Giáo án Lớp 1 - Tuần 19 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai

I. MỤC TIÊU:

 - Nhận biết được cấu tạo số 11, 12

 - Biết đọc, viết các số đó. Nhận biết số có 2 chữ số

II. ĐỒ DÙNG:

- Bộ mô hình học toán

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 36 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 359Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 19 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
huốc bao giờ chưa?
-Khi nào ta phải uống thuốc
-Tiêm chủng, uống thuốc để làm gì?
-Trường con đã tổ chức tiêm chủng bao giờ chưa?
-Con hãy kể cho bạn nghe xem con đã tiêm chủng và uống thuốc giỏi như thế nào?
4. củng cố – Dặn dò
-Tìm thêm từ có vần ôc, uôc
-Về đọc lại bài
-Chuẩn bị bài sau: Bài 80
Toán
Tiết 75: Mười sáu, mười bảy,mười tám, mười chín
I. Mục tiêu: 
- Học sinh nhận biết được mỗi số (16, 17, 18, 19) gồm 1 chục và một số đơn vị (6, 7, 8, 9)
- Nhận biết được mỗi số trên có 2 chữ số
- Đọc và viết các số đã học
II. Đồ dùng: 
- Bảng gài, 4 bó que tính và các que tính rời, phấn màu
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
nội dung hoạt động
dạy học
phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I.KTBC:
GV NX, cho điểm
-2 HS đọc các số từ 0 – 15; 15 – 0 và kết hợp phân tích số
II.Bài mới
1.GTB
2.Nội dung
a.Giới thiệu số 16
Giới thiệu trực tiếp- ghi tên bài
-GV gài lên bảng 1 bó que tính và 6 que tính rời
+ Có tất cả bao nhiêu que tính?
- GV viết số 16 vào cột viết số rồi hướng dẫn: Viết từ trái đphải, viết chữ số 1 rồi đến chữ số 6 ở phải chữ số 1
-GV nêu: Số 16 có 2 chữ số là số 1 và số 6 viết liền nhau. Chữ số 1 chỉ 1 chục, chữ số 6 chỉ 6 đơn vị
+ Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
GV viết 1 vào cột chục, 6 vào cột đơn vị
GV đọc và viết vào cột viết số: mười sáu
-2 HS nhắc lại
-HS lấy 1 bó que tính rồi lấy tiếp 6 que tính nữa
-HS TL
-HS tập viết số 16 vào bảng con
-2 HS nhắc lại
-3 HS TL
-HS đọc: CN- tập thể
b.Giới thiệu các số 17, 18, 19
-Qui trình tương tự. Lưu ý
+HD HS lập số mới bằng cách lấy thêm 1 que tính
(2)
(3)
(4)
+Đọc số 17 là: mười bảy
+Các số đó đều có 2 chữ số
3.Luyện tập
Bài 1: Viết số
-GV HD làm
-1 HS nêu yêu cầu
-HS làm vào vở đ chữa
Bài 2: Điền số
-GV hướng dẫn
-1 HS nêu yêu cầu
-HS làm miệng
Bài 3: 
Tương tự
-1 HS nêu yêu cầu
-HS làm miệng
Bài 4: (Trò chơi)
-GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương
-1 HS nêu yêu cầu
4.Củng cố –Dặn dò
-Chuẩn bị bài sau: Hai mươi- Hai chục
-1 HS nêu yêu cầu
-3 HS lên bảng làm
Tự nhiên xã hội
Bài 19: Cuộc sống xung quanh (T2)
I. Mục tiêu: 
* Giúp HS biết
 - Quan sát và nói một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương.
- Học sinh có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương.
II. Đồ dùng dạy học: 
Tranh vẽ như bài 10, sưu tầm tranh, ảnh giới thiệu các nghề truyền thống.
III. Hoạt động chủ yếu:
nội dung hoạt động dạy học
phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. KTBC:
- Hôm trớc con đã được quan sát cảnh ở đâu? vì sao con biết?
- Nơi con ở là nông thôn hay thành phố?
