấp lộn cài vào trong. Mặt còn lại gấp ngược và tương tự
- Khi gấp mũ xong, hướng dẫn HS trang trí bên ngoài theo ý thích
- Tổ chức bình chọn sản phẩm đẹp, tuyên dương.
- HS quan sát thao tác của giáo viên
- HS thực hành gấp mũ ca lô
4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét thái độ học tập của HS
- Về nhà tập gấp và trang trí cho đẹp
Thứ năm ngày  tháng  năm 200
Toán
Bài 76: phép trừ dạng 17 – 3
A. mục tiêu 
- Giúp HS 
- Biết làm tính trừ ( không nhớ ) trong pham vi 20
- Tập trừ nhẩm dạng 17 – 3 
B. Đồ dùng dạy học 
- Một bó chục que tính và các que tính rời 
C. Các hoạt động dạy và học 
1. Bài cũ 
- Cho hai HS lên chữa bài tập 
- Gv nhận xét đánh giá 
2. Bài mới 
- Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 – 3 
- Giáo viên hướng dẫn HS thao tác trên que tính 
- Lấy 17 que tính rồi tách thành 2 phần : phần bên trái có 1 bó chục que tính và phần bên phải có 7 que tính rời 
- Từ 7 que tính rời tách lấy ra 3 que tính , còn lại bao nhiêu que tính 
- GV hướng dẫn HS cách làm tính và đặt tính theo cột dọc 
+ Viết 17 rồi viết 3 thẳng cột với 7 
+ Viết dấu chừ 
+ Kẻ gạch ngang dưới 2 số đó 
+ Thực hiện phép tính trừ từ phải sang trái 
Chục
Đơn vị
1
7
 17
+ 7 trừ 3 bằng 4 viết 4 
-
-
3
 3
+ Hạ 1 viết 1 
 1
4
14
17 trừ 3 bằng 14 ( 17 – 3 = 14) 
Thực hành 
Bài 1 : Tính 
Cho HS luyện bảng con 
Bài 2 : Tính Cho HS làm nhóm vào phiếu học tập 
12 – 1 = ; 13 – 1 = ; 14 – 1 = 
17 – 5 = ; 18 – 2 = ; 19 – 8 =
14 – 0 = ; 16 – 0 = ; 18 – 0 =
- GV nhận xét và đánh giá
Bài 3 : Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu : 
- GV cho HS chơi trò chơi theo 2 đội 
- GV nhận xét và đánh giá 
3. Củng cố, dặn dò 
 Giáo viên nhận xét giờ . Về nhà ôn lại bài và làm bài tập còn lại 
HS chữa bài tập trên bảng 
11 + 2 + 3 = ; 12 +3 + 4 
HS thực hành trên que tính dưới sự chỉ đạo của GV
HS trả lời câu hỏi : số que tính còn lại gồm 1 bó chục que tính và 4 que tính rời là 14 que tính
HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 
Hs luyện bảng con
13
17
14
16
19
-
-
-
-
-
2
5
1
3
4
HS thảo luận nhóm 
Đại diện nhóm lên trình bày 
Các nhóm khác nhận xét và bổ sung
HS chơi trò chơi theo 2 đội các bạn khác cổ động viên 
HọC VầN
Bài 84 : op - ap
A. MụC ĐíCH YêU CầU 
 - HS đọc và viết được vần : op, ap, họp nhóm, múa sạp .
 - Đọc được đoạn thơ ứng dụng 
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :Chóp núi , ngọn cây, tháp chuông. 
B. Đồ dùng dạy – học
 Tranh , ảnh ( hoặc mẫu vật ) minh học từ ngữ khoá, bài ứng dụng , luyện nói ;
C. CáC HOạT Động DạY – HọC 
I. Kiểm tra bài cũ. 
GV lựa chọn ( một trong các cách làm sau ) :
- Cho HS viết các từ ngữ đã học ở bài trước , mỗi dãy bàn có thể viết từ 1 đến 2 từ ứng dụng .
- Dùng bài viết đúng đẹp của HS để khen ngợi và kiểm tra phần luyện đọc của cả lớp.
- Cho HS đọc bài 83. khuyến khích HS đọc thuộc lòng đoạn thơ ứng dụng. 
II. Bài mới 
1 ) Giới thiệu 
 - Cho HS quan sát tranh và tìm ra vần mới.: op, ap.
 - GV đọc.
a) Dạy vần : op
 - GV giới thiệu vần mới , viết bảng vần : op
GV viết bảng : họp .
