Giáo án lớp 1 - Tuần 18

I. Mục tiêu

 _ Hs đọc và viết được : ach, cuốn sách .

 _ Đọc được từ ngữ ứng dụng đoạn thơ ứng dụng

 _ Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giữ gìn sách vở .

II. Chuẩn bị

 _ Gv: tranh minh hoạ, bìa ghi vần

 _ Hs: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 13 trang Người đăng honganh Ngày đăng 28/12/2015 Lượt xem 405Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øi nói tự nhiên theo chủ đề: Giữ gìn sách vở .
II. Chuẩn bị
	_ Gv: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	_ Hs: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
TIẾT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
NGHỈ GIỮA TIẾT
TIẾT 2
Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
1’
5’
1’
10’
2’
7’
5’
3’
4’
5-7’
2’
5-7’
5’
_ Ổn định tổ chức lớp
_ Gọi hs đọc từ và câu ứng dụng 
_ Yêu cầu hs tìm từ có vần iêc, ươc
_ Nhận xét, ghi điểm.
_ Gv giới thiệu, ghi bảng
_ Cho hs đọc theo gv
ach
_ Gv giới thiệu vần “ach” và ghi bảng
_ Cho hs đánh vần, đọc trơn.
_ Yêu cầu hs phân tích vần ‘ach”.
_ Cho hs thêm âm và dấu để tạo thành tiếng “sách”
_ Yêu cầu hs đánh vần, đọc trơn và phân tích tiếng “ sách”.
_ Giới thiệu từ “cuốn sách”
_ Cho hs đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
_ Gv chỉnh sửa
* Tổ chức cho hs thi tìm vần
* Viết
_ Gv viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
_ Cho hs viết bảng con, gv chỉnh sửa.
* Đọc từ ngữ ứng dụng
_ Gọi hs tìm từ, gv ghi bảng
_ Yêu cầu hs tô vần mới học
_ Gọi hs đọc trơn tiếng và từ.
_ Gv giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
_ Cho hs đọc
NGHỈ GIỮA TIẾT
* Luyện đọc
_Yêu cầu hs đọc từ khóa,từ ứng dụng
_ Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn hs nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho hs đọc thầm đoạn thơ và tìm tiếng có vần mới học.
+ Yêu cầu hs đọc trơn đoạn thơ
+ Gv sửa sai, đọc mẫu
+ Cho hs đọc toàn bài.
* Luyện viết
_ Cho hs viết vở tập viết, gv quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
_ Yêu cầu hs đọc tên bài luyện nói
_ Đặt câu hỏi hướng dẫn hs luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Yêu cầu hs luyện nói theo nhóm đôi
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ Gv và hs nhận xét
* Trò chơi: Chỉ nhanh từ
_ Cho hs đọc lại bài
_ Dặn dò, nhận xét tiết học.
_ Ổn định
_ Đọc từ và câu ứng dụng : cá diếc, công việc
_ Hs tìm từ có vần iêc, ươc
_ Nhắc lại tên bài
_ Đọc theo gv: ach
_ Đánh vần và đọc trơn vần “ach”
_ Âm a và ch , âm a đứng trước âm ch đứng sau.
_ Thêm âm “s” trước vần 
“ach” và dấu sắc trên đầu âm a
_ Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
_Aâm s đứng trước vần ach đứng sau và dấu sắc trên đầu âm a
_ Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
 *Thi tìm vần
_ Chú ý
_Thực hành viết bảng con
_ Hs tìm từ: sạch sẽ, kênh rạch
_ Chú ý
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Lớp, nhóm, cá nhân
NGHỈ GIỮA TIẾT
_ Thi đọc giữa các nhóm
_ Nhận xét tranh
+ Hs đọc thầm và tìm tiếng mới.