- NX cho điểm
- CNTL
- CNTL
II. Bài mới:
1. GTB:
2. Các hoạt động.
a. HĐ 1: Làm việc theo nhóm với “SGK”
b. Trò chơi:
- GT trực tiếp ị ghi tên bải
- Yêu cầu học sinh mở “SGK” trang 40 và HĐ theo nhóm qua câu hỏi gợi ý sau:
1. Hãy kể những gì bạn nhìn thấy trong bức tranh.
2. Bức tranh vẽ về cuộc sống ở đâu?
3. Qua hai nơi sống: Một là ở nông thôn. Hai là ở thành phố thì bạn sẽ chọn nơi nào? Vì sao?
4. Bạn đang sống ở đâu? Hãy nói về cảnh vật nơi bạn sống? Kể về các ngành nghề ở địa phương mình.
- GVHD QS giúp học sinh khai thác nội dung bài.
- Gọi một số học sinh lên trả lời theo câu hỏi trên.
ịGV KL: Bức tranh ở bài 18 vẽ về cuộc sống ở nông thôn và bức tranh ở bài 19 vẽ về cuộc sống ở thành phố. Dù ở nông thôn hay thành phố các con đều phải có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương mình
- Yêu cầu học sinh hát, đọc thơ có nội `dung về chủ đề quê hương, đất nớc
- Nhắc lại tên bài học.
- HS mở SGK
- Từng nhóm phỏng vấn lẫn nhau
- CN TL
III. Củng cố – Dặn dò
- NX tiết học.
- Về xem lại bài và vẽ một bức tranh tả về cuộc sống xung quanh mà nơi em đang sinh sống.
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2008
Tiếng Việt 
Bài 80 : iêc, ươc
I. Mục tiêu:
-HS đọc và viết được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn.
-Đọc được từ, đoạn thơ ứng dụng
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : xiếc, múa rối, ca nhạc
II. Đồ dùng dạy học: 
 -Tranh ảnh biểu diễn xiếc, múa rối, ca nhạc
 -Bộ chữ học vần
III. Hoạt động chủ yếu:
nội dung hoạt động dạy học
phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
I. KTBC: Bài 79: 
ôc, uôc
-Học sinh viết bảng:
+Tổ 1, 2: con ốc, thuộc bài
+Tổ 3, 4: gốc cây, đôi guốc
-Gọi HS đọc bài ứng dụng SGK
-GV nhận xét, đánh giá
-Học sinh viết bảng
-2 học sinh đọc SGK
II. Dạy bài mới
1. GTB:
2. Dạy vàn:
*Vần iêc:
-Nhận diện vần
GTB 80: iêc- ươc
-GV giới thiệu vần iêc
-Yêu cầu học sinh phân tích
-So sánh vần iêc và iêt
-Yêu cầu học sinh ghép vần iêc
-1 học sinh PT: iêc- iê
-iê - c \ c
 \ t
-Dùng bộ đồ dùng
-Đánh vần
-GV hướng dẫn đánh vần iêc
-PT tiếng xiếc, ghép, đánh vần, đọc
-GV đưa tranh giới thiệu từ khóa
-HS đánh vần: CN- đồng than-Ghép tiếng xiếc
-Đánh vần: CN- đồng thanh
-HS đọc từ, đọc cột 1 
iêc- xiếc- xem xiếc
*Vần ươc:
Dạy tương tự vần iêc
Lưu ý so sánh: ươc và ươt
 iêc và ươc
3. Đọc từ ứng dụng
-Yêu cầu HS đọc thầm, phát hiện tiếng mới, gạch chân
-GV đọc mẫu từ, giải nghĩa từ
-HS đọc thầm, tìm tiếng mới, đánh vần, đọc
-HS đọc: CN- đồng thanh
4. Viết bảng con:
-GV HD viết: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn
-GV chỉnh sửa
-Học sinh viết bảng con
Tiết 2
III. Luyện tập:
1. Luyện đọc câu ứng dụng
-GV giới thiệu tranh
-Tranh vẽ gì?
-Yêu cầu HS đọc, tìm tiếng mới, phân tích, đánh vần, đọc
-GV đọc mẫu
-Yêu cầu học sinh đọc
-HS l.đọc toàn bài trong SGK
-Học sinh quan sát tranh
-Học sinh trả lời
-3 học sinh đọc, cả lớp ĐT
-Học sinh đọc
2: . Viết vở tập viết
GV hướng dẫn viết
-GV nhắc nhở tư thế ngồi cầm bút, thu chấm một số bài, NX
-Học sinh nghe, quan sát
-Học sinh viết bài vào vở
3. Luyện nói theo chủ đề: xiếc, múa rối, ca nhạc
-Gọi học sinh đọc chủ đề
-Yêu cầu học sinh quan sát tranh trong SGK.
