Giáo án Lớp 1 - Tuần 17

I/ Mục tiêu

- HS ủoùc ủửụùc :ăt, ât ,rửa mặt ,đấu vật , tửứ và đoạn thơ ửựng duùng.

-Viết được: ăt, ât ,rửa mặt ,đấu vật.

-Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề :Ngày chủ nhật.

II/ Đồ dùng dạy học:

 Bộ học tiếng việt, Tranh SGK

III/ Các hoạt động dạy học:

 

doc 17 trang Người đăng honganh Ngày đăng 23/01/2016 Lượt xem 484Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n 
mật ong, bắt tay, thật thà, đôi mắt.
 -GV nhận xét 
-GV uốn nắn tư thế ngồi viết cho hs
-GV chấm một số bài
3. Củng cố dặn dò :-Chỉ bảng hs đọc 
-Nhận xét giờ học 
-HS luyện đọc (cá nhân, nhóm, lớp)
-Ba tổ thi đọc	 
-HS đọc thầm yc bt
-HS làm bài 
-HS lên bảng nối
-HS quan sát tranh và điền 
-Học sinh viết bảng con 
- HS viết vào vờ ô ly
-HS đọc bài
 Thứ 3 ngày 25 tháng 12 năm 2012
 Tiếng việt: Bài 70:ÔT,ƠT
I/ Mục tiêu
- HS ủoùc ủửụùc :ôt,ơt,cột cờ,cái cợt; tửứ và đoạn thơ ửựng duùng
-Viết được: :ôt,ơt,cột cờ,cái cợt. 
-Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề :Những người bạn tốt.
II/ Đồ dùng dạy học:
 Bộ học tiếng việt, Tranh SGK 
III Các hoạt động dạy - học:
Tiết 1:
Giáo viên
Học sinh
I- Kiểm tra bài cũ:
-Viết và đọc: đôi mắt, bắt tay, thật thà 
- Cho HS đọc từ, câu ứng dụng
- GV nhận xét, cho điểm
- Mỗi tổ viết một từ vào bảng con 
- 2 học sinh đọc
II- Dạy - học bài mới:
1- Giới thiệu bài (trực tiếp)
2- Dậy vần:
a- Nhận diện vần: *ốt:
- GV ghi bảng vần ôt và hỏi 
- Vần ôt do mấy âm tạo nên ?
- Vần ôt do 2 âm tạo nên là âm ô và t
- Giống: kết thúc = t
- Hãy so sánh vần ôtt với at ?
- Khác: ôt bắt đầu từ = ô
at bắt đầu = a
- Hãy phân tích vần ôt?
- Vần ôt có âm ô đứng trức, âm t đứng sau.
b- Đánh vần:
+ Vần: - ôt đánh vần như thế nào ?
- GV theo dõi, nhận xét
- ô - tờ - ôt 
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp
+ Tiếng khoá: 
- Yêu cầu HS tìm và gài vần ôt ?
- Yêu cầu HS tìm tiếp chữ ghi âm t và dấu nặng gài với vần ôt ?
- HS sử dụng bộ đồ dùng để gài: ôt, cột
- Ghi bảng: cột
- Hãy phân tích tiếng cột ?
- Hãy đánh vần tiếng cột ?
- GV theo dõi, sửa sai
+ Từ khoá:
- Treo tranh cho HS quan sát và hỏi/
-Tranh vẽ gì ?
- HS đọc lại
- Tiếng cột có âm c đứng trước vần ôt đứng sau, đấu nặng dưới ô
- Cờ - ôt - côt - nặng - cột 
- HS đánh vần và đọc (CN, nhóm, lớp)
- Tranh vẽ cột cờ
- Ghi bảng: Cột cờ (gt).
- GV chỉ không theo TT các vần, từ tiếng cho HS đọc.
c- Viết:
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- GV nhận xét, chỉnh sửa
- HS đọc trơn (CN, nhóm, lớp)
- HS đọc ĐT
- HS tô chữ trên không sau đó viết trên bảng con
 d- Đọc từ ứng dụng :
- Hãy đoc từ ứng dụng cho cô
 - 3 HS đọc
 - GV ghi từ ứng dụng lên bảng, đọc mẫu .