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Thực hành viết vở
* Hát
_ Đọc: Giữ gìn sách vở
_ Luyện nói theo hướng dẫn
+ Hs luyện nói theo nhóm đôi
+ Một số nhóm trình bày
 * Thi chỉ nhanh từ
_ Cá nhân, đồng thanh
	Đạo đức
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I
Môn :Toán
 Bài soạn : Điểm _ Đoạn thẳng
I. Mục tiêu 
Giúp hs
	_ Nhận biết được điểm, đoạn thẳng
	_ Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm.
	_ Biết đọc tên các điểm và đoạn thẳng.
II. Chuẩn bị
	_ Gv: Thước kẻ lớn
	_ Hs: SGK, vở bài tập, thước kẻ, bút chì
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Giới thiệu điểm, đoạn thẳng
Hđ2 : Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng
* Trò chơi giữa tiết
d.Hđ3: Thực hành
Bài 1
Bài 2
Bài 3
4. Củng cố, dặn dò
1’
1’
8’
9’
2’
10’
3’
_ Ổn định lớp
_ Không kiểm tra
_ Giới thiệu bài, ghi bảng
* Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ, gv giới thiệu “điểm”
_ Hướng dẫn hs cách đọc điểm
_ Cho hs đọc một số điểm
* Giới thiệu 2 điểm A, B, nối A, B, giới thiệu đoạn thẳng AB
_ Hướng dẫn hs đọc tên đoạn thẳng và cho hs đọc.
* Giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng
_ Cho hs quan sát thước thẳng – đây là dụng cụ vẽ đoạn thẳng
_ Cho hs lấy thước và hướng dẫn hs quan sát trên thước của mình.
* Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng :
_ Vẽ 2 điểm và đặt tên cho từng điểm
_ Dùng thước, bút nối 2 điểm
_ Nhấc thước ra được đoạn thẳng
 Cho hs thực hành vẽ
* Nghỉ giữa tiết
_ Cho hs làm và đọc kết quả, gv sửa 
_ Cho hs làm bài, đọc kết quả
_ Gv sửa bài
_ Cho hs làm bài, gv sửa bài 
_ Gv nhận xét, sửa sai.
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Nhắc lại tên bài
_ Quan sát hình vẽ, nhận dạng điểm.
_ Đọc : điểm A, điểm B
_ Nhận dạng đoạn thẳng
_ Đọc đồng thanh,cá nhân: đoạn thẳng AB
_ Quan sát
_ Lấy thước và quan sát trên thước
_ Chú ý
_ Thực hành vẽ đoạn thẳng
* Nghỉ giữa tiết
_ Đọc tên điểm, đoạn thẳng theo nhóm đôi
_ Hs nối, đọc tên
_ Hs nêu số đoạn thẳng
_ Chú ý
Thứ ba ngày 4 tháng 01 năm 2005
 	 Môn : Học vần
Bài soạn : ich - êch
I. Mục tiêu
	_ Hs đọc và viết được : ich, êch, tờ lịch, con ếch
	_ Đọc được từ ngữ ứng dụng đoạn thơ ứng dụng
	_ Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chúng em đi du lịch.
II. Chuẩn bị
	_ Gv: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	_ Hs: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
TIẾT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
NGHỈ GIỮA TIẾT
TIẾT 2
Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
1’
5’
1’
5’
5’
2’
7’
5’
3’
4’
5-7’
2’
5-7’
5’
_ Ổn định tổ chức lớp
_ Gọi hs đọc từ và câu ứng dụng 
_ Yêu cầu hs tìm từ có vần ach
_ Nhận xét, ghi điểm.
_ Gv giới thiệu, ghi bảng
_ Cho hs đọc theo gv
ich
_ Gv giới thiệu vần “ich” và ghi bảng
_ Cho hs đánh vần, đọc trơn.
_ Yêu cầu hs phân tích vần “ich”.
_ Cho hs thêm âm và dấu để tạo thành tiếng “lịch”
_ Yêu cầu hs đánh vần, đọc trơn và phân tích tiếng “lịch”.