+ Tranh vẽ gì?
+ Em thích tiết mục nào nhất?
+ Em được ai đưa đi xem xiếc, múa rối, ca nhạc
-1 học sinh
-Học sinh trả lời câu hỏi
Trò chơi: Kết bạn
-GV hướng dẫn cách chơi
-GV viết sẵn các từ chứa vần iêc, ươc và cả các từ không chứa vần HS lên tìm, xếp vào 2 nhóm chứa vần iêc, ươc
-GV nhận xét
-Học sinh chia làm 2 nhóm
IV. Củng cố – Dặn dò:
-Học sinh đọc lại bài SGK
-Tìm tiếng từ chứa vần mới
-Bài sau: ach
-Học sinh nghe và thực hiện
Toán 
Tiết 76: Hai mươi - Hai chục
I. Mục tiêu: 
- Nhận biết số lượng hai mươi, 20 còn gọi là 2 chục 
- Đọc và viết được số 20
II. Đồ dùng: 
- 20 que tính, 2 bó que tính (thẻ 1 chục) que tính
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
nội dung hoạt động
dạy học
phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I.KTBC: KT các số đã học
-HS lên bảng điền:
 14 19
-Cả lớp viết số 13 đ 19
-HS đọc các số vừa viết
-GV NX, đánh giá
-1 HS lên bảng
-Viết bảng con (hoặc dùng bảng gài)
-Học sinh đọc
II.Bài mới:
1.Giới thiệu số 20
-GV dựa vào tia số ở phần KTBC có 19 đoạn, thêm 1 đoạn là 20
-Số 20 đứng liền sau số nào?
-Số 20 hơn số 19 mấy đơn vị?
-Yêu cầu HS lấy 1 bó 1 chục que tính rồi lấy thêm 1 bó 1 chục que tính nữa
-GV nêu: 10 que tính và 10 que tính nữa là 20 que tính
20 còn gọi là 2 chục
-HD HS viết số 20
-? 20 gồm chục và  đơn vị?
*GV chốt: số 20 có 2 chữ số, chữ số 2 chỉ 2 chục, chữ số 0 chỉ o đơn vị
-Học sinh quan sát
-HS TL (liền sau số 19)
-HS TL (hơn số 19 là 1 đơn vị)
-Nhiều học sinh nhắc lại
-HS viết bảng
2.Ôn tập các số có 2 chữ số từ 10 - 20
-GV treo bảng phụ, HS điền
Đọc số
Viết số
Chục
Đơn vị
Mười
10
1
0
Mười một
..
Mười chín
Hai mươi
-Học sinh điền
-Chữa
-Cả lớp đọc đồng thanh
3.Thực hành:
Bài 1: Viết số từ 
10 đ20 rồi đọc số
-GV HD HS làm bài trong SGK
-Đọc đề, nêu yêu cầu, cách làm bài
Bài 2: Trả lời câu hỏi
-Số 12 gồm.?.chục và .?.đv?
-Số 16 “ ? 
-Số 11 “ ?
-Số 10 “ ? 
-Số 20 “ ? 
-GV NX, chốt cách viết: hàng chục trước, hàng đơn vị sau
-Học sinh làm miệng bài 1, 2
-Làm bài 3, 4 vào vở
Bài 3: Điền số vào tia số:
10 19
Bài 4: Điền số liền sau
15, ..
10. ..
19, ..
4.Củng cố- Dặn dò
-Cho số 8, 7, 14, 10, 15, 12 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
-Số nào là số có 2 chữ số?
-Số 20 gồm? chục và? đơn vị
-Học sinh trả lời
Thứ sáu ngày18 tháng 1 năm 2008
 Tập viết
Bài tuần 17:tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc
I.Mục tiêu
 - HS viết đúng và đẹp chữ : tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc.
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị
 - GV: chữ mẫu
	 - HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
HĐ1: Hướng dẫn HS quy trình viết
* Trò chơi giữa tiết
HĐ2: Thực hành
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Nhận xét bài viết của tuần trước, ghi điểm.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Treo chữ mẫu, đọc các chữ cần viết.
- Cho HS đọc đồng thanh một lần các chữ cần viết.
- Hỏi: Điểm giống nhau của các từ?
- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li, 2li
- GV lần lượt hướng dẫn quy trình viết các chữ
* tuốt lúa 
+ Y. cầu HS đọc, phân tích từ
+ Hỏi chữ tuốt được viết bằng những con chữ nào?
+ Chữ lúa được viết bằng những con chữ nào?
+ GV hướng dẫn viết
+ Hỏi khoảng cách giữa chữ tuốt đến chữ lúa là bao nhiêu?
* Các chữ còn lại H.dẫn tương tự
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
* Cho HS tập bài thể dục 1 phút chống mệt mỏi .
- GV nhắc nhở HS tư thế cầm bút, tư thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp trong bàn mình.
- Tuyên dương một số bài đẹp
- Trưng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- Chú ý
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu, lắng nghe.
- Đọc đồng thanh: tuốt lúa, hạt thóc
 - Đều viết bằng 2 chữ
- HS nêu
- HS nêu:viết bằng t- u - ô – t - /
- HS nêu
- Bằng một con chữ o
- Lắng nghe, quan sát
- Viết bảng con theo hướng dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút
- HS nhắc tư thế ngồi viết
- Chỉnh sửa tư thế ngồi, cầm bút
- Thực hành viết trong vở Tập viết.
- HS chọn
 Thủ công
 Bài soạn : Gấp mũ ca lô ( tiết 1)
I. Mục tiêu.
	- HS biết cách gấp cái mũ ca nô bằng giấy
 - Rèn luyện đôi bàn tay khéo léo
II. Chuẩn bị
	- GV: bài mẫu, quy trình hướng dẫn, giấy mầu lớn
	- HS: giấy màu, hồ dán, vở thủ công, bút chì...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I- Kiểm tra bài cũ
- Nhận xét bài gấp ví 
II- Bài mới:
a- Hướng dẫn quan sát và nhận xét 
- Đưa vật mẫu để học sinh quan sát 
- Học sinh quan sát 
- Cho một học sinh đội để cả lớp quan sát và nêu tác dụng của mũ
b-Hướng dẫn mẫu
 H1,2 H3
-Giáo viên hướng dẫn thao tác gấp mũ ca lô (treo tranh vẽ các bước gấp )
-Học sinh quan sát từng bước gấp 
+Bước 1:Tạo giấy hình vuông
+Bước 2:Gấp đôi thành hình tam giác (H2 , H3)
+Bước 3:Gấp đôi H3 đường dấu
Gấp một phần cạnh bên phải sao cho mép giấy cách đều với cạnh trên và điểm đầu của cạnh chạm vào đường dấu (H4 ,H5)
+Bước 4: Gấp một lớp giấy (H5) đến (H6)
-Gấp vào trong đường vừa gấp lên (H7)đến (H8)
-Làm tương tự( H6,7,8) đến (H9,10)
c-Họcsinh thực hành:
Giáo viên cho học sinh thực hành tập gấp mũ ca lô trên tờ giấy vở học sinh .
-Học sinh thực hành
3-Dặn dò :
 Tập gấp theo các bước nhiều lần 
 Chuẩn bị bài sau :Gấp mũ vào giấy mầu
Tập viết
Bài tuần 18:con ốc, đôi guốc, cá diếc
I.Mục tiêu
 - HS viết đúng và đẹp chữ : con ốc, đôi guốc, cá diếc...
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị
 - GV: chữ mẫu
	 - HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.HĐ1: Hướng dẫn HS quy trình viết
* Trò chơi giữa tiết
c.HĐ2: Thực hành
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Nhận xét bài viết của tuần trước, ghi điểm.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Treo chữ mẫu, đọc các chữ cần viết.
- Cho HS đọc đồng thanh một lần các chữ cần viết.
- Hỏi: Điểm giống nhau của các chữ?
- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li, 2li
- GV lần lượt hướng dẫn quy trình viết các chữ
* con ốc
+ Y. cầu HS đọc, phân tích từ
+ Hỏi chữ con được viết bằng những con chữ nào?
+ Chữ ốc được viết bằng những con chữ nào?
+ GV hướng dẫn viết
+ Hỏi khoảng cách giữa chữ con đến chữ ốc là bao nhiêu?
* Các chữ còn lại H.dẫn tương tự
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
* Cho HS tập bài thể dục 1 phút chống mệt mỏi .