- HS chú ý theo dõi
 - GV theo dõi , chỉnh sửa
 - HS luyện đọc CN , nhóm , lớp.
Tiết 2
3 - Luyện tập:
a - Luyện đọc:
 * Đọc lại bài tiết 1
 - GV theo dõi chỉnh sửa
 * Đọc câu ứng dụng:
 - Treo tranh cho HS quan sát & hỏi:
 - tranh vẽ gì ? 
- HS đọc CN , nhóm , lớp
- HS quan sát tranh
- Cây rất to
 - Yêu cầu HS dọc đoạn thơ
 - Y/c HS tìm tiếng có vần vừa học
 - GV hướng dẫn & đọc mẫu 
- HS đọc CN , nhóm , lớp
- HS tìm : một 
- 1số em đọc lại
b- Luyện viết:
- HD HS viết vần ôt, ơt, các từ cột cờ, cái vợt vào vở.
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- NX bài viết.
-HS tập viết theo mẫu vào vở
C- Luyện nói:
hôm nay ta luyện nói về chủ đề gì ?
- GV HD và giao việc
- HS chủ đề người bạn tốt
- HS qs tranh, thảo luận nhóm hai, nói cho nhau nghe về chủ đề luyện nói hôm nay.
+ Gợi ý:- Tranh vẽ gì ?
- Các bạn trong tranh đang làm gì ?
- Hãy gt tên người bạn em thích nhất ?
- Vì sao em thích bạn đó nhất ?
- Người bạn tốt phải như thế nào ?
- Em có muốn trở thành người bạn tốt của mọi người không ?
4- Củng cố - dặn dò:
- Hôm nay học vần gì ?
- HS: ôt, ơt
- YC HS đọc lại toàn bài 
- HS đọc trong SGK (3HS)
+ Trò chơi: Thi chỉ nhanh, đúng từ
- HS chơi thi theo tổ.
- GV nhận xét, đánh giá
 Toán: Luyện tập chung
A- Mục tiêu:
Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các sổ trong dãy số từ 0 đến 10.
-Biết cộng, trừ các số trong phạm vi 10.
-Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
B- Đồ dùng dạy – học
I. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS lên bảng làm BT.
- HS lên bảng làm BT.
 3 - 2 + 9 =
3-2+9=10
 3 + 5 - 2 =
3+5-2=6
 4 + 6 + 0 =
4+6+0=10
- GV nhận xét và cho điểm.
II. Dạy – học bài mới:
1. Giới thiệu bài 
2. HD HS làm BT trong SGK:
Bài 1: (91):
- Cho HS nối các nét chấm theo thứ tự từ số bé đến số lớn.
- GV treo tờ bìa vẽ sẵn đầu bài lên bảng.
- Gọi 2 HS lên bảng nối.
- Y/c HS nêu tên hình vừa tạo thành.
- HS nối theo HD.
- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét.
- H1: hình dấu cộng.
- H2: Hình ô tô.
- GV nhận xét và cho điểm.
Bài 2 (cột 1)
a- Bảng con
GVđọc phép tính y/c HS đặt tính và tính kq 
 - HS làm theo tổ. 
b- Làm vở ô li.
- Cho HS tính theo thứ tự từ trái xang phải rồi chữa bài.
- HS làm vở, sau đó 2 HS lên bảng chữa.
Bài 3 (cột1,2) làm vở
- Gọi HS đọc đề bài.
- Cho HS làm bài rồi gọi HS lên bảng chữa.
- Gọi HS khác nhận xét, bổ xung.
- GV nhận xét, cho điểm.
Bài 4: - Gọi HS đọc đề bài.
- Cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- GV ghi bảng tóm tắt:
 Có: 5 con vịt.
Thêm: 4 con vịt
Tất cả có: .. con vịt ?
+ Phần b tiến hành tương tự phần a.
- Điền dấu>, < = vào chỗ chấm.
1>0 2+3=3+2
10>9 7-4 < 2+2
- Viết phép tính thích hợp.
- HS nêu: Có 5 con vịt, thêm 4 con vịt. Hỏi tất cả có mấy con vịt?
- HS tự phân tích đề toán rồi viết phép tính thích hợp. 
 5+4=9
3. Củng cố – dặn dò:
- GV nhận xét chung giờ học.
- HS thi chơi giữa các tổ.