_ Giới thiệu từ “tờ lịch”
_ Cho hs đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
_ Gv chỉnh sửa
êch ( tương tự )
_ Lưu ý so sánh ich - êch
* Tổ chức cho hs thi tìm vần
* Viết
_ Gv viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
_ Cho hs viết bảng con, gv chỉnh sửa.
* Đọc từ ngữ ứng dụng
_ Gọi hs tìm từ, gv ghi bảng
_ Yêu cầu hs tô vần mới học
_ Gọi hs đọc trơn tiếng và từ.
_ Gv giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
_ Cho hs đọc
NGHỈ GIỮA TIẾT
* Luyện đọc
_Yêu cầu hs đọc từ khóa,từ ứng dụng
_ Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn hs nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho hs đọc thầm đoạn thơ và tìm tiếng có vần mới học.
+ Yêu cầu hs đọc trơn đoạn thơ
+ Gv sửa sai, đọc mẫu
+ Cho hs đọc toàn bài.
* Luyện viết
_ Cho hs viết vở tập viết, gv quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
_ Yêu cầu hs đọc tên bài luyện nói
_ Đặt câu hỏi hướng dẫn hs luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Yêu cầu hs luyện nói theo nhóm đôi
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ Gv và hs nhận xét
* Trò chơi: Chỉ nhanh từ
_ Cho hs đọc lại bài
_ Dặn dò, nhận xét tiết học.
_ Ổn định
_ Đọc từ và câu ứng dụng : kênh rạch, sạch sẽ
_ Hs tìm từ có vần ach
_ Nhắc lại tên bài
_ Đọc theo gv: ich, êch
_ Đánh vần và đọc trơn vần “ich”
_ Âm i và ch , âm i đứng trước âm ch đứng sau.
_ Thêm âm “l” trước vần 
“ich” và dấu nặng dưới âm i
_ Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
_Aâm l đứng trước vần ich đứng sau và dấu nặng dưới âm i
_ Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
 êch ( tương tự )
_ So sánh ich - êch
 *Thi tìm vần
_ Chú ý
_Thực hành viết bảng con
_ Hs tìm từ: vở kịch, vui thích, chênh chếch
_ Chú ý
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Lớp, nhóm, cá nhân
NGHỈ GIỮA TIẾT
_ Thi đọc giữa các nhóm
_ Nhận xét tranh
+ Hs đọc thầm và tìm tiếng mới.
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Thực hành viết vở
* Hát
_ Đọc: Chúng em đi du lịch
_ Luyện nói theo hướng dẫn
+ Hs luyện nói theo nhóm đôi
+ Một số nhóm trình bày
 * Thi chỉ nhanh từ
_ Cá nhân, đồng thanh
Thủ công
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I
 Môn :Toán
 Bài soạn : Độ dài đoạn thẳng
I. Mục tiêu 
Giúp hs
	_ Có biểu tượng về “ dài hơn – ngắn hơn” từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng thông qua đặc tính dài – ngắn của chúng.
	_ Biết so sánh độ dài đoạn thẳng tuỳ ý bằng hai cách : so sánh trực tiếp hoặc gián tiếp.
II. Chuẩn bị
	_ Gv: Thước kẻ lớn
	_ Hs: SGK, vở bài tập, thước kẻ, bút chì
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Dạy biểu tượng “ dài hơn _ ngắn hơn” và so sánh trực tiếp độ dài đoạn thẳng
Hđ2 : Giới thiệu cách so sánh gián tiếp độ dài đoạn thẳng qua độ dài trung gian
* Trò chơi giữa tiết
d.Hđ3: Thực hành
Bài 1
Bài 2
Bài 3
4. Củng cố, dặn dò
1’
4’
1’
8’
9’
2’
10’
3’
_ Ổn định lớp
_ Gọi hs đọc tên một số điểm, đoạn thẳng. Yêu cầu hs vẽ một số đoạn thẳng.