- GV nhắc nhở HS tư thế cầm bút, tư thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp trong bàn mình.
- Tuyên dương một số bài đẹp
- Trưng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- Chú ý
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu, lắng nghe.
- Đọc đồng con ốc, đôi guốc, cá diếc
 - Đều viết bằng 2 chữ
- HS nêu
- HS nêu:viết bằng c- o- n
- HS nêu
- Bằng một con chữ o
- Lắng nghe, quan sát
- Viết bảng con theo hướng dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút
- HS nhắc tư thế ngồi viết
- Chỉnh sửa tư thế ngồi, cầm bút
- Thực hành viết trong vở Tập viết.
- HS chọn
Thể dục
Bài thể dục -Đội hình đội ngũ
I. Mục tiêu Giúp HS:
- Thực hiện hai động tác tương đối chính xác ở mức cơ bản đúng.
	- Yêu cầu điểm số theo hàng dọc đúng, rõ ràng.
II. Chuẩn bị 
- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi, kẻ sân
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần chuẩn bị
 - GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Cho HS khởi động: giậm chân tại chỗ, chạy nhẹ nhàng, đi thường hít thở sâu
II. Phần cơ bản
1. Học động tác vươn thở, tay
- Nêu tên tư thế, làm mẫu và giải thích:
-Nhịp 1: chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay giơ lên cao chếch chữ V lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa, mắt nhìn lên cao.Hít sâu bằng mũi.
- Nhịp 2:Đưa hai tay theo chiều ngược lại với nhịp 1, sau đó hai tay bắt chéo trước bụng( tay trái để ngoài) thở mạnh bằng miệng.
- Nhịp 3 : Như nhịp 1( hít vào)
- Nhịp 4: Về TTĐCB ( thở ra)
 + 5, 6,7 ,8 như 1, 2,3, 4 nhịp 5 bước chân phải.
- Cho HS tập luyện, GV sửa sai
2.Ôn 2 động tác thể dục đã học
- GV nêu lại tên động tác 
- Cho HS tập luyện. Nhận xét, tuyên dương
3. Điểm số hàng dọc theo tổ
-ChoHS tập hợp, dóng hàng dọc. 
- Cho HS luyện tập theo từng hàng.
* Trò chơi: Chạy tiếp sức
- Nhắc lại tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cho HS chơi, GV quan sát, nhắc nhở.
III. Kết thúc
- Trò chơi hồi tĩnh
- Đứng- vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống lại bài học. 
-Dặn dò, nhận xét 
1’
2’
1-2’
1-2’
4- 5lần
3-4 lần
5 – 7’
7’
1-2’
1-2’
1-2’
 ã
*************
*************
*************
*************
 ã
 * * * *
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
*************
************* 
************* ã
*************
*************
************* 
************* ã
*************
Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 73: Luyện tập 11, 12
 I. Mục tiêu
 - Củng cố về các số 11, 12.
 - Biết 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị, 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.
II. Chuẩn bị :
 - Vở bài tập toán
II. các hoạt động đạy và học
 *HĐ1: Ôn các số 11, 12
- Gọi HS đọc các số từ 0 đến 12
- GV nhận xét
 *HĐ2: Hướng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
 Bài 1. điền số:
 - HS nêu yêu cầu của bài
+ HS đếm số ngôi sao rồi điền số đó vào ô trống
+ HS làm bài
+ GV nhận xét
 Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài
 - HS cá nhân làm bài vào vở. HS vẽ thêm 1 chấm tròn vào ô trống ghi 1 đơn vị. Vẽ thêm 2 chấm tròn vào ô trống ghi 2 đơn vị
 - GV chữa bài. 
 Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài
 - HS dùng bút màu tô bài
 - GV nhận xét
 Bài 4: - GV nêu YC. 
 - HS quan sát tranh điền số vào ô trống.
 - HS làm bài
 - GV nhận xét kết quả
IV Củng cố và dặn dò 
 - Hỏi 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 
 - Nhận xét giờ học
Bồi dưỡng Tiếng việt
Làm bài tập tiếng việt: bài 77
I. Mục tiêu 
 - Củng cố và luyện cho học sinh cách đọc, viết các vần tiếng, từ chứa vần ăc, âc.
 - Vận dụng làm bài tập.