GV hỏi HS : ở lớp các em có những hình thức họp nào ? ( họp nhóm , họp tổ , họp lớp ).
GV viết bảng: họp nhóm .
GV viết op. từ điểm kết thúc của chữ O, lia bút sát đường kẻ li 3 viết tiếp nét sổ thẳng tạo thành chữ p . Khoảng cách giữ o và p rộng bằng 1/3 chữ O .
GV viết mẫu : họp , họp nhóm .
GV nhận xét và sửa lỗi cho HS 
b ) Dạy vần: ap.
 - GV viết vần ap và hỏi HS :Vần mới thứ 2 có gì khác mới vần mới thứ nhất ?
 - GV hướng dẫn HS dùng bộ chữ gắn vần và đọc trơn, phân tích vần ap.
 - Giáo viên viết bảng tiếng sạp, múa sạp .
 - GV viết mẫuvần ap, sạp
c ) Đọc từ ngữ ứng dụng giáo viên viết 4 từ ngữ ứng dụng lên bảng
Con cọp, đóng góp 
Giáy nháp, xe đạp 
HS tìm tiếng có vần op, ap
HS quan sát tranh và thảo luận tìm ra vần mới. 
HS đọc
HS đánh vần , đọc trơn, phân tích vần : op
HS dùng đánh vần và đọc trơn, phân tích tiếng : họp 
HS đọc trơn : họp nhóm.
HS đọc trơn : op, họp , họp nhóm.
HS viết bảng con : op. GV nhận xét và sửa lỗi cho HS .
HS viết bảng con.
HS phân tích vần ap, tiếng sạp
HS dùng bộ chữ ghép vần ap, tiếng sạp
HS đọc trơn vần ap, sạp , múa sạp 
HS luyện bảng ap, sạp
HS đọc thầm và phát hiện và gạch chân trên bảng các tiếng chứa vần mới: Cọp , góp, nháp , đạp 
HS đọc tiếng từ ngữ 
HS đọc toàn bài trên bảng
- HS chơi trò chơi tìm tiéng hoặc từ ngữ mới 
TIếT 2
3. LUYệN TậP : 
a ) Luyện đọc
 - GV cho HS đọc lại toàn bài trong tiết 1 
b ) Luyện viết: 
 - GV hướng dẫn HS viết vỡ tập viết vần op, ap , học nhóm, múa sạp
GV viên quan sát chỉnh sửa chữ viết và tư thế ngồi viết cho HS 
c ) Luyện nói theo chủ đề : chóp núi, ngọn cây, tháp chuông 
 - GV gợi ý : 
 - Đâu là nơi cao nhất của núi ?
 - Đâu là nơi cao nhất của cây ?
III. Củng cố dặn dò 
Giáo viên nhận xét giờ 
- Về nhà ôn lại bài và xem trước bài 85. 
HS quan sát và nhận xét tranh trong SGK
HS đọc thầm đoạn thơ ứngdụng .tìm tiếng có vần mới học : đạp.
HS đọc trơn đoạn thơ ứng dụng
HS luyện đọc toàn bài trong SGK
 - HS luyện viết vở tập viết: op, ap, học nhóm, múa sạp.
HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi 
Một số em lên trinh bày 
Lớp nhận xét và bổ sung 
Tự NHIÊN Xã HộI
Bài 20 : aN TOàN TRÊN Đường đi học 
I. mục tiêu 
- Giúp HS biết xác định 1 tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học 
- Quy định về đi bộ trên đường tránh 1 số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học
- Đi bộ trên vỉa hè , đi bộ sát lề đường bên phải của mình 
- Có ý thức chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông 
II. đồ dùng dạy học 
Các hình trong bài 20 sgk
Chuẩn bị những tình huống có thể xảy ra trên đường phù hợp với địa phương mình 
Các tấm bìa tròn màu đỏ , xanh và các tấm bìa vẽ hình xe máy , ô tô 
III. HOạT Động dạy học
1. Giới thiệu bài : 
-GV hỏi các em đã bao giờ nhìn thấy tai nạn trên đường chưa ? 
- Theo các em vì sao tai nạn xảy ra?