_ Nhận xét, ghi điểm.
_ Giới thiệu bài, ghi bảng
* Yêu cầu học sinh quan sát ,gv giới thiệu cách đo 2 thước có độ dài khác nhau.
_ Cho hs thực hành so sánh
* Yêu cầu hs so sánh đoạn thẳng trong hình vẽ.
_ Hướng dẫn hs so sánh từng cặp đoạn thẳng trong bài tập 1
_ Kết luận : mỗi đoạn thẳng có độ dài nhất định
_ Cho hs quan sát cách gv so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng gang tay.
_ Yêu cầu hs quan sát hình vẽ : đoạn thẳng nào dài hơn, ngắn hơn ? Vì sao ?
_ Kết luận so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng cách so sánh ô vuông
* Nghỉ giữa tiết
_ Cho hs làm và đọc kết quả, gv sửa 
_ Cho hs làm bài, đọc kết quả
_ Gv sửa bài
_ Cho hs làm bài, gv sửa bài 
_ Gv nhận xét, sửa sai.
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Đọc tên : điểm A, C, P, Q
đoạn thẳng : XY, CD, IK
Hs vẽ đoạn thẳng.
_ Nhắc lại tên bài
_ Quan sát các thao tác của gv
_ Hs thực hnàh so sánh
_ So sánh đoạn thẳng AB
_ Quan sát
_ Quan sát hình vẽ và so sánh
_ Chú ý
Nghỉ giữa tiết
- Đếm – ghi số thích hợp
_ So sánh theo nhóm đôi
_ Hs đếm, ghi số và tô màu theo yêu cầu.
_ Chú ý
	Thứ tư ngày 5 tháng 01 năm 2005
 	Môn : Học vần
Bài soạn : ÔN TẬP 
I. Mục tiêu
	_ Hs đọc, viết chắc chắn các vần từ bài 76 đến bài 82.	
_ Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng
_ Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số chi tiết quan trọng trong truyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.
 II. Chuẩn bị
	_ Gv: bảng ôn, tranh minh hoạ
	_ Hs: SGK, vở bt Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
TIẾT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: Oâân tập
Trò chơi giữa tiết
NGHỈ GIỮA TIẾT
TIẾT 2
Hđ2: Luyện tập 
Trò chơi giữa tiết
4. Củng cố, dặn dò
1’
4’
3’
7’
7’
2’
3’
7’
5’
5’
5-7’
3’
5’
5’
_ Ổn định lớp
_ Gọi hs đọc, viết một số từ, câu ứng dụng.
_ Nhận xét, ghi điểm
_ Gv cho hs thảo luận tìm những vần đã học trong tuần
_ Treo bảng ôn cho hs quan sát, bổ sung.
* Ôn các vần vừa học
_ Gv đọc, yêu cầu hs viết các vần vào bảng con
_ Yêu cầu hs nhận xét những vần có âm đôi trong bảng ôn .
_ Cho hs tự chỉ các chữ ở bảng ôn và đọc
_ Gv hướng dẫn, sửa sai.
_ Luyện đọc toàn bài.
* Thi ghép vần đúng
* Đọc từ ngữ ứng dụng
_ Gv giới thiệu từ, giải thích nghĩa 
_ Cho hs đọc
_ Gv chỉnh sửa, đọc mẫu
_ Gọi 2-3 hs đọc lại
_ Đọc toàn bài trên bảng
NGHỈ GIỮA TIẾT
* Luyện đọc
_ Cho hs đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng dụng 
_ Gv chỉnh sửa
* Đọc câu ứng dụng
_ GV giới thiệu câu ứng dụng
_ Cho hs đọc câu ứng dụng, gv chỉnh sửa.
_ Gv đọc mẫu
_ Cho 2-3 hs đọc lại
Luyện viết 
_ Gv yêu cầu hs viết các chữ, tiếng, từ đã học.