II. Các hđ dạy và học 
1. Bài ôn
 a. HS đọc bài trong SGK theo nhóm, cá nhân kết hợp với phân tích
 b.Ghép và đọc các từ ngạc nhiên giấc ngủ
 bậc thang thóc giống
2. Làm bài tập
 Bài 1: Ghép chữ
- HS ghép tạo thành tiếng rồi ghi vào vở
- Yêu cầu HS đọc lại các tiếng ghép được: gặt, chặt, giặt, thất, phật, trật...
 Bài 2: Điền vào chỗ trống :
 - Với các tiếng cho sẵn, YC HS thêm vần thích hợp để tạo từ mới
 - GV cho HS đọc lại các tiếng và tạo thành: 
 ruộng bậc thang nhấc đá
 bắc cầu mắc áo
 Bài 3: Nói theo tranh
- Yc HS nói 1 câu có tiếng mặc hay bậc.
- HĐ nhóm 2: 
- HS thảo luận và nêu câu
- GV ghi bảng
VD: Bé mặc quần áo mới đi xem hội.
 Bài 4 : Chép: Cá mắc câu vì tham mồi.
 - GV H.dẫn HS viết chữ hoa C
 - HS viết theo mẫu
3. Củng cố và dặn dò - Nhận xét giờ học
Bồi dưỡng âm nhạc
Học bài hát tự chọn: Mùa xuân tình bạn( tiết 2)
I.Mục tiêu
- HS thuộc và hát đúng lời ca, giai điệu của bài hát . 
- HS hát đúng kết hợp với động tác phụ hoạ
 - Tập một số động tác phụ hoạ vận động đơn giản.
II.Hoạt Động dạy và học
 A. Bài cũ: 
 - Gọi 2HS hát bài hát : Chú bộ đội 
 B Học bài hát - GV ghi bảng tên bài hát. 
 * HĐ1: Ôn bài hát , gõ đệm 
 - Cả lớp hát bài hát
 - GV chia lớp thành 4 nhóm
 - Nhóm trưởng điều khiển các bạn ôn
 - HS hát + gõ đệm theo phách
 Chào mùa xuân đến muôn hoa ngát hương. 
 Gõ theo phách: * * * * 
 Gõ đệm theo tiết tấu: * * * * * * * * 
 - GV cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm
 * HĐ2: Dạy hát kết hợp với động tác phụ hoạ đơn giản
 - GV giới thiệu các động tác phụ hoạ cho bài hát
 - GV làm mẫu toàn bài
 - GV dạy HS phụ hoạ cho từng câu cho hết bài. 
 - HS tập theo nhóm đôi phần phụ hoạ
 - Mời một số nhóm biểu diễn
 - GV nhận xét
C. Củng cố dặn dò
 - Lớp hát bài hát vừa phụ hoạ.
Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 74: Luyện tập 13, 14, 15 
I. Mục tiêu
 - Giúp học sinh củng cố về: 
 + Đọc viết các số 13, 14, 15
 + Nhận biết số chục số đơn vị trong mỗi số. Ghi nhớ các số đó có hai chữ số
II. các hoạt động đạy và học
 HS làm các bài tập sau:
+ Bài 1:+HS nêu yêu cầu
 +HS tập viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn
 + HS viết vào ô trống theo thứ tự tăng dần, giảm dần
 + HS đổi vở chữa bài cho bạn
 + Bài 2:
- GV nêu YC. HS quan sát hình vẽ
- HS đếm số ngôi sao ở mỗi hình
 - HS điền số vào ô trống. GV nhận xét .
 +Bài3:- HS nêu yêu cầu của bài
 - HS đếm số con vật ở mỗi tranh, rồi nối với số đó
 +Bài 4: - GV nêu yêu cầu. 
 - HS viết số theo thứ tự từ 0 đến 15
 - HS đếm các số đã nêu
 - HS phân tích số chục số đơn vị trong mỗi số đó 
 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị
 14 gồm 1 chục và 4 đơn vị
 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị
 - GV nhận xét đánh giá
III. Củng cố và dặn dò 
 - Nhận xét giờ học
Thực hành đạo đức
Ôn: Lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo
I.Mục tiêu
 - HS thực hiện tốt việc lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
 - Rèn luyện thói quen vâng lời thầy giáo cô giáo
II.Hoạt động dạy học
 *HĐ1: HS ôn bài
 - GV Y.C HS thảo luận 
 + Khi gặp thầy giáo cô giáo phải chào hỏi lễ phép.