 Thực hành tiếng việt: Ôn tập bài 70
I Mục tiêu : 
-HS đọc viết thành thạo vần ôt, ơt, và các từ có vần ôt, ơt.
-Đọc trơn từ và câu ứng dụng (sgk) ngoài bài.
-Làm đúng các bài tập 
II.HĐDH:
	 GV 
	 HS
1 Giới thiệu bài ôn ghi mục bài
2 Hướng dẫn HS ôn tập 
HĐ1:Luyện đọc 
- Luyện đọc SGK bài 70.
-HS yếu đánh vần ,đọc trơn 
-HS khá giỏi đọc trơn 
-GV nhận xét,sửa sai 
 HĐ 2 : Luyện tập : 
Bài 1 : Nối : 
Có bột người đi lại đầy đường.
Ngớt cơn mưa làm chẳng nên non.
Một cây mới gột nên hồ.
- GV yêu cầu hs nêu đề bài 
 - GV chữa bài, nhận xét
Bài 2 : Điền thớt, chốt hoặc lốt
Lá.......; .....cửa; cái.........
HĐ3 : Luyện viết 
HD viết vào vở ô ly 
Các từ ứng dụng và đoạn thơ ứng dụng .
 -GV nhận xét 
-GV uốn nắn tư thế ngồi viết cho hs
-GV chấm một số bài
3. Củng cố dặn dò :-Chỉ bảng hs đọc 
-Nhận xét giờ học 
-HS luyện đọc (cá nhân, nhóm, lớp)
-Ba tổ thi đọc	 
-HS đọc thầm yc bt
-HS làm bài 
-HS lên bảng nối
-HS quan sát tranh và điền 
- HS viết vào vở ô ly
-HS đọc bài
 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2012
 Tiếng việt: Bài 71 :ET,ÊT
 Mục tiêu: 
Đọc được : et,êt,bánh tét,dệt vải ;từ và các câu ứng dụng.
 Viết được :et,êt,bánh tét,dệt vải.
 Luyện nói từ 2-4câu theo chủ đề :Chợ Tết
B- Đồ dùng dạy - học:
 - Bộ ghép chữ tiếng việt
C- Các hoạt động dạy - học:
Giáo viên
Học sinh
I- Kiểm tra bài cũ:
- Viết và đọc: Cơn sốt, quả ớt, ngớt ma.
- Cho HS đọc thuộc đoạn thơ ứng dụng
- GV theo dõi, NX và cho điểm
- Mỗi tổ viết một từ vào bảng con
- 3 HS đọc
II- Dạy - học bài mới:
1- Giới thiệu bài:
- HS đọc theo GV: et, êt
2- Dạy vần:
*et:
a- Nhận diện vần
- GV ghi bảng vần et và hỏi ?
- HS quan sát.
- Vần et do mấy âm tạo nên ? là những âm nào?
- Vần et do 2 âm tạo nên là âm e và t.
- Hãy so sánh vần et với vần ot ?
- Giống: kết thúc = t
Khác: et bắt đầu = e,ot bắt đầu = o
- Hãy phân tích vần et ?
- Vần et có âm e đứng trước âm t đứng sau.
b- Đánh vần:
- Vần et đánh vần NTN ?
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- e - tờ - et
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp
- Y/c HS tìm và gài vần et ?
- Y/c HS tìm tiếp chữ ghi âm t và dấu sắc để gài với vần et ?
- HS sử dụng bộ đồ dùng để gài vần et, tet
- GV ghi bảng: tet
- HS đọc: tet
- Hãy phân tích tiếng tét ?
- Tiếng tet có âm t đứng trước, vần et đứng sau, dấu sắc trên e.
- Hãy đánh vần tiếng tét ?
- Tờ - et - tet - sắc - tét
- GV chỉ vần, tiếng, từ Y/c HS đọc?
- HS đọc, đánh vần (CN, nhóm, lớp
+ Từ khoá:
- HS đọc ĐT.
- Treo tranh cho HS quan sát và hỏi ?
- Tranh vẽ gì ?
- Tranh vẽ cặp bánh tét
- GV ghi bảng: Bánh tét (gt) 
- HS đọc trơn CN, nhóm, lớp.
- GV theo dõi, chỉnh sửa
c- Viết: 
.