_Cho hs viết bảng con, gv chỉnh sửa
_ Cho hs viết vở tập viết
* Tổ chức cho hs tìm vần
* Kể chuyện
_ Gv giới thiệu câu chuyện : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng
_ Gv kể lần 1, lần 2 có tranh minh hoạ
_ Cho hs thi kể theo nhóm
_ Gv tổng kết, nêu ý nghĩa của câu truyện.
_ Gv cho hs đọc lại toàn bài
_ Trò chơi: tìm các tiếng có chứa các vần vừa ôn
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Đọc và viết : vở kịch, chênh chếch
_ Hs kể các vần đã học trong tuần: iêc, ươc
_ Quan sát, bổ sung
_ Nghe, viết trên bảng con
_ Vần iêc, ươc, 
_ Cá nhân:10 em
 Nhóm:4 nhóm
 Lớp: 2 lần
_ Cá nhân:10 em
 Nhóm:4 nhóm
 Lớp: 2 lần
* Thi ghép vần giữa các nhóm
_ Chú ý
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Lắng nghe
_ 2 -3 hs đọc
_ Hs luyện đọc
NGHỈ GIỮA TIẾT
_ Cá nhân, nhóm, lớp
_ Chú ý
_ Đọc câu ứng dụng
_ Lắng nghe
_ Viết bảng con
_ Viết trong vở tập viết: 
* Thi tìm vần
_ Lắng nghe
_ Thảo luận, thi kể 
_ Lắng nghe
_ Đọc lại cả bài
_ Thi tìm tiếng có chứa các vần vừa học
_ Chú ý
Môn : Mĩ thuật
 Bài soạn : VẼ TIẾP HÌNH VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG
I. Mục tiêu
Giúp hs :
	_ Nhận biết được một vài cách trang trí hình vuông đơn giản.
	_ Biết cách vẽ tiếp các hoạ tiết của hình vuông và vẽ màu theo ý thích.
II. Chuẩn bị
	_ Gv: Một số bài vẽ mẫu
	_ Hs : Vở Tập vẽ, chì, màu
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định tổ chức
Kiểm tra đồ dùng học tập
Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Giới thiệu cách trang trí hình vuông đơn giản
Hđ2: Hướng dẫn hs vẽ 
* Trò chơi giữa tiết
Hđ2: Thực hành
Củng cố, dặn dò
1’
2’
1’
5-6’
5’
2’
15’
5’
_ Ổn định lớp
_ Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
_ Giới thiệu bài, ghi bảng
_. Cho hs quan sát một số tranh hình vuông đã trang trí bằng hoạ tiết.
_ Gợi ý để hs so sánh hình vuông trang trí.
_Gv kết luận 
_ Cho hs quan sát hoạ tiết ở hình vuông và nêu yêu cầu : vẽ tiếp cánh hoa còn lại.
_ Hướng dẫn hs cách chọn màu vẽ theo ý thích và cách vẽ màu:
+ Vẽ màu nền , màu hoạ tiết , không vẽ lem màu ra ngoài, vẽ màu có độ đậm nhạt
*Tổ chức cho hs thi tìm các màu
_ Nêu yêu cầu thực hành
_ Cho hs vẽâ màu theo ý thích.
_ Gv quan sát, giúp đỡ hs
_ Chấm , nhận xét một số bài.
_ Tuyên dương một số bài đẹp
_ Dặn dò, nhận xét tiết học.