 + Đưa hoặc nhận vật gì cần đưa bằng hai tay và kèm theo lời nói.
 + Cần phải lễ phép lắng nghe và làm theo lời thầy cô giáo dạy bảo.
 - HS kể trước lớp
 - GV nhận xét khen những bạn biết lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
 * HĐ2:HS thực hành làm bài tập 
 - Trên đường đi học về em gặp thầy cô giáo trong trường em sẽ làm gì?
 - Khi đi học do sơ suất em quên hộp bút ở nhà và cô giáo cho em mượn em sẽ nói gì?
 - Do nhà có việc bận, em chưa làm hết bài cô giao em sẽ phải làm gì ?
 - Khi thầy cô giáo dạy bảo em cần thực hiện như thế nào?
 - GV nhiệm vụ cho từng nhóm
 - Nhóm thảo luận và đưa ra ý kiến
 - GVgọi một số nhóm trình bày.
 - GV nhận xét
* HĐ3: GV cùng HS nêu kết luận
 - Hằng ngày, thầy cô giáo chăm lo dạy dỗ, giáo dục các em, giúp các em trở thành HS ngoan, giỏi. Thầy cô dạy bảo các em thực hiện tốt nội qui, nề nếp của lớp, của trườngvề học tập, lao động thể dục, vệ sinhCác em thực hiện tốt điều đó là biết vâng lời thầy giáo, cô giáo. Có như vậy HS mới chóng tiến bộ, được mọi người yêu mến.
* Giáo dục: 
 - Thực hiện tốt lễ phép vâng lời thầy cô giáo.
III. Củng cố dặn dò: 
Nhận xét giờ học
 Hoạt động tập thể
Hát ca ngợi quê hương
I.Mục tiêu:
 - HS biết hát đúng bài hát ca ngợi quê hương
 - Có ý thức yêu quí gắn bó với quê hương.
II.Các hoạt động dạy học:
1.Bài cũ: HS nêu bài hát nói về quê hương?
2.Bài mới: 
HĐ1: Hoạt động nhóm
 * HĐ1: Ôn bài hát , gõ đệm 
 - Cả lớp hát bài hát: Quê hương tươi đẹp
 - GV chia lớp thành 4 nhóm
 - Nhóm trưởng điều khiển các bạn ôn
 - HS hát + gõ đệm theo phách
 Quê hương em biết bao tươi đẹp. 
 Gõ theo phách: * * * * 
 Gõ đệm theo tiết tấu: * * * * * * * * 
 - GV cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm
 HĐ2: Học bài hát trái đất này là của chúng mình
 - GV hát mẫu
 - GV dạy từng câu 
 + GV đọc lời ca, hướng dẫn HS đọc
 + HS đọc
 + GV dạy hát, HS hát bài hát
 + GV chia tổ
 + Tổ trưởng điều khiển các bạn hát bài hát
 + GV mời tổ , nhóm ,cá nhân biểu diễn hát bài hát.
 + GV nhận xét
3. Củng cố dặn dò: Tập tìm và hát bài hát ca ngợi quê hương. 
Chiều Bồi dưỡngToán
Tiết 75:Luyện tập 16, 17, 18, 19
I. Mục tiêu
 - HS nắm chắc cấu tạo số, đọc đúng, viết đúng các số 16, 17, 18, 19
 - Thực hành làm bài tập.
II. các hoạt động dạy và học
 HS đọc viết các số vào bảng 16, 17, 18, 19.
 - Các số đó được viết bằng mấy chữ số?
 - Nêu số chục số đơn vị trong mỗi số?
 Bài 1:- GV nêu YC. 
 - HS làm bài vào vở. 1 HS làm bảng.
 - Các số viết theo thứ tự lớn dần: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 - Các số viết theo thứ tự bé dần: 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10
 - GV nhận xét và cho điểm
 Bài 2: 
 - GVnêu YC. Hướng dẫn HS làm
 - HS làm bài theo nhóm tổ vào phiếu bài tập. 
 - GV nhận xét kết quả của các tổ 
 + HS nêu được số liền trước, liền sau của số đã cho
 + HS trình bày: Số liền trước của số 11 là 10
 Số liền trước của số 18 là 17
 Số liền sau của số 12 là 11
 Bài 3 : HS nêu yêu cầu của bài
 - GV ch

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 19.doc