- GV viết mẫu và nêu quy trình viết
- HS tô chữ trên không sau đó viết trên bảng con.
- GV theo dõi, chỉnh sửa cho HS
*êt: (Quy trình tương tự)
d- Đọc từ ứng dụng:
- Hãy đọc những từ ứng dụng có trong sgk
- Một vài em đọc
- GV nghi bảng
- Cho HS lên bảng tìm và gạch chân tiếng có vần.
- Một HS lên bảng
- GV đọc mẫu
- Lớp theo dõi, NX, bổ xung
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- HS đọc CN, nhóm, lớp
 Tiết 2
3- Luyện tập:
a- Luyện đọc:
+ Đọc lại bài tiết 1
- GV chỉ không theo TT cho HS đọc
- HS đọc Cn, nhóm, lớp
- GV theo dõi chỉnh sửa
+ Đọc câu ứng dụng:
- GV treo tranh cho HS quan sát
- HS quan sát
- Em thấy tranh vẽ gì ?
Đàn chim đang bay trên trời
- Em nghĩ chúng có bay theo hàng không?
- Đó là những điều mà câu ứng dụng nói đến 
- GV đọc mẫu và HD
- Em hãy tìm tiếng có vần et, êt trong đoạn thơ vừa học.
- Có theo hàng
- 1 vài em đọc
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- HS tìm: rét
b- Luyện viết:
-HD HS viết:et, êt, bánh tét, dệt vải vào vở tv
- Theo dõi và uốn nắn thêm những HS yếu.
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi, cách cầm bút
- HS tập viết trong vở theo HD.
c- Luyện nói:- chủ đề luyện nói hôm nay ?
- GV HD và giao việc
- 1 HS nêu: Chợ tết
- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 2.
+ Gợi ý:- Tranh vẽ cảnh gì ?
- Họ đang làm gì ?
- Em đã đi chợ tết bao giờ chưa ?
- Em được đi chợ tết vào dịp nào ?
- Em thấy chợ tết thế nào ?
- Em thích đi chợ tết không ? vì sao ?
4- Củng cố - Dặn dò:
- Đọc lại toàn bài vừa học
Một vài em lần lượt đọc trong sgk
 Toán: Luyện tập chung
A- Mục tiêu:
Biết cấu tạo số trong phạm vi 10;thực hiện được cộng ,trừ, so sánh các số trong phạm vi 10.
Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ;nhận dạng hình tam giác.
B- Đồ dùng dạy – học:
C- Các hoạt động dạy – học:
Giáo viên
Học sinh
I. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập.
- Gọi 1 số HS dưới lớp đếm xuôi từ 0 đến 10 và đếm ngược lại từ 10 về 0.
- GV nhận xét và cho điểm
II. Dạy – học bài mới:
1. Giới thiệu bài :
2. HD HS làm BT trong sgk
Bài 1:
- Gọi HS đọc y/c
- Cho HS làm BT rồi gọi 2 HS lên bảng chữa
- GV nhận xét, cho điểm
- HS lên bảng làm BT.
 5 < 4 + 2 8 +1 = 3 + 6
 6+ 1 = 7 4 - 2 < 8 - 3
- HS làm BT theo HD của giáo viên.
 4 9 5 8
 6 2 3 7
 10 7 8 1
-Dưới lớp KT kq và nhận xét bài.
- Điến số vào chỗ chấm
Bài 2(dòng1) - Bài y/c gì ?
- 10 bằng 4 cộng với mấy ?
9 bằng 10 trừ di mấy ?
- GV nhận xét và cho điểm.
Bài 3:
- Gọi HS đọc y/c bài toán.
- Muốn biết số nào lớn nhất, số nào nhỏ nhất ta phải làm ntn ?
- Gọi 1 số HS đứng tại chố nêu miệng.
- GV nhận xét cho điểm
HS làm bài;3 HS lên bảng chữa
HS khác theo dõi và nxbài bạn.SHD \H hd mjkkkáklaaaaaaaaaaaaaaaaafffsc
 8 = 3+5 9 = 10-1
 10 = 4+6 6 =1+5
- 1 HS đọc.
- So sánh các số.
- HS khác nghe và nhận xét.
a- số 10
b- số 2
Bài 4:- HS dọc đề bài.