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Lấy đồ dùng học tập
_ Nhắc lại tên bài
_ Quan sát
_Hs tự so sánh
_ Lắng nghe
* Tìm màu 
_ Chú ý
_ Thực hành vẽ màu theo ý thích
_ Chú ý
_ Quan sát, lắng nghe
Môn :Toán
 Bài soạn : Thực hành đo độ dài đoạn thẳng
I. Mục tiêu Giúp hs
	_ Biết cách đo, so sánh độ dài một số vật dụng quen thuộc
	_ Nhận biết sự sai lệch trong quá trình đo độ dài bằng những đơn vị “chưa chuẩn”: gang tay, bước chân
	_ Bước đầu nhận thấy sự cần thiết có một đơn vị chuẩn để đo độ dài
II. Chuẩn bị
	_ Gv: Thước kẻ lớn
	_ Hs: SGK, vở bài tập, thước kẻ, bút chì
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Time
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Giới thiệu độ dài “ gang tay”
Hđ2 : Hướng dẫn cách đo độ dài đoạn thẳng bằng gang tay
d. Hướng dẫn đo độ dài bằng bước chân
* Trò chơi giữa tiết
d.Hđ3: Thực hành
4. Củng cố, dặn dò
1’
4’
1’
5’
5’
4’
2’
10’
3’
_ Ổn định lớp
_ Yêu cầu hs so sánh một số cặp đoạn thẳng.
_ Nhận xét, ghi điểm.
_ Giới thiệu bài, ghi bảng
_ Gv : gang tay là độ dài được tính từ đầu ngón tay cái tới ngón tay giữa.
_ Yêu cầu hs xác định độ dài của gang tay trên thước kẻ
_ Yêu cầu đo độ dài cạnh bảng bằng gang tay.
_ Gv đo độ dài cạnh bảng bằng gang tay, hướng dẫn cách đo
_ Yêu cầu hs đo độ dài cạnh bàn, nêu kết quả.
_ Cho hs quan sát cách gv đo độ dài bục giảng bằng bước chân, hướng dẫn hs cách đo
* Nghỉ giữa tiết
_ Giúp hs nhận biết đơn vị đo là gang tay
_ Hs đo độ dài đoạn thẳng bằng gang tay rồi ghi kết quả
_ Cho hs đo bằng bước chân, que tính
_ Liên hệ thực tế
_ Yêu cầu hs về đo những vật dụng quen thuộc ở nhà
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Hs so sánh
_ Nhắc lại tên bài
_ Quan sát các thao tác của gv
_ Hs thực hành xác định độ dài trên thước kẻ
_ Hs chú ý
_ Hs đo và nêu kết quả bàn học của mình
_ Quan sát
*Nghỉ giữa tiết
_ Nhận biết đơn vị đo là gang tay
_ Hs tự thực hành đo theo bàn
_ Liên hệ thực tế
_ Chú ý
Thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2005
Môn : Học vần
Bài soạn : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1
I. Mục tiêu
	_ Hs đọc, viết chắc chắn các âm, vần đã học.	
_ Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng
II. Chuẩn bị
	_ Gv: bảng ôn, tranh minh hoạ
	_ Hs: SGK, vở bt Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
TIẾT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: Oâân tập
Trò chơi giữa tiết
NGHỈ GIỮA TIẾT
TIẾT 2
Hđ2: Luyện tập 
Trò chơi giữa tiết
4. Củng cố, dặn dò
1’
4’
3’
7’
7’
2’
3’
7’
5’
5’
5-7’
3’
5’
5’
_ Ổn định lớp
_ Gọi hs đọc và viết một số từ ứng dụng
_ Gọi hs đọc từ, câu ứng dụng
_ Nhận xét, ghi điểm
_ Gv cho hs thảo luận tìm những âm,vần đã học .
_ Treo bảng ôn cho hs quan sát, bổ sung.
* Ôn các âm
_ Cho hs tự chỉ bảng ôn và đọc
_ Cho hs ghép chữ thành vần, cho hs luyện đọc.
_ Gv hướng dẫn, sửa sai.
* Thi ghép vần đúng
* Đọc từ ngữ ứng dụng
_ Gv giới thiệu từ, giải thích nghĩa 
_ Cho hs đọc
_ Gv chỉnh sửa, đọc mẫu
_ Gọi 2-3 hs đọc lại
* Tập viết từ ngữ ứng dụng
_ Gv yêu cầu hs viết các chữ, tiếng, từ đã học.