- GV khái quát 
a) Hoạt Động 1 : 
Mục tiêu .Biết 1 số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học
Cách tiến hành : GV chia nhóm mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống khác nhau 
GV kết luận 
b) Hoạt động 2: Quan sát tranh 
Mục tiêu : biết quy định về đi bộ trên đường 
Cách tiến hành : GV hướng dẫn HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi 
GV kết luận 
c) Hoạt Động 3 : Trò chơi đèn xanh đèn đỏ 
Mục tiêu : Biết thực hiện theo những quy định về trật tự an toàn GT 
Cách tiến hành: GV cho HS biết quy tắc đèn hiệu : 
+ Khi đèn đỏ xáng tất cả các xe cộ . người đi lại đều phải dừng lại đúng vach quy định 
+ Khi đèn xanh sáng tất cả các xe cộ và người được phép đi 
- GV dùng phấn kẻ 1 ngã tư đường phố ở sân trường 
- GV nhận xét đánh giá 
2. Củng cố dặn dò 
GV nhận xét giờ về nhà thực hành tốt bài học tránh bị tai nhạn GT và vận động mọi người cùng thực hiện tốt tín hiệu GT.
HS trả lời câu hỏi 
HS thảo luận nhóm
Đại diện nhóm lên trình bày các nhóm khác bổ xung hoặc đưa ra xuy luận riêng.
HS quan sát tranhvà trả lời câu hỏi 
Một số em lên trình bày câu hỏi trước lớp 
Một số HS đóng vai đèn hiệu ( đèn xanh , đèn đỏ 
Một số HS đóng vai người đi bộ 
Một số khác đóng vai xe máy , ô tô 
HS thực hiện đi lại theo đèn hiệu ai vi phạm sẽ bị phạt 
Thứ sáu ngày  tháng . Năm 20
TOáN : 
bài 77 : luyện tập
A. mục tiêu 
Giúp HS rèn luyện kĩ năng phép trừ dạng 17 – 3 
B. Đồ DùNG DạY HọC 
- sgk , vở bài tập toán 
C. Các hoạt động dạy và học 
1.Bài cũ : Kiểm tra 2 hs lên chữa bài tập 
- 17 – 5 = ; 19 – 8 = 
2. Bài mới : Luyện tập 
Bài 1 : Đặt tính rồi tính 
14 – 3 ; 17 – 5 ; 19 – 2 ; 
16 – 5 ; 17 – 2 ; 19 – 7 
Bài 2 : Tính nhẩm : 
- Giáo viên cho HS thảo luận theo cặp :
14 – 1 = ; 15 – 4 = ; 17 – 2 = ; 
15 – 1 = ; 19 – 8 = ; 16 – 2 = ; 
- GV nhận xét và đánh giá 
Bài 3 : Tính 
- GV cho HS thảo luận theo nhóm trên phiếu học tập 
12 + 3 – 1 = ; 17 – 5 + 2 = 
15 + 2 – 1 = ; 16 – 2 + 1 =
15 – 3 – 1 = ; 19 – 2 - 5 =
- GV nhận xét và đánh giá 
Bài 4: Nối theo mẫu : 
- GV cho HS chơi trò chơi 
- GV nhận xét và đánh giá 
3. CủNG Cố DặN Dò :
- GV nhận xét giờ 
- VN ôn lại bài và làm bài tập còn lại
- HS chữa bài tập 
- HS luyện bảng 
- HS thảo luận theo cặp
- Một vài cặp lên trình bày trước lớp 
- Các bạn khác nhận xét và bổ sung 
- HS thảo luận theo nhóm 
- Đại diện nhóm lên trình bày các nhóm khác nhận xét và bổ xung 
- HS chơi trò chơi theo 2 đội các bạn khác cổ động viên 
học vần
Bài 85 : ăp - âp
A. MụC ĐíCH YÊU CầU 
- HS đọc và viết được : ăp ,âp, bắp cải, cá mập
- Đọc được đoạn thơ ứng dụng 
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Trong cặp sách của em 
B. Đồ DùNG DạY HọC
 - Tranh ảnh minh hoạ từ khoá , bài ứng dụng , luyện nói 
C. CáC HOạT Động 
I. Kiểm tra bài cũ
- Giáo viên cho HS viết từ đã học 
- Cho một em lên đọc bài ứng dụng 
II. Dạy học bài mới
Giới thiệu bài 
a) Dạy vần: ăp
- Giáo viên giới thiệu vần mới và viết lên bảng vần ăp
- GV hướng dẫn HS ghép vần ăp, bắp , cải bắp trên bộ chữ 
- GV hướng dẫn HS đọc trơn vần ăp, bắp, cải bắp 
- Luyện viết GV hướng dẫ

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan20.doc