- 2 HS đọc
-Cho HS đọc đề toán &viết phép tính thích hợp.
- Cho HS làm bài và gọi 1 HS lên bảng chữa.
- GV nhận xét cho điểm.
-Hải nuôi 5 con gà, mẹ cho thêm 2 con gà nữa.Hỏi hải tất cả có tất cả mấy con gà ?
5 + 2 = 7
3. Củng cố – dặn dò:
+ Trò chơi: đặt đề toán theo hình vẽ.
- NX chung giờ học.
: - Ôn lại bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra.
- HS chơi thi giữa các tổ
- HS nghe và ghi nhớ.
 Thực hành toán: Ôn luyện chung 
.Mục tiêu:-Giúp hs củng cố khắc sâu những kiến thức đã học về phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học. 
Tiếp tục làm quen với tóm tắt và viết được phép tính thích hợp 
II Đồ dùng : -Bảng phụ 
III. Các hoạt động dạy học:
GV
HS
Hướng dẫn HS ôn tập 
HĐ1;Giúp hs củng cố khắc sâu những kiến thức đã học về phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học.
Bài 1; Viết các số; 1,3,5,7,9,10.
-Theo thứ tự từ bé đến lớn:.....
-Theo thứ tự từ lớn đến bé:.....
GV chưã bài nhận xét
Bài2; Tính: 
10 – 9 + 1 = 4 - 3 +7 =
 3 + 6 - 9 = 7 – 5 = 2 
9 - 8 + 6	 = 8 – 6 = 3
1 + 9 - 10 = 9 – 0 - 9 = 
GV chữa bài, nhận xét
Bài3 : Điền dấu = 
 10 – 9 7 – 5 .4 + 3 3 + 6 
9 - 8 9 – 0 8 – 6 1 + 9 6 +2 8 +0 
*Muốn điền dấu trước hết ta phải thực hiên phép tính
-GV chữa bài nhận xét
HĐ2;Tiếp tục làm quen với tóm tắt và viết được phép tính thích hợp 
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp:
a, Mẹ mua: 5 con cá trê
 và 4 con cá rô
 Mua tất cả: ...con cá?
b, Rổ có: 10 quả trứng
 vỡ : 2 quả trứng 
 Còn: ...quả trứng?
3. Củng Cố : -Nhận xét tiết học.
- HS đọc thầm bài và làm
 đổi vơ để kiểm tra chéo
-HS lên bảng làm bài tập
 -HS đọc thầm bài và làm
 -HS lên bảng làm bài tập
 HS làm
-HS lên bảng làm bài tập
HS đọc tóm tắt
HS dựa vào tóm tắt nêu bài toán
HS làm bài vào vở
HS lên bảng điền
 Thứ năm ngày 27 tháng12 năm 2012
 Tiếng việt: Bài 72 :UT,ƯT
A- Mục tiêu:
Đọc được:ut,ưt,bút chì,mứt gừng;từ và đoạn thơ ứng dụng.	
Viết được:ut,ưt,bút chì,mứt gừng.
Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề :Ngón út,em út,sau rốt.
B- Đồ dùng dạy - học:
	 - Bộ ghép chữ tiếng việt .
C- Các hoạt động dạy - học:
Giáo viên
Học sinh
I- Kiểm tra bài cũ:
- Viết và đọc: Nét chữ, con rết, kết bạn
- Đọc câu ứng dụng của bài
- GV nhận xét, cho điểm
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con 
- 3 HS đọc
II- Dạy - học bài mới:
1- Giới thiệu bài: 
2- Day vần:
ut:
a- Nhận diện vần:
- GV ghi bảng vần ut và hỏi
- Vần ut do mấy âm tạo nên ? là những âm nào?
- Hãy so sánh vần út với et ?
- Hãy phân tích phần ut ?
b- Đánh vần:
- HS quan sát
- Vần út do 2 âm tạo nên là âm u và t
- Giống: Đều kết thúc = t
- Khác: ut bắt đầu = u
et bắt đầu = e
- Vần ut có âm u đứng trước, t đứng sau
- Vần ut đánh vần như thế nào ?