_Cho hs viết bảng con, gv chỉnh sủa
NGHỈ GIỮA TIẾT
* Luyện đọc
_ Cho hs đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng dụng 
_ Gv chỉnh sửa
* Đọc câu ứng dụng
_ GV giới thiệu câu ứng dụng
_ Cho hs đọc câu ứng dụng, gv chỉnh sửa.
_ Gv đọc mẫu
_ Cho 2-3 hs đọc lại
* Luyện viết và làm bài tập ( nếu có thời gian)
_ Cho hs viết vở tập viết
* Tổ chức cho hs tìm vần
* Kể chuyện
_ Gv giới thiệu câu chuyện : Ba điều may mắn
_ Gv kể lần 1, lần 2 có tranh minh hoạ
_ Cho hs thi kể theo nhóm
_ Gv tổng kết, nêu ý nghĩa của câu truyện.
_ Gv cho hs đọc lại toàn bài
_ Trò chơi: tìm các tiếng có chứa các vần vừa ôn
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Đọc và viết : ao bèo, đôi đũa, kì diệu.
_ Đọc từ và câu ứng dụng
_ Hs kể các âm, vần đã học 
_ Quan sát, bổ sung
_ Cá nhân:10 em
 Nhóm:4 nhóm
 Lớp: 2 lần
_ Ghép chữ thànhø vần 
_ Cá nhân:10 em
 Nhóm:4 nhóm
 Lớp: 2 lần
* Thi ghép vần giữa các nhóm
_ Chú ý
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Lắng nghe
_ 2 -3 hs đọc
_ Chú ý
_ Thực hành viết bảng con:
ngh, ph, sếu, ngủ trưa
NGHỈ GIỮA TIẾT
_ Cá nhân, nhóm, lớp
_ Chú ý
_ Đọc câu ứng dụng: 
+ Nhà Nga ở thị xã
+ Tú trèo cây bị ngã
_ Lắng nghe
_ Viết trong vở tập viết
* Thi tìm vần
_ Lắng nghe
_ Thảo luận, thi kể 
_ Lắng nghe
_ Đọc lại cả bài
_ Thi tìm tiếng có chứa các vần vừa học
_ Chú ý
Môn : Thể dục
Bài soạn : ÔN TẬP HKI - TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu ;Giúp hs:
_ Thực hiện được động tác tương đối chính xác các động tác đã học.
	_ Tham gia chủ động vào trò chơi “Chạy tiếp sức”
II. Chuẩn bị
	_ Vệ sinh sân tập, Gv chuẩn bị còi, kẻ sân
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần chuẩn bị
 _ Gv tập hợp hs ,phổ biến yêu cầu, nội dung bài học
_ Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
_ Giậm chân tại chỗ
* Trò chơi: Diệt con vật có hại
II. Phần cơ bản
1.Ôn phối hợp: đưa một chân ra sau ,hai tay lên cao chếch hình chữ V
_ Cho hs ôn tập theo lớp, tổ , gv nhận xét .
_ Cho hs tập luyện
_ Nhận xét, tuyên dương
2. Ôn phối hợp: đứng đưa1 chân sang ngang, 2 tay chống hông 
_ Cho hs ôn tập theo lớp, tổ 
_ Gv nhận xét
3.Trò chơi: Chạy tiếp sức
_ Yêu cầu hs nhắc lại tên trò chơi.
 _ Gv hướng dẫn lại luật chơi, cách chơi.
_ Tổ chức cho hs chơi
_ Tổng kết sau khi kết thúc trò chơi
III. Kết thúc
_ Đứng- vỗ tay và hát
_ Gv cùng hs hệ thống lại bài học
_ Giao bài tập về nhà.
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
1’
2’
1-2’
1-2’
5- 7’
8- 10’
8’
1- 2’
1-2’
1-2’
1-2’
 ·
*************
*************
***

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 18.doc