- u - tờ - ut
- HS theo dõi, chỉnh sửa
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp
- Yêu cầu HS tìm và gài vần ut
- Yêu cầu HS tìm tiếp chữ ghi âm t và dấu sắc để gài với vần út
-HS sử dụng đồ dùng để gài ut, bút
- GV ghi bảng: bút
- HS đọc lại
- Hãy đánh vần tiếng bút ?
- Tiếng bút có âm b đứng trớc, vần 
- GV theo dõi, chỉnh sửa
ut đứng sau, dấu ( / ) trên u
+ Từ khoá:
- Bờ - út - but - sắc - bút
- Treo tranh cho HS quan sát và hỏi
- HS đánh vần, đọc, CN, nhóm, lớp
- Tranh vẽ gì ?
- Tranh vẽ cái bút chì 
- HS đọc CN, nhóm, lớp
Ghi bảng: bút chì 
- GV chỉ các vần, tiếng, từ khoá không theo thứ tự cho HS đọc
- HS đọc ĐT 
- GV theo dõi, chỉnh sửa
d- Đọc từ ứng dụng:
- Em hãy đọc các từ ứng dụng có trong bài
- Giáo viên ghi từ ứng dụng lên bảng
- Giáo viên đọc mẫu và giải nghĩa từ
Chim cút: là loại chim nhỏ, đẻ trứng nhỏ như đầu ngón tay mà chúng ta hay được ăn
Sút bóng: Cầu thủ đá mạnh quả bóng về phía đối phương gọi là sút bóng.
Nứt nẻ: Nứt ra thành những đường ngang dọc chằng chịt.
- Cho HS luyện đọc
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- 1 vài HS đọc
 HS theo dõi 
- HS đọc CN, nhóm, lớp
 Tiết 2
4- Luyện tập:
a- Luyện đọc:
- Đọc lại bài tiết 1(bảng lớp)
(GV chỉ không theo thứ tự cho HS đọc)
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- GV treo tranh cho HS quan sát và hỏi?
- Tranh vẽ gì ?
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- HS quan sát tranh
- Tranh vẽ 2 bạn nhỏ đi chăn trâu đang nghe chim hót
- Hãy đọc đoạn thơ ứng dụng ?
- GV hướng dẫn và đọc mẫu
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- HS đọc 1 vài em 
- HS đọc CN, nhóm, lớp
b- Luyện viết:
-GV cho hs viết trong vở tập viết 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu 
- Nhận xét bài viết
- HS tập viết trong vở tập viết
c- Luyện nói:
Hãy cho biết chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV hướng dẫn và giao việc
- 1 HS đọc tên bài luyện nói 
- HS thảo luận nhóm 2, nói cho nhau nghe về chủ đề luyện nói hôm nay.
- Gợi ý:- Tranh vẽ gì ?
- Hãy chỉ ngón út trên bàn tay em ?
- Nhà em có mấy anh chị em ?
- Giới thiệu tên người em út trong nhà em ?
- Đàn vịt con có đi cùng nhau không ?
- Đi sau cùng còn gọi là gì ?
4- Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài trong SGK
- GV nhận xét, đánh giá
ờ: - Ôn lại bài
- 3 HS lần lợt đọc
- HS nghe và ghi nhớ
Thứ năm ngày 15 tháng12 năm 2011
Tiếng việt: Bài 72 : ut - ưt
A- Mục tiêu:
Đọc được : ut,ưt,bút chì,mứt gừng;từ và đoạn thơ ứng dụng.
 Viết được :ut,ưt,bút chì,mứt gừng.	
 Luyện nói từ 2-4câu theo chủ đề :Ngón út,em út,sau rốt.
B- Đồ dùng dạy - học:
	- Bộ ghép chữ tiếng việt.
C- Các hoạt động dậy - học:
Giáo viên
Học sinh
I- Kiểm tra bài cũ:
- Viết và đọc: Nét chữ, con rết, kết bạn
- Đọc câu ứng dụng của bài
- GV nhận xét, cho điểm
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con 
- 3 HS đọc
II- Dạy - học bài mới:
1- Giới thiệu bài (trực tiếp)
2- Dậy vần:
ut:
a- Nhận diện vần:
- GV ghi bảng vần ut và hỏi
- Vần ut do mấy âm tạo nên ? là những âm nào?
- Hãy so sánh vần út với et ?
- Hãy phân tích phần ut ?
b- Đánh vần:
- HS quan sát
- Vần út do 2 âm tạo nên là âm u và t
- Giống: Đều kết thúc = t
- Khác: ut bắt đầu = u
et bắt đầu = e
- Vần ut có âm u đứng trớc, t đứng sau
- Vần ut đánh vần như thế nào ?
- u - tờ - ut
- HS theo dõi, chỉnh sửa
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp
- Yêu cầu HS tìm và gài vần ut
- Yêu cầu HS tìm tiếp chữ ghi âm t và dấu sắc để gài với vần út
-HS sử dụng đồ dùng để gài ut, bút
- GV ghi bảng: bút
- HS đọc lại
- Hãy đánh vần tiếng bút ?
- Tiếng bút có âm b đứng trớc, vần 
- GV theo dõi, chỉnh sửa
ut đứng sau, dấu ( / ) trên u
+ Từ khoá:
- Bờ - út - but - sắc - bút
- Treo tranh cho HS quan sát và hỏi
- HS đánh vần, đọc, CN, nhóm, lớp
- Tranh vẽ gì ?
- Tranh vẽ cái bút chì 
- HS đọc CN, nhóm, lớp
Ghi bảng: bút chì 
- GV chỉ các vần, tiếng, từ khoá không theo thứ tự cho HS đọc
c- Viết:
GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- HS đọc ĐT
- HS tô chữ trên không sau đó viết trên bảng con 
- GV theo dõi, chỉnh sửa
d- Đọc từ ứng dụng:
- Em hãy đọc các từ ứng dụng có trong bài
- Giáo viên ghi từ ứng dụng lên bảng
- Giáo viên đọc mẫu và giải nghĩa từ
Chim cút: là loại chim nhỏ, đẻ trứng nhỏ như đầu ngón tay mà chúng ta hay được ăn
Sút bóng: Cầu thủ đá mạnh quả bóng về phía đối phương gọi là sút bóng.
Nứt nẻ: Nứt ra thành những đường ngang dọc chằng chịt.
- Cho HS luyện đọc
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- 1 vài HS đọc
 HS theo dõi 
- HS đọc CN, nhóm, lớp
 Tiết 2
4- Luyện tập:
a- Luyện đọc:
- Đọc lại bài tiết 1(bảng lớp)
(GV chỉ không theo thứ tự cho HS đọc)
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- GV treo tranh cho HS quan sát và hỏi?
- Tranh vẽ gì ?
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- HS quan sát tranh
- Tranh vẽ 2 bạn nhỏ đi chăn trâu đang nghe chim hót
- Hãy đọc đoạn thơ ứng dụng ?
- GV hướng dẫn và đọc mẫu
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- HS đọc 1 vài em 
- HS đọc CN, nhóm, lớp
b- Luyện viết:
-GV cho hs viết trong vở tập viết 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu 
- Nhận xét bài viết
- HS tập viết trong vở tập viết
c- Luyện nói:
Hãy cho biết chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV hướng dẫn và giao việc
- 1 HS đọc tên bài luyện nói 
- HS thảo luận nhóm 2, nói cho nhau nghe về chủ đề luyện nói hôm nay.
- Gợi ý:- Tranh vẽ gì ?
- Hãy chỉ ngón út trên bàn tay em ?
- Nhà em có mấy anh chị em ?
- Giới thiệu tên người em út trong nhà em ?
- Đàn vịt con có đi cùng nhau không ?
- Đi sau cùng còn gọi là gì ?
4- Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài trong SGK
- GV nhận xét, đánh giá
ờ: - Ôn lại bài
- 3 HS lần lợt đọc
- HS nghe và ghi nhớ
Toán:
 Tiết 67: Luyện tập chung
c- Viết:
GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- HS tô chữ trên không sau đó viết trên bảng con 
- GV theo dõi, chỉnh sửa
d- Đọc từ ứng dụng:
- Em hãy đọc các từ ứng dụng có trong bài
- Giáo viên ghi từ ứng dụng lên bảng
- Giáo viên đọc mẫu và giải nghĩa từ
Chim cút: là loại chim nhỏ, đẻ trứng nhỏ như đầu ngón tay mà chúng ta hay được ăn
Sút bóng: Cầu thủ đá mạnh quả bóng về phía đối phương gọi là sút bóng.
Nứt nẻ: Nứt ra thành những đường ngang dọc chằng chịt.
- Cho HS luyện đọc
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- 1 vài HS đọc
 HS theo dõi 
- HS đọc CN, nhóm, lớp
 Tiết 2
4- Luyện tập:
a- Luyện đọc:
- Đọc lại bài tiết 1(bảng lớp)
(GV chỉ không theo thứ tự cho HS đọc)
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- GV treo tranh cho HS quan sát và hỏi?
- Tranh vẽ gì ?
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- HS quan sát tranh
- Tranh vẽ 2 bạn nhỏ đi chăn trâu đang nghe chim hót
- Hãy đọc đoạn thơ ứng dụng ?
- GV hướng dẫn và đọc mẫu
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- HS đọc 1 vài em 
- HS đọc CN, nhóm, lớp
b- Luyện viết:
-GV cho hs viết trong vở tập viết 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu 
- Nhận xét bài viết
- HS tập viết trong vở tập viết
c- Luyện nói:
Hãy cho biết chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV hướng dẫn và giao việc
- 1 HS đọc tên bài luyện nói 
- HS thảo luận nhóm 2, nói cho nhau nghe về chủ đề luyện nói hôm nay.
- Gợi ý:- Tranh vẽ gì ?
- Hãy chỉ ngón út trên bàn tay em ?
- Nhà em có mấy anh chị em ?
- Giới thiệu tên người em út trong nhà em ?
- Đàn vịt con có đi cùng nhau không ?
- Đi sau cùng còn gọi là gì ?
4- Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài trong SGK
- GV nhận xét, đánh giá
ờ: - Ôn lại bài
- 3 HS lần lợt đọc
- HS nghe và ghi nhớ
	HĐGD: Ôn trò chơi dân gian	 
	 (GV2 Dạy)
 Thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2012
Tập viết:(2tiết)
 Thanh kiếm - âu yếm ,xay bột, nét chữ,....
A- Mục tiêu:
Viết đúng các chữ:thanh kiếm,âu yếm,ao chuôm,bánh ngọt,xay bột,nét chữ,kết bạn,chim cút.kiểu chữ viét thường,cỡ vừa theo vở tập viết1.
B- Đồ dùng dạy – học:
C- Các hoạt động dạy học:
Giáo viên
Học sinh
I. Kiểm tra bài cũ:
II. Dạy – học bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. HD HS quan sát mẫu và nhận xét:
- GV treo bảng chữ mẫu cho HS NX.
- Y/C HS đọc chữ có mãu trong bảng.
- Y/C HS nhận xét về k/c, độ cao, nét nối
- HS quan sát.
- 2 HS đọc.
Giữa các con chữ.
- GVnhận xét, chỉnh sửa.
- HS nhận xét từng từ theo HD.
3. Hướng dẫn và viết mẫu:
- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
- GV theo dõi, chỉnh sửa.
- HS tô chữ trên không sau đó viết lên bảng con.
4. Thực hành:
- Cho HS tập viết trong vở tập viết.
- Khi viết bài em cần lưu ý gì ?
- Ngồi viết ngay ngắn cầm bút đúng quy định.
- GV theo dõi, uấn nắn thêm cho HS yếu.
+ Thu bài tổ 2 chấm điểm.
- GV nêu và chữa lỗi sai phổ biến.
- Thu số vở còn lại về nhà chấm
- HS tập viết theo HD.
- Dưới lớp đổi vở KT chéo.
- HS chữa lỗi trong vở.
5. Củng cố dặn dò:
+ Trò chơi: Thi viết chữ, đúng, đẹp.
- NX chung giờ học.
: Luyện viết bài ở vở luyện viết.
 - HS chơi thi giữa các tổ.
 -HS nghe và nghi nhớ.
 Thực hành tiếng việt: Ôn tập bài 71,72
I Mục tiêu : 
-HS đọc viết thành thạo vần et, êt, ut, ưt và các từ có vần et, êt, ut, ưt. 
-Đọc trơn từ và câu ứng dụng (sgk) ngoài bài.
-Làm đúng các bài tập 
II. Đô dùng : Bảng phụ
III.HĐDH:
	 GV 
	 HS
1 Giới thiệu

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1e tuan 17.doc